__MAIN_TEXT__

Page 1

Het magazine dat de ondernemer bijpraat. uitgave 

zomer 

Happy Hardcore held DJ Paul Elstak:

“Er zijn veel parallellen

tussen de muziekwereld en de zakenwereld”

 : Goed teamwork basis voor succes Restaurant Prachtig Druk? RUST kunt u zelf regelen. De valkuilen van de WWZ Hans Moerkerk over yoga op de werkvloer


,       ..,   

Inhoud 4

.  -  

7

Ondernemersechtpaar Karin Jacques en Chris Pagter over de liefde voor lekker eten, het creëren van kansen en het uitvoeren ervan.

16 Zijn clubliefde bezorgde hem de titel ‘Professor Feyenoord’: assistentaccountant Kees van Gent.

12

Re-integratie, uitvaart, scheiding en transactie. Onderwerpen waar je als ondernemer liever niet over nadenkt. Maar wat als ...?

20

DJ Paul Elstak staat in deze MANS zijn mannetje. De hardcore held van de jaren ’ over wat hem bezighoudt anno nu.

26

Hoe ‘vierkant denken’, yoga op de werkvloer en de wens om klein te blijven, Moervast op een hoger niveau brengt.

Richard van Klooster over de voldoening van het portretteren van koning Willem-Alexander en Joop van den Ende.

En verder ...

Colofon

     

MANS is een uitgave van Hermans & Partners en verschijnt twee keer per jaar in een oplage van ca. . stuks.

Voorwoord Het doorzettingsvermogen van Jarno Mobach Fabels en feiten: Citaten zijn de nieuwe feiten Hebbe! Coole gadgets en handige hebbedingen Wat je verhaalt is lekker Advies & meer

Idee, vormgeving en realisatie:

Trend reclame & advies Oud-Beijerland, in samenwerking met Hermans & Partners.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, aan welke toestemming de uitgever voorwaarden kan verbinden. Hoewel aan dit magazine de grootst mogelijke zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. © Copyright 2016 Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, alle rechten voorbehouden.

2




Voorwoord Tot op het laatste moment! Afgelopen maand was de ontknoping van de Eredivisie. Veel mensen waren zeer verbaasd over de uitkomst, namelijk PSV werd kampioen! De druk en het niet tot op het laatste moment bij de les blijven heeft AJAX duidelijk de das omgedaan. Bij ondernemen is het net zo. Elke dag wordt een topprestatie van u en uw team verwacht. Verslappen behoort niet tot de mogelijkheden en u moet tot het laatste moment alert blijven. Gelukkig zijn er ook momenten van ontspanning. Met nummer  van de MANS hopen wij u een stuk ontspanning te kunnen bieden. Enerzijds door de leuke en inspirerende artikelen van medeondernemers, anderzijds door vakinhoudelijke items, waardoor u voorbereid en gewaarschuwd weer aan de spreekwoordelijke start verschijnt van een nieuwe periode ondernemen!

Directie Hermans & Partners: Svenn Mastenbroek, Dominik Hermans en Edwin Gevers

Wij wensen u wederom ontzettend veel leesplezier!

Dominik Hermans

Reacties, tips en ideeën zijn meer dan welkom op henp@henp.nl

3


Chris Pagter () is voor klanten het gezicht van Restaurant Prachtig. Maar dat wil niet zeggen dat hij het alleen doet. Juist door goed teamwork (en het planwerk van Karin) loopt alles op de zaak én thuis op rolletjes.

samen Chris: “We zijn een bar-restaurant waar je ’s ochtends terecht kunt voor een kop koffie met taart, ’s middags kunt lunchen of borrelen en ’s avonds kunt dineren. Daarnaast doen we de nodige feesten en partijen. Wij zijn ondernemer geworden door onze eigen passie, de liefde voor lekker eten en drinken. Horeca draait om sfeer, om beleving en emotie. Zo is het bijvoorbeeld prachtig wanneer je deel mag uitmaken van de onvergetelijke dag van een bruidspaar.”

 

“We genieten van de vrijheid die het ondernemerschap ons geeft. Het creëren van kansen, het broeden op nieuwe ideeën en het uitwerken en uitvoeren ervan. Dat vinden we heerlijk. We zijn geen mensen die tot hun pensioen hetzelfde blijven doen. We staan altijd open voor een nieuwe uitdaging, na of naast Prachtig.”



Chris: “Horeca is hard werken. Prachtig is iedere dag open en gemiddeld werk ik zo’n - uur per week. We bewaren de balans tussen werk en privé door ook thuis te genieten. Bijpraten met een goed glas wijn bijvoorbeeld. En verjaardagen worden uitbundig gevierd, dat zijn altijd memorabele momenten. Vorig jaar zomer gingen we met de camper naar Normandië, zodat we ook snel weer thuis konden zijn wanneer op de zaak iets onverwachts zou gebeuren. We nemen onze kinderen ook graag mee uit eten. Onze dochter van vijf krijgt haar eigen portie oesters, omdat ze anders die van mij allemaal opeet. Of het leidt tot een nieuwe generatie horecaondernemers, dat weten we niet. Maar onze liefde voor lekker eten geven we graag aan hen door. 4


Restaurant Prachtig in Rotterdam is één van de hotspots van de stad. Karin Jacques () staat samen met haar partner Chris Pagter aan het roer. Ze is vooral aanwezig achter de schermen.

spraak Karin vertelt: “We ontmoetten elkaar op de werkvloer en het klikte meteen. We werden verliefd en openden restaurant Bloom, een klein luxe restaurant met vermelding in de gezaghebbende Gault & Millau restaurantgids. Net op het moment dat we toe waren aan een nieuwe uitdaging, kwam Restaurant Prachtig op ons pad. Oh ja, ik was in die tijd ook zwanger van de eerste.”



Het pand stond leeg en na een grondige verbouwing begonnen Karin en Chris met Restaurant Prachtig. Karin: “Hier zitten we nu bijna zeven jaar. Het was een hele overstap, van het kleine restaurant naar deze grote zaak met enorm terras en bijna twintig medewerkers. Maar als je het uitzicht ziet, weet je waarom.”



De taakverdeling binnen Restaurant Prachtig is organisch gegroeid. Karin: “We hebben naast onze zaak ook een gezin met drie jonge kinderen. Dan moet je kunnen plannen en tegelijkertijd flexibel zijn, omdat het in de praktijk altijd anders loopt. Chris heeft de dagelijkse leiding over Prachtig. Ik werk achter de schermen aan de planning, administratie en de feesten en partijen. Ik ben een vaste dag op de zaak, waarop ik mijn afspraken plan. Daarnaast heb ik een vaste avond waarop ik bruidsparen spreek. Uiteraard werk ik ook veel vanuit huis, waar ik de spil van het gezin ben. Het is pittig, ook omdat de kinderen nu nog klein zijn. Maar dankzij, onder andere, lieve grootouders in de buurt lukt het allemaal.” www.prachtigrotterdam.nl

5


  

Samen Zaken doen is samenwerken. Maar het leven bestaat niet uit werk alleen. Je kunt ook samen ontspannen, leren en delen. Daarom organiseren we regelmatig uitjes, workshops en themalunches. Voor onze cliënten, en voor onszelf, want wij doen graag dingen samen.

3

september

Medio

2016

Najaar/ winter

2016

6

H&P-Toertocht Al jaren een begrip

Voor de zevende maal organiseert H&P de toertocht voor bijzondere auto’s en motoren. Een dag vol uitdaging, gezelligheid en heerlijke hapjes en drankjes. De toertocht wordt dit jaar verreden in de omgeving van Bergen op Zoom.

Cliëntbijeenkomst WGA-verzekering

met Overwater Assurantie Adviesbureau Het ministerie van SZ&W heeft aanpassingen aangekondigd in de premie en regelgeving van de WGA-verzekeringen van UWV. De wijzigingen hebben gevolgen voor werkgevers die overstappen van eigenrisicodragerschap naar een verzekering bij UWV of andersom. In samenwerking met Overwater Assurantie Adviesbureau informeren wij u over de mogelijke gevolgen van deze aanpassingen voor uw onderneming. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Stuurt u dan een mail naar henp@henp.nl. Wij informeren u later in het jaar over de exacte datum.

Tweede cohort Boardroom Strategisch Leiderschap

De ‘Boardroom Strategisch Leiderschap’ is een initiatief van Dutch Entrepreneurs Academy B.V., een samenwerkingsverband tussen Wisselwerkers Academic Entrepreneurs en Hermans & Partners. De ‘Boardroom’ is een actiegerichte leeromgeving waarin u gedurende zeven sessies strategische praktijken leert om de waarde en het rendement van uw onderneming te verhogen. Interesse? Stuurt u dan een mail naar henp@henp.nl. Wij houden u op de hoogte!


  

Druk? RUST kunt u zelf regelen Re-integratie, Uitvaart, Scheiding en Transactie (RUST): het zijn onderwerpen waar menig ondernemer liever niet over nadenkt. RUST kan helaas ook u overkomen. Hoe is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd als u plotseling wegvalt? Eén op de drie ondernemers krijgt te maken met noodopvolging als gevolg van RUST. Wie neemt het roer over als u uitvalt wegens overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid? Wie moet na uw overlijden de aandelen of het eigendom van de onderneming verkrijgen? Wat betekent een echtscheiding voor uw onderneming? Zijn alle ins & outs (van inlogcodes tot en met afspraken met leveranciers/ klanten) van het bedrijf vastgelegd?

in acht genomen worden. Bij het opstellen van een RUST-dossier wordt dan ook de afhankelijkheid van uw bedrijf van u in ogenschouw genomen. Ook wordt bekeken wat de huidige taakverdeling en bevoegdheden zijn. Door onder andere vast te leggen wie bij uw verlet de dagelijkse leiding van uw onderneming op zich neemt en bij wie de zeggenschap ligt, wordt de continuïteit van uw organisatie zoveel mogelijk gewaarborgd.

Graag gaan wij in op een aantal aspecten die aan bod (kunnen) komen bij het opstellen van uw eigen RUST-dossier.





Met name bij familiebedrijven, waarbij de ondernemer zelf vaak de spil is van de onderneming, is het van groot belang om te anticiperen op RUST. De bedrijfs- maar ook de familiebelangen moeten daarbij

Door uw zienswijze over de toekomst van uw onderneming in beeld te brengen, kan het wenselijk zijn om de structuur van uw onderneming te wijzigen. Dit met als doel om uw onderneming op een fiscaal aantrekkelijke wijze over te dragen aan bijvoorbeeld uw kind of misschien wel aan een werknemer of medeondernemer. Zo bestaan er in zowel de inkomstenals vennootschapsbelasting een aantal

faciliteiten om bedrijfsoverdrachten mogelijk te maken zonder dat belastingheffing de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengt. Ook kan het wenselijk zijn om (een gedeelte van) uw onderneming te schenken, dan wel te laten vererven. Door het tijdig in kaart brengen van de fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht en door hierop te anticiperen, kunnen de vrijstellingen in de fiscale wetgeving optimaal benut worden. Fiscale ‘claims’ kunnen hierdoor (deels) worden voorkomen of worden uitgesteld. Als onderdeel van het RUSTdossier kan het bedrijfsopvolgingstraject vroegtijdig worden opgestart en zorgvuldig worden uitgevoerd.

  -

Uw achterban dient adequaat te kunnen anticiperen op RUST, zodat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Wacht daarom niet tot het te laat is en onderneem nu al actie door na te denken over het opstellen van een RUST-dossier. Een RUSTdossier is niet alleen een handvat voor uw achterban bij het nemen van lastige (emotionele) beslissingen, het geeft ook simpelweg rust. Wij begrijpen dat het opstellen hiervan geen alledaagse en allerminst een prettige bezigheid is en wij zijn u dan ook graag van dienst bij het adviseren en opstellen van een RUST-dossier. Voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Door A.J. (Denise) de Jager MB RB FFP Sinds 2012 werkzaam als Belastingadviseur bij H&P vestiging Bergen op Zoom.

7


8


Talent zet je op voorsprong, maar hoe win je de race? Jarno Mobach is pas 17 jaar oud en zet nu al fantastische wielerprestaties neer. Eerder dit jaar won hij de junioreditie van Parijs-Roubaix en inmiddels is hij opgenomen in de nationale wielerselectie. Wanneer je zo jong al zรณ goed presteert, wordt er al snel gesproken over een groot talent, maar daarmee doe je Jarno eigenlijk tekort. Want talent, dat heb je of dat heb je niet. Het gaat erom wat je met dat talent doet. Zo ligt er ook een lang en hobbelig parcours tussen ondernemerstalent en succesvol ondernemerschap. Het vergt doorzettingsvermogen, focus, teamspirit en af en toe een beetje wind in de rug om een koppositie te veroveren. En dan begint het pas! Jarno heeft alles in zich om een groot wielrenner te worden, want hij bezit nรณg een belangrijke kwaliteit die ook voor ondernemers onontbeerlijk is: genieten van elke race!

9




De valkuilen

van de WWZ

De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid dateren inmiddels al van ruim een jaar geleden. En? Voelt u zich als een vis in het water of ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij merken in de praktijk dat de consequenties van de nieuwe regelgeving soms moeilijk zijn te overzien. Om u te helpen de risico’s op de werkvloer te beperken, bespreken wij hier een vijftal valkuilen:

10






De nieuwe aanzegverplichting is veel werkgevers een doorn in het oog. U moet werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd steeds tijdig schriftelijk informeren en daarbij ook de voorwaarden van de voortzetting vermelden. Als u niet aanzegt, bent u een boete verschuldigd gelijk aan een maandsalaris. Bent u te laat, dan betaalt u een boete naar rato. Bovendien loopt u het risico dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden, maar voor onbepaalde tijd! Maak daarom een goede inventarisatie van de betreffende arbeidscontracten en voldoe tijdig aan de aanzegverplichting.

   

Onder de WWZ is het een stuk lastiger geworden om het dienstverband bij de kantonrechter te laten ontbinden. Dit kan maar op een beperkt aantal ontslaggronden, die aan veel wettelijke eisen moeten voldoen. Het is daarom van groot belang om tijdig een doortimmerd dossier op te bouwen. Dat begint met heldere afspraken in de arbeidsovereenkomst. Houd regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken, zeker wanneer de arbeidsrelatie verslechtert. Maak hiervan schriftelijke rapportages en laat deze ook door de werknemer ondertekenen.

“Bovendien loopt u het risico dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd!”

-  

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentie- en/ of relatiebeding in beginsel verboden, al zien we het in de praktijk toch opduiken. Dat heeft weinig zin, want u kunt er geen rechten aan ontlenen. Een concurrentie- of relatiebeding is bij een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen mogelijk bij hoge uitzondering en met een zware motivatie van de noodzakelijkheid. De eerste jurisprudentie laat echter zien dat het beding - ook met een motivatie geen stand houdt.

den. Maar als het dienstverband na  maanden stopt, bent u wel een transitievergoeding verschuldigd. Wij adviseren daarom de keten van contracten na maximaal  maanden te laten eindigen. Bijvoorbeeld door het aangaan van twee overeenkomsten: één van  en één van  maanden. Of drie opeenvolgende contracten van respectievelijk ,  en  maanden. U kunt dan bij de eerste arbeidsovereenkomst ook een proeftijd overeenkomen.

  ’

Of het nu gaat om het opbouwen van een goed dossier, een aanzegverplichting of een ander arbeidsrechtelijk vraagstuk, wij helpen u graag uw organisatie WWZ-proof te maken. Neemt u hiervoor contact op met de arbeidsjuristen van H&P. Wij helpen u graag verder!



Een oproepcontract of nulurenovereenkomst is nuttig bij een fluctuerend werkaanbod. In de eerste zes maanden hoeft u bij gebrek aan werk geen loon door te betalen. Maar let op ... als de overeenkomst na zes maanden doorloopt, kan de werknemer aanspraak maken op de gemiddelde arbeidsomvang per maand van die periode. U moet de werknemer dan doorbetalen als er geen werk is of als hij ziek is.



In de praktijk zien we regelmatig dat werkgevers twee arbeidsovereenkomsten voor de duur van  jaar aanbie-

Door mr. E.E.D. van ‘t Zelfde Sinds 2009 werkzaam als Jurist bij H&P vestiging Mijnsheerenland.

11


   

MANS

genoeg Ontmoet ondernemers

DJ Paul Elstak is de (Happy) Hardcore held van de jaren negentig.  jaar later is zijn agenda nog altijd goed gevuld. Muziek is de basis, maar hij ontwikkelt zich met veel enthousiasme in een nieuwe richting. “Ik draai veel op feesten in binnen- en buitenland. Het is mooi om te zien dat ook de huidige generatie mijn muziek waardeert. Daarnaast kijk ik hoe ik me kan verbreden. Bijvoorbeeld door mee te doen met Red Bull Culture Clash, waar ik in een team met andere hardcore artiesten battle met artiesten uit andere genres. Hiervoor transformeren we hun stijl naar die van ons. Verder start ik in september met lezingen en presentaties voor het bedrijfsleven. Er zijn veel parallellen tussen de muziekwereld en de zakenwereld. Door mijn kennis te delen kan ik anderen inspireren. Pluspunt is dat deze lezingen gewoon overdag zijn en niet in de nachtelijke uren. Ik heb een gezin, zij vinden het fijn als papa in het weekend ook vaker thuis is.”

Empire New York Breitling Auto Mercedes E 350

Shirt

Horloge

Knuffelen David Bowie, Stevie Wonder en Earth, Wind & Fire Credo/levensmotto Chase your dreams Accountant Hermans & Partners

Wat ik het liefst met mijn zoon doe Fan van

12


   

13


  

Fabels en feiten

Citaten zijn de nieuwe feiten Fabels en feiten. Ze liggen voor het oprapen en we schrijven er ieder nummer over. Dit keer nemen we, samen met dr. B.D. (Berit) Lindemann van Wisselwerkers. Academic Entrepreneurs, het hedendaags leiderschap onder de loep. We doen dit aan de hand van een aantal citaten, want citaten zijn de nieuwe feiten. Je ziet ze overal en ze lijken inzicht te geven in een onwrikbare waarheid. Of dat ook zo is? Dat mag u zelf bepalen. 14


  

“Elke kleur, zo lang als het maar zwart is.” – Henry Ford

Gevleugelde uitspraak van Henry Ford over zijn T-Ford en een typisch staaltje managementdenken uit het begin van de vorige eeuw. De baas heeft het mooiste kantoor en duldt geen tegenspraak. Toen een feit, inmiddels een fabel. Latente behoeften van onze klanten onderzoeken? Interactie of dialoog met klanten? De baas als producent blijft oppermachtig. Dacht je dat deze manier van denken, ondanks een snel veranderende samenleving en kritischer wordende klanten, was uitgestorven? Kijk maar eens aandachtig rond in supermarkt of winkelstraat; het is verbluffend hoeveel producten er nog worden gemaakt, waar niemand (meer) op zit te wachten.

“The more unpredictable the environment, the greater the opportunity - if you have the leadership skills to capitalize on it.” – Nathan Rothschild

In plaats van aanbodgericht denken, kun je je beter verdiepen in de (latente) behoeften van de klant. Dat is een belangrijk onderdeel van strategisch leiderschap en leidt niet zelden tot interessante innovaties. Strategisch ondernemerschap is het voortdurend streven naar waardecreatie en evaluatie om op korte en lange termijn continuïteit te garanderen. Dus niet blindstaren op winst, maar kijken naar de omgeving. Waarde is méér; het zijn relaties, innovaties, waardering en toekomstbestendigheid. Bij sturen op waarde is winst niet langer een primair doel, maar een ingecalculeerde uitkomst na een reeks weloverwogen inspanningen. Op die manier kun je onzekerheden in kansen omzetten. Bijzondere vorm en overtreffende trap hiervan is disruptieve innovatie, oftewel een innovatie die zorgt voor een grondige verandering van de markt. Goede voorbeelden? De iPad, Marktplaats en Spotify. Dan gaat het niet over ‘we moeten ons productportfolio uitbreiden’, maar over het begrijpen van een latente behoefte (toegang tot internet zonder vast te zitten aan je computer, transparant maken van de markt voor tweedehands artikelen en overal je eigen muziek luisteren) en daar op inspelen.

“Leadership is the ability to translate vision into reality.” –Warren Bennis

In plaats van vertrouwen op slimme uitspraken en doordenkers van anderen, kunt u ook zelf de kennis in huis halen. De cursus Boardroom Strategisch Leiderschap is een samenwerking tussen Wisselwerkers. Academic Entrepreneurs en Hermans & Partners. De cursus beantwoordt vragen als: Hoe onderzoek ik latente behoeften van mijn (potentiële) klanten en hoe vertaal ik deze naar een toekomstbestendige visie en strategie? Wat betekent dit voor mijn aanbod en diensten? Hoe betrek ik mijn klanten en kunnen zij onze partners worden? Hoe neem ik mijn mensen mee en kan ik gericht sturen op waardecreatie? In zeven bijeenkomsten scheidt u moeiteloos feit van fabel, krijgt u een schat aan kennis, handvatten en vaardigheden. U werkt gericht aan het succes van uw eigen onderneming en kunt uw strategisch leiderschap direct in de praktijk brengen. Voor Henry Ford komt deze cursus natuurlijk hopeloos te laat, maar u doet er uw voordeel mee. Meer weten? Op de homepage van onze website kunt u de brochure downloaden. Ga naar www.henp.nl en scroll naar ‘Boardroom’. 15


 ’ 

Clubliefde in hart én hoofd

16


 ’ 

Kees van Gent is doordeweeks een hardwerkende gevorderd assistentaccountant. In het weekend krijgen zijn hobby’s de ruimte. Hij is in hart en nieren fan van Feyenoord. Maar in plaats van het te laten bij een plekje op de tribune, bezorgt de kennis over ‘zijn’ club hem inmiddels al vier keer eeuwige roem én de titel Professor Feyenoord. Kees is een wandelende encyclopedie vol feiten en wetenswaardigheden over de eredivisieclub. Hij is het levende bewijs dat clubliefde niet alleen in het hart zit, maar ook in het hoofd. “Mijn eerste herinnering aan Feyenoord is toen ik als zevenjarig jongetje aan de hand van mijn vader mee mocht naar een wedstrijd. De magie van het stadion, de spelers, ik vond het geweldig. Daar, op dat moment, is mijn liefde voor de club begonnen. Het was de finale van de Supercup, het was slecht weer en ze verloren de wedstrijd met -. Maar ik was verkocht. Ik ben er sindsdien iedere thuiswedstrijd bij en heb in al die jaren slechts één wedstrijd gemist.

de eerste keer werd georganiseerd door de supportersvereniging. In  werd ik tot mijn verbazing de winnaar. Je krijgt de titel Professor Feyenoord, een baret en een prijs. Eén keer winnen is leuk, maar die titel het jaar daarop weer binnenslepen is wat anders. Intussen is het meedoen aan de quiz iets wat bij mijn leven hoort, een uit de hand gelopen hobby. Ik heb veel boeken en lees veel over de club. Al is mijn ervaring wel dat de vragen die tijdens een quiz het verschil maken tussen winnen en verliezen niet uit boeken komen. Het zijn van die weetjes, feitjes waarvan je denkt ‘hoe weet ik dat nou’, maar die blijkbaar ergens in je hoofd opgeslagen zijn. Ik won na  nog drie keer de titel, in ,  en . Grappig is dat je inmiddels zo veel kennis hebt, dat je soms de organisatie op een foutje betrapt. Natuurlijk ben ik trots op die titel. Het is ook leuk, dat door de quiz veel mensen je kennen.

“Voor mij is Feyenoord de basis, dat is eigenlijk geen hobby maar een passie.”

Bij Hermans & Partners werken accountants, bedrijfseconomen, fiscalisten, salarisadministrateurs en strategisch bedrijfsadviseurs. Wij zien ze elke dag als collega’s. U ontmoet ze als adviseur en expert en zou ze op straat of in een winkel misschien niet eens herkennen. Dat vinden wij jammer.

   

Voor mij is de club, het stadion en het beleven van de wedstrijden veel meer dan een hobby. Het is een soort ‘home away from home’. Ik ga altijd samen mijn vader. We hebben allebei een seizoenkaart. Om eens in de twee weken zoiets met je vader te doen, is bijzonder. Daarnaast leer je door de jaren heen de mensen in je tribunevak kennen. Je deelt de passie voor voetbal, maar intussen gaat het veel verder. Het wordt een soort tweede familie.

Daarom stellen we u in deze rubriek graag voor aan de mens achter de professional.

 

In  deed ik voor het eerst mee aan de Professor Feyenoord Quiz, die toen voor

 

Door de Feyenoordquiz ben ik ook gaan deelnemen aan andere voetbalquizzen. Met een aantal vrienden vormen we een team. We gaan regelmatig met de overwinning naar huis. Het is een leuke hobby, het is gezellig om je voor te bereiden en de spanning van zo’n avond te ervaren. Je hebt ook altijd gespreksstof, als we van tevoren met elkaar een hapje eten, verbazen we elkaar met de gekste feiten.

   

Voor mij is Feyenoord de basis, dat is eigenlijk geen hobby maar een passie. Ik ben trots op wat ze hebben bereikt. De liefde voor de club hangt samen met de spelers en trainers, maar je weet dat zij ook ooit weer vertrekken. Maar de club zelf, het samenzijn met het Legioen op zondag in het stadion met zijn unieke sfeer, dat blijft altijd. Voor mij is dat onbetaalbaar.”

17




Hebbe!

Wij hebben iets met mooi. En met handig. En met origineel trouwens ook. Daarom hier weer een verzameling mooie, handige en originele dingen waar wij bijzonder hebberig van worden.

Rondkijken Iedereen schiet tegenwoordig panorama’s op de smartphone. Maar ‘n panorama is plat en de wereld is rond. Daarom is er nu de rondkijkcamera: De GoPro Omni omvat zes GoPro HERO camera’s, gekoppeld om allemaal tegelijk een plaatje te schieten en op de computer samen te voegen tot één foto die je midden in de actie plaatst. Verbluffend. Net als de prijs trouwens: .,-. vr.gopro.com

Multitasken Een smartphone veelzijdig? Valt tegen. Hij is niet geschikt voor vuur maken, takken zagen, ijzerdraad knippen, schroeven draaien of -het belangrijkste bierflesjes openen (al denken sommigen daar anders over). De oplossing komt van Tasklab met hun TaskOne G iPhone-case. Zo creëer je een soort Zwitsers zakmes, waar je gelukkig ook de EHBO mee kunt bellen! thetasklab.com/task-one-multi-tool-case

18




Zakgranaat Plastic weggooizakken terroriseren het milieu en zijn verantwoordelijk voor miljoenen dode dieren per jaar. Gelukkig is dit een terrorist die iedereen zelf kan bestrijden. Bijvoorbeeld met de zakgranaat. Een wat agressief ogend ding, gevuld met een onschuldige boodschappentas. Dus ideaal voor een staakt-het-vuren met de natuur. suck.uk.com/products/green-aid

E-glide transporter Het GT Powerboard is volgens producent E-Glide met zijn  cm lengte en  cm wielbasis stabiel genoeg voor onervaren skateboarders van  tot , maar met een acceleratie van - km/u in  seconden lijkt het toch vooral een superefficiënte manier om wat botten te breken. Mocht je tóch besluiten zo’n ding te kopen, dan houden wij ons aanbevolen voor een (voorzichtig) proefritje. e-glide.com

Creativitijd Zoek je een horloge maar vind je bestaande designs meestal niks? Of wil je een klokje met een heel specifiek eigen thema? Dan is de Paper Watch echt jouw ding. Dit horloge van scheurvrij papier is als een blanco canvas dat je zelf kunt versieren. Ga er rustig even voor zitten, neem de tijd voor creativiteit. Op de site waar wij hem vonden staan veel inspirerende voorbeelden. Al kun je het natuurlijk ook gewoon maagdelijk wit laten. suck.uk.com/products/paperwatch

19




Strategisch ondernemerschap als basis Innovatie in combinatie met fris strategisch ondernemerschap, dat is waarom Moervast wat ons betreft alle aandacht verdient in dit nummer van MANS. Hans Moerkerk vertelt over ‘zijn’ Rotterdam, yoga op de werkvloer en hoe hij het liefst ‘vierkant denkt’.

20




Hans komt uit een ondernemersgezin. Hij is begin twintig als hij zijn eerste stappen op het ondernemerspad zet. Vastgoed, dat moet het zijn. De naam van zijn bedrijf wordt Moervast, een samentrekking van zijn achternaam en vastgoed. Hans over deze periode: “Ik was vooral heel breed bezig, pakte alles aan en deed zowel particulier als commercieel vastgoed. Ik schaakte op te veel borden tegelijk en was te breed

bezig om ergens écht in te excelleren. Dat werkte niet en ik zocht verandering.”

  

Met die verandering legt hij de basis voor wat Moervast tegenwoordig is. “Ik besloot acht jaar geleden alleen nog maar woningen te doen, alleen bestaande bouw en alleen in Rotterdam. Die stad zit in mijn hart en ik ken alle mooie plekken en wijken. Daarnaast

ken ik er de woningmarkt. Tenslotte koos ik voor bestaande bouw, omdat het om relatief korte projecten gaat.”

 

Moervast . heeft twee onderdelen. “We hebben Moervast Tranformations waarmee we woningen in karakteristieke stadsbuurten verbouwen tot moderne, luxe loftwoningen. We staan bekend om ons functionele en 21




22




onderscheidende design en onze eigen aanpak. Daarnaast is er Moervast Investments. Dit onderdeel is gericht op de verwerving en verkoop van verhuurde woningen aan particulieren. Dat is een andere tak van sport. Bij transformaties gaat het om creativiteit en beleving, bij woningbeleggingen gaat het om rendement. We onderscheiden ons omdat we toegankelijk zijn, we zijn geen mannen van de streepjespakken. Verder hebben we veel kennis van zowel de markt als de bouwkundige aspecten. Ook werken we met een gegarandeerd rendement.”

 

De nieuwe koers heeft succes. En wat door veel ondernemers tegenwoordig wordt gezien als heilige graal - strategisch ondernemerschap - brengt Hans met zijn team al een aantal jaren in de praktijk. “We focussen op klantwaarde. Financieel gewin is niet ons primaire doel, maar een gevolg van het richten op de behoeften van onze klanten. Daardoor kunnen we ons onderscheiden en creëren we een unieke positie binnen de Rotterdamse woningmarkt. Voor ons is deze aanpak de gewoonste zaak van de wereld. We blijven nuchtere Rotterdammers hè. We denken ook graag niet te moeilijk. Vierkant denken, zo noemen we dat hier.”



Het bedrijf heeft niet veel last van de crisis, sterker nog: de economische malaise geeft kansen op het gebied van acquisitie. Dat het bedrijf zich onderscheidt met haar loftwoningen, valt ook op. Onder de doelgroep (- tot -jarige stadsbewoners) zijn ze populair. Ook de manier van communiceren valt op. Geen wollige brochures maar duidelijke taal en een levendig Facebookaccount waarop projecten aangekondigd worden en successen worden gevierd. “We durven

onszelf te onderscheiden op meerdere vlakken. Met onze lofts weten we ons ook steeds meer te onderscheiden. We kiezen voor een luxe afwerking - de doelgroep wil geen goedkope opdekdeuren - , een open structuur en een opvallende indeling. Dit sluit aan bij het leven dat onze doelgroep leidt. Een goeie thuiswerkplek is bijvoorbeeld vanzelfsprekend. Maar we gaan verder: onze lofts hebben ook een meditatieruimte. Door deze manier van denken steeds verder door te voeren, onderscheidt Moervast zich steeds meer en komen we in de rol van expert. We maken unieke woningen, met veel aandacht voor details en prachtige designs.”



hebben we een yogaruimte, maar binnenkort kan er ook gebokst worden. Niet iedereen laadt zijn batterij op dezelfde manier op. Mooie aanvulling op mijn eigen kwaliteiten is Heidi van der Plas. Ze was oorspronkelijk private banker, maar is sinds twee jaar mijn investment planner. Zij zorgt voor zakelijk tegenwicht. Hans voert de directie over Moervast samen met Heidi van der Plas. Zij vertelt: “Mijn overstap van de bankwereld naar Moervast was een grote, maar ik ben hier op mijn plek. We vullen elkaar perfect aan en hebben beiden een duidelijke toegevoegde waarde. Hans is de creatieveling, goed in acquisitie en het opstarten van nieuwe initiatieven. Ik ben zakelijk, regel de totale afwikkeling en zorg ervoor dat het cijfermatig allemaal klopt. Verder zijn we wel uit hetzelfde hout gesneden, we zijn beiden ondernemend, gedreven en ambitieus. We zijn kritisch naar elkaar en er is ruimte om dat te uiten. Mooi om te merken dat je elkaar daardoor ook beter maakt. We zijn een goed team.”

“We staan bekend om ons functionele en onderscheidende design en onze eigen aanpak.”

Met dergelijk succes lijkt the sky the limit. Maar ook hierin is Hans eigenzinnig. “We blijven liever klein. Ik volg de laatste jaren heel sterk mijn eigen gevoel. Ik weet heel goed wat ik wel en niet wil, het is een soort volwassenwording in bedrijfsmatig opzicht. We krijgen ook de klanten die daarbij horen, die dat begrijpen en ervan gecharmeerd zijn. We werken met een klein team. Natuurlijk is er een schil van flexibele partners met wie we samen ondernemen, maar we bekijken per project de beste samenstelling. Dat houdt iedereen scherp. Zelf heb ik het liefst mensen om me heen met een eigen mening. Tegengas vind ik prettig, daar kom je verder mee. Ondernemerschap en ambitie vind ik ook belangrijk, dat iemand naar me toe komt met een goed idee of mij vertelt hoe het ook anders kan. Ook hier op kantoor

 

Hans is klant van Hermans & Partners. “Bij een accountantskantoor denk je toch direct aan van die stoffige types. Maar dat is bij Hermans & Partners zeker niet het geval. Ik kan met ze sparren en ze zijn gezond kritisch. Geen schoolmeesters met opgeheven vingertjes, maar nuchtere meedenkers die je coachen als je dat nodig hebt. Prettig.” 23




Wat je verhaalt is lekker Met de zomer in het verschiet, rijst de vraag: wat gaan we lezen tijdens lange zomeravonden, in het vliegtuig of aan het strand? We hebben een aantal suggesties voor je en combineren daarbij zoals altijd het nuttige met het aangename. Want ja, er zijn vermakelijke managementboeken. En nee, dat zijn niet de enige leestips die we voor je hebben. Geniet ervan!

Wat is Lean Six Sigma? Mike George e.a.

Denk niet aan een roze olifant

De dag na de brainstorm Jeroen Dontje

Sarah Gagestein Je hebt er al zoveel over gehoord, het is er alleen nog niet van gekomen om je er echt in te verdiepen: Lean Six Sigma. In een notendop: het is een verbetermethode die beter en slimmer werken (met Six Sigma) en sneller en efficiënter werken (met Lean principes) met elkaar combineert. Dit boek praat je in  pagina’s bij. Snel, beknopt en praktisch, zodat je voldoende tijd overhoudt om beter en slimmer van je vakantie te genieten.

Ja, daar ga je al. Hup, een roze olifant in je gedachten. Het brein laat zich zó makkelijk beïnvloeden. Zou het niet geweldig zijn als je dat in je voordeel zou kunnen aanwenden? Als je de mensen om je heen voortaan moeiteloos zou kunnen overtuigen van je ideeën? Sarah Gagestein laat zien hoe je dat doet. Niet door mensen te manipuleren, maar door je boodschap zo herkenbaar te maken dat iedereen het direct met je eens is. Een echte eyeopener.

Een klein leven

White Collar

De bestseller uit de VS, nu ook in Nederlandse vertaling. Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York. Eén van hen is teruggetrokken, slim en raadselachtig. Zijn vrienden proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken, dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. Als je dit jaar maar één boek leest, laat het dan ‘Een klein leven’ zijn.

Even helemaal genoeg van lezen? Dan is er niets lekkerder dan aan een nieuwe serie beginnen. Alleen is het aanbod zo gigantisch, dat het bijna onmogelijk is om een keuze te maken. Ons advies: ga voor ‘White Collar’! Naar verwachting is deze fenomenale serie over een witteboordencrimineel vanaf komende zomer beschikbaar op Netflix. Over  geniale afleveringen zul je ons dankbaar zijn voor deze tip.

Hanya Yanagihara

24

Helemaal uitgerust en vol goede ideeën keer je terug van vakantie. Vanaf nu ga je het anders aanpakken, slimmer, beter … Herken je dat? Dan weet je ook dat de euforie doorgaans na een paar dagen alweer is verdwenen. Neem daarom het boek van Jeroen Dontje mee in je reiskoffer. ‘De dag na de brainstorm’ leert je hoe je goede ideeën in drie stappen eenvoudig en snel tot leven brengt. Inclusief praktische tips en vaardigheden.


 

Advies & meer Kijk voor de volledige nieuwsberichten op www.henp.nl/nieuws

Voordelige variant pensioen in eigen beheer

Realistisch minimum aantal uren werknemer

Als mogelijke oplossing voor knelpunten bij het pensioen in eigen beheer komt de regering met een verruimde, fiscaalvriendelijke variant. De korting gaat omhoog en naast een afkoopfaciliteit komt er ook een spaarvariant bij uitfasering. Als alles meezit, treedt dit wetsvoorstel in werking op  januari . Zodra er meer bekend is, informeren wij u via onze website en de nieuwsbrief.

Bij een min-max contract mag het minimum aantal uren niet te veel afwijken van de praktijk. Als een werknemer structureel meer werkt (bijvoorbeeld gemiddeld weken van , uur bij een contract van - uur), dan kan hij of zij via de rechter een verhoging van het minimum aantal uren eisen. Leg daarom vanaf het begin een realistisch minimum aantal uren vast en probeer te voorkomen dat de werknemer structureel meer werkt.

Pas op met vermogensverschuivingen! Het kan nodig zijn om vermogen op een privérekening over te brengen naar een zakelijke rekening. Neem daarbij wel de spelregels van vermogensetikettering in acht. U moet een vermogensbestanddeel aanmerken als verplicht privé-, ondernemings- of keuzevermogen. Wanneer u privégeld overboekt naar uw zakelijke rekening, blijft dit gewoon tot uw box -vermogen behoren, tenzij u het daadwerkelijk voor ondernemingsdoelen inzet.

Transitievergoeding bij doorstart na faillissement

Ondernemen in een keten

Wanneer een doorstartende werkgever uit een failliete boedel ook de werknemers overneemt, blijven alle dienstjaren meetellen, zo bepaalde de kantonrechter in Arnhem. Deze uitspraak is nadelig voor werknemers, omdat het bij een doorstart minder interessant wordt om ze terug in dienst te nemen.

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan derden? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor eventuele niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers, met grote financiële gevolgen voor uw onderneming. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden uw aansprakelijkheid te beperken. 25


  

Emotie op het doek Richard van Klooster is één van de meest gerenommeerde Nederlandse portretschilders van dit moment. Hij had het voorrecht een portret van koning Willem-Alexander te mogen maken, vereeuwigde Jan Peter Balkenende, Gerdi Verbeet en Joop van den Ende. Grote namen, maar Richard blijft bescheiden en nuchter. Richard vertelt: “Als kind tekende ik al graag. Een collega van mijn vader zag mijn tekeningen en bood aan om mij teken- en schilderles te geven. Hij vond dat ik talent had. Bij hem, en later bij Frater Beatus Nijs, leerde ik volgens de klassieke methode tekenen. De academie voor Beeldende Kunst was een logisch vervolg maar in de praktijk bleek het niet zo’n gelukkige keuze. Het was de tijd van de abstractie, portretschilderen was niet in zwang. Ik richtte me op grafisch ontwerp en vanuit mijn creativiteit werd ik ondernemer. Schilderen ben ik altijd blijven doen, de laatste tien jaar maak ik voornamelijk portretten.” 26



“Waarom ik schilder?”, vervolgt Richard. “Omdat het me enorm veel voldoening geeft. Het mooiste is als iemand zichzelf er echt in herkent. Dat gaat verder dan een goed gelijkend portret. Als ik een opdracht aanneem, begin ik met een gesprek en een fotosessie. Ik wil weten hoe iemand beweegt, praat, lacht, fronst. Maar naast de buitenkant wil ik graag wat meer weten over de

binnenkant. Wat is zijn karakter? Is hij of zij afstandelijk, amicaal, introvert of extravert? Hoe meer je van iemand weet, hoe beter het portret wordt. Daarnaast heb ik tijd nodig, er zit veel gelaagdheid in mijn werk en dan heb je te maken met een behoorlijke droogtijd. Tegelijkertijd kan het portret zo rijpen. Als het portret in grote lijnen klaar is, heb ik nog een ontmoeting. Daarna verfijn ik de details en is het portret klaar. Die

“Het mooiste is als iemand zichzelf er echt in herkent.”


   laatste nuances zorgen voor een extra laag en meer diepgang. Het is een proces van een aantal weken. Voor mij is dat de ideale manier om te werken.”



Aan grote namen geen gebrek, recent maakte Richard een portret van Joop van den Ende. “Een portret dat voor mijn gevoel behoorlijk goed klopt. Ik heb nadrukkelijk gewerkt met clairobscure (licht-donkerverhouding, red.) en dat zorgt voor extra diepte. Ik kreeg naderhand een persoonlijke brief van de heer Van den Ende waarin hij vertelt hoe blij hij is met het portret en hoe hij zichzelf daarin herkent. Ik vind het geweldig om te horen dat het bij de ontvanger iets losmaakt. Die waardering, daar doe ik het voor.”



Grootste naam in zijn oeuvre is ongetwijfeld koning Willem-Alexander, van wie hij een portret mocht schilderen. Hij vertelt: “Het was een enorm eervolle opdracht om zijn portret te schilderen. Hij kon niet komen poseren, maar tijdens een evenement mocht ik van heel dichtbij foto’s maken. Het hangt in de collegekamer van het stadhuis in Rotterdam, naast portretten van de koningin-regentes Emma en de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Het maakt me extra trots dat één van de portretten, dat van koningin Wilhelmina, is geschilderd door Jan Pieter Veth. Een schilder die ik enorm bewonder.”



Richard besluit: “Voor mij is het een voorrecht om te mogen schilderen. Het contact met de mensen die ik portretteer, het hele traject van het eerste contact tot het eindresultaat, de reacties van de ontvangers, de emoties die je wilt vangen. Dit alles maakt dat ik met heel veel plezier mijn ambacht uitoefen.” 27


Mijnsheerenland | Gorinchem | Bergen op Zoom www.henp.nl

Profile for Hermans & Partners

MANS magazine 4  

In MANS belichten we uiteenlopende aspecten van het hedendaagse ondernemen. Het is nadrukkelijk geen magazine voor cijferfetisjisten, maar w...

MANS magazine 4  

In MANS belichten we uiteenlopende aspecten van het hedendaagse ondernemen. Het is nadrukkelijk geen magazine voor cijferfetisjisten, maar w...

Advertisement