__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

4. alea | 2018ko abuztuza

Geure sport Herri kirol aldizkaria

Herri kirolak

deporte rural force basque rural sport

Nafarroa izan da Zazpi Herrialdeetako onena


2 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Arrastre de piedra

EDITORIAL

Uno de los pilares principales de nuestros ancestrales deportes, es sin duda el arrastre de piedra por bueyes. Esto, junto a la aizkora y el harrijasotze, marcan al resto de modalidades que componen el amplio abanico reglamentado. Son dieciocho en total. Nuestros deportes basados en la supervivencia del caserío y de la vida misma, recogen esas labores esenciales. Levantar y trasladar. Cortar y laborar. Domar animales y ponerlos en práctica de arrastre. Así durante siglos, y hasta hace poco más de medio siglo, los bueyes y otros animales utilizados en las labores del campo, se convirtieron en el motor de la agricultura y de la ganadería. Nuestros mayores recuerdan aún los cientos de bueyes, vacas, mulos, caballos y asnos, que fueron estampa viva en nuestro territorio. En aquellas labores se basan nuestras pruebas de arrastre. Orgullo de tradición y homenaje a nuestros antepasados. Labor que nuestros probalaris, cuidando con cariño y sacrificio a los animales, (hasta doce o más años de mimo y preparación). Con una reglamentación que ampara el buen hacer en la competición y con una labor didáctica a la vez, para mostrar a nuestros hijos el reflejo de una realidad no muy lejana. El respeto a los animales comienza en no desear su desaparición como tales.

Argitaratzailea: Egur Sport, S.L. Helbidea: Goikuria kalea 29; 01170 Elosu (Araba)

Idi-dema

Diseinua: Belako Publizitatea eta Komunikazioa (www.belako.info)

Gure betiko kiroletan garrantzitsuenetakoak idi-demak dira. Aizkorarekin eta harri-jasotzearekin batera, araudiaren barruan dauden gainerako kirolak markatzen dituzte. Guztira hemezortzi kirol dira araututakoak.

Publizitatea: 945.455.471 Inprimategia: Leitzaran (Andoain) Tirada: 1.000 ale Lege-gordailua: SS-557-2018

OHARRA: GeureSport-ek ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. Debekatua dago aldizkariko edozein testu edo argazki idatzizko baimenik gabe erabiltzea. Aldizkari hau doan banatzen da eta iragarleei esker argitaratzen da.

Nombre y apellidos:....................................................................... ........................................................................................................................................................

Dirección:............................................................................................................ ........................................................................................................................................................

!

Geure sport Herri kirol aldizkaria

Suscribete!

30€ al año

Envía la cartilla a: egursport@euskalnet.net Goikuria kalea 29; 01170 Elosu (Araba)

C.P.:...................................................................................................................................... Teléfono:....................................................................................................................................................................................................................................... E-mail:................................................................................................................................................................................................................................................. C. Corriente (20 digito):.......................................................................................................................................................................

Lan haietan oinarritzen da harriari tiraka aritzea, tradizioaren arrotasuna eta gure arbasoentzako omenaldia. Horretan gure probalariek lan handia egiten dute. Animaliak mimo handiz zainduz, (12 urtez edo gehiagoz mimoak eta prestakuntza). Horretarako araudi bat dago, eta horrek gauzak ongi egitearen zaintza dakar, baita era berean gure semealabei orain dela gutxi izandakoa eta izan zena erakusteko ere balio duena.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Txantxangorri le informa de que sus datos personales quedarán incorporados a sus ficheros con el único fin de enviarle la revista cada mes durante el tiempo de suscripción. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal tal y como dispone la Ley.

IRITZIA

Erredakzioa: Jon Leunda, Koldo Basagoi, B. Fernandez de Gobeo

Gure kirolak baserrietako bizi iraupenean oinarrituta daude, baita bizitzan bertan ere. Jaso eta eraman, moztu eta landu, animaliak domatu eta tiratzeko lanean jarri. Mendeetan hasi eta orain dela mende erdi bat arte, idiak eta baserriko lanetan erabiltzen ziren beste animalia batzuk, abeltzaintzako eta laborantzako motorrak bihurtu ziren. Gure arbasoek oraindik gogoan dituzte zenbat idi, behi, asto, behor, zaldi eta mando ibiltzen ziren lanean, eta haiek ziren gure lurraldeko egunerokoa.

Animaliekiko errespetua, diren bezalakoak onartzearekin hasten da.


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 3

A Nafarroa Garaia le vale la regularidad para llevarse Zazpi Herrialdeetako Txapelketa Ipar Euskal Herria al final no participó La regularidad que mantuvo Nafarroa Garaia en todas las pruebas de Zazpi Herrialdeetako Txapeketa, le sirvió para llevarse el título con holgura. Como el mismo nombre indica, siete tenían que ser los herrialdes, pero viendo los problemas que han tenido en las últimas ediciones Nafarroa Beherea y Zuberoa para formar equipo, este año se decidió que se uniesen las tres provincias de Ipar Euskal Herria. Pero ni con esas, ya que Iparralde, que era el nombre del equipo que te-

nía que participar, no estuvo en Gasteiz, donde se celebró la prueba, y tan solo lucharon por el título los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria. Con muchísimo público en las gradas de la Plaza de los Fueros de Gasteiz se disputó la prueba y la gran regularidad de los navarros sentenció el envite. El equipo colorado ganó en lokotxbiltzea, zaku-eramatea, aizkora y sokatira, pero en otras cuatro pruebas logró el segundo puesto, lo que le valió para sumar puntos.

Bizkaia también fue regular. Tan solo ganó la prueba de orgajokoa, con Ousman Drame, pero en el resto de las competiciones también fue capaz de sacar puntos y es el equipo que más apretó a los navarros. Si Nafarroa fue regular, Gipuzkoa fue todo lo contrario. Los guipuzcoanos ganaron tres pruebas, pero fue última en cuatro, lo que le dejó sin opciones

de luchar por el título. Araba fue quien cerró la clasificación. Ganó en dos modalidades, txinga e ingude, pero en el resto de las pruebas no pasó del tercer puesto.

Nafarroa Garaiaren erregulartasunak txapela lortzeko balio izan dio Nafarroa Garaiak Txapelketa osoan izandako erregulartasunak txapela lortzeko balio izan zion. Zazpi Herrialdeetako Txapelketan, izenak berak dion bezala, zazpi herrialdek izan behar zuten, baina azken urteotan Zuberoak eta Nafarroa Beherak taldea osatzeko arazoak izan dituzte. Aurten Ipar Euskal Herriko hiruren artean Iparralde izenarekin jokatu behar zuten, baina azkenean ez zen inor etorri eta Hego Euskal Herrriko lau taldeak aritu ziren. Jende askoren aurrean jokatu zen saioa Gasteizko Fo-

ruen plazan, eta Nafarroak lau proba eraman zituen. Horiek irabazteaz gain, beste lau probatan bigarren izan zen, eta horrek puntu asko eman zizkion. Bizkaiak garaipen bakarra lortu zuen, baina gainerako postuak oso onak izan zituen. Erregulartasunaren kontrakoa izan zen Gipuzkoa. Hiru proba irabazi zituen, baina beste lauretan azkena ere izan zen. Arabak itxi zuen sailkapea. Bi proba irabazi zituen, baina gainerakoetan ez zen hirugarren postutik pasa.


4 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Zazpi Herrialdeen Herri Kirol Txapelketa Herriald.

Lokotxbiltzea

Ingudealtxatzea

Lastoaltxatzea

Harrijasotzea

Txingaeramatea

Orgajokoa

ZakuTrontza Aizkora eramatea

Sokatira

Puntuak guztira

Azken sailkapena

Nafarroa

4

3

1

3

2

3

4

3

4

4

31

Bizkaia

3

2

3

1

3

4

3

2

2

3

26

Gipuzkoa

1

1

4

4

1

2

1

4

3

2

23

Araba

2

4

2

2

4

1

2

1

1

1

20

Emaitzak probaz-proba LOKOTX-BILTZEA

IRABAZLEEN HISTORIKOA Urt.

Lekua

Ek

Irabaz.

1987

Atharratze

-

Lapurdi

1988

Atharratze

1

Zuberoa

1989

Garazi

2

Bizkaia

1990

Doneztebe

3

Bizkaia

1991

Gasteiz

4

Gipuzkoa

SOKATIRA

1992

Bartzelona

5

Bizkaia

1º NA BETI-GAZTE 4 pt

1993

Azpeitia

6

Gipuzkoa

7

Gipuzkoa

INGUDE-ALTXATZEA

NA Fernando ETXEGARAI

6’41”

AR Jon LAPAZARAN

91 al

BI

6’57”

NA Josetxo URRUTIA

85 al

AR Guillermo LOPEZ

7’17”

BI

Ioritz PEREIRA

83 al

GI

7’27”

GI

Gorka ETXEBERRIA

78 al

Patrik SAITUA Jon GOIKOETXEA

lasto-ALTXATZEA 1º

GI

J. M. Bustintza ‘TUBI’

BI

Beñat AMADE

AR Jose LAUZURIKA

4º NA Iñigo GOIENETXE

HARRI-JASOTZEA 25 al

GI

A. IRIGOIEN

31 al

22 al

2º NA U. BERTIZ

28 al

BI

21 al

AR J. IRANETA

26 al

GI IBARRA

15 al

BI

25al

4º AR BADAIOTZ

A. ETXEBARRIA

TXINGA-ERAMATEA

GAZTEDI

3 pt

1994

Baiona

2 pt

1995

Ez zen jokatu

1 pt

1996

Getxo

8

Bizkaia

1997

Paris

9

*

1998

Gasteiz

10 Bizkaia

1999

Getxo

11

Bizkaia

2000 Garazi

12

Bizkaia

2001

13

Gipuzkoa

2002 Bera

14

Naf. G. Bizkaia

Orga-jokoA

AR Kerman. Perez de HEREDIA

30 pl

BI

20 pl

2º NA Xabier URRUTIA

12 1/4

GI

5 1/4 15 zm.

AR Oscar S. del CASTILLO

2003 Hendaia

15

2’20”

NA Iker VICENTE

4’58”

2004 Ozaeta

16 Nafar. G.

2º NA Josetxo BARBERENA - Iñaki BARBERENA

2’52”

GI

Iñaki AZURMENDI

5’32”

2005 Getxo

17

BI

4’11”

BI

Julen LARREA

5’43”

2006 Baigorri

18 Nafar. G.

AR Ramiro LLANOS - Juan Carlos LOPEZ

4’32”

AR Iñaki KINTANA

7’49”

2007

19 Nafar. G.

Oscar PEREZ

3º NA Daniel SALDIAS 4º

GI

Iker GOIKOETXEA

GI

Igor ESNAOLA - Santi AIZPURUA

BI

TRONTZA

Ousman DRAME Javier URRESTI

4v 3 v 1/4 3 v 4,33 m 2 v 6,56 m

AIZKORA

Santi ZUBIZARRETA - Arkaitz ISPIZUA

zaku-eramatea 1º NA I. IRAIZOZ-O. AIZKORBE-J. LINZOAIN

1’37”

E. SALTERAIN - I. ARDEO -J. A. MELIDE

1’51”

3º AR S. ALDASORO - B. URETA - M. GOMEZ

1’54”

2’03”

BI

GI A. GALARRAGA - PEÑAGARIKANO - I. ILLARRAMENDI

Donostia

Atharratze

Nafar. G.

2008 Donostia

20 Nafar. G.

2009 Doneztebe

21

2010

Hendaia

22 Nafar. G.

2011

Legutio

23 Gipuzkoa

2012

Getxo

24 Bizkaia

2013

Baigorri

25 Gipuzkoa

2014

Atharratze

26 Gipuzkoa

2015

Elizondo

27 Nafar. G.

2016

Donostia

28 Gipuzkoa

2017

Sara

29 Bizkaia

2018

Gasteiz

30 Nafar. G.

Nafar. G.

* 1997koa, Parisen, ez zen benetako txapelketa izan, egitura desberdinarekin egin zen.


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 5

Gabirondok Euskal Herriko txapelarekin omendu du Garaialde Gabirondo II.ak eskuratu zuen Asteasun Euskal Herriko txapela, beretzat oso zaila zen egun batean. Bezperan zendu zen Garaialde, segalaria eta Gabirondoren betiko lagun handia, gaisotasun larri batek jota. Urnietarrak berari txapela eskeintzeko amorruz ekin zion lanari, eta baita lortu ere lan handi bat egin ostean. Amaieran malkoen artean eskeini zion txapela bere lagun handiari. Gipuzkoako Txapelketako final bera zen, eta hori kontuan hartuta, Etxeberria zen faborito, baina ordubeteko lanaren ostean, Gabirondok moztu zituen kilorik gehien. Gabirondok berak irabazi du baita ere Almitza Elkarteak antolatzen duen nazioarteko erako txapelketa. Altzon jokatutako azkeneko jardunaldian lortu zuen garaipena, eta horrekin baita txapela ere. Nesketan azkeneko saioa Otamendik eraman zuen, baina txapela

Gabirondok irabazi du ere Almitza elkarteko txapelketa

EUSKAL HERRIKO TXAPelketa 1. Gabirondo II

2.571 kg

2. Etxeberria

2.434,5 kg

3. Goikoetxea

2.216,5 kg

4. Esnaola

2.170,5 kg

ALMITZA - MUTILEN SAIL.

ALMITZA - NESKEN SAIL.

1. Gabirondo II

176 pt

1. Imaz

178 pt

2. Goenaga

175 pt

2. Mazkiaran

177 pt

3. Altzo

173 pt

3. Otamendi

176 pt

Gabirondo II homenajea con la txapela a Garaialde

Imazentzat izan da. Gaztetxoetan, nesketan Garmendiak azkeneko saioa eta baita Liga ere irabazi ditu, eta mutiletan, Gabirondok irabazi zuen azkeneko ekinaldia, baina txapela Arrospidek eraman du.

Gabirondo II logró el título de Euskal Herria en Asteasu, en un día muy complicado para él, ya que en la víspera fallecía el segalari Garaialde, víctima de una larga enfermedad. Eran muy amigos los dos, además de vecinos, y Gabirondo le dedicó la txapela entre lágrimas, en un mo-

mento muy emocionante. El de Urnieta también se ha llevado la liga en la modalidad internacional que organiza Almitza Elkartea. En la categoría femenina la ganadora ha sido Imaz, mientras que en los jóvenes, Garmendia ha sido la mejor en chicas y Arrospide en chicos.


6 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Larrañagak irabazi egin dio Mugertza II.ari Txapeldunen Ligako norgehiagoka Mikel Larrañagak Gipuzkoako txapelduna menderatu zuen Bilboko San Inazio auzoan jokatu zen Urrezko Aizkolariak-eko Txapeldunen Ligako saioan. Gipuzkoako finalean Mutrikukoak txapela jantzi zuen, eta azpeitiarra hirugarren izan zen, baina oraingoan Mikel izan zen garaipena lortu zuena, nahiz eta lehen bi probetan Gipuzkoako txapelduna aurretik izan zen. 45 ontzakoa zeinek kolpe gutxiagotan moztu izan zen egin zuten lehen lana, Mugertzak irabazi zuena 38an moztu eta 11ren aldea kenduta. Bigarrengoan, tamaina bereko enborra erlojuz kontra erdibitu behar izan zuten, eta hor ere Ugaitz nagusitu zen, 52 segundoan amaituz, eta beste bost segundoko tartea kenduz.

Larrañaga supera a Mugertza II en la Liga de Campeones

Hirugarren lanean hasi zen azpeitiarraren erreakzioa. Zutik jarritako 45 ontzakoa moztu behar zuten, eta minutu eta 34 segundoan bota zuen enborra, aurkariari 15 segundoko tartea kenduz. Lan honen ostean, Mugertzak aurretik jarraitzen zuen baina bien tartea segundo batekoa zen. Ondoren 60 ontzakoa moztu behar zuten, eta 3 minutu eta 10 segundoan amaitu zuen Mikelek, Ugaitzi 27 segundoko aldea kenduz. Azken lanera Larra-

Mikel Larrañaga superó a Ugaitz Mugertza en la jornada de la Liga de Campeones de la Urrezko Aizkolariak, celebrado en el barrio bilbaíno de San Ignacio. El reciente campeón de Gipuzkoa logró ganar las dos primeras pruebas, pero luego fue Larrañaga quien se llevó el gato al agua. El mutrikuarra logró una ventaja de 16 segundos al término de la segun-

ñaga 26 segundoko aldearekin sartu zen. Hor lau 60 ontzako moztu behar zituzten. Larrañagak 14 minutu eta 10 segundoan burutu zituen lanak, eta 15 minutu

da prueba, pero al final de la tercera Larrañaga ya se había puesto a un segundo y el azpeitiarra ya se encontraba por delante al finalizar la cuarta. Al trabajo final, Larrañaga entró con una diferencia de 26 segundos y en la prueba remató la faena. Larrañaga concluyó su trabajo en 20 minutos y 40 segundos, mientras que Mugertza II necesitó 22 minutos y 32 segundos.

eta 36 segundoan Mugertzak. Lan guztiak burutzeko, 20 minutu eta 40 segundo behar izan zituen Larrañagak, eta 22 minutu eta 32 segundo Mugertza II.ak.


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 7

Mugertza II-Jauregi, campeones del Torneo de aizkolaris de La Blanca La feria de herri kirolak ha resultado brillante en Gasteiz La Feria Herri kirolari de la Blanca en Gasteiz, con un variado programa de actividades, ha resultado brillante, aun a pesar del fuerte calor reinante en la Plaza de los Fueros. Destacó el tradicional Torneo Aizkolari por parejas, integradas por duetos compuestos por aizkolaris alaveses, combinados con los mejores aizkolaris de élite. La labor en cada jornada fue la de cortar un tronco cada uno en contrarreloj, un vertical en txanda libre, un oinbiko en velocidad, vertical/horizontal y al final 4 de 60 pulgadas. En semifinales. El día 5, Mugertza II-Arkaitz Jauregi, derrotaron a Rodríguez II-Larrañaga y el día 6, E. Kortxero-A. Atutxa ganaron a Rodríguez I - Iker Vicente. La final se celebró el día 8,

consiguiendo las txapelas el dueto formado por el campeón de Gipuzkoa, Ugaitz Mugertza y el campeón de Araba, Arkaitz Jaure-

Formaron una pareja muy equilibrada, con nervio y técnica

gi. Formaron una pareja muy equilibrada tanto en los cortes verticales, como en los horizontales, con nervio y técnica. Se celebraron

diversos campeonatos alaveses (resultados en cartelera) y también el ya clásico y espectacular duelo en txinga erute entre Ousman Drame y Kerman Perez de Heredia con triunfo para el alavés.

Mugertza II eta Jauregi izan dira Andramari Zuriaren Aizkolarien Torneoko txapeldunak Ekintza ugari eta ezberdinak izan zituzten Gasteizko Andra Mari Zurietako jaialdiek, eta jendearen erantzun bikaina ere bai, nahiz eta bero handia izan zen protagonista. Binakako Aizkolarien Torneoa nabarmendu zen. Bertan Arabako aizkolariak, goi mailakoekin bikoteak osatuz lehiatzen dira, eta Mugertza II eta Jauregi izan ziren irabazleak, finalean Kortexero eta Atutxa menderatuta. Finalerdietan, Rodriguez II.a eta Larrañaga hartu zituzten mendean, eta beste

finalerdian Atutxak eta Kortxerok, Rodriguez I.a eta Iker Vicente menperatu zituzten. Saio guztietan, enbor bat erlojuz kontra ebaki, zutik jarritakoa txanda librean moztu, oinbiko bat zeinek azkarrago erdibitu, zutik/etzanda eta, lau 60 ontzako ebaki, izan zituzten egin beharreko lanak. Arabako Txapelketa ugari ere jokatu ziren (emaitzetan daude sailkapenak) eta txingan ohikoa den Drameren eta Perez de Herediaren arteko dema ere bai. Arabarrak irabazi zuen.


8 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Mugertza izan da Gipuzkoako Lehen Mailako azkarrena Ugaitz Mugertza izan zen Gipuzkoako Lehen Mailako aizkolarien finaleko azkarrena. Urteroko moduan Mendaroko pilotalekuko harmailak leporaino bete ziren, eta bertaratu zirenek ez zuten izan damutzeko betarik, goi mailako finala eskeini baitzuten. Bakoitzak, lau kana-erdiko, beste horrenbeste 60 ontzako eta bi oinbiko moztu behar izan zituen.

Gipuzkoako finala

1. Mugerza II

33’13”

2. Azurmendi

34’10”

3. Larrañaga

34’22”

4. Otaegi

35’39”

5. Alberdi

35’48”

6. Zaldua

39’02”

urrezko kopa 1. Atutxa

31’51”

2. Vicente

33’09”

3. Larrañaga

34’45”

4. Azurmendi

35’53”

5. Otaegi

39’15”

Lehen enborretik hartu zuen aurre mutrikuarrak eta horrelaxe joan zen lan erdiak arte, baina lan erdietako azkeneko enborra Larrañaga izan zen aurretik bota zuena. Baina bigarren itzuliko lehen enborrean, bigarren oinbikoan, alegia, berriro ere Mugertza aurretik jarri zen, eta ez zuen utzi lehen postu hori

amaierara arte. Bigarren postuarako ere boroka polita izan zuten Larrañagak eta Azurmendik, baina azken honek aurre hartu zion azpeitiarrari. Laugarren amaitu zuen Otaegik, Alberdirekin borroka handia izan ostean, eta Zalduak itxi zuen sailkapena. Emozioz beteriko bukaera izan zuen finalak, izan

ere Ugaitzek orain dela sei urte istripuz zendu zen bere amari eskaini baitzion txapela.

Urrezko Kopa

Aitzol Atutxak laugarren urtez jarraian irabazi du Donostiako Urrezko Kopa. Aizkolari bakoitzak 14na kana-erdiko ebaki behar izan zituen.

Ugaitz Mugertza fue el más rápido en la final de aizkolaris de Primera en Gipuzkoa Ugaitz Mugertza se proclamó campeón de Gipuzkoa de Primera en el abarrotado frontón de Mendaro. El mutrikuarra realizo un extraordinario trabajo. Se puso al frente de la competición en el primer tronco y allí se mantuvo hasta la mitad del trabajo, donde Larrañaga le arrebató el primer puesto. Pero de nuevo, en el siguiente tronco, se volvió a colocar primero y ya nadie le pudo pasar, logrando una merecida victoria. Para el segundo puesto tuvieron una gran lucha Larañaga y Azurmendi y fue este último quien acabó segundo.

Otaegi, que acabó cuarto, también tuvo una reñida pelea con Alberdi, en una muy disputada final. Al témino de la prueba Ugaitz le ofreció la txapela a su madre, que falleció en accidente ahora hace seis años.

Urrezko Kopa

Aitzol Atutxa ganó por cuarta vez consecutiva la Urrezko Kopa de Donostia. El vizcaíno aventajó en un minuto y 18 segundos a Iker Vicente. Tras el de Otsagabia, Larrañaga, Azurmendi y Otaegi completaron la clasificación.


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 9

Otaño y García ganan los campeonatos de Segunda de Aizkora en Gipuzkoa y Araba García ganó con total autoridad, con más de cuatro minutos de diferencia con Polanco Eneko Otaño y Álvaro García lograron los títulos de Segunda de aizkora de Gipuzkoa y de Araba. Asteasu acogió la final de Gipuzkoa y el favorito Eneko Otaño, que ya había sido el mejor en las eliminatorias, no falló. Era el más joven de la final, pero el de Beiza-

ma fue el mejor de todos. Mugertza III, que fue de menos a más, acabó en segundo puesto, por delante de Mujika, que también alcanzó el podio. Álvaro García, por su parte, ganó con total autoridad la final del campeonato de Araba que se celebró en

Otañok eta Garciak irabazi dituzte Gipuzkoako eta Arabako Bigarren Mailako txapelak

Eneko Otaño eta Alvaro Garcia izan dira Gipuzkoako eta Arabako Bigarren Mailako txapeldunak. Beizamakoak Asteasun lortu zuen txapela. Bera zen finaleko gazteena, baina onena ere bera izan zen. Bigarren postua eskuratu zuen Mugertza III.ak. Mutrikuarrak behetik gora egin zuen, eta bigarren amaitu zuen, Mujikari aurre hartuz. Arabakoan, El Espinarkoa nagusi izan zen, eta gainerako lehiakideei alde nabarmena kendu zien. Otxandioko finalaren bukaeran, lau minututik gorako tartea kendu zion bigarren amaitu zuen Polancori.

Otxandio. Fue con diferencia el mejor de todos los finalistas y al término de la prueba logró una diferencia de más de cuatro minutos sobre el segundo clasificado, que fue el local Polanco.

CTO. DE GIPUZKOA

CTO. DE Álava

1. Otaño

15’12”

1. García

13’59”

2. Mugertza III

15’57”

2. Polanco

18’21”

3. Mujika

16’19”

3. Armentia

18’41”

4. Irazu

17’05”

4. Iacobuti

20’27”

5. Txapartegi

17’07”

5. Llanos

21’22”

6. Alkizalete

18’42”

6. Herrero

23’17”


10 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Txapelketetako emaitzak BIZKAIA

BIZKAIA

‣SANTURTZI, uztailak 21 Bizkaiko Harrizulatze Liga - 5. jardunaldia: 1. Piratak (13 zulo, 2 zm, 4 mm), 2. Kabiezes (13 zulo, 5 mm), 3. Trapaga (11 zulo, 10 zm), 4. Ortuella (10 zulo, 5 mm), Errekatxo (9 zulo, 9 zm, 5 mm). ‣otxandio, uztailak 22 Arabako Aizkolari Txapelketa (2. maila): 1. Alvaro Garcia (13’59”); 2. Luis Polanco (18’21”); 3. Asier Armentia (18’41”); 4. Anton Iacobuti (20’27”); 5. Ramiro Llanos (21’22”); 6. Hermenigildo Herrero (23’17”). II. Vulkano Yungura jasotze Txapelketa: Yungura de 122 kg - 3’; Yungura de 88 kg - 3’ 1. Jesús Mª Iruretagoiena ‘Izeta lll’ (33 jas.); 2. Joseba Ostolaza (31 jas.); 3. Imanol Illarramendi ‘Kortaberri’ (29 jas.); 4. Aimar Galarraga (27 jas.); Julen Díaz (17 jas.). ‣arrigorriaga, uztailak 22

‣ALGORTA, uztailak 31 Bizkaiko Zaku Eramate Txapelketa (gizonak): 1. Ousmane Drame (30’89”); 2. Jon Ander Malana (31’99”); 3. Igotz Ardeo (32’22”); 4. Beñat Amade (32’59”); 5. Unai Ardeo (32’80”); 6. Mikel Agirre (33’95”); 7. Urko Real de Asua (37’92”). Bizkaiko Zaku Eramate Txapelketa (neskak): 1. Miranda Jounnot (35’63”); 2. Garazi Arruti (35’91”); 3. Pilar Rodriguez (39’10”); 4. Iraide Geruzaga (40’49”). ‣RETUERTO-BARAKALDO, uztailak 31 Bizkaiko Herri Kirol Liga - 7. jardunaldia: Lokotxak biltzea, txinga-erutea, lasto-altxatzea, ingude, harrijasotzea, trontza eta aizkora · Mallabia Herri Kirol Taldea (22’56”). ‣gorliz, abuztuak 4 Bizkaiko Harrijasotze Txapelketa: Harriak: 3 min., zilindroa 113 kg, kubikoa 113 kg, bola 100 kg 1. Inhar Urruzuno (32,19,27=9.463 kg); 2. Jon Gisasola (24,13,25=6.681 kg); 3. Julio Jiménez (24,19,18=5.529 kg); 4. Asier Zubiaga (21,11,16=5.216 kg); 5. Jon Petter Scott (20,10,16=4.490 kg). 6. Alejandro Merlo (19,9,13=4.464 kg). ‣laukiz, abuztuak 11 Lur Gaineko Bizkaia Sokatira txapelketa - 600K: 1. Gaztedi “A”; 2. Getxo ; 3. Goiherri “A” ; 4. Gaztedi “B”; 5. Gaztedi “C” ; 6. Akelarre. ‣astrabudua, abuztuak 12 Bizkaiko Herri Kirol Liga - 8. jardunaldia: Lokotxak biltzea, txinga-erutea, lasto-altxatzea, ingude, harrijasotzea, trontza eta aizkora · Piratak (21’59”). · Ondarroa (26’10”). ‣MALLABIA, abuztuak 15 Mallabiko Harrijasotze Txapelketa: Harriak: Zilindro zaharra 100 k. Bola 100 k. 5 minutu. 1. Imanol Albizu ‘Goikoetxe’ 84 jas. (48+36); 2. Jon Gisasola ‘Zelai’ 79 jas. (46+33); 3. Josetxo Urrutia 67 jas. (41+26); 4. Xabat Olaizola 65 jas. (39+26). 5. Julio Jiménez 60 jas. (35+25). 6. Aritz Etxeberria ‘Ureta’ 53 jas. (32+21).

Bizkaiko Herri Kirol Liga - 5. jardunaldia: Lokotxak biltzea, txinga erutea, lasto-altxatzea, ingude, harrijasotzea, trontza eta aizkora. · Ondarroa (26’54”). ‣ARRATZU, uztailak 22 Bizkaiko Lasto Botatze Txapelketa: 1. Beñat Obieta (5,70 m.); 2. Oscar Pérez (5,50m.); 3. Mikel Agirre (4,80 m.); 4. Gorka Bilbao (4,60 m.); 5. Iñaki Erleaga (4,40 m.); 6. Xabier Rodriguez (3,70 m.). ‣busturia, uztailak 25 Bizkaiko Herri Kirol Liga - 6. jardunaldia: Lokotxak biltzea, txinga-erutea, lasto-altxatzea, ingude, harrijasotzea, trontza eta aizkora. ·Piratak (25’15”). ‣KORTEZUBI, uztailak 26 Bizkaiko Giza Proba Txapelketa (Harri Haundia 700 kg): 1. Mikel Alzola (3 untze ¾ 2,66 m.); 2. Gorka de la Concepción (3 untze ¼ 0,20 m.); 3. Eneko Bilbao (2 untze ¼ 5,72 m.); 4. Urko Real de Asua (2 untze 1,34 m.). ‣KORTEZUBI, uztailak 27 Bizkaiko Giza Proba Txapelketa (Harri Txikia 500 kg): 1. Gotzon Abasolo (4 untze ¼ 4,74m.); 2. Beñat Amade (4 untze 5,14m.); 3. Gorka Madariaga (3 untze ¼ 1,99m.); ‣BILBAO - San Ignacio, uztailak 31 Urrezko Aizkolarien Txapeldunen Liga - 3. jardunaldia Kolpeka (1/45”), Erloju kontra (1/45”), Zutik (1/45”), Abiadura (1/60”), Lan erdira (4/60”) · Mikel Larrañaga (20’40”) · Ugaitz Mugertza II (22’32”)

ARABA ‣ARETA, uztailak 29 Arabako Txinga-erute Txapelketa (gizonak): 1. Kerman Pérez de Heredia (26 untze); 2. José Lauzurika (17 untze 4,40m); 3. Iñaki Alava (2 untze 3,48m.); 4. Alberto Yarritu (9 untze ¾ 6,31m.). Arabako Zaku Eramate Txapelketa (neskak): 1. Nikola Gulova (33”); 2. Ruth Linaza (35”); 3. Garbiñe Lpz. de Uralde (35”20); 4. Elena de Toro (37”10).


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 11

Txapelketetako emaitzak ARABA

GIPUZKOA

‣GASTEIZ, abuztuak 5

‣DONOSTIA, abuztuak 15 Urrezko Kopa: 14 enbor: 14/54”. 1. Aitzol Atutxa II (31’51”); 2. Iker Vicente (33’09”); 3. Mikel Larrañaga (35’50”); 4. Iñaki Azurmendi (35’53”); 5. Joseba Otaegi (39’15”).

Andre Maria Zuriaren Binakako Aizkolari Lehi. - 1. finaler.: Erloju kontra (2/45”), zutik (1/45”) abiadura (1/60”), lan erdira (4/60”) · Ugaitz Mugertza II - Arkaitz Jauregi (27’42”) · Mikel Larrañaga - Jon Rodriguez II (29’28”) Arabako Lasto Altxatze Txapelketa: 1. Andoni Elizondo (20 jas.); 2. José Lauzurika (18 jas.); 3. Jon Ander Alava (11 jas.). Arabako Trontza Txapelketa (mistoa): 10 epai / 45” 1. Jon Lapazaran - Garbiñe López de Uralde (3’30”); 2. Juan Carlos López - Ruth Linaza (4’33”); 3. Ernesto Alzola - Itziar Jauregi (6’09”). ‣GASTEIZ, abuztuak 6 Andre Maria Zuriaren Binakako Aizkolari Lehi. - 2. finaler.: Erlojuaren kontra (2/45”), zutik (1/45”), abiadura (1/60”), lan erdira (4/60”) · Aitzol Atutxa II - Eloy Corchero (33’29”) · Iker Vicente - Juan Rodriguez I (36’16”) Arabako Ingude Txapelketa (neskak): 1. Estibaliz Cidad (79 jasoaldi); 2. Ruth Linaza (78 jasoaldi); 3. Garbiñe Lopez de Uralde (78 jasoaldi). ‣GASTEIZ, abuztuak 8 Andre Maria Zuriaren Binakako Aizkolari Lehi. - finala Erlojuaren kontra (2/45”), zutik (1/45”), abiadura (1/60”), lan erdira (4/60”) · Ugaitz Mugertza II - Arkaitz Jauregi (22’23”) · Aitzol Atutxa II - Eloy Corchero (24’41”) ‣LAUDIO, abuztuak 16 Arabako Aitzurlarien Txapelketa: Lau 45 ontzako 1. Ramiro Llanos (17’ 29”); 2. Juan Carlos Lopez (18’49”). Arabako Lokotx-biltze Txapelketa: 1. Aritz Ruiz (6’51”); 2. Guillermo Lopez (7’04”); 3. Oscar Ruiz de Larrinoa (8’46”).

‣BALIARRAIN, abuztuak 15 Ibiur Harrijasotze Txapelketa: Harria: 157,8kg, 7 minutu 1. Aimar Galarraga (10 jas.); 2. Xabier Peñagarikano ‘Peña’ (9 jas.); 3. Imanol Illarramendi ‘Kortaberri’ (8 jas.); 4. Iban Ugartemendia (7 jas.); 5. Xabier Aranburu ‘Guzta’ (5 jas.); 6. Gorka Etxeberria (5 jas.); 7. Josu Urbieta (4 jas.).

NAFARROA ‣ELIZONDO, uztailak 25 Nafarroako Lokotxak Txapelketa (gizonak) - Kanporaketa: 1. Alis Alonso (6’38”); 2. Aitor Blanco (6’44”); 3. Asier Gamio (6’44”); 4.Imanol Kañamares (6’46”); 5. Fernando Etxegarai (6’50”); 6. Iñigo Lasaga (6’54”); 7. Gaizka Arbizu (7’11”); 8. Haritz Jamar (7’21”); 9. Gorka Ibiricu (7’56”). Nafarroako Lokotxak Txapelketa (neskak) - Finala: 1. Maika Ariztegi (7’44”); 2. Maialen Lakuntza (9’00”). ‣BERA, uztailak 29 Nafarroako Lokotxak Txapelketa (gizonak) - Finala: 1. Fernando Etxegarai (6’16”); 2. Imanol Kañamares (6’25”); 3. Aitor Blanco (6’36”); 4. Asier Gamio (6’37”); 5. Alis Alonso (6’47”). ‣sunbilla, abuztuak 11 XVII. Ramón Latasa Saria - Aizkolari: 16 enbor: 10/54” 6/60”. 1. Aitzol Atutxa - Julen Alberdi ‘Txikia IV’ (28’42”); 2. Ugaitz Mugertza II - Mikel Larrañaga (30’32”); 3. Xabier Orbegozo ‘Arria V’ - Rubén Saralegi (31’48”); 4. Iker Vicente - Donato Larretxea (32’02”); 5. Jon Relondo - Joseba Otaegi (33’10”).


12 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

Txapelketetako emaitzak EUSKADI

EUSKADI

‣LAUKIZ, uztailak 21 Lur Gaineko Euskadiko Sokatira txapelketa - Finala 560Kg 1. Gaztedi “A”; 2. Goiherri “A” ; 3. Gaztedi “B”; 4. Akelarre; 5. Getxo ; 6. Goiherri “B”; 3. Gaztedi “C. ‣aiA, uztailak 22 Euskadiko Sega Txapelketa (gizonezkoak) - Kanporaketa: Ebakitzeko denbora 30’: · “A” taldea: 1. Julen Gabirondo (1.626,5 kg); 2. Andoni Goikoetxea (1.506 kg); 3. Iban Prado (1.501 kg); 4. Jon Otegi (1.486,5 kg); 5. Iñigo Mercader (1.194 kg); 5. Eneko Bilbao (978,5 kg). · “B” taldea: 1. Jokin Etxeberria (1.596 kg); 2. Igor Esnaola (1.403 kg); Jesús Mª Ormaetxe ‘Urki’ (1.401,5 kg); Suharri Irazustabarrena (1.291 kg); Mikel Lizartza (1,143,5 kg). ‣elizondo, uztailak 25 Euskadiko Trontza Txapelketa (neskak): 10 epai /54”: 1. Itsaso Onsalo - Leire Astiazaran (3’47”); 2. Nerea Sorondo - Irati Astondoa (4’49”). ‣gasteiz, uztailak 28 7 Herrialdeen arteko Herri Kirol Txapelketa: Soka-tira, lokotxak, zakuak, txinga, orga-joko, lasto-altxatzea, ingude, harri-jasotzea, trontza, eta aizkora. 1. Nafarroa (31 puntu); 2. Bizkaia (26 puntu); 3. Gipuzkoa (23 puntu); 4. Araba (20 puntu). ‣laukiz, uztailak 31 Lur Gaineko Euskadiko Sokatira txap. (mistoa)-Fin. 580Kg: 1. Gaztedi “A”; 2. Goiherria “A”; 3. Gaztedi “C” ; 4. Akelarre; 5. Gaztedi “B”. ‣asteasu, abuztuak 5 Euskadiko Sega Txapelketa (gizonezkoak) - Finala: Ebakitzeko denbora 60’: 1. Julen Gabirondo (2.571 kg); 2. Jokin Etxeberria (2.434,5 kg); 3. Andoni Goikoetxea (2.216,5 kg); 4. Igor Esnaola (2.170,5 kg).

‣beintza labaien, abuztuak 5 Euskadiko 3. mailako Aizkolari Txapelketa - 1. kanp: 4 enbor: 4/54”: 1. Julen Larrea (10’28”); 2. Jesús Etxeberria (10’39”); 3. Ioritz Gisasola (11’42”); 4. Beñat Lekue (12’07”); 5. Jaime Huertas (12’39”); 6. Manuel Fraile (13’18”); 7. Borja Fernández (13’44”); 8. Julen Aranberri (13’54”); 9. Xuban Kañamares (13’56”); 10. Jon Esnal (14’10”); 11. Mikel Indakoetxea (14’15”); 12. Aritz Oregi (14’22”); 13. Iñigo Landa (17’26”); 14. Xabier Gartzia (19’29”). ‣GETARIA, abuztuak 8 Euskadiko Ingude Txapelketa (gizonak): 1. Jon Lapazaran (89 jas.); 2. Josetxo Urrutia (88 jas.); 3. Ioritz Pereira (86 jas.), 4.Unai Ardeo (82 jas.); 5. Ousmane Drame (82 jas.); 6. Angel Aristides (68 jas.). Euskadiko Ingude Txapelketa (neskak): 1. Maika Ariztegi (93 jas.); 2. Karmele Gisasola (92 jas.); 3. Elur Alberdi (85 jas.); 4. Garazi Arruti (82 jas.); 5. Aiora Otazua (67 jas.). ‣algorta, abuztuak 12 Euskadiko Orga Joko Txapelketa: 1. Ousmane Drame (6 v. 5,13 m.); 2. Pierre Casuso (4 v. ¼ 3,90 m.); 3. Xabier Urrutia (3 v. ½ 1,90 m.); 4. Jerome Etchoimborde (3 v. 2,05 m.); 5. Julien Ladonne Drame (2 v. ¾ 5,82 m.); 6. Oscar Sáez del Castillo (2 v. 2,60 m.). ‣laudio, abuztuak 16 Euskadiko trontzalari mistoen finala: 15 epai etzanda jarritako 45 ontzakoari. 1. Itsaso Ontsalo-Mikel Eugi (5’51”); 2. Garazi Urrutia-Unai Ardeo (8’39”); 3. Garazi Urrutia- Unai Ardeo (8’39”)


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 13

17-18 20-21

Herri kirol kartelera Abuztua Gipuzkoa: Azkoitia Arratsaldez X. DIVA S.A.T. Idi dema Saria - X. Premio de arrastre de piedra por bueyes DIVA S.A.T

22

Bizkaia: Bilbao - El Arenal 12:00 Urrezko Aizkolarien Txapeldunen Liga - 4. jardunaldia - Liga de aizkolaris campeones de oro - 4ª jornada Iker Vicente vs Ugaitz Mugertza II Harrijasotze eta Txinga-erute erakustaldia - Exhibición de Harrijasotze y Txinga-erute

23

Bizkaia: Bilbao - El Arenal 12:00 Aizkora, sokatira eta txinga-erute erakustaldia (neskak) - Exhibición de aizkora, sokatira y txinga-erute (fem.) Araba: Laudio 19:00 Arabako Zaldi-probak Txapelketa - Cto. de Araba de arraste de piedra por caballos

24

Bizkaia: Bilbao - El Arenal 12:00 Aste Nagusiko Harrijasotze Lehiaketa - Torneo de la Aste Nagusia de Harrijasotze Giza proba (3.500 Kiloko harria) - Arrastre de piedra por hombres (piedra de 3.500 kg.) Araba: Laudio 19:00 Arabako Idi-probak Txapelketa - Cto. de Araba de arraste de piedra por bueyes

25

Bizkaia: Bilbao - El Arenal 12:00 Bilboko Herri Kirolak Lehiaketa (6 modalitate) - Torneo Villa de Bilbao de Herri Kirolak (6 modalidades) Harrizulatzaileak erakustaldia - Exhibición de Barrenadores Araba: Rivabellosa 12:30 Arabako Aizkora Txapelketa (1. naila) - Cto. de Araba de Aizkolaris (1ª Categoría)

26

Nafarroa: Gorriti 12:30 Euskadiko 3. maila Aizkolari Txap.-2. kanp. - Cto. de Euskadi de Aizkolaris de 3ª categoría - 2ª eliminatoria Nafarroa: Lakuntza 18:00 Nafarroako Herriz Herri Txapelketa - azken jardunaldia. - Cto. de Navarra de Herriz Herri - última jornada

1

Iraila

Araba: Puentelarra 13:00 Arabako Trontza Txapelketa (gizonak) Cto. de Araba de Trontza (masculino) Arabako Harrijasotze Txapelketa (gazteak) Cto. de Araba de Harrijasotze (promesas)


14 Geuresport · 4. alea

2018ko abuztua

1

Herri kirol kartelera Iraila Bizkaia: Trapagaran 19:30 Bizkaiko Harrizulatze Liga - azken jardun. Liga de Barrenadores de Bizkaia - última jornada Bizkaia: Erandio 18:00 Bizkaiko Lur Gaineko Sokatira Txapelketa Cto. de Bizkaia de Soka tira (tierra)

8

Bizkaia: Urduliz

9

Araba: Legutio

12:00 Urrezko Aizkolarien Txapeldunen Liga 5. jardunaldia Liga de aizkolaris campeones de oro 5ª jornada Aitzol Atutxa II vs Iker Vicente

13:00 Arabako Orga-joko Txapelketa - Cto. de Araba de levantamiento de carro Arabako Lasto-botatze Txapelketa - Cto. de Araba de lanzamiento de fardo Araba: Samaniego

18:00 Arabako Txinga-erute Txap. (neskak) Cto. de Araba de Txinga Erute (fem.) Bizkaia: Sopela

12:00 Bizkaiko Bikotekako Aizkora Txapelketa - Cto. de Bizkaia de Aizkolaris por Parejas

10

Araba: Vitoria-Gasteiz (Olarizu) 18:00 Arabako Bikotekako Aizkora Txapelketa - Cto. de Araba de Aizkolaris por Parejas Bizkaia: Bermeo 18:00 Bizkaiko Herri Kirol liga - 8. jardunaldia - Liga de Herri Kirol de Bizkaia - 8. jornada

15

Bizkaia: Leioa - Udondo 19:00 Urrezko Aizkolarien Txapeldunen Liga - 6. jardunaldia - Liga de aizkolaris campeones de oro - 6ª jornada Aitzol Atutxa II vs Mikel Larrañaga

16

Nafarroa: Lakuntza 12:00 Euskadiko 1. mailako Aizkora Txapelketa - kanporaketa Cto. de Euskadi de Aizkolaris de 1ª categoría - eliminatoria Araba: Elvillar - Bilar 12:00 Urrezko Aizkolarien Kopa - Copa de Aizkolaris Campeones de Oro


2018ko abuztua

Geuresport · 4. alea 15

Herri kirol kartelera Iraila

22

Bizkaia: Larrabetzu Arrats. Bizkaiko 2. mailako Aizkora Txapelketa - Cto. de Bizkaia de Aizkolaris de 2ª categoría

23

Nafarroa: Uharte Pamplona 17:30 Nafarroako 1. mailako Aizkolari Txapelketa - Kanp. - Cto. de Navarra de Aizkolaris 1ª categoría - Elimin.

29

Bizkaia: Zorroza - Bilbao 12:00 Urrezko Aizkolarien Kopa - Copa de Aizkolaris Campeones de Oro Gipuzkoa: Azpeitia 22:00 Pentathlon (aizkora, harrijasotze, giza-proba, txinga-erute, korrika) Pentathlon (aizkora, harrijasotze, giza-proba, txinga-erute, korrika)

30

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nafarroa: Igantzi 18:00 Nafarroako 2. mailako Aizkolari Txapelketa - Finala - Cto. de Navarra de Aizkolaris 2ª categoria - Final


Profile for HERRIkirolak IRAZOKI

GEURESPORT IV ALDIZKARIA  

EGUR SPORT

GEURESPORT IV ALDIZKARIA  

EGUR SPORT

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded