Page 1

LEIOA HEZKUNTZA KOMUNITATEA sarrera / introducci贸n HERRIGUNE 2012. IRAKALE

IRAKALE

www.herrigune.org / www.leioa.net 656742147 - info@solasgune.com


Leioa hezkuntza aberastasun handiko komunitatea da. 14 ikastetxe biltzen ditu, populazioaren portzentaia handi bat hezkuntzari lotua dago eta horrez gain hamar urtetik gorako bidea egina du Hezi-Ekintza Komunitarioak eginez. Gaur, azken urteotako gizarte, ekonomia edota teknologia aldaketak direla medio, eta Leioaren 475. urteurrenean lur emandako haziari esker nolabait, gure herriak Hezkuntza Komunitate eredu propio baterantz elkarrekin haztearen aldeko apustua egiten du: baliabideek eta ikasten jarraitzen duten eta beren energien puska handia Hezkuntza Komunitate moduan garatzen ematen duten pertsonek osatutako ingurunea.


Leioarako ez hain Txikiak, GenerAcci贸n!

IRAKALE

haurrekin batera ospatu ostean, udalerriak hiritarren -eta bereziki haur eta gazteen- partehartzea eta gaikuntzari lotutako hezkuntza egitasmoak garatu ditu.

Ordutik hona ren helburu nagusietako bat bilakatu da ikasketa prozesuetarako komunitatea berreskuratzea, baita halaber ikasketa prozesuak komunitatearentzako berreskuratzea.

Hiria Ikasketa Espazio da hurrengo urteotarako Komunitate gisan egin dugun apustua: Leioa.


HELBURUAK Komunitatearen Espazioa Berreskuratu Ikasteko Ingurune bezala. Komunitatea, Familia osteko lehen espazio hezitzailea. Komunitatearen Jakituria Guztien Onerako Berreskuratu. Pertsonen ezagutza -emozionala, esperientziala, praktiko eta teorikoa, zientifiko eta poetikoa...-; Hezkuntza Komunitate Formalaren parte ez direnak ere bertan sartuta; hiritarr oro ikastun eta maisu.

IRAKALE Hiria Ikasketa Espazio Gisan. Pertsonak Ikasteko eta Partekatzeko Gai. Baliabideak, Kalitatezko eta Eskuragarriak.

Ikasketa Arautuko esperientziak Aberastu eta Orekatu. Ikasketa “Fisiologikoari� lekua eman, gure espazio komunetan beharrezko diren baldintzak berreraikiz. Ahalmenak, beharrizanak eta desioak orekatuta dauden ikasketa baten bizipenarekin eskolako esperientziak aberastu. Komunitateak berezko dituen Ikasketa baldintzak berreskuratu. Esperientzia Komunitarioak, ikastea gure gain hartu, ezagutzaren prosumitzaileak, aniztasuna eta heterogeneotasuna... Ikasketa kaleetara eta espazio komunetara atera. Espazio Komuna berreskuratu Publikoaren gainetik. Leioaztarren berezko Ingurune Naturalari balioa eman.


EGINDAKOA: Helaraztea, Leioaztarren Ezagutzen Sarea-BCC eta IRAKALE abian jartzea

Zer da Irakale; IRAKALEren kontzeptuak eta identitatea helarazi. Saltokietako, Nagusien Etxeetako, Gazteguneko, Polikiroldegiko, EHUko Jantokiko... Erakusleihoetan Galderak. Taberna, Jatetxe eta Markesinatan Mahaizapiak. Kale Ekintzak. “Izena duen guztia omen da”. Leioaztarren Ezagutzen Sarea-BCCren topaketak. (Banku eta beste zeinbatetan pendiente)

Ezagutza eta galderak plazako zoruan, frutadendako erakusleihoan, jatetxeko mahaizapian edo autobusaren markesinan. Ekintza guzti hauen Helburu Nagusia “helarazte kanpaina” Herrigune-Irakaleren oinarriekin modu koherente batean egitea da. Pertsona bakoitza bere ezagutzen arabera edo bere ikasteko gogoen arabera, ekarpenak edo galderak eginez, hiztegian begiratuz edo post-it bat jarriz... Irakaleren etorrera isilean aurreratuz herria inbaditu duten ekintza txikiak.


ORAIN ARTE EGINDAKO

Jarduera honetan Leioako 32 Saltokik parte hartu dute, baita EHUko Ostalaritza Eskolak, Leioako 4 Nagusien Etxeek, Gazteguneak, Liburutegiak, sakoneta Polikiroldegiak... Eta horretan daude herriko Banketxeak, Metroa Leioako bere bi geltokietan, eta baita beste zenbait udal sail eta bulego ere. Jarduera hau espazio eta proposamen berriei irekia dago.

Galderak eta erantzuteko postitak Zilborhesteako merkatal guneetan, Unibertsitatean eta zenbait gune publikotan.


ORAIN ARTE EGINDAKOA: Kale Ekintzak Leioako auzoetan

Ezagutza Kalean, literalki. Azken asteburuetan Leioako auzo ezberdinak ibili ditugu espaloiak, plazak eta oinezkoen guneak ezagutzaz margotuz. Hala, leku eman diogu ere, nola ez, leioaztarrek eurenak emateko aukerari: botanika, hadak, hizkuntzak edota gormitiak...


ORAIN ARTE EGINDAKOA

Taberna, Jatetxe eta Autobus Markesinatan Mahaizapiak. Kartel-Mahaizapiak tabernatako mahaietan egon dira azken hilabetean zehar ikasketak iradokiz edo galderak eginez. Leioako bi margolarik diseinatu dituzte inprentara eraman diren 10 modeloak. Baina 2000 mahaizapi hauez gain, EHUko Arte Ederretako, 3 margogintza akademietako eta bestelako udal margogintza tailerretako ikasleek -haur, gazte eta helduak- beste 600 kartel egin dituzte galdera eta informazio ezberdinekin, bakoitza bere ezagutza eta jakin-nahietatik abiatuta. Leioako 60tik gora taberna eta jatetxek parte hartu dute ekintza honetan.


ORAIN ARTE EGINDAKOA “Pegata� Duen Guztia Omen da. Hiria izendatuz

Ekotaldeak IRAKALEren gainean egindako gogoetan sortutako ekimen hau Kale Ekintzatan sartu dugu.

Leioan, zelan esaten diogu zuhaitzari? edo zakarrontziari, espaloiari, edukiontziari, farolari... Leioako hizkuntz-kultur aberastasuna ikustaraztea ala, sinpleki, ikastea.


ORAIN ARTE EGINDAKOA

Leioaztarren Ezagutza Sarea - Banco Común de Conocimientos BCC Platoniq izeneko taldearen ekimena da berez.

Leioako Ikasteko Espazioak eraiki ahal izateko, leioaztarrek dauzkagun ikasteko nahien eta partekatzeko ezagutzen “mapa” bat eduki beharra daukagu. Azken asteotan LES-BCC topaketak egin ditugu Leioako Erretirodunen Etxeetan halako informazioa jasotzeko. Datozen hilabeteotan sare honi bestelako elkarte, udal-talde, ikastetxe etabarretako bestelako ezagutzak gehituko zaizkio. Gainera, Herriguneren webgunean irekia dago jada LES-BCC Foroa.

IRAKALE


EGINGO DUGUNA: IRAKALE, Hiria Ikasteko Espazio Gisan

IKASTETXEAK ETA UNIBERTSITATEA

DATOZEN IRAKALEAK

Unibertsitatean eraikitzen den ezagutzaren presentziak, bere baliabide eta aniztasunaz, IRAKALEetako esperientziak aberastuko lituzke dudarik gabe.

- ARBORETUM MAKROAN. Bioaniztasunaren xehetasunak.

Datozen hilabeteotan eraikiko ditugun zenbait Ikasteko Espaziotan zuok parte hartzea gustatuko litzaiguke Horien aukerak zehaztuko dizkizuegu jarraian.

- LEIOAKO PINTXOA. - HEZKUNTZA LEIOAKO TOKIKO PRODUKTU GISAN. - IKAS KOMUNITATEA. Eskola Kalera - GIZARTE HEZKUNTZA. Esperientzia propio bat. - BESTELAKO AUKERAK


IRAKALE 1. LEIOAKO PINTXOA. Berrikuntzak Komunitatean egitea. Jakinduria eta esperientzia ezberdinak batu Erronka Komun bati ekiteko: Leioako Pintxoa sortu. PARTE-HARTZAILEAK - Ostalariak - Ostalaritza ikasleak - LPI-CIP Leioako ikasleak - Sukaldariak

PINTXOA - Guztiontzako - Tokiko Produktua - Eskuragarria - Ekonomikoki Iraunkorra

JOKOAREN ARAUAK - Guztien artean egitea - Copyleft - Kalera ateratzea

PROZESUA - 1. Fasea: Lan-Topaketa: Prestaketa eta Prozesua (Osagaiak, Errezeta, Diseinua.. Kalera, Beharrizanak...) - 2. Fasea: Esperimentazioa - 3. Fasea: Partekatzea


IRAKALE 2. ARBORETUM MAKROAN. Bioaniztasunaren Xehetasunak Helaraztea, Ikas-Giroa... Leioako bioaniztasunaren xehetasunen argazkiak ateratzea, Kultur Leioatik Arboretumeraino. Gure komunitatearen parte diren zenbait pertsonek biologia eta argazkigintzaren gainean dauzkaten jakintzak partekatzea. PARTE HARTZAILEAK

-

Biologia Ikasle eta Irakasleak Argazkigintza Zaleak Biologia Zaleak Leioaztarrak

JOKOAREN ARAUAK

- Guztien artean egitea - Copyleft - Kalera ateratzea

IBILALDITIK ARGAZKIETARA - Experiencia Comunitaria. Caminar Junts. - Dinámicas de Transmisión Múltiple. PROZESUA 1. Fasea: Elkartzea - Hitzordua Kultur Leioan da - Argazkigintzari buruzko Jakintzak Helaraztea - Arboretumerainoko ibilaldia - Taldeka antolatu. Bioaniztasunari buruzko Jakintzak Helaraztea - “Partekatzeko Moduak” Erabakia 2. Fasea: Argazkiak eta Ikasitakoak Partekatzea


IRAKALE 3. PRODUKTUAREN DISEINUA. Hezkuntza Leioako Tokiko Produktu Gisan Sinergiak Batu, Tokiko Produktu Identitario baten Sorkuntza egitasmoa Aberastu Hezkuntza Leioako Tokiko Produktu Gisan kontzeptutik abiatuta “Produktu-Kit” bat diseinatu PARTE - HARTZAILEAK

-

Valenciako Diseinu Eskola Diseinu Ikasleak Leioako Produktuaren Diseinatzaileak Tokiko Hezitzaileak

JOKOAREN ARAUAK

- Guztien artean egitea - Copyleft - Kalera ateratzea

PRODUKTUA - Guztientzat - Tokiko Produktu Errepikagarria - Merkea PROZESUA

-

1. Fasea: Elkarrizketa Topaketak: lotura duten pertsonekin Bideo-Elkarrizketak. 2. Fasea: Grabazioak Ikustea eta Ekarpenak egitea 3.Fasea: Sorkuntza Topaketa. Diseinurako lanegun bat eta erdi. 4.Fasea: balorazioak eta Ondorengo Ekarpenak 5.Fasea: Produktua Sortzea


IRAKALE 4. IKAS KOMUNITATEAK. Eskola Kalera Ikas-Giroa. LHI Lamiako eta LHI Artaza ikastetxeetan euren Ikasketa Komunitate egitasmoaren barruan izandako Eskola Esperientzia Leioako kale eta espazio publikoetara ateratzea. Esperientzia hori leioaztarrekin partekatzea. PARTE - HARTZAILEAK

-

LHI Lamiako CEP LHI Artaza-Los Pinos CEP IES Saturnino de la Pe単a BHI Magisteritza Ikasle / Irakasleak EISE Leioaztarrak

JOKOAREN ARAUAK

- Guztien artean egitea - Kalera ateratzea

ESKOLA KALERA - Guztientzat - Ikusgai, eskuragarri - Irekia PROZESUA -

1.Fasea: Lamiako eta Artaza elkartzea diseinatzeko 2.Fasea: Ikastetxeen Topaketa (ikaslego, familia, haurrak...) Partehartzaileekin esperientzia zehatzak Helarazteko 3.Fasea: IRAKALE(ak) 4.Fasea: Egitasmoak Aberastea. Balorapena


IRAKALE 5. GIZARTE HEZKUNTZA LAN TALDEA. Berrikuntzak egin, sinergiak batu... Gizarte Hezkuntzako Ikasle talde batek IRAKALE bat antolatuko du (diseinatu, koordinatu eta garatu, Solasguneren laguntzaz) PARTE - HARTZAILEAK

PROCESO

- Gizarte Hezkuntzako 10 ikasle - Gehi... (zehaztu gabe)

JOKOAREN ARAUAK - Guztien artean egitea - Kalera ateratzea - Herriguneren baldintzak eta filosofia errespetatuz; Komunitatea Ikasteko Ingurune Gisan

-

1.Fasea: 2.Fasea: 3.Fasea: 4.Fasea: 5.Fasea:

Aurkezpen Topaketa Taldeak eskatutako Formazio Topaketa Diseinu Jardunaldiak Antolakuntza (harremanak, bilerak, beharrizanak...) Irakaleren garapena


IRAKALE X. Beste Batzuk Ikasteko Espazio horiez gain, beste batzuk eraikitzen ari gara, eta horietan ere parte har lezakete Unibertsitateko pertsonek:

6.- METADISKURtSOA. Esperientzia honetan hizkuntza matematikoa eta musikahizkuntza elkartu nahi ditugu Matematikei dagozkien eduki kurrikular bat helarazteko.

8.- AMATASUNA. Amatasunarekin zerikusia duen pertsona talde batek IRAKALE bat diseinatuko du -edo hainbat-, non esperientzia eta informazioa partekatu.

7.- EUSKAL PROSODIA. Prosodia berreskuratzea -haurrak hizkuntzatara hurbiltzeko elementu bezala- Euskara Ikasi eta praktikatzeko erraminta lez.

9.- IRAKALE GUNEA. Leioako pertsonentzako Gune Irekia, non gure ezagutzak, jakin-nahiak, esperientziak partekatu. Zenbait kasutan ibiltaria izango da eta beste batzuetan izena eman beharko da, edo txanda itxaron.

10.- LEIOA HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN AURKEZPENA. Maiatzaren bukaera aldera asteburuko topaketa bat ospatuko dugu egitasmoa leioaztarrei aurkezteko. Asteburu hori IRAKALEen arteko topaketa denbora bat izango da, ospatzen ari direnak eta egingo diren berriak, asmoak helarazteko garaia izango da, ohiturak sortzekoa... Aurkezpen hau definitu gabe dago oraindik eta proposamenak onartzen dira,


LEIOA HEZKUNTZA KOMUNITATEA HERRIGUNE 2012. IRAKALE Informazio +

IRAKALE

IRAKALE 2012ko martxoak 28an  

IRAKALE www.herrigune.org / www.leioa.net 656742147 - info@solasgune.com Gaur, azken urteotako gizarte, ekonomia edota teknologia aldaketak...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you