Page 1

#IRAKALE HEZKUNTZA BERRIKUNTZA LEIOAN Innovaci贸n Educativa en Leioa

Martxoa - Maiatza / 1 Fase / Marzo - Mayo

(Generoso y... Dohainik :))

#IRAKALE www.herrigune.org 94 402 97 80


HERRIGUNE. LEIOA COMUNIDAD EDUCATIVA es un proyecto que quiere hacer de la Educación y de los Procesos de Aprendizaje un eje importante de su identidad comunitaria y en su construcción como Ciudad. Son relaciones y recursos que se complementan para ofrecer condiciones de aprendizaje (permanente) al conjunto de la ciudadanía.

IRAKALE - EDO HIRIA IKASTEKO-ESPAZIO GISAN, BCC-Leioaztarren Ezagutzen Sarearekin batera, leioaztarrok gure ikasteko gaitasunak kontziente egiteko balio diguten esperientziak dira, baliabide eta ikas-ingurune gisan dauzkagun ahalmenak kontziente egin ditzagun, ikastera eta partekatzera espazio komunitarioetan elkartuz.

#IRAKALE nnovación Educativa

IRAKALE hau Leioako Komunitatean Hezkuntza

Berrikuntzaren inguruan garatzen ari diren ezagutza eta esperientziak ikusarazteko ikasgune irekia da. Ikasi eta partekatzera gonbidatu nahi zaitugu. El IRAKALE sobre Innovación Educativa pretende visibilizar las experiencias innovadoras que se están desarrollando en la Comunidad de Leioa a través de espacios de aprendizaje abiertos. Queremos invitarte a aprender y compartir.

Informazio

orokorra

Información Básica

-

Helburu Orokorrak:

Ezagutza Partekatzea eta Eraikitzea. Komunitatearen, ikastetxeen eta Unibertsitatearen baliabideak harremanetan jartzea. Talde erronkatan elkarlanean aritzea.

Objetivos Generales:

Compartir y construir conocimiento. Poner en relación los recursos educativos de la comunidad, los centros escolares y la universidad. Cooperar en desafíos colectivos.

Info +

www.herrigune.org - info@herrigune.org / Solasgune 944029780


Nork parte hartu dezake? Edonork. Edonork, adina edota formakuntzari buruzko mugarik gabe. Nahi duen edonork, data horietan ahal duenak, interesdunak, dakien hori ekarri nahi duenak...

#IRAKALE

¿Quién puede participar? Cualquiera. Cualquiera sin límite de edad o formación. Cualquiera que quiera, que le cuadren las fechas, que tenga interés, que quiera aportar lo que sabe...

Izena emateko fitxa zehatz bakoitzean duzue dagokion informazioa. Orohar 3 aukera dituzue: EventBrite bitartez (PDF honetan loturen gainean sakatu dezakezu), posta elektroniko bitartez (info@herrigune.org) edo telefonoz 94 402 97 80 zenbakian. Para apuntaros tenéis la información correspondiente en cada ficha específica. Hay que hacerlo a través de EventBrite (en este PDF puedes pinchar sobre los enlaces), correo electrónico (info@herrigune.org) o por teléfono en el 94 402 97 80.


Egutegia

Hezkuntza Berrikuntza Irakaleko Prozesuak 2014 Fase 1 Procesos Irakale innovación Educativa

Calendario

ASTELEHENA

2) Adimen Anitzak.

EGUAZTENA 25

MARTXOAK 24 31

Partekatuko diren Ezagutza eta Esperientziak

1) Arboretum Erronka Lantaldea.

MARTITZENA

EGUENA

5) Ipuin Kontalariak.

28

29

2

3

4

5

10 11 CrowdLearning Inteligencias Topaketa 2 Múltiples 2

12

CrowdLearning Topaketa 1 APIRILAK

7

1

8

Erronka Arboretum 1

9 Ciber Convivencia 1

Behargintza. Comunidades de Aprendizaje 1

Inteligencias Múltiples 1

Hitzaren Zuhaitza

Ipuin Kontalariak

14 Behargintza. Comunidades de Aprendizaje 2 (in situ) 21

6) First Lego League.

28

Experiencias

y Conocimientos que se van a Compartir

1) Grupo Reto Arboretum. 2) Inteligencias Múltiples. 3) Ciber-Convivencia.

ZAPATUA

27

3) Ziber-Bizikidetza. 4) Ikas-Komunitateak.

BARIKUA

26

29

Erronka Arboretum 2

30

MAIATZAK 1

2

8

9

3

Ciber Convivencia 2 First Lego League 1 5

Erronka Arboretum 3

6 First Lego League 1

7 Behargintza. Comunidades de Aprendizaje 3

10 Zientzia Kalera First Lego League 3

4) Comunidades de Aprendizaje. 5) Ipuin Kontalariak. 6) First Lego League.

Ordutegia: Ikusi ikasketa prozesu bakoitzaren fitxa berezian. Horario: Ver la ficha específica de cada proceso de aprendizaje.


Arboretum Erronka Lantaldea

#IRAKALE nnovación Educativa

Izena emateko:

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 15 pertsonentzako lekua dago. * Prozesua elebietan izango da: Euskeraz zein gazteleraz parte hartu dezakezu. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan

egiteko modua

Para apuntarse:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas es de 15 personas. * El proceso será bilingüe: Puedes participar tanto en euskera como en castellano. * Información más detallada en: www.herrigune.org

Modo

de trabajo

3 lan saio izango dira. Biologia eta Irakasleen Eskolako ikasleekin, proiektuan parte hartzeko interesa duten irakasle, hezitzaile edota Leioako hiritarrekin.

Serán 3 sesiones de trabajo. Con alumnos/as de biología y Magisterio, con profesores y educadores y/o ciudadanos/as de Leioa interesados en participar en el proyecto.

Lehendabiziko saioa EHUko Arboretuma ezagutzen emango dugu; biologiaren oinarrizko ezagutza eta kontzeptuak; ingurumen-heziketari buruzko metodologiak, tresnak eta dinamikak...

La primera sesión dedicada a conocer el Arboretum de la UPV; conocimientos y conceptos básicos de biología; metodologías, herramientas y dinámicas de educación medioambiental...

Bigarren saioan ideia posibleen mapa bat osatuko dugu, talde lan dinamika partekatuen bitartez. Jakintzak gehituz, aukerak sortuz.

En la segunda sesión elaboraremos un mapa de ideas posibles a través de dinámicas de trabajo colectivo y compartido. Sumar conocimientos, crear posibilidades.

Azkeneko saioan: Prototipo posibleen diseinua. Erantzunak, esku hartzeak eta garatu litezkeen jarduerak proposatu.

En la última sesión: Diseño de prototipos posibles. Proponer respuestas, intervenciones y actividades posibles a desarrollar.

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza Datak/Fechas

Ordua/Hora

Lekuak/Lugares

Apirilak 7 abril Apirilak 28 abril Maiatzak 5 mayo

15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30

Escuela U. Magisterio UPV/EHU Torre Ondiz, Leioa. Torre Ondiz, Leioa.

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


Inteligencas Múltiples

#IRAKALE nnovación Educativa

Izena emateko:

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 4 pertsonentzako lekua geratzen da. * Prozesua elebietan izango da: Euskeraz zein gazteleraz parte hartu dezakezu. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan Egiteko Modua 2 lan saio izango dira. Lan ildo hau garatzen ari diren edo formakuntza jasotzen ari diren udalerriko ikastetxe eta hezkuntza-instituzioetako irakasle eta hezitzaileekin. Esperientzia hau, gainera, mota honetako ikasketa prozesu partekatu batetan parte hartzeko interesa duten Leioako beste hiritarrei irekita dago (ikasle, guraso, profesional...). Elkarrekin hausnartzea da kontua, esperientziak, zalantzak eta galderak partekatzea. Adimen Anitzen teoriak hezkuntzan izan ditzakeen inplikazioak hobeki ulertu ahal izatea, pertsonen garapena eta hazkuntza hobeki ulertze aldera eta beraz horretarako baldintzarik egokienak zein izan litezkeen jakite aldera.

Para apuntarse:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas que quedan es para 4 personas. * El proceso será bilingüe: Puedes participar tanto en euskera como en castellano. * Información más detallada en: www.herrigune.org

Modo

de

Trabajo

Serán 2 sesiones de trabajo. Con profesores y educadores de diferentes centros e instituciones educativas del municipio que están desarrollando y/o formándose en esta línea de trabajo. Además, la experiencia está abierta a la participación de otros ciudadanos/as de Leioa (estudiantes, mpadres, profesionales...) que puedan estar interesados en participar en este proceso de aprendizaje compartido. Se trata de reflexionar juntos, de compartir experiencias, dudas y preguntas. De poder comprender mejor las implicaciones educativas que la teoría de las inteligencias múltiples tiene o pueda tener a la hora de comprender mejor el desarrollo y crecimiento de las personas y las condiciones más adecuadas para ello.

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza Datak/Fechas Astelehena, apirilak 7 abril, lunes Ostirala, apirilak 11 abril, viernes

Lekua/Lugar Col. B. V. María Irlandesas (Leioa)

Ordua/Hora 11:30-13:30 11:30-13:30

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


Ciber -Convivencia

#IRAKALE nnovación Educativa

Para apuntarse:

Izena emateko:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas es de 20 personas. * Idioma: Castellano. * Información más detallada en: www.herrigune.org

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 20 pertsonentzako lekua dago. * Gazteleraz izango da. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan

egiteko modua

Modo

de trabajo

2 saioko ikasketa prozesu txiki bat, Leioako Udalaren Hezkuntza sailak sustatu eta Geuz-ek garatutako “Interneten erabilera egokiaren sustapena eta ziberjazarpenaren prebentzioa“ proiektua ezagutzeko.

Un pequeño proceso de aprendizaje, de 2 sesiones, para conocer el proyecto de “Promoción del uso adecuado de Internet y prevención del ciberacoso” impulsado por el departamento de Educación del Ayuntamiento de Leioa y desarrollado por Geuz.

Proiektu honek, Bakearen Kultura baten eraikuntzaren ikuspuntutik, hainbat jarduerari jarraipena eman nahi die, besteak beste, ingurune birtualetan berdinen arteko errespetua sustatzeko, diskriminaziorik ez egoteko eta bortizkeria arbuiatzeko, baita adin txikikoak Sarea modu ezegokian erabiliz gero ager litezkeen arriskuez babesteko ere.

Este proyecto supone, desde la perspectiva de la construcción de una Cultura de Paz, dar continuidad a un conjunto de acciones encaminadas a promover el respeto entre iguales, la no discriminación y el rechazo a la violencia en los entornos virtuales, así como a proteger a los/las menores de los riesgos que entraña el uso inadecuado de la Red.

Euren esperientzia eta ezagutzak partekatuko dituzte: Hezkuntza eta Hizkuntz Politikarako udal teknikariak, Geuz-eko profesionalek, eta parte hartu duten ikastetxeetako ikasleek.

Para compartir su experiencia y conocimiento estarán el técnico municipal de Educación y Política Lingüística, profesionales de Geuz y alumnos/as de los centros educativos que han participado.

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza Datak/Fechas Miércoles, 9 abril, asteazkena Miércoles, 30 abril, asteazkena

Lekua/Lugar Laboragunea, Leioa

Ordua/Hora 17:00-19:00 17:00-19:00

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


#IRAKALE

Comunidades

de

Aprendizaje (Behargintza)

nnovación Educativa

Izena emateko:

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 9 pertsonentzako lekua dago. * Prozesua elebietan izango da: Euskeraz zein gazteleraz parte hartu dezakezu. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan

egiteko modua

Behargintza Leioako teknikariek eskainitako ikasketa prozesua, euren Ikas-komunitateak proiektua ezagutarazteko, lan eta gizarte esparruko lan-tresna gisan. 2 saio teoriko eta saio praktiko bat izango dira, azken hau Behargintza Leioak antolatutako tailerretako batetan. Hau bezalako proiektu baten garapenaren arrazoiak ezagutzeko aukera bat da: Pertsonentzat eta beren hazkundearentzat dakartzan aldaketak eta aukerak, tresna metodologikoak, hezitzailearen zeregina prozesuetan e.a.

Datak/Fechas Osteguna, apirilak 10, jueves Osteguna, maiatzak 8, jueves

Ordua/Hora 15:30-17:30 15:30-17:30

Tailer praktikoak (Aukeran): Apirilak 14, 15, 16, hainbat ordutegitan. Talleres prácticos (Opcional): 14, 15, 16 de Abril, en horarios diversos.

Lekuak/Lugares Behargintza Leioa Behargintza Leioa

Para apuntarse:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas es de 9 personas. * El proceso será bilingüe: Puedes participar tanto en euskera como en castellano. * Información más detallada en: www.herrigune.org

Modo

de trabajo

Un proceso de aprendizaje, impartido por las técnicas del Behargintza Leioa, para conocer su proyecto de Comunidades de Aprendizaje como herramienta de trabajo en el ámbito socio laboral. Serán 2 sesiones teóricas y una sesión práctica en algunos de los talleres organizados en Behargintza Leioa. Una posibilidad para conocer las razones del desarrollo de un proyecto como éste, los cambios y las posibilidades que suponen para las personas y su crecimiento, las herramientas metodológicas, el papel del educador/facilitador en los procesos, etc.

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


Ipuin Kontalariak

#IRAKALE nnovación Educativa

Para apuntarse:

Izena emateko:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas es de 20 personas. * Hizkuntza: Euskera. * Información más detallada en: www.herrigune.org

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 20 pertsonentzako lekua dago. * Prozesua Euskeraz egingo da. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan

egiteko modua

Modo

de trabajo

Saio bakarreko ikasketa prozesu bat. Zergatik horrela? Nola? Zein ekarpen egiten ditu halako esperientzia batek? Nola aberasten du komunitatea eta honen ikasketa prozesuak?

Un proceso de aprendizaje en una sola sesión. ¿Por qué así? ¿Cómo? ¿Qué aporta una experiencia como ésta? ¿Cómo enriquece a la comunidad y sus procesos educativos?

“Hitzaren Zuhaitza Leioako Udalaren proiektu bat da. Herritar boluntarioen Sarea bultzatu nahi du gure haurrei Bake Kulturaren baloreak transmititzeko eta eurekin lantzeko: Indarkeriarik eza, berdintasuna, elkartasuna, aniztasunarekiko errespetua eta gatazken ebazpen baketsua. Belaunaldi-arteko izaera duen harreman-gune bat, heziketalan komunitarioa sustatuko duena Leioan. Komunitate, herritargo eta eskolaren arteko lotura bultzatuko duen espazioa, baterako hezkuntzako ekimen gisa.”

“El Árbol de la Palabra es un proyecto del Ayuntamiento de Leioa que pretende impulsar una Red de ciudadanos y ciudadanas voluntarios/as que transmitan y trabajen con nuestros niños y niñas los valores de la Cultura de Paz: La no violencia, la igualdad, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos. Un espacio de relación de carácter intergeneracional que promueve la labor educativa comunitaria en Leioa. Un espacio que promueva el vínculo entre la comunidad, la ciudadanía y la escuela, como una iniciativa de coeducación.”

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza Datak/Fechas Osteguna, apirilak 10, jueves

Lekua/Lugar Errekaldeko Nagusien Etxea

Ordua/Hora 17:00-19:00

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


First Lego League

#IRAKALE nnovación Educativa

Para apuntarse:

Izena emateko:

* Hasta el día 3 de abril a través de EVENTBRITE o por correo electrónico (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * El número de plazas es de 10 personas. * Idioma: castellano. * Información más detallada en: www.herrigune.org

* Apirilak 3 arte EVENTBRITE bitartez edo posta elektronikoz (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu). * 10 pertsonentzako lekua dago. * Prozesua gazteleraz izango da. * Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

Lan

egiteko modua

Modo

de trabajo

3 lan saio izango dira FIRST LEGO League (FLL) delakoan parte hartzen duten Gazteluetako ikasleek, beren hezitzaileek eta Innobasquek eskainiak. FIRST LEGO League proiektuak urtero mundu errealeko erronka bat planteatzen die gazte taldeei, erroboten eraikuntzaren bidez joko-taula baten gainean zenbait zeregin burutu ditzaten.

Serán 3 sesiones de formación impartidas por los alumnos de Gaztelueta que participan en la First Lego League (FLL), sus educadores e Innobasque. FIRST LEGO League (FLL) es un proyecto que cada año plantea a equipos de jóvenes un desafío del mundo real, mediante la construcción de robots que realizan tareas en un tablero de juego.

Lehen saioak proiektuaren jatorria, antolakuntza, arauak, egitura eta funtzionamendua ezagutzeko balioko du, bai FLLren barruan, bai ikastetxe batetan edota gizarte ingurune batetan ezartzen denean

La primera sesión servirá para conocer el origen del proyecto, organización, reglas, estructura y funcionamiento, tanto dentro de la propia FLL como su implantación en un centro educativo o entorno social.

Bigarren saioan ikasleek proiektuaren ikaspen teknikoenak eta jolasari loturikoak partekatuko dituzte. Azken saioan denok aterako gara Zientzia Kalera ospatzera eta kalean, komunitatearen bistara, ikasketa prozesua partekatzera.

En la segunda sesión los alumnos/as compartirán los aprendizajes más técnicos y lúdicos del proyecto. En la última sesión todos/as saldremos a celebrar Zientzia Kalera y compartir en la calle, a la vista de la comunidad, el proceso de aprendizaje.

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza Datak/Fechas

Ordua/Hora Lekuak/Lugares

Asteartea, apirilak 29 abril, martes 16:30-18:00 Asteartea, maiatzak 6 mayo, martes 17:00-18:30 Larunbata, maiatzak 10 mayo, sábado 12:00-13:30

Col. Gaztelueta Col. Gaztelueta En las calles de Leioa

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


Esperimentu Zientifikoak

#IRAKALE nnovación Educativa

Zientzia esperimentu eta Ezagutzak... Eskolatik Komunitatera: Kalean

partekatuz!

Los conocimientos y experimentos científicos... De la escuela a la Comunidad: ¡A la Calle!

aukera bat da: Dakiten hori ikasleek beraiek beste batzuekin parteka dezaten utziz; dela asko dela gutxi, beren eskuzabaltasuna guztiontzako opari baita.

Este Irakale es una oportunidad para compartir esos conocimientos del currículo escolar en la calle, dejando que sean las alumnas las que compartan con otros lo que saben; sea mucho o poco, su generosidad es un regalo para todas.

Aukera aparta da jakinmin handia duten pertsona horientzat, frikientzat, zaletasun handia dutenentzat, trebeentzat, piperminentzat... euren ezagutzak, esperientziak, ikaspenak, pasioak partekatu nahi badituzte.

O para todas aquellas personas que, simplemente, son curiosas, frikis, apasionadas, manitas, inquietas... y que quieren compartir sus conocimientos, experiencias, aprendizajes, pasiones.

Parte hartu nahi bai baina ez baldin badakizu nola... Ez kezkatu! Guk geuk lagunduko zaitugu, forma emanez, tresnak eskainiz...

Si estás interesada en participar, pero no sabes cómo... ¡No te preocupes! Nosotros te ayudamos a darle forma, te acompañamos, te aportamos herramientas...

, kim gia o l io

* Xehetasun gehiago: www.herrigune.org

hainbat ezagu tze n

lekua gure kale eta

* Apirilak 30 arte posta elektronikoz, (baita telefonoz ere, ordenagailurik eskura ez baduzu).

. ia.. g o l

ko tza

Izena emateko:

ika, fi sik a, g eo

Irakale hau eskolako kurrikulumaren barruan dauden ezagutza horiek kalean partekatzeko

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza

n!

B

Edonor / Cualquiera

IRAKALE

info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org

Ordua/Hora Lekuak/Lugares

Larunbata, maiatzak 10 mayo, sábado 12:00-13:30 Larunbata, ekainak 14 junio, sábado 16:30-18:00

Leioako kaleetan Leioako kaleetan

de Ciencias // Zientzia

* Hasta del día 30 de abril por correo electrónico, (también por teléfono si no puedes acceder a un ordenador). * Información más detallada en: www.herrigune.org

Parte Hartzeko Aukera / Invitads a Participar:Txomin

Datak/Fechas

Para apuntarse:

IRAKALE

a

Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune


Les

Leioaztarren Ezagutzen Sarea = - BCC = Banco Común de Conocimientos

...Una última propuesta: Buscamos Donantes de Conocimientos! ¿Y si los leioaztarras tuviéramos nuestros conocimientos en un banco y pudiéramos tomarlos de él cuando quisiéramos? Los conocimientos que una persona tiene pueden ser algo privado, o hacerlos comunes, compartidos. Como los libros. O como cualquier otra cosa. Nosotros apostamos por lo común, por compartir cada uno lo que le apetezca. Apostamos por el aprendizaje comunitario, por aprender juntos. Y aprovechar los recursos que nos ofrece la comunidad: los saberes de todas y de todos puestos en común. Apostamos por conocernos en nuestros aprendizajes. En nuestros crecimientos personales. En nuestras pasiones, en nuestras derivas de aprendizaje. Hagamos nuevas amistades, construyamos juntos la red, nuestra red, la de quienes estemos. Construyamos un Nosotros comunitario. Hagamos nuestra nuestra ciudad, ocupémosla, llenemos las plazas de personas ávidas de vivir, deseosas de aprender, generosas en el compartir. ¿Y a ti...? de las miles de cosas que sabes... ¿qué te apetece compartir? Y además... ¿qué te gustaría aprender?

APIRILEKO MERENDOLES EGUTEGIA: Apirilak 2 San Bartolomen Apirilak 9 Txorierrin Apirilak 30 Sakonetan *SESIO GUZTIAK: 17:00etatik 19:00etara

merendoLES:

Eguaztenetan

nnovación Educativa

auzoz-auzo

Dagoeneko Leioako hainbat auzo ibili ditugu Leioaztarren Ezagutzen Sarearen eguazten arratsaldetako txiringito xume honekin; eta xumeki hasi gara harremanen sarea handitzen, pertsonaz-pertsona azalpenak ematen eta atxikimenduak lortzen, Hezkuntza Komunitatearen partehartzaile kopurua zabaltzen. Eskerrikasko parte hartzeagatik! Informazio gehiago: www.herrigune.org PARTE HARTZEKO MODUAK merendoLES batetan Posta elektronikoz Telefonoz

CÓMO PARTICIPAR: Acercarte a un merendoLES Por e-mail Por teléfono

#IRAKALE Hezkuntza Berrikuntza info +: www.herrigune.org Correo: info@herrigune.org Telefonoa: 94 402 97 80 Solasgune

INVITACIÓN #Irakale14: Hezkuntza Berrikuntza  

IRAKALE hau Leioako Komunitatean Hezkuntza Berrikuntzaren inguruan garatzen ari diren ezagutza eta esperientziak ikusarazteko ikasgune ireki...