Page 1

TEMI-NYT

Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Nr. 148 / januar 2012

Carbon-20 aftalerne er i hus

Indhold: Nyt fra ledelsen . . . . . . . . . . . . 2 Carbon 20 aftalerne er på plads . 4 Det alternative adventure race . . 6 Arbejdsmiljøgruppen på intra . . . 8 Nyt system til tidsregistrering . . . 9 Hele Herning skal cykle mere . . 10 Bruger vi intranettet i TM? . . . . 12 SBSYS tip - Erindring til flere . . 14 Nyt om personale og møder . . . 15

Udgivelse: TEMI-NYT udgives på Intranettet som e-magasin, hver måned, undtagen juli.

Redaktion: Tove Overgaard, admto og Susanne Frederiksen admsf på skift hver anden måned . Redaktør af dette nummer: Susanne Frederiksen

Ansvarshavende redaktør: Direktør Eva Kanstrup

Deadline for indlæg til næste nummer er 20. februar og indlæg sendes til Tove Overgaard, admto. Næste TEMI-NYT udkommer sidst i februar.


Nyt fra ledelsen Af Anders Debel Centerchef for Natur, Miljø og Byggeri

Mine tværgående chefopgaver At noget eller nogen kommer på tværs eller måske lige frem sætter sig på tværs, plejer ikke at være ønskeligt. Ikke desto mindre er det, hvad jeg vil! I hvert fald i overført betydning. En af mine chefopgaver er at komme på tværs – ikke for at stoppe til, men for at få opgaverne til at flyde bedre og mere frit. Og ja, det lyder umiddelbart modsætningsfyldt, at ting flyder lettere ved at sætte sig på tværs… Chefgruppen har adskillige tværgående ansvarsområder, som er placeret hos de enkelte chefer. Vi vil løbende præsentere dem - bl.a. her på siden.

Betjening af Teknik- og Miljøudvalget Det første af mine tværgående chefområder handler om forvaltningens betjening af Teknik- og Miljøudvalget, og er på sin vis en gammel kending. Opgaven har altid været prioritet højt, og var også en betydelig del af Mogens Bentzens opgaver. Så mange af jer vil også være bekendt med den. Derfor vil jeg heller ikke bruge spalteplads på at beskrive, hvad den handler om, men hellere dele mine erfaringer og iagttagelser fra mine første måneder med opgaven med jer. Og lad mig bare være helt ærlig: Jeg har naturligvis en bagtanke. Nemlig at dagsordnerne - og dermed den del af den politiske betjening - bliver endnu bedre, uden at min eller Lottes indsats bliver større rent tidsmæssig.

2

En dagsorden starter hos dig Den bedste dagsorden starter altid hos dig, som arbejder med den konkrete sag og dermed også har den viden, der skal til, for at sagen kan beskrives. Men inden du går i gang med at skrive, er der et par overvejelser, du bør gøre dig. Allerførst er der grundlag for en sag – altså noget for politikerne at beslutte eller drøfte? Snak med din afdelingsleder om det, og ønsker du min vurdering, står jeg naturligvis til rådighed med sparring. Dernæst skal teksten skrives.

Her er et par oplagte faldgruber, som mange af os falder Skriv let Sagen er kompleks og lader sig vanskeligt beskrive med få og almene ord. Derfor fristes vi til at skrive langt og tungt med alt for høje lixtal. For det er ”let at skrive svært og svært at skrive let….” eller som H. C. Andersen så rammende har sagt det: ” Undskyld det blev lidt langt, men jeg havde ikke tid til at skrive kort!”.

Husk helheden - og husk så helheden. Er der afledte effekter eller konsekvenser for andre forvaltninger eller borgere, så skal de med. Det er i denne del af den gode sagsforberedelse det juridiske og økonomiske tjek hos kollegerne i OPB ligger.

Husk godkendelse hos afdelingsleder Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at din afdelingsleder er helt med og har godkendt sagen, inden den ’klarmeldes’ og derved sendes til Lotte forud for min og Evas gennemgang. TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


Start i god tid Start i god tid - det er det bedste råd. Din tid er rigtig godt givet ud på en god sagsforberedelse og kommer mangefold igen, når sagen skal det sidste stykke vej frem til formøde med formandskabet og den politiske behandling i udvalget.

Meningsfyldte navne og titler Endelig skal du huske, at dagsordner er mere end det politiske beslutningsgrundlag. Dagsordner har stor informationsværdi for borgere, pressen og andre interessenter. Derfor skal titlen være sigende og eventuelle bilag navngives, så de giver mening for den, der søger oplysninger på hjemmesiden.

Det er konkret udmøntning af: ”Vi har tillid – du har ansvar” TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

Cheferne har ansvar på tværs i Teknik og Miljø Anders´s tværgående ansvarsområder • Betjening af Teknik- og miljøudvalget • International strategi • Integration af klima og bæredygtighed • Projektportefølje Mette´s tværgående ansvarsområder • Akutberedskab / forureninger • Arbejdsmiljø på tværs i Teknik & Miljø Jacob´s tværgående ansvarsområder • Personaleområdet • Økonomistyring • Strategiprocessen • Kommunikation

3


Carbon-20 afta

Carbon 20 team- og styregruppen: Monica Klitgaard Hansen, Trine Bjør Af Trine Bjørn Olsen, projektleder for Carbon 20 i Herning, Natur og Grønne ormåder

Tove, som ikke kunne være med, men har deres velfortjente flødeboller til gode).

Efter en blød start med hovedfokus på den Vi har valgt at holde døren åben for endnu interne organisering af arbejdet, har Carbon 3-4 virksomheder, som vi ved, er meget in20 teamet mod slutningen af 2011 for alvor teresserede i at være med. kridtet skoene, og det har givet resultat. Næste skridt er at virksomhederne får lavet I tirsdags kom den seneste aftale i stand, og energiscreeninger, som giver basisoplysninvi er nu oppe på de 15 aftaler, som Herning gerne til at de kan udarbejde handlingsplaKommune har forpligtet sig til. Præcis in- ner for de kommende to år. denfor tidsrammen. Carbon 20-teamet bistår ved udarbejdelsen Denne milepæl blev naturligvis fejret på be- af handlingsplaner, og følger og støtter herhørig vis fredag den 27. januar med flag, flø- efter virksomhederne gennem implemendeboller og festtale (på billedet ses Carbon teringsprocessen resten af projektperioden 20-team og –styregruppe, på nær Jannie og ud: en proces vi forventer vil give en god

4

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


alerne er i hus

kontaktflade til virksomhederne og værdifulde erfaringer med offentlig-private samarbejder. Følgende virksomheder har sagt ja til at være med i Carbon 20 og arbejde målrettet for at nedbringe deres klimabelastning over de næste 2 år:

• BEC • Bendtsen Biler • Børnehaven Lindely • Dansk Wilton • Danstoker • Ehrno Flexible • Herning Vand • Herning Varmforzinkning TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

• • • • • • •

Innovatorium Kemotextil Kyocera Unimerco Landmand, Mogens Larsen Landmand, Morten Bjerre Landmand, Per Rosenlund Marius Pedersen

5


Det alternative adventure-race Af Dorte Langborg-Hansen og Erik Karup

bro, der nu er bygget over Funder ådal til den nye motorvej. Men hvis ret skal være Kom med jeres foreløbige tilmeldinger nu ret, så er det vist fedest at nyde det hele.... - vi afvikler racet en torsdag eftermiddag i på tv, mens man drømmer om den dag, april. hvor det blev muligt selv at være med. Den mulighed er her nu. Du kender det måske nok, man skal nærmest være supermand for at kunne være Her kan alle være med med, når BS og de andre folder sig ud i de FIT & FUN synes nemlig, det kunne være fede adventure-race de til tider viser på tv. sjovt at lave et alternativt adventure-race, Okay, okay, der er måske et par stykker her i forvaltningen, som sagtens kunne være med, når de suser ned af alverdens floder, smider med kæmpe tunge sække, cykler flere kilometer, inden de lige firer sig ned med cykel, udstyr og det hele fra den nye

6

hvor alle kan være med. Her er det målet at deltage i en disciplin, hvor det skal være sjovt, socialt og også sundt at være med. Her skal vi ikke cykle flere hundrede km, løbe en halvmaraton eller svømme i Vesterhavet.

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


Her skal vi ikke overnatte i trætoppe, transportere tunge sandsække under vand eller balancere på toppen af en eller anden klippe for lige at se ingenting. Det kan derimod godt være, at vi skal bestige Knudmosebjerget, at vi skal cykle 3, 5 eller 7 km samt transportere vand mellem to positioner. Det kan også være, at vi skal løbe op ad en trappe til 12. sal eller med et kompas i hånden gå/løbe hurtigt hen til næste punkt. Og vi skal helt sikkert ud at løse nogle faglige opgaver, samtidig med at vi skal have det sjovt og dyrke motion på en alternativ måde.

TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

Bare du har en cykel Det eneste det kræver for at være med er, at du har en cykel - eller kan låne en, og at du stiller med et hold på 4 eller 6 personer. Der vil være præmier til de 3 bedste hold.

Forhåndstilmelding Giv os en forhåndstilmelding med holdnavn og deltagere til Erik Karup: ejdek@ herning.dk eller Dorte Langborg-Hansen: ngodl@herning.dk senest 15. februar. Vi glæder os til at se, hvor mange der er interesseret i at være med. Vi lover, at vi vil gøre, hvad vi kan for at det bliver fedt!

7


Arbejdsmiljøgruppen kommer på Intranettet Af Tove Overgaard, Administration og Økonomi - arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøgruppen for Rådhuset og Enghavevej vil fremover informere om arbejdsmiljøarbejdet på intranettet. Mette Bøgvad fra Brand & Redning Herning er valgt som ledernes repræsentant i arbejdsmiljøgruppen og Gitte Østergaard, Genbrug og Affald og Tove Overgaard, Administration og Økonomi er valgt som medarbejdernes repræsentanter.

8

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


Nyt system til tidsregistrering Af Steen Brokær Afd. leder i Administration og Udvikling

På sit møde 25. januar 2012 traf chefgruppen i Teknik og Miljø endelig beslutning om valg af system.

Da vores nuværende tidsregistreringssystem har skiftet systemejer, har vi valgt at Det er ensbetydende med, at arbejdsgruplade en arbejdsgruppe undersøge marke- pen nu går i gang med at sikre en så gnidningsløs implementering af det nye system det for et nyt egnet produkt. som muligt. Arbejdsgruppen består af: Aliné Nørgaard Eriksen, Kim Bitsch Larsen, Lene Kimø, Lis- Der henstår bl.a. en opgave med oprettelse af aktiviteter/projekter, uddannelse af brubet Krøjgaard og Steen Brokær. gere m.m. Arbejdsgruppen har lagt stor vægt på brugervenligheden, så de daglige registrerin- En endelig præsentation af det nye system ger ikke føles som en unødig ekstra arbejds- vil blive ske i løbet af februar 2012. Systeopgave. Det er krav, som vi til fulde mener met forventes fuldt ud implementeret primo marts 2012. at have fundet i det valgte produkt. Herudover giver det nye system en række Indtil da skal alle som hidtil fortsætte regimuligheder til registrering af tid, deling af streringen i det nuværende system. information med mere, som vi ikke har i dag. TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

9


Hele Herning s Af Rasmus Bartholdy Jensen Vej, Trafik og Byggemodning

Ambassadørskolerne er i gang ”Herning Cykler” er et projekt til 10 mio. kr. støttet af Vejdirektoratet. Målet er at få omdannet 5% bilture til cykelture på arbejde og i skole.

Ambassadørskoler Tre skoler (Kibæk, Vinding og Sdr. Felding skole) er udpeget som ambassadørskoler. Ambassadør-skolerne skal vise kommunens andre skoler hvordan man får ændret på trafikmønstrene, dårlige vanver mv.

Tirsdag 24. januar afholdte vi en lille opstarts konference. De tre skolelederne havde indbudt elever, lærere Tre målgrupper og repræsentanter for lokale Projektet har 3 målgrupper: Pendlere til borgerforeninger til mødet. og fra arbejde, børn i skolealderen (og ikke Ved en kort præsentation fra mindst deres forældre) og fritidsbrugerne hver skole blev det tydelig(det rekreative brug, herunder turister). gjort hvorledes cykeltransport Der arbejdes på to fronter med hhv. fysiske fra omegnen til byerne er vanskelig. tiltag som nye cykelstier og ”forkælelse” som byudstyr mv. til cyklister og ændring af Byerne ligger i et ”landadfærd ved hjælp af kampagner, politikker brugshav” forbundet osv. med mange farlige trafikveje og dermed relativ

10

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


skal cykle mere dårlige muligheder for at cykle ind til skolerne ude fra byen.

sværere opgave at lave en strategi der er med til at skabe forandring.

Der blev også talt meget om forældrenes manglende lyst til at lade deres børn cykle i skole, herunder også børnenes manglende ditto.

Skolerne er nu godt i gang og i løbet af sensommeren bliver de endelige strategier sat i søen.

Skolerne har allerede en masse gode tiltag i gang og i løbet af foråret vil hjemmesiden Trafikpolitik for skolerne Dagens opgave var blandt andet at www.herningcykler blive ”launchet”. få startet op på tilblivelsen af en Her vil der blive adgang til en sprit ny rutrafikpolitik der skal omhandle teplanlægger, adgang til et hav af viden, skolens holdning og indsatser nyheder, udveksling af erfaringer, events for at få skabt et mere sikkert mv. - alt der har til formål at fremme cyktrafikalt nærmiljø og få skabt ling i hele Herning Kommune. bedre mulighed for at flere cykler til og fra skole, samt Allerede nu kan du se en generel beskrihvorledes skolen bruger velse af projektet inden på www.herning. cykler og transport i under- dk under Borger/Veje og Trafik. visningen. Det er en svær opgave at få lavet en strategi og en endnu TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

11


Bruger vi intranettet i TM? Resultat af spørgeskemaundersøgelse, om brugen af intranet i Teknik og Miljø fra december 2011. Af Steen Brokær og Susanne Frederiksen Administration og Udvikling

I efteråret 2010 gik intranetgruppen i gang med at sikre en implementering af intranet i Teknik og Miljø og vi gik i luften 1. april 2011. Gruppen var fra starten af meget ambitiøs i forhold til indholdet på TM´s del af intranettet: Intranettet er platformen, vi bruger til at dele og søge information. Resultatet er, at vi i dag har utroligt meget information lagt ind på intranettet. En ting er at informationen er på intranettet, en anden ting er om brugerne kan finde det, og om brugerne rent faktisk bruger intranettet. På den baggrund blev der igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet i TM. Der indkom 112 besvarelser og resultatet er meget positivt. • 57 % læser dagligt information på intranettet • 47% læser TM informationer dagligt • 95,4 % finder oftest eller altid det de søger • 81,7 % synes at det altid eller oftest er nemt at finde det de søger • 80 % søger efter Teknik og Miljø nyheder Så alt i alt er intranetgruppen meget tilfreds med resultatet.

12

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

13


SBSYS tip om ”Erindring til flere” Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Brug af gruppe til ”Erindring til flere” 1. Vælg Ny -> Erindring til flere 2. Klik på boksen Ansvarlig og dobb. klik på den ønskede gruppe

14

TEMI-NYT nr. 148 januar 2012


Nyt om personale, aktiviteter og møder Møder og aktiviteter i februar 1. 7. 8. 20. 20. 22. 23. 28. 29.

Afdelingsledermøde RådhusMED Chefmøde Faglig Café på Enghavevej Teknik- og Miljøudvalgsmøde Chefmøde MED Beredskab Lederudvikling Lederudvikling

Nyansættelser • 16. januar - 10. februar 2012: Maida Osmanagic er ansat i virksomhedspraktik • 2. januar - 1. april 2012: Kenneth Hansen er ansat i jobtræning i Kommunale Ejendomme • Annette Strange har fået forlænget sin ansættelse i Byggesag til 5. maj.

Midlertidige ansættelser • 11. januar - 17. februar 2012: Louise Linde i Administration og Økonomi er ansat som vikar • 1. maj - 30. juni 2013: Per Kristiansen er ansat i landbrugsteamet

Fastansættelser • 1. marts: Anni Kirstine Boi som teknisk designer i Byggemodning • 15. feb./1. marts Christine Holm Essendrop som projektmedarbejder i Byggemodning

Opsigelser • Inge Flensted, Kort GIS og IT, har opsagt sin stilling til fratrædelse med udgangen af februar • Kirsten Wermuth, landbrugsteamet, har sagt op og har sidste arbejdsdag 24. februar

Tilbage efter orlov • 20. februar: Amna Hotic er tilbage i Administration og Økonomi

TEMI-NYT nr. 148 Januar 2012

15

TEMI-NYT 148 Januar 2012  
TEMI-NYT 148 Januar 2012  

Medarbejderblad

Advertisement