Page 1

Beredskabsnyt Nr. 97 / December 2010

Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Kommunale Beredskab

Beredskabsnyt

Indhold:

UDGIVES AF Brandmænd, frivillige og fastansatte i Herning Kommunale Beredskab

Nyt fra Beredskabschefen

side 2

Redningshunde i HKB

side 3

Nyt fra kredsledelsen

side 5

Supercross og Hingstekåring

side 6

SINE er kommet til byen

side 7

Kredsårsmøde 2011

side 8

Ny kredsleder i Herning?

side 8

Beredskabet i boxen

side 9

Arrangementer og uddannelse

side 10

Tak for denne gang

side 10

Vigtige telefonnumre og mail

side 11

UDKOMMER 4 gange årligt i marts, juni, oktober og december måned

TILSENDES Brandmænd, frivillige og fastansatte, samt personer og myndigheder med interesse for beredskabet

REDAKTØR Susanne Frederiksen Tlf.: 28 72 85 00 Susanne.g.frederiksen@gmail.com

Deadline til næste nummer er 6. marts 2011


Beredskabsnyt nr. 97

Nyt fra ledelsen Af Mette Bøgvad Beredskabschef

2010 har været præget af kommunens store besparelser, men beredskabet er på vej i mål med budget 2010, og det i kraft af vores forskellige besparelsestiltag og ikke mindst de mange mindre brandudkald i 2010. For nuværende har der været ca. 100 mindre brande i 2010 i forhold til 2009. Samtidig har der ikke været nogle større brande i år, udover den 24. november, hvor der var brand i en virksomhed på Hollingholtvej 41, Sunds.

Hvad sker der i beredskabet ?? Beredskabet deltog, sammen med 8 andre kommuner i landet, i ”Brand Bevægelsen”s kampagne ”Red Farmor” i uge 44. Kampagnens formål var at rette opmærksomhed på behovet for, at enlige ældre personer, i eget hjem, har installeret røgalarm i boligen, idet de er en særlig udsat befolkningsgruppe, når det kommer til brandulykker i hjemmet. Beredskabet medvirkede i ugen, til at få udbredt kampagnemateriale på kommunens aktivitetscentre og dagspresse. Kampagneugen blev sat i gang ved en seance hjemme hos en ældre borger, hvor udvalgsformand Anne Ma-

December 2010

rie Søe, opsatte en røgalarm, under behørig pressedækning fra Herning Folkeblad. I ugens løb stod beredskabet to formiddage på et par af kommunens aktivitetscentre, for at dele gratis røgalarmer ud. Endvidere blev Pleje og Omsorg gjort bekendt med kampagnen, således de i et vist omfang kunne rette særlig fokus på behovet for røgalarmer i forbindelse med besøg hos kommunens ældre borgere. Sidst men ikke mindst, var der samarbejde med Ældresagen. Der forestod et stort arbejde med opsætning af røgalarmer hos værdigt trængende borgere i deres netværk.

SINE terminaler Beredskabet har indkøbt 10 - 11 SINE-terminaler, som er blevet placeret hos holdlederne på de 5 stationer og hos de frivillige. Planen er, at vi i en periode vil køre parallelt med vort gamle radiosystem, for at prøve SINE-terminalerne af, og også få indøvet de korrekte retningslinjer for kommunikationen. Dette er en opgave for alle indsatsledere / holdledere og radiovagter, som nu skal huske at tale efter de nye standarder over terminalerne, og ikke som vi plejer ” Hej Frey er du der??”

Brandsyn Beredskabets forebyggende afdeling har udført alle deres brandsyn for 2010, og er nu godt i gang med at planlægge 2011’s brandsyn. Samtidig er december, tiden hvor der er fyrværkerigodkendelser og syn af disse.

Side 2

Boxen Brugen af MCH´s nye BOXEN, er også godt i gang. Der har været en del arrangementer, og de fleste brandmænd har nu været på 1-2 vagter derude, og de begynder nu nemmere at kunne finde rundt i denne store bygning. Bygningen har ABA-anlæg, og vi har allerede været kaldt til 2 fejlalarmer, og det bliver nok ikke de sidste. Beredskabet er også ved at lægge sidste hånd på vores virksomhedsplan. Michael Jacobsen har fået ansvaret for det faste personale på kontoret, og vil fremover være deres personaleansvarlige. Peter Fjord Kristensen flytter sin skrivebords arbejdsplads ind på kontoret, idet Peter arbejder meget sammen med kontoret omkring slukkerkunder og førstehjælpskurser. Peter er stadig tilknyttet værkstedet, og vil også stadig udføre sine arbejdsopgaver for værkstedet. Beredskabet holder nytårsparole for brandmændene den 6. januar og den 13. januar for de frivillige, og vi ser frem til at se jer.

Beredskabet ønsker alle en god jul og et godt nytår.


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 3

Redningshunde – en ny firbenet facet i HKB Af Finn lau Nielsen Viceberedskabsinspektør

”Den enes død, den andens brød” er måske det forkerte udtryk at benytte hér, men der er en forklaring... Holstebro Kommune besluttede for nylig at nedlægge redningshundetjenesten i kommunens beredskab. Tilbage stod et antal redningshunde og ditto antal hundeførere, der ikke vidste hvad de skulle gøre af sig selv.

Der kunne ikke være tale om at gå hver til sit og det scenario med IKKE at fortsætte med et frivilligt arbejde i det kommunale Beredskab, kunne ikke komme på tale. Lederen af redningshundeenheden, besluttede derfor at kontakte Herning Kommunale Beredskab for at høre, om der var interesse for at optage enheden dér.

Optagelse i Herning Kommunale Beredskab Efter indhentning af flere oplysninger om red-

ningshundene ved Holstebro Kommune, en intern drøftelse i Herning Kommunale Beredskab, samt en drøftelse i beredskabskommissionen, blev det besluttet at optage en del af redningshundene og deres førere i Herning Kommunes Beredskab. Optagelsen skulle dog foregå på en række betingelser, for at vi i beredskabet kunne være sikre på, at det hele forløb smidigt og korrekt. Desuden ville vi også gerne vide, om det kunne være et aktiv for kommunens beredskab, da der selvfølgelig også er udgifter forbundet med optagelsen. I forhold til udgiften og andre parametre, mener vi dog at det er fornuftigt at optage redningshundene.

En del af Brand og Redning Officielt starter redningshundeenheden pr. 1. januar 2011 som en del af funktionsområde brand og redning, hvor vores firbenede venner og deres førere naturligt hører hjemme. Enheden vil indgå i den normale vedligeholdelsesuddannelse der konstant gennemføres for beredskabets frivillige, men da enheden har nogle særlige betingelser og krav at arbejde under, vil de også skulle arbejde selvstændigt med udvikling af redningshundene. Holstebro redningshunde på besøg i Herning

Fortsættes...


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 4

Redningshunde fortsat... Hvad kan en redningshund?

Bliver redningshunde benyttet?

Hunde har som bekendt en god næse, fire ben, og en god smidighed. Disse egenskaber gør dem egnede til at bevæge sig på usikre ruiner, snævre hulrum i sammenfaldne bygninger og på andre steder, hvor et menneske ville udsætte sig selv for stor fare, ved at bevæge sig. Selvfølgelig er de medfødte evner ikke tilstrækkelige, så der skal også noget træning til.

Der har været brug for redningshunde ved nogle få sammenstyrtningsulykker herhjemme de senere år. Hundene har tidligere været udsendt en del gange i forbindelse med eksempelvis jordskælvskatastrofer rundt omkring på kloden. Et af eksemplerne var jordskælvet i byen Bam i Iran i 2003 hvor ca. 31.000 mennesker omkom, og der var omfattende ødelæggelser.

En leg for hunden De opgaver redningshunden løser, er jo nærmest en leg for hunden, men for at redningsarbejdet kan foregå så hurtigt og så effektivt som muligt, skal både fører og hund have træning, i at begå sig i et skadet område med mange sammenfaldne bygninger, brande og berørte mennesker.

På billedet ses redningshunden Indy med sin fører Lise Vester fra Odense afsøge et ruinområde efter jordskælvet.

Samarbejdet med det øvrige redningspersonel er også vigtigt for at få reddet flest mulige mennesker, på kortest mulige tid.

når de har fået færten af en levende person, mens de ikke vil markere hvis de snuser sig frem til en omkommet person.

Markering

Med andre ord bliver det en ny og spændende facet på det redningsarbejde de frivillige i Herning Kommunale Beredskab i forvejen varetager.

Selvom næsen er god hos hunden, skal den også lære at reagere på det rigtige tidspunkt. F.eks. kan hundene optrænes i at markere

Som det ses på billedet bestod en stor del af bygningerne af sandsten, så store dele af byen blev nærmest jævnet med jorden.

Alle redningshunde i Danmark har deres base i nogle få af de kommuner der har frivillige i beredskabet, og denne lille klub kan Herning nu melde sig ind i. Vi ser frem til et godt samarbejde med hundene og deres førere.


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 5

Nyt fra Kredsledelsen Siden sidst Landschefen stopper

Af René Bendt-Hansen Kredsleder

Det blev også meddelt at vores landschef stopper 31. december 2010, og at man ikke har fundet hans afløser endnu.

Regionshyggeaften Igen i år var der hyggeaften i regionen og denne gang forgik det i Stoholm.

Ny regionsleder I region Midtjylland ser det også ud til at vi skal ud og lede efter en ny regionsleder, da Poul Erik Lassen har meddelt, at han stopper til marts 2011.

For første gang, var der nogle frivillige med fra Herning, og jeg har hørt at de nemt kan overtales til at tage med igen, da det var rigtig hyggeligt. Så næste gang der er hyggeaften USK: i regionen, skulle vi gerne kunne Kredsen komme nogle flere fra Herning.

H

Regionsmøde den 15/11 i Silkeborg. Jeg har været til regionsmøde i Silkeborg og det store emne var befolkningskurser - hvad skal der ske med dem?

holder ordinær kredsårsmøde 24. februar 2011

Befolkningskurser Det vi fik at vide var, at der ikke er befolkningskurser efter den 31. december 2010, da folketinget har valgt at fjerne tilskuddet. Det betyder, at prisen kommer til at ligge mellem 700-1200 kr. pr. deltager, mod før 125 kr.

Er der nogle som ligger inde med et emne, så lad mig det komme for øre.

Indsats hos Herning Reklametryk Så kom der endelig en alarm og de frivillige var jo klar. Jeg har ikke været til evalueringsmøde på stationen om indsatsen endnu, men de er ved at kalde ind til det, så hvis der er noget som I gerne vil have med, så kom til mig med det.

Hest og rytter. Der er kommet en henvendelse fra Dansk Varmblod, som spørger om vi vil hjælpe igen til marts 2011.

Jeg har sagt ja, så lad nu være med at love jer væk til andet, i perioden 9. til 13. marts 2011. Vi får helt sikkert brug for mange personer, så hjælp til, hvis I kan.

Kredsledelsen ønsker hermed alle frivillige og brandmænd, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 6

Supercross og Hingstekåring 2011 Af René Bendt-Hansen kredsleder

skal være der, så kommer der en mail fra mig ud til alle jer frivillige.

Supercross 11. og 12. februar 2011

SÅ HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN VED DISSE DATOER!!

Igen i år er vi blevet bedt om at hjælpe til supercross i Herning. Det foregår denne gang i Jyske Bank BOXEN. Det er som det plejer, førstehjælpsvagten som vi skal passe, og der er bedt om 8 personer begge dage, fra kl. 13.30 til ca. 24.00 (vagterne kan muligvis deles op i mindre bider). Har dette jeres interesse så giv Claus Byskov besked hurtigst muligt. (se tlf. og mail på Claus på sidste side)

Hingstekåring 9. - 13. marts 2011 Der er også brug for vores store rutine ved Hingstekåring 2011 i Herning. Dansk varmblod vil meget gerne forsætte det gode samarbejde med de frivillige i Herning, da vi løser opgaven med meget stor tilfredshed, for både udstillere og hestefolk. Så derfor skal jeg bruge nogle folk fra onsdag den 9. marts 2011 til og med Søndag den 13. marts 2011. Hvor mange og hvad tid ved jeg ikke endnu men jeg skal tale med Dansk varmblod først i det nye år. Når jeg har overblik overhvordan de ønsker vi


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 7

SINE er kommet til byen Af Michael Jacobsen Beredskabsinspektør

Efter snart et par års tilløb, har beredskabet nu taget hul på at kommunikere via det nye nationale radionet SINE. Overgangen til SINE foregår i to etaper, hvor første etape er gennemført. Der er nu én ny SINE radio på hver ”funktion” i beredskabet. Det vil sige, i redningscentrets radiorum, indsatsleder, røgdykker, én holdleder på hver station samt én hos de frivillige.

Markante forbedringer De gange vi nu har brugt radioerne, har de vist rigtig gode takter. En klar mærkbar ting er lydkvaliteten, samt dækningen, der begge er blevet markant forbedret. Radioerne er krypteret, hvilket betyder, at det alene er de antal radioer vi på forhånd har bestemt der skal kunne tale sammen, der kan høre hvad der bliver sagt over radioen.

Ikke til udkald af mandskab endnu Som teknikkern er pt. giver nettet desværre ikke mulighed for at kalde mandskab ud. De pagere (radiomodtagere) der eksisterer, er stadig lidt for store i forhold til hvad vi er

Læs mere om SINE på www.sikkerhedsnet.dk

vant til. Desuden er sikkerheden eller rettere stabiliteten, ikke god nok endnu. Så indtil videre må vi leve med vores eksisterende lokale radionet, til udkald af mandskabet.

Et stykke hen i 2011, vi de resterende radioer blive indkøbt, således at vi inden sommerferien 2011, vil have skiftet alle beredskabets radioer ud med de nye SINE-radioer.


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 8

Kredsårsmøde i Herning Kredsen

Ny kredsleder?

Hermed indkaldes til ordinært KREDSÅRSMØDE torsdag 24. februar 2011 kl. 19.00

Af René Bendt-Hansen Kredsleder

på Beredskabsgården

Kære frivillige i Herning

Dagsorden:

Da det endelig er lykkes mig at sælge mit hus i Gjellerup og har købt et nyt i Holstebro, er der nogle ting som lige skal falde på plads.

a. b. c. d. e.

Valg af dirigent. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Indkomne forslag. Indstilling af kredsleder. Regionslederen eller én af denne udpeget person, leder indstillingen. f. Valg af kasserer. Kasserer Poul Erik Pedersen er ikke på valg i år g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. - Johnny Leth-Andersen og Claus Byskov er på valg. Johnny modtager ikke genvalg. h. Valg af revisor. - Dorte Sørensen er på valg.

i. Valg af revisorsuppleanter. - Palle Pallesen er på valg j.

Eventuelt.

Forslag der ønskes drøftet på årsmødet, sendes til kredsleder René Bendt-Hansen, på mail abrandmand@gmail.com , senest mandag 14. februar 2011. Tilmelding til årsmødet skal ligeledes ske senest 14. februar 2011, til kredsleder René Bendt-Hansen, på mail eller tlf.: 51208877.

Med venlig hilsen Kredsleder René Bendt-Hansen

Jeg har fortalt kredsledelsen at jeg syntes de skal finde en ny kredsleder, til at tager over efter mig. Jeg har også sagt at jeg er villig til at tage max 2 år mere, hvis der ikke kan findes en afløser for mig nu. Min personlige holdning er, at en kredsleder ikke kan/skal bo i en anden kommune end den som han/hun er kredsleder for. Derfor vil jeg opfordre jer til at prøve på at finde en, som kunne tænke sig at på tage sig denne opgave. Jeg vil naturligvis meget gerne hjælpe den nye kredsleder, med at få styr på de mange ting som en kredsleder skal have overblik over. Man skal huske på at der er en del arbejde i denne opgave, men med den kredsledelse som sidder i dag, så er det ikke så galt. Jeg håber at der er én, der går rundt med et ønske om at være med til at forme kredsen i Herning - så er det tiden til at melde sig. Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses den 25/1-11


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 9

Beredskabet i ”Boxen”.. Af Michael Jacobsen Beredskabsinspektør

Efter et par års ventetid (og en del sagsbehandling), har der nu været de første arrangementer i MCH Messecenter Hernings nye multiarena – officielt Jyske Bank Boxen. Beredskab har været involveret i sagsbehandlingen af byggeriet. Dels da multiarenaen er et sted vi skal gå brandsyn, dels fordi byggeriet er brandteknisk dimensioneret. Vi har den aftale med bygningsmyndigheden, at de typer af byggerier vi skal føre tilsyn med, har vi til gennemsyn ude ved os, da vi jo fremover skal have en del med bygningen at gøre.

Brandteknisk dimensionering

Beredskabets opgave

At bygningen er brandteknisk dimensioneret vil sige, at byggeriet i forhold til konstruktioner og flugtveje er dimensioneret lige præcis i forhold til hvad bygningen skal bruges til og dens udformning. Modsat mere traditionelle byggerier der er bygget ud fra på forhånd fastsatte generelle regler.

Vores opgave har været at sige god for de forudsætninger der er brugt til beregningerne, samt at sikre at de driftsmæssige betingelser rådgiveren fastlagde, også var anvendelige, både for messecentret og for redningsberedskabet.

Det har været en spændende sagsbehandling, hvor vi har været i tæt kontakt med bygherre, dennes rådgiver, entreprenør, arkitekt, brandingeniører og egne kolleger i andre beredskaber. Resultatet er blevet et byggeri, hvor næsten hvert et sikkerhedsmæssigt aspekt er vendt, og hvor sikkerheden er eftervist af rådgiveren.

De gennemførte arrangementer har vist, at byen har fået en særdeles brugbar multiarena. Hvorvidt alle de brandsikkerhedsmæssige tiltag også sikrer den nødvendige sikkerhed for publikum, hvis der en dag opstår brand, finder man forhåbentlig reelt aldrig ud af, men jeg er overbevist om, at de op til 14.500 publikummer, som huset kan rumme, er i gode hænder


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Arrangementer og uddannelse

Side 10

Tak for denne gang.. Af Susanne Frederiksen Tidl. frivillig i Kommunikation og Logistik

Kommende arrangementer •

6. januar:

Nytårsparole for brandmænd

13. januar:

Nytårsparole for frivillige

11. - 12. feb.:

Supercross i Jyske Bank BOXEN

24. februar:

Kredsens årsmøde

25. februar:

Bowlingmesterskaber

9. - 13. marts: Hingstekåring i Messecenter Herning

Som I ved, er jeg stoppet som frivillig og begyndt på en anden fritidsinteresse, som desværre også falder om tirsdagen. Og da der ikke er to tirsdage i en uge, har jeg været nødt til at vælge. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 25 års godt kammeratskab og samarbejde, til alle i Herning Kommunale Beredskab. Jeg fortsætter i kredsledelsen, ind til videre til årsmødet 2012, hvor jeg igen er på valg, og så må vi se hvad der sker. Jeg fortsætter også med at lave Beredskabsnyt, så jeg er ikke helt ude af systemet ;-)

De skal på uddannelse •

Bjørn Arnesen og Søren Trier Poulsen: Voksen pædagogisk grunduddannelse

Dorte Sørensen: Vedligeholdelseskursus i Kollegastøtte.

Helle Lübker: Førstehjælpsinstruktør uddannelse.

Mange hilsner fra Susanne Frederiksen


Beredskabsnyt nr. 97

December 2010

Side 11

Vigtige telefonnumre og mail adresser Brandkorpsforeningen Formand Anders Gjørret andgjo@gmail.com Tlf. 3111 1771 Suppleant Thomas Mosekjær fire@forum.dk Tlf. 2992 6387 Kasserer Jens Sommer js@alfoto.dk Tlf. 4068 5909 Referent Thomas Christensen thomashasing@forum.dk Tlf. 3123 5242

Arrangementsudvalget Thomas Christensen Morten Hedegaard Lars Stensbjerg Morten Søby

Beredskabsforbundet

Aktivitetsudvalget

Kredsleder René Bendt-Hansen abrandmand@gmail.com Tlf. 5120 8877

Susanne Averhoff susaver@yahoo.dk 2275 1646

Vicekredsleder Henning Skallebæk h.skallebaek@privat.dk Tlf. 9716 4406

Bjørn Arnesen nn_no02@hotmail.com 6069 7478

Kasserer Poul Erik Pedersen hanpol@webspeed.dk Tlf. 2856 1148

Jan Klyver Janklyver@hotmail.com 4035 7149

Johnny Leth-Andersen johnnyleth@hotmail.com Tlf. 4031 8191 Susanne Frederiksen admsf@herning.dk Tlf. 2872 8500 Claus Byskov claus@clausbyskov.dk Tlf. 2440 6455

Redningscenter Herning H P Hansens ej 112 7400 Herning Tlf.: 9628 1112

Bjørn Arnesen nn_no02@hotmail.com Tlf.: 6069 7478

Beredskabsgården H P Hansens Vej 98 7400 Herning Tlf.: 9712 1799

Helle Lübker helle.lypki@mail.dk

Mail: beredskab@herning.dk www.herning.dk/beredskab

Tlf.: 2464 8422

Beredskabsnyt nr. 97 december 2010  

Beredskabsnyheder for frivillige og brandmænd i Herning Kommunale Beredskab

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you