Kontakt - juni 2022

Page 1

kont a k t

H

e r l u f s H o l m

s

k o l e

·

J

u n i

2 0 2 2


Leder Kære læser Vi står nu midt i denne dejlige juni måned og som disse ord skrives er eksamen godt i gang. Det har på den lange bane været et godt og udbytterigt skoleår. Desværre har de seneste ugers dramatiske begivenheder lært os nogle hårde lektier og givet os en lærdom og indsigt, som vi helst ville have opnået på anden vis. Heldigvis har vi formået at opretholde hverdagen for eleverne. Undervisning, lektier, sport, ekstraskolære aktiviteter, hygge og caféaftnerne er genkendelige lyspunkter. Her er en sikkerhed og forudsigelighed, som eleverne har behov for. Det vil dette blad, du nu står med i hånden også bære præg af – elevernes glade, trygge og gode hverdag. Et projekt, der har styrket 1g-klassernes fællesskab og ladet dem prøve egne grænser af, blev afviklet her i foråret, nemlig den såkaldte ”frivillighedsuge”. 1g-eleverne kunne melde sig til frivillige aktiviteter (læs: arbejde) ude i det pulserende Næstved. Mange kommunale og frivillige organisationer havde meldt sig til at gøre brug af de unge menneskers kræfter, og vore elever var frivillige på bl.a. plejehjem, i daginstitutioner, i forretninger og i kommunens vedligeholdsafdeling. Læs i øvrigt Theodor Gudbergsens indlæg inde i bladet, det beskriver fint projektet. Vi har også haft Spirit Week, et påfund der går ud på, at eleverne i en uge må sløjfe beklædningsreglementet og klæde sig ud efter temaer, skolens Round Square-komité har besluttet. Så skolens lærere måtte undervise elever iført pyjamas, 80er disko, Hawaiinspireret tøj samt sportstøj. Alt til stor fornøjelse og underholdning i de enkelte klasselokaler. Skolens 2g-studieture gik i år til meget forskellige rejsemål, og to af rejsemålene var helt nye for skolen, nemlig turen til Grønland med 2i og 2b og turen til Orlando med 2y. Fokus for Grønlandsturen var bæredygtighed og klimaforandringer, men også Grønlands storslåede natur samt kultur var en stor oplevelse for eleverne. Klasserne 2a og 2v besøgte med deres lærere Club La Santa, som bød på både matematik og sportslige aktiviteter. 2x rejste til Berlin, som udover at være Europas metropol og med deraf følgende kulturbesøg også indebar en dags forskning i et af Humboldt Universitetets kemilaboratorier. I Orlando var det primært besøgene på Kennedy Space Center, der tiltrak sig størst opmærksomhed, men skønt det kan se ud som stramt faglige studieture – hvilket de naturligvis også skal være – fortæller både lærere og elever om hyggeture, gode samtaler, fællesspisninger og fine oplevelser. Det har været en fornøjelse for Herlufsholm at kunne genoptage de gode traditioner som Gøyebal, komedieballer, Trollebal og forårsbal. Vi har igen kunnet møde forældrene igen under afslappede former og udveksle bemærkninger om stort og småt. Og igen i år havde ministrene for agrikulturelle anliggender opdaget, at bøgen var sprunget ud. Alt dette og meget mere har vi arbejdet med gennem skoleåret, og eleverne er nu godt igennem eksamens- og prøveperiode. Det skal vi holde fast i, selvom tunge skyer hænger over skolen. Den meget alvorlige situation understreger vigtigheden af at undgå selvtilstrækkelighed og overmod. Rigtig meget er gået rigtig godt, ja ligefrem over al forventning, men det har desværre vist sig, at det ikke har været godt nok. Vi skal kigge indad og bagud, men først og fremmest som et værktøj til at bevæge os fremad. Vi skal ikke dvæle nostalgisk ved fortiden og ønske os tilbage til en tid, der endegyldigt er forbi. Herlufsholm skal være et trygt sted og en sikker havn for alle elever. Den nuværende ulykkelige situation giver os derfor muligheden for at omkalfatre skolen og iværksætte helt nødvendige forandringer. Det skal vi nok komme i mål med. Med ønsket om en rigtig god sommer! Martin Arvedlund, Vicerektor Fungerende rektor


I

n d h o l d

Indhold Årsskrift 2022...................................................................2 Elever i skoleåret 2021/2022.............................................7 2.g skolekomedie 2022 – Grease ....................................14 8.c’s lejrskole på Bornholm.............................................16 2.y på studietur til Orlando............................................17 2.i’s studietur til Nuuk, Grønland...................................18 Skolekomedie 9. klasse – Robin Hood............................20 Udmærkelsen..................................................................22 En kogebog.....................................................................22 Indsamling......................................................................23 Frivillighedsuge 1.g.........................................................24 Tanker om en udveksling................................................26 RS Komiteen..................................................................28 Biomanipulation i Stark..................................................30 Liber Phoenix.................................................................32 Erasmus Job-Shadowing.................................................33 Fællesskab og glæde i 6. årgang.......................................33 Besøg af Szpirt & Company...........................................34 Årets Bezzerwizzer konkurrence......................................35 Arktisk Råd.....................................................................35 Olsgaard Climate Ambassadors......................................36 Grøn skole......................................................................38 9. klasse award tur...........................................................39 Farvel til oldfruen...........................................................40 Debating ESU: Take on the challenge............................41 Konference i Flensburg ”Dansk og tysk som nabosprog”.....................................42 Besøg af Niviaq Korneliussen..........................................43 Birgitte Gøye levede nu for 500 år siden.........................44 Herlufsholms økonomi i 2021........................................46 Nye hørere......................................................................48

Foto i dette nummer: Jacob Normann Anne Kirstine Rahr Lindbom Ann Hansen Ingrid Sinding Henriette Holde Jørgensen Birgitte Berner Trine Bie-Olsen Tony Møllegård

Redaktør (ansv.): Ann Hansen Nina Rahr Bluhme Emil Monty Camilla Jørgensen Jens Grøndal Elever

Billedredaktør: Ingrid Sinding Redaktion: Kasper Støvring, Ingrid Sinding, Ann Hansen og Inge Olhoff Jakobsen Forsidebillede: Design og tryk: Sangill Grafisk


Å

r s s k r i f t

j u n i

2 0 2 2

Årsskrift 2022 Bestyrelsen for Herlufsholm Skole og Gods Forstander, formand for bestyrelsen, Direktør Torben von Lowzow Advokat Phillip Thorsen Rektor, RUC Hanne Leth Andersen (udtrådt april 22) Selvstændig Malou Skeel Executive Director Sebastian Franck Advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Professor Noemi Katznelson (udtrådt maj 22) Rektor Syddansk Universitet Jens Ringsmose (indtrådt april 22)

TELEFONLISTE Skolens kontor (kl. 8.00 - 15.00) (+45) 55 75 35 00 e-mail: rektorkontor@herlufsholm.dk Rektor Mikkel Kjellberg (til den 7/5-2022) Mobil .......................................................................... 51 94 70 34 mke@herlufsholm.dk Vicerektor/Fungerende rektor Martin Horst Arvedlund Mobil .......................................................................... 29 74 45 44 mha@herlufsholm.dk

Forældrerepræsentanter skoleåret 2021/2022 6.a Helene Johannesen 6.b Lars Corfitz Ejsing 7.a Pia Gustavsen Hass 7.b Mo Stine Bjerkesmoen Rønne 7.c Süleyman Yücel 8.a Loise Emilie Greve 8.b Helle Schmidt 8.c Michael Johst 9.a Rune Kristensen 9.b Lisbeth Knarreborg 9.c Sebastian Franck 9.d Christoffer Truelsen 10 GO Peter Bernstorff 1.a Benedikte Plaugmann 1.b Cathrine Riegels Gudbergsen 1.i Anne G. B. Sørensen 1.v Pernille Wedell 1.x Jane Weise 1.z Cindie Juul-Larsen 2.a Anne Kathrine Fiellau Priess 2.b Christian Castenskiold 2.i Nikolaj Danielsen 2.v Malou Skeel 2.x Betina Bartholdt Sønder 2.y Anne Lange 3.a Maria Bay Kiertzner 3.b Susanne Vind 3.i Morten Lisse 3.v Ingen kandidat 3.x Birgitte Fabienke Bønløkke

Uddannelsesleder/pædagogisk leder Inge Olhoff-Jakobsen Mobil........................................................................... 20 74 87 41 ioj@herlufsholm.dk Leder af international skoleudvikling Ann Hansen Mobil........................................................................... 61 69 89 79 akh@herlufsholm.dk Leder af IB Natascha Philip Mobil........................................................................... 25 46 43 41 nap@herlufsholm.dk Kostskoleleder Susanne Geisler Mobil........................................................................... 22 76 01 13 sge@herlufsholm.dk Grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand Mobil........................................................................... 23 42 21 14 alb@herlufsholm.dk Vicegrundskoleleder, Lotte Beck Jensen Mobil........................................................................... 24 89 19 48 lbj@herlufsholm.dk Leder af ekstraskolære aktiviteter Jacob Normann Mobil .......................................................................... 21 75 66 06 jno@herlufsholm.dk Koordinator ekstraskolære aktiviteter & CAS Marianne Ring................................................mlr@herlufsholm.dk

Pædagogisk Råd Peter Neidel er formand for Pædagogisk Delråd i gymnasiet. Peter Neidel er også helrådsformand og dermed lærernes repræsentant i bestyrelsen. Dorte Carlsen Møller er formand for Pædagogisk Delråd i grundskolen

2

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Sekretær Marianne Bøgh............................................... mb@herlufsholm.dk Sekretær Janni Zacho..................................................... jaz@herlufsholm.dk Sekretær Birgit Brenting................................................. bb@herlufsholm.dk


Å

Fundraising koordinator Rie Ebbe Andersen..........................................rea@herlufsholm.dk Kommunikationsmedarbejder Anne Kirstine Rahr Lindbom..........................akl@herlufsholm.dk Direktionskontoret (Godskontoret) dagligt kl. 08.00 - 15.00, dog fredag 8:00 – 14:30. Alle henvendelser vedrørende økonomi. Tlf. (+ 45) 55 75 35 01 godskontor@herlufsholm.dk Direktør Tim Petersen Mobil........................................................................... 51 51 25 70 tp@herlufsholm.dk Regnskabschef Anders Skov Lidsmoes Mobil........................................................................... 61 20 40 17 asl@herlufsholm.dk Compliance officer Steen Christensen Mobil........................................................................... 23 43 60 92 sc@herlufsholm.dk Regnskabsassistent Dorthe Østerlund Larsen dol@herlufsholm.dk Regnskabsassistent Marianne Lebech Løve mll@herlufsholm.dk Personalefuldmægtig Britt Horst Nielsen bhn@herlufsholm.dk Lønbogholder Lone Jørgensen loj@herlufsholm.dk Controller Brian Sønderby Qvist bsq@herlufsholm.dk Teknisk chef Michael Pilemand Mobil .......................................................................... 40 54 57 59 mp@herlufsholm.dk Vedligeholdelseskoordinator Mathias Pilgaard Rosén Mobil .......................................................................... 26 39 26 21 mpr@herlufsholm.dk)

r s s k r i f t

j u n i

2 0 2 2

Skolens øvrige telefoner Ledende bibliotekar Kasper Støvring kst@herlufsholm.dk Privat: 31 95 11 64. Bibliotekets telefon..................................................... 55 75 35 66. Øvrige bibliotekar: Josephine Hartmann. Studievejlederkontoret/gymnasiet................................ 55 75 35 48 Studievejledere: lektor Charlotte Fausing Greiersen..................cfa@herlufsholm.dk lektor Ingrid Sinding..........................................isi@herlufsholm.d lektor Birgitte Berner .......................................bbe@herlfsholm.dk Skolevejleder/grundskole: Skolevejleder Marie Louise Pedersen............................ 55 75 35 38 mlp@herlufsholm.dk IT-afdelingen: Teamleder Morten Juel............................................... 55 75 35 53 mvj@herlufsholm.dk systemadministrator Jack Christiansen......................... 55 75 35 55 jac@herlufsholm.dk IT-supporter Asger Emil Johansen............................... 55 75 35 54 aej@herlufsholm.dk Sygehus: Sygeplejerske Anne-Marie Sehested suspost@herlufsholm.dk.............................................. 55 75 35 80 Skolens ungerådgiver: Maria Lorentzen mlo@herlufholm.dk.................................................... 51 34 39 60 Køkken: Køkkenchef Henny Hovgaard heho@herlufsholm.dk.................................................. 55 75 35 82 Service: Serviceleder Majbritt Moth mam@herlufsholm.dk................................................. 22 20 64 40 Varmecentral og værksted: vedligeholdPOST@herlufsholm.dk............................. 55 75 35 83

Sovesalene Vuen: Lektor Lone Gad Gunbak........................................ 20 87 69 76 lgg@herlufsholm.dk Egmontgården: Overlærer Lykke Winther Kjer ............................... 29 44 93 50 lwk@herlufsholm.dk Skolebygningen Øst: Overlærer Samuel Veng Sieck................................... 26 80 96 67 ssi@herlufsholm.dk

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

3


Å

r s s k r i f t

j u n i

2 0 2 2

Lassengården piger og drenge: Lærer Jakob Hartmann Lærer Josephine Hartmann...................................... 22 83 18 72 jha@herlufsholm.dk og joh@herlufsholm.dk Museumsbygningen 1: Adjunkt på prøve Mathias Hesselholt Munck........... 30 23 65 62 mmu@herlufsholm.dk Museumsbygningen 2: Lektor Karsten Nielsen............................................. 22 30 93 33 kni@herlufsholm.dk Skygningen Vest: Lektor Philipp Baunsgaard Koll................................ 61 46 71 11 pbk@herlufsholm.dk Birgitte Gøyegården: Overlærer Trine Lohse Røntorp................................ 29 62 73 59 tlr@herlufsholm.dk Pernille Gøyegården: Lektor Louise Trojahn.............................................. 26 81 69 35 lot@herlufsholm.dk Bodilgården: Overlærer Mads Rasmussen og sovesalspædagog Pernille Rasmusen.... 60 13 17 55 / 27 97 17 00 mra@herlufsholm.dk / pnr@herlufsholm.dk

Lærernes mailadresser Adam Wagner, årsvikar............................... adw@herlufsholm.dk Alberte Jørgensen, lærer................................. alj@herlufsholm.dk Anders Lykke Kehler Larsen, lærer ................ all@herlufsholm.dk Ann Dorte Olsen årsvikar............................ ado@herlufsholm.dk Anne Sofie Geil, årsvikar............................. ang@herlufsholm.dk Arndis Rasmussen, lektor ............................ ara@herlufsholm.dk Birgitte Berner, lektor.................................. bbe@helrufsholm.dk Birgitte Lamb, lektor.....................................bil@herlufsholm.dk Bogdan Ghiorghiu, lektor...........................bgh@herlufsholm.dk Brenda Lynn Petersen, lærer.........................blp@herlufsholm.dk Brit Hovgaard, lektor...................................bhj@herlufsholm.dk Cecilia Karlström, lektor..............................cka@herlufsholm.dk Charlotte Fausing Greiersen, faglig koordinator....cfa@herlufsholm.dk Charlotte Ring, lærer.....................................cri@herlufsholm.dk Christian Thinggaard Rasmussen, lærer.........ctr@herlufsholm.dk Christian Videnkjær, lektor......................... cuv@herlufsholm.dk Christine Toftdahl Sørensen, lektor...............cts@herlufsholm.dk Christoffer Miller Dahl, lektor, bogisnpektor..... cmd@herlufsholm.dk Dorte Carlsen Møller, lærer........................dcm@herlufsholm.dk Dorthe Lisbeth Pedersen, lærer.....................dlp@herlufsholm.dk Emil Brandt Rex, lektor (fratrådt 1.2)..........ebr@herlufsholm.dk Freja Holm, lektor........................................fho@herlufsholm.dk

4

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Hanne Margaard Becker, lektor................. hmb@helrufsholm.dk Heidi Løwe, lærer.........................................hlo@herlufsholm.dk Helene Tibert Jensen, lærer........................... htj@herlufsholm.dk Helle Sørensen, lektor..................................hes@herlufsholm.dk Henriette Holde Jørgensen, lærer.................hhj@herlufsholm.dk Henrik Boldt Mikkelsen, lærer.................. hbm@herlufsholm.dk Henrik Schnack-Petersen, lektor.................. hsp@herlufsholm.dk Henrik Ursin, lektor.................................... hur@herlufsholm.dk Iben Jørgensen, lektor...................................ibj@herlufsholm.dk Ingrid Sinding, lektor.................................... isi@herlufsholm.dk Jakob Hartmann, lærer................................. jha@herlufsholm.dk Jakob Keller, lærer........................................ jke@herlufsholm.dk Jan Ivan Hansen, lektor.................................jih@herlufsholm.dk Jannick Ulram Olsen, årsvikar......................juo@herlufsholm.dk Jens Bager, lektor.......................................... jba@herlufsholm.dk Jesper Kold Andersen, lærer........................... jka@herlufholm.dk Joakim Søgaard Normann, lærer...................jon@herlufsholm.dk Josephine Hartmann, lærer...........................joh@herlufsholm.dk Julie Holtze, adjunkt på prøve......................jho@helrufsholm.dk Karsten Johansen, lektor...............................kjo@herlufsholm.dk Karsten Nielsen, lektor.................................kni@herlufsholm.dk Kasper Østergaard Jensen, lærer.................... kje@herlufsholm.dk Kirsten Sønderskov A. Nielsen, lektor......... ksn@herlufsholm.dk Kristine Brandt Rex, adjunkt fratrådt 3.5....... kre@herlufsholm.dk Lea Laursen Barsø, adjunkt...........................llb@herlufsholm.dk Liselotte Nymark Jensen, lektor.....................lnj@herlufsholm.dk Lone Gad Gunbal, lektor............................. lgg@herlufsholm.dk Louise Holst Schæfffer, lærer.........................lsc@herlufsholm.dk Louise Trojahn, lektor...................................lot@herlufsholm.dk Lykke Winther Kjer, overlærer..................... lwk@herlufsholm.dk Mads Kjær Rasmussen, lærer.......................mra@herlufsholm.dk Manfred Christiansen (vikar)..................... mac@herlufsholm.dk Mariana Stancheva, lærer............................. mst@herlufsholm.dk Marie Louise Pedersen, lærer.......................mlp@herlufsholm.dk Matthew Woods, adjunkt.......................... maw@herlufsholm.dk Mikkel Winther, årsvikar............................miw@herlufsholm.dk Mogens Callesen pension pr. 30.11.21 Morten Uhrskov jensen, lektor................... muj@herlufsholm.dk Morten Wincent, lektor.............................mwi@herlufsholm.dk Niels Arnt, lektor......................................... nia@herlufsholm.dk Niels Koefoed, lektor................................... nck@herlufsholm.dk Paul Lamb, lektor......................................... pla@herlufsholm.dk Pernille Busch Clausen, årsvikar.................. pbc@herlufsholm.dk Peter Hansen, lærer.....................................phh@herlufsholm.dk Peter Neidel, faglig koordinator................... pne@herlufsholm.dk Philipp Baunsgaard Koll, lektor...................pbk@herlufsholm.dk Richard Hannon, faglig koordinator.............rha@herlufsholm.dk Samuel Veng Sieck, lærer............................... ssi@herlufsholm.dk Signe Arvedlund, årsvikar............................. sea@herlufsholm.dk Signe Thylstrup, lærer.................................. sth@herlufsholm.dk Sofie Bai, lektor............................................sba@herlufsholm.dk Steen Mouridsen, lektor............................. smo@herlufsholm.dk Thomas Grønlund Nielsen, lektor................tgn@herlufsholm.dk Trine Bie-Olsen, lektor.................................tbo@herlufsholm.dk Trine Lohse Røntorp, lærer............................ tlr@herlufsholm.dk


H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

5


Å

r s s k r i f t

j u n i

2 0 2 2

Skolens læge

Ingeborg & Erick Thürmers Legat: Amin Xapana, 3x (D) Pernille Dietz legat (idrætslegatet): Luis Carl Jørgensen, 3b (D) Gamle Rektors legat: Peter Riegels Østergård, 3b (K) Gnistens Mindelegat: Alberte hjelme, 3x (D) Helge og Merete Finsens Legat: Kristine-Sofie Halfdan Petersen, 3a (K) Indtryk fra Herlufsholm – udskæringer af bygninger fra skolen: Casper Lonsdale, 3b (K), Emilie Herbo, 3v (K), Esther Toft Olufsen, 3a (K), Anne Caroline Kjelquist Wistoft, 3v (D), Mathilde Bolvig Hansen, 3i (K), Albert Jels Eilgaard, 3b, (D) De Meyerske eksamenspræmier: Mathilde Colbjørn Holst, 3a (D), Peter Riegels Østergård, 3b (K), Clara Victoria Brown, 3i (K), Paris Ebony Adcock, 3i (K) Kong Konstantin Æresmedalje: Josephine Davgaard Jakobsen, 3x (D)

Speciallæge i almen medicin, Leif Sehested, foretager rutinemæssige undersøgelser og fører tilsynet med forskellige sundhedsmæssige forhold vedrørende skolelokaler og er samtidig skolens huslæge.

Tilsyn med Fysisk/kemisk samling Lektor Henrik Schnack-Petersen, lektor Christian Videnkjær og lektor Niels Arnt.

Ledende bibliotekar Kasper Støvring og lærer Josephine Hartmann.

Boginspektor Christoffer Miller Dahl (gymnasiet): cmd@herlufsholm.dk

Bogdepotansvarlig Signe Thylstrup (grundskolen)

Eksamener sommeren 2021

Maximillian Gloerfelt-Tarp, 3i, modtog et sæt sølv lysestager med indgravering ved afleveringen af ”Kagerne”. Peter Riegels Østergaard, 3b, modtog manchetknapper i sølv ved aflevering af ”Ellipsen”.

Gymnasiet: Naturvidenskabelige studieretninger: 24 elever dimitterede. Samfundsvidenskabelige studieretninger: 32 elever dimitterede. Samfund og business: 20 elever dimitterede. International Baccalaureate Diploma (IB): 18 elever dimitterede.

Følgende legater er uddelt til elever ved skolens juleafslutning 2021 M.B. Melchiors legat: Barbara Bendix Glaser, 3a (K) o g Mathilde Agerbo Notten, 3i (K) Halls Mindelegat: Philiph Bjørk, 3i (K) Det Grevelige Moltkeske legat: Simone Bidsted, 3x (D) Provst H. Lunds legat: Simon Graakjær Laursen, 3v (K) Julelegatet: Frederikke Martens, 3x (D)

Grundskolen: 75 elever bestod Folkeskolens Afgangsprøve (FP9). 19 elever bestod Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (FP10). Ved skoleårets start 2020/2021 uddeltes til to elever: Kammeratskabsstagerne (”Kagerne”): Maximillian Gloerfelt-Tarp, 3i (K) Ellipsen: Peter Riegels Østergaard, 3b (K)

Fra andre fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget tilskud til skolens aktiviteter, herunder moderationer:

Ved dimissionen 2021 tildeltes nedenstående legater

Til finansiering af solcelleanlæg:

The Helen Lee Doherty Lassen Fund (2.900.000 kr.)

Herlufsholmfondens Rejselegat: Carl Johan Quistgaard, 3b (K) Asbæks Wilhelm Freddie mindelegat: Paris Ebony Adcock, 3i (K) Næstved Museums historielegat: Villads Zachariasen, 3x (D)

6

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

Til finansiering af nye toiletter Klostergården: H.C. Sonnes Fond af 1952 til fremme af skoleformål på Herlufsholm (1.800.000 kr.).

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Til finansiering af nyt skolekøkken: Orifarm Group A/S for Familien Bøgh-Sørensen (300.000 kr.)

Til finansiering af to padletennis baner: Herlufsholm-Fonden (666.000 kr.)

Til finansiering af uderum på Spladsen: Villum Fonden (519.545 kr.)

Til finansiering af scholarshipelever: Oakentree ApS (157.000 kr.), Niels Nielsen (100.000 kr.), Philip S. Thorsen (10.000 kr.) Søren Truelsen (10.000 kr.) Andreas Lehmann (300.000 kr.),

Til finansiering af elevaktiviteter: Mister i Næstved (100.000 kr.) Michael Korch (51.500 kr.) Musikanlæg Ingeborg & Erick Thümers legat (48.000 kr.)

Til finansiering af moderationer: Herlufsholm-Fonden (800.000 kr.), Fonden Herlufsholm Skoles Legater (150.000 kr.), Fabrikant Chas. Otzens Fond (100.000 kr.), H.C.Sonnes Fond af 1952 til fremme af skoleformål på Herlufsholm (52.190 kr.)

Legater til elever: Herlufsholmfondens Rejselegat (10.000 kr.), Carlsen-Langes Legatstiftelse (3.000 kr.), Pernille Dietz (500 kr.)

Til vedligeholdelse af skolens samlinger m.v.: Fonden Herlufsholm Skoles Legater (118.377 kr.).

Til nyanskaffelser til skolemæssige formål: Herudover er der i løbet af 2021 indsamlet i alt 39.500 kr. til skoleudvikling.


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

Elever i skoleåret 2021/2022 I den følgende fortegnelse er disciplene i skoleåret 2020/2021 anført klassevis:

6A Albrechtsen, Nynne Sofie................................................Glumsø Bara, Sara Christensen, Alexander Tue............................................Ringsted Dall, August Hensel....................................................... Næstved Ellingsen, Anne-Sophie Olympia.......................................Korsør Hovmand-Jensen, Karla Mai Skovbæk.............. Karrebæksminde Jespersen, Filippa Vinther Mosby................................... Næstved Johannesen, Asta Min-Seo Henckel................................ Næstved Johansen, Nicolas Malte................................................. Næstved Kofoed, Anna Joo........................................................... Næstved Naerbout, Morgan Huldtgren........................................ Næstved Opiola, Sebastian Bøge................................................... Næstved Petersen, Jakob Sten....................................................... Næstved Rossen, Vitus Buchardt.................................................. Næstved Secher, Kaya Veng.............................................................Haslev Wallin, Kasper Mikkel.............................................. Holmegaard Wester, Anna.................................................................. Næstved Wimmer, Marie Lund.................................................... Næstved

6B Amundsen, Maia............................................... Karrebæksminde Bakstad, Mikkel Bøje..................................................... Næstved Balatharan, Lausaana................................................ Holmegaard Bara, Jasin Elias Christiansen, Freja Holmehøj......................................... Næstved Craig, Emil Christian..................................................... Næstved Ejsing, Jarl Valdemar Corfitz........................................Langebæk Frederiksen, Cecilie Anna Klatt...................................... Næstved Hansen, Johanne Aastrup Kjær................................. Nykøbing F. Hollender, Ulrikka Westerdahl....................................... Næstved Leth, Freja Druskeit....................................................... Næstved Meding, Carl Christian.................................................. Næstved Nonbo, Josephine Nygaard............................................. Næstved Pannbacker, Albert Felix................................................. Næstved Thygesen, Athene Anni-Lilly Schou.................. Karrebæksminde Vistisen, Sander Noes..................................................... Næstved Winther, Nanna Victoria Juul.........................................Glumsø

Holtze, Olivia Sommer................................................... Næstved Johansen, Esther-Marie Harting..................................... Næstved Kjeldsen. Kirsten Engelstoft........................................... Næstved Larsen, Sirius Nørgaard.................................................. Næstved Larsen, Valdemar Østerlund........................................... Næstved Madsen, Caroline Funch................................................ Næstved Møller, David Degnbol........................................................ Faxe Olsen, Oscar Kildemark................................................. Næstved Pedersen, Peter Lyngsie................................................... Næstved Petersen, Mathias Houmann.................................... Holmegaard Rasmussen, Talulah Aiko................................................ Næstved Reedtz-Thott, Eloise Caroline Dagmar Sophie............... Næstved Sieck, Liva Bjerkesmoen Veng........................................ Næstved

7B Andersen, Andrea Møller............................................... Næstved Hansen, August Holm.................................................... Næstved Hoff-Clausen, Laura....................................................... Næstved Huang, Anni.................................................................. Næstved Jensen, Mathias Skovgaard............................................. Næstved Jensen, Maja Tecza Brandt.............................................. Næstved Jørgensen, Katrine Hovgaard....................................Herlufmagle Karberg, Nicoline..................................................... Holmegaard Karlsen, Georg Ejvind.......................................................... Sorø Madsen, Helena Flindt................................................... Næstved Nielsen, William Bobo.............................................Herlufmagle Parkhøi, Ingrid Charlotte Bisp........................................ Næstved Pedersen, Noah Jæger............................................... Holmegaard Sieck, Hannah Bjerkesmoen Veng.................................. Næstved Terp, Mehria.................................................................. Næstved Thygesen, Elias Schou....................................... Karrebæksminde Villquist, Martin............................................................ Næstved Wester, Laura................................................................. Næstved

7A Alexandersen, Markus.................................................... Næstved Christensen, Simone...................................................... Næstved Christensen, Mie Walsø..................................... Karrebæksminde Hanghøj, Valdemar Skovborg...........................................Slagelse Hass, Elvira Sophie-Amalie............................... Karrebæksminde Heerwagen, Jens Ole...................................................... Næstved

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

7


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

7C Akkan, Lara Sina..............................................................Slagelse Andersen, Jonathan Engelbrecht..................................... Næstved Bakstad, Magnus Bøje.................................................... Næstved Calum, Amalie Alberte Raft.............................................. Præstø Cuber, Melanie Groe............................................................ Faxe Damm, Rasmus................................................. Karrebæksminde Daugbjerg, Emilie Elisa Hoogenboom........................... Næstved Herbst, Mika James........................................................... Præstø Kannegaard, Alma Amalie........................................ Holmegaard Krohn, Andreas Sten................................................... Fuglebjerg Mastrup, Helen Kold........................................................Haslev Porter, Livia.......................................................................... Sorø Ring, Emily Stoneman................................................... Næstved Steen, Josefine Højgaard........................................... Holmegaard Steenfat, Josephine......................................................... Næstved Steensberg, Ida-Sofie Kruchov.................................. Holmegaard Yücel, Asker Osman Holm............................................. Næstved Özdemir, Zagros............................................................ Næstved

8A Bluhme, Line Rahr......................................................Middelfart Camitz, Emma Josefine...................................................Glumsø Duus, Mira.................................................................... Næstved Frank, Isabella Wøldike.................................................. Næstved Greve, Emil August Valentin.......................................... Næstved Hollenborg, Emil Benjamin Ibrahim Albert................................ Juul-Andersen, August.....................................................Glumsø Kulik, Jakub Filip.............................................. Karrebæksminde Larsen, Andrea Hedegaard.............................................. Næstved Levy, Lilje Rose..............................................................Gentofte Lund, Gregers Erik Heiberg........................................... Næstved Martens, Noah Valdemar Holm..................................... Næstved Nielsen, Alberte Maria Quaade..................................... Rønnede Simonsen, Rasmus Bødtger............................................ Næstved Steenfat, Matias.............................................................. Næstved Thestrup, Mads.............................................................. Næstved Ulv, Amanda Roar................................................. København Ø Wilstrup, Loke............................................................................

8B Andersen, Victor Karrebæk............................................ Næstved Christiansen, Julian William Gertz Sthaalros.................. Næstved Christiansen, William Steffen Møller................................Haslev Degnebolig, Frederikke Skovborg................................... Roskilde Ejsing, Ulrik Frederik Corfitz.......................................Langebæk Frederiksen, Elias Aaslev................................................. Næstved Hagemann, Mads Christian Høchendorff...................... Næstved Hansen, Alberte Kusz Bigum.......................................... Næstved Harbo, Sadie May Friis................................................... Næstved Johansen, Sofie Ingeborg Egebjerg.................................. Næstved Kjellberg, Rasmine......................................................... Næstved Knudsen, Emmely Gangsted.......................................... Næstved Kæregaard, Vilma Primdal...................................Frederiksberg C Mayland, Victoria Romme............................................. Næstved

8

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Michaelsen, Manya Agger.............................................. Næstved Nielsen, Gustav Skytte Øland........................................ Næstved Porter. Matthias.................................................................... Sorø Rosenkvist, Sofie Neerup................................................ Næstved Skovbjerg, Christian Jørgen......................................................... Thanthrige, Niklas M. Peththa....................................... Næstved Xu, Nikke Le Tong............................................... Faxe Ladeplads

8C Gerner, Mikkel............................................................................ Hansen, Mikkel Hvitfeldt................................. Karrebæksminde Harsdal, William Valdemar............................................ Næstved Hoff-Clausen, Malthe.................................................... Næstved Johst, Emma Louise......................................................... Dragør Jürgensen, Laura Amalie Stolt.................................. Holmegaard Jørgensen, Lisa-Eline Benedictus.................................... Næstved Kurek, Oscar August...................................................... Næstved Larsen, Ella Børnig......................................................... Næstved Mandrup, Line............................................................... Næstved Petersen, Mikkel Kjærsgaard..................................... Holmegaard Rasmussen, Frederik Bjørn....................................... Holmegaard Ratgen, Frederik Flackeberg........................................... Næstved Richter, Malou......................................................... Holmegaard Rusinowski, Maciej Jakub.............................................. Næstved Skotte, Alexander Wester................................................ Næstved Toft, Nanna Bruunshøj............................................ Holmegaard Tribler, Karla Marie...........................................................Haslev Villadsen, Micka Due..................................................... Næstved Winkel, Sille Olympia Pallisgaard............................. Holmegaard Albrechtsen, Fridamarie Johanne.....................................Glumsø Broe-Brøndum, Una...................................................... Næstved Buckflash, Nicolas.......................................................... Næstved Christensen, Sille............................................................ Næstved


E

Donau, Alexander Scheel............................................... Næstved Duus, Emma Sophia Gren....................................... Holmegaard Hartvig, Arthur Conrad Harder..................................... Næstved Hartwig, Jack August.............................................Augustenborg Jacobsen, Rigmor Vestergaard......................................... Næstved Langebæk, Aske Bøgelund.............................................. Næstved Larsen, Max Meisner...................................................... Næstved Lund, Niels Frederik Heiberg......................................... Næstved Mejnertsen, Lykke Guldborg.............................................Haslev Niall, Alexander Jens Christopher.................................. Næstved Pedersen, Valdemar Michael Chaiyawat.........................Bagsværd Poulsen, Julie Eleonora Kjær........................................... Næstved Rasmussen, Hjalte Kjær.................................................. Næstved Rexen, Viktoria Hartmann............................................. Næstved Theilgaard, Olivia Rosenkilde........................................ Næstved Vistisen, Gry Noes......................................................... Næstved Winther, Johannes Levin................................................ Næstved

9B Bach, Maja Levin........................................................... Næstved Christensen, Andrea Kaipainen............................ Faxe Ladeplads Daugbjerg, Sebastian Hoogenboom............................... Næstved Fürst, Kalle Christian.......................................................... Køge Hansen, Elise Margrethe Einarsdottir............................. Næstved Høstbo, Magnus Bentsen............................................... Næstved Jessien, Freja Blaabjerg.................................................... Næstved Kjellberg, Filippa............................................................ Næstved Knarreborg, Alfred Østergaard....................................... Næstved Lund, Astrid Gert........................................................... Næstved Lund, Sarah van Weezel................................................. Næstved Lundstrøm, Patricia...............................................Rungsted Kyst Markhovska, Nina.......................................................... Næstved Nielsen, Ludvig Hesselberg............................................ Næstved Rasmussen, Daniel Kjær....................................................... Faxe Styrbæk, Caroline Vindfeldt.........................................Grindsted Vezendi, Gergø..........................................................Kalundborg Villquist, Thomas........................................................... Næstved Wamsler, Sara Christine Bennett................................................. Wolff, Oskar Berner.......................................... Karrebæksminde Aasted, Rose-Marie Thorup.................................... Klampenborg

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

Nygaard, Christian Mosevang.............................. Veksø Sjælland Olsen, Mille Sofie Røhmer............................................. Næstved Rasmussen, Frederik Hesselberg............................... Holmegaard Rasmussen, Lærke Bendix........................................................... Reedtz-Thott, Holger Valdemar Carl Gustav.................. Næstved Wennicke, Cathrine Aae................................................. Næstved

9D Bach-Sørensen, Mads.......................................... Charlottenlund Bigari, Daniel Maleki..............................................Frederiksberg Blinkenberg-Thrane, Rebecca Mignon................................. Give Brixhuus, Victoria Sahner................................................Horsens Brockenhuus-Schack, Vilhelm Bille..........................Nørre-Alslev Gernaa-Knudsen, Kathrine.............................................Hellerup Haldan, Jacob Nicolai Escherich....................................... Virum Hoffmann, Ella Vangsted.......................................København K Kirsch, Katharine Amalie............................................................ Mahrt, Philip Rosenberg..................................... Charlottenlund Ræbild, Cæsar............................................................................. Rønnow, Lea...............................................................Hedensted Schultzer, Emilie Løj........................................... Charlottenlund Strecker, Ava Jade................................................ Charlottenlund Thomsen, Sofia Stepanova..............................................Ringsted Truelsen, Clara Lykke............................................. Klampenborg Whitebridge, Kristian Valentine.....................................Hellerup Willems, Annabella Victoria................................... Klampenborg Willumsen, Alberte Laura Lykken............................................... Yttesen, Caroline Bom............................................Stubbekøbing

9C Andersen, Ella Bork........................................................ Næstved Bender, Agnete Johanna Lunde...................................... Næstved Christiansen, Tobias Mill................................................ Næstved Damsgaard, Josefine Louise Corbo................................. Næstved Franck, Leonora Eskelund.............................................. Næstved Fønss-Jørgensen, Laura Sofie Nørvang........................... Næstved Hassan, Mariah Chadi.................................................... Næstved Holtze, Sophia Sakina Kümmel...................................... Næstved Hornsleth, Holly Aurora Høeg.......................................Hellerup Høyer, Marius Bruun...............................................Herlufmagle Kirby, Sofie Bak..................................................................Dubai Nielsen, Camilla Louise Mundeling................................. Sverige

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

9


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

10GO Benzon, Oline Christine Cecilie..........................Frederiksberg C Bernstorff, Inger-Lara.............................................. Randers NØ Bjerkesmoen, Emma.........................................................Haslev Bruun, Conrad Michael................................................... Bryrup Christiansen, Victoria Dorthea Munk............................... Rødby Gjørup, Marcus...................................................... Solrød Strand Houth, Christian Stevns.................................................. Vedbæk Kornbech, Ida................................................................ Næstved Mikaelsen, Frederikke Sofie Rygaard.................................. Greve Nielsen, Marius Engrob.......................................Frederiksberg C Nielsen, Villads Thomas Troelsfeldt................................. Schweiz Pedersen, Amalie Lind..................................................Holstebro Pedersen, Magnus Kristof.................................... Charlottenlund Plas, Eline Sophie...........................................................Hellerup Porsild, Christopher Thanawat...................................... Thailand Svensson, Oscar Muderspack....................................... Hørsholm Sørensen, Laura Refstrup................................................... Ølgod Sørensen, Martin Peinado............................................... Spanien Sørensen, Ian Peinado..................................................... Spanien Tranberg, Willads Albert Jørn.........................................Hellerup von Gehren, Carl Christian........................................... Tyskland Özcay, Ganimé Folkmann.............................................. Næstved

1A Allerup, Valdemar Emil Nobel................................. Fredensborg Bech, Frederik Linnemann.............................................. Schweiz Christensen, Marie-Elisabeth Leonora Hansdatter......København S Hagemann, Caroline Høchendorff................................. Næstved Hansen, Emmelie Staack..................................................... Rude Hansen, Gustav Emil Hjorth............................................Haslev Hartmann, Kathrine...................................................... Næstved Jensen, Adam Bang......................................................... Holbæk Jørgensen, Laurits Theophil............................................Søllested Krohn, Elizabeth Mary Sten........................................ Fuglebjerg Nielsen, Senta Grønlund................................................. Værløse Nielsen, Christopher Marius Frost.................................. Næstved Pannbacker, Wilhelm Maximillian Kirkensgaard..............Maribo Petersen, Asta Herbst Windfeld......................................... Præstø Plaugmann, Cassandra Benedikte..........................Rungsted Kyst Schilling, Frederikke Carolina Kjørup...................... Nykøbing F. Thorlaksen, Sander Asbjørn................................Frederiksberg C Tångberg, Lea Kongstad................................................. Næstved Vinther, Elizabeth Kaas...................................................... Holte

1B Bladt, Benedicte..................................................................Hasle Christensen, Gitte Tue....................................................Ringsted Gudbergsen, Theodor Riegels................................... Herlufmagle Heimburger, Therese Holt......................................København K Hoffmann, Carla Christiane........................................... Næstved Jensen, Gustav Toftegaard Marbjerg......................... Holmegaard Knudsen, Sine Uno................................................... Albertslund Kragh, Katrine............................................................... Næstved

10 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Lück, Karen Elisabeth......................................................Tønder Madelung, Camille Elisabeth.......................................... Næstved Nielsen, Anna Emilie Dyhr............................................ Næstved Nielsen, Mads Boye........................................................ Ålsgårde Pedersen, Mayra Sophie....................................... Charlottenlund Pedersen, Luna Strunz.................................................... Næstved Pedersen, Cecilie Malou Lundø.....................................Silkeborg Pedersen, Nikolaj Victor Richardt Koszewski...................Slagelse Petersen, Bejay....................................................................Hasle Petersen, Laura Sten....................................................... Næstved Rasmussen, Johannes Bülow..........................................Snertinge Rasmussen, Vicktoria Josephine Gottschalck.................. Næstved

1i Bakstad, Emilie Bøje...................................................... Næstved Christensen, Maria Lucia Zaballos...................... Charlottenlund Ferreira, Kiami Henda Amadeu........................................ Angola Grau, Sofia Isabel Huerta-Murillo.............................. Tisvildeleje Hyttel, Daniel Otterstrøm............................................... Schweiz Jakobsen, Sofia Ruocco....................................................Monaco Jørgensen, Nicolai Nguyen............................................. Vietnam Kirby, Marie Bak........................................................ Abu Dhabi Kristiansen, Sofie Remmen.................................. Charlottenlund Kurrild-Klitgaard, Catharina Elisabeth....................Frederiksberg Langebæk, Hjalmar Bøgelund........................................ Næstved Lippmann, Natasha Ortiz.................................................Mexico Lisse, Benjamin Bechgaard............................................. Næstved Lok, Oliver................................................................Hong Kong Mortensen, Sofia Ying..........................................................Kina Nannini, Anna Victoria Holm.................................... Abu Dhabi Rasmussen, Vilma Alma Hanna.........................................Dubai Sandberg, Axel Sejer...........................................................Norge Thomsen, Emma Louise............................................... Tyskland Thostrup, Oscar Johan Gad........................................... Holland Visted, Jeppe Usen....................................................... Singapore

1V Arffmann, Anna Maria...........................................................Egå Arffmann, Camilla.................................................................Egå Banke, Anne-Sofie Anskjær............................................ Næstved Bjørn, Mille Marie Lind........................................ København Ø Danry, Anna Thomsen....................................................... Greve Faber, Charlie Wilhelm................................................... Vedbæk Frøslev, Philip Oschätzchen........................................... Højbjerg Larsen, Isabella Sørine Juhl................................................ Herlev Madsen, Porscha Schneider................................... København Ø Nemmûra, Klêra..............................................................Letland Paustian, Annabel Molise Møller....................................Hellerup Rechnitzer, Anna Meldgaard.......................................Middelfart Strange, Emmelie Nell Werlin.................................. Nykøbing F. Uhrenholt, Axel...........................................................Odense M Valdemar, Christian..................................................................... Wedell, Tido Christian Emil Korsbek................................... Ejby


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

2A

1X Andersen, Noah Christian..............................................Malaysia Christensen, Sofie Beyer................................................. Næstved Dahl, Clara Rigmor Hommel.............................................Karise Ehrenskjöld, Sarah-Christine Louise......................Rungsted Kyst Frandsen, Sandra Grønborg............................................ Næstved Hansen, Carl-Emil Lyngby................................................ Rønne Jakobsen, Emma Davgaard....................................... Holmegaard Jensen, Frederik Damsboe Holgersen.............................. Lundby Kristianson, Stephan Holger..................................... Holmegaard Løwe, Matilde Amalie Stige............................................ Næstved Mehnke, Celina Ejland...................................................... Farum Mucha, Frederikke Matilde Weise.................................. Næstved Nikolajsen, Axel Bang....................................................... Østrig Perdawood, Tara Sharaf.................................................. Næstved Rasmussen, Josefin Camille..............................................Lyngby Skovbjerg, Alexander Johannes.......................................... Præstø Sørensen, Philip Nikolai Alenov............................. Solrød Strand Sørensen, Marcus Alexander Damgaard.......................... Holland Xapana, Lara.................................................................. Næstved Ünsal, Jakob................................................................... Næstved

1Z Als, Emilia Ulricke Holmstrup.......................................Hellerup Bork, Emily Rose Søholt..................................................Lyngby Carlsen, Lucas Emil............................................. Charlottenlund Christensen, Victoria Margaux Frausing.................... Kerteminde Duckert, Krisfine Olivia.............................................. Hørsholm Estrup, Augusta Thalia...................................................Gentofte Hørsholt, Caroline Eva........................................ Charlottenlund Juul-Larsen, Elliott Christian Iermiin.............................Hellerup Larsen, Caroline Bøgh..................................................... Spanien Larsen, Mikkel Klingenberg........................................Karlslunde Lindh, Oliver Michael................................................................. Møller, Thilde Strandby..................................................Gilleleje Nymann, Philip Sebastian................................... Charlottenlund Palskov, Silke Hjorth...................................................Karlslunde Petersen, Sofia Frederikke Ross.......................................Hellerup Rosenstand, Rosemarie....................................................... Ringe

Andersen, Sebastian Wind........................................Herlufmagle Elkjær, Ea Schmidt............................................................ Virum Gartoft, Marius August Skovgaard...........................Vordingborg Grønborg, Anna Flora........................................................Karise Lassen, Valdemar August Danneskiold..................... Holmegaard Møller, Freya Strandby....................................................Gilleleje Nielsen, Smilla Fiona......................................................Helsinge Nyboe, Ann-Sophie............................................................ Ringe Priess, Sebastian Andreas Fiellau.....................................Hellerup Rasmussen, Jakob Hjorth............................................... Næstved Reedtz-Thott, Ludvig Otto Axel Knud........................... Næstved Street, Mads Korsgaard...........................................København K Sørensen, Mathilde Kjærhus........................................... Næstved Vejlsgaard, Tobias Nikolaj Sihm...................................... Schweiz Willumsen, Tenna Josefine Gamrath..............................Hellerup

2B Boe, Coco Aimee.................................................. København Ø Braad, Sofia Kathrine Steenstrup....................................Gentofte Castenskiold, Georg Alexander........................................ Holbæk Christiansen, Charlotte...................................................... Greve Due, Frederik Friborg.................................................. Hørsholm Groth, Mathias............................................................... Næstved Gylvin, Rosa Hinsch......................................................... Østrig Harrebye, Sylvester Weng.......................................... Lunderskov Hedegaard, Sofie Helene Lützhøft..................................Hellerup Høyer, Emma Bruun................................................Herlufmagle Jensen, Noah Elias Rosenkilde Langmark....................... Næstved Jensen, Jonas Vincentz.................................................... Næstved Juul-Andersen, Sara.........................................................Glumsø Kristensen, Maja Tulstrup.............................................Silkeborg Lange, Kristian August......................................................Ørbæk Laursen, Rasmus Max..................................................... Suldrup Liedner, Amalie Augusta..................................................... Holte Magnussen, Villads Emil Hall....................................... Brønshøj Reventlow-Mourier, Valdemar........................................Hellerup Rosenfalck, Gilbert Karl........................................Storbritannien Stenskrog, Michele.........................................................Hjørring Sylvest, Karl-Emil Bredahl.............................................Silkeborg Tolfjord, Emilie Cecilie.................................................. Næstved

2i Bast, Klara Kristine......................................................... Schweiz Christensen, Rasmus Holst.................................................Norge Danielsen, Cornelius August Love.................................... Sverige DeMoss, Roland Dane...............................................Californien Gøttler, Lotus.................................................................... Præstø Haxthausen Nielsen, Philip................................................Dubai Jung, Romy................................................................... Tyskland Kristiansen, Luca Cristiano Kenza................................... Bahrain Langhave, Silje Sofie Sloth............................................... Aalborg Longhi, Livia Gloria...........................................................Dubai Mortensen, Sofie..................................................................USA Nielsen, Sophie Lund Møller...........................................Billund

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 11


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

Pedersen, Louis Valdemar Hybertz Bache.........................Billund Rasmussen, Gustav.............................................................Dubai Rasmussen, Callum Thurmond Them............................ Vietnam Viereck, Rosemarie...........................................................Belgien

2V Anderson, Frida Brøgger.......................................... Randers NV Berlin, Katrine............................................................. Toreby L. Butina, Anna Bjerke Rosenkilde...................................... Schweiz Christensen, Oscar Daugaard............................................. Holte Duus, Lucas Gren.................................................... Holmegaard Enggaard, Jacob............................................................... Aalborg Fabienke, Nina Marie.............................................Stubbekøbing Hamilton, Amalie.............................................................. Holte Jakobsen, Josefine Lund...................................................Stenløse Kehler, Kian................................................................................ Kristensen, Anna Eleonora................................................. Varde Kronshage, William-Philip.................................. Munke-Bjergby Lauritzen, Tilde Arentoft................................................. Aalborg Laursen, Vilhelm Bech....................................................... Holte Mærsk-Møller, Oluf William.......................................... Næstved Petersen, Karoline Halfdan............................................ Thailand Ranzau Hansen, Jorn...................................................... Holland Remmer, Emilie Gitte Holmsted..................................... Vedbæk Reventlow, Mathias Conrad...........................................Hellerup Skeel, Holger Christian....................................................Åbybro Søbye, Bertram Cornelius Herredsbjerg..................København K Ullersted, Kristoffer.............................................................Valby von Lüttichau, Anouska Ingeborg....................................Maribo

2X Bluhme, Nina Rahr.....................................................Middelfart Cebula, Magdalena...................................................................... Clausen, Caroline Natcha Friis....................................... Næstved Hass, Emma...................................................... Karrebæksminde Haugsted, Annabella...................................................... Næstved Jacobsen, Ingrid Regitze Vestergaard............................... Næstved Jakobsen, Ludwig Ravnholdt.......................................... Næstved Kopp, Josephine Amalie.............................................................. Libens, Caroline Løvstad............................................... Højbjerg Lund, Kitara Isabella Mfinanga...................................... Næstved Petersen, Olivia Sten....................................................... Næstved Pilemand, Pauline Isabella.............................................. Næstved Rasmussen, Rosa Elisabeth Fuchs................................................ Restrup, Alexander Nicolai............................................. Næstved Sønder, Viktoria Bartholdt Berend.................... Karrebæksminde Wennicke, Christoffer Aae............................................. Næstved Xapana, Mina................................................................. Næstved

2Y

Bernstorff, Carl-Johan............................................. Randers NØ Hansen, Lauritz Bonde.............................................Nørre-Alslev Hansen, Jens Grøndal.......................................................Haslev Hollenborg, Jasmin Salma-Noria Olivia......................... Næstved Jensen, Simikka Dueholm............................................ Nordborg Jørgensen, Camilla................................................... Holmegaard

12 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Kampp, Christian Alvarez........................................ Holmegaard Lange, Isabella Walther.................................................. Rønnede Nielsen, Alexander Tandrup........................................... Næstved Rudby, Oskar................................................................. Næstved Sakhat, Max Thomas Loft.......................................Frederiksberg Sønder, Louise Høybye.................................................. Næstved Vitale, Amalie Bentin..................................................... Næstved Willems, Victor Alexander..................................... Klampenborg Ørum, Birk Bastian Zwicky............................................ Næstved

3A Banke, Jakob Anskjær................................................... Singapore Bertelsen, Mie Marlene................................................. Thailand Bitsch, Carl Christoffer Hein...................................Vordingborg Bruun, Zahra Anna........................................................ Næstved Dahl, Cindy Kaya Hommel...............................................Karise Dark, Clara Marie Regnar.............................................. Næstved Glaser, Barbara Bendix.................................................. Ølstykke Hansen, Emilie Cruckov................................... Karrebæksminde Hasemann Rydén, Louise...........................................Tappernøje Jacobsen, Anna Ingeborg Engelbrecht................... København Ø Jespersen, Soffi Bruun................................................. Randers C Kiertzner, Anna Bay....................................................... Næstved Koudal, Conrad Georg Busk....................................Herlufmagle Kristensen, Benedicte Wøhlk Sandbæk....................................... Kronshage, Carl-Christian................................... Munke-Bjergby Larsen, Victoria Therese Juhl............................................. Herlev Møller, Tobias Strandby...................................................Gilleleje Møller, Frederik Stenholm.............................................. Næstved Møller-Jørgensen, Thomas......................................... Humlebæk Nygart, Magnus Bay....................................................... Ålsgårde Olsen, Luna Jønsson...................................................... Næstved Pallisgaard, Sofie Victoria............................................... Næstved Petersen, Julie Havegård................................................. Næstved Roed, Benedicte Ulrikke................................................. Næstved Thyregod, Alina....................................................Storbritannien


E

l e v e r

i

s k o l eå r e t

2 0 2 1 / 2 0 2 2

3B Bladt, Kristine.....................................................................Hasle Calum, Pelle Emil Raft...............................................Tappernøje Donau, Amalie Scheel.................................................... Næstved Hannibal, Matilde Birk.................................................. Næstved Hansen, Klara.....................................................................Fakse Helverskov, Asta Oppermann............................................Korsør Holm, Nikolai Victor Damkjær..................................... Næstved Jensen, Nabila Desta Maharani....................................... Næstved Larsen, Frederikke Klingenberg...................................Karlslunde Leckl, Ann-Louise Huynh......................................... Odense SØ Nielsen, Salisa................................................................Brøndby Niro, Annabella Dragovic Emdal....................................Hellerup Olsen, Laura Lundtorp................................................... Næstved Pedersen, Sara Stanic.................................................... Grønland Secher, Jonas Tao Raaschou.................................................Vejby Skovmand, Mikkel Braum.............................................. Næstved Thersell, Alicia Maria Gabiro............................................. Høng Vendel-Eriksen, Alexander Xavier............................. Fredensborg Vind, Nonni Margaretha Elsa.................................... Odense SØ Willumsen, Johan Michael Lykken........................ København Ø

3i Bjørk, Philiph................................................................ Thailand Kristiansen, Nathalie Berndt........................................... Schweiz Laursen, Mia Pinsha.....................................................Syd Korea Lippmann, Nicole Ortiz...................................................Mexico Lisse, Josefine Bechgaard................................................ Næstved Longhi, Fiona Isabel............................................... Solrød Strand Maurer-George, Lucas Kian........................................... Frankrig Notten, Mathilde Agerbo............................................ Syd Afrika Petersen, Mia Elisa Ward......................................................USA Roques, Elise....................................................................Belgien Sandberg, Ea Johanne.........................................................Norge Steffensen, Linea Vishof Fredensborg

3V Albertsen, Mathilde Mandal........................................... Århus C Andersen, Leah Itiuna Vaiaoga Voulund....................... Fredericia Bille, Emerentze Caroline............................................... Næstved Bitsch, Josephine Benedicte Hein.............................Vordingborg Brockenhuus-Schack, Vincens Bille..........................Nørre-Alslev Fensvig, Lily Agnete...............................................København K Gieseler, Marc................................................................ Roskilde Hansen, Sofie Caroline Juel......................................Vordingborg Iuel, Thalia Marie Kirstine........................................ Kerteminde Kæregaard, Marius Primdal............................................ Næstved Laursen, Simon Graakjær.............................................Holstebro Lerche-Lerchenborg, Cornelia Emma Sophie............Kalundborg Linck, Arthur Leonhard Eldevig..................................... Næstved Lindegaard, Frederikke Rodh Ramshart........................ Hadsund Nielsen, Linus Nikolai Lund................................. København Ø Obel, Carl Emil.................................................................. Langå Paustian, Caroline Ingrid Møller....................................Hellerup

Petersen, Line Sofie Klindt.............................................. Aalborg Qiu, Caroline Ziyi..................................................København V Quistgaard, Ida Emilie...............................................Glamsbjerg Roed, Bastian Ulrik........................................................ Næstved Truelsen, Anna Lykke.......................................... Charlottenlund Uhrenholt, Andrea......................................................Odense M Aandahl, Thomas Peter................................................... Vedbæk

3X Andersen, William Nicolai Elgaard................................. Næstved Bidsted, Simone.................................................................. Rude Blixencrone, Emilie Gliese.............................................. Næstved Brædder, Sofie Hejn....................................................... Næstved Bønløkke, Theodor Laurits............................................. Næstved Capion, Emma............................................................... Næstved Christensen, Frederik Beyer............................................ Næstved Cochrane, Lynn Kieu Bøgh............................................ Roskilde Franck, Harald Eskelund................................................ Næstved Heimburger, Regitze Holt.............................................. Næstved Helge, Frederik Bornemann..........................................Kokkedal Holm, Josephine Boye.................................................... Næstved Jensen. Oliver Juul............................................... Faxe Ladeplads Klausen, Laura Hedegaard.............................................. Næstved Koch-Müller, Oscar...........................................................Haslev Larsen, Freja Helene Holm..................................Fakse Ladeplads Lemeille, Sophie Hermann............................................. Næstved Martens, Frederikke Hovland............................ Karrebæksminde Mikkelsen, Puk...............................................................Nørager Nielsen, Line With......................................................... Næstved Pommer, Alexander Sofus............................................... Næstved Rolandsen, Julie Marie................................................... Næstved Simonsen, Johan Norheim................................................Haslev Søgaard, Camilla Kirstine.................................................... Rude Tångberg, Line Kongstad............................................... Næstved Wulff-Andersen, Gorm........................................................ Sorø

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 13


G

r e a s e

-

2 .

g

2 0 2 2

s k o l e k o m e d ie

2.g skolekomedie 2022

”You are the one that I want ooh, ooh, ooh, honey…”

Filmen “Grease” har jeg vel set en 5-6 gange og kan formentlig en del af sangene næsten udenad. Stor var min glæde derfor, da 2g annoncerede, at ”Grease” var deres kommende skolekomedie. Vi har i studievejledningn kontor lige ved siden af Agora, hvor prøverne foregik, så jeg tør roligt sige, at vi fik det hele med. Lige fra den spæde begyndelse, hvor stemmerne skulle prøves og synges til, rollerne indlæres, lys og lyd indpasses og orkestret skulle starte samspillet. Selve handlingen er en kærlighedshistorie, og omkring de to hovedpersoner Sandy og Danny, møder vi et broget og livligt persongalleri fra Rydell High School. Og hvor var pigerne søde og pigede, og hvor var

14 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

drengene drengede og barske. Skuespillet fungerede fint og veloplagt, men det bedste var nu sangene og musikken. Orkestret var fantastisk godt spillende, tænk, at vi har så dygtige musikere her på skolen. Og så var der sangerne. En imponerende fremvisning af meget flotte stemmer, der kunne tage både dybe og høje toner – ingen nævnt, ingen glemt, men fremragende præstationer var det over hele linjen. Tak for en dejlig oplevelse gennem de mørke novembereftermiddage! INGRID SINDING

o n t a k t

2 0 2 2


H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 15


8 .

c

s

l e j r s k o l e

p å

B

o r n h o l m

8.c’s lejrskole på Bornholm

I september 2021 var vi i 8.c på lejrskole på Bornholm. Vi var afsted fra tidlig morgen, den 9. september, hvor vi tog mod Ystad i Sverige og derfra tog færgen til Rønne. Humøret var helt i top med sang, kortspil og historier hele vejen. Vi skulle bo på Svaneke vandrerhjem, så vi skulle en tur med bussen tværs igennem Bornholm. Det første indtryk, vi fik, da vi ankom i Svaneke, var, at det var en hyggelig by, og her skulle vi nok få det sjovt. Og det fik vi skam også. Den første dag tog vi bussen til Østerlars kirke i Allinge og fik en lille rundvisning, så vi kunne se, hvordan den så ud indefra. Senere på dagen tog vi lidt længere nordpå og besøgte den smukke Opalsø i Hammeren. Det var smukt solskinsvejr og meget varmt, da vi gik rundt om søen, men det var vi ikke de eneste, der syntes, fordi lige pludselig hoppede en mand ned fra den 7 meter høje skrænt og ned i den afkølede sø. Vi tog derefter videre til Moseløkken Stenbrudsmuseum, hvor vi fik en masse læring omkring granitsten, og hvordan de bliver

16 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

flækket. Vi fik også selv lov at prøve det. Vi så også live, hvordan de sprænger granitten af fra klipperne ved hjælp af dynamit.

teter. Om aftenen blev der fortalt historier og snakket om de mange ting dagen havde bragt.

Dagen efter tog vi til Hammershus Slotsruin, hvor vi fik rundvisning. Vi skulle undervejs lave noget rollespil, hvor vi fik fortalt historien om stedet, og så skulle vi derefter klæde os ud og spille, som om vi var de forskellige adelige og konger.

Vi sluttede turen af med en dag i Brændesgårdshaven. Der blev der sejlet om kap i kano og set og leget med dyr. En gruppe elever udfordrede matematiklæren i et spil minigolf, men efter flere timers intens spil, tog hun sejren. Vi spiste is og prøvede svævebanen. Vi cyklede hjem, da Brændesgårdshaven lukkede og brugte resten af dagen på at spille fodbold og købe ind nede i det lokale supermarked.

Senere på dagen tog vi på NaturBornholm, hvor vi lærte om Bornholms historie. Vi lærte, hvordan Bornholm blev til, og vi hørte om dinosaurusser og sten. Vi fik en rundvisning på stedet og fik fortalt om revnen, der deler Bornholm i to. Vi så fossiler og en havbund fra dinosaurernes tid. Vi kom en tur i tidsmaskinen og oplevede Bornholm for flere tusinde år siden. Da vi kom hjem på vandrerhjemmet, spiste vi slik og spillede blandt andet kort. Vi sang fællessang med eleverne som forsangere. Lærerne deltog også i de forskellige aktivi-

o n t a k t

2 0 2 2

Vi tog hjem mod Næstved den 13. september efter en rigtig hyggelig tur. Vi havde alle lært hinanden meget bedre af kende under turen og bare på 5 dage var vi blevet en meget tættere klasse med et fantastisk sammenhold. Og ovenikøbet har vi også fået lært en masse fagligt på turen. Alt i alt har vi haft en rigtig god tur og vi glæder os meget til kommende lejrskoleture.


2.y på studietur til Orlando Vi ankom sent torsdag aften efter en lang flyvetur. Vi blev hentet i lufthavnen af en bus, der kørte os til hotellet, hvor vi blev indkvarteret på vores værelser. Den næste dag var der ikke de store planer, da vi alle lige skulle vænne os til den nye tidszone. Derfor valgte vi at tage på en restaurant, der hedder ihop for at spise morgenmad. Her kunne man få alt fra hash browns med æg, til alle de pandekager man kunne spise. Stort set alle elever tog derefter til et outlet center, der lå ikke særlig langt fra hotellet, mens andre tog i ”Bass pro”- en kæmpe jagtbutik. Dagen efter var vores første dag på Kennedy Spacecenter. Vi blev kørt ud til centeret med bus om morgenen, hvor vi startede dagen ud med at gå rundt samlet som klasse og høre noget om Apollo missionerne. Om eftermiddagen delte vi os op i grupper, og udforskede stedet på egen hånd. Om aftenen spiste vi sammen på en seafood restaurant, hvor man kunne få alverdens skaldyr, der dog skulle spises med hagesmæk. Mandagen stod endnu engang på Kennedy Spacecenter, hvor vi igen gik rundt samlet om morgenen. Her så vi udstillingen, der

handlede om Nasas rumfærgemissioner. Om tirsdagen tog vi alle ind til Orlando centrum. Her startede vi dagen med at dele os op, så nogle besøgte et kunstmuseum, mens andre besøgte et science museum. Efter en formiddag på museum stod den på sight seeing i byen. En stor del af klassen spiste burritos på en lokal restaurant til frokost. Om aftenen skulle vi ind og se en basketballkamp mellem Orlando Magic og Brooklyn Nets. Det var en virkelig fed oplevelse at mærke den stemning, der var til en basketballkamp. Om onsdagen tog vi til ”Gatorland”- en zoologisk have, der har specialiseret sig i alligatorer og andre krybdyr. Om aftenen måtte vi selv vælge, hvor vi skulle spise. Vi var derfor en gruppe på 8 elever, der tog på cheesecake factory for at få noget rigtigt amerikansk mad og ikke mindst en lækker dessert. Den sidste dag blev brugt på at få det sidste ud af Orlandos dejlige vejr, det var nemlig 28 grader. Dagen blev derfor tilbragt med masser at pool-hygge, inden vi igen skulle til lufthavnen mod København. CAMILLA OG JENS

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 17


2.i’s studietur til Nuuk, Grønland MANDAG DEN 21. MARTS Mandag morgen kl. 6:30 mødtes vi i Terminal 2 i Kastrup Lufthavn sammen med 2.b og lærerne Jens Bager, Morten Uhrskov, Paul Lamb og Birgitte Berner. Vi fik tjekket vores bagage ind og gik op til sikkerhedskontrollen, hvor vi blev mødt af en imponerende lang kø. Heldigvis nåede vi igennem tids nok til at kunne gå ombord på flyet til Kangerlussuaq inden take off kl. 09. Flyveturen varede godt 4 timer, men der var god betjening og en fantastisk stemning, så tiden gik hurtigt. På overfarten havde vi klart vejr, så man kunne se Østgrønlands karakteristisk takkede fjelde og indlandsisen.

Da vi landede i Kangerlussuaq var det -29 grader. Det mærkede vi, så snart vi kom ud af flyet. Det var så koldt, at det var svært at trække vejret, og næsehårene frøs til is. I Kangerlussuaq skulle vi vente i 4 timer på at komme videre til Nuuk. Ventetiden blev brugt på at gå tur i området ved lufthavnen. Selvom vi var udfordret på kulden, var vi heldige med, at det var strålende solskinsvejr fra en skyfri, knaldblå himmel. Lufthavnen havde også et godt cafeteria, hvor vi spiste og spillede brætspil. Turen videre til Nuuk foregik ombord på to mindre fly; Dash-8-200. Under flyveturen kunne vi ikke se andet end sne og Indlandsis, så langt øjet rakte. Omkring 4 minutter før landing dukkede Nuuk op med sin unikke arkitektur; en blanding af gammelt og moderne i form af små, farverige træhuse og betonhøjhuse. I lufthavnen blev vi kørt med bus til vores hotel i centrum af Nuuk. Efter at have indlogeret os gik vi ud for at orientere os i lokalområdet og få noget at spise. AF CALLUM, AUGUST OG ROLAND

TIRSDAG DEN 22. MARTS Vores anden dag i Nuuk startede med morgenmaden på hotellet, hvorefter vi i samlet flok gik på byrundtur. Vi havde hver især forberedt et oplæg om en seværdighed, som vi skulle fremlægge om. Byrundturen startede ved Nuuks hospital ”Sana” og sluttede ved Kolonihavnen, hvor Nuuk i 1721 blev grundlagt. Efter byrundturen holdt vi frokostpause; nogle spiste i Nuuk Centeret, andre spiste i kulturhuset ”Katuaq”. Herefter gik turen til det lokale gymnasium, hvor vi skulle besøge en klasse og høre om deres skolegang og selv fortælle om vores på Herlufsholm.

18 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

På gymnasiet blev vi budt velkommen af en af gymnasiets lærere og nogle af eleverne. Vi fik kaffe og kage, mens der blev stillet spørgsmål til og fra de grønlandske gymnasieelever. Det gav os ny viden om skolesystemet i Grønland. For eksempel skal gymnasieeleverne i Grønland have grønlandsk på enten modersmål eller begynderniveau. Deres ferier er opdelt på en anden måde, end vi kender til i Danmark; ferierne er længere, men der er færre af dem i løbet af året. Årsagen er, at det tager lang tid at rejse i Grønland, og der er mange af Nuuks gymnasieelever, som ikke er fra byen, men fra andre små bygder i Grønland. Efter vores besøg på gymnasiet fik vi tid til at udforske Nuuk eller tage tilbage på hotellet for at få noget hvile, inden vi skulle ud og spise aftensmad med nogle af de elever, vi havde mødt på gymnasiet. Aftensmaden forgik på en thai-restaurant som lå i området, og det var en hyggelig måde at slutte den første dag i Nuuk af på. AF LUCA, PHILIP OG LOUIS


2 .

i

s

S

t u d ie t u r

t i l

G

r ø n l a n d

Efter frokost besøgte vi Grønlands Nationalmuseum, hvor vi blev vist rundt og lærte om den grønlandske befolknings forhistorie. Vi så blandt andet fire mumier fra år 1470, som er meget velbevarede grundet klimaet i Grønland. Vi så også eksempler på fangstredskaber og klædedragter samt kajak og konebåde fra den gamle inuitkultur.

ONSDAG DEN 23. MARTS Onsdag den 23. marts skulle vi ud på Grønlands Naturinstitut om formiddagen. Det var et strålende solskinsvejr, så nogle valgte at gå ud til naturinstituttet, mens andre tog ned i centrum for at kigge på grønlandsk kunsthåndværk og sælskindsprodukter og efterfølgende tage bybussen ud til instituttet. På Grønlands Naturinstitut fik vi et oplæg på engelsk om bæredygtighed og klimaforandringer i Grønland. Vi så også det nye universitet og fjeldene, som omkranser Nuuk samt skiløjpen på fjeldet ”Lille Marlene”. Efter naturinstituttet tog vi alle bybussen tilbage til Nuuk centrum for at besøge ”Brættet”, hvor de lokale fiskere sælger deres fangst. Vi så blandt andet stenbidere og søfugle samt udskåret sæl- og hvalkød.

Om eftermiddagen var vi på besøg på Royal Greenland, som har hovedsæde i Nuuks industrihavn, hvor fiskefabrikken, sømandshjemmet og forskellige jagtbutikker også ligger. Royal Greenland er kendt eksportør af fisk og skaldyr, især rejer. Her hørte vi også om klimaforandringernes indvirkning på fiskeriet, og vi blev bekendt med, at Royal Greenland indtænker FN’s verdensmål i deres fangstmetoder og produktion. Vi fik ligeledes indblik i, hvor stor en rolle Royal Greenland spiller i Grønlands økonomi. Om aftenen spiste vi traditionel grønlandsk mad på ”Hotel Hans Egede”. Vi blev modtaget af gammelherlovianeren Christian Tang, som er ejer af hotellet, og blev vist op på 5. sal, hvor vi havde udsigt ud over byen og vandet. Her fik vi serveret hval, rensdyr og moskusokse m.m., hvilket for mange af os var første gang og meget spændende, men med en meget speciel smag. På vej hjem til vores eget hotel var vi heldige at se nordlys.

Resten af eftermiddagen brugte vi på sneboldkamp og på at shoppe souvenirs og pakke vores kuffert, så vi var klar til tidlig afgang fra hotellet næste morgen. Om aftenen gik alle fra 2.i ud for at spise på restaurant Bones i Nuukcenteret, inden vi mødte 2.b og lærerne i en karaokebar, hvor vi sang mange danske og engelske sange. Kl. 21 tog vi alle tilbage til hotellet, hvor vi fortsatte hyggen med spil og snak, inden det var tid til at gå i seng. AF LIVIA OG LOTUS

Fredag den 25. marts Fredag den 25. marts var hjemrejsedag. Efter morgenmaden på hotellet blev vi hentet af en bus kl. 5:30 og kørt til lufthavnen. Turen til Kangerlussuaq foregik igen med to fly. I Kangerlussuaq havde vi to timers ventetid, før vi skulle afsted med Danmarksmaskinen; Airbus 330-200. Der blev handlet i Taxfree-shoppen og spist lidt i cafeteriet. Overflyvningen gik planmæssigt, og igen blev vi beværtet vel og hyggede os. Kl. 20:15 dansk tid landede vi i Kastrup, og efter at have hentet vores bagage tog vi afsked og ønskede hinanden en dejlig rejseweekend – mange oplevelser rigere! AF ROMY OG SOFIE

AF SOPHIE, ROSEMARIE OG RASMUS

TORSDAG DEN 24. MARTS Torsdag den 24. marts besøgte vi Naalakkersuisut, Departementet for jagt og fiskeri. Her hørte vi om fiske- og fangstkvoter og departementets fordeling af disse mellem Grønland og andre nationer under hensyntagen til både naturen og økonomien.

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 19


R

o bi n

H

o o d

-

s k o l e k o m e d ie

9 .

k l a s s e

Skolekomedie 9. klasse

Robin Hood

Robin Hood, som var vores skolekomedie, fortæller historien om manden ved navn Robin, der stjæler fra de rige og giver til de fattige, sammen med hans lystige svende og andre. Jeg fokuserede ikke helt på hvad de gjorde, da jeg selv havde en rolle. I stykket spillede jeg kroværten, og min karakters kone sørgede for at sheriffens udsendte ikke genkendte Robin, der senere stjal hvad han ejede og gav det til ”mig”, ved at give ham liiidt for meget alkohol. Det var en morsom rolle, og jeg havde det sjovt med mine venner. Vi fik lov til at gøre, hvad vi ville, og vi fik tidligt fri fleste dage. De eneste dage, vi ikke havde tidligt fri, var selvfølgelig de sidste to dage, da vi skulle have alting klar til premieren. Desværre gik mange ting galt til generalprøven, men det var fint nok, da det viste os, hvad vi kunne gøre bedre – og så var det morsomt at høre på (jeg kunne ikke se nok, da jeg var backstage). En rigtig god oplevelse! LOKE HANSEN

20 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 21


Udmærkelsen

En kogebog

Herlufsholm Udmærkelsen er et 2-årigt program, der giver en ekstra dimension til gymnasielivet.

Lørdag d. 14. maj 2022 lancerede Nina Marie Fabienke fra 2V sin kogebog, som hun har forfattet i forbindelse med afviklingen af sin Herlufsholm Udmærkelse. Kogebogen hedder ”Mad med mit touch” og er en alsidig og fantastisk flot bog. Nina havde, sammen med sin mor, arrangeret en reception i vidunderlige omgivelser på Falster for familie og venner. Nina har valgt at donere 30 % af indtægten fra bogen til SOS-børnebyerne. Kogebogen er et skoleeksempel på, hvad eleverne kan bruge deres Herlufsholm Udmærkelse til. Skolen ønsker Nina et kæmpe tillykke.

“Fra skoleåret 2021-2022 er det obligatorisk for alle 1.gere at deltage. Programmet er individuelt; et udtryk for den personlige udvikling, du vil gennemgå under dit ophold på Herlufsholm. Du lærer at sætte dig mål og arbejde vedholdende og engageret. Gennemførelsen er i sig selv en bedrift, som du vil kunne se tilbage på med stolthed. Indholdet af udmærkelsen kan spænde vidt over musik, litteratur, frivilligt arbejde, sport m.m. Det skal være en udfordring for dig – og skal som udgangspunkt være afsluttet senest i begyndelsen af 3.g. Der må gerne være en sammenhæng mellem dine fag og Herlufsholm Udmærkelsen.” De første resultater af Herlufsholm Udmærkelsen strømmer nu ind Nina Fabienke har udgivet en kogebog Ann-Sophie Nyboe og Anna Grønborg har gennemført et halvmaraton Jens Grøndal (3:29:28) og Marius Gartoft (3:57:23) har begge gennemført Københavns Maraton (herunder ses et billede at to stolte drenge med deres medaljer)

22 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


Indsamling I begyndelsen af marts måned afviklede RS Komiteen en såkaldt ”Multi-fit” dag, hvor eleverne kunne ditche uniformen og have deres eget tøj på – dog på to betingelser! Hver årgang skulle klæde sig i forhold til en bestemt farve – og man donerede 20 kroner for at få lov til at deltage – penge, som eleverne valgte skulle gå ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde i Ukraine. Da dagen var omme, havde eleverne indsamlet 19.428 kroner som blev sendt til videre til vores gode samarbejdspartnere ved SOS!

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 23


Frivillighedsuge 1.g Hele 1. g har fra den 14. til den 16. marts været med til at søsætte et nyt initiativ. Det er et initiativ, som skolen har startet, som skal være en fast ting for alle i 1. g. Det går ud på, at vi skal lave frivilligt arbejde i Næstved. Man kunne vælge mellem Park og Vej, Dagtilbud, Frelsens Hær, Stop Spild Lokalt, Nødhjælpsdepotet, Frivillighedscenter Næstved, Livsbrud, Røde Kors, SOS Børnebyerne og Center for Sundhed og Ældre. Så der var noget for alle. Inden ugen begyndte, var der en introduktion til ugen med en repræsentant fra hver af tilbuddene, som fortalte om arbejdsområderne og arbejdstiden. Jeg valgte selv Center for Sundhed og Ældre, selvom Frelsens Hær også virkede spændende. Under Center for Sundhed og Ældre var der mange ting, man kunne beskæftige sig med. Der var frivillige, der lavede alt fra at riste skumfiduser og bage kage med de ældre til at besøge dem, der ikke kunne komme ud

eller at cykle. Jeg var en af dem, der cyklede. Vi cyklede på elektriske side by side cykler, med os unge i førersædet og så en ældre på passagersædet. Det smarte ved cyklerne var, at motoren var koblet til førerens pedaler, så det var op til den ældre selv, om de ville deltage i at cykle. Det var enormt hyggeligt, fordi man virkelig fik snakket, samtidig med at den ældre fik frisk luft og motion. Det er mit indtryk, at alle havde en masse gode oplevelser, da ugen var slut. Mange syntes, det havde været enormt spændende at opleve, hvordan folk de pågældende steder arbejder. Mange var enormt tilfredse med, hvordan de blev taget imod og følte sig udfordret, en stor del udtalte også, at de stærkt ville overveje at fortsætte frivilligt arbejde. Den største kritik var, at det desværre kun varede tre dage. Jeg var personligt meget overrasket over, hvor meget det gjorde for de ældre, at vi cyklede en tur med dem. At noget, der

”Alt gik helt perfekt”

krævede så lidt af os, kunne gøre så meget for en anden. Der var altså stor opbakning fra vores side. Der skal til sidst lyde en stor tak til Ann Hansen for at finde de mange pladser og for hendes generelle arbejde for initiativet. AF THEODOR RIEGELS GUDBERGSEN, 1. B

”Tak for en fed oplevelse”

”Gøre det til en hel uge i stedet for kun 3 dage.”

24 H

e r l u f s h o l m

K

”Det kunne faktisk ikke være meget bedre.”

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


”Generelt har man fået mere indsigt i flere menneskers liv, de havde en del at byde på.”

”Jeg synes, det har været det sjoveste, fedeste og hyggeligste at prøve. Jeg vil helt klart opfordre til at gøre det igen til næste år. Det var så fedt at se glæden hos de gamle mennesker, og hvor meget sådan en lille ting havde af indflydelse. Jeg kunne helt klart godt finde på at være frivillig igen, da det virkelig er fantastisk at gøre andre mennesker så glade med så lidt.”

”Under frivillighedsugen har jeg fået et indblik i, hvordan en normal arbejdsdag er for folk, som arbejder i en daginstitution. Jeg har set, hvor meget arbejde de lægger i at forstå og behandle børnene på en den måde, der virker for dem. Jeg lagde mærke til, hvordan jeg selv hele tiden passede på mine egne dårlige vaner og mit sprog for ikke at påvirke børnene på en negativ måde. Børnene opførte sig på helt forskellige måder, og det var spændende at se, hvor gode de voksne var til at kommunikere med dem individuelt.”

”JEG VAR VILD MED DET”

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 25


T

a n k e r

o m

e n

u d v e k s l i n g

Tanker om en udveksling Da jeg steg ud af flyet den 4. januar 2022, havde jeg egentlig mest lyst til at vende om og flyve hjem igen. Jeg havde tilbragt alle 11 timer og 20 minutter af flyveturen på at tænke rigtig godt over, hvad dælen jeg havde rodet mig selv ud i, noget jeg fik rigtig god tid til, eftersom der sad en skrigende baby på sædderækken foran mig. Jeg var landet på amerikansk jord i den gyldne stat, Californien, og det var det længste, jeg ene og alene nogensinde havde været væk fra vores kære Danmark, selvom asfalten jeg nu trillede min carry-on på lige så godt kunne være fra en parkeringsplads i min hjemby, Middelfart. Jeg havde aldrig været i landet før, og nu skulle jeg lige pludselig tilbringe to måneder der hos en fremmed familie med en fremmed pige! Til min store overraskelse gik de otte uger ellers strygende let forbi, og da jeg var nået til vejs ende, kunne jeg slet ikke tro det. På min rejse lærte jeg hurtigt, at alle de fordomme og generaliseringer jeg havde, og jeg tror mange danskere har, om Amerika, var helt skudt ved siden af. Dog må jeg indrømme, at jeg de første par dage følte, jeg var landet på en anden planet. For der var virkelig langt fra mit trygge, strukturerede kostskoleliv til det liberale, dieselosende amerikanske high school-liv, jeg var blevet katapulteret ind i. For det første var der nogle store forskelle i basale sædvaner, som endte med at bringe mig i et par akavede situationer. Som min ”exchange-mor” sagde til mig efter kun et par dage: ”Well Nina, you danes really seem to be an honest people” (det er vi måske også, men det var altså fordi, jeg var kommet til at sige noget meget fornærmende uden at opdage det), men der var også nogle mere slående forskelle:

26 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

16-årige måtte køre bil (årh, her gad jeg godt bo…), men man skulle være 21 for at købe alkohol (never mind). Den nærmestbetryggende lugt af cigaretrøg herhjemme var blevet udskiftet med den konstante og pinagtige stank af cannabis i alle gadebilledets hjørner. Og måske det mest skræmmende: Fremmede på gaden og i supermarkederne var slet ikke bange for at ”small-talke” om vejret, de stigende priser på æbler eller om Joe Bidens facelift. Forfærdelig tendens! Men, hvis jeg nu blot tog på en helt normal ferie sammen med min familie, ville jeg slet ikke have oplevet at være så tæt på de ’indfødte’. Normalt går det på charterrejser ud


på at blive brun, sige ’no I am Danish’ når tjenerne spørger, om man er ’finished’, og at undersøge, hvorvidt alle hotellets isbarer er inkluderet i all-inclusive. Men ikke her. Her blev jeg fra andendagen skubbet ind på en skolebus og kørt en time op i bjergene for at gå på privatskolen The Athenian High School. Da jeg trådte ind på campus, kan jeg godt love for, at jeg var nervøs, men skolen var over al forventning. Jeg blev med det samme taget godt imod og vist rundt, og mange var interesserede i at møde mig og høre, hvad jeg hed, og hvor jeg kom fra. Dette stod i skarp kontrast til danskeres nogle gange hårde facade, når vi møder fremmede, især fra andre steder. I timerne, hvor det faglige niveau var overraskende højt, blev jeg også inviteret med i gruppearbejde med det samme og fik hurtigt nogen at snakke med. Det mest chokerende for mig på skolen var forholdet mellem lærer og elev, som er helt anderledes end herhjemme. Her har lærerne jo autoritet og respekt grundet deres stilling. I vores timer skal man række hånden op, få lov til at gå på toilettet etc., men på Athenian mindede timerne mere om åbne diskussioner, hvor folk ikke rakte hånden op, men bare sagde deres mening og havde diskussioner med lærerne. Det var faktisk meget forfriskende at opleve i forhold til Herlufsholms nogle gange lidt for stive undervisning. Alt i alt synes jeg, at jeg har lært rigtig meget af at være på udveksling, netop fordi det at tage på udveksling i stedet for at tage på charterrejse, lader én komme helt tæt på de ’indfødte’ og deres hverdag, kultur og sædvaner, og jeg kan da helt klart anbefale det til alle, der går og overvejer at tage af sted. Især har denne oplevelse nok lært mig, at lige meget, hvor langt du kommer derhjemmefra, er der stadig mennesker, som er ligesindede, og derfor vælger jeg at slutte af med et (lidt sarkastisk, men stadig nuttet) citat fra min kære udvekslingsstudent, Miriam: ”There’s only one race: the human race”. NINA RAHR BLUHME, 2.X

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 27


RS

K

o m i t ee n

RS Komiteen

På Herlufsholm har vi siden 2009 haft en RS Komite hvert år… lige indtil 2021, hvor den ikke kom i gang grundet pandemien. I 2022 kom RS Komiteen tilbage – og en af de første opgaver, de blev bedt om, var at skabe et initiativ i forbindelse med skolernes trivselsdag. Komiteen bliver valgt i begyndelsen af januar hvert år og arbejder et kalenderår af gangen. Komiteens vigtigste arbejdsopgaver er at skabe og synliggøre initiativer, der styrker vores engagement inden for elevernes personlige udvikling – inden for de 6 IDEALS: Internationalisering, Demokrati, Environment, Adventure, Lederskab og Service.

I KOMITEEN I ÅR ER VALGT: Sofie Bak Kirby Callum Thurmond Them Rasmussen Caroline Natcha Friis Clausen Ella Vangsted Hoffmann Frederik Friborg Due Johannes Bülow Rasmussen Karl-Emil Bredahl Sylvest Lauritz Bonde Hansen Maja Levin Bach Marius Bruun Høyer Theodor Riegels Gudbergsen William Steffen Møller Christiansen

I år 2022 handler nogle af de store opgaver om at skabe synlighed og sjove aktiviteter for vores elever, så de mærker alle de gode ting, man bliver en del af på Herlufsholm. Foruden Multifit dagen har komiteen også arrangeret en Spirit Week, hvor eleverne hver dag kan udklæde sig i forhold til et bestemt tema. Derudover planlægger de Englandsdage til at bakke op om de elever, der er udtaget til at repræsentere skolen ved Round Squares verdenskonference i Oxford i efteråret 2022.

28 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 29


B

i o m a n i p u l a t i o n

i

S

t a r k

Biomanipulation i Stark en hvid Secchi-skive på 25cm i diameter forsvandt af syne 20 cm nede i suppen. Det gav Starks rovfisk, nemlig aborrer, meget dårlige livsvilkår, da de jager med synet. Det bevirkede, at byttefiskene som karusser og sølvkarusser havde liv og glade dage og holdt mængden af dafnier nede på et minimum. Da dafnier spiser alger, var der ikke nok dafnier til at begrænse algemængden, som igen holdt rovfiskene nede. Sådan var Stark låst i en tilstand af algesuppe år efter år. Det, vi gjorde for at bryde den onde cirkel, var at sætte små ruser med lokkemad i bestående af raspkugler med indblandet dåsemajs. Det virkede fortrinligt, og vi lavede en fangst/ genfangst-analyse i Stark som udled, at der i efteråret 2013 var 1475 karusser i Stark. Vi fangede 845 af dem over en måneds tid. Den overgødede Stark i 2013. Efteråret 2013 gik jeg med den daværende 2b klasse i gang med at lave biomanipulation i Stark. Stark er en overgødet dam der var låst i en ond cirkel. Den onde cirkel bestod i, at algekoncentrationen var høj, og vandet derfor var som grøn maling. Nedsænkning af

Sommeren 2014 var Stark krystalklar. Jeg fiskede karusser igen det følgende efterår, og Stark fik fast besøg af en skarv. Jeg udsatte 5 karper på et kg stykket, da Stark oprindeligt er en karpeopdrætsdam fra middelalderen. Det modvirker godt nok biomanipulationen, da karper roder rundt i det næringsrige mudder og frigiver gødningsstoffer til vandsøjlen, men så få karper kan ikke gøre det store i forhold til fjernelsen af godt 1000 karusser. Herefter gik der flere år med fin sigt i Stark med vækst af bundplanter som kransnålalger i stedet, da sollyset nu kunne nå bunden. I 2018 havde vi en meget lang og varm sommer, og Stark fik målt en vandtemperatur på 29 grader. Det gjorde, at alle aborrerne døde af iltmangel. Karusser og karper, der er bedre tilpasset høje vandtemperaturer, overlevede.

30 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


I sommers begyndte Stark at blive grøn igen. Jeg gik derfor i gang med et sø-forløb i den nuværende 2b med Stark og biomanipulation som omdrejningspunkt. Vi fangede store mængder karusse og karpeyngel, da der pt. ikke er aborrer i søen til at holde dem nede. Vi har fanget ca. 700 småfisk efteråret 2021 og nogle af de karper, jeg satte ud i 2014. De er i mellemtiden vokset til en anseelig størrelse. Nu må jeg se, om indsatsen er nok, eller jeg skal på fisketur i Stark igen. AF JENS BAGER

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 31


L

ibe r

P

h o e n i x

Liber Phoenix Af billedkunstlærer Trine Bie-Olsen De tre billedkunsthold på Herlufsholm Skole har arbejdet sammen med kunstnerne Nina Maria Kleivan og Siri Kollandsrud her i foråret. Jeg havde inviteret kunstnerne på en rundtur på Herlufsholm, og de blev dybt fascinerede af skolens zoologiske samling i den gamle Museumsbygning; de smukke rum, den udstoppede grønlandshaj, strudsfuglen kasuar og oranguntangen. Narhvaltænder som enhjørningehorn, flodheste- og elefantkranier. Menneskekæben med tand fra en af munkene den gang stedet hed Skovkloster. Og alle de smukke gamle glasskabe fra gulv til loft med uendeligt mange udstoppede dyr, dyr på glas, slanger, fugle, menneskeskeletter og fostre. Fossiler og sommerfugle. Mange uddøde arter som sabeltigeren og den truede dyreart sneleoparden. Liber Phoenix kunstprojektets titel refererer til bøger og myten om fugl Fønix, og hvordan den genopstår af asken. Eleverne har arbejdet med inspirationen fra skolens naturvidenskabelige samling, bjerge af gamle bøger, blæk, tusch og alt muligt andet. Bogen bruges traditionelt til at opsamle viden, erindringer, erfaringer - fortid. Bogen bliver en spejling af samlingen som koncept. Hvad siger denne samling egentlig nutidens elever? Elevernes personlige deltagelse og aktive stillingtagen var også i centrum. Eleverne fordybede sig i samlingen og alle historierne. Og fortolkede dernæst samlingen kunstnerisk gennem arbejdet med bogen som kunstnerisk objekt ”artist books”. Liber Phoenix blev kurateret og monteret af de to kunstnere og en gruppe af 1.g billedkunstelever. De skabte en installation, der stod klar i Agora til 1.g’ernes Forårsbal i slutningen af april. Kunstprojektet er stedspecifikt. Udstillingen i Agora med alle de skrevne ord og ”artist books” blev også til en stor oplevelse og inspiration for alle os beskuere, der var så heldige at se hele værket.

32 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

LIBER PHOENIX

I billedkunstfaget værdsætter vi samarbejder med professionelle kunstnere, fordi det skaber rum for ny inspiration og indsigt i de kunstneriske processer – og der er viden, som eleverne kan bruge videre (også hvis de kommer til eksamen til sommer). Vi er meget taknemmelige for, at hele projektet endelig kunne folde sig ud og give unikke erfaringer til eleverne på kunstholdene - og os alle sammen.

ARTISTBOOKS om samlinger Et Huskunstnerforløb

med billedkunstnerne Nina Kleivan og Siri Kollandsrud i samarbejde med Herlufsholm 3 billedkunsthold gymnasielærer Trine Bie-Olsen og Dorthe Lisbeth Pedersen

Tak til: • Alle kunsteleverne for deres store engagement! • Statens Kunstfond for støtten der gjorde det hele muligt • Kunstnerne Nina Maria Kleivan og Siri Kollandsrud for samarbejdet om deres fantastiske projekt • Billedkunstlærer Dorthe Lisbeth Pedersen der hjalp elever og kunstnere gennem projektet • Billedkunstlærer Hanne Margaard Becker medhjælper på projektet • Biologilærer Jens Bager for omvisning i samlingen • Vedligehold for hjælp med at transportere materialer og arrangere udstillingen i Agora • Køkkenet for hjælp til indkøb og ekstra forplejning • Herlufsholm Skole for at sige ja til projektet

o n t a k t

2 0 2 2

4 - 7. April 2022 Workshop

23. April 2022 UDSTILLING I AGORA

Støttet af Statens Kunstfond

Med kunstprojektet Liber Phoenix fik eleverne lejlighed til at arbejde med nulevende kunstnere og forholde sig til deres praksis. De fik også mulighed for at forholde sig aktivt skabende til en del af Herlufsholm Skoles mange historier.


E

r a s m u s

J

o b

- S

h a d o w i n g

Erasmus Job-Shadowing Herlufsholm Skole har gennem de senere år søgt og modtaget Erasmus-legater til bl.a. at styrke relationerne til vores europæiske partnerskoler, lære af de bedste - og udvikle vores trivsel, bæredygtighed og det 21. århundredes kompetenceudvikling. ”I uge 40 var rektor, vicerektor, kostskoleleder samt en repræsentant fra sovesalslærerne på besøg på to kostskoler beliggende i Schweiz: Aiglon og Beau Soleil samt den tyske kostskole Salem. Med udgangspunkt i ”best practise” fik vi nogle informative og spændende dage i forskellige internationale kostskolemiljøer, hvor vi blev mødt af engagerede og veltalende elever. Vi havde desuden i vore samtaler med skolernes ledelse blandt andet fokus på optagelsesprocedurer og scholarshipprogrammer.

I november var to medarbejdere fra sovesalslærergruppen og kostskoleleder på besøg i Louisenlund. Igen var udgangspunktet ”best practise”, da vi i kostskolearbejdet hele tiden søger at optimere vores indsats med inspiration fra andre kostskoler. Vi overværede undervisning, besøgte elever på forskellige kostafdelinger samt deltog i en berigende samtale med kostskolekolleger. SUSANNE GEISLER

Fællesskab og glæde i 6. årgang Med fokus på fællesskab og glæden ved at være sammen om noget helt andet end hverdagens fagligheder, havde 6. årgang besøg af Victor Lill-Johansen (red. Victor LillJohansen er folkedanserinstruktør og musikpædagogstuderende) mandag den 9. maj hele formiddagen. Det var skønt at grine, synge og danse sammen. Overskriften var folkedans og gamle sanglege. Lette tekster, ørehængende toner og ukomplicerede dansetrin (i elevmundene ”moves”) Eleverne gik de første 7 min. lidt tøvende til opgaven, men glemte hurtigt, at det var mandag morgen. Efterfølgende fløj tiden med sang, hujen og sved på panden. Flere uger efter høres det stadig på gangene ”Hønsefødder og gulerødder” eller ” Gutten går i skoven” – sange som de bestemt ikke har stiftet bekendtskab med før i deres liv. HENRIETTE HOLDE JØRGENSEN H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 33


B

e s ø g

a f

S

z p i r t

&

C

o m p a n y

Besøg af Szpirt & Company

Læserbrev Bilfrie søndage gør os uafhængige af Rusland Det tidligere initiativ om bilfri søndage ville gavne det nutidige samfund. Folk ville vænne sig mere til at tage offentlig transport, og det ville lette klimaaftrykket fra dansk side.

Jeg går i en studieretning med samfundsfag, og Herlufsholm har et samarbejde med PR-, konsulent- og kommunikationsbureauet Szpirt & Company. Repræsentanter for Szpirt & Company kom som inviterede gæstelærere på skolen for at undervise i at skulle skrive et godt læserbrev, men udover det fortalte de om politik og hvorfor og hvordan, historier bliver relevante. Vi fik derefter i små grupper opgaven skrive et læserbrev, som skulle være relevant for en læser. Efterfølgende kom Szpirt et par uger efter, hvor de gav en del politiske emner, hvor vi i små grupper så skulle skrive argumenter for og imod. Da alle havde skrevet nogle argumenter, udvalgte man en holdrepræsentant, som skulle debattere med en af de andre gruppers holdrepræsentant. Der blev efter hver debat kåret en vinder og til sidst var der tre grupper tilbage. Alle trak et emne, vi ikke havde undersøgt, og man skulle så være god til at bruge sin paratviden. Da vinderen af debatten var blevet kåret, blev vinderen af det bedste læserbrev også kåret. Vinderen vandt en dag, hvor man kunne komme ind og se, hvad de laver hos Szpirt og Company.

34 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

Jeg var så heldig at være blandt en af vinderne. Så dagen der inde kan jeg fortælle lidt om. Vi startede med at høre lidt om firmaet, og hvad de lavede til dagligt. Derefter fik vi mere indblik i metoderne, man bruger som konsulent. Det dækkede over Business Development, Public Affairs og Public Relations. Dette gav en god viden, som vi skulle bruge senere, da vi skulle løse en fiktiv opgave, man kunne få som konsulent. Vi fik også lov til at prøve at lave et forarbejde til en rigtig sag, hvor vi skulle undersøge forskellige politikeres formandsposter og lignende. Jeg fik en hel del viden, om hvordan man ser på problemer og løsninger og dermed information, jeg normalt ikke ville have fået i min dagligdag. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse for arbejdet indenfor Szpirt & Co´s branche. Jeg håber, I vil have lyst til at læse mit læserbrev. KRISFINE DUCKERT, 1Z

o n t a k t

2 0 2 2

Da Europa køber meget gas og olie af lande som f.eks. Rusland, er vi mere tilbøjelige til at lade dem slippe afsted med normalt uacceptable handlinger eller udtalelser. Derfor kunne en bilfri søndag gavne vores politiske mål. Vi ville blive bedre til at sætte foden ned overfor f.eks. Rusland, da vores afhængighed ville være mindre. Især i de her dage, hvor mange sanktioner er indført over for Rusland, er det oplagt at gøre os uafhængige af dem. Bilfrie søndage ville kunne skabe opmærksomhed i udlandet. Det ville formentlig være positivt, da Danmark så griber til handling i klimakrisen og prøver at gøre en forskel på trods af størrelsen på vores land. Alt i alt vil vi anbefale at indføre bilfrie søndage i Danmark for at gøre os uafhængige af diktaturer og skabe et bedre klima. AF KRISFINE O. DUCKERT OG EMMELIE STAACK


Årets Bezzerwizzer konkurrence Vindere blev William Andersen og Harald Franck med en finalesejr over Minna Xapana og Nina Bluhme.

William og Harald kan nu kalde sig skolens klogeste. Alle 4 deltagere i finalen modtog et Bezzerwizzer spil som præmie. Allerede

nu kan redaktionen meddele at pigerne glæder sig til næste år hvor de regner med at vinde!

Arktisk Råd Som afslutning på et historieforløb om Grønlands historie gennemførte 1.b (efter idé af Lone Gad Gunbak) et møde i Arktisk Råd, hvor eleverne repræsenterede landene Danmark, Grønland, Rusland og USA. Med en elev som bordformand i rådet var debatten udelukkende elevstyret, og sammen skulle eleverne blive enige om og formulere en resolution over retten til farvandet omkring Grønland. Eleverne var velforberedte, engagerede og fuldt koncentrerede i deres seriøse debat, hvor de havde fokus på den faglige argumentation. FREJA HOLM

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 35


O

l s g a a r d

C

l i m a t e

A

m b a s s a d o r s

Olsgaard Climate Ambassadors

I august rejste seks elever til Grønland for at forberede en International Environment og Adventure tur, som Herlufsholm Skole sammen med Olsgaard Fonden vil tilbyde egnede elever fra vores partnerskoler sammen med nogle af vores egne elever. Formålet er at udvikle deres personlige egenskaber i overensstemmelse med Round Square idealerne. Det følgende er et udklip af en artikel som to af de deltagende elever (Simikka Dueholm Jensen og Oluf MærskMøller) skrev til News Decoder om turen. Til august 2022 rejser to Herlovianere til Grønland sammen med otte elever fra resten af verden. In august of 2021, six Danish students from Herlufsholm School went to visit Greenland. The trip was a climate, social and cultural adventure trip, and was focusing primarily on the effects of climate change. We spent 10 days in total in Greenland, and experienced a lot of wild and eyeopening things. Here are some of the best pictures we took on the trip. What we experienced in Greenland was truly incredible. Our first night in Greenland was spent on the inland ice. Small

36 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

tents were our settlement for the night. Furthermore, we went on a hiking trip, which led us to some outstanding views as displayed in the pictures. Many of us have seen different places around the world, but no matter how hard you may try, you can’t find anything which is as unique as what Greenland has to offer. Our evening hike on the inland ice took approximately one hour. We learned to use cramp-ons and walked out to see the nearby scenery. We took a picture on our way back from the hike, as one of the most beautiful sunsets set over the unique landscape. Just 48 hours after the picture was taken, it rained for the first time ever on the inland ice. When seeing pictures, it always seems so different from the real thing. Photography simply can’t recreate the feeling of actually being present. It’s hard to imagine that this may come to an end fairly soon. The glacier has, like many others, retreated over the last few decades, giving a scary perspective on the effects of climate change. The glacier is one of the most active in the region, and the amount of ice that falls off it in a day is equal to the daily water consumption of Manhattan. The beautiful towns and villages on the Greenlandic coast bear the mark of a cul-


ture deeply rooted in nature. The traditional hunter-gatherer societies meet the more modern towns like Nuuk in a sharp cultural contrast. The worries of climate change can also be felt while talking to the local population, who fear a part of their culture will vanish along with the ice. The first active railway in Greenland. Once a prosperous economy, the village is currently not housing any permanent residents, as the native Greenlandic people who once occupied the town were forced to

move to the bigger cities. Nonetheless, the town gives us a deep cultural and economic understanding of what Greenland has become, what it once was and where it’s heading. After a successful fishing trip, we went to get our fish cooked and ready to eat. Much to our surprise, we were all able to catch fish by hand in the plentiful fjords outside Nuuk. The biggest fish was a red fish that was approximately 65 years old. The taste of the food was once again truly delicious.

H

A good way to spend our last evening in the north. We had 10 unforgettable days of climate, adventure, cultural and social learning experiences. Our time on Greenland is one that we will look back on with a smile for years to come. We are all very thankful for the opportunity to visit the absolutely intriguing and beautiful place that is Greenland.

e r l u f s h o l m

SIMIKKA DUEHOLM JENSEN OG OLUF MÆRSK-MØLLER

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 37


G

r ø n

s k o l e

Grøn skole Red. tale af Mikkel Kjellberg, daværende rektor Velkommen til flaghejsning i anledning af, at Herlufsholm Skole har opnået ret til at flage med friluftsrådets Grønne Flag. Et flag, der anerkender den indsats, GrønSkole-udvalget har lagt i arbejdet med bæredygtig udvikling i det forgange skoleår og som skal inspirere os til at fastholde og udvikle den grønne dagsorden, som vi her på Herlufsholm har sat ekstra fokus på i forbindelse med skolens strategiplan for perioden frem mod 2025. Da vi for 2 år siden skulle formulere vores strategi, ud fra de mange gode input der i den indledende proces var kommet fra elever, forældre, medarbejdere og gammelherlovianere, var der ikke tvivl hos nogen omkring bordet om, at den grønne dagsorden skulle prioriteres. En prioritering, der ikke kun skulle kunne ses på skrift, men skulle kunne mærkes i store og små daglige handlinger. Skolen har gennem sin beliggenhed enestående muligheder for at lade naturen indgå i dagligdagen og igennem et bredt udvalg af aktiviteter at give vores elever gode naturoplevelser. Derigennem kan skolen fremme en erkendelse af, hvor vigtigt det er, at vi alle gør vores for at passer på naturen, sideløbende med at eleverne opnår viden om, hvad den enkelte selv kan gøre, og hvor stor en forskel vi kan gøre, når vi står sammen om det. Vide mere – kunne mere – gøre mere blev det mantra, vi samlede den nye strategi omkring med målrettede indsatser inden for de 3 områder; personlig udvikling, høj faglighed og bæredygtighed. En af indsatserne under overskriften bæredygtighed var netop, at det grønne flag igen skulle vejre over Herlufsholm Skole. Det er derfor med stor glæde, at jeg har kunnet invitere jer i dag for at være med til at markere, at endnu et vigtigt delmål fra vores strategi er nået, og her i en proces

38 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

hvor elevinvolveringen og engagementet har været stor. Arbejdet med Grøn Skole har været med til at åbne vores øjne for nye muligheder for samarbejde på tværs af skolens mange afdelinger, og flere initiativer har fået ny luft under vingerne, f.eks. udvikling af køkkenets tilbud af vegetarretter, anvendelse af bionedbrydelig emballage, affaldssortering, energisparende foranstaltninger og meget mere. Senest har eleverne i 7. 8. og 9. årgang haft fokus på enten vand, affald eller energi og i den forbindelse samarbejdet både med Affald plus på Ydernæs og vores egen interne driftsafdeling. Det er et eksempel på, at lærerne har arbejdet målrettet med at inddrage bæredygtighed og FN´s verdensmål i den daglige undervisning. Herlufsholms fokus på bæredygtighed har også givet eleverne lyst til og mod på at gøre mere – eksemplificeret ved det flotte resultat i forbindelse med den store affaldsindsamling, hvor elever indsamlede 98 kg skrald i naturen her i Næstved.

o n t a k t

2 0 2 2

Jeg er stolt over, at det trods svære betingelser i indeværende skoleår er lykkedes os at få status som Grøn Skole og dermed opnå retten til at flage med det grønne flag. En status vi agter at beholde. Arbejdet med bæredygtighed fortsætter på Herlufsholm i første omgang frem mod 2025, men naturligvis også efter, og vil allerede blive kvalificeret yderligere, når vi senere på året bl.a. er klar med en model for, hvordan vi vil opgøre CO2 påvirkningen, som vores aktiviteter har på miljøet. Det vil sætte os i stand til at arbejde endnu mere målrettet med at mindske skolens klimaaftryk. Et arbejde vi glæder os til . Jeg er sikker på, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der begge var fremsynede og havde et stort samfundsengagement, ville være stolte over at se, hvordan vi i dag, her 2 dage før skolens 465års fødselsdag, arbejder med en af vor tids største samfundsmæssige udfordringer, og vi er glade for og takker for den støtte og inspiration, vi har fået gennem Friluftsrådet og lokale samarbejdspartnere.


9. klasse award tur Her er lidt indtryk fra 9. klasses dag på Spladsen. Efter overnatning på Spladsen tog de til Møn, hvor de først vandrede 13-15 km, overnattede og vandrede samme tur tilbage. Eleverne fik undervisning i brug af stormkøkkener, førstehjælp, at sætte telt op og pakning af rygsæk.

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 39


F

a r v e l

t i l

o l d f r u e n

Farvel til oldfruen Følgende tekst er en tale, som jeg havde skrevet til Elisabeth Lukowskys afskedsreception i december 2021. Jeg var desværre forhindret i at deltage selv, men jeg kan forstå, at livsværket blev behørigt fejret af kolleger på Herlufsholm og forældre og elever, der har nydt godt af hjælpen oppe i linnedstuen. Jeg er blevet opfordret til at takketalen bliver videregivet her.

På vej op til linnedstuen. Foto Trine Bie-Olsen

Kære Elisabeth Lukowsky! Tillykke med dig, Elisabeth! Du kender alle kosteleverne og hjælper dem med sikker hånd. Det har du gjort gennem 18 år. Det vigtigste for dig i det job, du har haft her på Herlufsholm, er børnene / eleverne / diplene. Dét er det spontane svar, du giver, når jeg spørger dig om dit arbejdsliv.

Du arbejder helt oppe under taget i det ikoniske kloster. Du har arbejdet på linnedstuen, da du overtog jobbet som oldfrue. Det er et af de helt unikke steder, vi har på Herlufsholm. Jeg er vild med dit magiske univers oppe under taget. Der dufter af vaskepulver, renlighed og ordentlighed.

Et univers hvor hver kostelevs tøj har plads på sin dertil indrettede hylde. Du får sendt deres tøj til rens - så eleverne kan komme til at se præsentable ud. Tøjet er lagt ordentligt sammen. Det ligger inde på hylderne. Du uddeler det rene vasketøj i stride strømme. Her er nidkærhed og præcision. Og tryghed.

På vej op til linnedstuen. Foto Trine Bie-Olsen

Elisabeth med øje for detaljerne. Foto Trine Bie-Olsen

Kassen med kostelevernes navne til tøjet. Foto Trine Bie-Olsen

40 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2


Jeps! det er dig, der stryger alle drengenes hvide skjorter efter en fest. Du er den stærke og kærlige hånd, der får fuglekongen og -dronningen til at funkle i deres stive puds! Du syr knapper og navnemærker i som ingen anden! Æsken med navnemærker til alle kosteleverne er fascinerende smuk. Navnemærkerne står på rad og række og fungerer effektivt. Du sørger for at selv de nye tæpper får navnemærkerne syet på i hånden. Du opdrager eleverne til at tale ordentligt, når de beder dig om hjælp. Du har deres respekt.

Debating ESU: Take on the challenge

Du taler med Mister og får tingene til at fungere! Med snorlige, struktureret arbejde bakker du skolens ånd op. Hvis der er nogen, der har styr på uniformernes formaliteter, så er det også dig. Du sørger for, at kosteleverne kan leve op til skolens dresscode. Du taler med forældre om forsvundne bukser, jakker -og finder dem igen! Nogle gange!!!! Du får åbenhjertige historier fra forældrene. Du står til processionerne og glæder dig over eleverne, som du kender så godt! For mig har du været fantastisk at samarbejde med. Du har hjulpet mig i sovesalslærergerningen, i billedkunst og med 2.g teaterstykkerne. Du arbejdede med Jacob og Josefine, da de var sovesalslærere på Bodil. Bestyrelsesmedlemmernes sovegemakker ordner du. Du kender organisationen ud og ind. DU er et af Herlufsholms trygge steder. Du har hjertet på rette sted. Dit sted oppe under loftet i klostret på Herlufsholm blev i 2019 indstillet til Næstved kommunes Sociale Pris fordi du har skabt rummelighed, engagement og udvist socialt ansvar. Og som der står på indstillingen, så har du i dit virke haft stor betydning for borgere og virksomheden. TAK for dig på Herlufsholm. Dine lister i lange baner. Ordentlighed og engagement. Håndværk og specialviden. Du er en vigtig del af hele vores historie her. Nyd dit velfortjente otium. Kærligste hilsner, TRINE BIE-OLSEN LEKTOR

The English-Speaking Union promotes the English language to better students’ abilities to communicate and understand cross-culturally.

first, that does sound horrible, but with topics such as having to argue for criminalizing violent content or enforcing organ donation, we had to get creative anyway. With some teamwork, greatly helped by the fact that we all knew we would have to hold speeches in no time, we got to appreciate each other’s wild ideas and the format for forcing us to go to such lengths in our creativity.

One of their means, and the one we got to reap the benefits of, is their debating competition. Me, and three other students, got to go on a two-day trip to Næstved Gymnasium, where we were first introduced to the formats of their debating and later got to try them on. The ESU uses the Mace Format, which is a way to structure the debate. The format is as follows:

While it was quite terrifying, there really is no better feeling than stepping away from that podium, looking back at your teammates and knowing that you just annihilated the opposing team with some grade-a arguments and rhetoric.

Two teams of three go against each other, with each student holding a 5- or 3-minute speech. This format gave us the ability to utilize our strengths, such as structuring brutal rebuttals or summarizing in an almost manipulative manner, which was always fun.

So, whether you’ve never tried debating before, or you’ve dabbled in the fantastic world of extracurriculars such as MUN, ESU is a great opportunity to challenge yourself.

Furthermore, the structure of the debate meant we only got 15 minutes of preparation without internet access. At

H

e r l u f s h o l m

BY MATILDE BIRK HANNIBAL

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 41


K

o n f e r e n c e

i

F

l e n s b u r g

” D

a n s k

o g

t y s k

s o m

n a b o s p r o g

Konference i Flensburg ”Dansk og tysk som nabosprog” med noget som helst, når vi skulle drikke kaffe hele tiden? Et andet, altoverskyggende vigtigt fokuspunkt var bekymringen på begge sider af grænsen for, at både dansk og tysk forsvinder ud af fagrækken i grundskole og gymnasium. Hvordan får vi fortalt de unge mennesker (og deres forældre), at det er en stor fordel at kunne andre sprog end sit modersmål og engelsk? Dansk giver - som en tysk dansklærer argumenterede for - sproglig og kulturel adgang til Norden og vor fælles, nordiske historie, og tysk giver - som vi danske tysklærere argumenterer for - sproglig og kulturel adgang til de mange tysktalende i Europa, det europæiske samarbejde, international samhandel og forståelse for en fælles kulturarv. I dagene 31.03-01.04 2022 var gymnasiets tyskfaggruppe på konference i Flensburg med ovenstående tema i et såkaldt KursKultur-projekt. For arrangementet stod Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, og deltagere var danske tysklærere og tyske dansklærere på alle niveauer. Intentionen var, at vi skulle lære hinanden at kende og dermed udvide det professionelle netværk og naturligvis udveksle materialer og dele viden om pædagogik og didaktik samt implementere nyudviklet undervisningsmateriale i sprogundervisningen.

Workshops Dagene var delt ind i workshops, vi på forhånd havde kunnet melde os til, og den workshop, vi nok havde set mest frem til, var Philip Kolls (lektor på Herlufsholm) introduktion til emnet ”Mit Deutsch kommt man weiter”, idet Philip Koll var inviteret til at være gæsteforelæser. Bl.a. præsenterede Philip 4 autentiske eksempler fra handelskorrespondancen, hvor de forskellige opfattelser af, hvad god tone er i erhvervslivet,

42 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

tydeligt blev præsenteret og efterfølgende diskuteret i små grupper. Det står klart, hvilket vi godt vidste, men endnu en gang fik cementeret, at vi danskere ofte spænder ben for os selv i både erhvervsmæssige, kulturelle og selskabelige situationer ved ikke at forstå og anerkende den tyske høflighedskultur og omgangstone. Et faktum, vi i tyskfaggruppen præsenterer de nye 1-g klasser for i det allerførste forløb, de møder hos os med emnet ”Der Blick der Anderen” (Hvordan ser vi på andre, hvordan ser de på os). En anden, også meget interessant workshop var Erla Hallsteinsdottirs præsentation af ”Stereotypen” - for hvordan ser de to lande på hinanden? Er tyskeren en overvægtig, pølseædende bayrer iført Lederhosen / Dirndl og det uundværlige krus øl i hånden? Og er vi danskere en flok roligans, der indenunder joggingsættet og den legendariske hygge faktisk helst vil passe os selv? Et emne, vi også behandler i ovennævnte forløb. Interessant var det at høre de kommentarer, vore tyske kolleger havde om danske studie- og arbejdsvaner for hvordan blev vi overhovedet færdige

o n t a k t

2 0 2 2


K

o n f e r e n c e

i

F

l e n s b u r g

” D

a n s k

o g

t y s k

s o m

n a b o s p r o g

Elevambassadører Et spændende og lovende bekendtskab på konferencen var også Grænseforeningen, som i en årrække har arbejdet på at udjævne forskelle og skabe bro mellem ikke blot tyskere og danskere, men også sønderjyder. For mange af os tænker måske, at sønderjysk er en dialekt, men Grænseforeningens elevambassadører er gymnasieelever fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland og opfatter sig selv som sønderjyder med et ligeværdigt sprog og ditto identitet. Dermed opstår en såkaldt trippel-identitet. Disse elevambassadører besøger gymnasieklasser og de ældste grundskoleklasser og præsenterer nogle ganske bemærkelsesværdige vinkler på ungdomslivet. Dem vil vi meget gerne invitere til Herlufsholm, så vi kan få nogle gode diskussioner og synspunkter på identitet, sprog, traditioner, grænser, mindretal og kulturmøder.

Vi kom hjem fra konferencen med gode idéer, nye bekendtskaber og forslag til nye undervisningsmaterialer, så på det faglige plan var vi helt fyldt op. At det så samtidig

var en meget hyggelig tur på kollega- og tysknørdfronten gør ikke glæden over at have deltaget mindre. INGRID SINDING

Besøg af Niviaq Korneliussen Tirsdag den 7. september fik Herlufsholm Skole besøg af Niviaq Korneliussen, der holdt foredrag om sit forfatterskab for 2.b, 2.i og 2.x. Niviaq Korneliussen er født i 1990 og opvokset i Nanortalik i Sydgrønland. Hun bor i dag i Nuuk. I 2014 debuterede hun med romanen ”HOMO sapienne”. Hendes anden roman, ”Blomsterdalen”, er fra 2020 og indbragte hende Nordisk Råds Litteraturpris 2021. Begge bøger tematiserer tabubelagte emner i Grønland og har været medvirkende til, at der er blevet åbnet for at tale om det at være homoseksuel i Grønland og om årsagerne til den høje selvmordsrate i landet. De alvorsfulde temaer skildres i en ungdommelig og fornyende sprogtone med inddragelse af moderne medier i form af sms-genren og sangtekster.

Niviaq Korneliussen fortalte om sine romaner på en direkte og autentisk måde, der fangede eleverne og vakte deres spørgelyst. Hun læste en passage op af ”Blomsterdalen”, som beskriver kulturmøder og de misforståelser, der kan opstå, når man kommer fra Grønland og studerer i Danmark. Som forberedelse til Niviaq Korneliussens besøg havde eleverne i de tre klasser arbejdet med uddrag af hendes romaner i danskundervisningen, og flere elever havde i deres DHO (dansk-historieopgave) i 1.g skrevet om én af hendes bøger. Det var en meget spændende oplevelse for eleverne at møde forfatteren til de værker, de har arbejdet med, og de er ligeledes blevet klogere på de problemstillinger, der er i dagens Grønland og i forhold til kulturmøder. BIRGITTE BERNER

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 43


B

i r gi t t e

G

ø y e

l e v e d e

n u

5 0 0

f o r

å r

s i d e n

Birgitte Gøye levede nu for 500 år siden Af Trine Bie-Olsen, gymnasielærer, formand for Birgitte Gøye Selskabet

Der var en gang en adelsdame der hed Birgitte Gøye... Det er den klassiske start på et eventyr. Det kunne være starten på historien om Birgitte Gøye, for hun levede jo for længe, længe siden. Eventyret har bare fundet sted i virkeligheden. Vi lever i hendes livstid - blot 500 år forskudt. Læs selv videre her www.birgittegoeye.dk

Hvis Birgitte Gøye rejste i tidsmaskine gennem de sidste 500 år, så tror jeg, at hun ville finde situationen omkring kendskabet til hendes person ”begyndende acceptabel med rum til forbedring”. De mange historier i Birgitte Gøyes liv er nu ved at tage form. Vi er i gang! – lidt ligesom en rubixterning der er lige ved at blive løst .... Som hører på Herlufsholm Skole formulerede jeg nødvendigheden af, at der blev skrevet en bog om Birgitte Gøye. Det var i samtale med pensioneret hører Marianne Olsen, der lyttede til forslaget og sagde ”ja, selvfølgelig”.

Vi indsamler, dokumenterer og formidler viden om Birgitte Gøye birgittegoeye.dk. Der er mange interessante aspekter om hendes liv og virke, som vi gerne folder ud sammen med forskere og kunstnere. Vores logo er lavet af den grafiske designer Lotte Winkel. Det rummer centrale aspekter af Birgitte Gøyes liv: æblet – videbegær, pennefjeren – kommunikation og formidling, korset – tro. Spirerne, der udvikler sig, er en henvisning til billedhuggeren Cornelis Floris fra Antwerpen, som Birgitte Gøye bestilte til at udføre gravmælet i Herlufsholm Kirke.

44 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

Biografien om Birgitte Gøye har vi arbejdet målrettet med at realisere. Der er stor velvilje omkring bestræbelserne for at realisere projektet, så interesserede kan få hele historien med hende i centrum. Udover biografien etablerede vi Birgitte Gøye Selskabet i 2020. Her indsamler, dokumenterer og formidler vi viden om skolestifteren, adelskvinden og renæssancemennesket Birgitte Gøye – her kan alle læse med - www.birgittegoeye.dk. Birgitte Gøye har været yderst bevidst om at sikre eftermælet for ægteparret og deres slægter. Iscenesættelsen for eftertiden. Kort tid efter Herluf Trolles død i juni 1565 bestilte Birgitte Gøye det gravmæle, mange

o n t a k t

2 0 2 2

Blæktegning af Birgitte Gøye udført af kunstneren Vibe Bredahl. Udsnittet, hvor Birgitte Gøye indgår i en større helhed, giver beskueren en fornemmelse for den større historiske sammenhæng, hun indgår i. Fra udstillingen Taletid med kunstnergruppen Efterkommere på Rønnebæksholm. Detaljen gengivet efter aftale med kunstneren. Foto Trine Bie-Olsen.


B

kender så godt, det vi går rundt om Trollemorgen i Herlufsholm Kirke. Hun var kvalitetsbevidst og velorienteret også udenfor landets grænser. Gravmonumentet er fra det eftertragtede værksted i Antwerpen, hvor billedhuggeren og arkitekten Cornelis Floris skabte sine værker i nordeuropæisk tradition og italiensk renæssance. Gravmælet er genial iscenesættelse hugget i marmor. Han i rustning med den stærke løve for sine fødder. Hun har den trofaste hund ved fødderne, hænderne er foldet som i bøn, samtidig med hun holder en bønnebog. Gravmælet er et imponerende eksempel på erindringskultur. Birgitte Gøye har iscenesat og fortalt os historierne gennem 500 år. Birgitte Gøye var 33 år gammel, da hun blev gift med Herluf Trolle. Ægtefællerne engagerede sig i arbejdet med dannelse og støttede flere skoler. Ægteparret stiftede Herlufsholm Skole, da hun var 54 år – cirka en måned efter blev hun enke.

i r gi t t e

G

i opbrud disse år. Der er Liv Thomsen serie ”På sporet af droningerne” og Cecilie Nielsens undersøgelser i ”Dronningeriget”. Mens vi venter på biografien om Birgitte Gøye, kan du klikke ind på www.birgittegoeye.dk. Der er også udkommet en bog, som kan danne forståelsesramme for dele af Birgitte Gøyes liv: Grethe Jacobsens: Magtens Kvinder - før enevælden på Gads Forlag. Den 17. og 18. juni kan man kigge

ø y e

l e v e d e

n u

f o r

5 0 0

å r

s i d e n

nærmere på Birgitte Gøye i Næstveds Boder under festivalen ”Næstved Søjler”. Golden Days i København til september hylder ”QUEENS” – alle de markante kvindeskikkelser der har sat særligt aftryk på vores kunst, kultur og samtid. Det kommer til at handle om historiens dronninger. Både dem med og uden krone på. Det er en stor glæde og ære, at Birgitte Gøye selvfølgelig bliver sat ind i den større sammenhæng.

Herlufsholm Skole er kronen på deres livsværk. Efter Herluf Trolles død fulgte to år med juridiske udfordringer og arveproblematikker, før Birgitte Gøye med sin store formue kunne sikre skolen. Den store bronzeskulptur, der er opstillet i Nyhave, hedder Thélème og hylder dannelse, uddannelse og trækker på inspiration fra gravmonumentet og Cornelis Floris sprudlende formsprog. Kirken og skulpturen er et loop gennem 500 år. Skulpturen kan også ses som hyldest til diplene, læring og dannelse gennem alle årene. Birgitte Gøye havde fem lensmandsposter mellem 1564 og 1574, som Grethe Jacobsen skriver i den nye bog Magtens kvinder før enevælden. Hun fungerede som en slags koncernchef, som funktionen kan betegnes i dag, hvor hun bestyrede len med medarbejderne, ejendommene, landbrugsbedrifter og forholdt sig til køb og salg af råvarer. Hendes netværk var højadlens cirkler omkring Rigsrådet, Kongen og Dronningen. Indtil nu har Birgitte Gøye været en slags missing link i Danmarkshistorien. Der har ikke være fokus på hendes person og funktion i samfundet. ”Historien om historien om Birgitte Gøye” er i sig selv interessant, fordi der har været fast praksis omkring måden, historien blev skrevet på. Og dén er

Skulpturen Thélème er lavet at Eva Steen Christensen og er opstillet i Nyhave. Den er som et loop over de 500 år fra Birgitte Gøyes samtid til i dag. Den er bundsolid og støbt i bronze, og så kan man kravle rundt i og på den. Samtidig består den af et væld af organiske forløb, der hele tiden udvikler sig – Den rummer mange historier om Birgitte Gøye. Foto Trine Bie-Olsen

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 45


H

e r l u f s h o l m s

ø k o n o m i

i

2 0 2 1

Herlufsholms økonomi i 2021 Af direktør Tim Petersen Skolevirksomhed, godsdrift og kirke udgør hovedaktiviteterne i Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods. Den omsætningsmæssige største aktivitet er i dag skolevirksomheden, som omfatter såvel kostskole som dagskole med elever fra 6. klasse til 3.g samt en IB-linje. Skolens resultat i 2021 udgør knapt -1,0 mio. kr. (2020: -4,1 mio. kr.), mod budgetteret 0,05 mio. kr. Den positive udvikling, i forhold til 2020, er primært som følge af effektiviseringer, herunder færre medarbejderårsværk. I 2021 var der 579 årselever, heraf 241 i grundskolen, hvortil knapt 25 lærerårsværk stod for undervisningen og 338 årselever i gymnasiet, hvortil 41 lærerårsværk stod for undervisningen. I 2021 har der været knapt 154 heltidsansatte beskæftiget ved Herlufsholm Skole og Gods, hvilket er 1 færre end for 2020. Heraf udgør det pædagogiske personale tilknyttet undervisningen 43 %.

Elevtal I 2021 havde skolen 579 årselever, hvoraf årskostelever udgjorde 269; hvilket er en positiv fremgang i forhold til 2020. Det er skolens politik at have et moderat antal elever i klasserne. Elevfordeling på klassetrin pr. september 2021 vises herunder. For IB-linjen er klassekvotienten ikke et særligt informativt begreb som følge af den udprægede holdundervisning. Holdopdelingen og den gennemsnitlige elevkvotient pr. hold vises derfor i stedet i hosstående tabel. Beregningen er gennemført ekskl. fællesfaget Theory of Knowledge.

Skolens økonomi Corona reducerede eller umuliggjorde mange af de traditionelle elevtraditioner og aktiviteter på skolen, men disse er så vidt muligt erstattet af andre aktiviteter – for at eleverne fortsat skulle

Elevtal Års-elever 2017 2018 2019 2020 2021

Grundskolen Klassetrin: Antal klasser Antal elever Kvotient

7.

8.

9.

10.

I alt

2 28 14,0

3 52 17,3

3 56 18,7

4 81 20,3

1 23 23,0

13 240 18,5

Gymnasiet Klassetrin:

1. G

2. G

3. G

Pre-IB

I alt

Antal klasser Antal elever Kvotient

5 101 20,2

5 99 19,8

4 96 24,0

1 21 21,0

15 317 21,1

IB Hold:

I alt

Antal elever Fag pr. elev Valg i alt Antal hold Kvotient

32 7 224 31 7,4

Gymnasiet

Kostelever 38 38 48 51 47

Donationer En donator har doneret med ønske om udvidelse af Round Square-aktiviteterne på Herlufsholm Skole samt til at støtte enkelte elever, som ellers ikke ville have mulighed for at deltage i Round Square-aktiviteterne. Samtidig ønsker giveren, at Herlufsholm benytter en betragtelig del af beløbet til at skabe en servicetur til Grønland. Serviceturen er afholdt i sommeren 2021. Scholarship-elever er et ny tiltag på skolen, hvor vi tilbyder muligheden for at være scholarship-elev på Herlufsholm Skole. Vores scholarshipprogram er blevet etableret i samarbejde med gammelherlovianere samt eksterne fonde, som via donationer er med til at finansiere vores scholarshipprogram. Fra skoleåret 2020/21 har vi optaget de første elever, og vi påtænker at optage 5 nye scholarship-elever hvert år på vores gymnasium som kostskoleelever, hvor hele deres gymnasietid og skoleophold vil blive finansieret af programmet. Vi har for skoleåret 2021/22 modtaget flere ansøgninger til at blive scholarship-elev på Herlufsholm Skole, og skoleledelsen har heraf udvalgt 5 elever til vores anden årgang af scholar­

opleve uddannelsesmiljøet og det sociale liv, som kendetegner Herlufsholm. Corona-relaterede besparelser i forbindelse med forårets nedlukning er blevet refunderet til forældrene. Corona har medført omkostninger for 2021, som ikke var budgetteret: indkøb af håndsprit, håndspritstandere og værnemidler, indkøb af IT til afholdelse af fjernundervisning, indkøb af ekstra træbænke til elevernes udendørs bespisning, omkostninger til forårets forudbestilte studierejser, leje af pavilloner til brug for elever i karantæne m.m. Disse meromkostninger er i store træk blevet dækket af modtagne tilskud fra ministeriet til finansiering af Corona-merudgifter. Corona har således haft stor effekt på udgifter såvel som indtægter, men ikke på skolens samlede finansielle resultat.

Grundskolen Dagelever 221 226 208 195 194

6.

Dagelever 166 169 165 145 116

I alt 259 264 256 247 241

Kostelever 215 190 172 182 222

*)

I alt I alt 381 359 337 327 338

*) Gymnasiets elevtal er inkl. IB. 46 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2

Dagelever 387 395 373 340 310

Kostelever 253 228 220 233 269

I alt 640 623 593 573 577


H

ship-elever, sådan at vi nu samlet har 8 elever på 2 årgange. I skolens økonomiske resultat indgår også tilskud fra fonde, som udelukkende eller primært har til formål at støtte Herlufsholm Skole. Disse fonde udgør et solidt fundament for skolens fremtidige virke og udvikling. Skolens moderationer, som delvist finansieres af både offentlige midler og private fondstilskud, udgjorde i alt knapt 3,7 mio. kr. Disse betydelige moderationer medfører, at egnede børn uden det fornødne økonomiske grundlag i familien, alligevel kan optages på skolen.

Den øvrige virksomhed Godsets øvrige virksomhed omfatter jordbruget, kirke og kirkegård samt godsets administration, kapitalforvaltning og prioritetsudgifter. Nettobidraget fra disse aktiviteter var 5,1 mio. kr.; hvoraf indregnet positive realiserede og urealiserede kursreguleringer pr. statusdagen udgør 2,4 mio. kr. Det samlede resultat for Herlufsholm Skole og Gods blev dermed et overskud på 4,0 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,6 mio. kr. Der er i løbet af regnskabsåret gennemført flere investeringer på Herlufsholm, hvoraf de største har været en total renovering af en ældre udlejningsbolig, etablering af nye elevtoiletter i Klosterbygningen, nye værelser på Bodilgården, skolekøkken og nyt klasselokale i Galen samt færdiggørelsen af automatisk brandalarmeringsanlæg på Herlufsholm og opdatering af låsesystem.

Forventninger til fremtiden Skolens strategiske indsatser for perioden frem mod 2025 spænder bredt og indeholder fra pædagogiske initiativer til bæredygtighedstiltag og marketingindsatser. På den pædagogiske

front indeholder strategien en række initiativer, der støtter op om elevernes trivsel samt deres faglige og personlige udvikling. De fleste af disse initiativer er nu blevet igangsat og udrullet på alle skolens årgange. For at sikre en fortsat udvikling af det ekstraskolære program på Herlufsholm vil der i 2022 blive bygget to padelbaner samt et overdækket udeareal. Det overdækkede udeareal vil også kunne anvendes som et udendørs klasselokale eller samlingspunkt i forbindelse med skolens mange udendørs sports- og trivselsarrangementer. Corona-situationen har gjort det svært at forankre alle nye tiltag i organisationen, hvorfor der fortsat vil være fokus på implementering af indsatserne. For at gøre status på effekten af trivselsindsatserne planlægges i 2022 en afdækning af elevtrivslen på skolen i samarbejde med Nordic Learning. I 2022 udbygges skolens arbejde med en styrkelse af bæredygtig drift, idet køkkenets CO2aftryk opgøres på basis af faktuelle indkøb og ikke omkostningsbaseret. Skolens samlede CO2-aftryk reduceres også yderligere, idet solcelleanlægget planlægges ibrugtaget sommer 2022. I forlængelse af de mange tiltag med fokus på bæredygtighed forventer skolen i foråret 2022 at blive verdensmålcertificeret af 2030-Skolerne. I forhold til social ansvarlighed har skolen modtaget donationer fra gammelherlovianere og fonde, der muliggør at kunne optage yderligere fire Scholarship-elever til et 3-årigt STX kostforløb til sommer 2022. Det samlede antal Scholarship-elever på kostskolen vil derefter være 12, som vi finder er et passende antal. I 2022 forventes Scholarship-programmet udbygget til også at omfatte dagelever, hvor de første forventes optages til skolestart i august 2023.

e r l u f s h o l m s

ø k o n o m i

i

2 0 2 1

Selvom Covid-19 også i 2021 har reduceret Herlufsholms normale profilering fra Åbent hus-arrangementer, messedeltagelse, rekrutteringsbesøg, brobygning samt netværksmøder, opleves der en stor interesse for skolen. Det har dog været muligt at afholde velbesøgte Åbent hus - arrangementer med tilpassede programmer, og her har der været flere deltagere, som har vist interesse for optag i 2022/23, men også senere optag. Det bestyrker skolen i, at det er vigtigt – trods pæne aktuelle søgetal – at fastholde marketingindsatsen, for at sikre skolens tilstedeværelse i kommende ansøgeres bevidsthed. De aktuelle søgetal indikerer, at der for skoleåret 2022/23 igen ved skolestart bliver tale om en fuld kapacitetsudnyttelse på elevgårdene, og søgetallene kombineret med fordelingen af elever på årgangene gør, at det bliver lettere at fylde ledige pladser, der måtte opstå i løbet af skoleåret. Skolen kender endnu ikke det eksakte søgetal for dagelever, da dagelever traditionelt søger senere end kostelever. På baggrund af de seneste års søgetal budgetteres der med fem STX-klasser i den kommende 1.g årgang. Det er skolens ønske hvert år at kunne oprette fem STX-klasser i 1.g, og der er iværksat særlige markedsføringstiltag for at støtte op om denne udvikling. Gennem de sidste par år har skolen ikke reguleret kontingentet, hvilket også er tilfældet for det kommende skoleår. Dog har starten af 2022 vist store prisstigninger på især el og gas, mens også andre forbrugsvarer er påvirket, ligesom der ses tegn på inflation. Fortsætter denne udvikling, vil en regulering af kontingentet kunne komme på tale i 2023. Det forventes, at de mange tiltag og initiativer, der er og vil blive implementeret, vil kunne fastholde den høje elevsøgning i årene fremover.

Virksomhedens samlede omsætning og resultater for delområderne fremgår af følgende oversigt: RESULTATOPGØRELSE (Beløb i 1.000 kr.)

Skolen

Indtægter

Resultat 2021

Udgifter

Resultat 2020

118.178

-119.323

-1.145

-4.054

5.469

-3.859

1.610

1.435

386

-412

-25

-11

3.410

-3.456

-47

-27

127.443

-127.049

-394

-2.657

Stiftelsens øvrige udgifter, netto

1.436

-2.384

-948

-2.037

Finansielle poster

5.083

-462

4.621

4.851

133.962

-129.896

4.066

157

Jordbruget Kirken Kirkegården Områderne i alt

Stiftelsens samlede resultat

H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 47


Nye hørere Andreas Ingemann Bramsen Jeg har arbejdet i Roskilde i en årrække, men har altid gerne villet arbejde på en kostskole. Jeg slog derfor til, da der var en åbning på Herlufsholm i foråret 2021, og det har heldigvis vist sig at være et match. Min drivkraft i hverdagen er muligheden for at skabe et forpligtende rum for unge, hvor jeg kan understøtte deres faglige og personlige udvikling, og hvor karakter er mindst lige så vigtigt som karakterer. Min studietid var både personligt og fagligt alt andet end snorlige, men efter 10 års indskrivning på Københavns Universitet på europæisk etnologi, tysk og statskundskab og med ekskurser som ungdomsskolelærer, guide, hf-kursist i matematik og udvekslingsstudent i Berlin kunne jeg i 2012 kalde mig cand.mag. i tysk og samfundsfag. Da jeg først var færdig, var jeg til gengæld ikke i tvivl om, at jeg gerne ville være gymnasielærer og tog pædagogikum med det samme. For et par år siden startede jeg på at studere igen, denne gang på HD-studiet på CBS for at kunne varetage undervisning i erhvervsøkonomi. Med bopæl i Sorø kan jeg næsten sejle på arbejde i kano, men tager dog som regel landevejen. Jeg roder i min fritid gerne med en gammel sejlbåd, jeg har sammen med en ven, spiller klaver eller giver den som ’voksen-bas’ i Klosterkirkens drengekor.

skolekomedie, Grease. Jeg nød at arbejde så intensivt sammen med eleverne og at se dem blomstre – og ikke mindst at opleve deres begejstring og jubel, da vi fik sat forestillingen sammen. Heldigvis har jeg fået lov til at stå for forestillingen igen næste år, så jeg glæder mig til at lære en masse af de nuværende 1.g’ere bedre at kende, når vi sammen skal skabe en forestilling i efteråret. Ved siden af mit arbejde på Herlufsholm læser jeg tysk på universitetet, sådan at jeg i fremtiden også kan undervise i mit yndlingssprog (som jeg elsker for både dets grammatik og dets klang, om end det er uforståeligt for mange). Jeg bor på Frederiksberg i København med min kæreste, men jeg bruger helst mine ferier og weekender omgivet af natur, så langt fra asfalt og internetforbindelse som muligt. Jannick Ulram Olsen Da jeg efter Syndefaldet begyndte at vandre på jorden, så blev jeg uddannet cand. mag. fra erhvervslivets yndlingsuniversitet nemlig RUC i historie og samfundsfag. Mine interesser har altid været todelte: undervisning og museumsarbejde. Jeg har været heldig at have været beskæftiget ved Frihedsmuseet og Tøjhusmuseet i en rum tid. De sidste par år har jeg været mere beskæftiget med undervisning, og det har været givende og er klart mit kald. Eleverne og kollegerne på Herlufsholm har været super søde mod mig, og jeg håber, at jeg har kunnet give noget tilbage til dem. Magen til engagerede, venlige og nysgerrige elever skal man lede længe efter.

Anne Sophie Nøhr Geil Jeg er psykologi- og musiklærer og har været ansat på Herlufsholm siden august 2021. I dette skoleår har jeg undervist både STX og IB i psykologi og fungeret som klassementor for 1x. Jeg nyder at få lov til at dyrke både det alment dannende, det fagnørdede og det personlige og sociale i mit arbejde på skolen. Næste skoleår skal jeg i pædagogikum i begge mine fag, hvilket jeg ser meget frem til! Ud over at undervise mine søde og engagerede psykologi- og mentorelever, havde jeg i år det privilegium at stå for 2.g’ernes

48 H

e r l u f s h o l m

K

o s t s k o l e

·

Lea Barsø Laursen Jeg er 30 år, bor i Ringsted med min mand, søn og hund. Jeg startede som gymnasielærer på Nakskov gymnasium i 2018, hvor jeg også tog mit pædagogikum. Efter min barsel sluttede, blev jeg ansat på Herlufsholm, hvor jeg underviser i idræt og biologi.

K

o n t a k t

2 0 2 2

Lone Gad Gunbak Engagement koblet til det ekstraordinære og demokratiske rettigheder koblet til ansvarlighed er værdier, der vækker genklang og fik undertegnede til at søge stillingen som sovesalslærer på Herlufsholm. Med 15 års erfaring i gymnasiesektoren på et profilgymnasie med ånd var det tid til at lade nye vinde blæse ind. Heldigvis er jeg kommet til en skole, der også emmer af ånd og høj faglighed. Med i bagagen har jeg udover kerneydelsen, undervisning, en arbejdsfunktion som både innovationskoordinator og Unesco-koordinator. I den forbindelse har jeg stået for den faglige og pædagogiske udvikling og implementering af innovation på min tidligere arbejdsplads. Som UNESCOkoordinator stod jeg for udviklingen af skolens interkulturelle kompetencer og implementering af FN’s verdensmål i undervisningen på tværs af fag og årgange. Derudover har jeg taget en vellykket master i ledelse på SDU. Ved siden af mit virke som gymnasielærer har jeg også været ekstern redaktør på Gyldendal, både på Samfundsfags- og Historieportalen, samt forfatter på den metodiske del af historieportalen. Pr. 1 august 2021 blev jeg ansat som sovesalslærer på Vuen og underviser endvidere i samfundsfag og historie i gymnasiet. Sikke otte måneder. Der har været decibel på alle fronter. Heldigvis mest faglighed og fornøjelse på en pigegård med 19 nytilkomne. Jeg er blevet mødt med en meget høj grad af venlighed og imødekommenhed. Jeg har fået spørgsmål, jeg kunne forvente og så alle de andre, der spænder bredt ud i livets store udfordringer. Løsningerne har været konstruktive, og jeg er ved at finde min egen vej og navigerer i et farvand, hvor jeg gennem tryghedsskabende relationer og frihed under ansvar sikrer, at Vuen også ud over det sociale, det ekstraskolære og til bordene, fagligt markerer sig stærkt. Jeg glæder mig til at følge de unge mennesker, jeg glæder mig til at være med til at skabe den ramme, hvor de trygt kan sætte alle brikkerne sammen i de år, de er på Herlufsholm og sammen med mig på Vuen.


Mathias Hesselholt Munck ”Ham der officeren” som italesat af vores dejlige elever. Jeg er ansat pr. marts 2022, som sovesalslærer på Mygningens 1. sal og STX/IB underviser i matematik og historie. Jeg har tidligere undervist i flere fag og forskellige miljøer; Ledelse og undervisningslære på Hærens Sergentskole i 2009, samfundsfag og historie på Slagelse Gymnasium i 2014, matematik på HF/VUC Fyn i 2020. Derudover har jeg bl.a. beskæftiget mig med naturvidenskabelig didaktik ved LSUL på Syddansk Universitet og som udstillingskurator på Langelands Museum. Den varierende baggrund giver en nuanceret tilgang til mit arbejde. Hvilket jeg dagligt nyder stor glæde af. I min fritid ror jeg singlesculler. En aktivitet der heldigvis kan nydes under gode forhold her i Næstved. Og fritiden på land, foregår selvfølgelig i naturen. Jeg har tilbragt min barndom i indre København og min ungdom på Københavns Vestegn. I voksenlivet har mit arbejde bragt mig rundt til de fleste andre danske landsdele. Så min dialekt, mine værdier og mit udsyn er undertiden blevet noget sammensat. Men nu finder jeg mig til rette, her på Herlufsholm. Orden, frihed, ansvar og glæde; fire selvforstærkende indtryk.

Here lies one of the funniest men alive Matthew Woods

Only joking. I’m a biology and chemistry teacher on IB but then nobody’s perfect

få givet mig overblik over undervisningen og livet på skolen som sådan. Det var flot at se årstiderne langsomt skifte på campus-området, og det er en fornøjelse at færdes i de smukke omgivelser. For mig som bl.a. engelsklærer vakte det gode minder om Oxford, og summer school på Cambridge University. Og det var med stor spænding jeg gik til de første timer, for hvordan mon eleverne var at undervise? Min baggrund er, at jeg har boet i både Nord- og Sønderjylland og undervist på stx, hhx og htx, i 30+ år! Det har selvfølgelig givet mig stor og bred erfaring med forskellige elevgrupper, og det har altid været givende at skulle videregive viden og dertil lade eleverne selv bidrage med deres egen personlighed, kreativitet og faglige udvikling. På Herlufsholm skulle det vise sig, at ikke kun rammerne var gode, men det er eleverne så sandelig også, fordi de er videbegærlige og samarbejdsvillige. Det er tydeligt at mærke, at den ånd, der er på skolen, er god til at rumme nye medlemmer af fællesskabet. Det bliver spændende at følge elevernes vej på skolen og se, hvor den bringer dem videre hen i livet.

Mikkel Winther Jeg er ansat som gymnasielærer med fagkombinationen engelsk, filosofi og samfundsfag. Jeg er netop startet på mit sjette år i gymnasieskolen, mens det er mit første år på Herlufsholm. Tidligere har jeg arbejdet på andre Matthew Woods gymnasier og før det, imens jeg selv stude(red) No teachers rede, underviste jeg i et par år et internatiowere harmed in the nalt hold på universitetet. writing of this Selv er jeg i dag 34 år, og jeg bor i en Headstone. hyggelig lille lejlighed i midten af Roskilde. I 2017 færdiggjorde jeg min kandidatgrad i (red) No teachers were engelsk og filosofi fra Roskilde Universitet, harmed in the writing of og i sommeren 2021 afsluttede jeg et sidethis Headstone. fag i statskundskab fra Københavns Universitet. Min rejse ind i undervisningssekMette Fredberg toren startede måske lidt atypisk, idet jeg Jeg startede på Herførst lige skulle prøve tilværelsen som selvlufsholm d. 21. februstændig af. Jeg startede i mine tidlige 20ere ar 2022, da semestret et webbureau med en gymnasiekammerat, var godt i gang, men hvor jeg sad som programmør, og han klaalle kolleger var meget rede det grafiske. Det blev alligevel til en hjælpsomme mht. at

H

e r l u f s h o l m

del år, idet vi fortsatte samarbejdet på tværs af begge vore studier, og det blev først i efteråret 2016, da jeg under en praktikperiode på Roskilde Gymnasium oplevede en gnist uden lige, at jeg traf den endelige beslutning om et endeligt karriereskifte. Selvom jeg til tider kan savne at programmere og være selvstændig, så har jeg ikke et øjeblik fortrudt min beslutning. Jeg ved intet bedre end at arbejde med at inspirere og kultivere de kommende generationer, og jeg sætter pris på at have fået muligheden for at arbejde med nogen af landets mest motiverede unge mennesker på Herlufsholm. Pernille Busch Clausen Jeg hedder Pernille Busch Clausen og kommer fra Odense. Jeg har haft fornøjelsen af at være en del af Herlufsholm dette skoleår som underviser i engelsk og historie. 2 fag, som altid har interesseret og inspireret mig. Dette gælder specielt den ældre engelske litteratur og dansk-/engelsksproget historie. Netop min glæde for historie og traditioner var en af grundene til, at jeg ønskede at være en del af Herlufsholm, og jeg er taknemmelig for de mange oplevelser jeg har fået. Signe Arvedlund 10 år skulle der gå, indtil jeg igen fik første skoledag på Herlufsholm. I august 2011 som elev, i august 2021 som lærer. Skolen har altid haft en stor betydning for mig og min opvækst, og det har været meget lærerigt at opleve skolen med nye og voksne øjne. Jeg er årsvikar i dansk, og dette skoleår var mit første med at undervise gymnasieelever. Jeg har undervist længe i folkeskolen og på ungdomsskoler, og dette år har kun bekræftet mig i, at jeg vil være lærer. I grundforløbet nød jeg at blive kastet ind i rollen som mentorlærer, AP-lærer og dansklærer. Derudover underviser jeg dansk b for 1.i, hvor vi nørder dansk grammatik til den helt store guldmedalje.

K

o s t s k o l e

·

K

o n t a k t

2 0 2 2 49Articles inside

8.c’s lejrskole på Bornholm article cover image
8.c’s lejrskole på Bornholm
3min
page 18
2.y på studietur til Orlando article cover image
2.y på studietur til Orlando
3min
page 19
2.i’s studietur til Nuuk, Grønland article cover image
2.i’s studietur til Nuuk, Grønland
6min
pages 20-21
Skolekomedie 9. klasse – Robin Hood article cover image
Skolekomedie 9. klasse – Robin Hood
2min
pages 22-23
Indsamling article cover image
Indsamling
1min
page 25
Frivillighedsuge 1.g article cover image
Frivillighedsuge 1.g
4min
pages 26-27
Tanker om en udveksling article cover image
Tanker om en udveksling
5min
pages 28-29
RS Komiteen article cover image
RS Komiteen
2min
pages 30-31
Biomanipulation i Stark article cover image
Biomanipulation i Stark
3min
pages 32-33
Liber Phoenix article cover image
Liber Phoenix
3min
page 34
Besøg af Szpirt & Company article cover image
Besøg af Szpirt & Company
3min
page 36
Olsgaard Climate Ambassadors article cover image
Olsgaard Climate Ambassadors
4min
pages 38-39
Grøn skole article cover image
Grøn skole
4min
page 40
9. klasse award tur article cover image
9. klasse award tur
1min
page 41
Farvel til oldfruen article cover image
Farvel til oldfruen
2min
page 42
Debating ESU: Take on the challenge article cover image
Debating ESU: Take on the challenge
3min
page 43
Konference i Flensburg ”Dansk og tysk som nabosprog” article cover image
Konference i Flensburg ”Dansk og tysk som nabosprog”
3min
page 44
Besøg af Niviaq Korneliussen article cover image
Besøg af Niviaq Korneliussen
3min
page 45
Birgitte Gøye levede nu for 500 år siden article cover image
Birgitte Gøye levede nu for 500 år siden
5min
pages 46-47
Herlufsholms økonomi i 2021 article cover image
Herlufsholms økonomi i 2021
8min
pages 48-49
Nye hørere article cover image
Nye hørere
10min
pages 50-52