Page 1

NIEUWSBRIEF Sirizteam Houten Nieuwsbrief

Juni 2014

Beste vrijwilliger, Deze korte nieuwsbrief is special voor jou, omdat jij je hebt opgegeven als vrijwilliger van Sirizteam Houten. Daar zijn we heel erg blij mee en we willen je daarvoor hartelijk bedanken. In deze nieuwsbrief willen we meer vertellen over de stand van zaken wat betreft het werk van Sirizteam Houten en we willen je uitnodigen om je op te geven voor verschillende activiteiten die op stapel staan.

“Wij

bundelen

de

krachten vanuit interkerkelijk Houten om

Nieuwe activiteiten

tieners en moeders

Het is misschien al enige tijd geleden dat jij je hebt opgegeven als vrijwilliger. Nadat we gestart zijn als team, moesten er eerst een aantal zaken achter de schermen gebeuren, maar inmiddels wordt steeds meer zichtbaar wat Sirizteam Houten doet en wil gaan doen. Zo is de collecteweek al achter de rug, hebben vrijwilligers zich ingezet op de markt bij de Sionkerk en ook voor het vrouwenevent zijn vrijwilligers aan de slag. Daar zijn we heel blij mee.

(en vaders) te helpen

Zichtbaar zijn We zijn ook letterlijk zichtbaar geworden; aan het fietsenhok van de Eskolkerk hangen posters van Siriz. Veel bezoekers van de CASA kliniek komen langs dit fietsenhok en we hopen dat zij dit zien en dat de weg naar hulpverlening wordt gevonden.

bij onbedoeld zwangerschap en het kanaal

te

zijn

(preventieve)

voor voor-

lichting en hulpverle-

Daarnaast is de zoektocht naar een geschikte locatie voor de hulppost in volle gang. We hopen daar op korte termijn meer over te kunnen vertellen.

ning in de wijde regio

Kledingdepot

samenwerking

We zijn ook nog op zoek naar een geschikte ruimte voor een kledingdepot. De bedoeling is dat er babykleding en andere baby spullen verzameld worden die gebruikt kunnen worden in de hulp aan vrouwen en meisjes en hun kind. Weet jij een geschikte locatie hiervoor? We horen het graag van je.

Siriz en anderen”

Houten. Dit in nauwe met

In deze uitgave •

Siriz Event

Activiteitenmarkt

Hulpaanbod zichtbaar voor bezoekers van CASA Kliniek

Vrijwilligerstraining


Activiteitenmarkt Op 6 september vindt de jaarlijkse activiteiten markt weer plaats. Deze markt wordt gehouden in het centrum van Houten en duurt van 10:00u tot 16:00u. Als Sirizteam Houten zijn we Relaties van levensbelang?! Kom naar het Event en geniet van de HighTea

hier ook bij aanwezig met een stand. We willen folders

Siriz Event

uitdelen aan de bezoekers

Het Siriz Event is een gratis (!) verwenavond voor vrouwen, met

om hen bekend te maken

een high tea, een workshop van Minella van Bergeijk over het onderwerp ‘relaties: van levensbelang?!’ , en een cliënt van

met het werk van Siriz. We

Siriz vertelt haar verhaal. Dit event vindt plaats op 20 juni in de

zoeken nog mensen die ons

Sionkerk en begint om 19:30u. We zijn nog op zoek naar men-

een dagdeel of een paar uur

sen die iets lekkers willen maken voor de high tea. Daarbij kun je denken aan het bakken van een cake of koekjes, het maken van

willen helpen bij het bemen-

minisandwiches, of iets wat je zelf leuk vind om te maken wat

sen van deze stand. Is dit

past bij de high tea. Als je hier aan mee wilt werken, stuur dan

wat voor jou, of wil je meer

vóór 10 juni een mailtje aan annemieke.vader@gmail.com. We horen graag van je!

informatie? Mail dan naar anja@psgroep.nl.

Blijf (inter)actief op de hoogte via Facebook

Je kunt je ook online aanmelden op onze Facebook-pagina:

www.facebook.com/sirizteamhouten


Ons Team Sirizteam Houten bestaat uit de volgende personen: Vanuit de Eskolkerk: Jacobine den Hertog (voorzitter) en Annemieke Vader (partners en samenwerkingsverbanden). Vanuit de Lichtboog: Anne Wels (financiën) Vanuit de Sionkerk: Anja Reijersen van Buuren (hulppost)

4 september is er vrijwilligerstraining in Houten

Vanuit Evangelie Ge-

Vrijwilligerstraining

meente Elim te Molen-

Omdat wij als vrijwilligers betrokken zijn bij het werk van Siriz, wil Siriz

polder: Herman Bos (PR)

ons graag een trainingsavond aanbieden. Als vrijwilliger hebben we een brugfunctie tussen de onbedoeld zwangere vrouwen en de hulp-

Vanuit Hervormde Gemeente Werkhoven:

verlening van Siriz. Daarom is het van belang dat we dezelfde taal spreken en toegerust zijn voor onze taak. Er wordt dieper ingegaan op het werk van Siriz; de hulpverlening, de opvang en het preventiewerk.

Erica Termaat (partners en samenwerkingsverbanden)

Tevens is er in de training ook aandacht voor de communicatie vanuit Siriz. Bijvoorbeeld: Waarom is Siriz een algemene instelling en wat betekent dit? Of: wat zijn de meest gestelde vragen en hoe ga ik daar als vrijwilliger mee om? Ook gesprekstechnieken komen aan de orde, zoals ‘welke openingszin is geschikt’ of ‘hoe bepaal je het doel van het gesprek’? Deze informatieve en praktische training wordt gehouden op 4 september in Houten en duurt van 19:30 tot 22:00. We nodigen je van harte uit voor deze training. Je kunt je je tot 15 augustus opgeven door te mailen naar vrijwilligers@siriz.nl.


Bid en Denk mee

Contact opnemen

We willen je vragen om te blijven bidden voor de bezoekers van de

Als u contact met ons wilt opnemen, dan kunt ons bereiken op het mailadres:

abortuskliniek, voor de moeders en vaders in nood, de diverse prolife organisaties en de activiteiten van Sirizteam Houten. Maar bid ook dat de harten van de medewerkers van de abortusklinieken veranderd zullen worden. Op het gebed doet God grote wonderen.

Sirizteamhouten @outlook.com

Hartelijke groet,

Bezoek ook onze Facebook-pagina op:

Sirizteam Houten

www.facebook.com/ sirizteamhouten

Giften Uw gift kunt u overmaken op

NL19INGB0000002394 o.v.v.Sirizteam Houten Steun ons en alle betrokkenen in uw gebed

Sirizteam Houten Nieuwsbrief juni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you