Page 1

TEMI-NYT Nr. 154, august 2012

Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Åbent Hus 1. sept. hos Brand & Redning Udgivelse

Ansvarshavende redaktør

TEMI-NYT udgives på Intranettet som e-magasin, hver måned, undtagen juli.

Direktør Eva Kanstrup

Redaktion Tove Overgaard og Susanne Frederiksen på skift hver anden måned .

Deadline Deadline for indlæg til næste nummer er 20. september og indlæg sendes til admto Næste TEMI-NYT udkommer sidst i September

Redaktør af dette nummer er Susanne


Fra affald til ressurse Fremtidig organisering af genbrugs- og affaldsområdet

Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø

skal udfordre og udforske forskellige muligheder.

I forbindelse med organisationstilpasningen i Teknik og Miljø i efteråret 2011 blev beslutningen om en fremtidig organisering af genbrugs- og affaldsområdet udsat indtil en række forhold var mere afklarede, herunder muligt krav fra statens side om selskabsdannelse af affaldsområdet.

Vi skal se på • opgaver og nødvendige kompetencer for en transformation af affaldsområdet til et ressourceområde • ledelsesmodel og – grundlag • organisering af området

• konsekvenser for medarbejdere – på genSelskabsdannelsen er ikke rykket tættere på, brugspladserne såvel som administrativt men der tegner sig et tydeligt billede af affaldsområdets transformation til et ressource- • økonomiske konsekvenser for TM såvel som for Herning Kommune område. • samt give stikord til lederprofil Vi vil gerne have en fremtidig organisering af området på plads i god tid inden Hans MeinEfter workshoppen vil der blive udarbejdet et hardt og Vagn Olesen måtte vælge at gå på beslutningsgrundlag, som skal diskuteres i en pension. lille ekstern gruppe, bestående af rådgivere og Chefgruppen har drøftet organiseringen, og kommunale ledere med erfaring og indsigt på finder det hensigtsmæssigt at samle drifts-, området. planlægnings- og udviklingsaktiviteter under På den måde vil vi forsøge at sikre en robust samme leder. og fremtidssikker løsning, som efter planen vil For at komme tættere på, hvilken organiseblive meldt ud 1. oktober 2012. ring, der bedst understøtter opgaverne i det fremtidige Genbrug og Affald, afholdes en workshop 3. september med fagkyndige folk fra DRIFT og GAF, der sammen med ledelsen

2

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Mindre trimning af økonomien i 2013 Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og miljø

forslagene fra Teknik og Miljø fremgår af skema nederst på denne side.

- færre spareforslag skal udmøntes i Teknik og Miljø

De grønne og gule forslag er dem, byrådet vil se nærmere på i det videre forhandlingsforløb, mens forslagene markeret med rødt næppe bliver til virkelighed i budgetlægningsfasen efter udmeldingerne på budgetkonferencen.

Byrådet var 23. og 24. august 2012 på deres 2. budgetkonference, som i år blev afviklet på Hotel Fjordgården i Ringkøbing. Her fik de 31 byrådsmedlemmer en grundig orientering om kommunens økonomiske situation. Overordnet ser kommunens økonomi for 2013 fornuftig ud, dog er der enkelte ubekendte faktorer, bl.a. omkring refusioner fra staten. Men der bliver behov for en mindre trimning af økonomien over de næste 4 år. Der forventes at skulle findes ca. 20 mio. kr. hvert af de næste fire år, for at der er balance mellem indtægter og udgifter.

Spareforslag fra Teknik og Miljø De politiske fagudvalg, herunder også Teknik- og Miljøudvalget, har forud for budgetkonferencen afleveret en række forslag til én procents besparelser på det nuværende driftsbudget. Spare-

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

Spændende udviklingsprojekter Byrådet fik endvidere en grundig orientering af forskellige spændende udviklingsprojekter, som lige nu har eller forventes at få særlig politisk bevågenhed. Fra Teknik og Miljø blev der bl.a. givet en præsentation af et stort energirenoveringsprojekt af de kommunale bygninger, nye boligudstykningsområder i de kommende 4 år, samt Feldborg Skovprojekt. Fra gennemgangen af forslag til investeringsoversigt kan bl.a. nævnes følgende nye projekter fra Teknik og Miljø: Infrastruktur DNV Gødstrup, Silkeborgvej i Herning, Trehøjevej, Gødstrup Sø fredningen og Søby Sø fredningen, Vi forventer, at der vil være et økonomisk forlig klar ultimo september 2012.

3


Tidsplan for udviklingssamtaler 2012 Af Jacob Phillipsen, centerchef Center for Ejendomme, Veje og Adm.

Der foreslåes følgende tidsplan for afholdelse af udviklingssamtaler i 2012

• Chef-udviklingssamtale (CUS)

Uge 38 - 39

• Leder-udviklingssamtale (LUS)

Uge 40 - 41

• Gruppe-udviklingssamtale (GRUS)

Uge 42 - 52

• Medarbejder-udviklingssamtale (MUS)

Uge 42 – 52

Udviklingsplaner skal være godkendt inden 1. januar 2013

4

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Hvad laver de i chefgruppen? Af Mette Bøgvad Beredskabschef

Chefgruppen har på vores sidste møde onsdag 15. august 2012, blandt andet diskuteret, hvordan vi i Teknik og Miljø håndterer sygefravær.

Det foreløbige udkast til retningslinjer skal nu kvalificeres hos HR-afdelingen og efterfølgende skal det drøftes i ledergruppen og i forvaltningens MEDudvalg.

Vi har med udgangspunkt i Herning Kommunes personalepolitik arbejdet på Chefgruppen forventer at have et endeat gøre retningslinjerne for håndtering ligt udkast klar ultimo september/primo af sygefravær mere operative. oktober. Vi vil gerne skabe mere fokus på håndteringen af sygefraværet i hele forvaltningen, for eksempel i forbindelse med længerevarende fravær. TEMI-NYT nr. 154, august 2012

5


Åbent Hus hos Brand & Redning Af Finn Lau Nielsen Viceberedskabsinspektør

Her er nogle af de aktiviteter vi vil underholde med • Prøv Brand & Redning Hernings redningslift og få det store overblik

Så er tidspunktet kommet, hvor redningsberedskabet igen åbner dørene • Få en tur i ”brandbussen” der kører for alle der har lyst til at stifte nærmere rundt på hele udstillingsområdet bekendtskab med Brand & Redning Her- • Prøv røgdykkerudstyr, brandslukning og ning, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Falck frigørelsesudstyr med mere. og øvrige samarbejdspartnere.

• Oplev en fuldt udstyret teltlejr, som den der bliver benyttet ved internationale I løbet af dagen vil du få et indblik i hvad indsatser efter jordskælv og andre katavi kan, og hvad du som borger får for strofer. skattekronerne, og der er aktiviteter for

hele familien. Besøgende kan opleve masser af action og spændende aktiviteter, hvor hele beredskabet og dele af forsvaret præsenterer deres hverdag, og der kommer muligvis et par overraskelser undervejs.

• Se en demonstration af frigørelse af fastklemte efter et færdselsuheld, samt avanceret redningsarbejde i sammenstyrtede bygninger • Se arbejdende stande, hvor du kan prøve kræfter med det værktøj rednings- og brandfolkene bruger. Der vil være mulighed for at købe en forfriskning og lidt at spise undervejs.

6

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Program for dagen

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

7


Hvem tør udfordre DRIFT? Af Maria Have DRIFT

Bike & Run Stafetten 2012 Lørdag 22. september kl. 11.00 afholdes der Bike & Run Stafet i Herning. Stil med et hold på 5 personer, hvor tre fra holdet skal løbe 5 km, og to fra holdet skal cykle 13,6 km - på den måde gennemfører holdet tilsammen en maratondistance.

Sådan gennemføres stafetten • Løber - 5 km • Cyklist - 13,6 km • Løber - 5 km • Cyklist - 13,6 km • Løber - 5 km

På 3. år deltager DRIFT og i år med ikke mindre end 3 hold, så kom og udfordr os. Oplev en sjov motionsdag med dine kolleger og vær sammen i Danmarks sjoveste stafet, der kombinerer løb og cykling. Læs mere på www.bikeandrun.nu

Cykelrute

Løberute

8

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Tak for et godt år Af Maibritt H. Christensen Tidligere elev i Administration og Udvikling Pr. 15. august 2012 arbejder jeg ikke længere i Teknik og Miljø. Som kontorelev i Herning Kommune skal vi rundt til to afdelinger i løbet af vores uddannelse. Jeg vil gerne takke jer for, at I tog så godt imod mig - det har været et rigtig godt år. Jeg er blevet præsenteret for mange opgaver i Teknik og Miljø, jeg har mødt nogle skønne mennesker og deltaget i nogle fantastisk gode sociale arrangementer. Nu er skrivebordet ryddet og jeg skal videre. Jeg vil fortsat være på rådhuset det næste år, hvor jeg skal udfordres i Visitationsafdelingen, SSB. Indbakken er tømt - og under oprydningen fandt jeg en lille trivselshistorie fra Genbrug og Affald, som jeg gerne vil dele med alle i Teknik og miljø. Jeg beklager, Poul Henning Knudsen, at jeg aldrig fandt ud af, hvorfor jeg skulle have historien. Nu deler jeg den med resten af forvaltningen - så helt spildt var den ikke. Jeg håber I alle trives lige så godt som jeres kolleger i GAF. Det gjorde

jeg.

Trivselshistorie fra Genbrug og Affald Vi føler os i grunden ret privilegeret i GAF, sandsynligvis på grund af, at vi har et stærkt fællesskab om de opgaver vi har i afdelingen. Vort opgave potefølge er meget afgrænset og vel i grunden ret smalt, og det gør vel, at vi alle har en berøring eller kendskab, i en eller anden størrelse, med stort set alle opgavetyper i afdelingen. I dagligdagen betyder det, at vi dermed kan hjælpe og støtte hinanden med opgaveløsningerne i næsten alle situationer, så der ikke er nogen, der kommer langt bagud eller nogen, der kommer langt foran, vi hjælper hinanden, så vi alle er på samme højde, det giver glæde og ikke mindst tryghed. Vi fungerer som et TEAM, der er meget helhedsorienteret igennem hele opgaveløsningen. Det er meget meget længe siden at ordet ”stress” er blevet nævnt i afdelingen, der imod hører man tit ord som: udfordrende, spændende, smart, værdi, forandring, innovativ o.s.v., alle ord der løfter indsatsen mod nye mål. Vi tør indrømme, at vi har en spændende arbejdsplads.

Mange hilsener fra Maibritt

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

9


”Min side” på intranettet Nemt at oprette en nyhed mm.

Af Susanne Frederiksen Administration og Udvikling

Når vi 22. november åbner Herning Kommunes nye intranet, er det skræddersyet til vores organisation og til dig. Vores nye system hedder IntraNote Portal Server. Det består af en række moduler med en bred vifte af funktioner. Denne opbygning gør det muligt at personalisere intranettet, så du får din helt ”egen side”.

Intranetorganisationen ser pt. sådan ud • • • •

Intranet-koordinator: Susanne Justesen Teknik og Miljø: Susanne Frederiksen Børn og Unge: Ulla Christiansen Social, Sundhed og Beskæftigelse: Lotte Mikkelsen • By, Erhverv og Kultur: Charlotte Sørensen • Økonomi, Personale og Borgerservice, Claus Mikael Eriksen • Herning Bibliotekerne, Mikael Graaberg

intr e y a n Min forva

ltnin

10

t

g mine min afde l mit c mails, m ing i n h eg at konc ern o forum, m enveje i g dir ektio ne links nsny hede r

ne

Di t

På denne side vil du både have informationer fra Herning Kommune, din fagforvaltning og din afdeling eller institution. Samtidig vil du få mulighed for selv at opbygge en del af siden med links, din mail, projektrum, blogs og mange andre typer af funktioner, som du selv kan vælge til og fra.

Med det nye intranet bliver der formentlig ikke behov for en stor kreds af forfattere som skal uddannes til systemet. IntraNote skulle være så nemt at bruge, at alle direkte fra forsiden kan oprette nyheder og sider med mere.

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


TIPS OG TRICKS om SameTime Af Susanne Frederiksen Administration og Udvikling

Lad SameTime fortælle, at du er til møde Når du har en aftale eller et møde i din kalender, kan du få SameTime til at opdatere automatisk, så den fortæller, at du ikke kan chatte i øjeblikket.

Sådan gør du 1. I Notes skal du vælge Filer -> Indstillinger på menulinjen 2. Herefter finder du Sametime og klikker på Autostatusændringer 3. Sæt flueben ud for Planlagte møder i min kalender 4. Klik herefter på Kalenderservice og sæt flueben og antal min. (1 min.)

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

11


Pokkers også.. ingen ledig bil Af Jacob Phillipsen, chef Center for Ejendomme, Veje og Administration

Teknik og Miljø har pt. 6 biler til rådighed for medarbejdere, primært til brug ved tilsyn og lignende.

Læs mere på intranettet, under ”Hvad er praksis?”, om brugen af biler samt retningslinjer for tildeling af kørselsbemyndigelse mv.

Flere medarbejdere oplever imidlertid, at de ikke kan finde en ledig bil i kalenderen. Derfor skal vi her igen nævne retningslinjerne for lån af bilerne, samt komme med et par gode råd som kan gøre det nemmere at finde en ledig bil. • Bilerne skal primært anvendes ved tilsynsopgaver og lignende • Bilerne kan dog bruges til møder og lignende, men i disse tilfælde må de først reserveres ca. 2 dage før brug. • Bilerne må ikke anvendes til kurser, der varer flere dage • Bilerne må ikke anvendes til privatkørsel. • Book ikke længere tid, end du skal bruge bilen (altså ikke ekstra reservetid) • Husk at fjerne en reservation, som du ikke får brug for alligevel

Ny brugeranalyse Vi har før lavet en analyse om brugen af bilerne, og den viste, at antallet var passende, hvilket ikke stemmer overens med de oplevelser medarbejderne har.

• Book bil efter behov, altså ikke firhjulstræk- Derfor vil der blive lavet endnu en analyse, ker til et møde som skal klarlægge, om der i virkeligheden er brug for flere biler. Hvis ovenstående retningslinjer overholdes, kan det muligvis lette på besværet med at Analysen forventes at blive udarbejdet i nofinde en ledig bil. vember/december 2012.

12

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Seperation i Teknik og Miljø Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Administration og Udviklings 2 teams, Kort, Gis og Data og Administration og Økonomi er midlertidigt flyttet fra hinanden, og er nu placeret i 2 forskellige bygninger.

Steen Brokær sidder hos Kort, Gis og Data om formiddagen og hos Administration og Økonomi om eftermiddagen. Vi forventer at genoptage vores bofællesskab i de nyrenoverede lokaler, 2. november 2012.

Årsagen er selvfølgelig, at vi bygger om og får oprettet de skæve gulve, som vi har døjet med i mange år. Kort, Gis og Data er placeret i stueetagen ved indgang D, for enden af Borgerservice, lokale ??. Administration og Økonomi, samt Eva og Jacob sidder nu på 3. sal i de tidligere receptionslokaler, A3.26 Alt pakkes ned

”Girokontoret” inden vores indflytning

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

Sådan har vi indrettes os på ”Girokontoret”

13


Når krybben er tom bides hestene Af Kirsten Andersen Afdelingsleder Kommunale Ejendomme

Forandringerne starter hos mig - og dig Så skal ledergruppen af sted på seminar - igen Ledere i Bevægelse. Nytter det noget, vil man kunne mærke en forskel bagefter?

Vil jeg bevæge mig? De spørgsmål stillede jeg mig selv, tirsdag morgen, da tasken blev pakket og bilen styrede mod Bjerrely. Mine tanker var helt andre steder. Fokus var på budgetter, normeringer og opgaveporteføljen i Kommunale Ejendomme, budgetkonference og angreb fra ”fjender”.

Og så kom erkendelsen ……

Jeg bør være den, der tager det første skridt til at rykke tingene i den rigtige retning. De fleste af os handler på mønstre og vaner fra fortiden, får opbygget en masse forbehold, og ændrer intet i vores handlinger i konstruktiv retning. Hverdagen, som vi nok alle kender den, er at kæmpe for sit område. Kæmpe for midler, normeringer og indflydelse, og i den forbindelse skabes også medspillere, modspillere og forsvar. Og rigtig mange af de gode ressourcer bruges på det. Så derfor vil jeg nu stadig være inde i kampen, men med andre briller på.

Men det gælder for mig - ligesom alle - at man Det er ikke regeringen, borgmesteren, andre er forpligtet til engagere sig, også for kollega- forvaltninger og Teknik og Miljø, der har det ers skyld. primære ansvar for, hvordan jeg angriber min hverdag - det er mig. Og så skete det forunderlige, som rent faktisk sker hver gang ledergruppen er sammen.. Jeg Jeg har erkendt, at betingelserne for at være kunne slet ikke lade være med at involvere medarbejder i en kommune ændrer sig marmig. Det er jo mit arbejdsliv og derfor også kant i fremtiden, og derfor må vi alle tænke på mit ansvar at forsøge at forme det. nye måder. Emnerne var denne gang ejerskab til strategi, innovation og inddragelse af frivillige. En af udfordringerne var at finde ud af, hvordan vi sammen kan skabe en udviklingsprocess, hvor fremtidens forandringer vil blive taget med i de beslutninger vi tager i nuet.

14

Jeg vil nedtone mine forbehold, bidrage til en konstruktiv proces, og måske blive så nyt et menneske, at jeg hjælper bilister fra sideveje ud i morgentrafikken. Måske ... vi er jo kun mennesker!

TEMI-NYT nr. 154, august 2012


Billederne til denne arktikel er desværre forsinkede De vil blive lagt på denne side på mandag, så kig forbi igen :-)

TEMI-NYT nr. 154, august 2012

15


Opslag

16


gstavlen Xx

j

Forv altni ngsjulef roko st 30. no vemb er 17

TEMI NYT 154 August 2012  

Medarbejderblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

TEMI NYT 154 August 2012  

Medarbejderblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Advertisement