Grundskolen - få den bedste start

Page 1

O

FÅ DEN BEDSTE START GRUNDSKOLEN: ET TRYGT, INSPIRERENDE OG UDVIKLENDE FUNDAMENT FOR LÆRING


VIDE MERE • KUNNE MERE • GØRE MERE Herlufsholm Skole er Danmarks ældste kostskole og blev grundlagt i 1565. I dag byder skolen dog både kostelever og dagelever velkommen og har årligt omkring 600 elever, heraf ca. 250 fordelt på 6.-10. årgang.

bruger vi derfor tid på at skabe et inspirerende læringsrum, faglige forløb, der stimulerer sammenholdet, og vores trivselsvejleder taler åbent med eleverne om konfliktløsning og medansvar.

Herlufsholm er en skole med en lang historie og mange traditioner, som gør hverdagen spændende, og som er med til at knytte eleverne tættere sammen.

Vi skaber en rød tråd gennem deres tid her, som er med til at fostre en progression frem mod mere viden, større selvsikkerhed og modenhed til at klare ungdomsuddannelserne. Herlufsholm er blandt de bedste skoler i landet målt på løfteevne, og vores elever klarer sig rigtig godt ved FP9 og FP10.

En anderledes skole Herlufsholm er et tilvalg af historisk ånd, mange traditioner og stærke værdier. Som privatskole kan vi selv forme vores grundskole på den måde, som vi synes danner det bedste fundament for elevernes faglige og personlige udvikling. Derfor har vi: •

En elevprofil, som alle forpligter sig til

Lave klassekvotienter med ca. 20-22 elever i klasserne

Karakterer på alle årgange tre gange årligt og afsluttende prøver

Alle elever i 8. og 9. klasse er med i Duke of Edinburgh Award

Lærere, der kun underviser i deres linjefag, og som sjældent udskiftes

Skolebeklædning, der skaber fællesskab, men også forpligter

Lejrskole, studieture og ekskursioner

Frivilligt arbejde - lokalt, nationalt og globalt

De rette rammer for læring På Herlufsholm sætter vi stort fokus på elevernes trivsel, fordi vi mener, at trivsel er essentielt for læringsmiljøet, og på alle årgange

65 % af vores afgangselever fortsætter i vores gymnasium. Et rigt fritidsprogram for alle Der er fordele ved at kunne dyrke sine fritidsinteresser på sin skole efter skoletid, og derfor er vores fritidsprogram en stor succes blandt både dag- og kostelever. Skolen udbyder valgfag i 7.-8. klasse i billedkunst, musik og madkundskab. Der er også gode muligheder for aktiv udfoldelse, såsom fodbold, ultimate, fægtning, cheerleading, tennis og meget mere. Eleverne kan også engagere sig i det politiske rollespil Model United Nations, hvor man repræsenterer et land i FN, eller i velgørende initiativer til fordel for SOS-Børnebyerne. For dem med mod på lidt ekstra kan The Duke of Edinburgh International Award programmet være en ekstra daglig udfordring. Dér forpligter man sig i længere tid til at være aktiv kreativt, sportsligt og inden for velgørenhed og afslutter med en overlevelsestur. Elever i grundskolen tilbydes flere gange om


året at deltage i Round Square-arrangementer. For de ældste elever kan dette være camps, konferencer i udlandet eller events på egen skole. For 6.-7. årgang vil der være tale om konferencer, camps og lignende. Herlufsholm Skole er en skole med et internationalt perspektiv. Vi tilbyder udover dansk grundskole og gymnasium også den internationale IB-uddannelse, og en del af vores elever har derfor en anden nationalitet end dansk. 6. klasse Vi sætter fokus på omsorg, læringsmiljø og samvær, når børnene starter i 6. klasse på Herlufsholm. Eleverne kommer fra mange forskellige baggrunde og skoler, men er oftest lokale børn, som har valgt Herlufsholm for at få et stærkt fagligt fundament. Faglighed i balance I indskolingsforløbet lægger vi ud med tværfaglige forløb, hvor fokus er på at give alle den bedste start på en fagligt krævende skole. Vi balancerer de faglige krav ved at prioritere det musisk-kreative perspektiv. Tryghed skaber rammerne for nysgerrighed Vi ved, at det er vigtigt at få et trygt fundament og gode venner. Derfor hjælper vores MiLife-instruktør, CoolKids-lærere og skolens ungerådgiver eleverne på vej ved at give dem kompetencer allerede i 6. klasse, som ruster dem til konstruktivt at klare de konflikter, der kan opstå i forbindelse med gruppearbejde og indbyrdes forskellighed. Vi lægger vægt på klasserumskulturen for at skabe ro, så eleverne kan arbejde koncentreret, tør deltage aktivt og får opbygget en sund selvtillid. Vi understøtter faglig og personlig udvikling Alle elever får karakterer for hurtigt at kunne identificere deres stærke og svage fag. For at hjælpe dem godt på vej, tilbydes eleverne hjælp af en af deres ressourcelærere,

hvis en opgave er for udfordrende for dem. 7.-9. klasse I udskolingsforløbet gør vi eleverne studieparate og klargør dem til deres afsluttende afgangsprøver. På alle årgange har vi fokus på klassedannelse og på at skabe en god klasserumskultur, blandt andet gennem vores elevprofil, som er med til at definere, hvordan vi viser hinanden gensidig respekt og tager medansvar for alles trivsel. Studiekompetencerne trænes Vi skruer op for fagligheden med fokus på at forberede eleverne til de gymnasiale uddannelser. Eleverne får fordybelsesdage, hvor alle klasserne arbejder tværfagligt med specifikke fordybelsesområder og derigennem nysgerrigt udforsker sammenhængene mellem deres forskellige fag. I 8. klasse skal eleverne skrive et selvvalgt miniprojekt. De skal selv finde litteratur, gøre sig overvejelser om, hvad der er relevant og overflødig information og strukturere en opgave, der er fyldestgørende og informativ. Formålet er at træne deres evne til at planlægge og administrere deres studietid selvstændigt og at opbygge en faglig opgave ud fra de kriterier, som de vil møde i deres videre uddannelse. I 9. klasse laves samme type opgave, men med et større og mere krævende omfang. Et kreativt fællesprojekt Et af de helt store projekter på 9. årgang er den årlige skolekomedie. Her udfordres eleverne kreativt med opførelsen af et teaterstykke, der involverer dem alle med opgaver fra skuespil til sminkning og lysstyring. Forestillingen fremføres af to omgange, først for hele skolen og de ansatte og dernæst til en festaften for årgangens forældre med skuespillet først og bal for årgangen derefter.


Anne-Louise Boelsmand Grundskoleleder

Lotte Beck Jensen Vicegrundskoleleder

Skolens kontor: 55 75 35 00 Direkte nummer: 55 75 35 43

Skolens kontor: 55 75 35 00 Direkte nummer: 55 75 35 39

E-mail: alb@herlufsholm.dk

E-mail: lbj@herlufsholm.dk

Vide mere ⋅ Kunne mere ⋅ Gøre mere

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS • Herlufsholm Allé 170 • 4700 Næstved • Denmark • Phone +45 55 75 35 00 • rektorkontor@herlufsholm.dk