Page 26

Mikä on kaupunginosavisio? Kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa konkretisoitiin sitä, mitä osallisuuden ja yhdessä tekeminen ja paikallisuudesta kasvava yhteisöllisyys voivat tarkoittaa käytännössä. Visiotyön lähtökohtana oli Helsingin kaupungin uuden kaupunki­ ympäristön toimialan halu tuoda yhteen aluetta koskevia erillisiä suunnitelmia. Työ kytkettiin alusta asti kiinteästi paikallisten toimijoiden omiin hankkeisiin, sekä kolmeen ajankohtaiseen viralliseen suunnitteluprosessiin:

kaupunkikehittämiseen erikoistuneen toimiston Akordin, MDIn ja Mapitan ­konsortiolta. Työssä oli aktiivisesti mukana 8 hengen tiimi, joka teki kiinteää ­yhteistyötä kaupunkiympäristön vuoro­ vaikutussuunnittelijan ja asukkaiden ­kanssa.

• Koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen • Katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun (aluesuunnitelman laadinta) • Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen Työssä oli tiivisti mukana kaupunkiympäristön toimialan lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan suunnittelijoita. ­Visiotyössä alueen kehittämistä lähes­ tyttiin kokonaisvaltaisesti erillisten suun­ nitelmien sijaan. Visiotyön suunnittelu, toteutus ja fasilitointi tilattiin kolmen osallistumiseen ja

Länsi-Herttoniemi voisi olla, ja on jo nyt, portti Viikin viheralueille. Kuvassa Suksi­ puisto, jonka läpi kulkevaa hiekkatietä pitkin pääsee vanhalle tykkitielle, joka edelleen johtaa Viikkiin.

Visio rakennettiin yhdessä Visiotyö tehtiin kaikille avoimissa visio­ illoissa, Facebook-keskusteluryhmässä Kaupunginosavisio (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori) jossa on mukana 379 jäsentä, sekä yhteistyöryhmässä. Helsingin ensimmäisen kaupunkiosavision rakensivat yhdessä paikalliset toimivat kevään ja kesän aikana. Yhteistyöryhmässä on mukana paikallisaktiiveja mm. Hertsikan Pumpusta, Hertsikan vanhempainyhdistyksestä, Herttoniemi-seurasta, Roihuvuori-Seurasta ja Eloa Herttoniemenrantaan! -yhdistyksestä. Kaupungilta yhteistyöryhmään osallistui suunnittelijoita eri toimialoilta. Työn tueksi koottiin myös ohjausryhmä, jossa on mukana kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen johtoa. Visiotyö on sekä linkittänyt alueen toimijoita toisiinsa, että tuonut kaupungin työntekijöitä ja paikallisia toimijoita yhteen. Visiotyö on tarjonnut ajan ja paikan käydä keskustelua alueen tulevaisuutta koskevista vaikeistakin kysymyksistä. Visiotyössä on rakennettu yhteistä näkemystä siitä, mitä erityispiirteitä halutaan vaalia ja vahvistaa ja miten aluetta halutaan kehittää osana Helsinkiä.

s-market herttoniemi

auki 24 h Hitsaajankatu 16, 00810 Helsinki

2 6 | H E R T TO N I E M E L Ä I N E N

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Advertisement