Page 1

MOOISTE TUIN/POP KOMPETISIE ALBERTINIA 29 SEPTEMBER 2012 NAAM:

__________________________________________

ADRES:

__________________________________________

TEL

_______________________________________

NR

KATEGORIE:

POP:

JA / NEE

TUIN : JA/N EE

BESKRYWING: ______________________________________________________

_______________________________________________________ R EELS : 1. BE-OORDELING 2.

SAL PLAASVIND OP VRYDAG ,

INSKRYWINGS SLUIT OM

3. U

12H00

OP

2012-09-28

W OENSDAG, 26

SEPTEMBER

2012.

INSKRYWING MOET DIE BE - OORDELAARS VROEGTYDIG BEREIK TEN EINDE N

BUSROETE UIT TE WERK SODAT U TUIN / POP TYDENS BUSRITTE OP SATERDAG

SEPT 2012 BESOEK KAN WORD . 4. INSKRYWINGS KAN INGEHANDIG WORD

BY DIE BIBLIOTEKE IN

ALBERTINIA

29

EN

THRONSVILLE OF EPOS NA AALWYNFEES @ GMAIL. COM

1.

INSKRYWINGS T . O . V TUINE KAN INGEDIEN WORD VIR DIE VOLGENDE KATEGORIE NL.

1.1 1.2 1.3 1.4

INHEEMSE TUIN , ALGEMENE TUIN, NETJIESTE TUIN GROENTE TUIN.

FEESGROETE CORNELIA DALTON (KONTAKNR 076 985 0905)


Tuinbou en Straatpopkompetisie  

Inskrywingsvorm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you