Page 1

ROCK

magazine

informatieblad voor medewerkers van roc leiden

3

oktober 2011

> project 'op mijn stoep' werft voor de ouderenzorg > onze organistatie moet dienstverlening ademen > introdagen en open dag nieuwbouw in beeld Ë™

ROCK magazine 1


nieuwe collega Onze nieuwe collega Yvonne Montfoort werkt sinds 1 augustus op het Boerhaavecollege, de nieuwe naam voor het VAVO van ROC Leiden.

Wat deed je hiervoor?

‘Ik werk pas twee jaar in het onderwijs. Voor die tijd heb ik verschillende banen gehad. In 2003 startte ik met een studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden, in deeltijd. In 2007 haalde ik mijn Bachelor en in 2009 mijn Master. Ik combineerde mijn studie met een 36-urige werkweek als managementassistent bij het LUMC.’

Pittig!

‘Ja, maar wel heel leuk. Toen ik klaar was met mijn studie kon ik in deeltijd beginnen als docent bij het Bonaventuracollege.

Chapeau voor het onderwijs! Na veel voorbereidingen zijn we in augustus weer gestart met het nieuwe studiejaar. Veel veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd en veel moeten er nog volgen. Grootschalige verhuizingen, nieuwe computers, een aanpassing van de organisatiestructuur en dan ook nog het doorvoeren van een nieuwe ict architectuur. Kon dat allemaal wel goed gaan? Inmiddels kennen we het antwoord. Niet alles is goed gegaan en nog steeds moeten we alle energie verbinden om alles te laten functioneren zoals het is bedoeld. Jazeker, de verhuizing op zich is goed verlopen. Met veel inzet heeft de afdeling Huisvesting & Services deze ingewikkelde operatie opgepakt en uitgevoerd. Het verhuizen is één, maar het inhuizen en soepel laten verlopen van de verschillende processen, het goed laten werken van de kopieermachines, de koffieapparaten, de pasjes, de lockers en de cloud voor ICT is weer een heel ander onderwerp. Ondanks alle energie die er ingestoken wordt, heeft ons ROC de afgelopen maanden niet optimaal kunnen functioneren. Dat is voor iedereen buitengemeen frustrerend geweest. De aanloopproblemen waren (te) groot. Sommige zaken hadden

ROCK magazine 2

Yvonne Montfoort Ik werkte toen ook nog deels bij het LUMC. Vorig jaar ben ik helemaal naar het onderwijs overgestapt en ben daarnaast de eerstegraads lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen. Daar ben ik nu bijna mee klaar.’

Waarom heb je gekozen voor ROC Leiden?

‘Bij mijn vorige school waren geen uren meer, dus moest ik op zoek naar een andere baan. Bij ROC Leiden had ik het leukste gesprek. Ik dacht gelijk dat deze baan wat voor mij zou zijn.’

Hoe ziet je leven er verder uit?

‘Ik heb een zoon van 24 die in juni voor minimaal een jaar op reis is gegaan, naar Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Maar goed, voordat hij op reis ging woonde hij al bijna twee jaar op zichzelf. Door de drukte met werk en studie heb ik de afgelopen jaren niet zo heel veel tijd gehad voor andere dingen. Ik lees graag en hoop daar de komende tijd weer wat meer aan toe te komen.’

i

n

En, klopt dat?

‘Tot nu toe bevalt het me hier prima. We zitten in een prettig gebouw, ik heb fijne collega’s en de studenten zijn over het algemeen gemotiveerd.’

we in de hand, maar daar waar de pech toesloeg, deed de wet van Murphy zijn werk. Lekkages die de centrale ICT voorziening raakten! Ontruimingen die geen ontruimingen bleken te zijn! En zo kan een ieder, ongeacht de locatie, wel een onderwerp verzinnen. En toch gaan we de goede kant op! De nieuwe organisatiestructuur krijgt zijn beslag en Jan Berkhout en Hugo Snabilie zijn gestart als kwartiermaker Onderwijs & Buitenwereld. Ook zijn de kwartiermakers (Marco Kocken & Corné Baatenburg de Jong) voor de nieuwe stafen dienstenorganisatie benoemd. De nieuwe organisatie krijgt steeds meer vorm. En naar het zich nu laat aanzien kunnen we ook, aan het begin van het nieuwe jaar, het tweede CvB lid presenteren. Intussen draait het onderwijs door alsof er niets aan de hand is. Vaak in een nieuwe omgeving met gewijzigde omstandigheden. De gerealiseerde groei van ons ROC stelt het onderwijs (soms) ook voor nieuwe (extra) uitdagingen. Ik vind het geweldig om te zien hoe het onderwijs omgaat met al deze wisselende (werk)omstandigheden. Een groot compliment derhalve aan alle medewerkers die het onderwijs verzorgen. Enthousiast en vol energie, ondanks alle eerder genoemde tegenslagen, blijft men pal staan voor de groep. Uiteindelijk is er slechts één primair

proces in onze organisatie en dat is het onderwijs. Dat moet zo optimaal als mogelijk gefaciliteerd en uitgevoerd kunnen worden. Ik ben er van overtuigd dat het ons gaat lukken om alle perikelen op te lossen en de soms wrange bijsmaak van de opstart weg te spoelen. Dan kunnen we daadwerkelijk met volle energie gaan werken aan de verbetering van het onderwijs bij ROC Leiden. Ook dit jaar ga ik verder met de werkbezoeken aan de taakgroepen om met u van gedachten te wisselen over allerhande zaken die het onderwijs binnen het ROC raken. Het gesprek over het onderwijs; de organisatie en alle andere zaken die daarbij horen zijn van groot belang. Dat is ook een reden waarom ik een wekelijks spreekuur heb ingesteld. Iedereen is welkom en alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Uiteindelijk komen we op deze manier, met elkaar, verder bij de realisatie van onze ambitie: een onderscheidend ROC Leiden waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt. Het Leids Onderwijs Model gaat ons helpen de verbinding in de organisatie te leggen en het gesprek te blijven voeren over onderwijs. De start was moeizaam maar de perspectieven veelbelovend! Jeroen Knigge, Voorzitter College van Bestuur

colofon ROCK Magazine is een uitgave van ROC Leiden en verschijnt ± 4 keer per jaar in een oplage van 1.350 exemplaren Hoofdredactie Peter van Leeuwen a.i. Afdeling Marketing & Communicatie Bètaplein 18, 8ste etage Tips? Neem contact op met de redactie: t (071) 582 47 42 e redactie@rocleiden.nl Tekst Harry Gerritsma Peter van Leeuwen Fotografie Marc de Haan Thijs van der Hulst Peter van Leeuwen Henk Feunekes

h

o

u

d

5 Nieuwe huisstijl ROC Leiden 6 De nieuwe organisatie 8 Nieuwbouw 10 Sport op Maat 11 Intranet nu hét hoofdmedium 12 Fotopagina: Open Huis en Introdagen 14 Project ‘Op mijn stoep’ 16 Opening Boerhaave College 16 Mijn Passie: Rockers Rinaldo, Jan en Jan Willem 17 Op een rij: de conciërges van de nieuwbouw 18 Spoedactie nieuwe instroom 19 Zwerfvuil Heine van Eeuwijk en 20 2-gesprek: Herman Post over Toolkit Onderwijs 23 Column: Elmer Veerhoff 24 De Carrousel: Maria Dionisio Holanda

Vormgeving Gerritsma Vormgeving, Leiden Begeleiding en eindredactie Zin in zee, Den Hoorn – Texel Drukwerk De Groot Drukkerij, Goudriaan Het volgende ROCK Magazine verschijnt in december 2011

jeroen knigge speecht tijdens de open dag

ROCK magazine 3


kort in het

Open Huis

Op 20 augustus was er Open Huis in de nieuwbouw aan het Bètaplein. Buurtbewoners en familieleden van medewerkers kregen de kans om tussen 9.00 en 13.00 uur een kijkje te komen nemen. Zo’n 750 gasten maakten gebruik van deze gelegenheid, zij werden in groepjes van 25 rondgeleid door het gebouw. Veel bezoekers reageerden

[in bedrijf]

enthousiast. Enkele quotes: ‘Mooi gebouw! Ik wou dat ik zelf nog op school zat.’ ‘Dit verwacht je niet. Het is veel knusser dan ik had gedacht!’; ‘Geef mij zo'n uitzicht!’; ‘Die Marktplaats is echt heel mooi’ en ‘Minder massaal dan ik tevoren had ingeschat. Dat hebben ze knap gedaan.’

Nieuwsflitsen

˘ Kaya Misli, studente van onze laboratoriumopleiding, was een van de genomineerde mbo-Uitblinkers van het Jaar. Hoewel ze lange tijd in de top-10 stond, ging de hoofdprijs naar Bas Habets, student van ROC Kop van Noord-Holland. De awards werden op 4 oktober uitgereikt door ZKH Prinses Máxima.

kaya misli

directeur p&o marco kocken leidt tijdens het open huis familieleden en buurtbewoners rond

Introductiedag medewerkers De medewerkers van ROC Leiden hadden het nieuwe gebouw al een paar dagen eerder kunnen bewonderen. Voor hen was er op 17 augustus een Introductiedag. Zo’n 500 collega’s luisterden naar de openingsspeech

van CvB-voorzitter Jeroen Knigge en kregen een rondleiding door het gebouw. Een theateract maakte de introductiedag compleet.

˘ Lichelle Caspers, studente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden, loopt stage op de afdeling Onderwijs en doet onder meer onderzoek naar het profiel van de ROC Leiden-student. Om dit profiel te kunnen vaststellen schakelt ze diverse media in. Volg Lichelle via Twitter: www.twitter.com/LichelEC. ˘ Jeroen Knigge houdt sinds 6 oktober elke donderdag van 8.00 tot 9.00 uur een inloopspreekuur. Alle collega’s worden uitgenodigd te delen wat zij goed vinden gaan en uit te spreken waarover zij zorgen hebben. Aanmeldingen via s.klinkenberg@rocleiden.nl (zie ook p. 22).

Natuurlijk werden ook de studenten wegwijs gemaakt in het nieuwe gebouw. Van 23 augustus t/m 8 september was er voor hen een uitgebreid introductieprogramma georganiseerd, met onder meer een rondleiding, kennismakingsgames en informatie van de eigen docenten. Ook waren er stands aanwezig van Van Dijk Educatie en Campusshop.

ROCK magazine 4

‘Stoer, strak, duidelijk en modern’

Het was je waarschijnlijk al wel opgevallen: ROC Leiden heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. ROCK Magazine vroeg Daniëlle Koeman van de staf Marketing & Communicatie naar het hoe en waarom. Vast geen toeval, een nieuwe behuizing én een nieuwe huisstijl?

‘Klopt. Onze organisatie vernieuwt en we betrekken twee nieuwe gebouwen. Het uitgelezen moment dus voor de introductie van een nieuwe huisstijl. Ons oude logo ging al heel lang mee en was inmiddels wel aan vernieuwing toe. Als je dan toch moet vernieuwen, dan kun je dat maar beter combineren met je verhuizing. Een nieuwe locatie met een nieuw adres betekent sowieso dat je huisstijlmiddelen moet vervangen. Zo slaan we dus twee vliegen in één klap en besparen we extra kosten.’

Wat was de opdracht aan de ontwerpers?

Introductiedagen studenten

een uitgebreid fotoverslag van het open huis en de introductiedagen staat op p. 12-13.

nieuw logo, nieuwe huisstijl

studenten tijdens de introductiedagen in de ‘treincoupés’ op de marktplaats

‘Een belangrijke voorwaarde was dat in het logo het woord ROC Leiden prominent naar voren moest komen. Behalve dat woordmerk wilden we ook een logogram, een vast onderdeel van het logo dat je als herkenbaar losstaand item kunt gebruiken. Dat is de trap geworden: een trap van twee treden die de stijgende lijn visualiseert die studenten en medewerkers bij ons volgen en die ook staat voor ambitieniveau. Verder hebben we het ROC Leiden-blauw gehandhaafd, dat maakt het nieuwe logo direct herkenbaar. En als je goed kijkt zie je dat de lijnen en vormen van beide nieuwe gebouwen ook in het logo terugkomen. Tot slot hadden we nog een aantal praktische eisen: het logo

moest zich duidelijk onderscheiden van de logo’s van andere onderwijsinstellingen, het moest eigentijds en tegelijk slijtagebestendig zijn én goed leesbaar op alle uitingen en in alle formaten.’

donker- en lichtgrijs. Daarnaast hebben alle opleidingsrichtingen en het Studenten Service Centrum een eigen kleur gekregen. De eerste uitingen daarvan zie je terug in de nieuwe opleidingsbrochures 2012-2013.’

Hoe zou je het eindresultaat willen typeren?

Wie heeft het logo ontworpen?

‘Ik vind het vooral belangrijk wat ánderen ervan vinden, met name de verschillende doelgroepen waarmee ROC Leiden werkt. Dat hebben we vorig schooljaar dan ook uitgebreid getest. We hebben een aantal ontwerpen voorgelegd aan studenten, potentiële studenten, medewerkers en het bedrijfsleven. Het uiteindelijk gekozen logo kwam daar als beste uit de bus. Studenten blijken heel snel de trap te herkennen. Anderen zien er iets anders in. Maar het gaat om het totaalbeeld en dat werd algemeen getypeerd als stoer, strak, duidelijk en modern. Associaties die wat ons betreft goed passen bij ROC Leiden.’

Zijn er nog meer nieuwe facetten?

‘Naast het logo hebben we ook de nieuwe huisstijlkleuren bepaald. De basiskleuren die we gebruiken voor onze algemene – corporate – uitingen zijn blauw, zwart,

‘Het logo is ontworpen door ons reclamebureau Hart voor de Zaak. De vormgeving van de huisstijl en de uitwerking naar de verschillende middelen is gedaan door Gerritsma Vormgeving.’

Worden alle middelen nu in één keer vervangen?

‘Nee, uit kostenoverwegingen worden logo en huisstijl geleidelijk geïntroduceerd. Van alle middelen maken we eerst het oude materiaal op, bijvoorbeeld briefpapier en enveloppen. Het zou zonde zijn om dat weg te gooien. De komende maanden worden nieuwe en oude logo’s en huisstijlen daarom nog door elkaar gebruikt.’ Vragen over logo en huisstijl? Mail of bel met Daniëlle Koeman van Marketing & Communicatie: (071) 582 47 43, d.koeman@rocleiden.nl

de nieuwe opleidingsbrochures 2012-2013

ROCK magazine 5


[organisatie]

corné baatenburg de jong over de organisatieveranderingen

Zaken, afgekort BOZ. Deze gaat ervoor zorgen dat het werk van de nieuwe dienstenorganisatie goed wordt afgestemd op het onderwijsproces. Daarnaast gaan we een Concerncontroller benoemen. Een onafhankelijk iemand die zich gaat bezighouden met interne audits op allerlei vlakken. Iemand die in opdracht van het CvB of op eigen initiatief controleert of we werken zoals we hebben afgesproken. Of de bedrijfsvoering op orde is, maar ook bijvoorbeeld of de onderwijsprogramma’s goed zijn afgestemd op de kwalificatiedossiers. Voor het uitvoeren van de audits kan de concerncontroller op afroep mensen uit de organisatie inzetten.’

‘Onze organisatie moet dienstverlening ademen’ Onze organisatie wordt vernieuwd met als doel binnen de bestaande financiële middelen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Dit betekent dat we onze processen efficiënter moeten inrichten. Voor de zomer werd duidelijk hoe de veranderingen uitpakken voor het onderwijs en de onderwijsstructuur. Inmiddels beginnen de contouren van wat het betekent voor de stafdiensten ook duidelijker te worden. ROCK Magazine sprak met Kwartiermaker diensten Corné Baatenburg de Jong. Wat gaat er veranderen?

‘Om te beginnen wil ik duidelijk zeggen dat alle veranderingen die we doorvoeren tot doel hebben het onderwijs bij ROC Leiden écht centraal te stellen. We willen de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en waar nodig verbeteren. Vanuit die gedachte zijn ondersteunende diensten – de naam zegt het al – puur dienstverlenend aan het onderwijs. De diensten bestaan ook dankzij dat onderwijs. Zelf zou ik de ondersteunende diensten in het organogram dan ook bij voorkeur onder het onderwijs plaatsen.’

Is dat nu niet zo?

‘Wat we hebben gemerkt is dat de huidige constructie, waar beleidsontwikkeling én uitvoering binnen één en dezelfde stafdienst zijn gecombineerd, niet optimaal werkt. De dienstverlening is niet altijd goed afgestemd op de vraag vanuit het onderwijs. Beleidsontwikkeling binnen een dienst die ook uitvoerende taken heeft leidt tot vertroebeling. Daarom halen we deze twee taken nu uit elkaar. Daarnaast was er soms sprake van verkokering en waren stafdiensten eilandjes geworden. Beleidsvorming en dienstverlening moeten integraal plaatsvinden. Dat een afdeling Financiën bijvoorbeeld gaat fungeren als een soort “beherende bank” binnen de school, in plaats van een dienst die het CvB strategisch voedt en

ROCK magazine 6

ondersteunt. Hierbij rekening houdend met de onderwijsontwikkelingen en het personeelsbeleid.’

Hoe willen jullie dat bereiken?

‘Om te beginnen door de vorming van een Bestuursbureau dat de huidige stafdiensten vervangt voor wat betreft de beleidsvoorbereiding. In dat nieuwe Bestuursbureau, met aan het hoofd een kwartiermaker, komen de beleidsthema’s P&O, Financial Planning, Onderwijs, Marketing, Corporate Communicatie, Onderwijskwaliteitszorg en Juridische Zaken. Het wordt nadrukkelijk geen grote afdeling. Zelf typeer ik het graag als: klein, maar fijn en dapper. De experts uit het Bestuursbureau ontwikkelen beleid in opdracht van het CvB en vooral ook in samenspraak met de organisatie.’

En wie gaat dat beleid dan uitvoeren?

‘Dat is stap twee: daarvoor komt er een dienstenorganisatie die écht ondersteunend wordt aan het onderwijs. Deze afdeling kent 3 domeinen, namelijk 1. Administratie & Advies, 2. Middelen en 3. Onderwijsondersteunende Diensten.’

Kun je uitleggen wat daar onder gaat vallen?

‘Onder Administratie & Advies komen alle zaken rondom Financiën en Personeel. Een logische combinatie als je weet dat 80% van onze begroting op gaat aan personeel. Handig dus om dat vanuit één hand aan te bieden. Hier voegen we ook de afdeling Inkoop toe. Dat lijkt misschien een vreemde eend in de bijt, maar als je kijkt naar het proces van begroten en realiseren, dan speelt Inkoop daar in een grote rol. Het is dus logisch om Inkoop hieraan te koppelen. Het tweede domein wordt Middelen. Daar vallen onder Automatisering, Huisvesting & Services en Marketing & Communicatie. Ook brengen we hier onder een flexibele pool van ondersteunende medewerkers,

waarmee we meer flexibiliteit in de personeelsbezetting willen bewerkstelligen. Onder domein 3, de Onderwijsondersteunende diensten, gaan vallen die onderdelen die niet direct onderwijs zijn, maar die wel bijdragen aan het onderwijsproces. Denk aan Studentenzaken, het Informatiepunt ROC Leiden, Verkoop & Contractactiviteiten en delen van het huidige Studenten Service Centrum.’

Hoe gaan deze drie hun diensten aanbieden?

‘Aan de hand van een productendienstencatalogus, afgekort als PDC’s. Alle huidige producten en diensten worden straks tegen het licht gehouden en vervolgens als een soort “pakketten” aangeboden. Een heel praktisch voorbeeld: stel je wilt als taakgroep voor het afscheid van een collega catering aanvragen. Voorheen zei je dan: doe mij maar 4 flessen rood, 4 wit, 2 pakken jus en wat hapjes. Straks kun je uit de productcatalogus kiezen voor Pakket A en Pakket B. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor de diensten van Marketing & Communicatie. Je wilt bijvoorbeeld een voorlichtingsavond organiseren. Aan de hand van de PDC kun je dan aangeven dat je een event georganiseerd wilt hebben voor een groep van een bepaalde grootte en van een bepaald ambitieniveau. Op basis hiervan kan Marketing & Communicatie dan bepalen hoeveel tijd hieraan moet worden besteed.’

Wordt de dienstverlening zo niet heel standaard?

‘Het wordt allemaal wat meer vastgelegd inderdaad. Maar dat is ook professioneel en realistisch en draagt bij aan een goede, adequate bedrijfsvoering. Door diensten meer te standaardiseren kunnen we zorgvuldiger met de onderwijsgelden omgaan. Daarmee gaan we ook realiseren dat meer geld daar terecht komt waar het hoort, namelijk bij het onderwijs. Extra voordeel

van de nieuwe procedure is dat als je iets bestelt bij een dienst, je ook zeker weet dat je bestelling op tijd wordt geleverd. De service leggen we vast in zogenoemde service level agreements, met bijvoorbeeld duidelijke afspraken over levertijden. Ook dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering.’

Wie controleert dat?

‘Er worden voor de dienstenorganisaties twee servicemanagers aangesteld die voortdurend zullen checken of de diensten goed worden uitgevoerd en beantwoorden aan de vraag. Waar nodig zullen ze de service bijstellen. Zo houd je de PDC’s dus toch dynamisch.’

Wie gaat de dienstenorganisatie aansturen?

‘De drie domeinen zelf krijgen een hoofd of manager, we moeten nog bepalen hoe die functie gaat heten. Daarboven komt tijdelijk een kwartiermaker die, in nauwe samenspraak met het CvB, verantwoordelijk wordt voor de invulling van de dienstenorganisatie. Het CvB stuurt de komende tijd op zes hoofdthema’s: Onderwijs,

Professionalisering, Nieuwbouw, Cultuur, Operationele Excellentie en Buitenwereld. Die hebben allemaal weer deelaspecten in zich. Neem Operationele Excellentie, dat gaat over financiële cijfers, maar ook over instroom van studenten. Het is de taak van de kwartiermaker om daarbinnen prioriteiten te stellen: welk proces gaan we als eerste aanpakken?’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Stel dat je besluit dat het verbeteren van de instroom van studenten voor dit moment prioriteit heeft, dan begin je daarmee. Dan ga je zorgen dat het proces goed beschreven wordt en vervolgens goed wordt uitgevoerd. Zo gaan we binnen de nieuwe dienstenorganisatie prioriteit na prioriteit invullen. In de loop van dat proces ontstaat dan ook meer duidelijkheid over een ieders rol daarbinnen. De afspraak is dat de Kwartiermaker Diensten zichzelf overbodig maakt per zomer 2013. Dan moet alles dus helemaal op orde zijn.’

Verandert er nog meer?

‘Ja, beide nieuwe gebouwen krijgen een Manager Bedrijfsvoering Onderwijslogistieke

Waarom deze nieuwe functie?

‘Omdat we in het verleden hebben gemerkt dat het lastig is om als manager of afdeling de check op kwaliteit van je eigen werk uit te voeren. Dan ben je te veel gefocust op één ding. Een onafhankelijk iemand is daar beter toe in staat. Niet als controlfreak, wel als iemand die ervoor zorgt dat je als organisatie in control komt en blijft.’

Een ambitieus plan!

‘Dat is het zeker. Het moet ook voor iedereen in onze organisatie helder zijn dat dienstverlening straks geademd wordt. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar ik ben ervan overtuigd dat we qua ambitie op een hoog niveau moeten inzetten. Anders kun je er beter maar niet aan beginnen. Om de exacte invulling goed aan te sluiten op de dagelijkse praktijk, gaan Marco Kocken, kwartiermaker Bestuursbureau, en ik de komende weken met iedereen van de stafdiensten in gesprek. Hierbij zullen we in kleine groepjes van gedachten wisselen over de vraag hoe we een en ander in de praktijk soepel kunnen laten verlopen. Daarnaast zijn de voorstellen vanzelfsprekend onderwerp van overleg met de Ondernemingsraad.’

Wie is Corné Baatenburg de Jong?

Corné heeft na zijn studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht bij verschillende organisaties op het gebied van onderwijs en training gewerkt voordat hij zijn eigen bedrijf Brainnovation startte. Sinds begin dit jaar is hij op interim basis werkzaam voor ROC Leiden. In eerste instantie als Directeur Informatie & Automatisering; later is zijn takenpakket binnen ROC Leiden uitgebreid tot het begeleiden van de transitie van staf en diensten. In die hoedanigheid maakt hij ook deel uit van het management team. Corné is de trotse vader van 3 dochters, getrouwd met Marjan en woont in Voorthuizen.

ROCK magazine 7


n i euw bouw Wat zijn de vorderingen van de nieuwbouw Centraal Station?

De voortgang van de bouwwerkzaamheden ligt exact op schema. Dit betekent oplevering voorjaar 2013. Alle verdiepingen zijn gemonteerd en momenteel is men bezig met het dak. Daarnaast worden de volgende zaken aangebracht: de betonlaag op de kanaalplaten, de opstortingen voor de luchtbehandelingskasten, de aansluitingen van de ventilatieschachten en de dakbedekking. Het bereiken van het hoogste punt zal niet lang meer op zich laten wachten. In het gebouw bevinden zich twee grote vides die doorlopen tot aan het dak. Deze vides worden afgesloten met een glazen kap. Met het aanbrengen van deze kappen wordt eind oktober begonnen. Glas voor de gevelopeningen is al op een aantal verdiepingen aangebracht en daarnaast is men begonnen met het aanbrengen van het gevelglas van de vides. (Zie foto gevel.) Tegen het eind van het jaar zal een proefopstelling worden gemaakt met de zogenaamde metal stud wanden. Dit zijn de scheidingswanden tussen de verschillende ruimten. Begin 2012 wordt over de volle breedte gestart met de afbouw van het gebouw. Fotografie: Henk Feunekes

ROCK magazine 8

ROCK magazine 9


[in bedrijf]

[innovatie]

nieuws van sport op maat

Voor wie het nog niet wist: alle informatie over ROC Leiden, inclusief het laatste nieuws, is nu te vinden op intranet. Daarmee is intranet hét hoofdmedium voor alle nieuws, informatie en interne communicatie. RockExpress verschijnt niet meer.

‘Na het vmbo houdt sporten nu gewoon op’

adefghijklmnoruvxyz Het sporten is de afgelopen tien, vijftien jaar vrijwel uit het mboonderwijs verdwenen. Niet zonder gevolgen: uit onderzoek blijkt dat de conditie van mbo’ers een stuk slechter is dan die van leeftijdgenoten in ander onderwijs. Reden voor onze sportcoördinatoren Paul Sybesma en Bert van der Spek om bewegen en sporten bij ROC Leiden weer op de kaart te zetten. Met subsidie van OCenW richtten zij vorig jaar het sportbureau Sport op Maat op, dat sportclinics verzorgt voor studenten. We lazen er al over in het ROCK Magazine van december. Tijd voor een update. Hoe staat het ervoor met het sportbureau?

Bert: ‘Het afgelopen jaar hebben we zo’n 200 BOL’ers van de opleidingen van Bakkerij, Horeca en Toerisme aan het sporten gebracht via een gevarieerd aanbod aan clinics. Van roeien en zeilen tot Caribische dans, van golf tot fitness en van voetbal tot kickboksen. Dat gaan we het komend jaar uitbouwen naar 700 BOL-studenten. Op de Leidsedreef breiden we onze activiteiten verder uit en daarnaast starten we bij Techniek in de nieuwbouw op het Lammenschans en bij Onderwijs, Welzijn en Zorg op de Ter Haarkade.’

Is het sporten voor de studenten vrijblijvend?

Paul: ‘Nee. Het maakt deel uit van Loopbaan en Burgerschap en de sportactiviteiten leveren studiepunten op. We werken volgens een vaste methodiek. De studenten

Ook sport voor collega’s

beginnen met een fittest. Daarna doen ze een door TNO ontwikkelde leefstijltest, met allerlei vragen over roken, drinken, beeldschermgedrag, drugsgebruik, seksualiteit etc. De uitkomsten geven inzicht in de gezondheid van de student. Aan de test zitten ook reflectievragen vast. Bijvoorbeeld: ben je van plan iets aan je conditie te gaan doen?’

maakt dat ons creatief. Het dwingt ons tot samenwerking met allerlei aanbieders van sport en bewegen in de omgeving van onze gebouwen. Het leuke is dat ons aanbod daardoor heel veelzijdig wordt. We werken met voetbalverenigingen maar ook met een zeilschool of een dansschool.’

Bert: ‘Je kunt je voorstellen dat een sportieve, fitte student het liefst een aantal uren lekker gaat fitnessen, terwijl je een student met flink overgewicht misschien een kompastocht in het park aanbiedt. Waar het om gaat is dat je studenten het plezier bijbrengt van sporten en bewegen, ieder binnen z’n eigen mogelijkheden.’

Bert: ‘Ze kunnen zich nu online voor de clinics inschrijven. Via een nieuw softwareprogramma hebben ze ook direct online contact met het Sportbureau, dat zo de presentie en de vorderingen kan bijhouden. Studenten kunnen in het programma zien hoe laat ze ergens worden verwacht en ze krijgen direct een mailtje als ze iets gemist hebben.’

Waarom is dat zo belangrijk?

Paul: ‘Omdat uit alle onderzoeken blijkt dat mbo’ers ongezonder zijn dan hun leeftijdsgenoten uit ander onderwijs. Na het vmbo houdt het sporten vaak gewoon op. Geen gym meer, niet meer op de fiets naar school, een bijbaantje in plaats van sporten op zaterdag. Tegelijk moeten onze studenten straks minstens tot hun 67ste doorwerken. Dan móet je wel aandacht besteden aan gezondheid, ook op school. De laatste jaren kwam “gezondheid” hooguit nog theoretisch in de lessen aan bod. Wij zetten “gezond werknemerschap” en “gezond burgerschap” nu ook weer fysiek op de kaart.’

Onze gebouwen hebben weinig sportfaciliteiten.

Hoe werkt het praktisch voor de studenten?

Waar vinden we jullie?

Bert: ‘Zaten we vorig jaar nogal anoniem op de Verbeekstraat, dit jaar zijn we gelukkig goed zichtbaar met ons Sportbureau op de Leidsedreef 5 en in de ruimte van Move Yours Skills aan het Bètaplein. Kom een keer langs, dan leggen we onze mogelijkheden graag nog eens persoonlijk uit. Bellen of mailen kan natuurlijk ook. We zouden het bovendien prachtig vinden als taakgroepen ons ook weten te vinden voor hulp bij de uitvoering van andere sportactiviteiten. Het kan ons niet breed genoeg zijn, zolang “bewegen en plezier” maar voorop staat.’ Het Sportbureau is bereikbaar via 06 285 42 071 of sportbureau@rocleiden.nl.

Bert: ‘Ja, heel jammer en zeker in de nieuwbouw ook een gemiste kans. Maar tegelijk

Sport op Maat wil niet alleen studenten aan het sporten krijgen. Er zijn inmiddels ook sportieve plannen voor medewerkers. Zo start er eind oktober/begin november een loopgroep ter voorbereiding op de Marathon Leiden (afstanden 5, 10, 22 en 42 km). Doel is om op termijn een soort sportevenementenkalender voor medewerkers op te zetten. Ideeën zijn van harte welkom.

ROCK magazine 10

Intranet is nu hét hoofdmedium

Intranet is er zowel voor medewerkers als voor studenten. Wel zijn bepaalde onderdelen die voor medewerkers toegankelijk zijn, voor studenten niet zichtbaar en vice versa.

Wolk

Op de homepage – Portaal – vind je het laatste nieuws, roosterinformatie, berichten van de Servicedesk, de ROC Leiden Agenda, vacatures, alle tweets (Twitter) over ROC Leiden (alleen voor medewerkers) en ‘snelle’ links naar de pagina’s van onder meer de Ondernemingsraad, het Taal- en Rekencentrum en je eigen afdeling. Via de WOLK ga je direct naar je eigen ict-werkomgeving.

Kijk dagelijks een paar keer op intranet en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Maak er een gewoonte van! Eigen pagina’s

Onder de button Organisatie vind je een overzicht van alle ‘eigen’ pagina’s van de verschillende onderdelen van ons ROC: alle opleidingsrichtingen, stafdiensten en ‘overig’. Deze optie biedt goede mogelijk-

heden om alle informatie over je stafafdeling of opleidingsrichting overzichtelijk te presenteren aan studenten en collega’s. Via de button Mijn afdeling ga je direct naar de informatiepagina van je eigen afdeling.

Wie = Wie?

Via deze handige button kun je snel mailadressen en telefoonnummers van collega’s vinden. Op dit moment krijg je bij het bellen van veel collega’s nog de ingesprektoon. Dat komt omdat nog niet iedereen bij aanwezigheid inlogt met zijn telefoonnummer. Dat is wel belangrijk, anders ben je telefonisch onbereikbaar en kunnen ook de telefonistes niet naar je doorschakelen. Tot slot vind je in de bovenste balk nog de

buttons Formulieren, Studenteninformatie en Help mij. Onder Studenteninformatie vind je onder meer Onderwijs- en Praktijkovereenkomsten, Examenreglementen en verschillende andere documenten die op studenten van toepassing zijn.

Maak er een gewoonte van

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws binnen ROC Leiden is het dus van belang voortaan dagelijks intranet te raadplegen. Op dit moment moet je daarvoor nog inloggen, maar we werken eraan om van intranet het openingsscherm te maken bij het opstarten van computers en laptops. Ook aan de leesbaarheid wordt nog gewerkt.

Wist je:

˘ dat je zelf via de intranetredacteur van je afdelingspagina of via redactie@rocleiden.nl ook nieuws en berichten kunt aanmelden voor intranet? ˘ dat je alle roosterinformatie op intranet kunt vinden? ˘ dat je als medewerker alle tweets over ROC Leiden op intranet kunt vinden? ˘ dat ook alle informatie over alle afdelingen op intranet te vinden moet zijn? En als dat nog niet zo is, dat dit zo snel mogelijk moet worden ingevuld? ˘ dat tips voor verbeteringen van ons intranet altijd welkom zijn via redactie@rocleiden.nl

En werkt iets niet, laat het ons ook weten via redactie@rocleiden.nl!

ROCK magazine 11


in beeld

ROCK magazine 12

. . . s i u H Open

n e g a d o r t ... en In


[samenwerking]

‘op mijn stoep’ neemt vooroordelen weg

Bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud verfilmd ROC Leiden doet mee aan het project Op mijn stoep, een initiatief van de filmmaatschappij Bosch Film uit Amsterdam. ROCK Magazine sprak met Julia von Graevenitz van Bosch Film. Wat houdt het project in?

‘Als filmbedrijf doen wij veel maatschappelijke projecten. We gebruiken film als middel om iets in de samenleving op gang te brengen, om negatieve beeldvorming om te zetten. Vaak doen we dat voor onderwijsinstellingen. Het project Op mijn stoep startte in samenwerking met ROC van Amsterdam. Doel was om studenten van de opleidingen Zorg en Welzijn warm te maken voor het werken in de ouderenzorg. De ouderenzorg is onder jongeren niet populair, zij kiezen liever voor andere doelgroepen. Terwijl door de vergrijzing juist hier steeds meer “handen aan het bed” nodig zijn. De weerstand van de studenten blijkt vaak te berusten op vooroordelen: ouderen zijn saai, ze zeuren en je bent alleen maar bezig met lichamelijke verzorging. Dat beeld willen wij doorbreken.’

zes afleveringen gemaakt die zijn uitgezonden door de lokale omroep.’

En nu dus bij ROC Leiden?

‘Klopt. We hebben hetzelfde project inmiddels in Tilburg gedaan en nu filmen we in Zeeland, Apeldoorn en Leiden. De bedoeling is dat we met vijftig studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn van ROC Leiden op pad gaan. Ook hier leggen we de zes mooiste ontmoetingen vast in een film. Inmiddels hebben we er twee klaar. An-Hélène ging op pad met de heer Lepelaar,een voormalig zilversmid, met wie we onder meer terug zijn gegaan

naar de oude Zilverfabriek in Voorschoten. Mandy ging de stad Leiden in met de blinde mevrouw Zeegers. Heel bijzonder want Mandy werd zo de ogen van de oude mevrouw. We hebben een kerk bezocht aan de Rembrandtstraat waar mevrouw Zeegers vroeger mandoline speelde. Die kerk bleek nu een moskee, de aanwezige moslims hebben voor de vrouw koranteksten gezongen. Dat was prachtig.’

En werkt het uiteindelijk?

gekozen voor het ouderenwerk. Of in elk geval voor een eerste stage met ouderen. De drempel is duidelijk verlaagd. Dat hopen we in Leiden natuurlijk ook te bereiken.’

Wanneer en waar kunnen we de ‘Leidse’ afleveringen zien?

‘Dat is nog niet precies bekend, maar in elk geval begin 2012 bij TV West.’ Meer informatie op www.opmijnstoep.nl.

‘Jazeker. De aantallen weten we nog niet exact, maar in Amsterdam hebben heel wat studenten dankzij de ontmoetingen

Project krijgt lokaal vervolg

Petra Adriaanse van Onderwijs, Welzijn en Zorg laat weten dat het project Op mijn stoep een ‘lokaal’ vervolg krijgt: ‘Vanaf 7 november komt er een beknopte variant die niet wordt gefilmd door Bosch Films, maar waarbij we wel weer ontmoetingen gaan arrangeren tussen onze studenten en ouderen van Libertas Leiden. De studenten maken dit keer zelf foto's en filmpjes die ze presenteren bij Libertas en die ook straks op intranet te zien zijn. Daarna willen Kockie Neven en ik het groter gaan opzetten, ook voor studenten van andere opleidingen. We willen een kernteam vormen van studenten die vooronderzoek gaan verrichten en die de casting en matching van ouderen en jongeren verzorgen. Binnenkort hebben we een gesprek met Move Your Skills om te kijken of zij iets kunnen betekenen bij de verfilming. Kortom: het is een succes!’ mandy met mevrouw zeegers op de stoep van de moskee aan de rembrandtstraat

Hoe?

‘Van medewerkers uit de ouderenzorg zelf weten we dat werken met ouderen juist heel leuk kan zijn. Je kunt echt iets voor iemand betekenen, je hebt eer van je werk én ouderen hebben vaak veel te vertellen. Zo ontstond bij ons het idee om een jongere een dag lang met een oudere te laten optrekken en de duo’s met de camera te volgen. Samen Amsterdam in, op zoek naar herinneringen, om zo het gesprek op gang te brengen. ’

En? Werkt dat?

‘Dat werkt geweldig. Het begin is vaak wat schuchter. Tussen iemand van 17 en iemand van 87 zitten heel veel verschillen. Maar tegelijk zijn er ook genoeg aanknopingspunten. Iedereen, jong of oud, heeft verhalen over verliefdheid, over ouders, over dromen waarmaken of over hobby’s. Het enige verschil: de een staat aan het eind van zijn leven, de ander aan het begin. Bij het matchen van de duo’s zijn wij op zoek gegaan naar raakvlakken, bijvoorbeeld een gezamenlijke hobby of wonen in dezelfde buurt. Op mijn stoep, dus.’

Verlopen de ontmoetingen spontaan?

‘We moeten de jongeren vaak wel even op weg helpen, om met lef vragen te durven stellen. Maar is de schroom eenmaal weg, dan ontstaat een hoop lol en worden de duo’s eigenlijk leeftijdloos. Met aan het slot vaak een roerend afscheid. Zo filmden we in Amsterdam prachtige ontmoetingen. Van de mooiste hebben we an-hélène en meneer lepelaar bij de oude zilverfabriek in voorschoten

ROCK magazine 14

ROCK magazine 15


mijn passie

J De collega’s Rinaldo Keur, Jan Bodrij en Jan Willem Reugebrink vonden elkaar in hun gezamenlijke passie voor muziek. Gitarist Jan Willem en – zoals Jan Willem hem noemt – ‘toetsentovernaar’ Jan kenden elkaar al langer, gitarist Rinaldo werd vorig jaar als nieuwe collega ‘direct geannexeerd’. Samen met zangeres Roos (21; dochter van Jan), drummer Jelle (15; zoon van Jan Willem) en bassist Sander (20; neef van Jan), vormen zij sinds kort een rockband, onder de werktitel ‘Hallo Goedemorgen’.

Mooi creatief proces

Het begon met ‘tussen de lessen door kletsen over muziek’. Rinaldo: ‘Zo van “Ken jij die en die gitarist of dat en dat nummer?”, en dan onderling cd’tjes uitwisselen.’ Tijdens een kamp met eerstejaars kwam de echte click en werd het idee voor een band geboren. Rinaldo: ‘Het is mooi om naast de passie voor het “onderwijzen” nóg een passie te kunnen delen. We hebben ook allemaal het gevoel dat in muziek alles zit.’ Jan: ‘Samen muziek maken, dat maakt het werk nog leuker. Het maken van de nummers is een mooi creatief proces. We stoppen er allemaal iets van onszelf in. Dat hoor je ook duidelijk terug.’ Inmiddels doen zich ook bijzondere ontwikkelingen voor binnen de band. Zo schijnt toetsenist Jan langzaamaan een ‘knoppofiel’ te worden. Rinaldo: ‘Er komen steeds meer apparaten rondom zijn toetsen te liggen, staan en hangen. Nog even en onze gitaarsolo’s worden volledig overstemd. Ik verdenk Jan ervan dat dit ook de bedoeling is.’

Groupies?

Op de vraag hoe het zit met de groupies is het antwoord minder eensgezind. Rinaldo: ‘Voorlopig gaan we hélemaal voor de muziek.’ Jan Willem: ‘We maken voor elke inspirerende collega een – eigen – song. Geen vrouw kan dat weerstaan, dus…’.

De band speelt nu regelmatig samen en is klaar voor het echte werk. Rinaldo: ‘We hanteren het adagium: geef ons een podium en wij komen spelen.’

Cellist(e)

Ook over de toekomst wordt nagedacht. Jan Willem: ‘Jan en ik hebben al een nauwe bloedverwant in de band. Rinaldo wordt binnenkort voor ’t eerst vader. Wij hopen op een cellist(e) ter aanvulling, voor de stemmige passages…’

Onze afdeling VAVO – Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs – heeft een nieuwe locatie én een nieuwe naam: Boerhaave College. Hoewel: nieuw… Bij de oudere rotten onder ons is er inmiddels vast een belletje gaan rinkelen. En terecht. Tot tien jaar geleden heette het VAVO ook al Boerhaave College. De naam verdween bij de vorming van ROC Leiden. In de praktijk werd de naam in Leiden en regio nog veelvuldig gebruikt. Vandaar dat deze nu in ere is hersteld. Op 16 september werd de nieuwe locatie van het Boerhaave College aan Kanaalpark 141 in Leiden feestelijk in gebruik genomen.

ROCK magazine 16

De opening werd verricht door CvB-voorzitter Jeroen Knigge, de heer D.J. van Kooten, voormalig rector van het Boerhaave College, en Gees van der Lee, de huidige rector.

Sinds de verhuizing van een aantal opleidingsrichtingen naar het nieuwe gebouw aan het Bètaplein, zijn conciërges van verschillende vestigingen in één team samengekomen. Een nieuw gebouw, een nieuwe rol en een nieuw team. Er wordt dus een flink beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van onze conciërges. ROCK Magazine stelt de collega’s graag aan u voor. ˘ Vraag 1: Wat vind je ’t leukste aan je job? ˘ Vraag 2: Wat vind je van je nieuwe outfit? ˘ Vraag 3: Wat voor tips heb je om ons gebouw schoon te houden? ˘ Vraag 4: Wat zijn je ambities voor ’t komende jaar? Emiel de Vroege

Jan Kralt

4. ‘Mijn hoop is dat het gebouw helemaal af komt, zodat alles naar behoren werkt.’ Paul Pieters Christianen

‘Hallo Goedemorgen’ contracteren? Mail met j.w.reugebrink@rocleiden.nl.

[opening]

‘Nieuw’ Boerhaave College op nieuwe plek

op een rij: de conciërges van locatie lammenschans

boerhaave college vmbo

havo

1. ‘De omgang met verschillende mensen.’ 2. ‘Netjes, maar warm. Houdt de lichaamswarmte vast.’ 3. ‘Allemaal zelf je troep opruimen en anderen erop aanspreken.’ 4. ‘Dat iedereen z’n rol pakt en niet denkt “Laat de conciërges ’t maar opknappen”.’

1. ‘Het contact met studenten.’ 2. ‘Netjes, krijg veel complimenten. Jammer dat ’t één set is voor alle seizoenen.’ 3. ‘Jongeren én collega’s erop blijven aanspreken. Niet eten en drinken in de lokalen!’ 4. ‘Dat we als conciërgeteam lekker op elkaar ingespeeld raken.’

Caroline Bles

Jacqueline Stouten

vwo

een onderdeel van

André Zitman:

1. ‘Ik vond ’t altijd een superjob. Nu veel minder omdat ik niet precies weet wat er speelt in het gebouw.’ 2. ‘Ziet er goed uit! Strijkt makkelijk, alleen jammer dat ’t onvoldoende ademt.’ 3. ‘Ik zou het corvee in ere herstellen. Daarnaast meer en vaker schoonmaken.’ 4. ‘Ik hoop dat we meer één team vormen, zowel onderling als met de leiding. En minder ad hoc werken.’ Henry Kurk

1. De veelzijdigheid en het omgaan met heel verschillende groepen mensen.’ 2. ‘Erg mooi, maar wel vaak té warm.’ 3. ‘Ik stel voor dat we studenten bij toerbeurt corvee laten doen.’ 4. ‘Alles eruit halen wat erin zit. Zowel voor mezelf, als voor de school.’

1. ‘De afwisseling van de baan en het omgaan met de studenten.’ 2. ‘Ideaal qua uitstraling, maar jammer dat de stof onvoldoende ademt.’ 3. ‘Ik zou zeggen: voer het corvee weer in. Toen ik op school zat, moest ik dat zelf ook doen.’

dat je met mensen werkt.’ 2. ‘Heel netjes; maar met name in het overhemd transpireer je erg snel.’ 3. ‘Wijs studenten op hun verantwoordelijkheid en betrek docenten erbij. Zij hebben een voorbeeldfunctie.’ 4. ‘Dat we samen een leuke ploeg vormen waarbij je op elkaar kunt bouwen.’

1. ‘Mij spreekt met name de facilitaire kant aan. Verder vind ik ’t leuk om met onderwijs bezig te zijn.’ 2. ‘Is veel chiquer dan ’t T-shirt wat we eerder hadden! Wel beetje warm.’ 3. ‘Wij hebben nu een tekort aan mankracht om mensen (op een leuke wijze) op hun verantwoordelijkheid te wijzen.’ 4. ‘Ik zou zelf meer willen organiseren. Hoop dat ’t als team nog gesmeerder loopt.’

1. ‘Ik vind het leuk werk vanwege het afwisselende karakter en

ROCK magazine

17


[instroom]

[in bedrijf]

collega’s ingezet bij inhaalslag

move your skills in nieuwbouw

Het aantal mbo-studenten bij ROC Leiden moet de komende jaren met 8% per jaar groeien. Zo stelde het College van Bestuur begin 2011 vast. De schrik zat er dan ook flink in toen de prognose tijdens een tussenmeting eind mei uitkwam op een groei van slechts 2 tot 3 procent. Dankzij de inzet van een flink aantal interimplaatsingsadviseurs werd het tij alsnog gekeerd. Collega Hans Epping van de staf Beleidscontrol en Planning doet verslag.

Sinds enige weken is eveneens de nieuwe locatie van Move Your Skills op het Bètaplein opengegaan. Als gevolg van de waterschade moest de ingebruikname iets worden uitgesteld. Move Your Skills is een innovatief samenwerkingsproject tussen ons ROC Leiden en de Rabobank. De gedachte hierbij is om het onderwijs te koppelen aan uitdagende projecten die een maatschappelijke relevantie hebben. Bij het oppakken van deze projecten leren studenten allerhande vaardigheden die hen straks tijdens hun loopbaan prima van pas komen.

Haperingen in gewenste groei alsnog weggewerkt

‘Ons marktaandeel nam de laatste jaren af ten koste van andere ROC’s in de regio. Daarnaast bleef ons rendement achter: ROC Leiden kende meer uitval dan de collegaROC’s. Acties van de afgelopen jaren leidden wel tot verbetering, maar de groei ging te langzaam. Zeker met het oog op de nieuwbouw, waar een optimale bezetting noodzakelijk is. Alle reden dus voor het CvB om in te zetten op ambitieuze groeicijfers. Voor 2011 komt 8% groei neer op ruim 600 extra studenten: van 8090 per 1 oktober 2010 naar ruim 8700 per 1 oktober 2011. In 2010 was al besloten om het aanmeldingsen plaatsingsproces op een andere manier uit te gaan voeren. Sinds 1 januari 2011 loopt deze centraal vanuit het nieuwe Studenten Service Centrum.’

Inhaalslag

Groot was dan ook de schrik toen bij een tussentijdse meting eind mei bleek dat we per 1 oktober slechts 2 tot 3% groei mochten verwachten. Epping: ‘Er waren inmiddels

Onderwijs koppelen aan maatschappelijk relevante projecten

Een van de maatschappelijke vraagstukken is: ‘Hoe krijgen we de afvalberg gereduceerd

studenten in gesprek met studie-adviseurs tijdens de keuzebegeleidingsdag weliswaar 3700 nieuwe aanmeldingen, maar daarvan bleek nog geen 38% daadwerkelijk geplaatst. Zo’n 1800 studenten zaten nog te wachten op bericht. Die achterstand was duidelijk te wijten aan onwennigheid met de nieuwe aanmeldprocedure. Mensen zaten op elkaar te wachten. Onder leiding van Peter van Bleijswijk is toen een kernteam ingesteld. Uit de hele organisatie zijn collega’s vrijgemaakt om de achterstanden weg te werken. Zij hebben met man en macht alsnog de achterstallige plaatsingen gerealiseerd.’

Behoorlijke prestatie

Eind goed al goed? Epping: ‘Bijna. De schatting is dat we nu per 1 oktober uitkomen op 8500 studenten, een groei van 5%.

Niet de gewenste 8%, maar gezien de tussenstand in juni is dit toch een redelijke prestatie. Binnenkort zullen we evalueren waar de knelpunten in de nieuwe procedure hebben gezeten.’ Over het plaatsingspercentage – het percentage aanmelders voor een opleiding dat uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt geplaatst – zegt Epping tot slot: ‘Dat percentage ligt nu gemiddeld bij ROC Leiden op 55%. Dat kan beter, 60 tot 65% moet haalbaar zijn. Intern zie je hier overigens grote verschillen: van meer dan 70% tot minder dan 40%. Niet in alle gevallen zijn deze verschillen direct verklaarbaar.

en maken we mensen bewust van de enorme kostenpost die afval met zich meebrengt?’. Move Your Skills heeft deze uitdaging samen met een aantal studenten van ROC Leiden opgepakt. De insteek hierbij was: ‘Hoe kan iets wat iets kost ook wat opleveren?’. Samen met studenten Hout & Meubel werd het plan opgevat om van afvalhout nieuwe meubels te maken. Er werd oud hout opgehaald bij onder meer kringloopwinkels waarmee men aan de slag ging. Een van de studenten die zich zeer enthousiast op dit project heeft gestort, is Joris Bosch. Hij ziet afvalhout als een extra creatieve uitdaging. Zijn meubelstukken zijn niet

zomaar objecten, maar vooral kunstwerken. Bedoeling is dat deze ‘afvalhout-designmeubels’ binnenkort tijdens een veilingdag te koop worden aangeboden. Eventuele winst komt ten goede van Move Your Skills om nog meer van dit soort projecten mogelijk te maken.

[afvalbeleid]

Met hetzelfde gemak gooi je ’t in de afvalbak! Een slogan die de Stichting Nederland Schoon al jarenlang hanteert om mensen bewust te maken dat zwerfafval heel gemakkelijk te voorkomen is. Toch kunnen we dagelijks in en rond onze locaties constateren dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Vandaar dat er een actieplan in de maak is om dit probleem te tackelen. Uitgangspunt hierbij is dat we een geïntegreerde aanpak volgen, waarbij belonen en sanctioneren hand in hand gaan. Zo zijn er

inmiddels extra afvalbakken besteld en hebben we studenten middels de monitoren (op locatie Lammenschans), het intranet en een persoonlijke brief erop gewezen dat een van onze huisregels is dat we onze rommel te allen tijde zelf opruimen. Daarnaast is een groepje studenten in het kader van hun stage bij Move Your Skills bezig om ideeën te ontwikkelen hoe leeftijdsgenoten kunnen worden gestimuleerd om afval in de bak te gooien.

Toch is dit niet een probleem dat alleen maar veroorzaakt wordt door jongeren. Ook medewerkers gooien hun rommel niet weg. En – hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt – ons gedrag wordt gezien als voorbeeld. Heb je zelf ideeën hoe we op een creatieve wijze het zwerfafvalprobleem de baas kunnen worden, stuur dan een mail naar redactie@rocleiden.nl.

Hard gewerkt

Een van de collega’s uit de kerngroep is Marina van Haselen: ‘We hebben met z’n allen hard gewerkt om de tegenvallende groeicijfers van eind mei om te buigen. Eigenlijk vind ik dat we ondanks alle “kinderziektes” uiteindelijk toch nog een behoorlijk resultaat boeken. Er is nogal wat gebeurd dit jaar! We hebben een compleet nieuwe procedure voor aanmelding en plaatsing ingevoerd, we werken met nieuwe systemen, we zijn verhuisd naar een nieuw gebouw waar we in het begin bovendien veel problemen hebben gehad met de telefooncentrale én we hebben de inschrijfprocedure uitgebreid met een test. We testen nu bij aanmelding of studenten zich wel voor de juiste opleiding aanmelden. Dat kost veel extra tijd en daar hebben we ons duidelijk op verkeken. Al die problemen worden nu opgelost. Volgend jaar gaat de hele procedure een stuk soepeler lopen. En dan is 8% groei zeker te realiseren.’

ROCK magazine 18

ROCK magazine 19


2 gesprek

De meester-gezelrelatie is terug, maar dan wel via internet…

Op de eerste lesdag in de nieuwbouw Lammenschans kregen alle docenten de Toolkit Onderwijs uitgereikt, een handige ringband met twintig tips voor het gebruik van online hulpmiddelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een van de samenstellers van de toolkit is Herman Post van de staf Onderwijs. In dit tweegesprek praat hij met docent Heine van Eeuwijk van de ICT academie. Heine is enthousiast gebruiker van deze tools. Heine: ‘Handig Herman, die toolkit. Zijn er

al veel docenten die er mee werken?’ Herman: ‘Nee, op dit moment nog niet. Begrijpelijk, want de toolkit is bij de opening van het nieuwe gebouw zonder verdere toelichting uitgereikt. Veel docenten hebben hun handen ook nog vol met het opstarten van het studiejaar. Het is de bedoeling dat we het gebruik van de tools door docenten, maar zeker ook door studenten, de komende

ROCK magazine 20

tijd gaan stimuleren, onder meer via workshops. Wel kun je als docent natuurlijk zelf al eens op internet gaan kijken. Via de verzamelwebsite http://toolkitonderwijs.posterous.com kun je direct naar de websites die de mogelijkheden van de tools toelichten. En op http://bit.ly/toolkitonderwijs vind je een presentatie die het hoe en waarom van de toolkitwebsites toelicht.’ Heine: ‘Sommige medewerkers denken dat ze op hun laptop niet met deze tools kunnen werken.’ Herman: ‘Dat is een misverstand! Mensen denken dat je er van alles voor op je laptop moet installeren. Maar dat wil ik hier nadrukkelijk weerleggen: bijna alle toepassingen uit de toolkit kun je direct via internet benaderen. Dat kan dus met iedere computer, thuis of op school. Bovendien zijn de tools allemaal gratis.’

Herman: ‘We hebben in de toolkit twintig

online “tools” verzameld die je als docent of student op een simpele manier kunt gebruiken in je dagelijkse onderwijs. Bijvoorbeeld de tool Bubbl.us, waarmee je met een groepje online kunt brainstormen. Of de tool typewith.me, waarmee je online gezamenlijk aan een tekst kunt werken en achteraf precies kunt zien wie welke tekst wanneer heeft toegevoegd of verwijderd. In de toolkit leggen we kort uit wat je met de tools kunt doen. Tien tools hebben inmiddels een eigen website met meer uitleg, gebruikssuggesties en voorbeelden van gebruik door collega’s. Daar kun je ook je eigen voorbeelden met anderen delen.’

Heine: ‘Waarom hebben jullie de toolkit gemaakt?’ Herman: ‘Een van de uitdagingen van het onderwijs is dat docenten hun vak steeds meer gaan uitoefenen buiten de muren van Heine: ‘Kun je kort uitleggen hoe de toolkit het klaslokaal. Werk je ín een lokaal, dan werkt?’ bestaat een groot deel van je didactische en pedagogische handelen uit het reageren op wat je van je studenten ziet en hoort. Maar heb je je studenten niet meer fysiek in je klas, dan heb je andere middelen nodig om te volgen wat zij aan het doen zijn. Observeren verandert dan in monitoren. Tegelijk wil je voorkomen dat monitoren een soort rangeren wordt, dat je vanachter een mengpaneel je studenten op het pad houdt. Dat is geen onderwijs. Je wilt zorgen dat je je studenten tijdig en zorgvuldig kunt voorzien van opdrachten en dat je vervolgens de voortgang goed kunt overzien: doen je studenten wat je ze hebt gevraagd, leren ze wat je beoogde, werken je studenten echt samen? En je wilt ook feedback kunnen krijgen van je studenten. Dát is nu precies waar deze online tools zo handig voor zijn.’ Heine: ‘Leg dat eens uit?’ Herman: ‘Deze tools maken het feitelijk mogelijk om de meester-gezelrelatie van vroeger weer op te pakken. Stel jouw studenten gaan tien weken op stage. Normaal gesproken heb je dan maar twee, k ij w u n ee h ein e va hooguit drie keer tijd om ze op de stageplek te bezoeken. Maar wanneer je je studenten

bijvoorbeeld een weblog – met filmpjes, interviews, foto’s – laat bijhouden, kun je dat blog net zo vaak bezoeken als je wilt. In wezen ga je dan dus terug naar hoe het vroeger was; je kunt het leerproces op een eigentijdse manier van dichtbij volgen en beïnvloeden. En dus niet pas achteraf controleren via een dik stageverslag. Bijkomend voordeel is dat studenten nu ook elkaars belevenissen kunnen volgen. Een prachtige ontwikkeling waarvan alle docenten en studenten, maar ook de stagebedrijven, veel profijt kunnen hebben.’ Heine: ‘Je hebt gelijk. Mijn ervaring is dat deze tools het werk als docent een stuk gemakkelijker maken. Je spaart gewoon heel veel tijd.’

h e r ma n

Herman: ‘Geef eens een voorbeeld uit jouw praktijk?’

Heine: ‘Ik heb begin dit schooljaar een blog

aangemaakt: http://hveeuwijk.posterous.com. Hoe je zo’n blog aanmaakt staat op http://onderwijsmetposterous.posterous.com. Het kostte mij slechts een half uur om al m’n lessen die ik deze onderwijsperiode geef op m’n blog te zetten. Iedere les maak ik gebruik van een powerpointpresentatie. Deze zet ik als pdf op m’n blog. Maar je kunt vrijwel alles op je blog uploaden, dus ook bijvoorbeeld Excel- en Wordbestanden, Youtubevideo’s en foto’s. Wanneer ik een les heb afgerond, verwijs ik de student naar m’n blog. Daar kunnen ze de les nog een keer doornemen. En snelle studenten kunnen desgewenst door met de volgende les. Die staat er ook al op. Echt maatwerk dus. Momenteel experimenteer ik met tempodifferentiatie. Ik bied eerstejaars die al op een hoog niveau zitten bij bepaalde lessen alvast de kans te werken aan lessen van het tweede jaar. Zo kunnen ze de opleiding sneller afronden.’ Herman: ‘Dat is geweldig. Doe je nog meer?’ Heine: ‘Het blog is ook ideaal om algemene vragen te beantwoorden. De antwoorden zijn zichtbaar voor iedere student. Verder maak ik op m’n blog gebruik van aftekenlijsten die ik deel via Google Docs. Zo kan de student steeds zijn voortgang volgen en zien welke opdrachten ik van hem binnen heb.’ Herman: ‘Kan dat niet ook allemaal met N@tschool?’ Heine: ‘Het grote voordeel van bijvoorbeeld Posterous is dat je berichten vanuit je e-mail kunt “posten” op je blog, inclusief bijlagen als powerpoints, Word-, Excel-,

foto- of videobestanden. En al die documenten kun je direct bekijken, alsof je ze geopend hebt. Je hoeft ze niet eerst te downloaden. En je hoeft ook geen rekening te houden met de opmaak, dat regelt Posterous zelf. Ik heb de link naar mijn blog gewoon op N@tschool staan, maar hij is tevens daarbuiten beschikbaar. Zo kan ook de buitenwereld zien hoe we bij ROC Leiden onderwijs geven.’

Herman: ‘Hoe reageren je studenten?’ Heine: ‘Voor veel studenten werkt een

omgeving als Posterous stimulerend. Ze willen van me weten wanneer de nieuwe les wordt geüpload, omdat ze graag door willen. Ook de nieuwtjes over het vakgebied die ik op m’n blog plaats vinden ze interessant. En ze zijn al helemaal enthousiast over het feit dat ik het huiswerk op Twitter zet!’

Heine: ‘Docenten kunnen dankzij de tools trouwens ook veel van elkaar leren. De tools maken het delen van kennis echt mogelijk.’ Herman: ‘Precies, dat vind ik ook een heel belangrijk argument. Door de tools te gebruiken bied je je collega-docenten de kans een kijkje in jouw keuken, nou ja, klaslokaal te nemen, zonder dat je dat eerst moet organiseren. Dat laat jouw posteroussite wel heel mooi zien. Maar ook de resultaten van tools als Screenr, Polldaddy of Wordle zijn heel gemakkelijk te delen. Het delen van kennis en ervaring rondom lesgeven – en alles wat dat ondersteunt – is dit voorjaar met de Onderwijsconferentie

post

ingezet. Het gebruik van de tools ondersteunt het delen tussen de bedrijven door. Als het om het professionaliseren van docenten gaat, dan leren docenten het meest via: 1. het lesgeven zelf, 2. de interactie met collega’s en 3. inspirerende collega’s, zo blijkt uit onderzoek. Deze tools ondersteunen alle drie deze processen. Het nieuwe is dat het allemaal online gebeurt. De kunst is nu om onze collega’s het echt zelf te laten uitproberen en ondervinden.’ Heine: ‘Dat is inderdaad cruciaal. Het is ook een kip-ei-verhaal. Je moet eerst een keer ervaring opdoen om zelf in te zien hoe handig de tools zijn. En dat vervolgens vooral doorvertellen aan je collega’s. Daarom vind ik het zo goed dat de tools die jullie in de toolkit behandelen, stuk voor stuk heel eenvoudig te gebruiken zijn. Dat mag geen drempel zijn.’ Herman: ‘Mooi dat je dat opvalt, want daar zijn ze ook echt op uitgezocht. Het zijn vrijwel allemaal hulpmiddelen die je zonder poespas in gebruik kunt nemen. Inderdaad een drempelloze manier om het uit te proberen. En docenten die de eerste drempel over zijn, willen direct verder. “Kan dit of dat dan ook?”, vragen ze me dan. Dat is het begin van leren. De websites zijn opgezet om het leren te ondersteunen en om leerervaringen te delen. Tegelijker worden allerlei onderwijspraktijken zichtbaar waar de tools al zijn ingezet.’

Meer weten over de TOOLKIT Onderwijs? Bel of mail met Herman Post, (071) 582 43 88 of h.post@rocleiden.nl

ROCK magazine 21


e t o u geq ‘Toen ik ’s avonds laat in de trein terug ging naar Amsterdam, voelde ik dat de “werkelijke” Leidse inburgeringcursus was geslaagd en was afgerond.’ Jeroen Knigge op zijn blog na zijn eerste dag 3 oktober vieren in Leiden

Dit keer alleen quotes van Twitter, of zoals samensteller Thijs van der Hulst het zegt: ‘Een Twitterlijstje dat een mooie kant van dit medium laat zien.’

‘#ROCLeiden #MV2A Project: 4 oktober conceptpresentaties per groep plus t/m opdracht 6 af.’ ICT-docent Heine van Eeuwijk geeft via Twitter huiswerk op aan zijn studenten

‘Vandaag in Grand Café: Broodje kalfsbal. Voor maar € 1,35. Kom jij het ook proeven? #rocleiden’

‘Liefhebben is een werkwoord, net als accepteren, vergeven, luisteren, vertrouwen, uitleggen en lachen. Het kan allemaal op ROC Leiden.’

Het Grand Café ROC Leiden op de Leidsedreef maakt reclame via Twitter

Trainer ‘Bouwen aan zelfvertrouwen’ Charles Callenbach inspireert op Twitter

‘Was super bij mbo in Hooglandse Kerk! Heb eindelijk school gevonden die precies bij me past! ROC Leiden Media !! Jeej’

‘Mooie presentatie studenten #hotelschoolleiden #rocleiden met kazen van #Heldenvandesmaak #Captein en Leidse van Versteegen #Zoeterwoude’

Een tweet van een vmbo-leerling na bezoek aan de mbo-markt op donderdag 6 oktober 2011

Docent Bakkerij en Hotelschool Gerard van der Hulst promoot het horecaonderwijs, ROC Leiden, kaasboerderij Captein en Zoeterwoude in één tweet

Wekelijks ‘10-minuten-spreekuur’ Jeroen Knigge Jeroen Knigge wil graag weten wat er in de verschillende haarvaten van de organisatie speelt en heeft daarom met ingang van 6 oktober een wekelijks spreekuur ingesteld. Elke donderdag is er van 8.00 tot 9.00 uur gelegenheid om in een kort gesprek aan te kaarten wat je bezighoudt. Na een wat aarzelende start waren er tijdens het tweede spreekuur verschillende collega’s die de kans grepen om hun ideeën en zorgen te delen. De eerste ervaringen over en weer zijn positief. Jeroen: ‘Het is nadrukkelijk niet

ROCK

magazine

22

de bedoeling dat deze gesprekken een vervanging zijn van het overleg tussen een collega en zijn leidinggevende. Voor mij is het wel een soort oliepeilstok om te weten welke issues er spelen’. Iedereen die gebruik wil maken van deze mogelijkheid kan een mailtje sturen aan Suzanne Klinkenberg, secretariaat College van Bestuur (s.klinkenberg@rocleiden.nl). Suzanne laat dan snel weten wanneer en hoe laat je ‘ingeroosterd’ bent.

co umn Utøya

elmer veerho

roc leiden agenda >

Donderdag 27 oktober Y Decanendag

>

Dinsdag 22 en woensdag 23 november Y Leidse Voorlichtingsavonden

ff

>

Elk jaar koop ik op vakantie elke dag een Nederlandse krant in Le Teil, een plaatsje vlakbij Montélimar, Zuid-Frankrijk. Zo ook dit jaar. Wat schrok ik bij het lezen over de schietpartij in Noorwegen, Utøya. De man, een losgeslagen idioot met een volslagen krankjoreme missie, die zomaar 69 jonge mensen genadeloos afslacht op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van de Noorse Arbeiderspartij. Jonge mensen die het belangrijk vinden wat er in de wereld gebeurt, allemaal jonge mensen in een leeftijdsgroep waaraan wij lesgeven! Geen enkel motief rechtvaardigt de daad van deze rechtsextremist. De dader is iemand waaraan duidelijk een schroef loszit. De massamoordenaar van Oslo is al na een paar dagen opgegaan in de nevelen van de massale informatie. Door de bomen zien we het bos niet meer, er is geen touw aan vast te knopen. Iedereen die daardoor verrast is, moet zich afvragen hoe dat tot stand heeft kunnen komen. Overlevenden hebben met familie het eiland inmiddels bezocht, begeleid door hulpverleners. 150.000 Mensen hebben met rozen en fakkels in het centrum van OSLO de slachtoffers herdacht van de aanslagen. Er zijn gelukkig ook kinderen die de aanslag overleefd hebben.

Woensdag 23 en donderdag 24 november Y Beroepenmanifestatie Alphen a/d Rijn

>

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari Y Kerstvakantie

>

Dinsdag 17 januari Y Oriëntatiedag 4e-jaars

>

Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2012 Y Open Dagen

>

Zaterdag 18 t/m zondag 26 februari Y Voorjaarsvakantie

>

Donderdag 22 maart Y Onderwijsconferentie ROC Leiden

>

Zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei Y Meivakantie

>

Zaterdag 7 juli t/m zondag 28 augustus Y Zomervakantie

Aanvullingen en/of suggesties voor deze agenda? Mail ze dan naar redactie@rocleiden.nl

2011 2012

Ik moet nadenken: Stel je voor dat zoiets in Nederland gebeurt en dat je dan in 1 klap 2 klassen met kinderen zou moeten missen… Sta ik dicht genoeg in contact met de kinderen uit mijn klassen? Weet ik met wie het wel of niet goed gaat? Of leven we allemaal te gehaast en zijn we vooral veel met onszelf bezig, zodat we te weinig oog hebben voor de mensen om ons heen? Zou ik als docent een jongen als Breivik herkennen? Ik kon het niet nalaten mijn column hieraan te wijden. Dit keer geen mbo-beslommeringen. We moeten even stilstaan bij het afschuwelijke onrecht dat die jonge mensen is aangedaan. Mijn diepe medeleven gaat uit naar alle ouders, families en vrienden van deze jonge mensen.

Elmer Veerhoff

ROCK magazine 23


U SE

E ßC A

L߄ D

RR O

In de rubriek ‘De Carrousel’ laten we steeds een van onze 770 collega’s aan het woord over werk en privé. De geïnterviewde mag het stokje doorgeven aan de volgende én meteen een vraag voor die collega verzinnen.

Naam: Maria Dionisio Holanda Woont in: Leiden Werk als: Docent en studieloopbaanbegeleider bij AKA (mbo 1-opleiding) Andere bezigheden: ‘Praten, lekker eten en lachen met vrienden en als het even kan lekker een avondje salsadansen.’ Bezoekt geregeld de website(s): marktplaats.nl en spele.nl

maria dionisio holanda Mirjam Lagendijk-Ruigrok vroeg jou in de vorige ROCK:

‘Wat maakt het werk bij de AKA-opleiding zo leuk?’

‘Vooral het feit dat er een beroep wordt gedaan op alle mogelijke competenties die je in je hebt. De AKA-doelgroep vraagt veel van je, als docent én als mens. Je moet alle zeilen bijzetten om van een klas allereerst een groep te maken. Vervolgens ga je met de individuele studenten aan de slag. Dan gaat het vooral om coachen van het leren op school, maar ook in de praktijk. Als dat goed gaat en je krijgt een band met de jongere, dat is zo mooi! Daarnaast heb ik in het team – een heel leuk team overigens! – de rol van inhoudelijk verantwoordelijke. Kortom, ik heb een heel afwisselende baan, dat maakt het zo leuk!’

Sinds wanneer werk je bij ROC Leiden?

‘In oktober 1990 ben ik gestart bij het Studiehuis. Ik ging les geven aan allochtone jongeren in het Vormingscentrum op het Lammenschanspark. Dat waren hele mooie jaren. Ik kwam in een klein team terecht met collega’s waarvan ik heel veel heb geleerd. Het werken met jongeren vond ik zo leuk, dat ik sindsdien eigenlijk niet anders meer heb gewild. Ik ben dat altijd blijven opzoeken.’

Wat deed je voor het Studiehuis?

Wat is je grootste blooper?

‘Oh, dat zijn er zo veel. Gelukkig ben ik heel vergeetachtig.’

Welke beroemdheid zou je willen ontmoeten?

‘Dat zou dan Joris Luyendijk zijn. Ik vind hem zo lekker kritisch en door zijn werk als journalist in het Midden-Oosten heeft hij vast mooie verhalen, ook “off the record”. Mocht hij niet kunnen, dan zou ik ook wel eens een weekje op stap willen met Marjon van Royen, correspondent in Zuid-Amerika.’

Welke collega verdient een standbeeld?

‘Ik ben niet zo van de standbeelden, maar als ik iemand erg waardeer dan is dat Hanny Mouris. Zij is een vakvrouw én een heel leuk mens.’

Als ik één dag baas van ROC Leiden zou zijn, dan...

‘Dan zou ik iets willen doen aan het sociale klimaat in de nieuwe gebouwen. Ik zou een team vormen van vertegenwoordigers van studenten, ondersteunend personeel, docenten en organisaties uit Leiden om samen activiteiten te organiseren ten behoeve van een veilig en prettig klimaat in de school.’

‘Ik was net afgestudeerd aan de Lerarenopleiding in Delft en gaf toen al Nederlandse les aan groepen allochtone havenarbeiders in de havens van Rotterdam.’

Aan wie geef je het stokje door?

Welke functie binnen ROC Leiden zou je één dag willen vervullen?

‘Wat houdt jou als docent Installatietechniek op dit moment bezig?’.

‘Die van de directeur Buitenwereld. Die titel alleen al intrigeert me…’

Wat is je grootste succes in je werk?

‘Het succes zit hem in de studenten die na een jaar onderwijs bij ons in de klas, succesvol zijn in hun vervolgopleiding of hun werk.’

ROCK magazine 24

‘Aan Pim Kruijer. ‘

Wat wil je hem vragen?

ROC ROCK-magazine nr 3 nov. 2011  

informatieblad voor medewerkers van roc leiden

Advertisement