Page 1

www.hervormdezondagsscholen.n

Daar wil ik meer van horen...

www.hervormdezondagsscholen.n


David en Goliath Lezen: 1 Samuel 17 Zie je die herdersjongen staan met zijn slinger en zijn herderstas? Dat is David. Met die slinger kan hij heel ver en heel hard met stenen gooien naar de schapen. En zie je die man voor hem staan met zijn schild en zijn spies? Dat is koning Saul. En zie je aan de andere kant van het dal die grote man? Dat is de reus Goliath. Hij is wel drie meter lang en voor niemand bang! Het is oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Elke dag brult de grote Filistijn: ‘Kom maar op! Vecht maar met mij!’ Hij spot met het volk Israël, het volk van God! David was gekomen om zijn broers eten te brengen. Hij hoort dat gespot. Wil niemand die reus verslaan? Dan zal ik het doen! Koning Saul zegt: ‘Neem mijn spies, mijn schild en mijn harnas.’ Maar dat is allemaal te zwaar en te groot. David gaat zonder dat alles. ‘De Heere helpt mij!’ zegt hij tegen de koning. Dan gaat hij het dal in. De grote reus lacht hem uit. David bukt zich en raapt een paar stenen op voor zijn slinger. Hij roept: ‘U komt met een zwaard en een spies. Maar ik kom in de Naam des Heeren!’ Hij doet een steen in de slinger, draait… de steen vliegt weg… en treft de reus in het hoofd! Hij valt dood op de grond. Het volk Israël is gered.


In de bijbel staan nog veel meer verhalen‌.. Over Rachab, Abraham, Noach, de Barmhartige Samaritaan en natuurlijk over de Heere Jezus. Al deze werkelijk gebeurde geschiedenissen en verhalen worden op de zondagsschool verteld. Ook krijg je een eigen boekje met puzzels, kleurplaten en opdrachten om te leren. Op de zondagsschool leer je dus heel veel uit de Bijbel. En wat nog belangrijker is je leert ook waarom dit voor jouw leven zo belangrijk is. Je bent van harte welkom op onze zondagsschool.


Dit is een uitgave van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag.

Hervormd Bondsbureau Beatrixstraat 20a 3862 DB Nijkerk 033-245 66 99. Bondsbureau@filternet.nl www.hervormdezondagsscholen.nl


Jij bent van harte welkom: Iedere zondag om ….. Uur In …………………………………………………...

Wervingsbrochure bond van hervormde zondagsscholen nl  
Wervingsbrochure bond van hervormde zondagsscholen nl  

Prachtig boekje met voorbeeld verhalen in beeld gebracht en wervende steksten Op zondagsschool wordt er zo uit de Bijbel verteld dat je het...

Advertisement