Page 1

2011 Oplandsskema for Birk Opl.nr. Ejer Plan Oplandsnavn [Ja] 1 Status

2

Y01

K

Y03

K

Y04

3

4

KloakOplandsstørrelse type Areal A-koef. Bef.ar. [ha] [ha] 5 6 7 8

Udskrevet den 30-06-2011 Tørvejrsmængde: Regnvandsbetingede udløb Erhverv Total Qspv Qind Total Ra. Type Udløbsnr. Recipientnavn [p.e.] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] nr. 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bolig [p.e.] 9

S

25,30

0,35

8,85

14

29

0,1

0,1

0,1

01 RBR Y01RUL1

Hammerum Å

F

1,43

0,30

0,43

44

44

0,1

0,1

0,2

01

Y03 UL1

Herningsholm Å

K

S

8,82

0,47

4,14

124

124

0,2

0,3

0,4

01 RBR Y04R050

Herningsholm Å

Y05

K

S

49,44

0,33

16,32

69

100

169

0,3

0,4

0,7

01 RBR Y05RUL1

Hammerum Bæk

Y06

K

S

30,88

0,35

10,81

48

20

68

0,1

0,1

0,3

01 RBR Y06R001

Hammerum Bæk

Y19

K

S

13,66

0,41

5,60

5

2.700

2.705

5,1

4,9

10,0

01 RBR Y19RUL1

Hammerum Bæk

Y24

K

S

55,99

0,70

39,19

692

60

752

1,2

1,6

2,8

01 RBR Y24RUL1

Hammerum Å

Y26

K

S

3,13

0,44

1,38

5

63

68

0,1

0,1

0,3

01 RBR Y26RUL1

Herningsholm Å

Y36

K

S

4,26

0,50

2,13

9

9

0,0

0,0

0,0

01 RBR Y36RUL1

Hammerum Å

88,85

1.009

2.958

3.967

7,2

7,6

14,7

Åvænget

Egetæpper

Birk

Sum

192,91

15

OV

Side 1 Bemærkning 19

Planlægning Y06.P

K

S

22,30

0,60

13,38

334

20

354

0,5

0,1

0,7

01 RBR Y06R001

Hammerum Bæk

Y24.P

K

S

16,41

0,70

11,48

267

70

337

0,6

0,1

0,7

01 RBR Y24RUL1

Hammerum Å

Y36.P

K

S

12,28

0,50

01 RBR Y36RUL1

Hammerum Å

6,14

184

184

0,3

0,3

0,6

50,98

31,00

786

90

876

1,4

0,5

1,9

Sum uændrede oplande

192,91

88,85

1.009

2.958

3.967

7,2

7,6

14,7

Sum total

243,89

119,86

1.795

3.048

4.843

8,6

8,1

16,7

Sum plan

Birk

Græssletter, skovbælter mm. udgør

Nyt opland.

test  

test test test