Page 1

Sæt X ud for kontrakttype TFP-Modelkontrakt/fotoaftale Honorar modelkontrakt/fotoaftale

Fotograf:

Modellens fulde navn, adresse, fødselsdato, emailadresse og telefonnr.

Billedernes art: Tøj Undertøj Badetøj Boudoir/kunst Portræt Andet

Location: Undendørs Studie Andet

Transport: Fotografen betaler transport med off. transportmidler Modellen betaler transport Modellen betaler 50% & fotografen betaler 50%

Billederne af ovennævnte model, "skudt" (dato og år) må/må ikke (streg det ikke aktuelle over) frit anvendes til fremvisning på fotografens hjemmeside med angivelse af modellens navn og med link til modellens hjemmeside. Billederne må også uden yderligere godkendelse anvendes i konkurrencer og udstillinger samt i model-, fotograf- og portfoliomapper. Billederne må naturligvis også anvendes på modellens hjemmesider med tydelig angivelse af fotografens navn og med link til fotgrafens hjemmeside.

Billederne må ikke anvendes eller udstilles steder, hvor de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med: Sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger. Dette gælder både elektroniske udgaver og papirudgaver af billederne. Billederne må ikke manipuleres/offentliggøres af trediepart uden både fotografs og models skriftlige samtykke. Billederne må ikke sælges uden tilladelse fra modellen

Modellen medbringer selv sminke og forskelligt tøj og sko. Sko skal være med flere hælhøjder, med mindre andet er aftalt på forhånd med fotografen Ved TFP-kontrakt får modellen en CD/DVD med færdigredigerede billeder i høj opløsning senest 4 - 6 uger efter optagelsernes afslutning. CD/DVD skal indeholde mindst 10 - 15 % af de brugbare billeder fra optagelsen. Ved honorarkontrakt aflønnes modellem med kr. optagelsen, der betales ikke timeløn.

som fast pris for hele


Sæt X ud for kontrakttype TFP-Modelkontrakt/fotoaftale Honorar modelkontrakt/fotoaftale

Fotograf:

Modellens fulde navn, adresse, fødselsdato, emailadresse og telefonnr.

Beskrivelse af billederne(kan udelades):

Særlige aftaler, herunder evt. billeder der ikke må offentliggøres på hjemmesider:

Nærværende kontrakt er indgået (dato): Fotooptagelserne foregår (location): Dato: fra klokken: Fotografens underskrift

og skal være afsluttet klokken: Modellens underskrift (u/15 år værges underskr.)

Modelrelease/TFPcontractNeutral  

TFP (time for pictures on CD/DVD) contract og payed modeljob contract in danish

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you