Page 1

GONBIDAPENA / Invitación

Ekainak 15 Viernes

IRAKALE

eta Kfe 06-ek bat egingo dute datorren Ekainaren 15ean. Leioan, pertsona helduez gain, haur eta gazteak ere hurbilduko dira munduan zehar ospatuko den jarduera honetara.

El Espacio de Construcción y Aprendizaje sigue en la calle el 15 de Junio con los #kfe06 que se enRedarán al rededor del mundo ese día. Leioa Kfe Innovación 2012-ko egoitza izango da parte hartu nahi duzuenontzat honako proposamen hauekin:

Leioa se convierte en Sede de Kfe Innovación 2012 con dos propuestas para quienes querais participar:

1) Gobernanza Participativa e Inclusiva 2) Comunidades de Aprendizaje ¿Cómo profundizar más en lo real?

Ume, Gazte zein Heldu... Izena emon eta parte hartu! + Infor 661226847 / info@solasgune.com

IRAKALE


IRAKALE #Kfe06 Berdinen arteko topaketa da: persona ezberdinak baina elkarrizketarako, partekatzeko, ikasteko eta ezagutza elkarrekin eratzeko baldintza bardinetan.

1. EGOITZA Gobernatze parte-hartzaile eta inklusiboa Haurtzaroa eta gaztaroa, kudeatzeko erramintak, eGovernment , Kultura Parte-hartzailea...

2. EGOITZA Learning. Ikaskuntza eta komunitatea.

Inguruak, baldintzak, geletatik haratago, sarea baliabide gisan..

Solasgaiak: - Esperientzia eta iritzi pertsonalak: horrelako

esperientziarik izan al duzu edo ezagutzen al duzu? Arrakasta faktoreak eta zailtasun faktoreak… - Oinarrizko alderdiak: Zein aspektu dira funtsezkoenak?

- Irudikatzera jolastu. Proposamen praktiko posibleak egi bilakatu. Zer egin genezake?

Es un encuentro entre iguales: personas diferentes pero en igualdad de condiciones para el diálogo, para compartir, para aprender y para construir conocimiento junts.

SEDE 1 Gobernanza Participativa e Inclusiva la infancia y la juventud, herramientas de gestión, eGoberment, Cultura Participativa...

SEDE 2 Learning. Aprendizaje y Comunidad

entornos, condiciones, más allá del aula, la red como recursos...

Hablar de: - Experiencias y Opiniones personales. ¿Has tenido o

conoces alguna experiencia? Factores de éxito y factores de dificultad... - Aspectos Fundamentales. ¿Qué es lo mínimo necesario?

- Jugar a Imaginar. Posibles propuestas prácticas para hacerlas reales. ¿Qué se podría hacer?

Parte hartu nahi baduzu, jo hurrengo helbidera eta izena eman - Si quieres participar tienes que darte de alta en http://www.kfeinnovacion.com/lang/es/calendario-2/

Gonbidapena - Invitación IRAKALE #kfe06  

Encuentro para la Construcción de Conocimiento y el Aprendizaje. Jende ezberdina ikasteko eta partekatzeko baldintz berdinetan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you