Page 8

Ajankohtaista Herttoniemen metroaseman suunnittelu- ja toteutuskilpailu ensi talvena TEKSTI JA KUVA: KARI UITTOMÄKI Helsingin kaupunki on aloittanut ­Herttoniemen metroaseman korttelin kilpailutuksen valmistelun. Kilpailun päätavoite on metroaseman ja bussiterminaalin uusiminen, lisärakentaminen terminaalin päälle sekä koko korttelin ilmeen kohentaminen. Kilpailu järjestettäneen ensi syksyn ja talven aikana.

Helsingin kaupungin arkkitehdin Mikko Näverin mukaan tavoitteena on toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen toteutusratkaisu hybridirakennuksesta ja sen yhteyteen sijoittuvasta metro­ asemasta ja bussiterminaalista. Katu­tason tärkein tila on lippuhalli noin 50 000 päivittäiselle käyttäjälle. Joukkoliikenne­ toimintojen päälle sijoittuu mm. liike-, palvelu- tai toimistotiloja sekä asuntoja.

8 | H E R T TO N I E M E L Ä I N E N

– Näyttävä rakennus muodostaa ­ erttoniemen keskustan Länsi-Hertto­ H niemen puoleisen portin ja maamerkin. Isossa kuvassa tavoitteena on tasa­ painottaa Itäväylän eri puolien merkitystä yhtenäisenä Herttoniemen keskustana, Näveri kuvailee tavoitteita. Tilojen lopullinen määrä ja sijoittu­ minen ratkeavat vasta kilpailun kautta. Kilpailuun osallistuvilta kultakin tulee oma ehdotuksensa, ja eri ehdotuksissa on varmasti erilaisia ratkaisuehdotuksia niin liike- kuin asuintilojenkin suhteen. – Tässä vaiheessa kerätään lähtö­ tietoja kilpailuohjelmaa varten. Kilpailulla haetaan toteuttamiskelpoisia ideoita metrokorttelin jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen. Kilpailun kesto on alustavasti noin vuosi, Helsingin kaupungin projektipäällikkö Juhani Linnosmaa kertoo. Linnosmaa korostaa, että tarkkaa aikataulua on vaikea sanoa. Kilpailun

järjestämisestä päätetään lauta­kunnassa syksymmällä, sen jälkeen kun lähtötiedot on koottu. Kilpailun ratkettua alkaa voittanen ehdotuksen mukaisen asemakaavan laatiminen, ja tämä kestää noin vuoden. – Herttoniemen metroaseman poten­ tiaali on viime vuosina vain kasvanut. Lähialueelle tulee noin viisi tuhatta uutta asukasta, kun Itäväylän toiselle puolen uudet keskustakorttelit toteutuvat. Metroasemaan katetulla sillalla linkitettävä Hertsin lähipalvelukeskus avaa ovensa keväällä 2020. Huippuluokan saavutettavuus on jo nykyinen vahvuus, joka tulee vahvistumaan, kun Herttoniemi tulevaisuudessa kytkeytyy pikaraitiotieverkkoon, Mikko Näveri kuvailee. n

Nykyinen Herttoniemen metroasema valmistui vuonna 1982.

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Advertisement