Page 1

Beredskabsnyt Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Kommunale Beredskab

Nr. 98 / marts 2011

Beredskabsnyt

Indhold: xx Ny xx kontaktperson til de frivillige xx Nyt fra ledelsen

UDGIVES AF Brandmænd, frivillige og fastansatte i Herning

side side 2 side side side 3

Kommunale Beredskab

UDKOMMER 4 gange årligt i marts, juni, oktober og decem-

Komandostade ved DONG Energy side 4

ber måned.

Nytårsparole for frivillige 2011

side 5

TILSENDES

Nyt fra kredsledelsen

side 6

Brandmænd, frivillige og fastansatte, samt

Bjørn og Søren på kursus i Tinglev side 7 Supercross assistance

side 8

Hilsen til de frivillige

side 8

Nyt fra aktivitetsudvalget

side 9

Kredsens årsmøde 2011

side 10

Nyttige navne og telefonnumre

side 11

personer og myndigheder med interesse for beredskabet

REDAKTØR Susanne Frederiksen Tlf.: 28 72 85 00 Susanne.g.frederiksen@gmail.com

Deadline til næste nummer er 6. marts 17. juni 2011 2011


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 2

Kommandostade ved indsats på DONG Energy/Herningværket Af Henning Skallebæk Frivillig i Kommunikation og Logistik Søndag 23. januar blev det frivillige beredskab alarmeret, til at oprette Kommandostade (KST) og lave varm mad til indsatsstyrken ved brand i et transportbånd til træpiller, ved DONG Energy/ Herningværket. Alarmen kom kl. 17.49, så der var nærmest ingen af brandfolkene der havde nået at spise aftensmad. Hanne Riisgaard tog sig af denne opgave, på Beredskabsgården.

Opgaver på en Kommandostade Ud over at KST er et rullende kontor, har den også egen 230V generator og lysmateriel med så vi er selvforsynende med strøm, for det første der skal laves på en KST, er afmærkning og tilslutning af strømmen. Samtidig med fik Susanne A. til opgave, at starte op på log og styrkeoversigt og bemande telefon og radio. Det er vigtigt at få tingene i gang med det samme. Kort tid efter ankom en indsatsleder fra politiet (ISL/PO), som oprettede deres KST ved siden af os.

HKB, Beredskabsstyrelsen, Politiet og ekstra stigevogne fra Ikast og Silkeborg, og tiden herefter går med at holde log og styrkemarkering ved lige, med de opdateringer/meldinger der hele tiden sker på stedet.

Afslutning på vores indsats

På vej ud til skadestedet skulle vi hente drikkevand og ekstra branddragter, til de brandmænd som var blevet våde og kolde. Ude på skadestedet, blev vi bedt om at oprette en KST. Gruppen på KST bestod af Johnny, Dorte, Susanne A, Henriette, Michael F. og jeg selv - en gruppe på tværs af funktionsområderne.

Hen under aften kører de ekstra stigevogne fra Ikast og Silkeborg, samt de to politipatruljer der er på stedet, hjem. ISL/PO bliver på stedet, og vi fører også herefter log for ham, samt hjælper ham med adgangskontrol til området. Forplejningen bliver klar med maden, som bliver kørt ud til værket, hvor vi låner kantinen til udlevering. Mette Bøgvad kom nu med en opgave til os. Hun ville have en plantegning over området, med placeringer af alle køretøjer der var i indsats. Jeg videregav opgaven til Henriette og Dorte, som herefter gik indsatsområdet igennem med blok og pen. Da de kom tilbage igen, lavede vi sammen et kort over området. Der var en del køretøjer at holde styr på. Der var indsat styrker fra Det Daglige Beredskab i

Da branden kommer under kontrol, og efter at leverandøren har foretaget inspektion af de wirer der bærer transportbåndet, kan vi fjerne afspærring og nedlægge KST, og køre hjem og retablere materiellet. Jeg vil her efter indsatsen sige, at det var meget lærerigt at komme ud og køre en Kommandostade på en indsats. Jeg vil sige tak til alle i gruppen, specielt en stor tak jer fra BRA/RED, som jeg er sikker på også lærte noget den aften.


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 3

Nytårsparole for frivillige - 2011 koncerter, og Vildbjerg Cup m.v. I 2010 blev det til ca. 13 opgaver af den art, et mindre fald i forhold til tidligere år.

Af Finn Lau Nielsen Viceberedskabsinspektør

Som det er sædvane, blev der 13. januar 2011 afholdt nytårsparole for de frivillige tilknyttet Herning Kommunale Beredskab. Det er en tradition at der afholdes nytårsparole for de deltidsansatte brandmænd i beredskabet, og efterhånden er det også blevet en tradition, at der afholdes parole for de frivillige. Det er kutyme at de vigtigste begivenheder fra det forgangne år opremses. 2010 skilte sig ud fra de tidligere år ved at antallet af udkald faldt med 20-25 %. Dette får selvfølgelig en afsmittende virkning på de udkald de frivillige har. Derfor har der kun været tre tilfælde i 2010, hvor brandfolkene havde brug for hjælp.

Stemningsbillede fra nytårsparolen

Ved årsskiftet er det også tid til at kigge fremad. Der kan altid udvikles, og i 2011 vil vi lægge den sidste hånd på den tilpasning af materiel og køretøjer på Beredskabsgården, der er de frivilliges faste tilholdssted. Desuden skal der kigges på en bedre ordning med at alarmere de frivillige, når der er behov for deres hjælp. Det gælder om hele tiden at skære responstiden ned og om konstant at yde borgerne den bedste service.

I maj måned deltog de frivillige i slukningsarbejdet ved en bygningsbrand ved Sunds, hvilket også var tilfældet i november måned, hvor Reklametryk på Hollingholtvej brændte. Dette må betegnes for at være årets storbrand i Herning Kommune i 2010. I juli måned løste de frivillige en af de mere specielle opgaver, da tagene på staldene på Landsskuepladsen ved Messecenter Herning, skulle overrisles med vand. Årsagen skulle findes i det varme vejr, hvor dyrene fik det lidt for varmt. Overrislingen bevirkede en afdampning af vandet, hvilket gav en temperatursænkning i staldene.

De 3 hæderstegns modtagere, Helle Lübker, Poul Erik Pedersen og Diana Brogaard

Udover assistancerne til det daglige beredskab, varetager de frivillige en lang række øvrige beredskabsrelaterede opgaver i løbet af et år. Blandt andet fungerer de som vagter ved større og mindre arrangementer, som for eksempel de store

Finn Lau Nielsen og René Bendt-Hansen holder tale for de frivillige


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 4

Bjørn og Søren på kursus i Tinglev Af Bjørn Arnesen Frivillig i Brand og Redning Søndag 23. januar gik turen til Tinglev. Søren Trier og jeg skulle på Voksen Pædagogisk Grundkursus, og efter et par timers kørsel nåede vi frem, fik vore nøgler og blev indkvarteret på Asgård. Mandag morgen - første skoledag. Det føltes næsten, som at begynde i første klasse igen, jeg manglede bare min mor, at holde i hånden. Dagen startede med en præsentation og vi fik taget et klassebillede. Derefter var det alvor, med en masse teori, og om aftenen skulle vi lave elevlektion til dagen efter - ”men det forbigår vi i stilhed”. Næste dag teori igen, og igen skulle vi lave elevlektioner om aftenen. Vi skulle lave 3 elevlektioner i alt, så der var ikke meget tid til socialt samvær. Men jeg tog mig nu alligevel tid til at kigge lidt på området, uden for klasselokalet.

Lost in space Jeg fandt en by, som hed Atleborg. Det var en underlig by, alle husene var tomme og det lignede noget fra krigens tid. Byen havde eget politi og brandstation, men hvad skulle de slukke? hehehe. På et tidspunkt, besluttede jeg mig for at finde hjem igen, og jeg fandt min GPS frem for at finde vej. Men GPS´en kunne ikke finde nogen by, så jeg var ”lost in Space”.

Vidundermaskinen På skolen var der et pædagogisk værksted med en masse computere, som vi måtte bruge. De havde også en vidundermaskine, som kunne alt: Kopiere og printe fra pc, skrive på overhead og en masse andet. Det eneste jeg savnede var, at den også kunne lave kaffe. Derfor indgav jeg et forslag, om at få maskinen programmeret til også at kunne lave kaffe :-)

væk. Vi var nogle stykker som stod og så på ”den store fugl”. Jeg kiggede på vejen, for at se om der var mere sand og grus tilbage, for jeg følte at det hele var på mig. Jeg lærte også noget, nemlig at den store fugl har en ventilator på ryggen, som den bruger til at køle piloterne ned med. Nogen havde nemlig set en film, hvor man kunne se, hvor meget piloterne sveder, når ventilatoren stopper :-)

Alle bestod eksamen Så kom dagen hvor vi skulle til eksamen, uha. Men jeg tænkte - ”går det, så går det – går det ikke, så dør jeg ikke af det”. Jeg valgte at gå op i førstehjælpens 4 hovedpunkter. Jeg kan røbe at alle bestod.

En stor fugl med ventilator på ryggen Onsdag aften kom der en helikopter. Det var indsatslederen som skulle mærke hvordan det føles, når en helikopter lander nogle ganske få meter

På vejen hjem mødte vi en stor lastbil som holdt i vejkanten. Der kom en masse sort røg ud fra førerhuset, så vi stoppede for at finde ud af, om der var brug for hjælp. Vi snakkede med chaufføren, som heller ikke vidste hvad det var, men brand var det ikke, så vi kørte igen. ”Jamen Søren, hvad har man de lamper på taget til” hehehe


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 5

Ny kontaktperson mellem frivillige og administrationen Af Michael Jacobsen Viceberedskabschef Efter sommerferien 2011 vil det fremover være undertegnede Michael Jacobsen, der er de frivilliges kontaktperson. Igennem foråret vil der blive en løbende overdragelse af opgaven fra Finn Lau Nielsen til undertegnede. Det vil således indtil sommerferien, primært være Finn der er ansvarlig, mens jeg vil være med på sidelinien, for at få et indblik i det for mig, nye område.

Skift af kontaktperson har 3 årsager 1. For at sikre en robust bemanding og kompetencefordeling inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet, skal Finn fremover varetage flere opgaver inden for dette område, hvilket jo i sagens natur vil komme til at lægge beslag på en del af hans tid. 2. Der har fra ledelsens side været ønske om, at kontaktpersonen har direkte beslutningskompetence i forhold til beredskabets daglige ledelse 3. Michael Jacobsen har overtaget det daglige ansvar for det administrative personale, hvorfor det er besluttet at også personale ved de frivillige bliver en del af dette.

Gedigent og professionelt beredskab Men ny kontaktperson betyder ikke at vi har lagt en ny linie for de frivilliges virke. De frivillige skal fortsat være et gedigent og professionelt beredskab. Både med hensyn til løsning af selvstændige opgaver og som supplement til det daglige akutberedskab. Der skal fortsat være fokus på de kerneopgaver de frivillige skal løse, således at der ved valg af aktiviteter, uddannelsesplanlægning og prioritering af materielanskaffelser er en tydelig sammenhæng. En forestående revision af den risikobaserede dimensionering af beredskabet, kan være med til at tydeliggøre forventninger og opgaver, samt være et ”km-eftersyn” af den del af kommunens beredskab.

Ansvar for egne aktiviteter Som vi startede ud med for et par år siden, vil der også fremover være forventning til, at de frivillige i vid udstrækning sørger for egen drift med hensyn til blandt andet gennemførelse af øvelser. Dels af hensyn til en fornuftig udnyttelse af ressourcerne, dels for at tildele gruppen et reelt ansvar for egne aktiviteter og opfyldelse af målsætninger. For at understøtte dette, skal der fortsat være en tæt dialog mellem de frivillige og ledelsen, således at den modernisering af frivillig-beredskabet, der har pågået de sidste par år, kan fortsætte.

Jeg ser frem til at komme til at arbejde med dette felt, hvilket i store træk også er det sidste jeg mangler at arbejde med, i de 15 år jeg efterhånden har været her i beredskabet. Jeg er klar til et godt og professionelt samarbejde, der udover det beredskabsfaglige naturligvis skal rumme plads til de mere sociale aktiviteter, der er det andet vigtige ben i frivilligarbejdet.

Nyt fra ledelsen Af Mette Bøgvad, Beredskabschef Regnskab 2010 er ved at være afsluttet, og på grund af nedgangen i antal brande i 2010, gik vi ud med et overskud. Vi havde ca. 80-100 brande mindre, og ca. 4 – 4.500 færre brandtimer. Derfor har beredskabet ført penge tilbage til kommunekassen. 2. marts 2011, havde brandmand Troels V. Skærlund 25 års jubilæum. Dette blev fejret på stationen i Herning. Indkøb af Sine-terminaler er godt i gang. De er bestilt, og forventes at blive leveret i maj, og straks herefter vil der blive opstartet undervisning i brugen, således de hurtigst muligt kan tages i brug. Administrationen arbejder med udskiftning af vores gamle vagtcentral. Dette arbejde vil foregå i foråret 2011.


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 6

Nyt fra Aktivitetsudvalget

Bowlingmesterskaber og rapelling / klatring Af Susanne Averhoff Aktivitetsudvalget for de frivillige

Af Susanne Averhoff Aktivitetsudvalget for de frivillige

Bowling

Rapelling / klatring

Så er det atter tid til at afholde de årlige HKB-bowlingmesterskaber for alle frivillige og brandmænd, med påhæng. I år foregår det fredag 25. marts kl. 19-21, i Herning Bowlinghal, Fyrrevej. Som vanen er, foregår præmieoverrækkelsen bagefter på Beredskabsgården, hvor der vil blive serveret lidt til ganen og maven. Pris: 50,- pr. person, inkl. skoleje, to timers bowling, én øl/vand i bowlinghallen, samt lidt til maven på Beredskabsgården. Tag penge med til drikkevarer, som kan købes til absolut favorable priser. Bindende tilmelding senest tirsdag 15. marts 2011, til én af undertegnede. Sus , mobil 22751646 Klyver, mobil 40357149 Bjørn, mobil 60697478 På gensyn…

Sæt

X i kalenderen søndag den 5. juni 2011

Aktivitetsudvalget hos de frivillige, inviterer til formiddagskaffe m/ brød, rapelling/klatring, samt en let frokost bagefter, for alle frivillige med påhæng og børn (dog kun rapelling og klatring for børn fra 8 år og op...). Der kommer nærmere information senere - men sæt X i kalenderen allerede nu, så I har afsat datoen til denne hyggelige aktivitet :o) Forårshilsner til jer alle fra... Bjørn, Klyver og Sus


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 7

Nyt fra Kredsledelsen Siden sidst Af René Bendt-Hansen Kredsleder

Som en god start på et nyt år var der vanen tro, nytårsparole for de frivillige i beredskabet, 13. februar på Beredskabsgården. Vi var omkring 25-30 frivillige og maden var der ikke noget at klage over, så alt i alt en super hyggelig aften. Der blev uddelt hæderstegn til Poul Erik Pedersen, Dianna Brogaard og Helle Lübker, og stort tillykke skal der lyde til jer.

Super Cross 2011 Igen i år var der bud efter vores hjælp til super cross i Herning og efter en lidt sløv opstart med tilmeldingerne, lykkedes det til sidst at finde folk nok. Jeg var ikke selv med i år men jeg kan forstå, at der er nogle ting vi lige skal have snakket med arrangørerne om. Vi kan jo ikke have at det bedste udstyr, er noget som vi har lånt ude i byen. Der skal lyde en stor tak til alle jer som deltog i år.

Kredsårsmøde Torsdag 24. februar var der årsmøde i Herning Kredsen. Der var 25 tilmeldinger og 21 var med til årsmødet. Der skulle udpeges en kredsleder og jeg havde jo meldt ud, at I skulle finde jer en ny, men det blev ikke tilfældet. Derfor er I selv skyld i, at beholde mig i 2 år mere :-) En stor tak, for at I viser mig den tillid. Der skal også lyde en stor tak til Johnny LethAndersen, for den store indsats som du har gjort i kredsledelsen igennem mange år. Som ny mand i kredsledelsen har vi fået Michael Fuglesang, og der skal lyde et stort velkommen. Der skal nok være nogle opgaver til dig også.

Regionsårsmøde 12. marts er der regionsårsmøde, denne gang i Ringkøbing. Henning Skallebæk og jeg deltager fra Herning. Jeg har på et tidspunkt meldt ud, at vores regionsleder ville stoppe her til marts, men heldigvis kan vi glæde os over at han fortsæt-

ter alligevel, hvilket jeg er meget glad for, da der ikke pt. er nogle, som ville kunne overtage denne post.

Hingstekåring 2011 Sædvanen tro, så kom der igen i år en forespørgsel på, om frivillige fra Herning vil hjælpe til ved arrangementet, og selvfølgelig vil vi det. Der skal bruges mange folk til denne opgave, og det er lykkedes at skaffe det fornødne antal, uden de helt store problemer, og tak for det, til alle jer som har meldt sig. Håber at der er nogle som skriver lidt derude fra, til bladet. Kredsledelsen ønsker jer alle et solfyldt forår.


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 8

Supercross assistance i BOXEN 11. og 12. februar

Hilsen til de frivillige i HKB

Af Poul Erik Pedersen Frivillig i Indkvartering/Forplejning

Af Flemming og Birte Elniff, Jonna Kristensen, Kaja Brogaard og Hanne Okkerstrøm

Efter tilsammen 205 år som frivillige i Civilforsvaret/Beredskabet, kunne HKB ikke bruge os mere. Men vi vil gerne her sende en hilsen til alle jer frivillige, med tak for mange gode timer og oplevelser i såvel arbejdet i Beredskabet som i hyggeligt samvær gennem årene. Så var der igen åbnet op for et flot syn - larm, benzin-os og et show som var værd at bruge nogle timer på (eller mange timer). Vi var igen i år klar til at yde førstehjælp hvis der blev behov for det – og det blev der. Kan man gennemføre et sådan arrangement uden uheld – nej det tror jeg ikke, så det var godt at vi kunne stille et godt hold til at klare denne opgave. Om fredagen skete der ikke de store uheld, men de tog revanche lørdag. Så et stort klap på skulderen, til jer som påtog sig tiden og opgaven. Hvem sagde at godnatdrinken smagte af jord ?????

Mange venlige hilsner Flemming, Kaja, Hanne O, Jonna og Birte


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 9

Beredskabsforbundet Herning Kredsens årsmøde 2011 Af Susanne Frederiksen Medlem af kredsledelsen

Herning Kredsen afholdte ordinært kreds årsmøde, torsdag 24. februar på Beredskabsgården. Der var 21 fremmødte og mødet gik som sædvanligt stille og roligt. Kredsleder René Bendt-Hansen fremlage en god beretning, som blev taget til efterretning, og kasserer Poul Erik Pedersen fremlagde kredsens reviderede regnskab, som blev godkendt. Der skulle være udpegning af kredsleder, og René var villig til at lade sig genudpege. Viceregionsleder Nana Aggerholm udpegede René for endnu 2 år. Vi fik også valgt 2 kredsledelsesmedlemmer, nemlig Claus Byskov og Michael Fuglesang, og der var genvalg af Dorte Sørensen som revisor og Palle Pallesen, som revisorsuppleant.

Aktiviteter i regionen

Forbundet skal have ny landschef. Bent Mortensen stoppede pr. 31. dec. og Else Højsager sidder som landschef indtil landsrådsmødet.

Hvis du mener, at der er en frivillig som har gjort sig fortjent til forbundets hæderstegn, skal forslag indsendes senest 31. marts 2011.

Nana Aggerholm fortalte om kommende aktiviteter i regionen. •

Regionshyggeaften afholdes igen i år, og samme sted, nemlig på Stoholm vandrerhjem, 7. - 8. oktober.

2. april er der økonomikursus for kasserere, i Silkeborg

Sminkekursus afholdes i marts måned.

Temadage for førstehjælpsinstruktører 7. maj, for den vestlige del af landet.

Der arbejdes på at få gennemført et fanebærerkursus.

Forbundet er igen repræsenteret ved Åbent Hus i Herning

Der er ansat 2 forbunds konsulenter, som skal hjælpe med at skaffe deltidsbrandfolk.

Befolkningskurser stopper. Der kommer en ny forebyggelses uddannelse på 3 timer i stedet for. Der er udpeget pilotbyer som skal starte op med uddannelsen.

Kredsledelsen pr. 24. februar 2011 •

René Bendt-Hansen Kredsleder

Henning Skallebæk Vicekredsleder

Poul Erik Pedersen Kasserer

Michael Fuglesang Kredsledelsesmedlem

Claus Byskov Kredsledelsesmedlem

Susanne Frederiksen Kredsledelsesmedlem

Bjørn Arnesen Indsuppleret i 2010

Helle Lübker Indsuppleret i 2010


Beredskabsnyt nr. 98

Marts 2011

Side 10

Nyttige navne, telefonnumre og e-mail adresser Brandkorpsforeningen Formand Anders Gjørret andgjo@gmail.com Tlf. 3111 1771 Suppleant Thomas Mosekjær fire@forum.dk Tlf. 2992 6387 Kasserer Jens Sommer js@alfoto.dk Tlf. 4068 5909 Referent Thomas Christensen thomashasing@forum.dk Tlf. 3123 5242

Arrangementsudvalget Thomas Christensen Morten Hedegaard Lars Stensbjerg Morten Søby

Beredskabsforbundet

Aktivitetsudvalget

Kredsleder René Bendt-Hansen abrandmand@gmail.com Tlf.: 4138 2671

Susanne Averhoff susaver@yahoo.dk 2275 1646

Vicekredsleder Henning Skallebæk h.skallebaek@privat.dk Tlf.: 9716 4406

Bjørn Arnesen nn_no02@hotmail.com 6069 7478

Kasserer Poul Erik Pedersen polle111@hotmail.com Tlf. 2856 1148

Jan Klyver Janklyver@hotmail.com 4035 7149

Michael Fuglesang mf-brandmand@live.dk Tlf.: Susanne Frederiksen susanne.g.frederiksen@gmail.com Tlf.: 2872 8500 Claus Byskov claus@clausbyskov.dk Tlf.: 2440 6455

Redningscenter Herning H P Hansens ej 112 7400 Herning Tlf.: 9628 1112

Bjørn Arnesen nn_no02@hotmail.com Tlf.: 6069 7478

Beredskabsgården H P Hansens Vej 98 7400 Herning Tlf.: 9712 1799

Helle Lübker helle.lypki@mail.dk

Mail: beredskab@herning.dk www.herning.dk/beredskab

Tlf.: 2464 8422

Beredskabsnyt 98 marts 2011  

Beredskabsnyt for frivillige og brandmænd

Advertisement