Page 1

TEMI-NYT Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Nr. 145 / Oktober 2011

Indhold: Nyt om personale og møder i november Organisationstilpasning . . . . . . . . . . . . MUS-samtaler 2011 - i fuld gang lige nu Ny afdelingsleder i Teknik og Miljø. . . . . Tidsplan for ombygninger og rokering . . Skrumper med opgaven . . . . . . . . . . . . Nyt fra forvaltningsMED og RådhusMED . Kajak fjordtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læg dog det rør på . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra FIT & FUN . . . . . . . . . . . . . . . . En levende ugle på skrivebordet . . . . . . Billeder fra indvielse af FIT & FUN Oaser

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . side 2 . . side 3 . . side 5 . . side 5 . . side 6 . . side 7 . . side 9 . side 10 . side 11 . side 12 . side 12 . side 13

Side 13: Billeder fra indvielse af FIT & FUN Oaser

Side 7: Jesper skrumper

Side 10: Kajak fjordtur

Side 6: Ombygninger mv

Side 12: Ugle på skrivebordet


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 2

Nyt om personale og aktiviteter og møder i november Administrationen Nyansættelser • Jens Lybecker ansat i 1½ års projektansættelse i Miljø og Klima fra 24. oktober 2011. •

Annette Strange ansat i job med løntilskud i Byggeri pr. 7. november (3 måneder) (tidligere virksomhedspraktik)

Inka Arensman ansat i job med løntilskud i Kort, GIS og IT fra 31. oktober (3 måneder)

Kirstine Kjær ansat som barselsvikar i Natur og Grønne Områder fra 23. november

Ageeth Millenaar-Wolthuis ansat i 1½ års projektansættelse i Miljø og Klima fra 1. december.

Fratrædelser • Aase Frølund har haft sidste arbejdsdag den 13. oktober - går på efterløn •

Kim Morgenstjerne har sidste arbejdsdag den 8. november - går på efterløn

Inge Lise Pedersen fratræder med udgangen af november.

Redaktionsgruppe Tove Overgaard, Administration og Udvikling (8010) Susanne Frederiksen, Administration og Udvikling (8008) Eva Kanstrup, Teknisk direktør (ansvarshavende redaktør)

I denne uge bliver der præsenteret et nyt tiltag i Teknik og Miljø - læs mere på side 12.

Drift 3 medarbejdere går på efterløn pr. 31. oktober 2011 •

Ingvard Hansen, grøn drift

Erik Wrist Jensen, græsklipper

John Lindskov Hansen, Genbrugspladsen

Maria Have holder orlov fra den 2. november 2011 - 20. februar 2012.

Aktiviteter og møder i november 2011 Mandag

7.

TM Ledermøde

Onsdag

9.

Chefmøde

Torsdag

10.

MED-møde Brand og Redning

Mandag

21.

Teknik- og Miljøudvalget

Mandag

21.

Cafémøde - Speed dating om nye besparelsesforslag

Onsdag

23.

Chefmøde

Tirsdag

29.

TM Ledermøde

Deadline til næste nummer af TEMI-NYT er 20. november Sendes til admsf


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 3

Organisationstilpasning - flere og flere ting falder på plads Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø

Organisationsstruktur Vores organisationsstruktur er på plads med navn og sammensætning af centre, afdelinger og teams. Teknik og Miljø består således af de 4 centre, 10 afdelinger, hvor de fleste er fusioneret på den ene eller anden måde. Mange af jer har derfor fået nye kollegaer og fået nye muligheder for at samarbejde på tværs.

for Administration og Udvikling. Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med Steen Brokær og er sikker på at vi her har fået ansat en dygtig leder, som vil sikre fremdriften og udviklingen af afdelingen, samt bruge sin viden og erfaring i arbejdet i ledergruppen og på tværs i Teknik og Miljø. Udsnit af organisationsdiagrammet.

komme på plads. Konkret tidsplan for flytningen findes på side 6. Kompetenceudvikling - et af de 3 udviklingsspor Kompetenceudvikling, som er et af udviklingssporene i organsiationstilpasningsprojektet i Teknik og Miljø, blev skudt i gang med en drøftelse i forvaltningsMED den 4. oktober. Det blev besluttet, at den videre proces med kompetenceudvikling skulle forankres i MED systemet. MED påtager sig dermed et ansvar i forhold til at få sat fokus på og arbejdet målrettet med kompetenceudvikling i Teknik og Miljø.

I de forskellige afdelinger er der mellem 1 og 7 permanente teams, og et væld af tværgående teams både indenfor TM og i samarbejde med andre forvaltninger. Håber at vores tilpassede struktur giver den efterspurgte overskuelighed. Strukturen skal samtidig også understøtte den fleksibilitet og dynamik der er brug for, hvis vi skal opnå en bedre tværgående og helhedsorienteret opgaveløsning, og en parathed i organisationen som kan tilgodese det omgivende samfunds krav til os som Teknik og Miljøforvaltning.

Se hele diagrammet på næste side.

Samtidig var der enighed om, at forvaltnings MED skulle være rammesættende for arbejdet og løbende lave opfølgning for at sikre fremdriften. Men at det egentlige arbejde med konkrete kompetenceudviklingstiltag skulle varetages af de 3 arbejdspladsMED, pga. arbejdspladsernes forskellighed og den nødvendige koordination med allerede i gangsatte tiltag.

Ledelsesstruktur Vores ledelsesstruktur kom et skridt nærmere at være på plads med ansættelsen af ny leder for de ca. 20 medarbejdere i afdeling

Fysisk placering Ombygningen på Enghavevej er i fuld gang og forventes færdig i uge 47, hvorefter de medarbejdere, som fysisk skal flytte, kan

Så alt i alt en meget stor tilfredshed fra min side med den takt, hvormed arbejdet med implementeringen af organisationstilpasningsprojektet skrider frem.


Teknik og Miljø Direktør Eva Kanstrup

Center for Ejendomme, Veje og Administration Chef Jacob Philipsen

Vej, Trafik og Byggemodning Afdelingsleder Tommy Jonassen

Vejdriftsteam

Plan– og anlægsteam

Byggemodningsteam

Kommunale Ejendomme Afdelingsleder Kirsten Andersen

Bygge– og Energirådgivningsteam

Vedligeholdelsesteam

Center for Natur, Miljø og Byggeri Chef Anders Debel

Center for Brand og Redning Chef Mette Bøgvad

Adm. og Udvikling Afdelingsleder Steen Brokær

Forebyggende afdeling Afdelingsleder Michael Jacobsen

Operativ afdeling Nærmeste leder (Mette Bøgvad)

Miljø og Klima Afdelingsleder Lene Kimø

Byggeri, Jord og Grundvand Afdelingsleder Hans Eghøj

Natur og Grønne områder Afdelingsleder Erik Skibsted

Center for Drift og Service Chef Eva Kanstrup

Genbrug og Affald Afdelingsleder Hans Meinhardt

Drift Afdelingsleder Peter Dalsgaard

Landbrugsteam

Jordteam

Formidlingsteam

Genbrug

Virksomhedsteam

Grundvandsteam

Naturplejeteam

Vej

Byggeriteam

Vandløbsteam

Anlæg og Service Park Nord

Naturteam

Park Syd og Idræt

Parkteam

Driftssekretariat

Kort, GIS og IT team

Adm. og Økonomi team

Rådhus Administrationsteam

Trafiksikkerhedsteam

Vejmyndighedsteam

Kollektiv Trafik

Vejdatateam

Service ??


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

MUS-samtaler 2011 - i fuld gang lige nu Af Nina Skov Lauridsen Administration og Økonomi

Symfoni MUS-samtalerne er i fuld gang og i den forbindelse skal du huske følgende:

1) Udviklingsplan Din udviklingsplan skal godkendes, som bevis på, at du er enig med din leder om indholdet. Se hvordan du gør på side 11 i vejledningen.

2) Kurser Under MUS-samtaler bliver det ofte aftalt, hvilke kurser der er aktuelle for den enkelte. Husk i den forbindelse at søge kurserne gennem Symfoni. Når et kursus er gennemført, skal der gives besked til Nina Skov Lauridsen i Administration og Udvikling, så sørger hun for at registrere det i Symfoni, og så bliver dit CV automatisk ajourført.

Side 5

Ny afdelingsleder i Teknik og Miljø Af Steen Brokær Administration og Udvikling

Jeg hedder Steen Brokær og er 39 år, jeg er gift og har 2 mindre børn. - Jeg er Århusianer med bopæl i Viborg (på 10. år). De seneste 2½ år har jeg arbejdet som controller i Teknik og Miljø. - Før den tid har jeg bl.a. arbejdet som Adm. chef på CVU Vita i Holstebro, Regnskabschef på Skejby Sygehus samt som Økonomi- og administrationschef på Århus Købmandsskole. Jeg er oprindelig uddannet revisor med en HD. Siden hen har jeg suppleret min uddannelse med flere lederkurser og udviklingsforløb. Tidligere har mine funktioner i stor grad drejet sig om ledelse og udvikling. Det er en erfaring, som jeg i min nye stilling som afdelingsleder for Administration og Udvikling, glæder mig til at kunne bruge yderligere i den videre udvikling af afdelingen. Når uret siger fritid, så løber jeg meget gerne en tur. Golfudstyret samler desværre til stor ærgelse spindelvæv. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ved min tiltrædelse for snart 3 år siden, blev taget utrolig godt imod. Jeg har indtil nu haft et fortrinligt samarbejde bredt forankret i Teknik og Miljø. Jeg vil gøre mit til, at dette gode samarbejde udvikles yderligere.


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Tidsplan for ombygninger og rokering Af Claus Pedersen Kommunale Ejendomme

Den nye organisationsplan er nu trådt i kraft, og de nye centre er startet op. En ny organisation kræver ofte omplacering af en del af medarbejderne og lidt tilpasninger af lokalerne, og Teknik og Miljø er ingen undtagelse! På Enghavevej er vi færdige med at bygge om mellem Kommunale Ejendomme og Vej og Trafik, så der kan blive plads til kollegaerne fra Byggemodning. De flytter på plads på fredag den 4. november. I villaen er vi også i fuld gang med renovering og ombygning. 2. salen er nu blevet til et stort lokale, som fremover skal være mødelokale. Stueplan og 1. sal får nye vinduer, akustiklofter og belysning, og lidt bygningsmæssige ændringer, sådan at Genbrug og Affald kan bruge 1. salen som deres fremtidige kontorer. I stueplan indretter vi tre mødelokaler. Når Genbrug og Affald indtager deres nye kontorer i villaen, så bliver der plads til omrokering i Natur og Grønne Områder, samt lidt ombytning af kollegaer fra Rådhuset og Enghavevej. Alle disse flytninger foretages fredag den 25. november, således at alle er på plads før julefrokosten!

Side 6


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 7

Skrumper med opgaven Af Jesper Thomsen Virksomhedsteam

Opgaven I det seneste år har jeg bakset med at få vægten bragt ned og konditionen bragt op. Det er et langt sejt træk, som først er afsluttet om ca. 1 år. Det er på mere end én måde en opgave for livet! Jeg har før taget tilløb og været i gang med lignende indsatser, men det var en serie voldsomme oplevelser tilbage i 2009/2010, som har gjort det til mere end bare et forsøg værd.

Optakten I marts 2009 var jeg i Rendbjerg på ferie, og min krop gik i sort! Det skete midt under en portion kylling med rodfrugtmos, hvor hele korpusset pludselig summede som i en heftig brandert og svimmelhed satte ind. Uheldigvis var jeg ædru! En hurtig gang frisk luft hjalp intet, og snart lå jeg på langs i sengen. Stressurinering i en desværre utæt spand fik kortvarigt smilet frem, men oprigtigtalt: jeg var dæleme bange! Vagtlægen virkede bekymret og blev faktisk lettere rystet, da han målte mit blodtryk til 260 over 130, hvilket er en ”anelse” for højt.

Akut indlæggelse

Opture og nedture

Akut indlæggelse var konklusionen. I stedet for at vente på en ambulance, valgte han selv at køre mig til Sønderborg Sygehus, og han kørte lige til en fartbøde!

Selv om jeg efterhånden fik det bedre og bedre, var der i 2009/2010 flere nedture igen og igen. På et tidspunkt var jeg nærmest stamkunde på hjertemedicinsk afdeling på Herning Sygehus med alt fra mistanke om blodprop til alm. hjerterytmeproblemer. Følte mig ofte som mine mange piller: grøn, gul og blå. På arbejdet fik jeg dog godt fat igen. Det var takket være forståelse og skånekost i den første tid og ikke at forglemme fantastiske kollegaer og leder!

Meldingen fra sygehuset var klar: forhøjet blodtryk, diabetes 2 og du er smællerfed (”patienten er kendt med svær overvægt”.... spøjs kommunikation). I bagklogskabens lys, burde jeg have set, at der også var andre faresignaler i tiden op til ferien. Nattetisseri, træthed, kvalme, kraftig rødmen m.v. var alle sammen ofte følgesvende i min hverdag! Jeg var total døv over for disse symptomer.

I efteråret 2010 var der styr på mine mange skavanker. Nu havde jeg overskuddet til forsigtigt at gå i gang med den helt store indsats!

Opskriften og opstart Det er egentligt meget enkelt: et øje på kosten og et øje på motionen, og så en passende portion viljestyrke/stædighed bag øjnene. Jeg havde allerede skiftet til diabeteskost og nu skar jeg så bare systematisk ned på kalorieindholdet samtidigt. Motionen var faktisk det sværeste at komme godt i gang med. Efter aftale med min læge, måtte jeg ikke gå for hårdt til værks. Det betød køb af pulsure og langsom igangsætning. fortsættes ...


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 8

Skrumper med opgaven fortsat ...

I november, december og januar, gik jeg lange ture hver eftermiddag, når jeg kom til Videbæk med bussen. Turene blev længere og længere. Det var ture både i strålende solskin, hylende snevejr, hård frost og piskende regn! Blodsukkermålinger var også en fast bestanddel, så jeg var sikker på, at jeg var velreguleret på det område.

Med hensyn til cyklingen er jeg nu nok lettere fanatisk, men det er det hele værd! En anden kedelig vane er, at jeg nu igen er stamkunde hos bageren i Videbæk. Nu behøver jeg kun at nikke, og de finder straks det sædvanlige til mig. I gamle dage var det lidt for mange kager. I dag er det en helt bestemt salat med kylling, som de blander til mig ☺.

I februar begyndte jeg så småt for alvor at bruge min motionscykel i stuen. Foråret fik mig ud på landevejen, og der har jeg stort set cyklet lige siden, hvilket jeg plager min facebookvenner med i tide og utide. :-).

Delmål En række delmål undervejs har været deltagelse i nogle motionscykelløb: Trehøje Rundt (60 km), Fjorden Rundt (105 km) og senest Herning Løbet i Tjørring (60 km). Projekt Fit and Fun har også hjulpet mig på min vej med blandt andet hyggelige cykelture, og nogle uhyggelige tests. Det forpligtiger med disse tests, hvor man får syn for sagen mht. kondition, vægt og fedtprocent!

Nøglen til succes Der har været bump på vejen, men en nøglen til succes er også, at jeg en gang imellem giver mig selv en kort pause og nyder syndig mad og alm. dovenskab!

Opmuntrende helbredsstatus Mit blodtryk er meget velreguleret (lavt). Det samme gælder mit blodsukker og mit total

kolesteroltal er latterligt lavt (2,9). Og hvad med vægten? Den er faldet med rundt regnet 20 kg siden sidste efterår. Fedtprocenten er også faldet meget, og det er ikke muskler jeg taber (ikke så meget at tabe ☺).

Fremtiden Der er brug for fortsatte forbedringer på vægtfronten. Jeg har aftalt med min læge, at jeg om et år har tabt yderligere 15 kg, hvilket bringer mig tæt på det mulige på den front. På motionsfronten vil jeg cykle videre hele vinteren, mest udendørs! Cykeludstyret er i orden, og det er viljen fortsat også!! Til næste år er det store mål at deltage i et cykelløb i juni fra Egersund til Sandnes i Norge. Det er 90 km med pænt store udfordringer undervejs, og så er det en perfekt anledning til at besøge min søster og hendes familie i Sandnes! Jeg har ingen patentløsning, og den findes slet ikke i noget ugeblad eller i diverse smarte bøger. Det vigtigste er at gå langsomt til værks, og udvise tålmodighed. Vær om alle omstændigheder realistisk og hold kursen! Jeg mht. kost dog søgt en del hjælp på www. diabetes.dk og mht. motion på www.motiononline.dk. Min læge også været til stor hjælp, og er det fortsat!


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 9

Nyt fra forvaltningsMED og RådhusMED Af Tove Overgaard Administration og Økonomi

ForvaltningsMED 4/10 2011 Temadrøftelse om kompetenceudvikling Beslutningen blev, at kompetenceudvikling skal på dagsordenen i arbejdspladsMED, og at forvaltningsMED kommer med et oplæg til, hvad det er arbejdspladsMED skal drøfte.

Administrativ analyse Der blev givet en kort orientering om den administrative analyse. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal tilrettelægge den administrative analyse. Chefgruppen i TM bliver styregruppe for analysen. Opstart medio november og et forventet forløb på 3-4 mdr.

Fremtidig form for forvaltningsarrangementer Det blev besluttet, at forvaltningsarrangementet fremover afholdes den sidste fredag i maj eller den første fredag i juni - første gang bliver fredag 1. juni 2012. Center for Drift og Service planlægger sommerfesten sammen med Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning planlægger julefrokosten 2011 sammen med Center for Ejendomme, Veje og Administration.

Bagest: Hanne Enghoiff, Jacob Phillipsen, Eric Farley, Anders Debel og Gitte Østergaard. Forrest: Gitte Søgaard, Eva Kanstrup, Tove Overgaard, Susanne Frederiksen, Kirsten Andersen, Lene Kimø og Pernille Rohde.

RådhusMED 11/10 2011

Nedsat tid/konsulenthjælp

Temadrøftelse om MEDs fremtidige arbejdsgrundlag

Spørgsmålet er rejst, fordi der er tvivl om, hvorvidt de enkelte afdelinger beholder de timer en medarbejder går ned i tid eller om de frafalder afdelingen.

Oplægget til temadrøftelsen tog udgangspunkt i det oplyste grundlag fra organisationstilpasningsprojektet. Drøftelsen foregik i tre grupper ud fra følgende emner, 1) MEDs rolle og platform i TM 2) Kommunikation fra MED 3) Kompetenceudvikling af de administrative medarbejdere Konklusionerne kan læses i referatet.

Som udgangspunkt beholder/betaler afdelingen ikke for de timer en medarbejder ønsker at gå op eller ned i tid. Et af svarene på dette er, at Teknik og Miljø skal være en fleksibel arbejdsplads, forstået på den måde, at man skal kunne gå ned i tid, og man skal også kunne komme op i tid igen. Øvrige svar og resterende punkter kan du læse om i det samlede referat.


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Side 10

Kajak fjordtur Af Trine L. Gaarsdahl Vej, Trafik og Byggemodning

Som I tidligere har læst i forbindelse med FIT & FUN, har jeg sammen med 7-8 medarbejdere fra forvaltningen deltaget i kajakroning på Fuglsang Sø. Vi har padlet rundt i søen ca. hver anden fredag morgen fra august til september. Vi var så heldige, at der var den smukkeste morgensol og stille vind næsten alle gange. Vi roede nogle gange forbi nogle morgenfriske nøgen-svømmere. De sidste to gange prøvede vi, der havde lyst, med vilje at kæntre for at erfare, hvad der sker, hvis man kæntrer.

Eskimovendinger

Historie om Ringkøbing Fjord

Vi blev trygge ved det til sidst og forsøgte med eksimo-vendinger, men ak nej, det mislykkedes.

Da alle var kommet i land, tog vi et smut op i fugletårnet og fik en lille historie fortalt af Torbjørn om fjorden og Vesterhavet. Vi hørte bl.a., at Ringkøbing fjord ikke fandtes for ca. 400 år siden, for det var Vesterhavet dengang! Så fantastisk!

Fredag 9. september afsluttede vi projektet med en velfortjent tur i Skjern Å sammen med en erfaren kajakroer, Torbjørn Tarp, der er naturvejleder på Ringkøbing-Skjern Museum. Vi mødtes kl. 15.30 ved Pumpestation Nord og fik tydelig instruktion af Torbjørn Tarp om kajak m.m. Herefter roede vi i åen stille og roligt med flot udsigt ud til fjorden. Vi måtte bruge en del armkræfter for at komme i land.

Bagefter sad vi på træstammer og spiste vores medbragte madpakker og hyggede os. Til sidst roede vi tilbage til Pumpestation Nord og sluttede der ca. kl. 19.30 – 20.00. Det var virkelig en smuk aftentur. Synd, at I gik glip af morgenkajak og fjordtur!


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Læg dog det rør på... Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Undgå at forstyrre kolleger med unødige telefonopkald. Hvis dit opkald ikke besvares efter 3 ring skal du lægge på igen, for så er den du ringer til nok ikke til stede. Der er ingen grund til at andre i afdelingen skal bruge tid på at trække telefonen, for at fortælle at den du ringer til ikke er her. Det samme gælder, hvis du kan høre/se at telefonen bliver trukket af en anden end den du ringer til. Så er årsagen højst sandsynlig, også at vedkommende ikke kan tage telefonen.

Læg på efter 3 ring

Side 11


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Nyt fra FIT & FUN Af Tove Overgaard Administration og Udvikling

Indvielse af Oaser FIT & FUN er i fuld gang med at præsentere det nyeste tiltag: FIT & FUN Oaser i de fire centre. Oaserne bliver præsenteret og demonstreret tirsdag 1. november på Rådhuset og Enghavevej og torsdag 3. november i Brand og Redning og Drift. Oaserne er tænkt som et fristed, hvor man kan gå hen og stresse lidt af eller lave nogle enkle og effektive øvelser i 5 – 10 min. i løbet af arbejdsdagen. FIT & FUN projektet er sat i gang af RådhusMED på baggrund af temadrøftelser om sundhed i 2010. Udstyret i Oaserne er indkøbt for midler fra Trivselspuljen. Se billeder fra indvielsen på Rådhuset og Enghavevej på næste side.

Side 12

En levende ugle på skrivebordet Af Erik Skibsted Natur og Grønne Områder

Natur og Grønne Områder fik ikke bare én men to ”ugler” ved ansættelse af naturvejleder Karen-Louise Smidth. I optakten til arrangementet i Løvbakke Naturcenter om mus og ugler i efterårsferien, havde Karen-Louise sin nye ugle med på arbejde. Kollegaerne på Enghavevej, defilerede forbi skrivebordet,for ved selvsyn at hilse, ikke blot på KarenLouise, men også hendes nyindkøbte afrikanske dværghornugle. Ud over uglen har Karen-Louise også mus derhjemme, som hun gerne inddrager i naturformidlingen. Så både mus og ugle var med i Løvbakke Naturcenter, hvor rigtig mange børn havde taget forældre og bedsteforældre med, til et flot arrangement om mus, ugler m.m.


TEMI-NYT nr. 145

Oktober 2011

Billeder fra indvielse af FIT & FUN Oaser

Side 13

TEMI-NYT nr. 145 Oktober 2011  

Personalenyt for Teknik og Miljø

Advertisement