Page 1

stichting present amsterdam en de nederlandse tuinenstichting

sociaal tuinieren

De Nederlandse Tuinenstichting zet zich met diverse activiteiten in voor groen erfgoed. Door het helpen opknappen van tuinen in achterstandsbuurten verbreedt de Tuinenstichting haar missie tot een meer sociale invulling. In dit project biedt de Tuinenstichting expertise op het gebied van duurzame tuininrichting en de financiĂŤle middelen om de beplanting te bekostigen, via fondsenwerving. Stichting Present Amsterdam bemiddelt groepen vrijwilligers die hulp willen bieden aan mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben om een bepaalde klus te klaren. Hierin werkt Present samen met een netwerk aan maatschappelijke organisaties, die contact hebben met mensen in moeilijke posities. In dit project zorgt Stichting Present ervoor dat in samenwerking met wijkbeheerders de juiste tuinen geselecteerd worden en leveren zij de vrijwilligers die zich graag willen inzetten. Sinds 2012 organiseert Stichting Present in samenwerking met Burennetwerk Amsterdam de individuele nazorg. Vrijwilligers uit de buurt nemen de zorg voor de tuin op zich. Deze nazorg is cruciaal om de eenzaamheid duurzaam te doorbreken en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. contact Website: http://sociaaltuinieren.wordpress.com

nederlandse tuinenstichting postbus 11692 1001 1001gr gr amsterdam telefoon 020 623 50 58 e-mail: info info@tuinenstichting.nl tuinenstichting.nl www.tuinenstichting.nl stichting present amsterdam nieuwe herengracht 18 1018 dp amsterdam tel: 020 612 70 66 email: info@stichtingpresent-amsterdam.nl stichtingpresent-amsterdam.nl

sociaal tuinieren


watis sociaal tuinieren?

Bewoner: ‘Ik woon hier heerlijk en ik heb een heerlijke tuin, maar het is te veel voor in mijn eentje. Ik heb daar wat hulp bij nodig. Niets is zo erg als verpieterde tuintjes, daarom vind ik jullie initiatief ook zo goed.’

Sociaal Tuinieren behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ regelmatig bijgehouden door individuele vrijwilligers, waardoor de eenzaamheid waar de betreffende mensen vaak onder lijden duurzaam doorbroken wordt. Na een succesvolle pilot in 2011 in de Amsterdamse wijk Betondorp is het project in 2012-2013 voortgezet en uitgebreid naar andere wijken in Amsterdam.

waarom sociaal tuinieren? Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. Het project Sociaal Tuinieren wil deze eenzaamheid bestrijden. Daarnaast wordt met dit project gestreefd naar meer groen in de wijk. In de sociale sector groeit het besef dat groen een maatschappelijke functie heeft en dat groen als middel kan worden ingezet om sociale processen te stimuleren. Groen kan een bijdrage leveren aan het versterken van sociale cohesie en integratie. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid.

www.sociaaltuinieren.wordpress.com

hoe ziet een ‘sociaal tuinieren’ project eruit? ieder project heeft, in het kort, de volgende opzet: • In samenwerking met een lokale buurtmeester of -conciërge worden in een bepaalde buurt de op te knappen tuinen geselecteerd (maximaal 6 per keer). • De bewoners van de tuinen worden bezocht door de betrokken tuinontwerper en een vertegenwoordiger van Stichting Present en de Tuinenstichting. De tuinontwerper heeft een aantal formats voor de tuinen ontworpen waaruit de bewoners kunnen kiezen. De bewoners maken een keuze, en op basis hiervan maakt de tuinontwerper een tuinplan met de benodigde materialen en beplanting voor het project. Dit wordt doorgegeven aan de hovenier. • Stichting Present regelt een groep vrijwilligers en bepaalt op basis van de beschikbaarheid van deze groep de datum waarop het project zal plaatsvinden. • De hovenier bestelt het groen bij een kweker, en haalt dit op tijdens de projectdag. • Tijdens de projectdag knappen vrijwilligers de betreffende tuinen op, met het groen dat door de Tuinenstichting ter beschikking wordt gesteld, en onder deskundige begeleiding vanuit de Tuinenstichting en Stichting Present, de betrokken tuinontwerper en de hovenier. • Na afloop organiseert Stichting Present in samenwerking met Burennetwerk Amsterdam de structurele nazorg van de tuinen, door de inzet van individuele vrijwilligers.

Vrijwilliger: “Ik vind het leuk om in de tuin te werken en het is fijn om dat voor iemand anders te kunnen doen. Doen waar je goed in bent en daar dienstbaar mee zijn, een heerlijke combinatie. Het geeft mij even veel voldoening als degene voor wie ik het doe.”

Wijkbeheerder: “Het is niet alleen het opschonen van de tuin, het is ook echt het sociale aspect, dat er mensen langskomen. Bewoners die al jaren niet meer buiten hebben gezeten gaan nu lekker buiten zitten en je ziet dat hun netwerk uitbreidt, dat is fantastisch om te zien!”

Sociaal Tuinieren  

Een Samenwerking tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam waarbij verwaarloosde tuinen en sociaal isolement tege...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you