Page 1

Maiatzaren 4an, Herrigune Leioa Hezkuntza Komunitatea proiektuaren aurkezpenerako antolatuko diren ekitaldien artean, Zientziaren gaineko Irakalea izango da. Eta zuek gonbidatzea gustoko genuke.

IRAKALE

Herria ikasgune gisan. Elige un conocimiento y prepara un experimento o una exposición. Si necesitas ayuda, pídela. Zure komunitatean parte hartu eizu, ezagutza eraiki eta partekatuz!

El 4 de Mayo, dentro de las actividades programadas para compartir el proyecto Comunitario Herrigune, se va a celebrar este Irakale sobre Ciencia y nos gustaría invitaros.

IRAKALE

La Ciudad como Espacio de Aprendizaje. Más información e Inscripciones / Informazio gehiago eta izena emoteko:

www.herrigune.org - info@herrigune.org


ZIENTZIA KALERA

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?

NOLA PARTE HARTU DEZAKEGU?

Este Irakale permite participar de diversas maneras, ajustándose a los intereses y realidades de las personas. Existe la posibilidad de trabajar en grupos grandes, o pequeños, de forma individual, en familia,... ¿No sabes cómo? ¡¡Nosotros te ayudamos!!

Irakale honek modu ezberdinetan parte hartzeko aukera ematen du, pertsonen interes eta errealitateei egokituz. Talde handi zein txikietan parte hartzea dago, bakarrik ala familiartean... Ez dakizu nola? Guk lagunduko zaitugu!!

Aquí te contamos algunas de las formas de participación que ya hemos recogido. las posibilidades son múltiples y variadas. ¡¡Propón la tuya!!

HEMEN AZALDUKO DIZKIZUEGU ORAIN ARTEAN JASO DITUGUN PARTE HARTZEKO MODU BATZUK. AUKERA UGARI ETA ANITZAK DIRA. PROPOSATU EZAZU ZUREA!!

ASÍ LA

2. CUANDO QUEREMOS PERO NO SABEMOS SOBRE QUÉ:

1. HALAKO INTERESA, HALAKO IKASKETA ETA PRAKTIKA:

Txomin Aresti va a participar con 3 clases que se subdividirán en grupos de 4/5 personas. En una primera sesión han recogido los intereses de esos grupos (“¿Qué te gustaría aprender sobre la ciencia para luego compartirlo con la comunidad?”). Con este listado, el departamento de Ciencias de la Universidad del Pais Vasco (EHU) les invitará a subir a sus laboratorios y juntos van a elaborar los experimentos que luego, los niños/as, compartirán el 4 de mayo en la calle.

Para algunos este Irakale es una oportunidad de trabajar conocimientos del currículo escolar de una forma divertida y práctica. Pero se encuentran perdidos sobre el qué y el cómo. Estos centros educativos cuentan con la ayuda del Berritzegune, concretamente de Pilar Etxebarria, amante de las ciencias que gestiona un blog sobre esta temática. La metodología de trabajo sería: reunirse con estos centros para dotarles de recursos e ideas sobre posibles experimentos ajustados a la temática y edad. Además disponemos de un listado de herramientas online muy útiles.

Txomin Aresti ikastetxeak 3 gelarekin parte hartuko du. Ikasle hauek 4/5 pertsonako taldetan banatuko dira. Lehen lanaldi batean talde horien interesak jaso dituzte (“Zientziari buruz zer ikasi nahiko zenuke gero komunitatearekin partekatzeko?”). Zerrenda honekin EHUko zientzia sailak bertako laborategietara igotzera gonbidatuko ditu eta elkarrekin landuko dituzte esperimentuak. Esperimentu hauek gero kalean partekatuko dituzte haurrek maiatzaren 4an.

1. SEGÚN EL INTERÉS, EL APRENDIZAJE Y PRÁCTICA:

3. COMO GRUPO, PERO PASIONES DEFINIDAS:

CON

El Laboragune, espacio de aprendizaje y juego, va a participar con diferentes conocimientos, en pequeños grupos. Niñs, Padres y madres, familiares y educadores van a compartir sus intereses y conocimientos. A Yuri le apasiona el mundo de los bichos, en especial las arañas. A Une le gustan los experimentos divertidos sobre física porque le recuerdan a la magia. Y Maria quiere compartir lo que ha aprendido de las hormigas en estos meses de observación del terrario. Unos tienen 12 años, otras 7 y algunas otras son amatxus. Todos juntos pero cada uno a lo suyo.

Si alguna de estas opciones se ajusta a ti, ¡estupendo! Si no invéntate una tú mismo y cuéntanosla.

4. APROVECHANDO LO QUE YA HACÍAMOS: El Instituto de Artaza Romo lleva años potenciando el conocimiento científico en su centro y participando en diferentes actividades. Aprovechando el conocimiento y la experiencia adquirida en estos años, van a participar con experimentos de física y de biología que sus alumnos controlan y con los que se sienten seguros para asumir el reto de ser autónomos para transmitírselo a los Leioaztarrak.

3. TALDE BEZALA, BAINA PASIO ARGIEKIN: Laboragunea-ikasketa eta jolas espazioak ezagutza ezberdinekin parte hartuko du, talde txikietan. Haur, guraso, senide, edota hezitzaileek euren interes eta ezagutzak partekatuko dituzte. Yuriy zomorroen zale amorratua da, bereziki armiarmena. Uneri fisikari buruzko esperimentu dibertigarriak gustatzen zaizkio magia gogorarazten diotelako. Eta Mariak txingurriei buruz azken hilabeteotan terrarioari begira ikasi duena partekatu nahiko luke. Batzuek 12 urte dute, beste batzuek 7, beste batzuk ama dira. Denak elkarrekin baina nor berean.

2. NAHI BAI, BAINA ZERTAZ EZ BADAKIGU: Batzuentzat Irakale hau eskolako kurrikulumeko ezagutzak modu atsegin eta praktikoan lantzeko aukera da. Baina galdu egiten dira ZER eta NOLA pentsatzen hasten direnean. Ikastetxe hauek Berritzeguneren laguntza jasotzeko aukera dute, Pilar Etxebarriarena hain zuzen ere. Pilarrek zientziak maite ditu eta horri buruzko blog bat kudeatzen du. Lan metodologia honakoa litzateke: ikastetxe hauekin biltzea balizko esperimentuen gaineko baliabide eta ideiak eskaintzeko, gaia eta adinera egokituz. Gainera oso baliagarriak izan daitezkeen online erraminta zerrenda bat eskura daukagu. Aukera hauetakoren bat zure beharretara egokitzen bada, ederto! Bestela, zuk zeuk asmatu bat eta kontaiguzu.

4. AURRETIK EGITEN GENUENA BALIATUZ: Artaza-Romo institutuak urteak daramatza bere ikastetxean ezagutza zientifikoa indartuz, eta ildo honetako hainbat jardueratan parte hartuz. Urte hauetan eskuratutako ezagutza eta esperientzia baliatuta, ikasleek kontrolatzen dituzten fisika eta biologia esperimentuekin parte hartuko dute, leioaztarrekin partekatzeko erronkari aurre egiteko gai sentitzen diren horiekin hain zuzen ere.

Gonbidapena