Page 1

Week 4, Woensdag 25 januari 2012

pagina 12

Het Kanaal DIVERSEN Verzamelaar vraagt oude ansichtkaarten te koop, Tel. 0180-633077

fashion

TE KOOP Glas-in-loodraam met medaillon van een paardenhoofd, l. 150 x b. 60 cm. Tel: 0180 - 31 62 02

SALE

Nieuwe skates mt 33/34 + bescherming € 20,- Jongensfiets batavus koala 20 inch € 50,- Tel: 0180-319608

50% KORTING

Vox VFS 2 footswitch kanaalschakelaar 6.3 mm Jackplug t.e.a.b. Tel: 06 10940469

VERLOREN

ETAGERE hout/white wash

3.

99

Verloren in Capelle a/d IJssel nabij parkeerplaats Puccinipassage in de nacht van 31-12-2011 op 01-01-2012: een mapje met cd’s met emotionele herinnering aan overleden pappa. Tel: 010 4583325 of 06-36216537

T 0180 31 43 01 Gente hair, beauty & fashion E info@gente.nl Dorpsstraat 35-37 2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel W www.gente.nl

Verloren in Oude Dorp Nieuwerkerk, zilverkl. schakelketting, aandenken. Tel: 0182313484

Verkoopadviesprijs € 12,99 per stuk - hoogte 25 cm. / dia 26 cm - geldig 25 t/m 28 januari 2012 - zolang de voorraad strekt

,1(.(ҋ602'( %HUPZHJ‡/%&DSHOOHDG,-VVHO 7HO‡HPDLOLQHNHVPRGHEY#SODQHWQO 0DDQGDJPLGGDJJHRSHQGYDQWRWXXU

Demonstraties Op vrijdagavond 27 januari is er een klantenavond in Moordrecht. Er zullen doorlopend demonstraties gegeven worden. Deze avond gaan de demonstratrices aan de slag met voorjaarsbloemen als Anemonen, Hyacinten en Tulpen. Welkom vanaf 18.00 tot 21.00 uur. Traiteur Dubois is ook aanwezig, hij zal eigengemaakte erwtensoep serveren die ter plaatse zal worden bereid.

Winkels Gouda Nieuwe Markt Passage 1 2801 HW Gouda Tel. 0182 - 511 120 Moordrecht Kerklaan 32a 2841 XJ Moordrecht Tel. 0182 - 375 538

Aanmelden voor de nieuwsbrief www.slingerlandbloemen.nl

Woning knelpunt bij scheiding Veel mensen die gaan scheiden, krijgen er - naast alles wat op hen afkomt - een extra probleem bij: de eigen woning. Aangescherpte kredietregels maken het voor een van de partners moeilijk om de woning te behouden. Toch zijn er ook lichtpuntjes. 9ZaVVihiZbVVcYZcldgYZcl^_ YV\Za^_`h \ZXdc[gdciZZgY bZi egdWaZbZc gdcYdb YZ Z^\Zc ldc^c\# Cj ]Zi kZg`deZc kVc YZldc^c\^cYZ]j^Y^\ZbVg`i ]ZZa aVhi^\ ^h! `Vc ]Zi ZZc \dZY VaiZgcVi^Z[ o^_c YVi ‚‚c kVc YZ eVgicZgh ^c YZ ldc^c\ Wa^_[i ldcZc# 9^i \VVi VaaZZc c^Zi Vai^_Y odcYZg haV\ d[ hiddi# KddgWZZaY/ BVg\g^Zi Zc ?d]Vc \VVc hX]Z^YZc# BVg\g^Zi odj Yda\gVV\hVbZcbZi]jc'`^cYZgZc ^c YZ ZX]iZa^_`Z ldc^c\ Wa^_kZc ldcZc# >c dkZgaZ\ bZi 9ZHX]Z^Y^c\heaVccZgldgYi]Zi \ZbZZchX]VeeZa^_` kZgbd\Zc od kZgYZZaY! YVi BVg\g^Zi YZ ldc^c\ kVc æ '*%#%%% Zc YZ W^_WZ]dgZcYZ ]nedi]ZZ` kVc æ &'*#%%% idZWZYZZaY `g^_\i# 9Z cZiid lddcaVhi WZYgVV\i X^gXV æ (-% eZg bVVcY# BVg" \g^Zi `g^_\i cVVhi ]VVg Z^\Zc ^c`dbZc dd` eVgicZgVa^bZc" iVi^Z# >c idiVVa WZYgVV\i ]VVg Wgjid _VVg^c`dbZc æ '*#%%%# Dd` dcikVc\i o^_ æ +%% `^cYZg" Va^bZciVi^Z eZg bVVcY# CV YZ WZiVa^c\ kVc ]VVg lddcaVhiZc! ]djYi BVg\g^Zi bVVcYZ" a^_`h æ '#&%% cZiid dkZg kddg Xdchjbei^ZkZ j^i\VkZc# 9Z WVc` \VVi c^Zi V``ddgY/ DkZg" `gZY^iZg^c\ De WVh^h kVc ]VVg Wgjid ^c`dbZc bV\ BVg\g^Zi

Scheidingsplanner Christiaan Paans is financieel echtscheidingsadviseur en geeft deskundig advies over de financiële gevolgen van een scheiding. haZX]ih æ &&(#%%% Zc c^Zi YZ WZcdY^\YZ æ &'*#%%% aZcZc# 9jh BVg\g^Zi bdZi bVVg \VVc ldcZc^cZZc]jjg]j^hbZiZZc ]jjg Y^Z kZZa ]d\Zg ^h YVc YZ cZiid]nedi]ZZ`aVhi#

Door een goede cijfermatige onderbouwing werd de bank door De Scheidingsplanner overtuigd. 9Z gZYZc kVc YZoZ V[l^_o^c\ a^\i ^c ]Zi [Z^i YVi WVc`Zc `gZY^ZigZ\Zah]ZWWZcde\ZhiZaYde WVh^h kVc [Vb^a^Z ¹9ddghcZYZº# >c YZ oVV` kVc BVg\g^Zi ldgYi Yjh \ZZc gZ`Zc^c\ \Z]djYZc bZi ^c`dbZc j^i `^cYZgVa^-

bZciVi^Z! WZaVhi^c\kddgYZaZc kddg VaaZZchiVVcYZ djYZgh! odg\idZhaV\! ZiX# Dd` YZ ]nedi]ZZ`VYk^hZjgkVcBVg\g^Zi`dc ^c]djYZa^_` \ZZc lZZglddgY W^ZYZc VVc YZ WVc`# <Zaj``^\ WddY9ZHX]Z^Y^c\heaVccZgl‚a j^i`dbhi kddg BVg\g^Zi# 9ddg ha^b \ZWgj^` iZ bV`Zc kVc YZ bd\Za^_`]ZYZc Zc ZZc \dZYZ X^_[ZgbVi^\Z dcYZgWdjl^c\ `dc YZ WVc` j^iZ^cYZa^_` Yddg 9Z HX]Z^Y^c\heaVccZg ldgYZc dkZgij^\Y# Addeijdd`iZ\ZcZZcYZg\Za^_` egdWaZZb VVc4 6VgoZa c^Zi Zc WZa Y^gZXi kddg ZZc `dhiZaddh `Zcc^hbV`^c\h\ZhegZ`# @^_` de lll#hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca kddg bZZg^c[dgbVi^Z#

Voor meer informatie en het gratis boekje ‘Help, ik ga scheiden!’ belt of mailt u met: 9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg™8]g^hi^VVcEVVch Filosofentuin 1, 2908 XA Capelle aan den IJssel IZa#%&%(%'%&%&™VYb^c^higVi^Zco5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca lll#hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca Hoofdkantoor: Kortekade 58, 3062 GT Rotterdam

0125_12_KANAAL  

KORTING fashion Gouda Nieuwe Markt Passage 1 2801 HW Gouda Tel. 0182 - 511 120 Het Kanaal Moordrecht Kerklaan 32a 2841 XJ Moordrecht Tel. 01...

Advertisement