__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 38

Työnjohtajankadun korttelin rakentaminen alkaa TEKSTI: KARI UITTOMÄKI

Työnjohtajankadun korttelin asemakaava tuli lainvoimaiseksi heinäkuun alkupäivinä. Asemakaava mahdollistaa noin 3400 asukasta Herttoniemen teollisuusalueelle. JM Suomi Oy aloittaa uuden asuntorakentamisen rakentamalla kaksi asuintaloa, joihin tulee noin 200 asuntoa.

JM Suomi Oy on ostanut vanhan G.W. Sohlbergin teollisuuskiinteistön Teollisuusjohtajankadun korttelista. Toimitusjohtaja Markus Heino kertoo, että asuntorakentaminen alkaa Työn­ johtajankadun korttelin eteläpuolelta. – Asuntorakentaminen alkaa purku­ töillä. Ensimmäiseksi meidän pitää ha­ kea purkuluvat sekä uusien asuinraken­ nusten rakennusluvat. Purkutyöt alkavat tulevan syksyn aikana. Itse rakenta­

Työnjohtajankadun korttelin rakentaminen alkanee vuodenvaihteessa.

3 8 | H E R T TO N I E M E L Ä I N E N

minen alkanee vuodenvaihteessa, ­Markus Heino kertoo. JM Suomi Oy rakentamisen eteläisen reunan kahdella toisiinsa kytkeytyvällä talolla – toinen 16 kerroksinen tornitalo ja toinen 8-kerroksinen lamellitalo. Asuntoja näihin kahteen aloituskohtee­ seen tulee yhteensä noin 200. Lamelli­ talo, joka toteutetaan vuokra-asunnoik­ si, valmistuu näistä kahdesta talosta ensimmäiseksi. – Ensimmäinen talo valmistunee keväällä 2021. Kyseessä on noin ­puolentoista vuoden projekti, Heino kertoo. Markus Heino toteaa, että koko Työnjohtajankadun korttelin toteutta­ minen kestää 5–10 vuotta. Tarkkaa to­ teuttamisaikataulua on vaikea arvioida – kaikki riippuu tietenkin markkina­ tilanteesta. Heinon mukaan JM Suomi

Oy:n ostamalle G.W. Sohlbergin kiin­ teistön alueelle tulee kaikkiaan noin 1000 asuntoa. Lähivuosina Herttoniemeen tuhansia uusia asukkaista Vahvistetut asemakaavat ja jo toteutuk­ sessa olevat hankkeet merkitsevät sitä, että Herttoniemeen tulee lähivuosina tuhansia uusia asukkaita. Jo mainittu Työnjohtajankadun alue mahdollistaa noin 3400 asukasta, Puusepänkadun alue noin 1400 asukasta, Herttoniemen sairaala-alue noin 600 asukasta, seura­ kuntatalon ja kirjaston alue noin 800 asukasta, Karhunkaatajan alue noin 3500 asukasta sekä Hertsi noin 500 asukasta. Lisäksi Herttoniemen metroaseman yhteyteen tulee asuinhuoneistoja, mutta asukasmäärää ei voi vielä arvioida. n

Profile for Herttoniemi seura

Herttoniemeläinen 2019  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded