Page 1

WEEK 4, WOENSDAG 25 JANUARI 2012

pagina 4

Het Kanaal

WONINGAANBOD Nieuwerkerk aan den IJssel - Bij starters, woningzoekenden die niet (meer) beschikken over zelfstandige woonruimte, is de leeftijd (L) bepalend: iedere maand die iemand ouder is dan 18 jaar één punt. - In afwijking op het bovenstaande geldt bij woningen die zijn bestemd voor woningzoekenden van 65 jaar of ouder altijd de leeftijd (L): iedere maand die iemand ouder is dan 65 jaar één punt. Bij echtparen of samenwonenden geldt de leeftijd van het oudste lid van het huishouden.

SPELREGELS Wie kunnen reageren? Iedereen die 18 jaar of ouder is en óf de Nederlandse nationaliteit bezit óf over een geldige verblijfstitel beschikt kan reageren op het woningaanbod. Aanvragen van woningzoekenden met een binding aan de gemeente Zuidplas of de regio Midden-Holland hebben voorrang bij de behandeling, dus: 1. woningzoekenden met een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Zuidplas 2. woningzoekenden met een binding aan een andere gemeente in de regio Midden-Holland 3. woningzoekenden zonder binding met de regio. Wie heeft een binding? - Ingezetene: tenminste de laatste twee jaar onafgebroken zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister) van de gemeente Zuidplas of een andere gemeente in de regio. - Maatschappelijke binding: gedurende de laatste tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister) van de gemeente Zuidplas of een andere gemeente in de regio. - Economische binding: een vast dienstverband van minimaal één jaar bij een werkgever die gevestigd is in de gemeente Zuidplas of een andere gemeente in de regio en daar tenminste de helft van de volledige werkweek werkzaam. Voorwaarden Bij elke woning in de advertentie staan de voorwaarden vermeld waaraan u moet voldoen om voor de woning in aanmerking te komen. Deze kunnen betrekking hebben op inkomen, huishoudengrootte, leeftijd en het zijn van starter of doorstromer. Inkomen Het totale belastbare inkomen van alle leden van het (toekomstige) huishouden, met uitzondering van de inkomens van inwonende kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen die op 1 januari van dit jaar jonger waren dan 27 jaar. Vraag nu alvast een IB-60formulier bij de Belastingdienst aan! Telefoonnummer 0800-0543. Zorg er voor dat u uw BSN-nummer bij de hand heeft. Het formulier wordt kosteloos toegestuurd. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voordat u het formulier in huis heeft.

De woningzoekende met de hoogste score is de eerste kandidaat. Tussentijds wordt geen informatie verstrekt over de volgorde van kandidaten voor een bepaalde woning. Aanbieden De eerste kandidaat krijgt een uitnodiging voor een gesprek bij Vestia. Hierbij vindt controle plaats van de gegevens die op de woonbon zijn ingevuld. Indien deze gegevens kloppen krijgt de kandidaat de woning aangeboden en de gelegenheid deze te bezichtigen. Alleen woningzoekenden die in aanmerking komen voor een woning krijgen bericht. Informatie Wanneer u vragen heeft over huurwoningen en de verdeling ervan, dan kunt u op contact opnemen met de medewerkers van onze afdeling Klantenservice & Verhuur (0180-391222). Aan een eventuele onjuiste vermelding in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Huurtoeslag Eén en tweepersoonshuishoudens kunnen, afhankelijk van het inkomen, in aanmerking komen voor huurtoeslag bij een huurprijs (kale huur plus subsidiabele servicekosten) tot maximaal € 524,00. Voor huishoudens van 3 personen of meer is deze huurprijs maximaal € 561,00. Jongeren tot en met 22 jaar komen bovendien alleen in aanmerking bij een subsidiabele huurprijs tot maximaal € 366,00. Voorrang Om veel gevraagde woningen vrij te maken, krijgen woningzoekenden voorrang die in de gemeente Zuidplas wonen en die een aangepaste of aanpasbaar gebouwde huurwoning met een kale huur tot € 664,00 vrijmaken en reageren op de aanbieding van een niet aangepaste of aanpasbaar gebouwde huurwoning. Woningzoekenden tot 65 jaar met een inkomen tot en met € 29.350,00 en van 65 jaar en ouder met een inkomen tot en met € 27.750,00 krijgen voorrang op andere woningzoekenden als zij reageren op een woning met een huur tot en met € 366,00. Woningzoekenden wiens huishouden gedurende tenminste één jaar uit twee of meerdere personen bestaat en een twee- of

Volgordebepaling 1. Woningzoekenden met een urgentieverklaring die geldig is in de gemeente Zuidplas en die past binnen het vastgestelde zoekprofiel. 2. Woningzoekenden met voorrang zoals hiervoor beschreven. 3. Overige woningzoekenden. Wanneer zich meerdere woningzoekenden aanmelden voor een woning die allen aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt de volgorde bepaald door de BL-score. - Bij doorstromers, woningzoekenden die beschikken over zelfstandige woonruimte en deze leeg achterlaten voor verhuur of verkoop, bepaalt de bewoningsduur (B) de score: iedere maand dat iemand in de gemeentelijke basisadministratie op zijn of haar huidige adres staat ingeschreven één punt.

• Woningcode: 203001 Narcisveld 65 Eengezinswoning.

W o o n b o n Inleveren voor aanstaande maandag 12.00 uur Ik heb belangstelling voor: Woningcode

driekamer woning met een huur beneden de aftoppingsgrens van € 524,00 in de gemeente Zuidplas vrijgemaakt en reageert op een passende vier- of vijfkamer meergezinswoning (een eengezinswoning is daarbij uitgesloten)

Adres

cv (c-k), schuur, tuin aantal kamers: 5 beschikbaar per: 17-02-2012 aantal personen: min. 2 voorwaarden: n.v.t. kale huurprijs: € 705,88 servicekosten: € 6,64 € 0,00 stookkosten: 712,52 totale huurprijs: €

Energielabel C

Vrije sector

Inkomen: min. € 36.500,00

Resultaten van vorig aanbod Adres

Kamers

Binding

BL-score Reacties

Kleinpolderlaan 154 maisonnette

3

1

253

28

Kleinpolderlaan 188 maisonnette

3

1

89

27

Mezendaal 64 seniorenwoning

3

1

362

5

De Beuk 44 etagewoning

4

1

116

8

Madeliefveld 67 etagewoning

2

n.v.t.

statushouder

n.v.t.

De Populier 30 etagewoning

4

1

191

8

Pr. Beatrixstraat 49 etagewoning

4

1

Pr. Alexanderlaan 11 etagewoning

4

1

300

15

Dinkel 25 eengezinswoning

4

1

122

10

Madeliefveld 143 etagewoning

2

n.v.t.

statushouder

n.v.t.

medische urgentie 21

* = doorstromingsvoorrang ** = bijzondere voorrang

Woningcode

Adres

• Woningcode: 203002 Lelieveld 126 Eengezinswoning.

Naam en voorletters m/v* Mijn huidige adres is

Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon werk

Geboortedatum

Aantal personen Gezamenlijke huishouding (v.a. 2 pers) sinds

Neem de gegevens over van het/de IB-60 formulier(en) €

Ik heb: (zie ook SPELREGELS “Wie heeft een binding?”) q binding met de gemeente Zuidplas q binding met regio q geen binding

I N F O R M AT I E W O O N B O N • Onvolledige of onleesbare bonnen worden niet in behandeling genomen. • Per advertentie kunt u maximaal 1 bon insturen. • Per huishouden kunt u zich voor maximaal 2 woningen aanmelden. • Meegezonden brieven e.d. hebben geen invloed op de toewijzing. • U krijgt alleen bericht als u in aanmerking komt.

Alleen invullen als u zelfstandig woont Type huidige woning

q Koop

q Huur

Aantal kamers:

Vrije sector

Etagewoning negende etage.

Inkomen: max. € 34.085,00

• Woningcode: 203003 De Meidoorn 18 Etagewoning op tweede etage.

Energielabel D

balkon, berging, cv aantal kamers: 3 beschikbaar per: 09-03-2012 aantal personen: max. 3 voorwaarden: starter, 18 t/m 27 jr kale huurprijs: € 440,43 servicekosten: € 26,30 stookkosten: € 65,00 Inkomen: totale huurprijs: € 531,73 max. € 34.085,00

Inkomen: min. € 36.500,00

• Woningcode: 203004 De Populier 72 balkon, berging, cv aantal kamers: 4 beschikbaar per: 29-02-2012 aantal personen: min. 2 voorwaarden: n.v.t. kale huurprijs: € 487,53 servicekosten: € 33,30 stookkosten: € 80,00 totale huurprijs: € 600,83

burgerservicenummer

Ik woon nu in: q zelfstandige woonruimte, en laat deze leeg achter q niet zelfstandige woonruimte

cv (c-k), schuur, tuin aantal kamers: 3 beschikbaar per: 21-03-2012 aantal personen: min. 1 voorwaarden: n.v.t. kale huurprijs: € 710,16 servicekosten: € 6,64 stookkosten: € 0,00 totale huurprijs: € 716,80

Energielabel C

Energielabel D

• Woningcode: 203005 Valkendaal 10 Seniorenmaisonnette op eerste etage balkon, berging, cv aantal kamers: 3 beschikbaar per: 21-02-2012 aantal personen: max. 3 voorwaarden: min. 55 jaar kale huurprijs: € 483,25 servicekosten: € 32,30 stookkosten: € 65,00 totale huurprijs: € 580,55

Energielabel E

Inkomen: max. € 34.085,00

Wilt u geen bijlagen (zoals een IB-60formulier/loonstrook/jaaropgave/ doktersverklaring e.d.) meesturen met de woonbon? Inleveren: Ringvaartlaan 4 Opsturen: Postbus 8 2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel Deze bon heb ik naar waarheid ingevuld en hierbij verleen ik toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te controleren in de gemeentelijke basisadministratie.

Handtekening

Kale huurprijs

U hoeft deze pas te overleggen als u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Bewaar deze dus goed. De bijlagen die samen met de woonbon binnen komen, worden niet bewaard of teruggestuurd. Als u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek dient u in het bezit te zijn van een IB-60 formulier 2010 van de Belastingdienst. Dit geldt voor alle leden van het toekomstige huishouden! Zonder dit formulier kunnen wij u geen woning aanbieden! Kortom: het is verstandig om alvast IB-60formulieren aan te vragen en deze goed te bewaren.

U kunt de IB-60 formulieren aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. U krijgt de formulieren kosteloos binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Eigenaar

Ik woon op mijn huidige adres sinds (dag-maand-jaar)

250112

U VINDT DIT WONINGAANBOD IEDERE TWEE WEKEN IN HET KANAAL

0125_04_KANAAL  

Eengezinswoning. Vrije sector Ik woon nu in: q zelfstandige woonruimte, en laat deze leeg achter q niet zelfstandige woonruimte Madeliefveld...

0125_04_KANAAL  

Eengezinswoning. Vrije sector Ik woon nu in: q zelfstandige woonruimte, en laat deze leeg achter q niet zelfstandige woonruimte Madeliefveld...

Advertisement