Page 1

Expositie Pauls Foto’s II in Nesselande

llerlei

A IJskoude Beach Run op strand Nesselande

WEEK 4, WOENSDAG 25 JANUARI 2012

Kinderclub op vrijdagavond in De Kristal NESSELANDE - De kerk in Nesselande is afgelopen vrijdag gestart met een kinderclub op vrijdagavond in De Kristal. Van 18.30 tot 19.45 uur kunnen kinderen van groep 4 tot en met 8 knutselen of spelletjes doen voor 2 euro per keer.

NESSELANDE - Tot en met 31 maart exposeert Paul Hollestelle ‘Pauls Foto’s II’ in De Kristal in Nesselande. De manier waarop Paul fotografeert, is gebaseerd op toeval. Hij bedenkt van tevoren geen plan over wat hij zal fotograferen; de onderwerpen dienen zich vanzelf aan. Paul drukt de ontspanknop van zijn camera in wanneer hij denkt dat het onderwerp een goed plaatje zal opleveren. Dit resulteert in een gevarieerde en opvallende verzameling foto’s (zowel in zwart-wit als in kleur). Paul draagt deze expositie op aan wijlen zijn vader Willem Hollestelle; hij was de man die Paul heeft leren kijken. Tussen 8.3017.00 uur op doordeweekse dagen kunt u deze prachtige foto’s bekijken op de Zorg op Noord Wand.

pagina 21

De knutselopdrachten kunnen variëren van bloempotten versieren (voor de vogels) tot aan viltknutselwerken. De kinderclub hoopt uit te groeien tot een gezellige leuke grote groep. Wie meer informatie wil, kan bellen met Hanneke van Velzen, tel. 010-4471025. De kinderclub vindt plaats in Multifunctioneel Centrum De Kristal, Cypruslaan 404.

Alphacursus

NESSELANDE - Van hard-lopen word je lekker warm. En dat is maar goed ook, want het was koud, zaterdag in Nesselande. Daar werd de zogeheten Beach Run gehouden; een prestatieloop voor jeugd, beginnende en gevorderde lopers. De zogeheten Beach Run speelt zich af op het strand van Nesselande.

Nieuws uit Nesselande?

De start was ter hoogte van het winkelcentrum Boulevard Nesselande aan de Siciliëboulevard en de deelnemers kwamen uit op drie verschillende afstanden: de 1250 meter (jeugd), de 2,5 kilometer (12 jaar en ouder) en de 5 kilometer (16 jaar en ouder). De organisatie was in handen van Trackstars Nesselande.

NESSELANDE - Alpha Nesselande geeft binnenkort weer een alphacursus, over het christelijk geloof en levensvragen. De cursus bestaat uit elf avonden en een weekend weg. Op 26 januari is in De Kristal in Nesselande een introductieavond, om 19.00 uur. Deelname aan de cursus is gratis. Meer info bij Jop Versteegt, tel. 010-2024334 of mail alphanesselande@ gmail.com.

Mail ons! redactie@hetkanaal.nl

TOEN&NU ADRI DEN BOER

Capels wapen ouder dan gemeente beweert… Op internet (capelleaandenijssel.nl) en in de gedrukte Gemeentegids staat het stellig: ‘Het gemeentewapen dateert van 1816’. Het gegeven dat de Hoge Raad van Adel het wapen toen beschreef klopt wel. Waarom is dat als datering zien toch ‘een beetje dom’? De Hoge Raad van Adel was toen zelf maar net opgericht in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Alle gemeentes van toen kregen een wapendiploma, waarin men slechts werd ‘bevestigd’ in het wapenbezit. De beschrijver was dus nieuw, niet het wapen. Wie maar genoeg naar (of langs) de Capelse dorpskerk loopt weet dat al. In 1988 verscheen een vrijgemaakt-gereformeerd boekje ‘Uit het duister’ met 100 jaar Capelse kerkgeschiedenis van na de doleantie. Gememoreerd werd daarin dat Koning Willem I in 1816 de voor gereformeerden beruchte kerkelijke Reglementen afkondigde ter vervanging van de oude Dordtse kerkorde. ‘In Capelle heeft 1816 echter niet veel emoties gewekt. Men vond het kennelijk niet belangrijk. Was het misschien typerend voor de mentaliteit van Capelle, dat juist in dat jaar het gemeentewapen werd geintroduceerd? Ongeïnteresseerd en koudbloedig keren twee vissen (bermen) elkaar de rug toe’, zo vervolgde schrijver A. de Kievit. Het woord ‘misschien’ en het vraagteken staan daar zeer terecht in! Verder ging hij gezagsgetrouw op de gemeente af en dan kun je in het duister terechtkomen…

De heraldische webstek www.ngw.nl weet het beter: ‘Het wapen is het oude wapen van de ambachtsheerlijkheid en werd ook in de 18e eeuw als zodanig gebruikt. Het is waarschijnlijk afgeleid van het belang van de plaatselijke visserij. De vissen zouden zogenaamde bermen zijn, een vis uit de familie der karperachtigen.’ Deel 5 van het boek De Nederlandsche Stad- en DorpBeschrijver beschreef in 1797 ook Capelle aan den IJssel. Anna C. Brouwer maakte net als voor alle plaatsen een ovaal prentje met onderin ook het wapen. Dit plaatje werd paginagroot herdrukt in het boekje ‘Capelle a/d IJssel. Metamorfose van dijkdorp tot stad’, uitgegeven voor de opening van het Raadhuis aan het Slotplein in 1966. Hetzelfde

plaatje kwam ook voorop het krantje van de Vereniging tot Behoud van OudCapelle van 1980-1986. Daarin en daarop mankeerden wel een bronvermelding en jaartal, maar aan het plaatje was minstens te zien dat de kerktoren nog een andere was dan die van 1806. De tekst in dat boek van 1797 was uitgebreid over het wapen: ‘Dit is zamengesteld uit twee zilveren visschen, welken den naam van Bermen draagen, (zij worden in de Maas gevangen;) men vindt ze geplaatst op een melkwit schild, dat zig derhalven niet zeer van haare kleur onderscheidt; ze worden ook weleens goud, ja zelfs zwart gekleurd; ook vindt men het wapen, en dat wel de natuurlijkste en onderscheidenste vertooning maakt,

uitgebeeld door twee bovengemelde zilveren visschen, op een zwart veld.’ Het wapen van de andere ambachtsheerlijkheid, die van het Slot, was hetzelfde met als extra het omgeven zijn van de vissen door negen kruisen. Dan de dorpskerk en met name de toren. Schrijver Van der Aa vond die in 1841 al mooi: ‘Deze toren is in het jaar 1806 geheel vernieuwd en veel fraaijer gebouwd dan te voren zijnde, nu ook voorzien van eenen omloop, welke door een met smaak gebouwd staketsel is omgeven.’ Buiten boven de deur prijkt een hardsteen met boven de namen van kerkmeesters, opzichter en de zoons van de kerkmeesters het Capelse wapen. (En 1806 is altijd nog tien jaar eerder dan het jaar 1816 uit

het gemeentelijke geschiedbeeld.) Van der Aa las het ingewikkelde kleurenverhaal van 1797 en vergiste zich zodoende in zijn Aardrijkskundig Woordenboek wel wat. Hij beweerde dat het Capelse wapen bestond uit zilveren vissen op een zwart veld. Dat was qua kleuren dus precies andersom… In 1980 liet ook deze gemeente naar de geest van de tijd een logo ontwerpen. De twee vissen gingen daarin een hart ontsluiten en vormen samen ook nog de C van Capelle. Het pleit voor

Capelle dat men dat nog steeds benut en niet (zoals Nieuwerkerk tot voor haar opheffing!) om de zoveel jaar geld verspilde aan weer een opvolger. De vlag uit ook 1980 bevat naast dat vignet zelfs ook het oude wapen nog in een hoekje…. Afgebeeld is hierbij niet alleen die steen van de toren, maar ook iets persoonlijks: een distributiestamkaart-met-wapenstempel van iemand die werd geboren in het zogeheten ‘kikkersteegje’ aan de Kanaalweg.

0125_21_KANAAL  

Expositie Pauls Foto’s II in Nesselande pagina 21 ADRI DEN BOER WEEK 4, WOENSDAG 25 JANUARI 2012 NESSELANDE - Tot en met 31 maart expo- seer...

0125_21_KANAAL  

Expositie Pauls Foto’s II in Nesselande pagina 21 ADRI DEN BOER WEEK 4, WOENSDAG 25 JANUARI 2012 NESSELANDE - Tot en met 31 maart expo- seer...

Advertisement