Page 1

TEN02_41 72.qxd

46

26/01/05

11:42

Side 46

LOFTER, VÆGGE, AKUSTIK

Persiennefirmaet Art Andersen A/S har i mange år været leverandør af interessante og til tider nyskabende solafskærmninger i såvel metal som i træ. For nylig har firmaet føjet en ekstra dimension til sit virke, idet man har afleveret to projekter i København, hvor solafskærmningen også fungerer som akustisk regulering. Det drejer sig om en ny multihal ved Vesterbro Ungdomsgård, tegnet af RIAS-arkitekter og et auditorium i forbindelse med ombygningen af Codanbygningen på Gl. Kongevej, tegnet af arkitektfirmaet Hvidt & Mølgård A/S.

KONTROLLERET LYD OG LYS AF MIKE RØMER

ARKITEKTEN 2 2005

Den nye multihal ved Vesterbro Ungdomsgård er en dobbelthøj længebygning, der er gravet halvvejs ned i jorden og har to store glasfacader mod nord og syd, hvor den nordvendte facade er omkring 2/3 højere end den sydlige og vender ud mod et brostensbelagt ankomstareal. Indvendig er multihallen udført med en svalegang i niveau med terrænet mod nord og med en forbindelsesgang til det eksisterende ungdomshus. Materialevalget kan betegnes som rustik elegance med en blanding af kraftige limtræskonstruktioner i loft og facader, gavle i ubehandlet beton, gulv og svalegang i asketræsparket og loftbeklædning i ahorn. Under terræn er de indvendige vægge udført med lydabsoberende hulplader i fineret ahorn. Da det er meningen, at den nye hal også skal kunne bruges til teater- og musikforestillinger, var der behov for både en effektiv solafskærmning og en god, akustisk regulering af rummets store glasfacader. På baggrund af disse krav har Art Andersen designet en integreret sandwichkonstruktion med store, lodrette

Multihal ved Vesterbro Ungdomsgård. Fotos: Art Andersen.


TEN02_41 72.qxd

26/01/05

11:43

Side 47

47

lameller, der er udført med ahornfineret, brandhæmmende MDF-plade og en kerne af mineraluld, der er monteret på en kraftig metalramme, og som på de lodrette kanter er monteret med to, langsgående gummibånd (flapper, om man vil) der forhindrer dagslyset i at trænge ind mellem lamellerne. Lamellerne er udført som lydabsorberende hulplader på den ene side og kan drejes 90 grader til hver side over den lodrette akse, hvorved der både gives mulighed for at kunne retningsbestemme den akustiske regulering temmelig præcist og efter behov og at mørklægge hele rummet. Lamellerne er opdelt i indbyrdes forbundne sektioner med fem lameller i hver, der kan reguleres ved hjælp af et Georg Gearløs-lignende arrangement af trækstænger, kæder og tandhjul, der ligger skjult i gulv og brystning. Eftersom den nordvendte facade er et godt stykke højere end den sydlige, har det været nødvendigt at indskyde en langsgående stålbjælke, der opdeler lamellerne i henholdsvis fuld højde fra svalegangen og op til bjælken og

totredjedele af højden derfra og op til tagfod (rem). De underste lameller reguleres manuelt, idet de skal kunne vinkles 90 grader i forhold til facaden for at give adgang til flugtveje og dermed ikke må være motordrevne ved f.eks. brand. De øverste lameller reguleres derimod med en motor (placeret skjult i gulvet sammen med den øvrige teknik), som på snedig vis er forbundet med de øverste lameller via rør, som går op igennem de rør, der bærer og regulerer de underste lameller. Løsningen med dobbelte aksler kan med lidt god vilje betegnes som teknologioverførsel, idet det er de samme konstruktionsprincipper, der anvendes i en moderne jetmotor. I auditoriet i Codanhuset har Art Andersen anvendt en hel del af de samme principper, som er brugt i Multihallen på Vesterbro, idet der også her har været tale om at få skabt en kombination af solafskærmning og akustisk regulering. I Codanhuset er løsningen dog noget mere elegant udført og spiller fint op til rummets aptering med minimalistiske auditoriemøbler og lydabsoberende hulplader i fineret

ahorn i loftet og på bagvæggen. De dørhøje lameller er smalle og tynde og er placeret ved auditoriets to glasfacader, der vender ud mod en overdækket lysgård med ventemøbler og café-arrangement hhv. et udendørsareal. Den enkelte lamel er udført som en tynd sandwichkonstruktion med en 20 mm kerne af mineraluld og 2 x 12 mm fiberbetonplade på hver side, der igen er beklædt med ahornfinér – som hulplade på en side og ubrudt på den anden – og med overlappende gummikanter på endeprofilerne af aluminium. Lamellerne er elektrisk drevne via en fjernkontrol og kan drejes 90 grader om egen akse. I modsætning til løsningen i Multihuset er lamellerne ikke opdelt i sektioner, men reguleres samlet ved hjælp af en gennemgående tryk- og trækstang i den øverste vindueskarm. I begge opgaver har Art Andersen været i dialog med de involverede arkitekter for at skabe nogle æstetiske løsninger, som er i overensstemmelse med rummenes udtryk og materialer. Men firmaet har også arbejdet tæt sammen med den svenske

træpladeproducent Gustafs om opgaverne, og det har resulteret i nogle interessante overvejelser om et mere formaliseret samarbejde i fremtiden. Det venter vi så spændt på. Kilde: Art Andersen & CPH A/S, Gl. Kongevej 3, København V, tlf. 33 12 27 50, www.artandersen.dk MR

Codanhus. Foto: Mike Rømer.

ARKITEKTEN 2 2005

Lys og lyd udlejning og opsætning  

Som Århus' største udlejer af intelligent belysning tilbyder vi udlejning af professionelle lyd og lys produkter. Vores sortiment indeholder...