Page 1

PĂŚre

Posten

August 2012 nr. 28 - 8. Ă…rgang Medlemsblad for Hestens Venner - foreningen med ak viteter for alle heste


/ af Bjarne Lambrecht Sørensen E8er en dejlig sommerferie med blandet vejr er det nu blevet 0d 0l årets 3. medlemsblad. Konkurrencen er ikke at finde i denne udgave af medlemsbladet, da 0lslutningen 0l de6e ikke har været 0lstede. Vinder af konkurrencen fra sidste medlemsblad blev Jens Henrik Dalgaard Olsen. Klistermærkerne er nu frems0llet, og der er vedlagt et stk. pr. medlemsblad. Ønsker man flere klistermærker, kan disse købes hos undertegnede for 20,- pr. stk. Stof l næste blad som udkommer i november, bedes afleveret senest d. 25/10 2012 l:

Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

Side: 3 4-5

Mail: bjarne@hestens-venner.dk tlf.: 20922075

Indhold: Formanden har ordet Orienteringskørsel/ridning i Bidstrup Skovene

6

Besøg De Kongelige Stalde

7

Lidt fra sommersæsonen 2012

8

Roskilde Dyrskue 2012

9

Medlemsoplysninger

10

Vaccina0onsregler ændres igen

11

Velkommen 0l nye medlemmer

12

Skovtur 0l Kilden

13 - 20 Himmerland på tværs 21

Det ”sjove” hjørne

22

Køb salg og by6e

Forsidefoto: Hestevenner på skovtur, Bakkely’s Aqua og Donna spiser frokost ved Kilden Foto: Marika Landgren 2


/ af Lone Wunsch Sommeren er over os, og i skrivende stund har de fleste fået det sidste hø i hus. Når I modtager de6e blad, er vi tæt på høsten, og det er al0d spændende, om vejret bliver 0l at høste i, og om vi får nok halm 0l vinteren. Sommerens skovtur l Kilden i Store Bøgeskov blev en lidt våd tur. Heldigvis var det kun byger, men det var desværre nok 0l, at vi blev våde. Normalt er det ikke så heldigt med for megen blæst, men lige den dag var vi ret glade for blæsevejret. Temperaturen var høj nok 0l, at blæsten kunne tørre os helt hver gang, der var pause i bygerne. Der var vist ingen af os, der kom hjem med vådt tøj. Madpakkerne blev spist ved Kilden som planlagt, og alle nød den flo6e udsigt, der er over Gyrs0nge Sø. Det er et fantas0sk sted at holde pause. Flere af deltagerne var da også helt nede ved selve Kilden for at smage på det helt rene vand, der udspringer af den lille klippe. Der var rigeligt med græs 0l hestene, og de tog godt for sig og åd af den enorme frokost, og jeg tror endda, at der både var 2- og 4- benede, der var så ”heldige” at få et par skovflåter med sig hjem. Turen var på mange måder en rig0g naturoplevelse. Da vi kom retur 0l Ordruplund, prøvede vi at gennemføre spisningen under åben himmel, men det endte med, at foreningens pavillon må6e s0lles op på gårdspladsen, så vi kunne undgå at hælde vandet ud af tallerknerne hver gang, der kom en byge. Erik havde heldigvis fået så godt gang i grillen, at maden ikke lod sig påvirke af vejret. Se billeder fra skovturen på side 7. Orienteringskørsel/ridning i Bidstrup Skovene bliver søndag d. 14. oktober, hvor vi igen i år har fået 0lladelse af Naturstyrelsen 0l at holde orienteringsarrangementet på P-pladsen ved Avnstrup centeret, hvor der er toile6er i forbindelse med P-pladsen, og det er jo luksus, når man befinder sig midt i skoven. Tilmeld dig i god 0d hvis du ønsker at deltage i orienteringsarrangementet. Der er allerede 0lmeldt 15 ekvipager (primo juli). Der er igen i år et lo8 på 45 ekvipager, here8er opre6es en venteliste så man kan blive ringet op i 0lfælde af aJud fra 0lmeldte ekvipager. Læs mere om orienteringskørsel/ridning i Bidstrup Skovene på side 5. De af jer, der skal på ferie med hesten eller oplever noget andet dejligt i selskab med heste, er meget velkomne 0l at bere6e om det her i Pære Posten. Måske har du gode idéer, som andre kan bruge og have fornøjelse af. På bestyrelsens vegne ønskes I alle en fortsat god sommer! Lone Wunsch Ordrupvej 80, 4370 Store Merløse

Mail: lw@kwplan.dk tlf.: 5781 1718 bedst e8er kl. 17:00 3


Dato / d : 14. oktober 2012 kl. 11:00 Sted: P-pladsen ved Avnstrupcentret (mellem Kr. Hvalsø og Osted) I Ny Tolstrup drejes ad Avnstrupvej Here8er vil der være skiltet. Tilmelding senest : 8. oktober 2012

Pris : 50,- pr. ekvipage for medlemmer ellers 60,- pr. ekvipage. Passagerer på hestevogne kører gra0s. Kontaktperson: Lone Wunsch, tlf. 5781 1718 (bedst e8er kl. 17.00), mail: lw@hestens-venner.dk

Alle kan deltage. Ry-ere rider i hold 2-3-stykker sammen. Ingen rider alene. Holdene sendes af sted med 5 minu6ers mellemrum og følger rides0en, som er ca. 8,5 km. Rides0en er afmærket med hvide hestesko på træerne. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver. Man skal være opmærksom på sten og grene, der kan ligge på rides0en. I perioder med regn kan rides0en være blød. Ved 0lmelding oplyses hvem man gerne vil ride sammen med.

Kørende sendes af sted med 5 minu6ers mellemrum og følger en rute, der er angivet på et kort, som udleveres på dagen. Derfor skal der være mindst en person på vognen foruden kusken. Der må være lige så mange passagerer på vognen, som kusken 0llader, der er plads 0l. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver. 4


Passagerer. Hvis man ikke selv har mulighed for at møde op med en hest, så vil der være plads på en hestevogn. Kuskene vil sikkert gerne have så mange som muligt med på vognen 0l at hjælpe med at løse opgaverne. Det er gra0s at køre med som passager på en vogn, da alle point går 0l kusken.

Tilmeld dig i god 0d hvis du ønsker at deltage i orienteringsarrangementet. Der er allerede 0lmeldt 15 ekvipager (primo juli). Der er igen i år et lo8 på 45 ekvipager, here8er opre6es en venteliste så man kan blive ringet op i 0lfælde af aJud fra 0lmeldte ekvipager. Tilmelding senest d. 8. oktober 2012 0l Lone Wunsch tlf. 57 81 17 18 (bedst e8er kl. 17.00) Tilmeldingen gælder også passagerer og her vil ”først 0l mølle” princippet blive brugt. Pris: 60 kr. pr. ekvipage. Passagerer kører gra0s.. Pris for medlemmer af Hestens Venner: 50 kr. pr. ekvipage.

Hestens Venner byder alle hesteracer velkommen på dagen.

Der er rose6er 0l alle der gennemfører. Fotos: Jens Henrik Dalgaard Olsen 5


Dato / d : 18. november 2012 kl. 11:30 Sted: De Kongelige Stalde på Chris0ansborg Chris0ansborg Ridebane 12 1218 København K Tilmelding senest : 4. november 2012

Pris : Børn 0-6 år 20 kr. Børn 7-14 år 60 kr. Voksne 80 kr. Kontaktperson: Kris0an Wunsch, tlf. 2133 1381 (først 0l mølle princip)

Søndag den 18. november 2012 Der er desværre kun plads 0l 30 deltagere, dels fordi der ikke særlig god plads i ruinerne under Chris0ansborg, og guiden kan ikke høres, hvis selskabet overs0ger 30 personer. Vi mødes kl. 11.30 ved indgangen 0l De Kongelige Stalde, hvor vi betaler entré og spiser den medbragte håndmad. Dere8er begynder rundvisningen i De Kongelige Stalde, som for nylig er blevet bygget om i henhold 0l den nye lovgivning om opstaldning af heste. Den gamle s0l i stalden er bevaret, og ombygningen er imponerende flot. Vi får sikkert lov at klappe de flo6e, hvide kladruber heste i stalden og høre, hvordan den daglige træning af hestene er 0lre6elagt. E8er ca. 1 0me i De Kongelige Stalde bliver vi guidet ned under Chris0ansborg Slot, hvor ruinerne af Absalons Bispeborg og resterne af Københavns Slot findes. Begge blev revet ned i 1731, da man påbegyndte byggeriet af det 1. Chris0ansborg Slot. I gamle dage rev man ikke bygningerne ned på samme måde, som man gør nu om dage. Man byggede de nye bygninger oven på resterne af de gamle. Det 1. Chris0ansborg Slot brændte helt ned i 1794, og det 2. Chris0ansborg Slot blev indviet i 1828, men det nedbrændte i 1884 lige med undtagelse af slotskirken, som står der endnu. Det nuværende Chris0ansborg Slot, som er det 3., er opført 1907 – 1928. Ridebaneanlægget er det eneste bevarede fra det 1. Chris0ansborg Slot. Ridebaneanlægget stod færdigt i 1749.

Køreforeningerne holdt Top Cup finalen 2008 på Chris0ansborg Ridebane. Her ses Lone Wunsch medPordhesten Mille ved finalekørslen. Foto: Jørgen Lamborg 6


/ af Lone Wunsch Fjordhesten Mille på 23 år er stadig frisk. Det kan jeg glæde mig over hver gang, vi deltager i noget, der kræver god kondition. Ud over, at Mille trak vognen med al vores feriebagage, da vi kørte Himmerland på tværs sammen med Kalundborg Køreforening, så er hun stadig frisk på forskellige konkurrencer i hestevognskørsel.

Top Cup i øsende regnvejr. På trods af at jeg nærmest var svøbt i regntøj, blev jeg alligevel så våd, at jeg måtte skifte tøjet fra yderst til inderst, inden vi kørte hjem. Indtil videre er det gået godt, og vi håber at kunne deltage ved finalen, som skal køres på Juellund Gods d. 26. august. Foto: Ernst Christensen

Foto: Leon Gyldmark

Heldigvis var vi mere heldige med vejret, da der blev kørt Consours de Tradition ved Esrum Kloster. Den dag var jeg noget spændt på, fordi vi blandt andet skulle køre 13 km på tid. Jeg er ikke så glad for at skulle drive alt for meget på Mille, men det blev ikke nødvendigt overhovedet at spørge hende om at gå fremad med lidt tempo. Mille var som sædvanlig ret frisk, og vi kom da også retur til tiden. At jeg så smølede med de 5 praktiske prøver, så vi alligevel endte med 8 minutter i strafpoint, det var så bare det, som jeg nok kunne have undgået. Vi kom hjem med en 4. plads sammen med div. kritik af vognen, som vi kan rette på til næste stævne. Alt i alt en rigtig dejlig dag. På billedet holder vi til præsentation foran Esrum Møllegård.

7


/ af Anne Larsen Endelig uds0ller igen, e8er en del års pause. Jeg købte i e8eråret 2010 en lille amerikansk paint horse hoppe, CLP Colonels Zip Socke6, 0l hverdag kaldet Maya. Som nu kunne være med på 2-års hoppe holdet. Da jeg før har uds0llet med Pordheste var jeg noget spændt, når jeg nu skulle af sted med en varmblodshest! Men det blev et kanon dyrskue, hun tog alt med ophøjet ro, nød fak0sk at være midtpunkt og blive klappet dagen lang.

Det er ikke kun mig selv, der syntes, hun er smuk, for hun blev 0ldelt fløjen med 24p. og ærespræmie. Hun var også med om skuets bedste 2års hoppe. Men da hun jo som speciel race har en anden gangart end europæiske racer, blev hun her hur0gt valgt fra. Søndag a8en var hun meget træt. Da hun så sin trailer, løb hun op i den, for nu havde hun fået nok for i år. Vi er selvfølgelig med igen næste år 2013.

Min da6er, Bente fremviste Maya! 8


/af Bjarne Sørensen Alle medlemmer opfordres 0l at kontrollere deres medlemsoplysninger på vores hjemmeside, således at vi undgår at udsende medlemsblade og nyhedsmail 0l gamle adresser. Det du bør kontrollere er : •

Adresse, telefonnumre, e-mail, hjemmeside

Er din kon0ngen0ndbetaling registreret ?

Har du sagt ja eller nej 0l at modtage medlemsbladet med posten ?

Vises du på medlemssiden ? I så fald bør du venligst gennemlæse og evt. opdatere din beskrivelse og billede.

Er du 0lmeldt vores nyhedsmail ? Hvis ikke så skynd dig at 0lmelde dig, hvis du allerede er 0lmeldt, så kontroller venligst om vi har den korrekte e-mail. Der bliver udsendt en nyhedsmail, hver gang hjemmesiden bliver opdateret.

Ikke logget ind

Logget ind

På hjemmesiden under menuen i venstre side kan du logge ind ved at beny6e dit medlemsnummer, husnummer og postnummer. Når du er logget ind, vil der komme en menu 0l syne i toppen af siden magen 0l billedet herunder:

Som medlem har du mulighed for at : •

Læse det nyeste eksemplar af medlemsbladet Pære Posten

Skrive og besvare indlæg i vores forum uden at skulle indtaste navn og e-mail

Downloade folder som kan omdeles 0l andre hesteinterreserede

9


Kilde: Pressemeddelelse, DRF De nye vaccina onsregler fra Dansk Ride Forbund har været meget omdiskuteret, ikke mindst grundet det faktum, at reglerne blev lavet med lbagevirkende kra5, så mange skulle basisvaccinere deres heste på ny. Nu er reglerne lavet om igen, så de nye regler kun gælder for heste der basisvaccineres senere end 31. december 2012. Heste der er basisvaccineret jf. gældende regler, skal blot have vedligeholdt deres vaccina on en gang årligt som hidl. Læs alle reglerne herunder. På Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde søndag den 25. marts 2012 vedtog repræsentantskabet et forslag fra Mols Rideklub om ændring i Dansk Ride Forbunds reglement § 15.4, der omhandler vaccina0onskravet 0l stævneheste. Den vedtagene ændring betyder, at Dansk Ride Forbunds nye vaccina0onsprogram, der træder i kra8 1. januar 2013, kun omfa6er stævneheste og -ponyer, der påbegynder basisvaccina0on e8er denne dato. Krav l vaccina on af stævneheste- og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund: Stævneåret 1. januar - 31. december 2012: Hid0dige regler er gældende. Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccina0oner mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Here8er skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 dage e8er foregående vaccina0on. Stævneåret fra 1. januar 2013 og freme5er: For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccina0onsprogram inden 31. december 2012, gælder ovenstående regler. For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccina0onsprogram e8er 31. december 2012, gælder følgende regler: Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccina0oner mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Here8er skal hesten/ponyen have en booster-vaccina0on, der skal gives 0dligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage e8er den anden basisvaccina0on i henhold 0l vaccinens godkendelse. Hesten skal here8er vaccineres årligt - dvs. senest på årsdagen e8er sidste vaccina0on. Vaccina0on skal i ethvert 0lfælde være foretaget i henhold 0l vaccinens godkendelse. FEIs regler for heste/ponyer, der skal starte interna onale stævner under FEI (FEI Veterinary Regula ons): Nedenstående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte interna0onale stævner under FEI.

10


Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en booster-vaccination, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt - dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination. Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart. Heste/ponyer, som er korrekt basisvaccineret før 2005 e8er FEIs daværende regler, og hvor de årlige revaccina0oner er regelret fulgt, skal ikke have ny basisvaccina0on og boostervaccina0on, men kan starte FEI stævner, såfremt årlig revaccina0on er fulgt. Dog må seneste revaccina0on ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart. Heste/ponyer, som er basisvaccineret e8er 1. januar 2005, skal være basisvaccineret med 2 vaccina0oner mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Here8er skal hesten/ponyen have en booster-vaccina0on, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage e8er den anden basisvaccina0on i henhold 0l vaccinens godkendelse. Dansk Ride Forbunds anbefalinger: Dansk Ride Forbund anbefaler generelt, at alle vaccina0oner af heste - uanset hvilken sygdom der vaccineres imod - skal foretages i henhold 0l vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl, om din hest er korrekt vaccineret, skal du rådføre dig med din dyrlæge.

På bestyrelsens vegne, skal der hermed lyde et hjerteligt velkommen 0l vores forening 0l følgende nye medlemmer i år: Erik Mantzius, Ringsted Raimo Sakari Larsen, Holbæk Susan Nørlem, Holbæk Naja Nielsen, St. Merløse Mona Herschend Nielsen, Sorø Lis Jønsson, Albertslund Nikoline Karup, Jystrup Litka Dalgaard, Hvalsø

☺ 11


/ af Vivian Søndervang Jørgensen, Tårnby Søndag d. 17. juni 2012, blev det årlige arrangement aUoldt. Vi mødtes ved Lone og Klaus Wunsch´s dejlige gård, lige nær St. Merløse. Her blev hestene sadlet op og nogle enkelte spændt for vogn. Fra Gården startede den smukke tur, ud ad landevejen, med en skøn udsigt over de mange korn- og blomster marker, videre 0l Store Bøgeskov. På turen s08ede min familie og jeg, bekendtskab 0l de store Svenske-skovheste, en meget betagende race. Da vi nåede over på den modsa6e side af Gyrs0nge Sø, ”slog vi lejr” ved udspringet af det historiske sted Kilden. Hvor vi indtog vores medbragte frokost. Desværre var vejret ikke helt med os, så vi må6e søge i læ under de store bøgetræer. Men det holdt dog tørt på turen 0lbage 0l Lone og Klaus. Til sidst var der hygge, for både heste og mennesker. Hestene kom på græs og vi begyndte at grille. En ekstra gevinst for dagen var, at vi fik set de aller skønneste små killinger, som kun var 3 uger gamle. På familiens og egne vegne, vil jeg sige tusind tak, 0l Lone og Klaus, for et super godt og hyggeligt arrangement! God sommer 0l alle! Fotos: Marika Langren

12


/ af Anne Carina Hansen Her følger et uddrag af ferieberetning, fra et af vores medlemmer, som kan læses i sin helhed, rigt illustreret med flo-e billeder og beskrivende tekst, på: Kalundborgegnens Køreforening - www.kekf-koere.dk Engang i Maj beslu6ede vi, at sommerferieturen i år skulle gå 0l Himmerland. Himmerlands køre og rideforening (HKR) har for nogle år siden kortlagt køre/rideruter i området som vi kunne følge. Inden vi tog af sted, havde Benny og Pia kontaktet værtsfamilierne på overnatningsstederne og Randi fra HKR som sendte kort over ruten. Deltagerene på turen var :

Fra venstre Michael og Lene med Frigg, Claus og Carina med Tim og Mona, Klaus med Aqua, Lone med Mille, Margit og Line med Lotus, Jens Peter og Lene med Troja og Fanta, Benny og Pia med Magic og Basil. Mandag e8ermiddag... Ankomst 0l Dokkedal, vi gør klar 0l at spænde for og e8erlade biler og trailere, som har fået lov at stå hos Gert og Hanne.

[Fortsæ6es næste side] 13


[Fortsat fra forrige side]

Mandag kl. 17...Vi får alle spændt for og turen går mod Smidie. Kl. 17.05 får vi turens første regnbyge, men vi er alle fyldt med gåpåmod, så lidt regn og blæst skal da ikke få os ud af kurs.

Vi er få hundrede meter fra overnatningsstedet og pludselig bliver vejen bare smallere og smallere og alle bliver nød 0l at vende. Heldigvis har en af pigerne, der ved vi kommer og skal overna6e ved Smidie ridebaner, set os og får hjulpet os på re6e vej op 0l ridebanerne.

Helt oppe på toppen af en bakke ligger ridebanerne, på vej derop får vi øje på Joan, som er ude og kigge e8er os. Svend og Joan, som 0dligere år har været med på hestevognsferie, er kommet forbi med campingvognen for at tage en overnatning sammen med os. Det blæser godt oppe på bakken, så vi får bygget læ og tørvejr mellem campingvognen og de to store vogne.

14


Tirsdag går turen mod Tisted ridecenter, hvor vi skal holde middagspause.

Først igennem skov.... og så lige igennem Wiffertsholm Gods ( med 0lladelse fra godsejeren selvfølgelig :-)

E8er pausen i Thisted, går turen 0l Madum sø, hvor vi har fået lov at overna6e hos Anneme6e og Lise. Pigerne ved Madum sø havde været så søde at sæ6e toilet op 0l os, eneste problem var, hvordan man nu vidste, om der var optaget eller ej. Det blev hur0gt løst med en lygte der blev sat i et træ mellem toile6et og lejren. Hvis lygten blinkede så var der optaget :-)

[Fortsæ6es næste side] 15


[Fortsat fra forrige side] Onsdag morgen: Lotus er ved at tjekke vandforsyningen inden afgang fra Madum sø. Onsdag formiddag... Så går turen mod Arden i udkanten af Rold skov. Det har regnet en del om na6en, så på et 0dspunkt møder vi en vandpyt, der dækker hele skovvejen og minder mest af alt om en maraton-vandforhindring. Men alle kommer flot igennem uden problemer. Frokostpause i Arden

Den største og den mindste der var med på turen

E8er pausen gik turen 0l Rebild gennem Rold skov. Vi kommer over nogle vildt seje bakker flere gange på turen, hvor især Lene og Claus må af og gå ved siden af vognen. Vi erfarer også på turen, at der er stor forskel på, hvad en Himmerlandjyde kalder flad vej, og hvad vi Sjællændere kalder flad vej.

Onsdag e8ermiddag... Ankommet 0l Rebild safari camping ( hestecamping ), det var ikke med i den oprindelige plan, men jeg tror, alle nød den luksus at der ikke skulle bygges folde, og man kunne komme i varmt brusebad og på et rig0gt toilet.

16


Camp Rebild

Torsdag morgen - Lene og Michael henter friskt morgenbrød og basser i bu0kken på campingpladsen. Torsdag formiddag.. Vi kan høre det tordner i det Perne, så vi udskyder afgangen lidt og planlægger at køre 0l Aarestrup Spejderhy6e i et stræk uden middagspause, da der ikke er så langt. Vi erfarer senere på dagen at "ikke så langt" er langt, når det ikke er flad vej.

Man kan nok ikke ankomme 0l en campingplads med 10 heste uden, at det 0ltrækker små hestepiger, så de to små piger får lov at børste Mona, lege kuske på hestevognen og få svar på alle deres spørgsmål om "tovtrækningsheste" :-) ??

Torsdag kl. 12.15... Klar 0l afgang fra Rebild, med Rebild bakker i baggrunden.

[Fortsæ6es næste side] 17


[Fortsat fra forrige side] De kalder det Kridtbakken, vi har omdøbt den 0l Skridtbakken. Det gik bare op og op og op, og da vi nåede toppen, kom vi 0l et byskilt, hvorpå der stod Oplev. Pustepause på toppen af Skridtbakken.

Og så blev alle kameraerne pakket væk, for så mødte vi det kra8ige regnvejr, som tordenvejret havde truet os med om formiddagen. Det er heldigvis tørvejr igen, da vi ankommer 0l spejderhy6en i Aarestrup. Vi havde lånt spejderhy6en af spejderleder Carsten, men folden ved siden af spejderhy6en lånte vi af Helge, som også var flink at skaffe lidt hø 0l hestene. Helges to heste gik på en anden fold ved siden af spejderhy6en. Vi er lidt træ6e ( ingen har lyst at køre ud og handle, selvom vi er blevet 0lbudt transport ), så a8ensmaden bliver resterodsammen af bacon, kylling, løg, tomat og fløde med kartofler og frikadeller 0l. Igen får vi besøg af nogle hyggelige hestefolk fra området. Igen er der nogen, som kender nogen i den retning, hvor vi skal hen. Og der går ikke længe før, vi har fået en a8ale om overnatning 0l dagen e8er, da vi pga. det meget bakkede terræn er nød 0l at korte turen op. Om a8enen tænder vi bål, og Line laver snobrødsdej og lærer os at riste skumfiduser. De af os, der har telte med, slipper for at sæ6e telte op og overna6er på gulvet inde i spejderhy6en.

18


Fredag formiddag... Turen går mod Suldrup Brugs, hvor vi har brug for at proviantere lidt. Dejligt at komme ud på de små veje igen e8er at have været en tur inde i byen - tror det lykkedes os at møde det meste af Suldrup maskinforretnings kørende materiel på vores vej gennem Suldrup. Fredag e8ermiddag... Ankommet 0l turens sidste punkt ved Veggerby hos Niels og Elin. Ved 15 0den kom Niels ud med et par kander kaffe og Elin har bagt kage 0l os.

Troja er ved at charme Lotus. Selvom hestene går i hver deres fold og for hver deres vogne, så kan vi allerede e8er et par dage mærke, at de begynder at være en fælles flok. Vi har ved Aarestrup spejderhy6e a8alt med Helge, at de kommer og kører os ud 0l bilerne i Dokkedal, så nogen tager af sted mod Dokkedal, mens resten bliver vist rundt på gården af Niels, som for nogle år siden har ha8 frederiksborgheste og belgierheste.

Lene har forelsket sig i Niels' jumpe, så Frigg skal prøve den. Og Niels kommer ud og køre en a8entur med hans gamle jumpe.

[Fortsæ6es næste side] 19


[Fortsat fra forrige side] Fredag a8en - sidste a8en på turen... Nogen er længe oppe og i festligt humør, mens andre er i tvivl om, hvorvidt de tør lægge sig 0l at sove e8er andres morsomme ideer om at køre en hestevogn med sovende personer om bord ned på kofolden, så de kunne vågne næste morgen nede ved køerne. Terrænet ned 0l kofolden blev dog ( trods tvivlsom vurderingsevne hos nogen ) vurderet for ujævnt, så alle kunne sove trygt :-) Lørdag kl. 6... Tim og Mona er også oppe før køerne.

Lørdag kl. 7.45... Niels og Elin byder os på kaffe og hjemmebagte boller inde i deres stue. Kl. 9 har alle pakket sammen og går turen mod Århus. Jens Peter og Lene springer dog fra i Randers. De skal kigge på en hestetransporter og tager broen hjem. Næsten i Kalundborg og et par nysgerrige børn på færgen skal hilse på Frigg.

Klaus har aflæst GPS-uret med omveje og alt. Hele turen var 86.1 km. Mandag var turen 16 km Tirsdag 26.4 km Onsdag 18.0 km Torsdag 11.9 km Fredag 13.8 km En stor tak 0l alle de gæs]rie mennesker vi har mødt på turen.

20


2 heste på marken Der gik 2 heste på en mark. Pludselig siger den ene: - Ej, jeg er så sulten at jeg kunne spise en hel hest. - Muuuuh, siger den anden. Sikke en sød lille hund Det var ude på landet. Ved et hus stod et skilt: "Fare! Pas på hunden!" Den nyankommne gæst lagde mærke 0l en lille, gammel, sovende hund i forhaven. Han spurgte ejeren: Er det den hund, folk skal tage sig i agt for?" - Ja, det er det! Svarede ejeren Gæsten kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet: "Den hund ser da ikke særlig farlig ud! Hvorfor i alverden har du sat det skilt op?" - Jo, sagde ejeren, før jeg sa6e skiltet op, trådte folk al0d på den! Ordforklaring Vegetar: gammel indiansk ord for "Dårlig jæger" Gra s øl En mand rejser rundt i landet og har fundet en teknik 0l al0d at få gra0s øl på barer og kroer i de forskellige byer. Han regner ud, hvilken poli0ker, byens indbyggere nok ikke kan lide, hvore8er han sviner den pågældende 0l. Så plejer der al0d at være en, der giver en drink. En a8en er han så kommet godt ud på landet i Jylland og kommer ind på den lokale. Han har tænkt, at de nok er venstrebønder alle sammen og råber derfor: ”Helle Thorning-Schmidt ligner røven på en ko!”. Fire store gu6er griber ham straks og kyler ham ud fra stedet. Forundret prøver han så den følgende a8en med et ”Lars Løkke Rasmussen ligner røven på en ko!”. Igen bliver han smidt ud. Den tredje a8en går han forsig0gt op og siger 0l bartenderen: - ”Hvad i alverden er det er for en by, hvor man hverken må svine Helle ThorningSchmidt eller Lars Løkke Rasmussen 0l?” - ”Det skal du da være velkommen 0l, men vi ser helst ikke, man taler grimt om vores køer” svarer bartenderen. 21


Har du gode idéer eller stald0ps, der kan være 0l gavn for andre? Du har måske noget at sælge evt. by6e eller købe? Put en opvasketabs i bunden af kummen inden rengøring, det tager de fleste aflejringer.

Rengøring af toilet:

Send det 0l: Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

Mail: bjarne@hestens-venner.dk tlf.: 20922075

Så kommer det med i Pære Posten. Prisen for denne ydelse er gra0s for medlemmer. Umay be Royal sælges Hoppe på 4 år (010808), hun er ry6ervant og er pt. under 0lridning, ca. 153 cm høj, har hestepas, er vaccineret årligt. Umay er en sød og omgængelig hest. Hun skal sælges, da hun desværre ikke er blevet stor nok 0l, at jeg selv kan ride på hende! Pris 15.000 Kontakt: Sarah Dalgaard Olsen - 28 55 95 53

22


Sådan når du os Thorskovgaard Bukkerupvej 195 II 4360 Kirke Eskilstrup Telefon 59 16 21 60 Telefax 59 16 22 60 Telefontid alle hverdage 8:00 - 9:00 Tidsbestilling alle hverdage 9:00 - 12:00 Akut vagt efter kl. 16:00 og i weekenden

E-mail

maria@hestedoktoren.dk karen@hestedoktoren.dk nanna@hestedoktoren.dk Telefontid for dyrlæger:

Sådan finder du os

Hjemmeside www.hestedoktoren.dk

23


Formand: Lone Wunsch Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse

lone@hestens-venner.dk tlf. 5781 1718 bedst e8er kl.17:00

Næs]ormand: Jesper Knudsen Ulstrup Mosevej 11, 4171 Glumsø

jesper@hestens-venner.dk tlf. 2970 6355

Kasserer, redaktør og hjemmeside: Bjarne L. Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@hestens-venner.dk tlf. 2092 2075

Sekretær: Kris0an Wunsch Gyvelvej 2, 4690 Haslev

kris0an@hestens-venner.dk tlf. 2133 1381

Øvrige bestyrelse: Inge Keldebæk Holløsevej 11, 4420 Regstrup

inge@hestens-venner.dk tlf. 4076 7351

Suppleanter: Verner Muhlig Gl. Skovvej 85, Søby, 4300 Holbæk

verner@hestens-venner.dk tlf. 5918 3671 / 4081 3671

Hanne Jensen Stestrupvej 234, 4370 St. Merløse

hanne@hestens-venner.dk tlf. 5760 0570 / 2860 4659

Ak vitetskalender aug, sep, okt, nov 2012 1.-2. september - Store Hestedag i Roskilde 14. oktober - Orienterings-ridning/kørsel 18. november - De Kongelige Stalde Kon0ngent: 100,00 kr. pr. år. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden eller 0l kassereren.

www.hestens-venner.dk (link for mobiltelefon)

Stof l bladet sendes l: Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@hestens-venner.dk tlf. 2092 2075

24

Pære Posten nr. 28  

Medlemsblad for Hestens Venner

Pære Posten nr. 28  

Medlemsblad for Hestens Venner

Advertisement