Page 1

HØK Kirkebladet for Herstedøster Sogn

No 3 • december 2018 - marts 2019 • 35. årgang

ADVENT OG JUL MASSER AF AKTIVITETER CHRISTINE HASLUND KORET REDDEDE MIG FRA MOBNING KAREN MARGRETE EVALD AFSKEDSINTERVIEW

1


KLUMME ELNA CARLSEN

Tidens gang i tidens løb Tekst Elna Carlsen, sognepræst Foto Rune Hansen

J

eg har lånt overskriften fra en bog om tid. Og jeg blev fascineret af titlen, fordi den antyder, at tiden ikke bare går og går, men nærmest løber afsted. For næppe har man set sig om, før det igen er decembe, og et nyt år vinker forude. Det er en erfaring, jeg vist deler med mange. Fornemmelsen af, at jo ældre man bliver, jo hurtigere går tiden. Det er som i Benny Andersens digt, hvor han konstaterer, at selv om de har tolv ure i huset, så slår tiden alligevel ikke til. Og han går ud for at hente kakaomælk til sin spinkle søn for så blot at opdage, at sønnen imellemtiden er blevet for gammel til kakaomælk og i stedet kræver øl, piger og revolution. Så man må, som han konkluderer, udnytte tiden, mens man har den.

og hvor dagene frem til jul sneglede sig afsted. Nu er det anderledes, tiden bare flyver afsted, og vi prøver at følge med, så godt vi kan.

Her hvor vi snart skal fejrer hele to nytår, kan der være god grund til at standse op og overveje, hvad tid egentlig er. Og går tiden virkelig hurtigere med alderen? Var tiden en anden, da vi var børn? For hvem husker ikke barndommens sommerferier som lange oaser af fritid. Og vintrene, hvor der altid var sne,

Der kan selvfølgelig være mange grunde til, at vi oplever, at tiden går hurtigere nu, end da vi var børn. En ganske enkel forklaring kunne være, at alt simpelthen går hurtigere i dag. En anden grund kunne være, at vi efterhånden har oplevet så mange somre og så meget sne, så vi lægger mindre mærke til det. For barnet er der mange ting, der er første gang. Den første gang barnet oplever, at det sner, den første cykeltur, den første skoledag, de første ture med bus eller med tog. De første gange, vi oplever et nyt fænomen, vil prente sig stærkere i erindringen, end de gør senere, når vi har prøvet det mange gange. Og det er en udfordring, det er også en kilde til forundring. Måske har vi noget at lære af børnene. At samle på nye indtryk, forundres over det, vi ser. Når alt bliver vane og rutine, så flyver tiden, og vi flyver med. For vores tidsfornemmelse er påvirket af de begivenheder, vi senere husker. Des flere

Udgiver Herstedøster Sogns Menighedsråd

Næste nummer udkommer den 1. april 2019

Oplag 5.100 eksemplarer

Deadline for næste nummer 1. februar

Tryk Glumsø Bogtrykkeri

Ansvarshavende redaktør & layout Kommunikationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Tlf 4076 2151 E-mail bonygaardlarsen@me.com

afvigelser vi kommer ud for i løbet af et år, des længere vil året føles. Og her kan hver ny gentagelse fyldes med ny betagelse. For igen at citere Benny Andersen, så er livet målt på langs kort, men målt lodret uendeligt. De to gange vi skal fejre et nyt år viser, at vi lever i to tider. Den ene danner en ubrudt kæde af år, som bare går og går, den anden tid går stadig i ring og vender tilbage til de samme begivenheder igen og igen. Det er det kirkelige nytår, som indledes med første søndag i advent. Og adventstiden kaldes også for tidens fylde. For her bliver livet ikke målt på år og timer, men på den fylde, som giver tiden et skær af uendelighed. Evighedsøjeblikke, som rækker langt ud over tiden, og som derfor allerede her giver os et lille glimt af evighed.

Forsidebilledet Sally Sofie Baun Harms, Joanna Mika Ringsted og Sille Mika Ringsted Foto Kim Matthäi Leland Korrektur Bodil Trolle

Frekvens HØK udkommer tre gange årligt

2

Web www.herstedosterkirke.dk Facebook herstedosterkirke


LÆS MERE INDHOLD

8

6

24

16

6

14

Hvordan skal kirkegården ved Herstedøster Kirke se ud i fremtiden? Menighedsrådet har netop vedtaget en ny helhedsplan, der vil give en anderledes kirkegård.

Det er advent, og dermed står julen for døren. Det betyder særlige arrangementer i Herstedøster Kirke og i Menighedsgården. Læs mere her,

8

24

Sognepræst Karen Margrete Evald har fået nyt embede og forlader Herstedøster. Vi har talt med hende om livet, musikken og ånden i dette afskedsinterview.

Alle Kan Synge, der er et samarbejde mellem Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole, er kommet godt fra start. Vi har været med til en sangtime.

Fotos Bo Nygaard Larsen

3


INTERVIEW CHRISTINE HASLUND

christine haslund

MUSIKKEN I KIRKEN VAR ET FRISTED FOR DET MOBBERI, JEG BLEV UDSAT FOR Indtil for tre år siden blev Christine Haslund mobbet. Hun fandt sin tryghed i korsangen i Herstedøster Kirke og har i dag et liv, der er fyldt med sang og musik. Nu har hun givet stafetten videre til sin datter, Emilie på ni måneder. Sammen har de været med til babysalmesang, der er kirkens sangtilbud til de allermindste. Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Kim Matthäi Leland

4


INTERVIEW CHRISTINE HASLUND

h

endes smil kommer ikke ubesværet. 24-årige Christine Haslund insisterer på hele tiden at se på tilværelsens lyse sider fremfor de dunkle. For det første er det sådan, hun er, og for det andet ved hun om nogen, at alternativet er værre. Indtil for tre år siden var hun udsat for mobning, der til tider ramte hendes selvværd hårdt. Forløsningen kom i 2006, hvor hun som 12-årig blev optaget i Herstedøster Kirkes Pigekor. »Jeg var til en gudstjeneste med min mor, og hun hæftede sig ved, at jeg var mere optaget af koret end af selve tjenesten. Kort tid efter blev jeg optaget i koret, og det blev et vendepunkt i mit liv,« siger Christine Haslund. Hun sang med ved samtlige gudstjenester og koncerter med koret, og i en forholdsvis ung alder blev hun ansat som kirkesanger. »Hele mit liv var sang, sang og atter sang. Jeg så det ikke som et job, men som en hobby, jeg fik penge for,« siger hun og fortsætter: »Drivkraften var, at jeg i kirken følte mig respekteret. I koret var der ingen, der drillede mig. Tværtimod fik jeg her venner, så på den måde var kirken med til at få mig gennem en svær periode i mit liv. Kirken var et trygt sted for mig, og den blev nærmest som en ekstra familie for mig.« En musikglad familie. Hun er ud af en særdeles musikglad familie, hvor sangen har stor betydning. Derfor blev hun allerede som barn bevidst om sangens virkemidler. »Det gode ved sang er, at du kan udtrykke nogle følelser, der kan være svært at gøre på andre måder. Er du ked af det, kan du synge en sang,« siger hun og trækker vejret dybt: »Jeg blev mobbet alle steder. I skolen og i fritiden. Jeg havde kun sangen at støtte mig til. Sangen var mit fristed,« siger hun og fortsætter: »Som barn og ung sang jeg hver gang, jeg cyklede til og fra skole, så naboerne altid kunne høre, når jeg kom hjem. Jeg sang efter hvilket humør jeg var i. Var jeg ked af det, var det triste sange, og var jeg glad, var det glade sange.« Mobberiet stoppede først, da hun for tre år siden blev uddannet lærer, og

selvom hun i dag har fuldtidsarbejde på Søndervangsskolen i Glostrup, fastholder hun kontakten med koret og kirken. »Ja, på sin vis synger jeg ikke i koret mere, men jeg har ikke sagt det til nogen, så formelt set er jeg stadig med,« siger Christine Haslund og fortsætter: »På en eller anden måde har koret fyldt mit liv i 12 år, og det er en af grundene til, at jeg har svært ved at sige stop.« Et arbejdsliv med musik. Men hun ved, at det endelige farvel lurer rundt om hjørnet. I februar fødte hun sin og kærestens første barn, datteren Emilie, og med et fuldtidsjob er tiden til kirkesang ikke, hvad den har været. Til gengæld får hun musikken ind på andre måder. For eksempel er hun ansat som blandt andet musiklærer på Søndervangsskolen i Glostrup. Her er hun i sit rette element, hvor hun spiller klaver og trommer – og guitar og bas til husbehov. »Musik er et vigtigt fag, der er med til at danne eleverne. I mit arbejde bruger jeg da også de erfaringer, jeg har fået her i Herstedøster Kirke,« siger hun og peger på korsangen som et konkret eksempel. »Sang er godt for alle mennesker. Men det specielle ved kor er, at du her finder en tæthed med andre, ligesom hvis man går til fodbold. Du er sammen om det, du arbejder og træner for det, er ved at græde, når det ikke lykkedes, og glæder dig, når det lykkedes. Du får et bånd, som er ganske unikt. Derfor vil jeg gerne lære mine elever på skolen at synge i kor,« siger Christine Haslund. Sangstafetten til Emilie. De samme ønsker har hun for Emilie. Historien om Christine Haslund er nemlig også historien om kirkeksangeren, der blev voksen, fik et barn og lod det synge med i kirkens sangtilbud for de allermindste, babysalmesang. »Det er fantastisk, at jeg på den måde har givet sangstafetten videre til Emilie. Jeg har altid sunget for hende, og det er noget, hun nyder. Derfor var det kun naturligt, at vi sammen gik til babysalmesang, og jeg tror, at sang og musik kommer til at fylde meget i hendes liv. Jeg vil da også gerne have, at hun kommer til at synge i kor og opleve det fællesskab, der er der,« siger hun.

5


menighedsrüdet har vedtaget en ny helhedsplan for herstedøster kirkegürd

6


BAGGRUND KIRKEGÅRDEN

Sognepræst Lars Kruse og graverne Gerard Fitzgerald og Ole Behrndtz studerer her skitsen til den nye helhedsplan for kirkegården.

Herstedøster kirkegård er en perle af et lille paradis. JEG KAN KUN OPFORDRE TIL AT GÅ EN TUR PÅ KIRKEGÅRDEN, mærke roen og fundere over livet gennem gravstenenes vidnesbyrd. Tekst Lars Kruse, sognepræst Fotos Bo Nygaard Larsen

on ikke alle haveejere kender det? Enhver have udvikler sig over tid. Så ændrer man en del af bedene i det ene hjørne. Og snart efter skygger et træ eller en stedsegrøn busk for lyset på terrassen. Sådan er det med alt levende. Det er under udvikling. Og for en del ting har det også en vis levetid. Vi må konstatere, at kirkegården har det som haverne. Den skal ikke blot passes. Der skal også tænkes over, hvordan den skal udvikle sig, for at den skal vedblive at være en lille paradisisk plet. Det er menighedsrådets ønske, at kirkegården udvikler sig med den samme stil, som den har, med skæve linjer og med et gammelt udtryk. Til dette kræves en plan for beplantning og beskæring. Der skal udstikkes en linje for hvilke plantearter, der skal benyttes, og hvordan kirkegården skal se ud, nu hvor næsten alle bisættes frem for at jordfæstes. For bare et hundrede år siden havde hver gård i sognet sit eget familiegravsted. De afløses nu af små gravsteder i græs eller som et lille felt med hæk omkring. Dengang var sognets indbyggertal under 1000. I dag er vi ti gange så mange.

M

Menighedsrådet ønsker at forny kirkegården i en mere sanselig retning. Der skal plantes bunddække og græs frem for perlesten. Uudnyttede og fredede gravsteder kan beplantes. Der prioriteres farver, insekter og dufte. Et stort projekt bliver at skabe mere plads ud for kirkens indgangsparti, våbenhuset. Her skal vi også tænke på en anden belægning, så kørestole og gangbesværede har bedre adgang. Bænke og affaldsstativer skal placeres, så de skæmmer mindst muligt. Og med årene skal der kigges på belysningen, der mildest talt ikke helt lever op til energibesparende mål. Det er også med i menighedsrådets tanker at finde pladser til de mange biler, der kommer til kirken. Det er en udfordring, hvor vi må være i dialog med både kommunen og grundejerforeningen. Personligt glæder jeg mig meget til at se det nye skyde frem. Det er et stille og langvarigt projekt. Menighedsrådet har valgt at arbejde sammen med landskabsarkitekt Birgitte Fink om udviklingen af kirkegården. Hun har mange års erfaring med kirkegårde her på Sjælland. Det er vigtigt at have en plan for kirkegårdens udvikling fremfor tilfældige hovsaløsninger.

7


afskedsinterview

KAREN MARGRETE EVALD

8


9


INTERVIEW KAREN MARGRETE EVALD

E

fteråret er begyndt at bide sig godt og grundigt fast. De fleste blade er gået af træerne, og nu ligger de som et rødbrunt farvetæppe på plænen omkring Menighedsgården i Herstedøster. Karen Margrete Evald tager nogle skridt og kigger så hen mod kirken. I de seneste 18 år har Herstedøster Kirke været en del af hendes arbejdsliv og identitet. Men nu er det snart forbi. Den 1. december tiltræder hun stillingen som sognepræst i Asnæs i Odsherred. »Jeg er ked af at skulle sige farvel til menigheden her i Herstedøster. Det har

10

været nogle gode år, men nu er tiden kommet til, at jeg skal videre,« siger Karen Margrete Evald og fortsætter: »Især Herstedøster landsby er fantastisk. Det er noget af et drømmested i forhold til den upoetiske Fabriksparken. Hver gang jeg kører ind i byen eller ser ud ad vinduet fra mit kontor, er det skønhed, der møder mig uanset vejret og årstiden. Og udenfor kan man høre fuglene synge, en hane, der galer, eller en hest, der vrinsker. Det er som om, at man bliver henført til en anden tid.« Blev præst alligevel. Hun er født og

opvokset i Sønderborg, og allerede som barn begyndte hun at få sin gang i byens kirker. Alligevel stod det ikke skrevet nogetsteds, at den 58-årige Karen Margrete Evald en dag skulle blive præst. »Jeg har altid været interesseret i kunst, musik og kristendom. Jeg vidste ikke, om jeg skulle læse historie eller dansk, men jeg kunne ikke se mig som gymnasielærer. Men en dag var der én, der spurgte, om jeg ikke skulle læse teologi. Så fik jeg en teologisk grundbog skrevet af Rudolph Arendt. Min ven sagde så, at hvis jeg kunne holde ud at læse den, kunne jeg også holde


INTERVIEW KAREN MARGRETE EVALD

ud at læse teologi. Jeg læste bogen, blev fanget af den og vidste, at jeg ville være præst.« siger Karen Margrethe Evald og fortsætter: »Alt det, jeg brændte for, var samlet i teologien og i den gerning at være præst. Altså at gå i kirke, synge salmer, fortælle de gode historier fra Bibelen og være et sted, der var rig på historie, kunst og musik. Det var det her, jeg skulle være.« Skolen og kirken. Vi er gået ind på hendes kontor i Menighedsgården. Det ligner sig selv med skrivebordet, bogreolen og sofaen til samtalerne. Alligevel er det under opbrud. »Jeg har smidt tonsvis af papirer ud. Taler til forskellige sammenhænge, prædikener til gudstjenesterne og notater og referater fra de møder og projekter, jeg har deltaget i,« siger hun. Særligt fremhæver hun sit pionerarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Albertslund Kommune, som hun startede, og som senere blev til Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen. »Samarbejdet mellem skole og kirke er spændende, fordi det uden at forkynde forener de to største institutioner i landet. Det er med til at give eleverne indsigt i emner, der ikke altid er lige lette at formidle. Det er da også nogle flotte projekter, skoletjenesten laver, og i dem ligger et kreativt arbejde, hvor man kan bruge musik, malerkunst, udklædning og fortælling. Jeg holdt meget af mine år i skoletjenestens regi,« siger Karen Margrete Evald. Kærligheden til kirkemusikken. Musik. Hun siger ordet igen og igen og næsten i hver en sammenhæng, hun kan. Karen Margrete Evald er optaget af musikken i kirken, som hun stiftede bekendtskab med allerede som barn i Sønderborgs kirker. »Kirken og kirkemusikken er i blodet på mig. I musikken bliver man løftet op i en sfære, hvor man sammen med hinanden er i fællesskab med Gud. Det er ikke afhængig af stil eller højt niveau. Det lever under store værker udført af professionelle, men kirkemusik er også at synge salmer med konfirmanderne. Det er dér, hvor mennesker mødes i sang og musik, for dér er der et åndedrag. Vejrtrækningen har både sjæl og legeme med, og det forenes når man synger sammen,« siger Karen Margrete Evald. Karrieren. Hun blev cand.theol. i 1990 fra Aarhus Universitet. Året efter blev hun ordineret til at være sognepræst i Skanderborg Slotskirke, hvorefter hun blev sognepræst i Odder Kirke. Her var hun i seks år, hvorefter hun opsagde sin stilling for

at flytte sammen med sin nuværende mand Leif Evald, der var sognepræst i Gentofte. I 1998 født hun tvillinger, og i 1999 begyndte hun at arbejde i forskellige vikariater, herunder Messiaskirken i Charlottenlund, inden hun endte i Herstedøster. Det var en halvtidsstilling, som hun nogle år senere supplerede med en tilsvarende halvtidsstilling i Herstedvester Sogn. »Det bedste ved at være præst er helheden. At der er så mange facetter i jobbet, hvor man møder alle mulige mennesker dér, hvor de netop er mennesker og ikke skal spille en eller anden rolle. Når jeg taler med folk, er det altid om noget vigtigt og noget væsentligt og i en ramme, der gennem forkyndelsen giver liv og håb og som sætter os ind i en sammenhæng. Det er en fantastisk gave,« siger Karen Margrete Evald. Hun mener, at det er lettere at tale om tro i dag, end da hun begyndte som præst. »Folkekirken er blevet sat positivt på dagsordenen, fordi det er blevet mere moderne at definere sig som kristen, som troende og som kirkegænger. Peter A.G. Nielsen fra Gnags fortalte for nogle år siden, at han var kristen og kunne finde på at gå i kirke, og efterhånden poppede flere og flere op, også politikere, der sagde det samme. Det kunne de ikke finde på for 25 år siden. Tidligere tog man mere afstand fra kirken, fordi det lå i tiden at være anti-religiøs, men nu kommer de bekendende frem. Det er positivt, for dér, hvor der ikke er så mange fordomme, er det lettere at tale om troen,« siger Karen Margrete Evald. Den åndelige søgen. En del af forklaringen, mener hun, er den åndelige søgen, der gennem de senere år har været støt stigende. »Det er kun godt, at folk søger efter noget, der er større end dem selv. Mennesker er søgende, famlende og har længsler. Det kristne budskab er da også, at vi ikke behøver at søge, for vi har allerede fået skænket Helligånden ved dåben. Men hvor man så trykker på den knap, der gør, at folk kan mærke det, ja, det ved jeg ikke,« siger Karen Margrete Evald og fortsætter: »Selv skal jeg ikke søge efter nogle ånder, for jeg mærker altid Helligånden og Guds nærvær. Det er den virkelighed, jeg lever i, og det er uanset, om jeg står foran alteret eller kører bil. Det er en måde at trække vejret på, det er en livsbetingelse. Jeg ved ikke, om det også er sådan i morgen, men det har altid været sådan,« siger Karen Margrete Evald.

11


MORTEN PAPE GUDS BEDSTE BØRN ONSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19.30 MENIGHEDSGÅRDEN, HERSTEDØSTER

Forårets foredrag ligger i forlængelse af temaet i efteråret, hvor vi beskæftigede os med litteraturens rolle i samfundsdebatten. Vi begynder i en af samfundets udkantszoner ... Morten Pape debuterede i 2015 med romanen Planen om en opvækst i Urbanplanen. I august i år udsendte han sin anden bog med titlen Guds bedste børn. Den foregår i det samme miljø og skildrer unge mennesker, som lever på kanten af samfundet og som oplever sig svigtet af omverdenen og fortabte i systemet.

12

Den er til dels bygget op over virkelige hændelser, drabet på en ung indvandrerdreng, og de følger det får for de nærmeste implicerede. Det er også en fortælling om venskaber, om skyld og forsoning og om racisme i Danmark og om unge mennesker, der kun kender til voldens sprog, men gerne vil lære et andet. Velkommen til endnu et spændende forfatterforedrag i Herstedøster.

Tekst Elna Carlsen Foto Politikens forlag


DET SKER KORSKOLE + ANDRE SANGTILBUD

Syng med i Korskolen

Babysalmesang og småbørnssalmesang Korskolen i Herstedøster Kirke har sangtilbud af høj kvalitet for børn og unge i alle aldre. Alle korprøver foregår i Menighedsgården. Det er gratis at gå til kor. Man er velkommen til en prøvegang, før man tilmelder sig. Tilmelding via kirkens hjemmeside www.herstedosterkirke.dk. Børnehavekoret (4-6 år) øver torsdage kl 10-11 i Ny sal (i samarbejde med den kommunale børnehave Rosenly) Spirekoret (0.-1. klasse) øver torsdage kl 17.10-18 i Gl. sal Børnekoret (2.-3. klasse) øver torsdage kl 15.30-17 i Gl. sal Juniorkoret (fra 4.klasse) øver torsdage kl 15.30-17 i Ny sal Ungdomskoret (cirka 14-25 år) øver torsdage kl 17-19 i Ny sal og synger til højmesser. Koret har optagelsesprøve. Der gives løn.

Kontakt Anne-Kari Ferenczi Tlf 2186 0875 E-mail annekari.ferenczi@gmail.com Find også Korskolen i Herstedøster Kirke på Facebook og på kirkens hjemmeside. Foto Kim Matthäi Leland

I Herstedøster HAR VI OGSÅ MUSIKTILBUD TIL DE ALLERMINDSTE. LÆS HER MERE OM VORES TILBUD, DER LEDES AF SANGPÆDAGOG JANNE SOLVANG. Det sker i herstedøster kirke

Babysalmesang

SMÅBØRNSsalmesang

Babysalmesang er for alle sognets babyer i alderen 2 til 12 måneder og deres forældre. Vi synger og bevæger os med børnene og får en herlig inspirerende og varm stund i kirkens smukke rum med højt til loftet. Vi synger dejlige danske salmer og sjove børnesange, danser og lærer fagtelege til inspiration og som udviklende musikalsk leg med barnet.

Småbørnssalmesang er et tilbud til forældre med børn i alderen 1-3 år. Det fortsætter, hvor babysalmesang sluttede. Holdet er for forældre, bedsteforældre og andre, som har lyst til at nyde det dejlige musikalske samvær med børnene med salmesang og sanglege i et trygt og fortroligt læringsrum. Det er ikke en forudsætning, at man har deltaget i babysalmesang

Efter hver sangtime er der mulighed for kaffe, the og lidt frugt i Menighedsgården. Underviser er sangpædagog Janne Solvang.

Småbørnssalmesang er gratis og foregår over otte onsdage kl. 16.15-17.00 Den 16. januar Den 23. januar Den 30. januar Den 6. februar Den 20. februar Den 27. februar, Den 6. marts Den 13. marts.

Babysalmesang er gratis og foregår over otte onsdage kl. 10.00-10.45: Den 16. januar Den 23. januar Den 30. januar Den 6. februar Den 20. februar Den 27. februar, Den 6. marts Den 13. marts.

Fælles for holdene Tilmelding skal ske via elekronisk formular på www.herstedosterkirke.dk, hvor du samtidig godkender kirkens privatlivspolitik.

13


HERSTEDØSTER KIRKE KALENDER

December Lørdag 1. 13.00 Julestue Menighedsgården Lørdag 1. 15.00 Julekoncert med Albertslundkoret Herstedøster Kirke Søndag 2. 10.00 1. søndag i advent Herstedøster Kirke Sidsel Lervad Hansen Søndag 2. 13.00 Krybbespil Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Onsdag 5. 19.30 MEDITATIONSgudstjeneste Herstedøster Kirke Lars Kruse Søndag 9. 10.00 2. søndag i advent Herstedøster Kirke Elna Carlsen Torsdag 13. 19.00 Lucia og De Ni Læsninger Herstedøster Kirke Søndag 16. 10.00 3. søndag i advent Herstedøster Kirke Lars Kruse Søndag 23. 10.00 4. søndag i advent Herstedøster Kirke Lars Kruse Mandag 24. 11.30 Juleaften. Børnegudstjeneste Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Mandag 24. 13.00 Juleaften Herstedøster Kirke Elna Carlsen Mandag 24. 14.30 Juleaften Herstedøster Kirke Elna Carlsen Mandag 24. 16.00 Juleaften Herstedøster Kirke Elna Carlsen Tirsdag 25. 11.00 Juledag Herstedøster Kirke Lars Kruse Onsdag 26. 10.00 2. juledag. Ro, musik og meditation Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Søndag 30. 10.00 Julesøndag Herstedøster Kirke Elna Carlsen

Januar Tirsdag 1. 15.00 1. nytårsdag Herstedøster Kirke Lars Kruse Onsdag 2. 19.30 MEDITATIONSgudstjeneste Herstedøster Kirke Lars Kruse Søndag 6. 10.00 Helligtrekonger Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Onsdag 9. 19.30 Sangaften Menighedsgården Søndag 13. 10.00 1. søndag efter helligtrekonger Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 20. 10.00 2. søndag efter helligtrekonger Herstedøster Kirke Lars Kruse Søndag 20. 15.00 Nytårskoncert Menighedsgården Fredag 25. 17.30 Andagt og madklub Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 27. 10.00 3. søndag efter helligtrekonger Herstedøster Kirke Elna Carlsen

Februar Søndag 3. 10.00 4. søndag efter helligtrekonger Herstedøster Kirke Onsdag 6. 19.30 MEDITATIONSgudstjeneste Herstedøster Kirke Søndag 10. 10.00 Sidste søndag efter helligtrekonger Herstedøster Kirke Onsdag 13. 19.30 Sangaften Menighedsgården Lørdag 16. 14.00 Fernisering Menighedsgården Søndag 17. 10.00 Søndag septuagesima Herstedøster Kirke Fredag 22. 17.30 Andagt og madklub Herstedøster Kirke Søndag 24. 10.00 Søndag seksagesima Herstedøster Kirke Onsdag 27. 19.30 Foredrag. Morten Pape Menighedsgården

14

Lars Kruse Lars Kruse Elna Carlsen

Elna Carlsen Elna Carlsen Lars Kruse


HERSTEDØSTER KIRKE KALENDER

Marts Søndag 3. 10.00 Fastelavn. Familiegudstjeneste Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Onsdag 6. 19.30 MEDITATIONSgudstjeneste Herstedøster Kirke Lars Kruse Søndag 10. 10.00 1. søndag i fasten Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 10. 15.00 Koncert. Danser med orglet Herstedøster Kirke Onsdag 13. 19.30 Sangaften Menighedsgården Søndag 17. 10.00 2. søndag i fasten Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 24. 10.00 3. søndag i fasten Herstedøster Kirke Gunilla Kromann Haarsted Fredag 29. 17.30 Andagt og madklub Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 31. 10.00 Midfaste Herstedøster Kirke Elna Carlsen Søndag 31. 15.00 Koncert med Anne-Kari og Janos Ferenczi Menighedsgården

velkommen igen, guds engle små

Susanne Blomsterberg, næstformand i menighedsrådet, skriver her om sin yndlingsjulesalme

Velkommen igen, Guds engle små er min yndlingsjulesalme. Og hvorfor så det? Da jeg var en lille pige, tog min farfar mig med i Filips Kirke på Amager, hvor han var søndagsskoleleder. Det vil sige, at det var ham, der under gudstjenesten i menighedssalen underviste os børn i bibelhistorier. Han havde en plade, der var monteret med flonelstof, hvor han så kunne sætte figurer på fra forskellige tekster, oftest fra Det Nye Testamente. Han viste os på den måde Jesu fødsel, brylluppet i Kana, bespisningen i ørkenen med de fem fisk og to brød og Jesu vandring på Genesaret Sø. Da jeg var omkring fem år, var jeg med i kirkens krybbespil som engel klædt i hvid lang

kjole med store papvinger og med sølvglorie. Vi gik så ind i kirken til ’Velkommen igen, Guds engle små’, så derfor har den en hel speciel plads i mit hjerte. Efter at have været engel i en del år, avancerede jeg til hyrde og en af de vise mænd. Desværre måtte jeg stoppe, inden jeg nåede at blive Jomfru Maria på grund af weekendarbejde, men husker stadig tilbage til den tid som en hyggelig tid.

15


AKTUELT JUL

FIND RO OG NÆRVÆR I JULEN 2. JULEDAG, DEN 26. DECEMBER, KL. 10.00 I HERSTEDØSTER KIRKE

»F

or de fleste af os er julen forbundet med en masse forventninger til, hvordan tingene burde være.« Sådan lyder det fra sognepræst Gunilla Kromann Haar-

sted. »Julen er et af de tidspunkter, hvor rigtig mange af os mærker de ting i tilværelsen, som er svære. Det kan være sorg, tab, stress og angst. Midt i julen kan det være svært at finde tid og plads til ro og eftertanke,« siger Gunilla Kromann Haarsted. Derfor holder hun 2. juledag kl. 10.00 en særlig gudstjeneste i Herstedøster Kirke. »Det vil være en gudstjeneste med fokus på nærvær, musik, lys og ro. Der vil være få ord, og tid til fordybelse. Vi vil blandt andet tænde lys, lytte til musikstykker og synge Taizeésange. Sangene bygger i deres enkelhed på gentagelse, og gentagelsen er med til at skabe ro i sindet,« siger Gunilla Kromann Haarsted.

JULEHJÆLP I HERSTEDØSTER ANSØGNINGSFRISTEN ER FREDAG DEN 14. DECEMBER

»Julen varer længe, koster mange penge«. Sådan synger vi i en af de kendte julesange. Men hvad gør man så, hvis pengene er få og små. Der er mange forventninger til julen, specielt hos børnene, og det kan være svært at få det hele til at gå op, når økonomien i forvejen er stram. Herstedøster Kirke vil derfor gerne være med til at hjælpe familier, så der bliver råd til lidt ekstra til jul. Julehjælpen er primært tiltænkt enlige forsørgere, pensionister og andre på offentlige ydelser.

Hent et ansøgningsskema. Det er muligt at hente et ansøgningsskema på kirkekontoret på Herstedøstergade 5 fra den 30. november og frem til den 14. december. Umiddelbart derefter vil ansøgningerne blive behandlet, og man vil få besked om, hvorvidt man har fået tildelt et beløb eller ej. I ugen efter kan man hente et gavekort samme sted i kontorets åbningstid. Yderligere info Kirketjeneren, tlf. 2963 0241 Elna Carlsen, sognepræst, tlf. 2149 0227

16

Julestue og julekoncert Lørdag den 1. december kl. 13.00 og kl. 15.00 Herstedøster Kirkes årlige julestue og julekoncert afholdes denne lørdag i Menighedsgården og i Herstedøster Kirke. I julestuen kan du finde engle, nisser, juletræer, sokker, trøjer og meget mere, som de frivillige kvinder i Flittige Hænder har kreeret. Og der vil være en lille bod med gløgg og æbleskiver. Overskuddet fra salget går til menighedsplejen. Kl. 15.00 er der julekoncert i kirken med Albertslundkoret, som synger julesange og carols. Hele arrangementet slutter efter koncerten kl. 16.00. Der er gratis entré.


AKTUELT JUL

Adventsgudstjeneste med krybbespil Søndag den 2. december. 1. søndag i advent, kl. 13.00 i Herstedøster Kirke Start december med en hyggelig adventsgudstjeneste for hele familien. Se, hvad kirkedukken Vims finder på, når det første lys i adventskransen bliver tændt, og oplev børnene lave krybbespil. Krybbespillet handler om, hvorfor vi holder jul. Efter gudstjenesten spiser vi æbleskiver sammen i menighedsgården. Medvirkende er sognepræst Gunilla Kromann Haarsted og Herstedøster Kirkes Spire- og Børnekor. Om billedet Sally Sofie Baun Harms, Joanna Mika Ringsted og Sille Mika Ringsted - og deres forældre - takkede ja, da de blev spurgt, om de ville være med på Herstedøster Kirkes officielle krybbebillede. Foto Kim Matthäi Leland

JULEAFTEN MED BØRN OG VIMS Juleaften den 24. december kl. 11.30 i Herstedøster Kirke Julen er i fare for, kirkedukken Vims har mistet sit gode humør. Ved hjælp af julens salmer og fortællinger skal vi sammen med kirkens egen Nissebande finde Vims’ gode humør, så der igen kan blive jul i Herstedøster Kirke. Udover Vims medvirker sognepræst Gunilla Kromann Haarsted.

LUCIA OG DE NI LÆSNINGER Torsdag den 13. december kl. 19.00 i Herstedøster Kirke Det er Luciadag, og vi fejrer dagen med sang og lysoptog i kirken. Herstedøster Kirkes Juniorkor og Herstedøster Kirkes Ungdomskor medvirker og synger blandt andre Luciasangen. Samtidig markerer vi, at det snart er jul med den gamle engelske tradition De ni læsninger, hvor årets konfirmander læser udvalgte afsnit fra Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Undervejs synger vi nogle af de kendte julesalmer. Efter arrangementet i kirken serveres der gløgg og æbleskiver i Menighedsgården. Alle er meget velkomne.

17


DET SKER FERNISERING&MUSIK + MADKLUB

Fernisering og musik Lørdag den 16. februar kl. 14.00 i Menighedsgården Tekstilkunstner Bente Theilsby Musik Trioen Pilgaard – Lynggaard – Mathiasen Ved årets første fernisering får vi lejlighed til at se, hvordan tekstiler kan danne de smukkeste billeder. Bente Theilsby har efter 25 år som konsulent for virksomheder valgt at hellige sig arbejdet med tekstilkunst og udfolde sine kreative evner. Før et billede bliver til, tegner hun skitser, vælger farver og materialer. Derefter går selve den kunstneriske proces i gang. Inspiration har hun blandt andet hentet fra ture i Tatrabjergene i det sydlige Polen. Et landskab med brusende bjergfloder i dale, høje vandfald, azurblå søer og udsigt til et væld af smukke bjergtoppe. Bag navnene Pilgaard – Lynggaard – Mathiasen gemmer der sig en trio bestående af Emma Pilgaard, sang, Toke Lynggaard, guitar og Emil Mathiasen, bas. Der er gratis adgang til ferniseringen. Udstillingen kan ses i Menighedsgårdens åbningstider.

Velkommen til samværet i Madklubben Vi er godt i gang med den femte sæson i Madklubben, og den fortsætter her efter nytår. Vi mødes til en kort andagt kl. 17.30 i Herstedøster Kirke og fortsætter med fællesspisning i Menighedsgården. Kommende datoer. Alle gange kl. 17.30 Fredag den 25. januar Fredag den 22. februar Fredag den 29. marts

Tekst Elna Carlsen Foto Colourbox

18


AKTUELT FORMANDEN SKRIVER

Nyt fra Herstedøster Menighedsråd V

i har længe haft lyst til at fortælle om, hvad et menighedsråd foretager sig, og hvordan det er

opbygget. Her gennem vores nye flotte kirkeblad har vi fået muligheden. Så i hvert af de kommende blade vil vi løbende fortælle om strukturen, arbejdet og de emner og ideer, vi arbejder med. Menighedsrådsvalg. Udover, at vi gerne vil fortælle om, hvad vi udfører, er det også med tanke på, at vi hele tiden skal kunne finde nye kandidater til menighedsrådet, som er på valg hvert fjerde år. Næste gang er dog først i 2020. Da der normalt er tre-fire, der ikke ønsker at genopstille samt vi gerne skulle være fem suppleanter, bliver der faktisk plads til en del nye. Indtil nu har vi været heldige med at kunne finde nye gode kandidater, men vi begynder allerede nu at gøre opmærksom på mulighederne. Stigende krav. I nutidens menighedsråd stilles der store krav til medlemmerne, da vi blandt andet er arbejdsgivere. Det gælder ikke mindst kontaktpersonen, der som personaleansvarlig skal have stort kendskab til ledelse af personale samt kunne afholde samtaler og forhandle om løn. Der stilles også store krav til vores kasserer, der skal have stor viden om økonomi, herunder budgetter og årsregnskab. Udvalgsarbejde. I rådsarbejdet har vi adskillige udvalg, som tager sig af eksempelvis kultur, ferniseringer, koncerter, IT, foredrag og meget andet. Så der er helt sikkert et udvalg, som dækker de fleste menneskers interesse eller måske endda hobby.

Vi gør en forskel. Vi er ikke en hyggeklub, men nærmest en velfungerende virksomhed med et stort ansvar. Til gengæld har vi så muligheden for at gøre en forskel i kirkens og sognets dagligdag. At give personalet i kirken en tryg og god arbejdsplads. Sammen med det har vi også stor glæde af at være med i en gruppe, der forstår at have et godt og trygt forhold til hinanden og sørger for at arrangere events, så vi kan fastholde interessen og glæden ved vores frivillige arbejde. Møderne. I Herstedøster Menighedsråd er vi 15 medlemmer – fire præster og 11 valgte medlemmer. Herudover én medarbejderrepræsentant og en kirkeværge. Så til møderne kan vi være op til 17 personer. Medarbejderrepræsentanten og kirkeværgen har taleret, men ikke stemmeret. Til hvert møde bliver der udsendt en dagsorden med tilhørende bilag. Det er dog på vej til at blive ændret, så alle dagsordener og bilag bliver lagt i et internt digitalt system, der hedder ChurchDesk. Det betyder, at vi ikke længere behøver papir til vores møder, men kan klare det digitalt. Vi har længe arbejdet frem mod dette, da vi ønsker at være så papirløse som muligt samt højne kendskabet til at arbejde med en computer. Alle i menighedsrådet er udstyret med en computer, som gør det muligt at følge med på møderne. Ikke mere for denne gang – vil næste gang fortælle mere detaljeret om arbejdet i vores udvalg samt de større emner vi arbejder med.

Vi er ikke en hyggeklub, men nærmest en velfungerende virksomhed med et stort ansvar. Til gengæld har vi så muligheden for at gøre en forskel i kirkens og sognets dagligdag.

lars lodberg, formand for herstedøster menighedsråd

19


DET SKER KONCERTER

Nytårskoncert med COPENHAGEN BARBERSHOP QUARTET Søndag den 20. januar kl. 15.00 i Herstedøster Kirke Copenhagen Barbershop Quartet er Københavns stærkeste Barbershopkvartet. Siden gruppen blev dannet i 2012 har de fire herrer underholdt til et utal af festivaller og koncerter. Repertoiret består traditionelt set af klassiske barbershopsange tilsat nyere popnumre fra både ind- og udland. Ved denne koncert tilsætter sangerne de bedste satser for mandskor. Med andre ord står nytårskoncerten i Herstedøster Kirke på musikalsk underholdning for enhver smag. Copenhagen Barbershop består af Jacob Troelsgård, Morten Christoffersen Fischer, Niels Emil Hillerup og Emil Magnus Bjerre. Der er gratis adgang, men billetter skal bestilles via www.herstedosterkirke.dk

20


DANSER MED ORGLET Søndag den 10. marts kl. 15.00 i Herstedøster Kirke Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen Danser med orglet er et festfyrværkeri af dejlig klassisk musik. Organisterne Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen sætter sig sammen på orgelbænken og præsenterer orglet som et helt orkester. Efterhånden har de givet flere end 30 koncerter over hele landet. Ved koncerten i Herstedøster Kirke

spiller duoen både kendte klassiske hits og nyere velklingende kompositioner komponeret for to organister på en orgelbænk. Duoen udgav i 2015 CDen Danser med orglet’. Den vakte opmærksomhed i både Sverige og Norge og er således anmeldt i forskellige orgelmagasiner. Koncerterne er for publikum i alle aldre. Der er gratis adgang.

DATTER OG FAR PÅ SAMME KLAVER Anne-Kari Ferenczi og Janos Ferenczi Søndag den 31. marts kl. 15.00 i Menighedsgården

V

ed denne koncert optræder kirkens organist, Anne-Kari Ferenczi, med sin far, Janos Ferenczi. Janos Ferenczi er født i Budapest, men flygtede med sin familie til Danmark under opstanden i Ungarn i 1956. Han er uddannet pianist på det Jyske Musikkonservatorium og blev senere uddannet organist. Anne-Kari Ferenczi voksede op i Ry i et musikerhjem, hvor begge forældre var særdeles aktive både som organister, pianister og korledere. Hun er selv gået den samme vej, først med en syvårig pianistuddannelse fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, efterfulgt af en kandidat uddannelse som kirkemusiker samme sted fra.

»Musikerlivet, hvad end det er som organist, korleder og pianist, har altid fyldt meget i vores familie, og det har en stor værdi, at vi kan dele oplevelser og erfaringer med hinanden,« siger Anne-Kari Ferenczi. Det er dog en del år siden, at far og datter har spillet koncert sammen. Ved koncerten vil man kunne høre både solo værker og værker for firhændigt klaver, blandt andre af Grieg, Brahms, Chopin og Beethoven. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Albertslund Bibliotek. Der er gratis adgang, men der er billetbestlling via www.herstedosterkirke.dk.

21


DET SKER MINIKONFIRMANDER

Går du i 3. eller 4. klasse?

Bliv minikonfirmand i vinterferien

I vinterferien 2019 kan børn i 3. og 4. klasse være med til Minikonfirmand. Det er kirkerne i Albertslund Kommune, der sammen laver det. I uge 8 inviterer vi til Minikonfirmand tirsdag, onsdag og torsdag. Hver dag har sit eget tema: musik, udeliv og kunst. Hver gang producerer børnene en lille ting til deres Minikonfirmandkuffert, som de får med hjem. Tirsdag den 19. februar kl. 9-13 Musik på mange måder med musikpædagog Rikke Konoy Sted Herstedvester Kirke Onsdag den 20. februar kl. 9-13 Pilgrimsløb omkring Herstedhøje og Herstedøster Kirke Sted Herstedøster Kirke

22

Torsdag den 21. februar kl. 9-13 Kreativ kunstdag. Vi arbejder med billeder. Sted Opstandelseskirken Torsdag den 21. februar kl. 17-18.30 Afslutningsgudstjeneste for hele familien med fællesspisning bagefter. Menuen er pasta med kødsovs. Sted Opstandelseskirken Kirkerne sørger for frokost og frugt hver gang. Husk fornuftigt udetøj. Onsdag den 20. februar vil vi være ude det meste af dagen, så da er det meget vigtigt med påklædning efter årstiden. Elektronisk tilmelding til via www.herstedosterkirke.dk senest den 1. februar 2018.


Foto Colourbox

Kom dt æ l k d u

Fastelavn, er mit navn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 3. marts kl. 10.00 Herstedøster Kirke Der er fuld af sjov og ballade, når vi holder en anderledes fastelavnsgudstjeneste med masser af overraskelser. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Husk udklædning.

Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

ræst rsted og p e n g So nn Haa pirea Krom er Kirkes Sirker a l l i n Gu tedøst r medv Hers Børneko og

23


REPORTAGE ALLE KAN SYNGE

alle kan synge i praksis

En sangtime på skolen

Korleder Signe Sørensen er i gang med undervisningen.

24


REPORTAGE ALLE KAN SYNGE

Alle kan synge – det store korsamarbejde mellem Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole er kommet godt fra start. Vi besøgte projektet i praksis under en sangtime en tilfældig mandag formiddag. Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen

D

e kommer trippende pænt på række to og to og går ind ad døren til lokale 75. Et øjeblik senere sidder børnene fra 1.D i en halvcirkel rundt om korleder Signe Sørensen. På sin guitar slår hun de første toner an til velkomstsangen Vores skoledag, som klassen efterhånden kender så godt. Vi er til kortime på Herstedøster Skole. Eller rettere klassekor. For de foranstående 45 minutters undervisning er det konkrete bevis på et banebrydende samarbejde mellem Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole. ’Alle Kan Synge’ hedder projektet, der over de kommende fire skoleår vil give korundervisning til samtlige små 500 børn i indskolingen. Dermed er det landets største korprojekt for kirke og skole, og det kan nogle gange tage pusten fra selv Anne-Kari Ferenczi. Hun er organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke og ophavskvinden til projektet. »Engang imellem bliver man nødt til at turde tænke nyt og stort, for ellers vil der ikke ske nogen udvikling,« siger Anne-Kari Ferenczi. Sang er dannelse. Derfor greb hun chancen, da hun sidste år hørte, at skolen var i gang med at udarbejde en ny dannelsesprofil. »Sang er i den grad dannelse, for det er med til at fortælle, hvem vi er. Samtidig siger erfaringen og videnskaben, at sang styrker vores trivsel på flere måder, og det forstærker fællesskabet, samhørigheden, koncentrationen, indlæringen og integrationen. Så det passer jo godt til en skole,« siger Anne-Kari Ferenczi. Med de argumenter gik hun til skolens ledelse med et forslag om et korsamarbejde. Skoleleder Birgitte Pilgård var straks med på ideen, og i foråret afviklede kirken og skolen et pilotprojekt med korsang i to tredjeklasser. Det blev så stor en succes, at menighedsrådet og skolen underskrev en samar-

bejdsaftale om det videre forløb, og mandag den 13. august , på første skoledag, lød det officielle startskud til Alle Kan Synge – med økonomisk støtte fra Albertslund Kommune, Statens Kunstfond og Glostrup Provsti. »Min erfaring er, at både eleverne og de involverede medarbejdere er begejstret for Alle Kan Synge. Vi kan allerede nu se de spæde skridt til, at eleverne har fået en større forståelse for hinanden og deres forskelligheder. Som skole hylder vi mangfoldigheden blandt både elever og medarbejdere. Det giver os et godt fundament til at blive klogere på hinanden,« siger Birgitte Pilgård. Begejstring i menighedsrådet. Også i menighedsrådet i Herstedøster Sogn er der glæde. Claus Heje har som kontaktperson haft en tæt føling med projektet og har på menighedsrådes vegne været med til at udarbejde samarbejdsaftalen. »Det er et fantastisk projekt, der flugter med menighedsrådets vision. Vi har ikke bare et ønske om, at man lærer kirken at kende, men også at være en del af det fællesskab, der er i lokalsamfundet. Og det får vi opfyldt med Alle Kan Synge,« siger Claus Heje og fortsætter: »I menighedsrådet er vi stolte over, at vi er med i dette projekt og over, at vi har en ildsjæl af en organist og andre medarbejdere, der kan få det til at lykkes. For det er desværre ikke givet, at kirken og skolen kan samarbejde på samme måde, som vi gør det her i Herstedøster. Men det skyldes nok, at vi i Albertslund Kommune er vant til at arbejde sammen på tværs af de mange forskelige kulturer, vi har.« En omfattende korskole. En del af forklaringen på det gode samarbejde er Herstedøster Kirkes omfattende korskole. Den består af omkring 75 børn og unge i alderen fem til 25 år fordelt på fem kor. »Alle korister kommer hos os hver eneste uge, og en del

25


REPORTAGE ALLE KAN SYNGE

I menighedsrådet er vi stolte over, at vi er med i dette projekt og over, at vi har en ildsjæl af en organist og andre medarbejdere, der kan få det til at lykkes. For det er desværre ikke givet, at kirken og skolen kan samarbejde på samme måde, som vi gør det her i Herstedøster. Men det skyldes nok, at vi i Albertslund Kommune er vant til at arbejde sammen på tværs af de mange forskelige kulturer, vi har. Claus Heje, kontaktperson, Herstedøster Kirke

har gjort det i mange år. En del af dem går på Herstedøster Skole, og derfor er man på skolen særdeles bekendt med vores eksistens. Kirkekor er da heller ikke et tabu her i byen, fordi folk ved, hvor stor betydning det har for børnene og de unge,« siger Anne-Kari Ferenzci. Østen for Herstedøster. Tilbage i lokale 75 slår Signe Sørensen tonen an til I Østen stiger solen op. »Er der nogle, der ved, hvad Østen er?« spørger hun og får svar på alt fra en by til et land. Det er ikke tilfældigt, at børnene både synger salmer og verdslige sange. Det er en del af konceptet, og for Birgitte Pilgård udtrykker det dannelse. »Dannelse er en erkendelse af, at mennesket indgår i en

26

større helhed, hvor det forholder sig til andre. Det er lige præcis det, som ’Alle Kan Synge’ også handler om. Signalværdien i at Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole samarbejder om de fælles værdier og normer, som er påkrævet for at kunne begå sig som borger i dagens Danmark. er alfa og omega. Derfor er samarbejdet så vigtigt,« siger Birgitte Pilgård. Det er Anne-Kari Ferenzci enig i. »Vi er kommet bedre fra start, end jeg turde drømme om. Det skyldes et grundigt forarbejde i projektteamet, en dygtig korleder og en stor opbakning fra skolen, kommunen, kirken og provstiet. Alle har været med til at skabe den gode stemning, der nu er over hele linjen. Og jeg møder kun glade børn, for det er ganske enkelt umuligt at være sur, når man synger,« siger hun.


HERSTEDØSTER KIRKE KONTAKT OS

Præster Lars Kruse (kbf.) Tlf 5114 9210 E-mail lark@km.dk Elna Carlsen Tlf 4363 2900 | 2149 0227 E-mail ec@km.dk Gunilla Kromann Haarsted Tlf 5172 2164 E-mail gkh@km.dk Kirkekontor Opstandelseskirken Gymnasievej 2 2620 Albertslund Kordegn Thomas Suensson Tlf 4366 0680 E-mail tss@km.dk Kontortid Mandag-onsdag 10.00-14.00 Torsdag 11.00-14.00 samt 16.00-17.30 Fredag 10.00-12.00 Menighedsgården Herstedøstergade 5 2620 Albertslund Gravere Ole Behrndtz Tlf 2496 0124 E-mail ob@km.dk Gerald Fitzgerald Tlf 2424 1068

Kirketjenere Jannie Lindgaard Pedersen Tlf 2963 0241 E-mail jlp@km.dk Brian Nielsen Tlf 2963 0241 E-mail brn@km.dk Musiske medarbejdere Anne-Kari Ferenczi, organist og leder af korskolen Tlf 2186 0875 E-mail annekari.ferenczi@gmail.com Else-Marie Damsgaard, organist Tlf 2617 4305 E-mail else-marie.org@hotmail.com Bente Colding-Jørgensen, korleder Bettina Cecilia Rasmussen, korleder Janne Solvang, babysalmesang og småbørnssalmesang E-mail janne.solvang@gmail.com Mette Frederiksen, kirkesanger Signe Lorentzen, kirkesanger Annie Friis, kirkesanger Kommunikation Bo Nygaard Larsen, kommunikationsmedarbejder Tlf 4076 2151 E-mail bonygaardlarsen@me.com

Menighedsråd Lars Lodberg, formand Tlf 3052 9592 E-mail lodberg01@gmail.com Susanne Serop Blomsterberg, næstformand Tlf 4363 1295 Claus Heje, kontaktperson Tlf 2123 0858 Jens Christian Aarestrup Ravn, kasserer Tlf 4396 3070 Øvrige medlemmer Karin Ammitzbøll Tlf 7732 7383 Jørgen Jørgensen Tlf 4364 3054 Gertrud Thiil Nielsen Tlf 4396 4474 Else Marie Schrøter Tlf 4344 4284 Christine Holm Jessen Tlf 5126 5683 Olivia Winther-Sørensen
 Marianne Gustafsson


Kirkeværge Steen Hommelhoff Jensen (valgt uden for menighedsrådet) Rytterhusene 14 2620 Albertslund Tlf 4032 2516 E-mail steen.hommelhoff@gmail.com

27


Sangaftener i Menighedsgården

V

interen og foråret byder på fire sangaftener i Menighedsgården. Traditionen tro bliver det en blanding af gamle og nye sange, som Sangaftenudvalget har fundet. »At synge giver glæde, og at synge sammen er fællesskab. Derfor vil vi synge om alt fra solskin til Solitudevej,« siger organist Else-Marie Damsgaard, der er medlem af Sangaftenudvalget. Udvalget har plukket i Højskolesangbogen og i andre sangbøger og krydrer aftenen med kommentarer og anektdoter om sangene. Hver aftens sange er samlet omkring et emne. Midt i det hele bliver der tid til at hygge sig med kaffe, te og kage, som menighedsrådet sørger for. I anden del af programmet er der frit valg fra Højskolesangbogen eller fra tekster, som deltagerne selv har taget med, og her kommer vi vidt omkring i repertoiret,« siger Else-Mari Damsgaard og fortsætter: »Har man en lille historie eller kommentar, der kan knyttes til sangene, bliver det jo ekstra sjovt. I løbet af en sangaften får vi sunget omkring 20 sange.«

Datoer og temaer Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

28

den den den den

9. januar kl. 19.30 Sange om frihed. 13. februar kl. 19.30 Sange om rejser 13. marts kl. 19.30 Sange om sorg og glæde 10. april kl. 19.30 Sange om ungdom.

Else-Marie Damsgaard. Tekst Bo Nygaard Larsen Fotos Else-Marie Damsgaard og Bo Nygaard Larsen

Profile for Herstedøster Kirke

HØK  

Velkommen til årets sidste udgave af HØK - kirkebladet for Herstedøster Sogn. Læs blandt andre emner om julens mange gudstjenester og arrang...

HØK  

Velkommen til årets sidste udgave af HØK - kirkebladet for Herstedøster Sogn. Læs blandt andre emner om julens mange gudstjenester og arrang...

Advertisement