Expovisie voorjaar 2013

Page 1

Beneluxblad voor exposant en beursmanager JAARGANG 62 > NR 615 > VOORJAAR 2013

Noordhoff

biedt altijd aansluiting in metrostation BEURSORGANISATIE

CAPTAINS OF INDUSTRY

STANDSYSTEEM

SHPPR staat voor anders dan anders

Driemanschap zet nieuwe koers uit

100% Mama

Brussels Expo

Innovatief met buigzame profielen en geprint textiel Van Straaten & Labate

■ DUITSLAND ■ WECYCLE OP MARGRIET WINTER FAIR ■ SYSTEEMOVERZICHT ■
Inhoud Jaargang 62 > nr 615 > VOORJAAR 2013

006 Driemanschap bereidt Brussels Expo voor op nieuwe fase

David Boon, Denis Delforge en Pierre Hermant

010 Noordhoff Uitgevers op NOT 2013 Metrostation zet taalmethode op de kaart

014 Duitse Expo-Manschaft scoort vóór de aftrap

Economische banden met Brazilië aangehaald

017 Nieuwe kindermodebeurs in Keulen Beursnieuws uit Duitsland

023 Han Leenhouts Column

024 SHPPR staat voor anders dan anders 100% Mama

028 Innovatief met buigzame profielen en geprint textiel Beursdesign

038 Tussen clicks en bricks Toppoint op Intirio

040 Wecycle-sterren stralen

006

‘Écht werk maken van die veelbesproken belevingswaarde’ Captains of Industrie Nieuw trio stuurt Brussels Expo

op Margriet Winter Fair Beursstrategie

044 Week van de Bouw bundelt drie vakbeurzen

Beursnieuws

050 Net als de Amsterdamse grachtenpandjes Holland Paviljoens

055 Christophe Landuyt Column

056 Het kan echt paperless!

050

040 Nederlands gezinsleven vind je op beurzen

Net als de Amsterdamse grachtenpandjes

Beursstrategie

Holland Paviljoens

WeCycle

Caroline Cramer

Exposantenhandboek

058 Decobranche in de contramine All4home

060 Nieuwe eigenaren

voor De Broodfabriek Branchenieuws

04

062 Serviceadressen


Voorwoord

Viriele branche Beste lezer,

D

ht 2013 SySteemoverzic

e afgelasting van de AutoRAI was natuurlijk niets anders dan misère. Zo’n twintig procent minder bezoekers op Caravana en de NOT waren ook geen pretje. Al moet je bij dat laatste gegeven blijven bedenken dat meer bezoekers niet automatisch meer rendement van de beursdeelname betekent. Het aantal bezoekers overstijgt namelijk al gauw de capaciteit die de standbemanning aan kan. Zelf heb ik tijdens de NOT kunnen constateren Edwin Nunnink dat de beurs levendig was en er veel interesEdwin.nunnink@hetportaal.com sant publiek op af was gekomen. Diezelfde sfeer vond ik op de Bouwbeurs, Vakantiebeurs en Horecava. Deze vlaggenschepen van onze industrie blijven een onmisbaar marketingvehikel, ook tijdens economisch zwaar weer. En WTC Expo Leeuwarden veerde na de minder bezochte Caravana (nog altijd een kleine 45.000 bezoekers) terug met twaalf procent meer bezoekers bij de beurs Vrouw!. We kunnen rustig spreken van een wisselend beeld met plussen en minnen. Het aflasten van de AutoRAI toont aan dat ook de iconen van onze industrie niet veilig zijn in de huidige economische omstandigheden. Zo ook onze ‘celebs’ gezien het faillissement van Miljonair Fair organisator Gijrath Media Groep. Anderzijds zijn er voldoende beurzen die het juist beter doen en worden nieuwe titels met succes gelanceerd. De expo branche toont zich in ieder geval viriel en zo vulde de Kamasutra beurs al snel het vrijgekomen slot in de RAI en lanceerden twee oudgedienden een alternatief voor de AutovakRAI. In Zeeland zijn er dit voorjaar zelfs twee nieuwe beurzen die zich richten op de bedrijvigheid in de Schelde-regio. En zo zijn de beursnieuwspagina’s in deze uitgave grotendeels gevuld met nieuwe initiatieven, zowel nieuwe beurstitels als uitbreiding van bestaande concepten. Bijvoorbeeld VNU Exhibitions die onder meer met de overname van twee online beautyplatforms en business intelligence platform Quel weer een stap verder is om jaarrond marketingpartner voor haar klanten te zijn en die haar bouwgerelateerde beurzen in 2015 samenbundelt om een nog krachtiger platform voor de bouwbranche neer te zetten, mede als visitekaartje naar de overige media. Lees daarom dit keer met extra aandacht de adviezen van onze vaste columnisten Han en Christophe. Zij bieden beide interessante inzichten die helpen bij het innoveren van het marketingcommunicatiemedium beurzen. ■

verzicht.nl www.SySteemo

stemen - en standsy Presentatie r kleine tot grote beursdeelnames voo Basiselementen

033

Presentatie- en standbouwsystemen

Nu ook online

Systeemoverzicht 2013 Vanaf pagina 033

Colofon JAARGANG 62, VOORJAAR 2013, Expovisie nummer 615, VAKBLAD VOOR DE EXPOSANT EN BEURSMANAGER. OPLAGE: 9.000 exemplaren. FREQUENTIE: vier keer per jaar. UITGEVERIJ: Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer, T: (075) 6475747, F: (075) 6284914, E: expovisie@hetportaal.com, I: www.expovisie.nl REDACTIE: Edwin Nunnink (Hoofdredacteur Nederland), Christophe Landuyt (Hoofdredacteur België), Judith Munster (Eindredactie). UITGEVER: Edwin Nunnink. ABONNEMENTEN: Els Metselaar (abonnementen@hetportaal.com), Nederland en België: € 84,36 per jaar (excl BTW), Europa: € 88,36 per jaar, Studenten: € 46,35 per jaar. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en verlengd tot wederopzegging. Opzeggen: schriftelijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode. VERZENDING BELGIË: 4x per jaar, maart, juni, september, december. Erkenningsnummer P309948. Afgiftekantoor Antwerpen X. ADVERTENTIES: Arjan Woortman (arjan.woortman@hetportaal.com), T: (075) 6475747. TRAFFIC: Natasja Groenink (traffic@hetportaal.com), T: (075) 6475747. VORMGEVING: Aryen Bouwmeester, SDA Print + Media. DRUK: SDA Print + Media. COVER: Photos and More.

05


Captains of industry Tekst Christophe Landuyt | Beeld Frank Michta

Driemanschap bereidt

BRUSSELS EXPO voor op nieuwe fase

David Boon, Denis Delforge en Pierre Hermant vormen de drieledige directie van een nieuwe structuur die begin deze maand boven de doopvont gehouden werd. Samen zullen zij Brussels Expo klaar moeten stomen voor ĂŠĂŠn van de meest ambitieuze projecten die de stad Brussel ooit gekoesterd heeft.

06


‘Wij zullen actief mee op zoek gaan naar wat je nog meer kan doen dan enkel wat standen neerpoten in een paleis’

W

eet u wat ik op díé avond in juni ga doen? Ik ga die avond naar het openingsconcert in/ van Paleis 12, de gloednieuwe concertzaal van Brussels Expo. Mijn toegangskaartje voor één van de 2.500 tribuneplaatsen zal ik regelen via de website Yetix. be, de nieuwe ticketing service van Brussels Expo. En misschien maak ik tijdens de pauze, bij een natje en droogje, kennis met de architect die straks het nieuwe congrescentrum voor de overzijde van het Belgiëplein tekent. Sinds Brussels burgemeester Freddy Thielemans op 20 juni 2012 de eerste steen legde voor Paleis 12 is de herontwikkeling van de Heizelsite in een stroomversnelling gekomen. De Heizelvlakte moet een internationaal trefcentrum voor handel, communicatie en ontspanning worden. Een belangrijke partner van dit ambitieuze stads- en regio-ontwikkelingsproject wordt Brussels Expo, een hergroepering van een half dozijn verenigingen en structuren die op een of andere manier met het Brusselse stadsbestuur verwant zijn of er rekenschap aan af te leggen hebben. Mocht u daar nog aan twijfelen: het Neo-project - twintig jaar lang een luchtspiegeling - komt er. Sterker nog: het is er al een beetje…

Klappen krijgen

■ De nieuwe drieledige directie van Brussels Expo: David Boon, Denis Delforge en Pierre Hermant

Waw-ervaring Elk nadeel ‘heb’ zijn voordeel, zo ook het plotse vertrek van CEO Johan De Deygere eind oktober vorig jaar. Denis Delforge tekende in stilte een nieuwe organisatiestructuur uit met aan het hoofd een driemanschap: directeur David Boon van dochteronderneming Brussels Fairs & Exhibitions, directeur-generaal van de Brussels Motor Show Pierre Hermant en hijzelf. Drie dertigers met uiteenlopende profielen, elk afkomstig uit een ander deel van het land: Boon uit Vlaanderen, Delforge uit Brussel en Hermant uit Wallonië. Denis Delforge is een cijferman met bijzonder gevoelige antennes voor wat leeft bij de diverse stakeholders die de strategie op langere termijn mee helpen bepalen. Pierre Hermant

“Met de bouw van de concertzaal hebben we onze visie en ambities alvast in de hardware verankerd”, zegt Denis Delforge, Administratief Directeur van Brussels Expo. “Net als alle beursvenues in Europa zagen we de omzet sinds de crisis van 2008 slinken. Brussels Expo heeft niet de klappen moeten incasseren die sommige van onze collega-venues kregen, maar toch is er een probleem. Enerzijds vergt een infrastructuur van deze leeftijd (de oudste paleizen dateren van 1935; RED) voortdurende

investeringen; anderzijds genereren investeringen in infrastructuur nauwelijks bijkomende omzet.” “Om die catch 22 te omzeilen, moet je je de vraag stellen: wat kunnen we doen om te behouden wat we al hebben én tegelijk bijkomende business te genereren. Om het antwoord op die vraag te vinden, volstaat het goed om je heen te kijken. Twintig jaar geleden waren vakbeurzen nog echt een platform voor uitwisseling van informatie. Die rol is verzwakt, ten voordele van een veel complexere rol waarin beleving centraal staat. Elke bij beurzen en tentoonstellingen betrokken partij zal dat gegeven op zijn eigen manier moeten doorvertalen.” “Voor ons betekent het onder meer dat we alle competenties en talenten die nu verdeeld zitten over Brussels Expo, Brussels Fairs & Exhibitions, Brussels International Trade Fair, Brussels Major Events en Fire Starter willen samenbrengen in een tweeledige structuur: één voor het beheer en de exploitatie van de sites, één voor de organisatie, commercialisering en omkadering van evenementen.”

07


Captains of industry

David Boon

Denis Delforge

‘Cross-selling, up-selling en dus vooral: selling’

‘Infrastructuur en competenties valoriseren’

David Boon kwam in maart 1994 het directieteam van Brussels Expo versterken als commercieel directeur. Al snel werd hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de internationale relaties. Zo tekende hij mee het succestraject van de European Seafood Exposition uit en wist hij ook kleppers als Labelexpo naar Brussel te halen. In september 2008 werd hij directeur van Brussels Fairs & Exhibitions, de cel die in Brussels Expo en daarbuiten een reeks publieksbeurzen en het vakevenement B-DECOoh! Open Door Days organiseert. “Dankzij de nieuwe structuur kunnen we internationale beursen congresorganisatoren een voorstel aanreiken waarin alles een plek heeft: business, entertainment, cultuur… De mogelijkheden voor cross-selling zijn legio, al zal het er in eerste instantie op aan komen Brussel opnieuw te verkopen.”

Denis Delforge ging na zijn studies financieel beheer aan de Solvay Business School aan de slag als auditor bij Arthur Andersen. In november 2003 werd hij opgenomen in het directieteam van Brussels Expo en belast met personeelszaken. Als administratief directeur heeft hij ook bestuursmandaten in Brussels Major Events (stadsorganisator van grote publieksevenementen), Fire Starter (showpromotor), Visitbrussels (VVV van de regio Brussel), vzw Atomium (beheerder van het nationale monument) en BECI-Kamer van Koophandel en Industrie. “Door slimme allianties aan te gaan kunnen we zowel de infrastructuur als de competenties die we aan boord hebben beter valoriseren. Daardoor zijn we de facto mee met een trend die zich op de markt zelf afspeelt: de convergentie tussen business en entertainment.”

is een onmiskenbaar talent wanneer het gaat om veranderen, allianties smeden en op een Europees niveau naar versterking zoeken. David Boon heeft aan zijn functie als commercieel directeur van Brussels Expo tussen 1994 en 2008 een indrukwekkend internationaal netwerk van beurs- en congresorganisatoren overgehouden en weet als geen ander de troeven van Brussels Expo en van Brussel als bestemming uit te spelen. Hij krijgt de taak de volledige Heizelvlakte te herpositioneren bij beurs- en congresorganisatoren wereldwijd. David Boon: “Vroeger werd elke divisie afzonderlijk op haar merites afgerekend en daardoor gingen de belangen al eens botsen. Als hallenexploitant wil je zoveel mogelijk vierkante meters zo lang en zo vaak mogelijk verhuren. In de modus beursorganisator wil je de infrastructuurkosten zo laag mogelijk houden.”

08

“In de nieuwe structuur valt dat soort tegenstellingen weg en dat creëert nieuwe mogelijkheden om écht werk te maken van die veelbesproken belevingswaarde, niet alleen voor de bezoeker of congresganger, maar ook voor exposanten en standteams, congresorganisatoren en beursorganisatoren.” “We gaan voor een waw-ervaring en voor onze buitenlandse gasten begint die in de aankomsthal van de luchthaven of op het perron van de Thalys. In de nieuwe structuur zullen we een sterkere aanwezigheid hebben in alle overlegorganen die mee de kwaliteit van Brussel als bestemming voor zakelijk toerisme helpen bepalen.”

Mister Autosalon In de nieuwe directiestructuur is Pierre Hermant de enige die het team van buitenaf komt versterken. Vier jaar lang was hij


gaan naar wat je nog meer kan doen dan enkel wat standen neerpoten in een paleis. Wie is er op Europees niveau met dat thema bezig? Kan er een congres aan gekoppeld worden? Welk politiek beleid is er in de maak?... Dat wordt dus een totaal andere propositie dan wat je nu doorgaans in een tentoonstellingspark vindt.”

Bijzondere inspanningen

Pierre Hermant

‘Europese dimensie uitbouwen’ Pierre Hermant was vier jaar lang directeur-generaal Salons bij de vakorganisatie Febiac, die onder meer het jaarlijkse Autosalon en de vakbeurs Truck & Transport in Brussels Expo organiseert. Hij toverde de oude burcht van Febiac om tot een open Huis van de Automobiel dat zich een plek wist te veroveren als venue voor meetings en evenementen. Sinds mei 2011 is hij voorzitter van de vakorganisatie Febelux.com, waarvan zowel hallenexploitanten, beursorganisatoren als dienstenleveranciers lid zijn. Na zijn studies politicologie, een master in Europese studies en een Vlerick-MBA deed hij vooral van zich spreken als drijvende kracht achter de European Business Summit. “We krijgen het concept Brussel-hoofdstad-vanEuropa op een zilveren schaaltje aangereikt, maar we doen er niks mee. Dat moet veranderen. Ik wil voor alle manifestaties op de agenda minstens aftoetsen of we er een Europese dimensie kunnen aan toevoegen.”

‘mister Autosalon’ en hij was (en is) de eerste voorzitter van de nieuwe vakkoepel Febelux.com. Hij is het ook die Brussels Expo als klant gekend heeft. Wellicht een van de redenen waarom hij de operationele taken op zich zal nemen. Pierre Hermant: “Wanneer je als beursorganisator nieuwe dingen aan je evenement wilt toevoegen, dan moet je kunnen rekenen op een hallenexploitant die je zonder al te veel omwegen zegt waar het op staat. ‘Dit kan, dàt mag je vergeten, dit moet ik aftoetsen met de dienstenpartners…’ Dat is het minimumprogramma. Wij willen nog een stap verder gaan en echt mee bouwen aan het evenement. Misschien dat je als Expovisie-man bij elk interview met een hallenexploitant hoort, maar ik zal het heel concreet maken.” “Als hier morgen iemand aan de deur staat die een nationale of internationale vakbeurs over vaktijdschriftenuitgeverij wil organiseren, dan zullen wij actief mee op zoek

Denis Delforge: “Door de uiteenlopende competentiepolen dichter bij elkaar te brengen mikken we natuurlijk op een synergie-effect. De entertainmentindustrie draait op volle toeren wanneer de beurzenbranche het net wat rustiger aan doet: in schoolvakantieperiodes, in het weekend, ’s avonds… Die twee lopen elkaar nooit voor de voeten.” “Maar tegelijk zijn we ons ervan bewust dat de businessmodellen van de beurs- en congresbranche enerzijds en dat van de entertainmentsector anderzijds heel ver uit elkaar liggen. Als exploitant van een concertzaal deel je het risico met de organisator, als exploitant van een beurshal niet. Als exploitant van een concertzaal moet je de eindfactuur kunnen presenteren op het moment dat de laatste truss naar beneden komt, als exploitant van een beurshal doe je dat pas weken nadien.” “We zijn ons ervan bewust dat het samenvoegen van beide branches bijzondere inspanningen zal vergen van onze eigen medewerkers en van onze dienstenpartners. Maar tegelijk weten we dat de komende jaren de activiteit op het Heizelplateau met elke nieuwe investering of ontwikkeling een nieuwe boost zal krijgen. Wie wil die kans laten liggen?”. ■

Het Neo-project: diversifiëren en opwaarderen Terwijl het interview plaats vindt, is het bijltjesdag voor Mini-Europa (een themapark met alle markante gebouwen van de Europese Unie in maquettevorm) en Océade (een indoor waterpretpark). Sneu voor het half miljoen bezoekers dat er jaarlijks over de vloer komt, sneu voor de pakweg 120 werknemers die beide samen tellen. Maar beide moeten wijken voor een ambitieuzer en grootser project. Of liever: geen van beide slaagde erin een innovatief en visionair project voor te stellen dat op een coherente manier in het grotere geheel ingebed zou kunnen worden. Het project voorziet in de bouw van een congrescentrum met een capaciteit van 5.000 deelnemers en een plenaire zaal voor 3.500 deelnemers, een winkelcentrum, ongeveer 750 woningen, groene ruimten en sportinfrastructuur en de ontsluiting van het geheel via een nieuwe tramlijn. Blijvers in het nieuwe project zijn naast Brussels Expo en de concertzaal Paleis 12 ook het Atomium , het nationale sportstadion en het Planetarium van Brussel.

09


Beursdeelname Tekst & Beeld Edwin Nunnink

Noordhoff Uitgevers op NOT 2013

METROSTATION

zet taalmethode op de kaart Manager Marketing Anke Visser wist al direct dat de beursdeelname van Noordhoff Uitgevers aan de NOT anders moest dan anders. Inspiratie vond ze op Flavourites. Ze vroeg aan de organisator van die beurs, Daan van Trigt, om het nieuwe concept te ontwikkelen.

H

et waren en zijn nog steeds drukke tijden voor Anke Visser. Veel extra overleg, veel nieuwe collega’s en veel veranderingen als gevolg van het samenvoegen van het kantoor in Houten met het hoofdkantoor in Groningen. Niet alle medewerkers wilden mee verhuizen en zo kreeg Anke Visser als Manager Marketing ook de oorspronkelijk in Houten gevestigde uitgeefgroep Basisonderwijs onder haar hoede. “Noordhoff Uitgevers is georganiseerd naar de markt”, verduidelijkt ze. “Dat wil zeggen een onderverdeling naar basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Afzonderlijke teams met elk hun eigen ontwikkelingsbeleid en hun eigen marketingbeleid”. Zelf was ze marketingverantwoordelijke voor het vierde segment, waarin leermiddelen zijn verzameld die voor meer marktsegmenten interessant zijn. “Een goed voorbeeld is De Bosatlas. Die richt zich zowel op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de thuismarkt en de business-to-business markt.” Onder haar nieuwe takenpakket valt ook de verantwoordelijkheid voor de beursdeelname aan de NOT. De tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling van VNU Exhibitions vond dit jaar plaats van 22 tot en met 26 januari in Jaarbeurs Utrecht. “Ik heb wel vaker op de NOT gestaan, maar was niet verantwoordelijk voor de organisatie. Wij haakten met onze uitgeefgroep aan bij wat door basisonderwijs werd georganiseerd. Met de samensmelting heb ik die taak overgenomen van mijn inmiddels ex-collega.”

010

Erg zakelijk “Als je iets nieuws te doen krijgt, wil je het wel een beetje anders doen”, vervolgt Visser. “Onze NOT-stand was wel heel erg zakelijk, vond ik. Zeker als je bedenkt dat de beursbezoekers voor tachtig procent uit het basisonderwijs komt en daarvan nog eens tachtig procent vrouw. Ik wilde kijken of we het dichter bij de doelgroep konden krijgen. Het moest een keer anders/opvallender en passen binnen een breder concept.” Ze ging zich verdiepen in het fenomeen beurzen. Want net als vrijwel iedereen die wij in dit magazine aanduiden als exposant is het niet haar professie, maar een klus erbij. “Zo kwam ik bij Daan van Trigt van HPR uit. Ik was privé naar de Flavourites beurs gekomen en die had hij georganiseerd. Een beurs georganiseerd voor een specifieke doelgroep, vrouw. Onze beursdeelname moest niet zo op deze manier, maar het sfeertje vond ik wel leuk.” “Ik heb hem mijn verhaal vertelt en gevraagd of hij een concept in die sfeer kon bedenken. Voor hem was dit ook nieuw. Ze organiseren alleen beurzen. Maar hij vond het wel leuk om een concept voor ons te bedenken.”

Aantal ingrediënten Als vertrekpunt kreeg Van Trigt in een briefing een aantal ingrediënten mee. Zo heeft Noordhoff het project ‘Altijd aansluiting’, dat als doel heeft alle uitgeefconcepten van de verschillende marktgroepen veel meer op elkaar aan te laten sluiten. Visser: “Een actueel thema in het educatieve veld is de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Daar zitten teveel drempels in en de niveaus zijn niet goed genoeg, zo heeft de overheid geconstateerd. Een simpel voorbeeld zijn de voorzetsels. In het basisonderwijs heten dat kastjeswoorden - van in de kast, op de kast, voor de kast - en in het voortgezet onderwijs heten het ineens voorzetsels. Dat is niet logisch voor leerlingen die overgaan naar het voortgezet onderwijs. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar zo zijn er nog vele.” Binnen het project ‘Altijd aansluiting’ is de nieuwe taalmethode ‘Taal op maat’ ontwikkeld en die moest centraal staan op de NOT.


Visueel was er ook al een vertrekpunt. Het project was namelijk al doorvertaald naar een marketingconcept, waarbij een plattegrond van metrolijnen het altijd aansluiten uitbeeld. En Visser had nog een belangrijk ingrediënt voor HPR. “Voorheen stonden we op de beurs met losse marktgroepen. Wel allemaal op één stand, maar iedereen met zijn eigen verhaal. Dat wilde ik niet meer. De stand moest een totaal verhaal vertellen, taal en rekenen centraal stellen en het gezicht van de uitgeverij zijn. Daarom hadden we nu ook maar één balie. Voorheen had iedereen zijn eigen balie. En ook geen muren meer. Voorheen waren er echt muren tussen de ene en de andere afdeling. We wilde juist die doorgaande lijn laten zien.”

Te fröbelig

meegeven. Anders was het waarschijnlijk toch teveel basisonderwijs geworden.” Inmiddels was ook Dirk Wernik van Starkx, een externe projectleider, ingeschakeld en gevoed door ieders suggesties en opmerkingen maakte Van Trigt een aantal vervolgschetsen om het concept metrostation te vervolmaken. Daarna was het aan standbouwbedrijf Hoynck om er een echt standontwerp van te maken. “Daan is nog wel mee blijven kijken naar de look en feel. Bijvoorbeeld geen barkrukken met chromen poten; dat past er niet bij. Wel stationsklokken en grote industriële lampen. Al die elementen, daar is hij goed in.”

Leuk element Een leuk element mocht natuurlijk niet ontbreken. Die was er in de vorm van een foto-hokje aan de buitenzijde van de stand, als knipoog naar de pasfoto-cabines op stations. “Thematisch paste het perfect en het was een groot succes. Heel veel dames hebben er gebruik van gemaakt en er stonden regelmatig hele rijen voor.”

HPR kwam met twee concepten. Eén sterk richting vrouwen als doelgroep, waarbij sfeer en gezellig centraal stonden. En één dat heel goed aansloot op het altijdaansluiting-concept, met een stand in de vorm van een metrostation. “Het eerste concept vonden we toch iets te gezellig, te fröbelig worden. Ze hadden overigens wel precies gedaan wat wij hadden gevraagd en dat gebeurd niet altijd, is mijn ervaring.” “We hebben gekozen voor het andere concept, omdat het zo mooi samenviel met het brede marketingconcept. Het had wel een iets zakelijker uitstraling, maar daardoor viel het goed Noordhoff-breed in te zetten. Het was beter toepasbaar in de hele boodschap die we wilden

Het pasfoto-hokje en de beurstassen bleken een groot succes

011


Beursdeelname

Opvallend genoeg werd er geen lead genererende actie aan gekoppeld. “We hebben er wel over gedacht. Bijvoorbeeld een actie ‘Vraag bij ons een zichtzending aan en je mag op de foto’. Maar dat heeft niets met elkaar te maken. Je krijgt dan leads die niet waardevol zijn. We zagen er ook niet de meerwaarde in om het bijvoorbeeld op Facebook te zetten. Willen mensen dat wel? Het wordt dan toch weer anders. Nu was het gewoon een leuk moment. Iedereen kwam vrolijk uit dat hokje. We hadden natuurlijk wel een gordijntje als achtergrond in de stijl van altijd aansluiting en met Noordhoff Uitgevers er op.”

Echt hebbeding Dezelfde visie liet Visser los op de give-away, een tas. Ook deze werd ingezet als aardigheid, zonder voorwaarden. “Een tas is altijd prima op een beurs, maar deze was wel een heel groot succes. Mensen kwamen overal vandaan om die tas vragen. We waren telkens voor 12 uur al door onze dagvoorraad heen. We hebben er tienduizend laten maken, maar we hadden wel het drievoudige kunnen uitdelen. Het was echte een Flavourites-tas, zal ik maar zeggen. Een grote shopper waar alle beursspullen in passen en met illustraties uit de taalmethode die we op de beurs introduceerden. Echt hét hebbeding van de beurs. Ik wil alleen een tas die zo leuk is dat je er ook boodschappen mee gaat doen, heb ik gezegd. Er moet wel Noordhoff op staan, maar ergens heel klein. Als je iets weggeeft, zorg dan ook dat het bijzonder en heel leuk is.” “Kijk we kunnen wel tienduizend kaartjes inscannen van mensen die de tas komen ophalen, maar die komen alleen maar de tas ophalen. Natuurlijk kun je je dan afvragen wat zo’n tas nu echt doet. Het heeft in ieder geval heel veel traffic opgeleverd. Hoe waardevol? Dat is iedere twee jaar ook hier weer de discussie.” Er werden wel degelijk contactgegevens verzameld, maar dan met acties gericht op leads die meer van waarde zijn. Bijvoorbeeld een actie waarbij scholen een adviesbudget konden winnen door de adresgegevens van taalwerkgroepen te geven. Zo had iedere marktgroep zijn eigen lead-actie.

Voorlichting het doel Visser: “Ons doel was heel veel voorlichting geven. Er stonden digiborden overal in de stand. Daarop konden de accountmanagers de producten laten zien of een Powerpoint draaien om te vertellen over de methode. We wilden veel gesprekken voeren en dan uiteindelijk brochures sturen en zichtzendingen doen naar de scholen, zodat zij een inhoudelijke beslissing kunnen maken of ze wel of niet deze methode willen invoeren.” “Onze mensen hebben hiervan in rapportagevorm verslag gelegd, in de trant van ‘we hebben zoveel gesprekken gevoerd en daar is dat en dat uitgekomen en met die en die daarover gesproken en die vonden het interessant.” “We hadden ook heel concrete, kwantitatieve doelstellingen - cijfers geef ik niet - waarvan ik kan zeggen dat de targets gehaald zijn. We zijn de leads nu aan het opvolgen. Later kunnen we zien hoeveel invoeringen (scholen die de methode gaan invoeren, RED) dat heeft opgeleverd en of de deelname aan de beurs interessant is geweest.” ■

012

■ Er werd op een kwalitatieve manier leads verzameld door gerichte acties

‘Dat moet volgende keer anders’ In het metrostation van Noordhoff Uitgevers bevond zich een pleintje waar presentaties werden gegeven. “Dat moet volgende keer anders”, concludeert Anke Visser achteraf. “Iets inhoudelijk vertellen over een methode op gezette tijden, dat is wel een goed idee. Punt is dat die beursbezoeker gewoon vrij rondloopt en die heeft gewoon niet zoveel zin om precies tien voor één bij jouw stand te staan. Die is daar helemaal niet op die manier mee bezig. Hoe ik het precies moet aanpakken weet ik nog niet. Je kunt iedereen in de gangpaden tien minuten van tevoren optrommelen, maar dat is niet altijd toegestaan.” De presentatieruimte bleek echter ook een handige uitwijkmogelijkheid op drukke momenten. “Als heel druk was bij Taal op Maat, hebben we in het presentatiegedeelte gauw tafels en krukken neergezet, zodat mensen ook daar geholpen konden worden”, vertelt Visser.Beurzenland Tekst Christophe Landuyt | Beeld IStockphoto

Duitse Expo-Manschaft

SCOORT vóór de aftrap In juni 2014 kijkt de hele wereld naar Brazilië en de voetbalcompetitie. Duitsland begint al een jaar eerder te flirten met ’s wereld meest dynamische economie en heeft daar zo zijn redenen voor: de eigen expo industrie heeft dringend zuurstof nodig want de groeicijfers vallen een beetje tegen.

W

ie het afgelopen anderhalf jaar niet bezuiden de Alpen of de Pyreneeën geweest is, moest dat nu misschien maar eens doen. Op de Spaanse tv zie je programma’s van het type ‘Hoe met de kinderen de zondag doorkomen zonder geld uit te geven?’. In Italië is ‘Hotel-mama’ opnieuw de nummer één bestemming voor twintigers, dertigers en zelfs koppels met kinderen. Boven Athene hangt smog omdat de bewoners er en masse hun huizen stoken met sprokkelhout… De enige landen die nog economische groeicijfers kunnen voorleggen, zijn niemendalletjes als Estland (1,3 miljoen inwoners) of Litouwen (3,5 miljoen inwoners). Voor de rest van Europa is het pijn verbijten; al moet je in het ene land wat harder bijten dan in het andere. Dat blijkt onder meer ook in de Duitse beurzen sector, tot nader order de belangrijkste ter wereld.

Grote verschuivingen De stemmingsbarometer van de grote Duitse beursorganisatoren staat voor 2013 op ‘voorzichtig optimistisch’. Records zullen dit jaar wellicht niet sneuvelen, maar toch hoopt de branche aan het einde van de rit alle wijzertjes in het groen te hebben en alweer een paar procentjes gegroeid te zijn.

014

Achter die stabiel-positieve balans gaan echter grote verschuivingen schuil. Zo kan of wil niemand nu al voorspellen wat Zuid-Europese landen in het derde en vierde kwartaal van 2013 zullen doen. De economische toestand in Spanje, Portugal en Griekenland - en straks ook in Italië - is zó belabberd dat er nauwelijks woorden zijn om hem adequaat te omschrijven. In brede lagen van de samenleving is de crisis concreet voelbaar, het consumentenvertrouwen zit diep beneden het vriespunt en, alle ondersteuningspogingen ten spijt, is er geen onmiddellijke beterschap in zicht. De expo branche heeft de recessie in zuidelijk Europa een hele poos voor zich uit kunnen schuiven, maar verwacht wordt dat die zich vanaf de tweede helft van 2013 voluit zal vertalen op de beursvloer. Vanuit het perspectief van de beursorganisator is het ambigu. Voor elke Zuid-Europese exposant die forfait moet geven, staat er een Aziatische of Zuid-Amerikaanse firma te trappelen om de vrije plek in beslag te nemen. Aan de bezoekerszijde is het gat veel moeilijker dicht te rijden. Er is veel tijd en veel geld voor nodig om het aandeel transcontinentale bezoekers op Duitse vakbeurzen significant te doen stijgen. De vakkoepel AUMA ondervroeg de toonaangevende beursorganisatoren en berekende een extrapolatie naar de Duitse markt: in 2013 zal naar verwachting 6,6 miljoen vierkante meter standoppervlakte verhuurd worden aan 165.000 exposanten. Die zullen gezamenlijk om en bij tien miljoen bezoekers over de vloer krijgen.

Groei regionale beurzen Dat de mega-evenementen Duitse stijl voor een groeiend aantal bedrijven een tikkeltje armlastig worden, mag ondermeer blijken uit twee feiten. Allereerste is er de groei - niet fors, maar toch - van zogeheten regionale evenementen. Die gingen er in 2012 zowel qua aantal exposanten als qua bezoekersaantallen en verkochte vierkante meters voor het eerst in 10 jaar lichtjes op vooruit. Het gaat om 163 beurzen - veelal publieksbeurzen - die een regionale of (sub)-nationale missie hebben en in hoofdzaak Duitse bezoekers rekruteren.


Net als overal elders in Europa moeten/moesten publieksevenementen In Duitsland het roer drastisch omgooien en bijkomend investeren om hun bezoekersbasis te behouden, alleen zijn de resultaten in een land met een echte beurscultuur en een hoog beschikbaar inkomen wat sneller merkbaar dan elders. Buitenlandse firma’s met een bescheiden beurzenbudget hoeven niet per se in één klap de hele wereld te veroveren door aanwezig te zijn op één van de mastodontvakbeurzen. Als ze voor een appel en een ei pakweg Nordrhein-Westfalen kunnen veroveren, zijn ze al dik tevreden.

Budget(je) Het zal je maar overkomen dat je als opstartend bedrijf de hele wereld - potentiële klanten, concurrenten en business partners - in je achtertuin ziet neerstrijken terwijl je zelf de middelen niet hebt om op dat internationale vakevenement aanwezig te zijn. Elk jaar trekt het Duitse Ministerie van Economie een budget(je) uit om jonge, innovatieve bedrijven te ondersteunen. In 2013 gaat het, net als in 2012, om 3 miljoen euro. In 2012 werden 700 Duitse bedrijven geruggesteund om deel te nemen aan één van de 55 internationale vakbeurzen op het voorkeurslijstje van het Bundesministerium. Dit jaar komen, door de tweejarige cyclus van enkele grote manifestaties, slechts 48 vakbeurzen op het lijstje voor.

Alemanha e Brasil Duitsland heeft alvast niet gewacht op het Wereldkampioenschap voetbal, dat in juni 2014 Brazilië plaats vindt, om de economische banden met het gastland aan te halen. In mei 2013 begint onder het motto ‘Waar ideeën elkaar ontmoeten’ een groots opgezet uitwisselingsprogramma

dat zijn orgelpunt moet krijgen in mei 2014. De projectcatalogus telt meer dan twaalf dozijn evenementen, waarvan het grootste deel in de economische metropool São Paulo plaats vindt. Op het programma staan allerlei kunstmanifestaties, een trits wetenschappelijke projecten, maar vooral veel economische projecten. De AHK São Paulo gaat in overdrive en heeft daarbij een dubbel doel voor ogen. Brazilië kan nog steeds indrukwekkende groeicijfers voorleggen en daar wil de Duitse expo branche graag een beetje van mee genieten, hetzij door meer Braziliaanse bedrijven met exportambities naar Duitse vakbeurzen te halen, hetzij door de in Brazilië actieve Duitse beursorganisatoren een duwtje in de rug te geven.

Verkeerd ingeschat Door Deutschland + Brasilien verdubbelt het aantal zakelijke evenementen in het zuidelijke deel van het land en daar zullen vooral de (zusterondernemingen van) Duitse ‘Veranstalter’ hun voordeel mee doen. Net goed, want tot nu toe waren enkel Nürnberg Messe en Deutsche Messe (Hannover) in Brazilië actief. Het sterkt het vermoeden dat een aantal van de grote internationale spelers - denk aan Frankfurt, Düsseldorf, Keulen, München of Berlijn - het potentieel van Brazilië als wingewest verkeerd ingeschat hebben. Ze hebben een jaar tijd voor de ‘Wiedergutmachung’. De achterliggende agenda van al die on-Duitse uitwisselingsdrang is handelspolitiek van aard. Brazilië hanteert nogal wat protectionistische maatregelen die het in een groot aantal sectoren uiterst moeilijk maken om (vooral) Duitse producten aan de man te brengen. Duitsland wil graag zo snel mogelijk van die handelsbelemmeringen af en is bereid om bilateraal in de clinch te gaan met de Braziliaanse regering. ■

015Duitsland

WWW.ECOSTYLE.MESSEFRANKFURT.COM

Ecostyle: nieuwe vakbeurs voor duurzame lifestyle producten Messe Frankfurt introduceert dit jaar Ecostyle, de eerste vakbeurs voor gecontroleerd duurzame consumentengoederen in de Europese retailsector. De deuren zijn geopend van 24 tot en met 26 augustus. Het evenement wordt parallel gehouden aan de consumentengoederen beurs Tendence (van 24 tot en met 27 augustus) en richt zich op retailers en inkopers die op zoek zijn naar duurzame lifestyle en design producten. Het volledige spectrum aan segmenten komt aan bod: Home & Design, Health & Beauty,

Desk & Office, Household & Garden, Sport & Leisure, Fine Foods & Luxuries, Technology & Communications, Toys & Children’s Products, Fashion & Accessories and Print & Multimedia. De beurs wordt aangevuld met een uitgebreid programma aan lezingen en workshops rond duurzaamheid in de retail

industrie. Om de duurzaamheid van de tentoongestelde producten te garanderen is een speciaal adviesorgaan opgericht, met daarin onafhankelijke en international erkende specialisten. Zij zullen van alle producten de mate van duurzaamheid bepalen en kunnen producten weigeren voor de beurs. ■

WWW.COSMETIC-BUSINESS.COM

Leipziger Messe neemt organisatie CosmeticBusiness over Leipziger Messe heeft de organisatie van de internationale cosmeticavakbeurs CosmeticBusiness overgenomen. De negende van de beurs vindt plaats op 13 en 14 juni in het M,O,C in München. CosmeticBusiness is een vakbeurs voor de hele productieketen van cosmetica: ruwe materialen (ingrediënten, geurstoffen en geurstofdragers), productie, verpakking en dienstverlening, voor zowel verzorgende als decoratieve cosmetica. In 2012 namen 360 exposanten deel en trok de beurs bezoekers uit meer dan 40 landen,

WWW.SEATRADE-EUROPE.COM / WWW.HAMBURGCRUISEDAYS.DE

Cruisevaartevenementen

trekken samen op In 2015 trekken twee evenementen rond cruisevaarten samen op. De publieksbeurs Hamburg Cruise Days vindt dan aansluitend plaats aan Seatrade Europe, de Europese congresbeurs voor de zeecruise- en riviercruisevaart. De eerstvolgende Seatrade Europe wordt gehouden van 24 tot en met 26 september 2013 in Hamburg Messe, met naar verwachting meer dan 300 exposanten uit vijftig landen. De volgende editie van Hamburg Cruise Days staat gepland voor 1 tot en met 3 augustus 2014. De vorige editie in 2012 trok meer dan 500.000 bezoekers. In 2015 vindt Seatrade Europe plaats van 9 tot en met 11 september en de Hamburg Cruise Days van 11 tot en met 13 september. ■

met veel bezoekers uit Frankrijk en Italië. De overname van CosmeticBusiness pas binnen onze strategie om ons portfolio continu uit te breiden met beurzen die veel ontwikkelingsmogelijkheden in zich hebben, aldus Markus Geisenberger, Managing Director van Leipziger Messe. ■

WWW.DENKMAL-LEIPZIG.DE

Nederland partnerland van Denkmal Nederland is in 2014 het partnerland van de tweejaarlijkse beurs denkmal, de internationale vakbeurs voor restauratie, onderhoud en monumentenzorg in Leipzig. Nederland is vertegenwoordigd door het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast zal ons land prominent aanwezig zijn op de beursvloer met een Holland Paviljoen en sterk betrokken zijn bij het congresprogramma. Denkmal 2014 vindt plaats van 4 tot en met 8 november 2014 in Leipziger Messe. ■

017


Duitsland

WWW.PEPSO-GLOBAL.DE

Messe Düsseldorf lanceert Pepso Show op zes beurzen Kinderboeken met lichtschakelaars, flinterdunne lichtgevende tegels en handtassen met ingebouwde mobiele telefoonopladers. Als elektronica en printen samenkomen, zijn de mogelijkheden oneindig. Messe Düsseldorf speelt op deze trend in door de speciale show Pepso (Printed Electronics Products and Solutions) te organiseren bij zes bestaande beurzen. “Printed electronics wordt steeds aantrekkelijker in veel gebruikerssectoren waarin Messe Düsseldorf al de voornaamste beurzen organiseert", aldus Hans Werner Reinhard van Messe Düsseldorf. "Bij het ontwikkelen van Pepso hebben we er daarom voor gekozen om het niet als een losstaande beurstitel te lanceren, maar om het als platform te integreren in de bestaande beurzen die we hebben in de

WWW.CHILDRENSFASHIONCOLOGNE.COM

markten van detailhandel, glas, packaging, printing en medicijnen.” Volgens hem is Messe Düsseldorf in de ideale positie om fabrikanten van 'printed electronics' een platform te bieden waar ze hun doelgroepen kunnen bereiken. De Pepso-shows staan gepland bij de volgende beurzen: COMPAMED 2013, EuroShop 2014, EuroCIS 2014, Glasstec 2014, Interpack 2014 and Drupa 2016. ■

WWW.WINDENERGYHAMBURG.COM

WindEnergy Hamburg 2014

al voor 80% verhuurd Nieuwe kindermodebeurs in Keulen Het tijdschrift Luna en de Koelnmesse lanceren samen een nieuwe kindermodebeurs: Children's Fashion Cologne. De eerste editie van de vakbeurs staat gepland van 11 tot en met 13 juli in Koelnmesse. Behalve kleding voor baby's en kinderen zullen op Children's Fashion Cologne ook interieur-, schoenen- en accessoire-merken hun collecties aanbieden. Oilily, Silvian Heach, Supertrash, Roberto Cavalli Junior en Aston Martin hebben deelname aan de eerste editie reeds toegezegd. Keulen is ook de stad waar in september Kind + Jugend plaatsvindt, een van de grootste kinderbeurzen van Europa. Kleding is hier slechts een klein onderdeel van de beurs waar ook allerlei aanverwante artikelen zoals meubels, buggy's en electronica worden geëxposeerd. ■

018

Hamburg Messe introduceert in 2014 een nieuwe internationale vakbeurs rondom windenergie. Van de geplande 65.000 vierkante meter beursvloer is inmiddels al meer dan tachtig procent verhuurt. WindEnergy Hamburg zal plaatsvinden van 23 tot en met 26 september 2014. De tweejaarlijkse beurs richt zich op ontwikkelaars, fabrikanten, investeerders, leveranciers, dienstverleners en energie distributeurs die actief zijn in de onshore of offshore industrie van wind energie. Het nieuwe initiatief wordt ondersteund door toonaangevende bedrijven in de windenergie industrie die hun hoofdkantoren in Hamburg hebben, war onder Siemens, REpower Systems, Nordex, General Electric, AREVA Wind, Vattenfall AG, DONG, RWE Innogy, EnB, and E.ON Climate & Renewables. Daarnaast is de stad gunstig

gelegen ten opzichte van offshore projecten in de Noordzee en de Baltische zee. Tijdens de beurs zullen diverse excursie worden georganiseerd in de regio. WindEnergy Hamburg is strategisch gepland, twee weken na de maritieme vakbeurs SMM, zodat bedrijven die in beide industrieën actief zijn met dezelfde stand op beide beurzen kunnen staan. De verwachting is dat tijdens de eerste editie van WindEnergy Hamburg zo’n 40.000 internationale bezoekers kennis kunnen maken met ruim 1.000 exposanten. ■

Infratech Duitsland beleeft haar primeur in Messe Essen De Nederlandse vakbeurs InfraTech krijgt in 2014 ook een podium in Duitsland. Beursorganisator Ahoy Rotterdam organiseert de beurs voor de infrasector in Messe Essen, waar hij gelijktijdig zal plaatsvinden met de toonaangevende bouwbeurs Deubaukom. Beide beurzen open hun deuren van 15 tot en met 17 januari 2014. Volgens onderzoeksbureau Euroconstruct is de omvang van de Duitse infrastructuurmarkt in 2012 47,8 miljard euro. De verwachting is dat dit in 2014 zal groeien naar 48,3 miljard euro. De deelstaat Noordrijn-Westfalen waar de beurs plaatsvindt, is de komende jaren het

belangrijkste bouwgebied van Europa. 18% van de Duitse snelwegen ligt in NoordrijnWestfalen en doordat het gebied grenst aan Nederland en België is het een interessante afzetmarkt voor Nederlandse en Belgische bedrijven. ■Duitsland

WWW.CITYCUBE-BERLIN.DE

CityCube Berlijn krijgt voortvarende start CityCube, het in aanbouw zijnde congres- en beurscentrum van MesseBerlin, zal in haar openingsjaar een voortvarende start maken. Een groot deel van de agenda voor 2014 is volgeboekt. CityCube is een nieuwe multifunctionele accommodatie van 100.000 m2 in Berlijn. In eerste instantie zal deze locatie het Internationale Congres Centrum (ICC) van MesseBerlin vervangen, dat in het

WWW.HIVOLTEC.DE

zal hebben verdubbeld. CityCube is gesitueerd op de plaats waar voorheen de Deutschlandhalle stond, een evenementenlocatie die dateerde van de Olympische Spelen in 1936, en wordt aangesloten op Hal 7 van MesseBerlin. De accommodatie beschikt op de eerste verdieping over acht breakout rooms voor 400 tot 900 deelnemers. Flexibele scheidingswanden maken het mogelijk om diverse ruimtes met elkaar samen te voegen tot een zaal met grotere capaciteit. Op de tweede verdieping huist een (beurs)hal van 6.000 m2, geschikt voor 5.000 personen. Op de verdieping erboven zijn er nog eens 8 zalen voor 54 tot 144 personen en 29 meeting rooms voor 6 tot 55 personen. ■

WWW.WINDENERGYHAMBURG.COM

Hivoltec verhuist naar Leipzig

Kalkar opent deuren voor technische vakbeurs

Hivoltec, de internationale vakbeurs voor hoog- en middenspanningstechniek, verhuist naar Leipziger Messe. De beurs beleefde eerder twee edities, in 2010 en en 2012, in Messe Niederrhein in Rheinberg am Rhein.

T.I.M. Kalkar. Dat is de naam van de nieuwe technische vakbeurs die op 3 en 4 december in Wunderland Kalkar, vlak over de grens in Duitsland, plaatsvindt. De Technische Industriële Messe Kalkar is één van de eerste eigen beursproducties.

Hivoltec blijft de tweejaarlijkse frequentie behouden, maar verschuift wel naar de oneven jaren. Daarnaast krijgen de exposanten voor het eerst een ‘geheel zorgenloos pakket’ aangeboden. De eerstvolgende editie vindt plaats op 16 en 17 oktober 2013 in Leipzig. De vakbeurs vindt dan parallel plaats aan de vakbeurs SHKG, vakbeurs voor sanitair, verwarming, klimaat en gebouwautomatisering. ■

020

voorjaar van 2014 een twee jaar durende renovatie zal aanvangen. In 2016 zullen beide complexen open zijn, waarmee het Duitse beurshuis de beschikbare ruimte voor beurzen, meetings en congressen

“Sinds eind 2012 beschikken we, naast de bestaande beurshal van 2.900 m², over een nieuwe moderne beurshal van ruim 6.000 m²”, aldus project manager Jacqueline Schrijver van Kalkar Wunderland. “We zijn volop bezig nieuwe projecten op te starten, te beginnen met T.I.M.” Qua exposanten richt de T.I.M. zich op bedrijven die zich bezig houden met het bewerken en

verwerken van metalen, intern transport, kunststof en rubberverwerking, gereedschappen en materialen, industriele automatisering & CAD/ CAM, aandrijftechniek, oppervlaktebehandeling en opleidingsmogelijkheden. De bezoekersdoelgroep bestaat uit afnemers, inkopers en beslissingsbevoegden uit de technische industrie in zowel Nederland als Duitsland. ■

NürnbergMesse neemt belang in Paintindia NürnbergMesse heeft begin dit jaar samen met Vincentz Network een belang genomen in de vakbeurs Paintindia van de Indiase uitgeverij Colour Publications. Colour Publications heeft sinds 1993 Paintindia op de kaart gezet als het platform voor de coating industrie in India. Nürnberg Messe organiseert samen met uitgeverij Vincentz Network de internationale vakbeurs European Coatings Show in Nürnberg en de American Coatings

Show, waarbij de uitgever verantwoordelijk is voor de bijbehorende congressen. De eerstvolgende editie van Paintindia staat gepland voor 6 tot en met 8 maart 2014 in Mumbai. De vorige editie in 2012 telde 286 exposanten en meer dan 10.000 bezoekers. ■
Column

Han

LEENHOUTS

B Han Leenhouts is directeur van Sales & Pepper en gespecialiseerd in het trainen van standpersoneel. In Expovisie deelt hij zijn observaties, gedachten en ervaringen die hij als frequente beursbezoeker opdoet.

eursconcept. We zien in deze economisch krappe tijd de organisatoren zoeken naar het juiste recept. Hoe houden we de klanten binnen? Wat schotelen we ze voor? Waarom zouden ze deel blijven nemen aan beurzen? Aan welke grillen moet ik toegeven? Veel gehoord. Het was rustig, een dagje inkomen op maandag, dinsdag druk en woensdag typische scholierendag. Ochtend rustig en dan een uurtje blazen en dan weer lunch, nog even een opleving en dan gaat onze doelgroep al weer naar huis toe. Ja, dit is echt een rotperiode voor deze beurs; moet eerder en/of later. Onze doelgroep komt niet meer op beurzen. Overeenkomst. We willen mensen zien en het liefst de juiste personen in de juiste hoeveelheden. Ik moet denken aan een van mijn eerste bezoeken aan de Verenigde Staten. De beurs TS/2 die op Navy Pier in Chicago werd gehouden. Aan mijn toenmalige collega’s vroeg ik hoe laat we de volgende dag moesten aanvangen. Aaah Han, that’ll be half past one. Oké, dacht ik. So we have evening hours at the first day? Niets was minder waar. Slechts drie uur beurs per dag en dat drie dagen achtereen. Effectief negen uur show. Maar dan wel echt negen uur showtime. Elke dag was de beursvloer direct vol en dat bleef die drie uur lang. Niets dus van aanloop, inloop en warmdraaien. Nee direct volle actie en met name interactie (op zijn amerikaans natuurlijk: ‘Hi. How are you and what can I do for you’). In de ochtend waren er wat round tables en na de show om 16.30 waren er direct cocktails en aansluitend diners met potentiële klanten. Je hoefde niet eerst uren af te wachten tot de beurs dicht ging en je uitgeblust neerstreek bij je (beoogde) zakenpartner. Nee, fris en vol energie kwam je aan want je had net drie uur geknald en die energie bracht je mee. Met een groter kans op een succesvol contact natuurlijk. Dus wat zou er gebeuren als je in feite schaarste gaat creëren, door minder beursuren in plaats van verruiming van de openingstijden. Wat doen mensen die veel tijd hebben…. , die souperen die tijd op. Terwijl je,

als je onder gezonde druk staat, gewoon meer doet en effectiever bent. Klinkt als een logische oplossing en toch een lastige beslissing om te nemen. We zijn immers een input gerichte maatschappij. We willen op een vreemde manier waar voor ons geld. De volgende anekdote schetst deze problematiek. Een man zijn auto is stuk en hij gaat naar de garage. De garagist kijkt onder de motorkap, pakt zeer gedecideerd een bepaalde hamer, geeft een gerichte klap en vraagt de man te starten. Tikken en lopen! ‘Dat is dan honderd euro.’ ‘Tja , uh, dag! Honderd euro! Je hebt alleen maar een klap gegeven’, reageert de man. ‘Ja’, zegt de garagist. ‘Eén euro voor het slaan en negenennegentig euro voor de juiste hamer op de juiste plek’. Hoe had de man gereageerd als het anders was gelopen? Garagist opent de motorkap en kijkt bedenkelijk. Neemt u even plaats en neem even wat koffie. Na een uurtje of twee komt hij terug. ‘Nou heer, het was even zoeken maar hij loopt weer als een zonnetje. Dat is dan honderd euro.‘ De man denkt ongetwijfeld dat hij er nog goedkoop vanaf komt. Zo zal ook menig exposant denken dat hij meer waar voor zijn geld krijgt, als de beurs een hele dag duurt. Het is hoog tijd om tegengas te geven aan die gedachte. Laat de beurs vier uur open zijn. Dat komt aardig dicht in de buurt van de effectieve tijdsbesteding van menigeen op een normale werkdag. Geen uren meer wachten tot de hausse losbarst. Geen gesprekken meer die onnodig lang uitlopen. Oplossing. De geconcentreerde beurs. In tijd en aandacht.

Wat doen mensen die veel tijd hebben…. 023


Beursorganisatie Tekst Evelien Baks | Beeld Jeroen Bouman

SHPPR

staat voor anders dan anders Voor hippe moeders van nu roepen Esmé de Smit en Vanessa de KockErasmus van SHPPR Events 100% Mama in het leven. Fun is een belangrijke factor op deze nieuwe consumentenbeurs in Ahoy. “Kinderwagens testen op een parcours en cocktails drinken, waarom niet?”

Z

e zijn beiden moeder van kleine kids, hebben naast manlief en familie een druk sociaal leven en zijn ook nog eens buitengewoon ambitieus. Daarmee zijn ze zelf de doelgroep van de door hen in het leven geroepen nieuwe consumentenbeurs 100% Mama. Vrouwen die het beste uit de bloei van hun leven willen halen, omschrijven

100% mama De eerste editie van het nieuwe lifestyleevent vindt plaats op 19 en 20 oktober in Ahoy Rotterdam. Een doe-, proef- en ervaarevenement voor zowel moeders van (kleine) kinderen als mama’s in spe, maar ook oma’s en vriendinnen zonder kroost zijn welkom. Vrouwen die het beste uit hun leven willen halen, is de omschrijving van de organisatie zelf. De moderne (bijna)mama heeft volgens de organisatie een brede interesse. Daarom: inspiratie opdoen voor de leukste vakanties mét of nog net zonder kids, proeven van de allerlekkerste cocktails, de beste recepten voor de familiekeuken en een parcours waar je kinderwagens mag testen. Plus: vermaak voor de kleintjes, want die mogen gewoon mee. Verwachting: 20.000 bezoekers.

024

de Rotterdamse initiatiefnemers Esmé de Smit (36) en Vanessa de Kock-Erasmus (35) het zelf. “Er is een hele grote groep moeders van nu. Werkende vrouwen die met hun vriendinnen op pad gaan, met hun man gaan stappen, op high heels lopen, zich opmaken. Je bent als mama tegenwoordig zó veel meer. Er is veel veranderd met de tijd van mijn moeder. Maar hoe combineer je het allemaal, hoe maak en houd je het leuk? Dat gaan we allemaal onder één dak laten zien. Van hippe vakanties op Ibiza mét kinderen tot de allermooiste geboortekaartjes”, legt De Smit uit.

Opvallend stempel Als twee eigenzinnige jonge vrouwen hebben ze met hun bureau SHPPR Events in de afgelopen paar jaar al een opvallend stempel gedrukt op een nieuwe generatie evenementen in de Maasstad. Na eerst de creatieve Swan Market te hebben opgezet, die inmiddels met circa driehonderd deelnemers enige duizenden bezoekers op een middag trekt, en sinds 2011 ook het vrolijke food event Proeft Rotterdam, gaan ze nu met een eigentijdse mama-beurs naar Ahoy. “We hebben het gevoel dat er behoefte is aan een beurs voor jonge moeders die de zaken anders dan anders aanpakt. Natuurlijk kun je er ook doodgewone spenen, kleding, peuterhapjes en kinderwagens vinden, maar ga die laatste dan wel even proberen op het testparcours


dat we laten aanleggen. Lekkere cocktails schenken vinden we ook niet bepaald standaard voor een beurs in deze branche, maar dat hoort wat ons betreft bij het leuke leven. Daarmee blijven we dicht bij wat we zelf aangenaam vinden”, zegt voormalig maatschappelijk werkster Esmé.

Tegenhanger Negenmaandenbeurs

Wannabe mama’s 100% Mama richt zich zowel op vrouwen met jonge kinderen als moeders in spe en wannabe mama’s. En omdat fun en gezelligheid een belangrijke troef vormen, meent De Smit dat ook vriendinnen zonder koters en oma’s er een gezellige middag kunnen doorbrengen. “Ga bijvoorbeeld op zoek naar een leuk jurkje, want ‘gewone’ mode krijgt volop aandacht. We halen een stylingdeskundige op gebied van zwangerschappen in huis die laat zien hoe je er leuk kunt uitzien zonder je in zwangerschapskledij te hullen. Ik heb tijdens mijn zwangerschappen bijvoorbeeld geen enkel speciaal kledingstuk gekocht, zoals ik ook op ander vlak weinig concessies heb gedaan. Bij de eerste heb ik

tot de zevende maand hard gelopen. Je mag natuurlijk wel negen maanden in een coconnetje gaan zitten, maar het hóeft niet.‘’

Designerstocksample sale Sinds drie jaar staat SHPPR naast een winkel in mode en accessoires, begonnen met louter onbekende designermerken, ook officieel voor eventbureau. Dat begon met de Mode Marché die Esmé, moeder van twee zoontjes van vier en bijna één jaar, zeven jaar geleden voor het eerst organiseerde. Een designerstocksample sale met kleding van bekende Nederlandse ontwerpers. “Voor we het wisten, hadden we er een winkel bij. Daarnaast bleven we leuke kleine events opzetten als one day shops of een one day traveling store, zoals we in hotel Hilton van de grond tilden”, legt ze uit.

Daarmee is het evenement met zijn 150 deelnemers, dat in oktober zijn eerste editie beleeft in het Rotterdamse tentoonstellingscomplex, volgens de initiatiefneemsters van een geheel andere signatuur dan tegenhanger Negenmaandenbeurs in de Amsterdamse RAI. “Omdat we de factor fun erg belangrijk vinden en die op een originele manier willen invullen.” Voor zijn debuut op dit vlak durft SHPPR te hopen op circa 20.000 bezoekers in twee dagen, iets minder dan de helft van wat de Negenmaandenbeurs gemiddeld trekt. “Ongeveer veertig procent van de bezoekers van die beurs is afkomstig uit Rotterdam en omstreken, zo weten we uit onderzoek. Waarom zouden die niet in eigen stad een mama-beurs willen bezoeken?’’

■ Esmé de Smit: “Voor we het wisten, hadden we er een winkel bij. Daarnaast bleven we leuke kleine events opzetten als one day shops of een one day traveling store, zoals we in hotel Hilton van de grond tilden”

Proeft Rotterdam Ambachtelijkheid en duurzaamheid zijn de rode draad op dit food-event dat twee maal per jaar zijn tenten én tafels met stoeltjes opzet in een hippe winkelstraat in Rotterdam. Seizoensgebonden producten, aangeboden door veelal regionale producenten. Van worsten tot boerenkazen en van oliën tot biologische rucola. In twee edities heeft het evenement met 2500 bezoekers bewezen een grote groep liefhebbers van (h) eerlijk eten en drinken aan te spreken, en niet alleen uit de Maasstad zelf. Volgende editie in september.

025Beursorganisatie

‘Van hippe vakanties op Ibiza mét kinderen tot de allermooiste geboortekaartjes’ Gevraagd om ook een Mode Marché te organiseren in een wijk in Rotterdam-Noord kwamen zij en Vanessa, voorheen werkzaam bij Ahoy, op het idee voor het concept van de inmiddels zeer succesvolle Swan Market. “In onze ogen paste het mode event niet helemaal op deze locatie, maar waarom geen lifestylebeurs organiseren die ook kunst, interieuraccessoires en biologische hapjes zou presenteren? We hebben dat wiel natuurlijk niet uitgevonden, want ook in steden als Berlijn en Londen zie je zulke markten. Denk aan Camden Market.’’ Op de eerste editie, die zich voltrok in een aantal leegstaande winkelpandjes, kwamen vijfhonderd mensen af. Nu trekt het evenement zomaar zevenduizend bezoekers in het Rotterdamse Museumpark. “Een groot deel komt om te kopen, een ander deel voor de muziek, de gezelligheid

Swan Market Oudste loot binnen SHPPR. Kunst, mode, accessoires en interieur op één markt. Inclusief stands met biologische producten en muziek en gezelligheid. Met het moderne gezin als doelgroep ontbreekt het kindervertier niet. Swan Market, vernoemd naar de locatie Zwaanshals in het noorden van Rotterdam waar het buitenevenement als eerste neerstreek, trekt zo’n 7000 bezoekers op een middag.

en het hapje en drankje. Door entertainment toe te voegen, wordt het meer dan een platte markt.’’

Scheelt budget Dat Swan Market in trek bleek bij jonge gezinnen bracht Esmé en Vanessa op het idee om een nog groter evenement op poten te zetten en koers te zetten richting de officiële tentoonstellingshallen. “Een flinke stap, absoluut. Voor het eerst geven we een deel van de organisatie uit handen. Het voordeel van een grote partner als Ahoy is wel dat we mee kunnen draaien met hun communicatie. Dat scheelt in het budget. Dat gelijktijdig de Love & Marriage beurs er plaats vindt, heeft ook zeker zijn voordelen.’’ Met zo’n twintig grote en kleine events per jaar, waaronder een eetfestijn tijdens het nieuwe World Food Festival in september in Rotterdam, kunnen ze er inmiddels niet meer om heen om hulp van buitenaf in te schakelen. Werden de kramen op de eerste edities van Swan Market met hulp van familie en vrienden opgebouwd, anno 2013 gaat die opdracht standaard naar officiële standbouwers.

Minder tierelantijnen “Op een gegeven moment moet je dat ook niet meer zelf willen doen. We houden het budget echter streng in de gaten. Een mooie uitstraling hoeft geen vermogen te kosten. Sterker: hoe minder tierelantijnen, hoe chiquer, vinden wij. Een goed voorbeeld vinden we de beurs Who’s Next in Parijs, maar ook de Modefabriek en de laatste editie van de Raw Art Fair in Rotterdam die plaats vond in het stoere decor van een oud koffiepakhuis op Katendrecht.’’ Hun eigen kracht zit ‘m vooral in het bedenken van hoe dingen anders kunnen, menen ze. “Waarbij we gelukkig ook goed zijn in het uitvoeren ervan.” Met een pannenkoekenhoek, abseil-lessen voor (de iets oudere) kinderen, een babymassagelounge en een kookgedeelte waar ouders tips en trucs leren over hoe hun nageslacht aan het eten te krijgen, denken Esmé en Vanessa de 100% Mama-beurs net die andere sjeu te geven. “Laten zien dat het leven met kinderen gewoon leuk is. Waarom zou je niet meer uit eten gaan of een museum bezoeken? Ik sleep mijn kinderen gewoon mee naar een kunstbeurs. Dat is het verhaal van de moeders van deze tijd”, aldus De Smit. ■

027


ExpoDesign Tekst Judith Munster | Beeld Siebe Baarda | Van Straaten

INNOVATIEF met buigzame profielen en geprint textiel

De combinatie van buigzame aluminium profielen met geprint textiel biedt meer creatieve vrijheid dan houtbouw, stellen de ontwikkelaars Nico en Niels van Straaten en Natalino Labate, maar dan met een lager prijskaartje. Extra opties als geïntegreerde speakers, led-verlichting en verwarmingselementen maken het standbouwsysteem nog aantrekkelijker.

W

il je als grootformaatprintbedrijf blijven meetellen, dan moet je de ontwikkelingen niet volgen, maar ze initiëren. Continu experimenteren, uitproberen en innoveren. Samenwerken met relaties is daarbij van doorslaggevend belang. Dat weet Nico van Straaten als geen ander. Stilstand? Is achteruitgang! Soms is het wel goed om even pas op de plaats maken. Even evalueren waar het bedrijf nu staat en waar het naartoe gaat. Wat is goed en wat kan beter? Waar liggen de bedreigingen en waar de kansen? Met de komst van zoon Niels in het familiebedrijf was dat moment aangebroken. Met als resultaat dat Van Straaten eind vorig jaar haar nieuwe huisstijl en een crossmediale marketingcampagne lanceerde.

Boesingheliede – Schiphol West Van Straaten is nog steeds gevestigd op de plaats waar het bijna honderd jaar geleden allemaal begon: in Boesingheliede, een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer dat zich letterlijk tussen de landingsbanen van Schiphol bevindt. Wat in 1918 begon als vlaggendrukkerij is uitgegroeid tot een modern, full service printbedrijf met een internationale klantenkring. Het bedrijf heeft alle diensten en producten voor grootformaat en speciale printprojecten in huis. Het beprinten uiteraard, maar ook concept en advies, professionele montagesystemen en installatie op locatie. Als onderdeel van de nieuwe marketingcampagne presenteerde Van Straaten zich in december samen met partner Labate&Co op de ExpoShow aan de Nederlandse beurswereld. “In samenwerking met Labate&Co hebben we een systeem ontwikkeld van aluminium profielen in combinatie met geprint textiel. Na een lange periode waarin we het

028

systeem hebben doorontwikkeld, aangepast en verbeterd, is de tijd nu rijp om ermee naar buiten te treden”, vertelt Nico van Straaten. Hij zit ontspannen aan de lange vergadertafel in de nok van één van de bedrijfshallen. In deze presentatieruimte worden bezoekers omringd door visuele voorbeelden van wat de combinatie Van Straaten/ Labate kan.

Iedere gewenste vorm Aan tafel zit ook zakenpartner Natalino Labate, die speciaal voor dit interview uit Duitsland is overgekomen. “Wat vooral vernieuwend is aan ons systeem, is dat we het in vrijwel iedere gewenste vorm kunnen buigen”, steekt hij van wal. “Door die gebogen constructies kan iedere denkbare creatieve stand of eyecatcher gerealiseerd worden. Van heel klein tot heel groot. Rond, ovaal, met curves en hoeken in alle graden. Met andere woorden: ons systeem biedt minstens dezelfde mogelijkheden als maatwerk houtbouw, maar dan goedkoper, efficiënter en duurzamer. Het succes heeft zich inmiddels bewezen, want de top van de Nederlandse standbouwwereld werkt al met het systeem. Nu willen we het ook aan de rest van de branche presenteren.” “Als de economie in een dip zit”, vervolgt hij. “Gaan mensen op zoek naar nieuwigheden. Naar ontdekkingen waarmee ze het verschil kunnen maken ten opzichte van hun concurrenten. En omdat ze hun geld maar één keer kunnen uitgeven, willen ze de beste kwaliteit en de beste service. Je merkt dat vooral grote brands uniek willen zijn. Die zien niks in een standaard concept. Ze willen een item dat speciaal voor hen is ontworpen en op maat gemaakt. Tegelijkertijd willen ze er niet teveel voor betalen. Dan komen ze al snel bij ons uit.”


Van Straaten Let’s Impress Opdrachtgever: Van Straaten Beurs: Exposhow , Brabanthallen, december 2012 Opdracht: Ontwerp en realisatie beursstand met als belangrijkste focuspunten het communiceren van de rebranding van Van Straaten en het overzichtelijk weergeven van alle producten en referenties van Van Straaten. Niels van Straaten: “Al met al was het een uitdagend live communicatie project waarmee we onze nieuwe corporate identity verrassend wilden presenteren en tegelijkertijd ons complete arsenaal aan producten en diensten wilden tonen. Onze strategie was erop gericht om maximaal inzicht te geven in alle mogelijke oplossingen die gecreëerd kunnen worden met onze producten en service. Dat doel is effectief bereikt. Concreet laat dit project zien dat door gebogen aluminium constructies te combineren met textiel en lightbox prints een heel creatief concept/beursstand bedacht en gerealiseerd kan worden. Sterker: een concept als dit is met traditionele standbouwmethoden niet haalbaar.”

■ Natalino Labate, Niels van Straaten en Nico van Straaten

Speaker in Slimframe

Niels van Straaten geeft een demonstratie. In een slimframe van nog geen vijf centimeter dik blijkt een ultradunne speaker verstopt te zitten. Er komt een mooi vol geluid uit dat niets onderdoet voor het geluid uit een ‘normale’ box. Labate schuift enthousiast op zijn stoel heen en weer. “Mooi hè”, zegt hij. “En dat is nog niet alles. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met het verwerken van een infrarood verwarming in een presentatiewand. Het voordeel is dat je niet een hele ruimte hoeft te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan een registratiebalie in een tent of foyer. Je zet de verwarmingswand erachter en voilà: een mooie eyecatcher en tegelijkertijd een flinke besparing op de energierekening.” “Verder zijn we bezig met het door ontwikkelen van een product waarmee we geluid kunnen dempen. Dat kan bijvoorbeeld heel geschikt zijn voor beurshallen, maar ook voor openbare ruimtes, kantoren, restaurants, winkels, huiskamers: overal waar het nodig is. Handig is natuurlijk dat de afbeeldingen in de frames snel en eenvoudig vervangen kunnen worden, zodat je snel een andere uitstraling kunt realiseren. Ook met het integreren van led-verlichting

029


ExpoDesign

zijn we heel ver. Eigenlijk staan we op het punt om steeds meer nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe markten, nieuwe toepassingen…”

Textiel Print is het helemaal “Ook op het gebied van print en afwerking blijven de ontwikkeling maar doorgaan”, vertelt Niels. “Voorheen werkten we veel met pvc-coated materiaal, tegenwoordig is textiel het helemaal. Alles moet vlamvertragend zijn uiteraard. Onze klanten blijven met nieuwe vragen komen. Men wil een witte voorkant en een zwarte achterkant, doorschijnend materiaal of juist niet doorschijnend of ze willen zowel de voorkant als de achterkant bedrukt hebben, maar dan wel met een andere print. Waarbij je natuurlijk geen ‘doordruk’ mag zien, ook niet als je er een lamp op zet.“ “Allemaal zaken waarin we inmiddels kunnen voorzien. Het nieuwste is stretchmateriaal, daarmee kunnen we de doeken nog strakker in de frames spannen. Daarnaast worden de printtechnieken alsmaar beter. We werken nauw samen met de fabrikanten om het eindproduct steeds mooier te krijgen.” Labate: “Zo zijn we constant in beweging en denken we altijd na over nieuwe toepassingen, verbeteringen, nieuwe manieren, goedkoper, steviger, economischer, duurzamer.”

AngioDynamics Opdrachtgever: Gielissen Interiors & Exhibitions Beurs: CIRSE 2012, Lissabon, september 2012 Opdracht: De wens van de klant was dat de eyecatcher in de vorm van het logo van AngioDynamics werd gebogen, waarbij het beeldmerk aan de onderzijde zichtbaar moest zijn. Niels van Straaten: “Het bijzondere aan deze custom made eyecather is dat er twee verschillende profielen met ieder verschillende gebogen radiussen aan elkaar zijn gemaakt om aan de wens van de klant te voldoen.”

We verkopen oplossingen Hoewel met het systeem van Van Straaten/Labate complete maatwerk stands gebouwd kunnen worden, of delen ervan, gaan ze nadrukkelijk niet op de stoel van standontwerpers en standbouwers zitten. Nico van Straaten: “De standbouwers zijn onze klanten. Zij komen bij ons met hun ontwerp en samen bepalen we hoe we de gewenste uitstraling kunnen bereiken. Soms wordt de complete stand met ons systeem gebouwd, maar vaker wordt het gebruikt voor onderdelen: achterwanden met organische vormen, objecten die boven de stand hangen of eyecatchers.” “We verkopen geen systeem, we verkopen oplossingen. We verkopen geen standaard, we verkopen maatwerk.” Niels: “We hebben twee project managers die alle ins en outs van het systeem kennen, zij geven ook trainingen aan de klanten. Zij weten precies wat de mogelijkheden zijn en kunnen altijd de beste oplossingen uitstippelen. Heel soms moet er een nieuw profiel worden ontworpen. Geen probleem, kan niet bestaat bij ons niet. We willen gewoon elke gewenste vorm kunnen maken. Punt uit.” Labate vat het verhaal nog eens kort en krachtig samen: “Waarom kiezen standbouwers voor onze aluminium profielen in combinatie met geprint textiel? Je kunt er prachtige designs mee maken, de opbouw kost minder tijd, de aluminium profielen kunnen steeds opnieuw gebruikt worden, je kunt de uitstraling snel veranderen door er eenvoudig nieuw doek in te bevestigen, het ziet er professioneel uit en dat voor een prima prijs/kwaliteitverhouding.” ■

030

Xeikon Opdrachtgever: Gielissen Interiors & Exhibitions Beurs: Drupa, Düsseldorf, mei 2012 Opdracht: De specifieke wens was een 3D-buiging. Niels van Straaten: “De Xeikon-stand was een grote uitdaging, omdat er met de 2D walsmachines een optisch 3D design gerealiseerd moest worden. Omdat het design in een gesloten raamwerk was ontworpen, moest de afwerking van de print tot op de millimeter nauwkeurig zijn. Daarna kwam het aan op onze montagevaardigheden. Ook dat was een zeer belangrijk aspect bij het uiteindelijke eindresultaat, dat door iedereen als indrukwekkend werd ervaren.”
Systeemoverzicht 2013

www.systeemoverzicht.nl

Presentatie- en standsystemen Basiselementen voor kleine tot grote beursdeelnames

033


SySteemoverzicht 2013

tHe PUCK

OCta maGnetiC FiXed system Centro is een innovatief modulair display systeem die men naar indeling kan bouwen. Tevens heeft het accessoires voor het monteren van een brochure houder, monitor en statafel. Het heeft onbegrensde mogelijkheden op het gebied van presenteren. Van het zelfde systeem is er ook een balie beschikbaar. De verwisselbare prints kunnen mbv magneettape worden bevestigd op het frame. U creëert telkens uw eigen ontwerp. Kwa visual kan men kiezen uit één full-colour doek (sublimatie print) of met magneetbanen. Het resultaat is een superstrakke presentatie. Dit systeem in zowel in een rechte- als in een gebogen variant te verkrijgen. www.normsystems.nl

HiGHLine FaBriC Highline bestaat uit lichtgewicht aluminium profielen die snel en eenvoudig in elkaar worden geklikt. Met Highline maak je net zo eenvoudig een compacte beurswand (in een rolkoffer) als een complete modulaire stand inclusief balies, beeldschermen, folder schappen en productschappen. Highline beursstands zijn gemakkelijk aan te passen aan wisselende ruimten op beurzen en evenementen en hebben een moderne uitstraling. De communicatie is geprint op doeken die gemakkelijk en goedkoop zijn bij te bestellen. Meer weten? Kijk op onze website of vraag de gratis catalogus aan. www.expodisplayservice.nl

De tendens naar ecologische verlichtingsoplossingen met een sterk design ligt aan de basis van „The Puck“, de nieuwste creatie van Aluvision. Deze spot schittert door zijn design en de toepassing van de meest actuele ontwikkelingen inzake LED technologie. In de ultra slanke armatuur zijn 7 hoog performante LEDs gemonteerd. De behuizing doet niet alleen dienst als houder, maar ook als warmtegeleider voor een perfecte koeling. “The Puck” werd bovendien zo ontworpen dat de spot op eender welk wand- of displaysysteem gemonteerd kan worden. Just “Plug & Play”! De opake lens, die speciaal voor “The Puck” ontwikkeld werd, zorgt voor een gelijkmatige breking van het licht. Dit resulteert in een egale belichting van het oppervlak. De keuze uit warm of koud wit licht zorgt voor een gepaste sfeer in elk project. www.aluvision.com

BematriX® beMatrix® is fabrikant van modulaire aluminium systemen voor standenbouw, displays en events. Het modulaire systeem garandeert een supersnelle op- en afbouw, heeft een lange levensduur en is oneindig herbruikbaar. beMatrix® klanten kunnen steunen op een uitgebreid productengamma, doordacht design, grondige technische en commerciële ondersteuning, innovatie in fabricatie, voldoende stock, flexibele levertermijnen en alle voordelen van een sterk samenhangend internationaal netwerk. In 2012 werden zowel beMatrix® USA als beMatrix® Scandinavia opgericht. Naast de verkoop, is er ook op strategische plaatsen een ruime verhuurstock aanwezig. Neem een kijkje op onze website en ontdek waarom beMatrix® de beste partner voor uw volgend project is. www.beMatrix.com

teXtieLFrames in diVerse UitVOerinGen Expo Concepts BV ontwikkelt en produceert textielframes in diverse uitvoeringen. Het assortiment profielen en accessoires is bijzonder ruim. Met ruim 20 eigen profielen en honderden koppelstukken is het programma veelzijdig en uiterst flexibel. Ons assortiment beslaat: Standaard textielframes, LED frames, Akoestische frames, Magnetische frames & Flexibele/ modulaire standbouw. Voor al deze toepassingen leveren wij geprinte doeken welke afgestemd zijn op het gebruik. Als groothandel/ producent leveren wij uitsluitend aan sign gerelateerde ondernemingen met uiterst scherpe prijzen, een uitmuntende kwaliteit en verrijkende service. Laat u inspireren en vraag vrijblijvend onze 57 pagina’s tellende catalogus aan. www.expoconcepts.nl

034


www.SySteemoverzicht.nl

eXPO PrestiGe Met de Expo Prestige beursstand kiest u voor flexibiliteit, uitstraling en kostenbesparing. Met uw eigen beursstand hoeft u slechts 1x te investeren om keer-op-keer professioneel voor de dag te komen. Omdat Expo Prestige beursstands duurzaam zijn, gemakkelijk te vervoeren en snel op te zetten bent u optimaal flexibel en bespaart u veel kosten. www.expodisplayservice.nl

BasiC VisiOn COrner De Aluvision Basic Vision frames laten toe om op een snelle wijze wanden op te bouwen. Deze aluminium frames waarbij de invullingen, zoals Aluvibond, Forex en MDF vrij kunnen worden gekozen, komen vrijwel naadloos naast elkaar te staan. Het systeem kent een groot succes en wordt door meer en meer standbouwers gezien als een bijzonder interessante investering. Ook omwille van ecologische redenen is deze duurzame oplossing zeer interessant! Nieuw is de Basic Vision Corner die nu ook toelaat de frames aan te bieden met één of verschillende gebogen hoeken. Hierdoor kan uw wand, stand, plafondstructuur of display er eigentijds uitzien met een nieuwe look en een extra touch! www.aluvision.com

OCta maGnetiC FiXed system

B62tm : innOVatieF en trendsettend

Hergebruik en flexibiliteit zijn met het Octa Magentic fixed system een feit. Gaten boren in hout of snijden in doek behoort tot de verleden tijd. Vervang bijvoorbeeld per seizoen de afbeelding en u heeft direct een andere uitstraling. Daarnaast kunt u de magneetwand integreren met andere Octanorm® systemen, waardoor een evenwichtig totaalbeeld kan ontstaan. Bijvoorbeeld koppelen aan vitrines, integreren in wanden of het realiseren van shopin-shop. Octanorm® helpt u uw operationele kosten lager te houden. www.octanorm.nl

De nieuwste aanwinst in het beMatrix® gamma is een voltreffer, die al meteen bekroond werd met de prestigieuze Red Dot Award 2013 in de categorie Product Design. Het succesvolle beMatrix® aluminium ‘big holes’ systeem werd volledig herdacht en verbeterd. Het b62TM principe blijft identiek aan het vertrouwde beMatrix® systeem : slimme oplossingen voor een nog snellere en efficiëntere opbouw met een perfecte afwerking. Het gepatenteerde b62TM systeem is heel flexibel in gebruik. b62TM is geschikt voor zowel panelen als textiel, dus één soort profiel wordt gebruikt voor meerdere toepassingen. Bovendien worden panelen én textiel gecombineerd door dezelfde verbinders. www.beMatrix.com

nOrm-trUss: rOBUUste UitstraLinG Dit originele lichtgewicht mini Truss Systeem bestaat uit losse modules die snel en makkelijk zonder gereedschap aan elkaar te koppelen zijn. Tussen het frame wordt een full-colour doek bevestigd. Het systeem heeft een diameter van 10cm en is makkelijk te vervoeren. De buitenzijde is van zwart kunststof maar de binnenzijde is van metaal. Mini Truss is niet alleen geschikt voor uw beurspresentatie maar ook voor o.a. showrooms. Kortom: u kunt uw creativiteit hier op los laten. Voor groter constructies/overbruggingen is er ook een Truss systeem van 20cm. Informeer naar de mogelijkheden. www.normsystems.nl

035


SySteemoverzicht 2013

OCta LiGHtninG Octa Lichtkasten zijn leverbaar in 120 mm en 60 mm diepte. Wilt u een dubbelzijdige lichtbak, losstaand, of geïntegreerd met andere Octanorm® systemen? Ook dit kan eenvoudig met bijvoorbeeld profiel M1308. Octanorm® Nederland heeft voor haar lichtkasten standaard Led-panelen met eigen bevestigingssysteem ontwikkeld. De afbeeldingen worden op speciaal doek afgedrukt en zijn eenvoudig te wisselen. De afmetingen kunnen in stappen van ca. 50x50 cm bepaald worden. Kwalitatieve lichtkasten voor verkoop en verhuur zijn hiermee een feit. En met toepassing van LED zijn uw operationele kosten ook nog eens lager www.octanorm.nl

nOmadiC disPLay: Van Wand tOt stand. Het A-merk Nomadic is al jarenlang wereldwijd marktleider op het gebied van modulaire displays en begrijpt als geen ander dat niet iedereen met standaardoplossingen tevreden is en biedt daarom een zeer breed scala aan mogelijkheden. Deze mogelijkheden gelden voor het meest uiteenlopende wensenpakket, altijd rekening houdend met het klantbudget. Nomadic Display kan zich specialist noemen in opvallend maar bovenal duurzaam presenteren. Nomadic Display beschikt over een wereldwijd dealernetwerk. Uw stand kan dus overal ter wereld door één van de dealers worden gebouwd. Now worries! Bel ons voor een oriënterend gesprek. Telefoon 023-517 32 22. www.normsystems.nl

sQUare 62tm Dit multifunctionele beMatrix® structureel profiel is zowel horizontaal als verticaal toepasbaar voor hoeken, T-verbindingen, X-verbindingen, etc. in combinatie met ieder ander beMatrix® profiel. Door de 62mm afmeting wordt de matrixmaat behouden. De afwerking is standaard geanodiseerd, maar ook alle RAL kleuren zijn mogelijk . Het profiel heeft een cleane look, er zijn geen sleuven of gaten zichtbaar. Bijzonder aan de Square 62TM is de scheurstrip. Aan de 4 zijden is er de mogelijkheid om deze geheel of gedeeltelijk uit te scheuren. Hierdoor sluit alles mooi aan zonder zichtbare verbindingssleuven. www.beMatrix.com

mOdULaire stands Van eXPO COnCePts BV Expo Concepts BV is gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van textielframes. Ons diepe assortiment textielframes stelt ons in staat om zowel 2D als 3D objecten te maken. Daarnaast leveren wij plug & play LED sytemen om alle of enkele elementen van uw beurstand te verlichten. Alle frames zijn onderling uitwisselbaar en te koppelen. Desgewenst verzorgen wij ook het printwerk. Als groothandel/ producent leveren wij uitsluitend aan sign gerelateerde ondernemingen met uiterst scherpe prijzen, een uitmuntende kwaliteit en verrijkende service. Laat u inspireren en vraag vrijblijvend onze 57 pagina’s tellende catalogus aan. www.expoconcepts.nl

036

Creeya Create Your Own… met Creeya. Creeya beursstands zijn compact te vervoeren, licht in gewicht en eenvoudig zonder gereedschap op te bouwen. Creeya is het ideale beursstand systeem voor stands van 6-60 vierkante meter. Door de onderscheidende look van o.a. de chique antracietkleurige profielen, Headers en Wings creëert u een opvallende en uitnodigende beurspresentatie. Bekijk Creeya voorbeelden op www.creeya.com, op www.expodisplayservice.nl of in één van onze showrooms.


www.SySteemoverzicht.nl

OCtaWaLL 40 / 60

eXPOLinC BeUrsWanden: 100% aandaCHt.

Snel en flexibel ruimten bouwen, opnieuw indelen en aankleden met Octawall 40 / 60. Zowel panelen als stof past u door elkaar toe. Integratie met andere Octanorm® systemen biedt ongekende mogelijkheden. Met Octawall 40 / 60 worden uw operationele kosten lager, en uw sfeerbeleving en uitstraling blijft volledig in tact. Octanorm® heeft een nieuw combinatie profiel op de markt gebracht. Hierbij kan aan de ene zijde een paneel gemonteerd worden en aan de andere zijde doek. www.octanorm.nl

Draagbare displaysystemen voor alle gelegenheden. Dit motto geldt voor het befaamde Scandinavische merk Expolinc. Kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit staat bij Expolinc bovenaan. Dit geldt ook voor de garantievoorwaarden en service. Wij willen het eenvoudig voor u maken om uw boodschap te presenteren op een fraaie en slimme manier, waar uw doelgroep zich ook bevindt. Ongeacht of u een productdemonstratie gaat houden in een winkel, uw boodschap wilt versterken tijdens een verkoopbijeenkomst of u wilt zich presenteren op een beurs. De Pop-up Magnetic heeft veel accessoires waaronder een fraaie beugel voor het bevestigen van een monitor. www.normsystems.nl

eXPO trUss Lichtgewicht truss systemen waarmee je snel en eenvoudig zowel presentatiewanden als beursstands kunt realiseren zijn dun gezaaid. Expo Truss is echter gemaakt van een matte kunststof welke er niet alleen geweldig uit ziet, maar die ook nog eens superlicht is. De verschillende elementen worden eenvoudig, snel en zonder gereedschap in elkaar gezet. Zo maak je in korte tijd een prachtige beursstand, beurswand of display. De full colour bedrukte doeken zijn eenvoudig te bevestigen en aan te passen. Meer weten? Kijk op onze website of vraag de gratis catalogus aan. www.expodisplayservice.nl

BematriX® nieUWe dUBBeLe VerBinder

PUBLi VisiOn COrner

Onze nieuwe manuele dubbele verbinder speelt volledig in de kaart van het beMatrix® supersnel op te bouwen aluminium kadersysteem. Door de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe verbinder kunnen beMatrix® kaders en profielen nog sneller met elkaar verbonden worden, wat de efficiëntie tijdens de opbouw ten goede komt. Deze nieuwe verbinder is sterker dan de vorige versie, biedt meer grip en is duurzaam want wordt niet geanodiseerd. De reacties van de eerste gebruikers zijn uiterst lovend. www.beMatrix.com

De Publi Vision frames zijn ideaal om doek in op te spannen en zijn bijzonder courant geworden in de standbouw. Ze worden meestal gebruikt voor displays en wanden met grote oppervlakten: van 2m tot 5m hoog en van 3m tot 20m breed en zelfs groter. Dankzij de handige sleuf is een doek er met een siliconen pees gemakkelijk in te bevestigen. Door het doek te vernieuwen kan de stand of de ruimte waar de opstelling staat een volledige nieuwe look worden gegeven. Een nieuw campagnebeeld of een andere achtergrond is in een handomdraai geklaard. Nu biedt Aluvision ook de Corner aan waardoor displays en wanden met geprint doek ook gebogen hoeken kunnen hebben in geprint doek. www.aluvision.com

037


Beursdeelname Tekst & beeld Christophe Landuyt

TUSSEN CLICKS EN BRICKS D

e vijftiende editie van Intirio, de vakbeurs voor interieurdecoratie en huislinnen die op woensdag 6 februari in Flanders Expo de deuren sloot, kan in alle opzichten geslaagd genoemd worden. Met 220 exposanten, waarvan een flink aantal uit Nederland, is het evenement ontegensprekelijk de belangrijkste afspraak voor iedereen in de Benelux die beroepshalve met interieurtextiel en decoratie in de weer is. De feesteditie kreeg 9.600 bezoekers over de vloer, waarvan 38 procent Nederlanders. Met 650 actieve verkooppunten in de Benelux is Toppoint uit Bleiswijk een gevestigde waarde op de markt voor raamdecoratie en dus ook op Intirio. “Zowat 80% van onze actieve Belgische klanten komt ons op de beurs bezoeken”, vertelt zaakvoerder Bernard Klatte. “Het is eerder zelden dat we nog echt nieuwe mensen ontmoeten, want we hebben een team van tien commerciële medewerkers die de markt intensief bewerken. Je mag rekenen dat er nagenoeg maandelijks een Toppoint vertegenwoordiger bij je langs komt.”

Redelijk strak Bij zowat alle exposanten op Intirio ligt het zwaartepunt op nieuwe collecties tonen. Modieuze gordijnstoffen verouderen waar je erbij staat. Een bedrijf als Toppoint vernieuwt elk jaar zowat 30 procent van zijn assortiment. Bernard Klatte: “Op een event als Intirio proberen we in eerste instantie een omgeving te creëren waar onze klanten in alle rust de noviteiten kunnen keuren, want dat is nog steeds de allerbelangrijkste reden om naar de beurs te komen: kijken, voelen, keuren. We besteden veel aandacht aan een goeie uitlichting van de stand, maar proberen verder alles weg te laten wat kan afleiden. Natuurlijk is er een toog en natuurlijk krijg je een natje en een droogje, maar voor de rest houden we het redelijk strak.”

038

Het leek wel of de nieuwe media helemaal afwezig waren op de interieurvakbeurs Intirio. Behalve dan op de stand van Toppoint uit Bleiswijk. Zelf uitgetekend De 234 m² grote stand werd door het team van Toppoint zelf uitgetekend. De realisatie was in handen van 2 Plus uit Rosmalen. Anders dan bij vorige edities werd nu voor een vrij gesloten standconcept geopteerd. Aan de buitenzijde stemmige foto’s die wonderwel samengaan met een van de noviteiten die tijdens deze editie gepresenteerd werd. En een volledige wand die gespendeerd is aan twee nieuwe internettoepassingen die Toppoint nog voor de zomer wil uitrollen: een online inspiratieplatform waar bezoekers zelf een interieur bij elkaar klikken en gepersonaliseerde webshops voor de Toppoint-dealers. Als er één ding is waar de doorsnee retailer spontaan koude rillingen van krijgt, dan is het wel dat grote, boze internet. Of althans dat stukje van het internet waar mensen online aankopen.

Argwaan Bernard Klatte: “In Nederland is de argwaan van de kleinhandelaar tegenover het internet zo mogelijk nog groter dan in België, dus het nam telkens wel wat tijd om zorgvuldig uit te leggen wat we van plan zijn. We willen dankzij het internet traffic genereren naar de kleinhandel. De idee is dat mensen op het web zelf een bepaald stijl gaan kiezen en zelf aan het combineren slaan, maar voor de uiteindelijk afwerking tóch weer naar de vakhandel bij hen in de buurt gaan. Klinkt aannemelijk en is het ook. We gooien er een fors budget tegenaan om het systeem te doen werken en om zichtbaar of vindbaar te zijn op het internet, maar denk niet dat het er bij iedereen als gesneden koek in ging. We hebben deze Intirio gebruikt om uitgebreid de pols te voelen, maar vermoedelijk duurt het nog een jaar voor we écht iedereen aan boord hebben.” ■


Advertorial

Harry het bedrijf binnen. ‘En geen van beiden heb ik onder druk gezet!’, drukt vader ons op het hart. De jongste Sint Nicolaas: ‘Ik heb niet de creatieve drive van mijn broer, maar het commerciële gaat me juist veel beter af. Na mijn opleiding ben ik meteen gaan meedraaien in de ploeg in Remscheid. Vier jaar lang van maandag tot vrijdag in Duitsland en in het weekend terug naar Apeldoorn. De eerste weken had ik een beetje een boot camp-gevoel, maar daarna kreeg ik de smaak te pakken. De eerder theoretische benaderingen van bedrijfsvoering, sales en marketing worden ineens heel erg concreet wanneer je met je vader als sparring partner een zaak moet runnen. Zeker met een vader als die van ons, want hij heeft ons niet gespaard. Meer dan wie ook hebben we moeten bewijzen dat we de job waard waren.’

de markt als een pudding in elkaar. Sinds vorig jaar beleven we opnieuw een economische dip en weet je wat? Ik vind het prima! We moeten met z’n allen weer hard werken om een beetje vooruit te komen. Die wat moeilijker jaren zijn een uitstekende periode om je zaken op orde te krijgen. Wat overtollig is, snijd je weg en je concentreert je op waar je goed in bent. Die hele oefening hebben we met Hesta achter de rug. Zodra de economie weer wat aantrekt, zijn we klaar om een grote sprong te maken. Een omzetverdubbeling in drie jaar, daar gaan we voor. ■

■ Hesta's supertrio: Harry, David en Arie

Leve de crisis Enkele jaren geleden betrok Hesta een gloednieuw pand in Apeldoorn. Een grote investering en in niks nog te vergelijken met de aftandse fietsloods waarin Arie Sint Nicolaas ooit begon met stands bouwen. Vandaag werken er 50 mensen in vast dienstverband en 60 freelancers. Senior: ‘We hebben een poos lang een eigen interieurbouwbedrijf gehad en een divisie die gespecialiseerd is in belettering. Die hebben we eind jaren negentig verkocht. Net op tijd, want na de aanslagen op de Twin Towers zakte

039


Beursstrategie Tekst Judith Munster | Beeld VVB foto Gerard Van Bree

WECYCLE-STERREN

STRALEN op Margriet Winter Fair Margriet Winter Fair, Libelle Zomerweek, 50Plusbeurs. Als het Nederlandse gezinsleven je doelgroep is, kun je maar beter op die beurzen aanwezig zijn. Dat weet Wecycle als geen ander. Sinds 2010 kiest deze stichting bewust voor beurzen als substantieel onderdeel van haar marketingcommunicatiemix.

W

ecycle is de uitvoeringsorganisatie die namens zestienhonderd producenten van elektrische apparatuur en energiezuinige lampen de inname en recycling van deze goederen regelt. “Eén van onze belangrijkste taken is het overtuigen van consument en bedrijfsleven om afgedankte elektrische apparatuur niet weg te gooien, maar in te leveren”, vertelt Ted van Hintum, manager PR & communicatie van Wecycle. “Sinds het begin van Wecycle zijn er mooie resultaten geboekt. Zo worden zaken als koelkasten, wasmachines en televisies op grote schaal ingeleverd. Nu is het tijd voor de volgende stap.” “Per jaar gooien we 35 miljoen kilo aan spaarlampen en kleine elektrische apparaten in de grijze bak. Dit verdwijnt in de vuilverbranders en weg is het. Dat betekent twee dingen. Eén: we gooien belangrijke grondstoffen weg, want van de ingeleverde apparaten kan 75 tot 90 procent worden gerecycled, voor spaarlampen is dat zelfs meer dan 90 procent. En twee: bij het verbranden van apparatuur en spaarlampen komen giftige stoffen vrij die het milieu vervuilen.“ “Tot nu toe waren onze campagnes vooral gericht op het veranderen van gedrag: gooi niet weg, maar lever in. Nu is het tijd voor verdieping. Door uit te leggen waarom inleve-

040

ren zo belangrijk is, hopen we ook mensen aan te spreken die zich nog niet geroepen voelden om hun elektrische afval te scheiden. ”

Jekko belangrijk Om het de mensen zo makkelijk mogelijk te maken, is de Jekko bedacht: een kartonnen inzamelbox waarmee mensen eenvoudig batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten kunnen sorteren. De Jekko is een belangrijk onderdeel van de huidige campagnes die Wecycle op allerlei manieren de wereld in slingert. Zo zijn er de bekende televisie- en radiocommercials. Maar ook: buitenreclame, advertenties in tijdschriften, kranten en huis-aan-huisbladen, deelname aan vak- en consumentenbeurzen, lesmateriaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs, de website, het gebruik van social media, allerlei kleine en grote promotionele live events en het Wecyclefonds dat gemeenten met een goed inzamel- of communicatie idee steunt. Tot slot zijn er nog de campagnes rond speciale momenten in het jaar, zoals Koninginnedag, Sinterklaas en Kerst. Afgelopen winter lag het accent van de kerstcampagne op het inleveren van elektrische kerstartikelen, waarbij mensen als ‘beloning’ een kerstster met led-verlichting kregen.

Ook vakbeurzen Sinds 2010 zet Wecycle beurzen in om mensen te bereiken. In 2012 nam Wecycle deel aan zes vakbeurzen en zes consumentenbeurzen. Waarom vakbeurzen? “Ook in de professionele hoek is het kennisniveau nog niet wat het moet zijn”, vertelt Van Hintum. “Veel bedrijven gooien hun gereedschap of tlbuizen weg of laten het door een gespecialiseerd bedrijf afvoeren, terwijl het via Wecycle gratis kan. Daar is dus een wereld te winnen. Installatie- en bouwbeurzen zijn voor ons het perfecte medium om in korte tijd een grote groep ondernemers te bereiken.” Hoe zit dat met consumentenbeurzen? Van Hintum: “Het principe is hetzelfde, we focussen altijd op inleveren. Toen


we met beurzen begonnen, was onze doelstelling om zoveel mogelijk bekendheid voor Wecycle en recyclen te creëren. Bij deze doelstelling paste bijvoorbeeld een beurs als de Huishoudbeurs. Nu we een naamsbekendheid van meer dan vijftig procent hebben, kiezen we ervoor om ook de diepte in te gaan. Daar past de Huishoudbeurs dan weer wat minder bij. Op een beurs als de Margriet Winter Fair is – letterlijk en figuurlijk - meer ruimte om mensen uit te leggen waarom ze moeten recyclen.”

Publieksbladen een pré

Actief en gemoedelijk De stand van Wecycle op de Margriet Winter Fair was niet de grootste of opvallendste. Wel opvallend was de actieve en gemoedelijke sfeer op de stand. Het middelpunt was een ‘rad van fortuin’ waaraan bezoekers die de computertest met goed gevolg hadden afgelegd, mochten draaien. Vóór het draaien werden ze echter eerst door standmedewerkers ‘versierd’ met een groene boa en kroontje. De winnaressen ondergingen dit ‘lot’ met veel plezier en lieten zich lachend fotograferen door hun vriendinnen, zussen of moeders, die de foto’s ter plekke via Facebook en Twitter met het thuisfront deelden. Daarna kon er gedraaid worden met kans op een hotelovernachting of een bioscoopbon. In ieder geval kreeg iedere ‘draaier’ een Jekko mee naar huis. Het spel werd begeleid door een spontane quizmaster. Bij de vier computers, en daardoor ook bij het rad, bleef het druk. Het ene groepje vrouwen trok het andere aan. De computertest bestond uit drie vragen over e-waste, zoals ‘Hoeveel miljoen kilo spaarlampen wordt er jaarlijks weggegooid?’ Bij elke computer was een standmedewerker aanwezig om tekst en uitleg te geven. De juiste antwoorden werden uiteraard niet gegeven, desgevraagd werd vriendelijk naar de website verwezen.

Iedereen een ster Een andere publiekstrekker op de stand was ‘Kraak de kluis”. In aanloop naar de landelijke kerstcampagne had Wecycle vooraf – onder andere via de beursbijlage in de Margriet en de Margriet Winter Fair-website - opgeroepen om oude spaarlampen op de stand in te leveren. In ruil kreeg je een code waarmee je kans maakte de kluis te kraken. Eén keer per dag ging er een mooie prijs uit: een tripje naar ‘lichtstad’ Parijs.

Bij de keuze ‘welke beurzen wel en welke beurzen niet’ spelen volgens Van Hintum diverse factoren een rol. “Het belangrijkste is natuurlijk dat we op beurzen aanwezig zijn waar onze doelgroep komt. Uit onderzoek van TNS Nipo, dat we elk half jaar laten uitvoeren, blijkt onder meer dat vrouwen in een gezinssituatie onze belangrijkste doelgroep zijn. Kort gezegd: de vrouw zamelt in, de man rijdt naar de milieustraat.” “Verder verkiezen we landelijke beurzen boven regionale. Dan kom je al snel uit bij een Margriet Winter Fair, een Libelle Zomerweek, een 50Plusbeurs en de ANWB Kampeerdagen. Een zeer belangrijk bijkomend voordeel is het enorme bereik dat we hiermee halen.” “Aan deze beurzen zijn grote landelijke consumentenbladen gekoppeld – Margriet, Libelle, 50Plus magazine en de ANWB-ledenbladen - waardoor we niet alleen de beursbezoekers bereiken, maar ook nog eens honderdduizenden lezers. Daarnaast zijn deze beurzen qua omvang, drukte en soort publiek geschikt om ons verhaal kwijt te kunnen.” “Tot slot kijken we of we met de beursdeelname kunnen aanhaken bij een lopende campagne. De kenmerkende kerstsfeer van de Margriet Winter Fair vormde bijvoorbeeld de ideale ‘aftrap’ voor onze kerstcampagne ‘iedereen is een ster’.”

■ Het middelpunt was een ‘rad van fortuin’ waaraan bezoekers die de computertest met goed gevolg hadden afgelegd, mochten draaien. Vóór het draaien werden ze echter eerst door standmedewerkers ‘versierd’ met een groene boa en kroontje.

041


Beursstrategie

‘De vrouw zamelt in, de man rijdt naar de milieustraat’ Om het thema van de kerstcampagne te onderstrepen, waren er op allerlei manieren sterren in het concept verwerkt: stervormen op de vloer en aan het plafond, de slogan ‘iedereen is een ster’ op de achterwand, een ster in het rad van fortuin, en dezelfde stervormige kerstlampen uit de tv-commercial, die in tuincentra en bouwmarkten aan ‘inleveraars’ werden uitgedeeld.

Samen met organisatiebureau Dat het deelnemen aan en organiseren van beursdeelnames en live events een klus is die specialistische kennis en kunde vereist, onderkent Wecycle. Daarom werkt de stichting samen met organisatiebureau Kuiters uit Sassenheim. Al tijdens de schetsfase van nieuwe campagnes wordt Kuiters bij het proces betrokken. “Die campagnes vormen de rode draad, onze taak is de vertaalslag naar live communicatie projecten”, vertelt Wil Kuiters. “Het begint al vele maanden voor de beurs, dan kijken we naar de ‘spelregels’ van de beurshallen en –organisatoren. Hoe hoog mogen we, welke locatie op de beursvloer is het meest geschikt en hoe groot moet de stand worden om de doelstellingen te bereiken, welke looprichting heeft het publiek en ga zo maar door. Gaandeweg worden onze taken steeds concreter: hoe vertalen we de doelstellingen naar standontwerp, naar activiteiten op de stand, naar invulling van het thema. Is dat duidelijk, dan volgt de coördinatie van alle toeleveranciers: standontwerp, standbouw, techniek, AV-middelen, de communicatie rondom de beurs, het standpersoneel en noem maar op. Natuurlijk doen we alles in nauw overleg met Wecycle en hun reclamebureau Han Snel.”

Kritische succesfactor De kritische succesfactor bij beursdeelnames is het personeel, benadrukken zowel Van Hintum als Kuiters. “Bij de selectie van standmedewerkers gaan we secuur te werk”, vertelt Kuiters. “We werken met een vast promotiebureau die een uitgekiende groep standmedewerkers samenstelt aan de hand van een lijst met criteria die we voor elke beursdeelname opstellen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als verzorgd, spontaan, gedreven, hartelijk.” “Voor de beurs krijgen de standmedewerkers een uitgebreide beurstraining, waarbij we niet alleen ingaan op

042

■ Een andere publiekstrekker op de stand was ‘Kraak de kluis”. In aanloop naar de landelijke kerstcampagne had Wecycle opgeroepen om oude spaarlampen op de stand in te leveren. In ruil kreeg je een code waarmee je kans maakte de kluis te kraken.

de performance op de stand, maar we hen als het ware opleiden tot ‘Wecycle-ambassadeurs’. Het is belangrijk dat zij de meest voorkomende vragen van standbezoekers kunnen beantwoorden. Verder letten we erg op pauzes en mogen medewerkers niet langer dan drie dagen achter elkaar op de stand werken, zodat bezoekers op elk moment van de dag en op elke dag van de beurs fris en vriendelijk worden ontvangen.”

Free publicity Bij elke beursdeelname mikt Wecycle op een stukje free publicity in de landelijke media . Van Hintum: “Voor de Margriet Winter Fair hadden we Hans Kazan ingeschakeld om de stand op verrassende wijze te openen. Dat is uitgezonden door het televisieprogramma Shownieuws.” “Ook verzenden we in aanloop naar een beursdeelname vaak een persbericht met actueel nieuws, zoals in het geval van de Margriet Winter Fair: ‘Eén op de vier consumenten gooit oude spaarlampen weg, terwijl deze voor meer dan 90% kunnen worden gerecycled.’ Dat bericht werd in veel landelijke media geplaatst.”

Doelstelling ruimschoots gehaald Kortom: alle facetten van de beursdeelname moeten bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Die van de Margriet Winter Fair werden overigens ruimschoots gehaald. Bijvoorbeeld de doelstelling om het kennisniveau van de bezoekers over het belang van inleveren van spaarlampen en kleine elektrische apparaten te verhogen. Er werden 1.600 Jekko’s verspreid. “Niet lukraak verspreid”, benadrukt Kuiters. “Alleen mensen die na de uitleg aangaven de Jekko te gaan gebruiken, kregen er één mee. Een ander doel was om minimaal evenveel e-mailadressen als vorig jaar te verzamelen van mensen die we over hun ervaringen met Jekko kunnen bevragen. Vorig jaar waren dat er 650, dit jaar bijna 2.900. Er werden 500 spaarlampen ingeleverd en ook daar waren we tevreden over. We hadden hier geen doelstelling aan gehangen, omdat het de eerste keer was.” “Al met al blijft de Margriet Winter Fair voor ons een goede omgeving om geïnteresseerde consumenten te informeren over de inzameling en recycling van klein e-waste.” ■Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

WWW.CULTIFEST.NL

Cultifest: kijkje in elkaars keuken Cultifest is een nieuw evenement, een combinatie van een festival met voorstellingen en workshops en een beurs, waar bezoekers de mogelijkheid krijgen om in geuren en kleuren, muziek en dans, smaak en beeld, kennis te maken met diverse culturen. Het is een gezamenlijke productie van Kismet Events en Libéma. De eerste editie vindt van 9 tot en met 12 mei plaats in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. “We leven in een multiculturele samenleving,

Nederland telt ruim drie miljoen allochtonen", aldus Tamer Karademirli, organisator van Cultifest. "We merken dat er interesse is voor elkaars culturen en gewoontes. Nederlanders zijn nieuwsgierig naar andere culturen en

keukens en dat geldt andersom ook. Tijdens Cultifest willen we al deze culturen samen brengen, zodat de bezoekers van verschillende afkomst door elkaar geïnspireerd worden.” ■

Twee nieuwe havenbeurzen in Zeeland Dit voorjaar worden in Zeeland twee beurzen georganiseerd die zich allebei richten op havenaanleg, haveninrichting, onderhoud, transport en op- en overslag van goederen in de Schelde-regio in Zeeland. Van 23 tot en met 25 april vindt in de Zeelandhallen in Goes de vakbeurs Ports, Transports & Equipment plaats, tegelijk met de tweede editie van de Technische Vakbeurs. Beiden worden georganiseerd door Event Services Center. Op 15 en 16 mei houdt Expolaan in samenwerking met Zeeland Seaports, Zeeland Port Promotion Council en ondernemingsvereniging TZW de beurs Schelde Expo in het sportcomplex Vliegende Vaart in Terneuzen. Tom Cosijn van Expolaan: “Zeeland Seaports, Zeeland Port Promotion Council en ondernemingsvereniging TZW ondersteunen de Schelde Expo omdat de beurs gehouden wordt in het Schelde gebied. De opzet van deze beurs is hetzelfde als de Eemsdelta Expo die we vorig jaar in Groningen hebben georganiseerd en ook dit jaar weer organiseren. We zetten een tentencomplex van 5.000 vierkante meter midden in de Eemsdelta neer. Met een

havenbeurs als dit is het belangrijk dat je in het gebied zelf zit.”

Verwarring compleet Organisator Rein van Vliet over zijn beurs Ports, Transports en Equipment: “Vanuit de exposanten van de Technische Vakbeurs, die we vorig jaar voor het eerst organiseerden, kregen we de vraag 'Waarom organiseren jullie ook geen beurs gericht op havens'. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Eerst was het plan om de beurs zelfstandig te laten plaatsvinden, maar op aanvraag van veel exposanten hebben we besloten om de Technische Vakbeurs en Ports, Transport & Equipment tegelijk te houden." Van Vliet gaat zijn beurzen combineren met een congres genaamd de Schelde Delta Expo, om de verwarring compleet te maken. Van Vliet: "Het congres is nog in volle voorbereiding, maar in grote lijnen gaat het over de ontwikkelingen in de kanaalzone Terneuzen - Gent." ■

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM

Turkish Expo verhuist naar december De business-to-businessbeurs Turkish Expo die in juni in Evenementenhal Gorinchem zou plaatsvinden is doorgeschoven naar 18, 19 en 20 december 2013. Volgens organisator Huseyin Akyel bestaat vanuit Turkije ruime animo om aan de beurs deel te nemen. Veel bedrijven konden hun subsidieaanvraag voor de beursdeelname bij de Turkse overheid echter niet voor juni rond krij-

044

gen, vandaar de nieuwe data. Huseyin Akyel: “Turkse bedrijven die aan een buitenlandse beurs deelnemen, kunnen een overheidssubsidie krijgen van 50 tot 75 procent. Die subsidieverlening loopt via lokale beursorga-

nisatoren en dat proces verloopt wat trager dan we gedacht hadden. Daarom hebben we besloten de beurs te verplaatsen naar het eind van dit jaar.” ■


WWW.BOUWXPO.BE

KortrijkXpo zet BouwXpo in de markt Volgens Kortrijk Xpo is er in België voldoende animo van particulieren om een eigen woning te bouwen, kopen, verbouwen, inrichten, optimaliseren en/of energiezuinig te maken. Daarom lanceert de Kortrijkse beursorganisator BouwXpo, waarvan de eerste editie plaatsvindt van 8 tot 11 november 2013. Projectleider Peter Vanbrackel: “Aan welke Europese normen dient mijn bouwproject te voldoen? Wat zijn de nieuwste technieken op het gebied van ventilatie, verwarming en elektriciteit? Welke oplossingen zijn er inzake hernieuwbare energie? Wat zijn de nieuwste trends op het gebied van interieurdecoratie? Hoe maak ik van mijn tuin een verlengstuk van mijn woonkamer? Met BouwXpo 2013 spelen we in op deze

vragen en presenteren we gedurende vier dagen een totaalaanbod op het gebied van woningen.” “Vernieuwend is het paviljoen ‘Meet the professional’”, aldus Vanbrackel. “Hier kan de bezoeker met zijn bouwvragen terecht bij de belangrijke partijen binnen de bouw- en verbouwsector, zoals een architect, de notaris, de bankinstelling, de decorateur, de tuinarchitect, enzovoorts.” ■

WWW.ECOMOBIEL.NL

Ecomobiel overgenomen door joint venture VNU Exhibitions

BrancheContact lanceert Duurzaamheid 2013

54Events, de organisator van de vakbeurs voor duurzame mobiliteit Ecomobiel, wordt overgenomen door een joint venture tussen Fun & Forest en VNU Exhibitions Europe.

BrancheContact lanceert alweer een nieuwe beurs, dit keer over duurzaamheid. De beurs Duurzaamheid 2013 staat gepland op 11 oktober in Expo Haarlemmermeer. De beurs richt zich zowel op MKB-ers die interesse hebben in duurzaam ondernemen als op particulieren met belangstelling voor een duurzamere woonomgeving.

Wendy van de Geijn en Fedde van der Woude van Fun & Forest vormen de nieuwe directie van 54Events. Mede-oprichter van ecomobiel Gerben Bierbooms en salesmanager Paul Jan Jacobs blijven beiden aan boord. “Er liggen uitstekende marktkansen om naast duurzame oplossingen voor personenmobiliteit, door te bouwen op de reeds ingezette onderdelen op het gebied van transport en logistiek,” vertelt Fedde van der Woude. “Uit enquêtes onder de bezoekers van de 2012-editie kwam naar voren dat er behoefte is aan uitbreiding van het aanbod duurzame logistieke oplossingen, evenals op

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen genereert op een alternatieve manier energie tijdens de opening van Ecomobiel 2012 het gebied van fysieke, beleids- en kennisinfrastructuur. Daarop zullen we in de komende editie antwoord geven.” De vijfde editie van Ecomobiel vindt plaats op 8 en 9 oktober in Ahoy Rotterdam. ■

WWW.JOB-AND-LIFE-UP.BE

Job & Life Up nieuwe sportieve beurs over gezond werken Op zondag 28 april houdt Libramont Exhibition & Congres de eerste editie van het publieksevenement Job & Life Up. Naast sportieve prestaties op het beursterrein - je kunt onder meer inschrijven voor een soort marathonestafette - worden ook vier thematische dorpen opgetrokken waar de bezoekers kennis kunnen maken met het aanbod van commerciële exposanten. De themador-

pen Gezonde Voeding, Werkomgeving en Ergonomie, Coaching en Sport & Gezondheid moeten naar verwachting elk een paar dozijn exposanten tellen. Job & Life Up mikt zowel op het grote publiek als op bedrijven als bezoeker. ■

Net als de andere beurstitels uit de koker van BrancheContact kenmerkt de beurs zich door 'straten' met identieke stands. De volgende straten en dus ook aanbieders uit de volgende categorieën zullen op Duurzaamheid te vinden zijn: energiestraat, duurzame mobiliteit, afval & recycling, duurzame innovaties, licht & geluid, veilig werken, duurzaam bouwen, duurzaam wonen. Organisator Arjen Lemstra: "De stratenlijst zal in aanloop naar de beursdatum worden aangevuld. Wat ik wel al kan vertellen is dat er rondom de beursvloer veel beleving te vinden is, waaronder een mobiliteitsplein aangeboden door Green Sourcecompany." ■

045


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Folie Culinaire volgt vakbeurs EFFF op VMECC Maastricht lanceert de opvolger van haar vakbeurs EFFF. Folie Culinaire is de nieuwe vakbeurs voor de professionele gastronomie en vindt plaats van 7 tot en met 9 oktober 2013 in het MECC, gelijktijdig met de horecavakbeurs BBB. Folie Culinaire is een co-productie van het vakmagazine Culinaire Saisonnier en MECC Maastricht. Samen hebben ze een beursconcept ontwikkeld dat zicht richt op chefs, restaurateurs, cuisiniers, traiteurs, maîtres d’hôtel, patissiers en sommeliers. De gastronomievakbeurs heeft een besloten karakter waarbij de toegang uitsluitend is voorbehouden aan genodigden. Het hoogtepunt van het evenement moet het optreden van één van de belangrijkste internationale topchefs worden. Verder zijn er dagvullende programma’s met spraakmakende presentaties. ■

Eldurtech 2013 geannuleerd De nieuwe vakbeurs voor houtvuurtechnologie en biomassa Eldurtech, die op 21 september in Flanders Expo haar première moest beleven, is geannuleerd. Organisator Claever Associates is er niet in geslaagd voldoende bedrijven over de streep te trekken voor een marktdekkend aanbod en besloot daarom eind februari de stekker uit het project te trekken. Een aantal bedrijven die hun deelname reeds hadden toegezegd, zullen wellicht een afzonderlijk forum krijgen binnen de technologische houtvakbeurs Prowood, die in 2015 in Flanders Expo plaats vindt. ■

046

Beurs Klassieke Schepen samen met Hiswa VNU Exhibitions Europe heeft overeenstemming bereikt met Infinity Event, organisator van onder meer de vakbeurzen MassageDagen en Dermafair, om haar beurzen samen te laten plaatsvinden met respectievelijk Beauty Salon dimensions in september 2013 en Beauty Trade special in maart 2014. Uitgangspunt voor beide organisaties is een einde te maken aan de huidige versnippering van beurzen in het beauty-, persoonlijke verzorgings- en wellnessdomein. Voor VNU Exhibitions betekent dit een gerichte versterking van de hui-

dige platformen met specifieke en specialistische thema’s als Huid en Lichttherapie (Dermafair) en Massage & Healing (MassageDagen). Deze onderwerpen genieten groeiende belangstelling van schoonheidsspecialisten en -salons. Zowel Dermafair als MassageDagen blijven zelfstandig. Projectmanager Annelies Bodifée van VNU Exhibitions Europe: “De co-locatie met Dermafair en de MassageDagen vergroot de aantrekkingskracht van onze bestaande beurzen. Het betekent niet alleen een verdieping maar ook een verbreding van het aanbod. Bovendien hoeven professionals in deze branche zich niet meer meerdere malen per jaar vrij te maken om een beurs te bezoeken.” ■

Beautybeurzen VNU

bundelen krachten met Dermafair en MassageDagen VNU Exhibitions Europe heeft overeenstemming bereikt met Infinity Event, organisator van onder meer de vakbeurzen MassageDagen en Dermafair, om haar beurzen samen te laten plaatsvinden met respectievelijk Beauty Salon dimensions in september 2013 en Beauty Trade special in maart 2014. Uitgangspunt voor beide organisaties is een einde te maken aan de huidige versnippering van beurzen in het beauty-, persoonlijke verzorgings- en wellnessdomein. Voor VNU Exhibitions betekent dit een gerichte versterking van de huidige platformen met specifieke en specialistische thema’s als Huid en Lichttherapie (Dermafair) en Massage & Healing (MassageDagen). Deze onderwerpen genieten groeiende belangstelling van schoonheidsspecialisten en -salons. Zowel Dermafair als MassageDagen blijven zelfstandig. Projectmanager Annelies Bodifée van VNU Exhibitions Europe: “De co-locatie met Dermafair en de MassageDagen vergroot de aantrekkingskracht van onze bestaande beurzen. Het betekent niet alleen een verdieping maar ook een verbreding van het aanbod. Bovendien hoeven professionals in deze branche zich niet meer meerdere malen per jaar vrij te maken om een beurs te bezoeken.” ■


047


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Week van de Bouw bundelt in 2015 drie vakbeurzen en vele evenementen De vakbeurzen Bouwbeurs, Het Vakman Event, Renovatie en het evenement Material Xperience gaan in 2015 samen de Week van de Bouw vormen. Organisator VNU Exhibitions lanceerde op 6 februari tijdens de Bouwbeurs dit nieuwe totaalevenement voor de bouwsector. Aan de beurzen worden een gala, congressen en netwerkevenementen toegevoegd. Project Manager Bouw & Installatie Martijn Carlier stelde dat de Week van de Bouw is ontstaan uit de keuze voor een geheel doelgroepgerichte aanpak. De Bouwbeurs is vooral ingericht voor aannemers. Andere doelgroepen, zoals architecten zullen zich qua indeling en presentatie minder thuis voelen op de beurs zoals die nu is. Dergelijke opdrachtgevers moeten nu over tien hallen verspreid voor hen interessante aanbieders en producten zien te vinden. De Bouwbeurs zal het kloppend hart vormen van de Week van de Bouw, aldus Carlier. In de hallen 8 tot en met 12 zullen opdrachtgevers zoals vanouds producten en dienstverleners vinden voor hun bouwprojecten. De vakbeurzen Gevel en Renovatie krijgen hun eigen plek aan de andere kant van de corridor: Gevel in Hal 1 en Renovatie in Hal 3 en 4. In Hal 2 komt Material Xperience, dat nu al een onderdeel is van de Bouwbeurs, met daar aan toegevoegd het nieuwe evenement Art & Interior Xperience. Bij al deze beurzen is de insteek meer gericht op concepten en netwerken.

Landelijke exposure Maarten van Hezik, voorzitter van de adviescommissie van de Bouwbeurs, stelde dat

de Week van de Bouwbeurs een logisch vervolg is op de toenemende samenwerking in de bedrijfskolom. De traditionele kolommen verdwijnen, vertelde hij. Fabrikanten zoeken elkaar op en beiden complete huizen aan, een tendens die al op deze Bouwbeurs zichtbaar is. Ook is een branchebrede aanpak nodig om in te spelen op de grondstoffenschaarste die er in de toekomst gaat komen, wat betekent dat bedrijven moeten garanderen dat ze materialen eventueel na 20 jaar weer terug in ontvangst nemen.

Daarnaast verwacht Van Hezik dat het concentreren van alle grote evenementen in de bouwbranche in één totaalevenement en de daarbij behorende samenwerking van de diverse brancheverenigingen meer landelijke exposure zal opleveren voor het evenement en de branche. De Week van de Bouw vindt plaats van 9 tot en met 13 februari 2015. Ten opzichte van de Bouwbeurs komt de zaterdag als beursdag te vervallen en is er op de donderdag een avondopening. ■

Woonbeurs Amsterdam start eigen webwinkel Woonbeurs Amsterdam gaat komende zomer van start met haar eigen webwinkel. De uitvoering is in handen van SB Commerce, een webwinkelorganisatie met ruim vijftig winkels. Beursorganisator Sanoma Uitgevers heeft sinds vorig jaar november een belang in dit bedrijf. In de online woonwinkel worden producten aangeboden van bedrijven die exposeren op de Woonbeurs. Een verkocht product wordt door de woonwinkels zelf verzonden naar de klant. Retouren komen centraal binnen bij SB Commerce en worden vervolgens teruggezonden naar de deelnemer. De deelnemende bedrijven betalen commissie aan Woonbeurs Amsterdam over de verkochte producten.

Op de website komt ook een online agenda waarmee consumenten een afspraak kunnen maken met exposanten op de beurs. Exposanten krijgen verder de mogelijkheid om mee te doen aan een nieuwsbrief voor consumenten. Woonbeurs Amsterdam vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 6 oktober in Amsterdam RAI. ■

049


Landenpaviljoens Tekst Judith Munster | Beeld Jeroen Bouman

‘Net als de

Amsterdamse grachtenpandjes’ Wie betaalt, die bepaalt. Dit is samen gevat het antwoord van Caroline Cramer op de vraag waarom Nederlandse paviljoens vaak meer variatie vertonen dan de collectieve beursdeelnames uit andere landen. ‘Onze’ landenpaviljoens zijn meestal niet gesubsidieerd. Het goede nieuws: de regering heeft twee miljoen euro vrij gemaakt voor Holland Paviljoens op achttien beurzen.

Goed nieuws voor de beurzenbranche Het kabinet Rutte-Asscher zet stevig in op het behartigen van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Voor het eerst in de geschiedenis beschikt Nederland zelfs over een minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent goed nieuws voor de beurzenbranche. In een officieel nieuwsbericht van de Rijksoverheid, van 27 december 2012, staat onder meer te lezen: “De Nederlandse topsectoren gaan in 2013 op internationale bedrijvenbeurzen nog beter laten zien wat Nederland in huis heeft. Minister Ploumen heeft twee miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van Holland Paviljoens op achttien beurzen over de hele wereld.” En: “Het Programma Strategische Beurzen wordt uitgevoerd door Agentschap NL in nauwe samenspraak met de teams van de negen topsectoren. Elk team van onderzoekers, ondernemers en de overheid kan twee strategische beurzen selecteren. Voorwaarde is dat minimaal vijftien Nederlandse bedrijven deelnemen aan de beurs.” Op het moment van schrijven waren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zeventien beurzen bekend. Roel van der Meij, persvoorlichter BuZa: “Het Programma Strategische Beurzen is een onderdeel van het topsectorenbeleid. Voor alle duidelijkheid: het programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Het NCH is betrokken bij een aantal, maar niet bij alle beursdeelnames die onder het Programma vallen.”

H

et was het telefoontje van Caroline Cramer dat ons ertoe bracht dit verhaal te schrijven. Cramer is projectmanager Beurzen bij het NCH en belde naar aanleiding van een artikel over landenpaviljoens in de vorige Expovisie, waarin de Hollandse paviljoens op de SIAL in Parijs er bekaaid vanaf komen. “Je kunt een landenpaviljoen dat voor tonnen of zelfs een miljoen is gesubsidieerd toch niet vergelijken met een commercieel landenpaviljoen dat door de deelnemende bedrijven zelf wordt bekostigd?” Cramer had een punt. We maakten een afspraak.

Libië, Irak en Kazachstan

050

Op de afdeling Beurzen van het NCH werken vier projectmanagers die de organisatie van Holland paviljoens op beurzen in de hele wereld regelen, van Rusland tot Amerika en van China tot Brazilië, maar ook in opkomende gebieden als Libië, Irak en Kazachstan. De meeste Nederlandse beursdeelnames die via het NCH tot stand komen zijn commercieel van aard. Andere worden gesubsidieerd door de overheid, zoals de deelname aan Gulfood in Dubai, die het NCH in samenwerking met Agentschap NL organiseert. Eén van de beurzen die Cramer al jaren ‘doet’ is de internationale voedingsvakbeurs SIAL in Parijs. Hier was het Nederlands bedrijfsleven aanwezig in zes Holland pavil-


051


Landenpaviljoens

In nieuwe markten maak je eerst een statement als land en later pas als bedrijf. joens. Waarom zes? Cramer: “Sinds de beurs is opgesplitst in sectoren, is ook het Holland Paviljoen opgedeeld. Een vleesbedrijf wil graag bij de andere vleesbedrijven staan en een champignonkweker bij de andere champignonkwekers. NCH faciliteert dit, zodat men in de juiste hal staat, met eigen identiteit, maar onder de Holland-paraplu.”

Diversiteit is heel Nederlands De Holland paviljoens op de SIAL zijn commercieel. De deelnemende bedrijven betalen het NCH om de beursdeelname voor hen te organiseren. “Daarom is het logisch dat zij hun eigen identiteit willen laten zien”, aldus Cramer. “Het is bij ons zelfs mogelijk om binnen het kader van het Holland Paviljoen een maatwerk stand neer te zetten, waarbij de één gaat voor een hightech uitstraling en de ander kiest voor een rustieke sfeer.” “Wat krijg je dan? Iets wat heel Nederlands is: diversiteit. Net als de Amsterdamse grachtenpandjes: wel mooi op een rij, maar geen één hetzelfde. We doen altijd honderd procent ons best om álle deelnemers tevreden te stellen. En dat weten onze deelnemers ook.” “In tegenstelling tot wat in het Expovisie-artikel werd gesuggereerd, hebben we van onze SIAL-deelnemers dan ook geen klachten gehad over de Holland-uitstraling op de SIAL.” Waarom waren de Braziliaanse en Griekse inzendingen op de SIAL wel strak en recht, met precies dezelfde module voor iedere deelnemer? Cramer: “Omdat deze gesubsidieerd werden. Het paviljoen van Griekenland bijvoorbeeld, was drieduizend vierkante meter groot en werd voor één miljoen euro gesponsord door de Griekse overheid. Natuurlijk is sponsoring mooi meegenomen, daar zegt het Nederlands bedrijfsleven ook geen nee tegen, maar dan kun je je als bedrijf niet goed onderscheiden.”

Eigen verhaal vertellen “Als je naar het verre buitenland gaat en compleet nieuwe markten wilt ontginnen, is dat niet erg. Dan maak je eerst een statement als land en later pas als bedrijf. Op het Spaanse en Griekse paviljoen op de SIAL zag je veel aanbieders van olijven en olijfolie. Elke stand zag er precies hetzelfde uit. Dat is inherent aan een gesubsidieerd landenpaviljoen.” “Het voordeel van een commercieel paviljoen is dat je als exposant je eigen verhaal kunt vertellen en dat spreekt bezoekers aan. Of niet. Zaken doen, handel drijven, het is en blijft mensenwerk. Als NCH bieden we de faciliteiten en

052

■ Caroline Cramer op het NCH-kantoor in Den Haag: “Eigenlijk krijgen Nederlandse deelnemers aan commerciële Holland Paviljoens het beste van twee werelden”

creëren we een zo optimaal mogelijke omgeving om die persoonlijke contacten tot stand te brengen.” “Op een aantal beurzen, zoals SIAL, is er een Holland Lounge op een centrale plek op de beursvloer, vaak in samenwerking met de lokale Nederlandse Ambassade, en die heeft wel degelijk die echte Hollandse uitstraling. Daar organiseren we bijvoorbeeld matchmaking events of ontmoetingen met mensen van de Nederlandse ambassades of met Nederlandse ondernemers die al in het land actief zijn. Als standhouders een afspraak met iemand willen maken, of een langer gesprek willen aangaan, is dit de aangewezen plek.” “Eigenlijk krijgen Nederlandse deelnemers aan commerciële Holland Paviljoens het beste van twee werelden: de mogelijkheid om zaken te doen onder de Nederlandse vlag en de mogelijkheid om hun eigen gezicht te laten zien.”

Andere regels Een andere beurs die Cramer in haar pakket heeft is de Gulfood in Dubai. In dit geval gaat het om een paviljoen dat door de Nederlandse overheid wordt gesubsidieerd. En dan gelden er andere regels voor de deelnemers. Dezelfde regels eigenlijk als voor de paviljoens van Griekenland en Brazilië op de SIAL. Het Holland paviljoen op Gulfood straalt eenheid uit. Op de frieslijst geen bedrijfslogo, maar de bedrijfsnaam in witte letters op een oranje achtergrond. Het Holland logo – ook


Het Programma Strategische Beurzen 2013 Agro & Food

High Tech Systemen & Materialen

VIV-Asia | Bangkok | Thailand | 13-15 mrt Golden Autumn | Moskou | Rusland | okt

Hannover Messe, Research & Development | Hannover | Duitsland | 8-12 apr Paris Airshow | Parijs | Frankrijk | 17-23 juni

Chemie European Conference of Chemical Engineering | Den Haag | Nederland | 21-24 apr World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing | Montreal | Canada | 16-19 jun

Creatieve industrie Saloni Internazionale del Mobile | Milaan | Italië | 9-14 apr Beijing Design Week | Beijing | China | sep/okt

Energie POWER-GEN Europe / Renewable Energy World Europe | Wenen | Oostenrijk | 4-6 jun Singapore International Energy Week | Singapore | 28 okt-1 nov

in precies de juiste kleur oranje en wit – torent duidelijk boven de groepstand uit. “Beurzen zijn het perfecte middel om voet aan de grond te krijgen in een bepaalde regio of sector”, meent Cramer. “Dat onderschrijft het kabinet nu gelukkig ook met het

Life Sciences & Health BIO | Chicago | Verenigde Staten | 22-25 apr Medica | Düsseldorf | Duitsland | 20-23 nov

Logistiek International Transport Forum | Leipzig | Duitsland | 22-24 mei

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen PMA 2013 | New Orleans | Verenigde Staten | 8-20 okt Growtech Euroasia | Antalya | Turkije | 4-7 dec

Water NEVA | St Petersburg | Rusland | 24-27 sept Wasser Berlin | Berlijn | Duitsland | 23-26 april

Programma Strategische Beurzen. Het is goed nieuws voor onze economie dat meer bedrijven dankzij dit programma kunnen meeliften op de BV Holland. Dat ze zich dan moeten conformeren aan de regels van het betreffende Holland paviljoen vinden ze niet meer dan logisch. ” ■

De nieuwe speerpunten van het NCH Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering is een private stichting die het Nederlandse bedrijfsleven helpt om actief te zijn of te worden op de internationale handelsmarkt. Het NCH wordt bekostigd door leden (bedrijven) en sponsors. Caroline Cramer, project manager Beurzen: “Wat het NCH vooral van andere handelsbevorderende organisaties onderscheidt zijn de meer dan dertig aangesloten landencentra. Of het nou gaat om een agent in India, een afnemer in Chili, een joint-venture in Algerije, een marktonderzoek Azerbeidjan of een beursdeelname in Roemenië; mede dankzij de landencentra kunnen we voor onze leden overal ter wereld bemiddelen, initiëren en organiseren. Ieder landencentrum heeft een eigen bestuur, bestaande uit ondernemers die veel ervaring hebben in het zakendoen met het land of de regio.”

Onder leiding van Jan Siemons, sinds 1 juni 2012 algemeen directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, zijn enkele nieuwe speerpunten geformuleerd: 1. Niet alleen zorgen voor het leggen van nieuwe contacten, maar de Nederlandse ondernemer daarna ook ondersteunen bij het traject van het binnenhalen van nieuwe contracten. 2. Semi-overheden die te kampen hebben met bezuinigingen helpen door het aangaan van publiek-private partnerships, onder andere door het beschikbaar

stellen van het NCH-netwerk en haar 33 landencentra. 3. Het NCH heeft een divisie opgezet die bedrijven van praktisch advies kan voorzien op basis van concrete landen- en sectorinformatie. 4. Naast landen en regio’s zal de focus vanaf nu ook liggen op bepaalde sectoren, zoals agro/food, vastgoed & infrastructuur, life sciences, energie en watermanagement. Als thema’s staan ‘High growth cities’ en ‘urbanisation challenges’ hoog op de NCH-agenda. www.handelsbevordering.nl

053Column

Christophe LANDUYT Christophe Landuyt is hoofdredacteur van Expovisie in België. Als beursdeskundige van Expo-Id kent hij alle ins en outs van het beurzenvak. Deze keer: Royale wijsheid.

H

et lijkt erop dat oude(re) koninginnen meer teweeg brengen dan nieuwe(re). Dat is wellicht eigen aan het koningschap. Vorsten moeten, net als kaas, een beetje belegen zijn. Dan pas krijgen ze pit. Dan pas krijgen ze prestige. En als ze, helder van geest, aftreden, is het helemaal feest. Letterlijk. De woorden van Beatrix waren nog niet helemaal koud of overal ten lande kropen commentatoren in de pen: ‘Wat hebben we van Beatrix geleerd qua…’ en vul de rest zelf maar in. Hare Majesteit en corporate governance, Hare Majesteit en communicatie met kansengroepen, Hare Majesteit en presentatietechnieken, change management, spreken in het openbaar, crisiscommunicatie, competentiemanagement… Zelfs een nieuwsbrief over informatiebeveiliging en data-opslag had een IT-Trix-gelegenheidsstukje. Alleen Expovisie ontbrak, eigenlijk… Wat kunnen we leren van het bewind van Beatrix, beursorganisator of toch in elk geval van de live communicatie zijnde? Ik ken Beatrix enkel van de postzegels en van haar troonredes. Ik moet mij dus een beetje baseren op de analyses van andere scribenten: Bereid je voor – Wanneer Beatrix op staatbezoek ging, was ze niet alleen perfect op de hoogte van de politieke situatie in het gastland, ze wist ook wat de economische mogelijkheden en beperkingen van het land waren en welke Nederlandse bedrijven op zoek waren naar een goeie introductie. Het succesvol matchen van vraag en aanbod vergt een grondige dossierkennis. Maak aantekeningen – Politici die bij de vorstin op audiëntie gingen, troffen haar steevast met een notitieboekje op de schoot. Daarin noteerde ze kernge-

dachten, opmerkelijke uitspraken en zaken die nadere toelichting vergen. Ook tijdens of onmiddellijk na een beursgesprek kan je maar beter de essentiële zaken noteren. Hou de regie in handen – Van Beatrix wordt gezegd dat ze het Huis Oranje-Nassau omgeturnd heeft tot een goed gerund bedrijf, waarvan ze de touwtjes strak in handen hield. Bij een hofhouding komt nogal wat volk kijken dat met allerhande deelverantwoordelijkheden belast wordt, maar Beatrix hield de regie stevig in handen. Speel je rol – Of beter: blijf je rol spelen, wat er ook gebeurt. Beatrix verpinkte niet en bleef zelfs in moeilijke (familiale) omstandigheden ‘every inch a queen’. Goede tijden, rampspoed, oranjegekte of diep verdriet, de chef van de BV Nederland was er altijd om te laten zien dat ze met de natie meeleeft. En het hoedje zat altijd goed! Festina lente – Bij haar troonsbestijging in 1980 kon de gevestigde orde in Nederland en elders in Europa een monkellach nauwelijks onderdrukken: een links stel op de troon, dat zou wat worden! 33 jaar later is Beatrix één van de invloedrijkste staatshoofden van Europa. Het stond allemaal in een plan waar ze vanaf dag één is aan beginnen werken, zonder evenwel de schepen te verbranden. Oudere koningen brengen meer teweeg dan nieuwere. Daar kan Willem-Alexander straks maar beter rekening mee houden. Maar als ie een beetje van zijn moeder heeft, hoeft het misschien zelfs geen 33 jaar te duren voor hier een stukje staat met de titel ‘Wat kan de B&T-branche van Willem-Alexander leren?’ ■

Zelfs een nieuwsbrief over informatiebeveiliging en data-opslag had een IT-Trix-gelegenheidsstukje. 055


Exposantenhandboek Tekst Christophe Landuyt | Beeld Jeroen Bouman | Christophe Landuyt

HET KAN ECHT

PAPERLESS! “Al moet je soms wat pushen”

Het online exposantenhandboek Expodoc slaat haar vleugels uit naar buiten de Benelux. Vier jaar geleden ontwikkeld door enkele ervaren beursprofessionals en sindsdien geëvolueerd op basis van klantvragen. Twee beursorganisatoren vertellen hoe zij hun aanzienlijke papierstroom een halt toe hebben geroepen met het online beheersysteem.

D

e aanloop naar de editie 2013 van de vakbeurs InfraTech, die van 15 tot 18 januari in Ahoy plaats vond, was nog net wat spannender dan gewoonlijk. Voor het eerst werd in het voortraject gebruik gemaakt van het online beheerplatform Expodoc om alle communicatiestromen tussen exposanten, organisatieteam en servicepartners te stroomlijnen. Dit systeem automatiseert de meest tijdrovende klussen van een beursorganisator. Denk aan een beurshandboek samenstellen, bestelformulieren opmaken, bestellingen invoeren, bevestigingen sturen, standtekeningen opvragen reminders sturen, en dergelijke. Anders dan wat men bij vele beursorganisaties gewend is, was er van de 535 exposanten niet één die om een papieren versie van de bestelformulieren vroeg.

Maximale acceptatie

■ Gert-Jan van den Nieuwenhoff: “In het kader van onze klantenzorg wilden we voor dit pilootproject voor een maximale acceptatie gaan en daar zijn we met glans in geslaagd.”

056

“We hebben de exposanten verplicht om met Expodoc te werken, maar we hebben ze niet zomaar aan hun lot overgelaten”, vertelt Gert-Jan van den Nieuwenhoff, general manager van Ahoy. “Ons project support team bestaat uit mensen met een jarenlange ervaring in de administratieve processen en procedures die achter elke inschrijving schuil gaan. Die hebben we eerst met het platform vertrouwd gemaakt, zodat ze haarfijn aan de exposanten konden uitleggen hoe ze Expodoc moeten of kunnen gebruiken. In het kader van onze klantenzorg wilden we voor dit pilootproject voor een maximale acceptatie gaan en daar zijn we met glans in geslaagd.” Ahoy Rotterdam maakte voorheen al gebruik van een geautomatiseerd systeem om het dienstenpakket voor exposanten te beheren, maar dat bleek wat aan slijtage onderhevig. De standaard features die Expodoc biedt, moesten hier en daar worden aangepast voor een betere integratie met de back-bone van Ahoy. Gert-Jan van den Nieuwenhoff: “Bij de implementatie van het pilootproject hebben we hier en daar met kinderziektes moeten afrekenen; zo gaat dat nou eenmaal. Maar uiteindelijk is de tijdswinst en de winst in efficiency die Expodoc oplevert zo aanzienlijk dat we vrij snel beslist hebben om alle vakevenementen systematisch om te schakelen.”


Uiteindelijk is de tijdswinst en de winst in efficiency die het systeem oplevert aanzienlijk Drag & drop, makkelijker kan bijna niet. Nou… Bij een aantal exposanten bleek het toch eenvoudiger om het even aan de telefoon uit te leggen.” “Het is in elk geval een voordeel dat de mensen van Expodoc zelf ook uit de B&T-branche komen. Dat praat wat makkelijker. Na elke editie gaan we samen zitten en wordt bekeken wat eventueel nog verbeterd kan worden. Bij de meeste IT-bedrijven krijg je dan als standaard antwoord ‘kan niet!’. Maar dàt heb ik bij Expodoc dus nog nooit gehoord.” ■ ■ Angelique van Tilburg: “Het zwaartepunt verschuift naar de voorkant van het traject”

Reacties verdeeld In 2009 was de jaarlijkse vakbeurs voor de gezelschapdieren Dibevo één van de pioniers om met Expodoc in zee te gaan. “De reacties van de exposanten waren verdeeld”, zegt Angelique van Tilburg, secretaris van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. “Aan de ene kant had je de exposanten die vonden dan we best al zes jaar eerder hadden kunnen beginnen met een digitaal beurshandboek. Aan de andere kant had je een aantal exposanten die ons smeekten of we alstublieft een papieren handboek konden sturen. Ach, ik begrijp dat wel een beetje: zo’n exposantenmap, daar zitten tabs in, daar kan je door bladeren, je kan dat even terzijde leggen en weer oppakken. Met een website is dat toch net weer een beetje anders…”

Drag & drop Voor het drie man sterke team dat elk jaar de DibevoVakbeurs organiseert, zijn de voordelen legio. Vroeger werden 120 mappen met pakweg 100 bedrukte vellen de deur uitgestuurd, de ingevulde formulieren teruggefaxt en opnieuw verwerkt. Angelique van Tilburg: “Het zwaartepunt verschuift naar de voorkant van het traject, want je wil uiteraard vooraf alle formulieren in orde hebben. Bij elke beurs verzinnen we wel wat nieuws en dat moet dan ook naar het Expodocplatform vertaald worden. Soms gaat dat vlot, maar soms gaat het ook wat stroef. Zo hadden we voor de laatste editie een tool waarmee je op een schetsje kon aangeven waar elektra, verlichting en aansluitingen moeten komen.

Expodoc breidt uit naar het Midden Oosten Expo Projects uit Antwerpen en United Group Expo uit Cairo tekenden eind vorig jaar een samenwerkingsakkoord voor de lancering van Expodoc in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Het akkoord werd gepatroneerd door Gilles Heyvaert, de Belgische ambassadeur in Egypte, en Ahmed El Dib, CEO van het Egypt Expo & Convention Center ECCA. Het samenwerkingsakkoord vormde het startsein voor onderhandelingen met diverse beursorganisatoren en hallenexploitanten die in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten actief en die het online beheersplatform Expodoc in hun organisatie-activiteiten willen integreren. “Expodoc zal ons toelaten onze reeds geprivilegieerde relatie met beursorganisatoren en hallenexploitanten in de regio verder uit te bouwen”, zegt Hazem Hamada, CEO van United Group Expo, een internationaal opererend standbouwbedrijf in Egypte. “Het beheerplatform kan een belangrijke hefboom worden voor de internationale ambities van een aantal beurzen hier in de regio en het zal ook bijdragen aan hun verdere professionalisering. We zijn ervan overtuigd dat Expodoc nieuwe kwaliteitstandaarden zal stellen voor zowat alle aspecten van een beursorganisatie. Omdat Expodoc bovendien alle verkeer tussen de betrokken partijen automatiseert en optimaliseert, draagt het platform bovendien bij aan meer duurzame evenementen.”

057


Beursconcept Tekst & beeld Christophe Landuyt

All4home

Decobranche

IN DE CONTRAMINE Je kon het vanuit de verte zien aankomen: België krijgt er eind augustus een vakbeurs bij. Voor de sectoren binnenhuisdecoratie, bloemsierkunst en giftware. Op het zelfde ogenblik dat Parijs, Frankfurt en Brussel naar de hand van diezelfde retailer dingen. Spannend, tóch?

D

at je moeilijk voor iedereen goed kan doen, ervoer Brussels Fairs & Exhibitions midden vorig jaar. Het geërodeerde format van DECOoh! (voorheen Decoforce-Europacado-Florex) overboord gegooid om plaats te maken voor iets nieuws. Een soort feestelijke, collectieve opendeurdagen. Met voor elke deelnemende firma één (of hooguit enkele) module(s) om er haar nieuwigheden te presenteren, klanten te ontvangen en bestellingen te noteren. “Plots hadden we geen beurs meer maar een soort show”, zegt Pierre Rogiers, exposant van het eerste uur op Europacado-Decoforce en nu voorzitter van de adviesraad van All4home. “Zo’n vaste module van 25 m² is misschien leuk voor iemand die slechts een handjevol artikelen verkoopt, maar niet voor bedrijven als het onze die al hun collecties op de stand kwijt moeten kunnen. De organisator wou in eerste instantie niet van de nieuwe formule afwijken.”

Open Door Days Een deel van de exposanten was in de wolken met het nieuwe, compacte concept; een ander deel schreeuwde moord en brand. De meerderheid wou het nieuwe project welwillend een kans geven en gaf present voor de première van B-DECOoh! Open Door Days. Kous af? Niet helemaal… Bij de ontevredenen zaten een paar grote jongens die niet te beroerd zijn om zelf een vakevenement uit de grond te stampen. En die vonden een luisterend oor bij Claever Associates en Olivier Claesens, zelf een oudgediende van de Internationale Jaarbeurs van Brussel en sinds 2001 op eigen benen met de houtbewerkingsvakbeurs Prowood. Een nieuwe beurs met de naam All4Home was geboren.

058

■ Olivier Claesens: “Het wordt steeds moeilijker om op Maison & Objet in alle rust en sereniteit je aankopen te doen”

“Als grote namen uit de branche komen aankloppen met het voorstel om voor hen een vakbeurs met potentieel te organiseren, dan kan je toch moeilijk neen zeggen”, licht Olivier Claesens toe. “Ik heb goed geluisterd naar wat zij willen, ik heb uitgelegd hoe ik werk en die twee bleken heel erg compatibel.”

Seaside Show Het oorspronkelijke plan was om een najaarseditie in Flanders Expo Gent en een voorjaarseditie in Kortrijk Xpo


te organiseren. Al snel bleek echter dat Brussel de voorkeur genoot boven Kortrijk en dus werd Brussels Kart Expo geprikt als venue voor de voorjaarseditie. Voor een deel van het programma van All4Home begrijpelijk, want het thema giftware is sinds mensenheugenis bezet door de jaarlijkse vakbeurs Seaside Show, die in 2009 in het portfolio van Kortrijk Xpo terecht kwam en van Oostende naar Kortrijk verhuisde. De Sea Side Show was in meer dan één opzicht uniek - en is dat nog steeds een beetje - al blijft de beurs met pakweg 70 exposanten wat onder de verwachtingen. Het programma is zeer breed van speelgoed over schrijfwaren tot modeaccessoires en hobbyartikelen - en iedereen heeft het gevoel dat er méér in zit. Alleen weet niemand hoe je het eruit krijgt. En ook een nieuw type winkelier aanspreken lukt voorlopig niet zo goed.

Pre-show verkoop Olivier Claesens: “Alle belangrijke spelers hanteren een vergelijkbaar verkoopsysteem, waarbij ze vóór de beurs de belangrijkste klanten naar hun showroom halen om hen van naaldje tot draadje door de collecties te loodsen. Daar wordt een belangrijk deel van de bestellingen gegenereerd. Daarna trekken ze naar beurzen in binnenen buitenland, waar een ander deel van hun omzet draait. Bijbestellingen worden hier genoteerd en de ontmoeting met nieuwe (internationale) klanten blijft een belangrijk gegeven. Alleen zie je dat steeds meer Belgische retailers afhaken in het buitenland. Twee dagen Parijs of Frankfurt, dat tikt aardig aan. En het wordt steeds moeilijker om op Maison & Objet in alle rust en sereniteit je aankopen te doen.”

Bij de ontevredenen zaten een paar grote jongens die niet te beroerd zijn om zelf een vakevenement uit de grond te stampen. High-end vakbeurs Voor de eerste editie, die op zondag 25 augustus de deuren opent, wil Claever Associates ergens tussen de 6.000 en 10.000 m² netto tentoonstellingsruimte landen. Een vork die met de nodige omzichtigheid naar voor geschoven wordt. Olivier Claesens: “Zo’n getal zegt natuurlijk niet veel. Onze bedoeling is dat we vanaf de eerste editie een echte onestop-shop kunnen zijn voor al die (Benelux) winkeliers die we tot de doelgroep van All4home rekenen. En we zijn echt niet van plan om de beurshal vol te stouwen met exposanten van de tweede garnituur. All4home positioneert zich als een high-end vakbeurs. Elke kandidatuur wordt daaraan afgetoetst.” De eerste editie van All4home vindt plaats van zondag 25 tot en met woensdag 28 augustus 2013 in Flanders Expo in Gent. ■

059


Branchenieuws

WWW.GOUDEN-GIRAFFE.NL

Uitreiking Gouden Giraffe op 15 april in Taets De uitreiking van de Gouden Giraffe, Live Communication Award, vindt op maandag 15 april plaats in Taets Art And Event Park in Zaandam. Met het beschikbaar stellen van haar locatie mag Taets zich hoofdsponsor van de awarduitreiking noemen. Tot 31 januari konden bedrijven hun evenement aanmelden voor de Gouden Giraffe, de awards voor de beste evenementen, beurzen, congressen en/of deelnames. De cases zijn door de jury beoordeeld in de verschillende categorieën: Effectief, Creatief, Maatschappelijk Betrokken, Beurs, Deelname en Congres. ■

WWW.DE-BROODFABRIEK.NL

Nieuwe eigenaren voor De Broodfabriek De Broodfabriek in Rijswijk is overgenomen door Martin Nieuwenhuizen en Jeldert de Boer. Voormalig directeurgrootaandeelhouder Arie Brouwer heeft de exploitatie van De Broodfabriek uit handen gegeven. Hij gaat zich weer volledig richten op de zakelijke communicatie- en evenementenmarkt met zijn bedrijven Advance Events en Mijnpersoneelsfeest.nl. De nieuwe eigenaren van De Broodfabriek continueren het faciliteren van vak- en publieksbeurzen en evenementen in het complex in de Plaspoelpolder in Rijswijk. Nieuwenhuizen en De Boer zijn nu eigenaren van Expo Rijswijk en De Broodfabriek. ■

060

Gert Jan Braam terug bij VNU Exhibitions Europe Gert Jan Braam is per 1 maart bij VNU Exhibitions Europe aan de slag gegaan als Marktmanager Metaalindustrie. Hij werkte al eerder bij VNU Exhibitions. Tot 2006 werkte hij bij deze beursorganisator als project manager van beurzen op het gebied van industriële toelevering en - automatisering. Zijn carrière heeft hij daarna voortgezet als directeur van de Federatie Productie Technologie. Voorzitter Richard Boske van de Federatie Productie Technologie heeft een belangrijke opdracht voor Braam: “Hoe kunnen VNU Exhibitions en de Federatie Productie Technologie ook in de toekomst de exposanten van Metaal Expo en TechniShow maximale toegevoegde waarde blijven bieden. Dat is een vraag die Gert Jan Braam samen met ons gaat beantwoorden. Aangezien hij vijf jaar branchemanager FPT is geweest kent hij onze sector als zijn broekzak.” ■

Expo Houten breidt uit tot 9000 m2 beursvloer Expo Houten start in mei met een verbouwing van Zaal 1 om de effectieve beursruimte tot 9.000 m2 te vergroten. Op de eerste etage wordt tevens een aantal nieuwe congres- en vergaderzalen gerealiseerd. Op 1 september 2013 is de uitbreiding van de beurslocatie in Houten gereed. De grote beurszaal ontstaat door de samenvoeging van twee zalen en heeft een hoogte van 5,5 meter en oppervlakte van 3.650 m2. Samen met Zaal 2 (3.200 m2) en Zaal 3 (2.150 m2), beide 3,50 meter hoog, komt het totaal aan beursvloer in Expo Houten op 9.000 m2. aantal nieuwe vergaderzalen. De nieuwe vergaderruimtes zullen beschikken over natuurlijk daglicht, modern comfort

bieden en zijn voorzien van alle moderne voorzieningen. ■


Branchenieuws VNU Exhibitions neemt online beautyplatformen over De beautyplatformen Schoonheidsspecialistennieuws.nl en BeautyNieuws.nl zijn overgenomen door VNU Exhibitions Europe. De organisatie neemt hiermee een volgende stap om vraag en aanbod van de beautybranche jaarrond bij elkaar te brengen. Inge de Munnik, beautyjournalist en oprichtster van de online beautyplatformen, treedt per 1 maart bij VNU Exhibitions in dienst. Directeur Beurzen & Cross Media John van der Valk van VNU Exhibitions ziet het als een waardevolle aanvulling op de fysieke beautybeurzen en de online vakbeurs Beautyvakbeurs.nl. “De overname past goed binnen onze VNU-brede strategie om het hele jaar door vraag en aanbod op een waardevolle manier bij elkaar te brengen. Die contactmomenten trekken we breder dan alleen de momenten tijdens fysieke beurzen.” ■

■ Directeur Beurzen & Cross Media John van der Valk van VNU Exhibitions: “De overname past goed binnen onze VNU-brede strategie om het hele jaar door vraag en aanbod op een waardevolle manier bij elkaar te brengen.”

VNU Exhibitions Europe eigenaar Quel Business Information VNU Exhibitions Europe heeft Quel Business Information overgenomen. Met maandelijks meer dan 100 duizend bezoekers is Quel het grootste online businessto-business platform binnen de maakindustrie in Nederland en België. Sinds 2009 waren Quel en VNU Exhibitions al strategische partners. Bart Strijker, cluster manager Industrie van VNU Exhibitions, is toegetreden tot de directie van Quel Business Information. Hij heeft als opdracht meegekregen Quel.nl en Products4Industry.nl verder uit te bouwen binnen de visie van VNU Exhibitions Europe als marketing partner van bedrijven. Directeur Beurzen & Cross Media John van der Valk van VNU Exhibitions noemt de overname van Quel Business Information een logische stap. “We transformeren ons bedrijf tot een marketing partner die 365 dagen per jaar leads aan haar klanten uitlevert. Hierdoor zijn we het hele jaar door gesprekspartner

voor onze klanten. Onze core business is het genereren van omzet voor onze klanten. Met maandelijks 100 duizend bezoekers in de maakindustrie maken we die belofte waar.” Bart Strijker geeft aan dat de overname tot meerwaarde leidt voor de klanten van VNU Exhibitions en Quel . “We bieden een totaalpakket. Met Quel en Products4industry.nl zijn we in staat de profielen in onze databases verder te verrijken. Het feit dat we aan het roer staan van zowel twee toonaangevende online platforms als een aantal markt leidende beurzen leidt tot verdieping, waardoor we beter in staat zijn vraag en aanbod intelligent

■ Bart Strijker, cluster manager Industrie van VNU Exhibitions, is toegetreden tot de directie van Quel Business Information. te koppelen, met onze klant als grote winnaar. Bijkomend voordeel is dat we online veel marktkennis opdoen van de vraagzijde die wij zullen vertalen in onze beursconcepten.” ■

IFES World Summit 2013 in Kaapstad De World Summit van International Federation of Exhibition & Event Services (IFES) vindt plaats van 27 tot en met 30 juni in Kaapstad, Zuid-Afrika. Het thema van de World Summit is “Creating Value in the Global Exhibition Industry to Ensure Growth and Sustainability”. Met name Tom Bowman (‘Mr. Green’ in het Amerikaanse vakblad Exhibitor Magazine) en Simon Burton (Exposure Communications, UK) zullen die-

per ingaan op duurzaam ondernemen in de beurzenbranche. Han Leenhouts van Sales and Pepper geeft ook acte de présence. Hij zal een bekend Nederlands exportproduct gebruiken om de deelnemers te leren pitchen ten overstaande

van hun opdrachtgevers. Via 'The Voice of Cape Town' worden zij uitgedaagd om live communicatie te verkopen aan marketeers. Verder vertelt hij hoe te antwoorden op de meest voorkomende tegenwerpingen voor deelname aan beurzen. ■

061


Serviceadressen ADVIESBUREAU BEURZEN & EVENTS

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

BRANDBEVEILIGING

DIGITALE BEDRUKKING

EVENEMENTENORGANISATOREN

Uw onafhankelijk adviseur voor het inrichten van Beurzen & Events en Interieurs

Expobull b.v. Postbus 2020, 5260 CA Vught T +31 (0)73 5032935, F +31 (0)73 5032172 M 06-22397669 E-mail: info@expobull.nl AIRCONDITIONING (-VERHUUR)

Andrews Sykes BV Westhavenweg 61e, 1042 AL Amsterdam Postbus 33, 2665 ZG Bleiswijk T +31 (0)800 2637397, F +31 (0)10 5215719 E-mail: info@andrewssykes.nl

Plot Service 2000 Bolderdijk Brandpreventie Amsterdam RAI, Wielingenstraat P9, 1078 KK Amsterdam T +31 (0)20 5491313 F +31 (0)20 6610408 F +31 (0)6 - 22485737 E-mail: info@bolderdijk.nl Internet: www.bolderdijk.nl

DRAAIPLATEAUS

COMPUTERVERHUUR

GROOTFORMAAT PRINTERS/SNIJPLOTTERS

BEURSREGISTRATIESYSTEMEN

Marvel, The databadge Company Ambachtsweg 74, 3542 DH Utrecht T +31 (0)30 2413424, F +31 (0)30 2889036 E-mail: marvel@marvel-databadge.com Internet: www.marvel-databadge.com

Plot Service 2000 Najaarsweg 25, 7532 SK Enschede T +31 (0)53 4344513, F +31 (0)53 4315392 E-mail: info@plotservice2000.nl Internet: www.plotservice2000.nl

BEURSTRANSPORT

Summagraphics, Mutoh, Roland, EasySIGN, hard- en software voor al uw grafische toepassingen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

INTERIEURBOUW

A.J. van Deudekom B.V. Postbus 310 1115 ZG Duivendrecht Telefoon: 020 6981981 E-mail: sales@deudekom.nl Internet: www.deudekom.nl -

On site afhandeling Europees wegtransport Luchtvracht en zeevracht Douaneformaliteiten

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Fairexx Logistics for Exhibitions BV De Trompet 1540, 1967 DB Heemskerk T +31 (0)251 250060, F +31 (0)251 250065 E-mail: info@fairexx.nl Internet: www.fairexx.nl

www.beursagenda.nl

www.expovisie.nl

expobull, no bullshit 62 062


INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGSBOUW

OPBLAASBARE WORKSHOPRUIMTE

Vorm Plus B.V. Bureau voor VormgevingInterieur- en Tentoonstellingsarchitectuur Röntgenweg 21, 2408 AB Alphen a/d Rijn T +31 (0)172 476446, F +31 (0)172 495078 E-mail: vormplus@hetnet.nl Internet: www.vorm-plus.nl, www.inflates.nl PLASMASCHERMENVERHUUR

MOBIELE PRESENTATIE SYSTEMEN • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

SFEERAANKLEDING

ONTWERPBUREAUS

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

SOFTWARE

SketchUp 3D Ontwerpsoftware Dream - Design - Communicate

Complete standbouw, Zorgeloos en betaalbaar Standbouwwinkel.nl Philipsstraat 7, 2722 NA Zoetermeer T +31(0)6 43069920 E-mail: info@standbouwwinkel.nl Internet: www.standbouwwinkel.nl

Officieel Distributeur Benelux: Design8 bv | First Aid Conceptual Design Postbus 6076, 4000 HB Tiel Stephensonstraat 11, 4004 JA Tiel T +31 (0)344 577884, F +31 (0)847 580595 E-mail: info@design8.nl Internet: www.design8.nl

www.beursagenda.nl

T. 0031.(0)73.503.2935 | WWW.EXPOTILES.NL 063


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

STANDBEMANNINGSTRAINING

Menkhorst Standbouw BV Veldhoekseweg 13, 7255 NH Hengelo T +31 (0)573 461210, F +31 (0)573 461516 E-mail: info@menkhorststandbouw.nl Internet: www.menkhorststandbouw.nl Sales & Pepper Heinsiuslaan 5, 3051 HD Rotterdam T +31 (0)6 46324830 E-mail: Han@salesandpepper.com Internet: www.salesandpepper.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

STANDBOUW EN -VERHUUR

Prevu Willem Stuutlaan 8, 3769 AC Soesterberg T +31(0)346 330641, F +31(0)346 354089 E-mail: info@prevu-expo.com Internet: www.prevu-expo.com Fictief-Bouwers van Denkbeelden BV Achterstraat 32, 4153 AR Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com Internet: www.fictief.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication • ISO 9001 gecertificeerd

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.expovisie.nl

www.beursagenda.nl

Complete standbouw, Zorgeloos en betaalbaar Standbouwwinkel.nl Philipsstraat 7, 2722 NA Zoetermeer T +31(0)6 43069920 E-mail: info@standbouwwinkel.nl Internet: www.standbouwwinkel.nl

Verver Standbouw & Events Van Berckelweg 40 A, 2203 LB Noordwijk ZH T +31 (0)71 5316666, F +31 (0)71 5315378 E-mail: info@verver-standbouw.nl Internet: www.verver-standbouw.nl

T. 0031.(0)73.503.2935 | WWW.EXPOTILES.NL 064


STANDBOUWSYSTEMEN

STANDDESIGN

STOFFERING

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Fictief-Business on Board BV Postbus 7, 4153 ZG Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com, Internet: www.fictief.com Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011 F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl

• ISO 9001 gecertificeerd

TENTEN (-VERHUUR)

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

TENTOONSTELLINGSBOUW

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

TRANSPORTDEKENS

www.beursagenda.nl

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl

www.beursagenda.nl

Dekker & Co Gildemark 121-124, 1351 HL Almere T +31 (0)36 5312236, F +31 (0)36 5317719 E-mail: info@dekkerenco.nl Opslagdekens, verhuisdekens, singelband.

065


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

TRUSS SYSTEMEN

VERHUUR WANDEN

nel Rent-Panel bv 4e Industrieweg 9, 3411 MC LOPIK T +31(0)348 554869 F 0348 554871 E-mail: rent-panel@rent-panel.nl Internet: www.rent-panel.nl VERVEN

VERHUUR VAN KOEL-EN VRIESAPPARATUUR

Cool Rentals Fahrenheitstraat 18-20, 3846 BN Harderwijk T +31 (0)341 410540, M +31 (0)6 20563675 E-mail: esther@coolrentals.nl Internet: www.coolrentals.nl

HEBO VERHUUR B.V. Noordersluisweg 19, 8243 PR Lelystad Nederland T +31 (0)320 260190, F +31 (0)320 262059 E-mail: info@heboverhuur.nl Internet: www.heboverhuur.nl

VERHUUR (MEUBILAIR/TAPIJTEN)

Alku International T +31 (0)36 5303399 F +31 (0)36 5303405 E-mail: info@alku.nl Internet: www.alku.nl Verhoogde standvloeren, podia, decor, presentatie, verlichte vloeren en de Alku-Systeemvloer

VLOEREN (-VERHUUR)

Van Schaik Standbouw BV Postbus 954, 3900 AZ Veenendaal T +31 (0)318 524687, F +31 (0)318 519553 E-mail: info@vanschaikexpofloor.nl Internet: www.vanschaikexpofloor.nl Verhuur en verkoop van stelvloeren.

WANDAFWERKING

Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011 F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl

www.beursagenda.nl

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl www.expovisie.nl

expobull, no bullshit 066