Page 22

Herttoniemen kirjasto tarjoaa kirjojen lisäksi tilojen asukkaiden käyttöön. Kaarina Hazardin keskustelutilaisuudessa oli viitisen­ kymmentä innokasta kuuntelijaa.

Visio

tulevaisuuden Herttoniemestä

TEKSTI: EMMA LUOMA JA JONNA KANGASOJA Akordi www.akordi.fi KUVAT: KARI UITTOMÄKI, RAIMO MÄKELÄ Herttoniemen kaupunginosavisio käsittää Herttoniemen kaupunginosan eli Länsi-Herttoniemen, Herttoniemen­ rannan ja Roihuvuoren. Visio vastaa kysymykseen siitä, millaisen tulevaisuuden paikalliset toimijat ja kaupungin eri vastuutahot haluavat yhdessä rakentaa alueelle. Vision aikajänne ulottuu vuoteen 2030.

Kaupunginosan vetovoimatekijät Herttoniemen kaupunginosa nähdään tulevaisuudessakin elävänä ja aktiivisena alueena, jossa on tilaa niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille, matkailijoille ja luonnonsuojelu­ alueiden luonnolle ja eläimille. Kaupunginosan arvokkaimmat ominaispiirteet ovat tulevaisuudessakin luonto, 50-luvun arkkitehtuuri sekä paikallinen yhteisöllisyys. Uutuutta visiossa edustavat metroaseman yhteyteen kaavaillut hybriditilat, vetovoimaisten kohteiden parempi saavutettavuus ja tunnettuus sekä tilojen joustavampi ja ketterämpi käyttö yhdistysja harrastustoimintaan. Visiotyössä syntyivät ideat arkki­ tehtuuripolusta ja Marimekko-polusta. 2 2 | H E R T TO N I E M E L Ä I N E N

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Herttoniemeläinen 2018  

Pääkirjoitus, Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa vilkasta toimintaa, Mäkihyppytornin pelastustalkoot etenevät, Herttoniemeläisten...

Advertisement