Page 1

AÇEV Kadın ve Çocuk Mekanları Projesi Tokat Akın Köyü


Akın Köyü Lojman Yapısı

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

AKIN


170 haneli Akın köyünde, kadın ve çocuk mekanını aktif olarak kullanmak isteyen 60 civarında kadın bulunmaktadır. Okul binasının yanında bulunan eski lojman yapısının ikinci katında yapılacak mekanın girişi okul bahçesindendir. Köyün sosyolojik yapısı nedeniyle dış mekan kullanımı istemeyen kadınlar, faaliyetlere çocuklarını getirdikleri için çocuklara yönelik ayrı bir oda olmasını istemişlerdir. Farklı eğitimlerin yanısıra ihtiyaca yönelik buluşmaların gerçekleştirilmesi düşünülen mekan içerisinde, toplu konuşmalar için uygun bir oturma düzeni istenmektedir. Mekan içerisine ayakkabısız girileceği için sıcak ve yumuşak bir zemin kaplaması, kadınlar üzerlerine örtü almadan gelmediği için bir vestiyer gibi dile getirilen başka ihtiyaçlar da bulunmaktadır.

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

KİM İÇİN?


Akın köyündeki eski lojman binasının ikinci katının dönüştürülmesiyle ortaya çıkarılan kadın ve çocuk mekanı birkaç bölümlü yapısıyla farklı kullanımların birarada bulunmasına imkan vermiştir. Binanın en büyük odası olan mutfak bölümünün, mutfak işlevine devam etmesinin yanısıra duvar boyunca üretilecek sedirlerle U düzeninde toplanmaya izin vermesi düşünülmüştür. Mutfakta sedirin yanısıra katlanır bir masa, serbest oturma üniteleri ve depolama birimleri bulunacaktır. Mutfak, giriş holü, tuvalet ve depo zemini açık renk karo seramik ile kaplanacaktır.

Toplantı odasının yanında kalan çocuk odasında çocukların içine girip üstüne çıkabilcekleri, aynı zamanda depolama için kullanabilcekleri masif çam panel kaplamalı kutular üretilmesi planlanmıştır. Bu odada bir de çocuk çalışma masası ile sandalyeler bulunacaktır. Mevcut tuvaletin tamir edileceği binada, ikinci tuvaletin kat kaloriferi için kazan dairesi ve depo olarak kullanılması düşünülmüştür. Binanın giriş merdiveninde bulunan sahanlık için polikarbon levha ile dış etkilere karşı korunarak ve bu bölüme bir oturmalı düzenli bir ayakkabılık tasarlanmıştır.

Mutfağın yanında bulunan ikinci büyük odanın toplanma odası olarak düşünülürken, bu oda için katlanır masa ve sandalye, cam kenarına depolama ve oturma birimleri üretilecektir. Toplantı odasıyla beraber çocuk odasının zemini osb levhalar ile kaplanırken, mevcut kapıları sökülüp kayar kapı olarak tekrar monte edilecektir.

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

TASARIM FİKİRLERİ


1

4

Modüler Minderler

Kayan Kapı

Çalışma odası ve oturma işlevi olacak şekilde tasarlanan mekanlarda kullanılacak olan bu minderler, üst üste ve yanyana kullanımlara müsait şekilde üretilecek, serbest ve özgün bir kullanım söz konusu olacaktır.

2

Katlanabilir Sandalye - Masif Çam Panel Masa

Mevcut kapılar çıkarılarak, bu kapıların yerine sadece üst çerçevesi olan kayan kapı montajı yapılacaktır. Kayan kapı olması sayesinde alandan tasarruf mümkün olacaktır.

5

Polikarbon Levha

Katlanabilir sandalye kullamlarak, rahatça saklanabilecek ve ihtiyaç halinde kolaylıkla düzenlenebilecek esnek bir oturma düzeni elde edilecektir. Masa tabla ve ayakları birbirlerine sabitlenmeyerek kolaylıkla saklanabilecek ve taşınabilecektir.

3

Giriş merdiveni sahanlığında polikarbon levha ile yarı açık bir giriş alanı yaratılacaktır. Bu alanda ayakkabılık ve oturma alanı bulunacaktır.

6

OSB Modüller Kitaplık ve raf sistemi, OSB3 ve demir çerçeve ile üretilmiş, farklı düzenlerde bir araya gelecek farklı modüllerle oluşturulacaktır. Bu modüler sistem farklı bir araya gelişlerle ayrık kullanıma olanak sağlamaktadır.

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

OSB Yer Döşemesi OSB paneller kullanılarak, doğal görünümlü ahşap döşeme elde edilecektir. OSB panelin altına uygun zemin düzeltmesi yapılacaktır. Bu sayede beton döşeme ile basılan yer arasında ısı yalıtımı sağlanacaktır.

TASARIM FİKİRLERİ


*mutfak

*giriş holü

*merdiven holü

askılık

sedir ayakkabılık

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

KESİT


AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

PERSPEKTİF


MUTFAK SEDİRİ ve DOLAP

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Akın Köyü

PERSPEKTİF


4

E 0 �

adet 40 x so x 100

cm 18 mm Osb2

(..)

E 0 � (..)

4 adet 40 x so x so cm 18 mm Osb2

OTURAK VE KUTUPHANE

E 0 � (..)

1

scm

8 adet 40 x 40 x so cm

5 adet 40 x so x so cm

18 mm Osb2

18 mm Kontrplak 48,2 x 36,4 cm boyutunda 2 cm'lik demir profil, 3 cm ic;eriden monte edilecektir. Demir profil siyah antipas ile boyanacakt1r.

HERKES ICIN ,_______.MIMARLIK

A,;:EV K1rsal Alanda Vasayan ,;:ocuklar ifin E�it Bir Ba�langtf Projesi Kadin Mekanlan / Tokat Akin Kiiyii

OTURAKLAR


cmlik demir profillerden farkll boyutlarda Uretilecek metal <;en;eveler oyun modUlUnUn strUktUrUnU olu�turacakt1r. 2

c;er<_;eve boyutlan:

1 adet 70 cm x 70 x 100 cm 2 adet 70 cm x 70 x 70 cm 1 adet 70 cm x 80 x 100 cm 1 adet 70 cm x 50 x 60cm 1 adet 55 cm x 30 x 45 cm 1 adet 55 cm x 60 x 100 cm

�OCUKODASI

Ah�ap, pleksi, ip ve bo�luklu metal kaplama yUzeylerinin boyutlan montaj sistemine gore verilecektir.

HERKES

ICIN

,---�MIMARLIK

: I

A�EV K1rsal Alanda Yasayan �ocuklar i1=in E�it Bir Ba�lang11= Projesi

Kadm Mekan/an / Tok at Akm Ki:iyii

,ocUKODASI


AÇEV Kadın ve Çocuk Mekanları Projesi Tokat Güryıldız Beldesi


Güryıldız Köyü Anaokulu Yapısı Güryıldız Köyü İlkokul Yapısı

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

Akın Köyü Lojman Yapısı

GÜRYILDIZ


Güryıldız Beldesi, birkaç mahalleden oluşan dağınık yapıda bir yerleşimdir. Yılın 4. ayından 12. aya kadar yoğun bir şekilde tarım faaliyetinin yapıldığı beldede açılan yeni okul sebebi ile eski okul binası ve binanın yanındaki anaokulu binası 2014 yılında itibaren kapalı durumda bulunmaktadır. Okul binasında daha büyük hacimli sınıflar bulunmasına rağmen kullanılmaması nedeniyle kontrol edilemez oluşundan dolayı kadın ve çocuk mekanı olarak anaokulu yapısı tercih edilmiştir. Anaokulu yapısı plan organizasyonu ile de daha çok potansiyel barındıran bir yapıdır. Pekmez, salça, salamura yaprak yapılan köyde, dikiş-nakış faaliyetleri de gerçekleşmektedir. Yetişkinlerin dış mekanda bir kullanım talebinde bulunmadıkları Güryıldız’da, çocuklara yönelik bir kapalı mekan ihtiyacı dillendirilmiştir.

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

KİM İÇİN?


Güryıldız Beldesi’ndeki anaokulu binasının, kendi mekan planlamasının potansiyellerini değerlendirecek ve geliştirecek şekilde, kadın ve çocukların beraber kullanımına imkan veren bir şekilde dönüşümü hedeflenmiştir. Giriş kapısının karşısında bulunan binadaki en büyük odanın, kadınların eğitim ve toplantılar için kullanacağı oda olması düşünülmüştür. Bu odanın köşesinde yer alan iç bölmeye raflar yapılarak depolama ihtiyacı karşılanacaktır. Masa ve sandalyelerin katlanabilir olacağı odada ayrıca bir soba da bulunacaktır. Eğitim ve toplantı odasının yanındaki odanın hem bilgisayar masasını hem de çocuk bölümünü içermesi düşünülmüştür. Taban, tavan ve duvar arasında gerilecek iplerle çocuk bölümünü yarı geçirgen bir şekilde bilgisayar masasından ayrılacaktır. Yine bu odanın köşesinde bulunan iç bölmeye raflar yapılacak, ayrıca mutfağın yanında bulu-

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

nan depo bölümüne bir geçiş açılarak, çocuk bölümü genişletilmiştir. Bu bölümde minderlerle isteğe bağlı farklı oturma, oyun ve eğitim düzenlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Mutfaktan hem bu bölüme hem de ana odaya görüşü açık kılacak camlı kapılar aracılığı ile geçilebilecektir. Mevcut tuvalet ve mutfağın yerlerinin korunduğu projede, giriş holünde içeri doğru bir boşluk yaratan hacim için oturma düzenli bir ayakkabılık ve kıyafet askıları üretilecektir. Doğal bir görünüme sahip olan mevcut ahşap döşemenin tamiratlarla korunması hedeflenirken, doğramalar ve çatıda çeşitli tamiratlar yapılması gerekmektedir. Ayrıca binaya girişi sağlayan merdivenlerin de tamir edilmesi ve korkulukla desteklenmesi düşünülmüştür.

TASARIM FİKİRLERİ


1

Katlanabilir Sandalye - Masif Çam Panel Masa

4

İpler

Katlanabilir sandalye kullamlarak, rahatça saklanabilecek ve ihtiyaç halinde kolaylıkla düzenlenebilecek esnek bir oturma düzeni elde edilecektir. Masa tabla ve ayakları birbirlerine sabitlenmeyerek kolaylıkla saklanabilecek ve taşınabilecektir.

2

Çocuk Odası’nda tavan ve duvarlardan gerilecek ipler ile oda içerisinde yarı geçirgen ve hareketli bir bölünme sağlanacaktır.

5

Masif Çam Panel Raf Birimleri

Minderler Çalışma odası ve oturma işlevi olacak şekilde tasarlanan mekanlarda kullanılacak olan bu minderler, üst üste ve yanyana kullanımlara müsait şekilde üretilecek, serbest ve özgün bir kullanım söz konusu olacaktır.

İç hacimlerde depolama ve kitaplık amacıyla kullanılacak raf birimleri yapılacaktır. Bu raflar duvara L ayaklar ile monte edilecektir.

3

6

OSB Modüller Çocuk odası ve vestiyer biriminde OSB panellerden üretilecek kutu modülleri ve ayakkabılık yapılacaktır.

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

Dolap koridoru Çocuk bölümünden mevcut depo bölümüne, aradaki ayırıcı duvarda bir boşluk açılarak bir geçiş yapılacaktır. Bu sayede depo bölümü de çocukların kullanabileceği bir alan olacaktır.

TASARIM FİKİRLERİ


*çocuk bölümü

*bilgisayar odası

*toplantı odası

renkli ipler bilgisayar masası

toplantı masası

katlanabilir sandalye

çocuk masası

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

KESİT


*çocuk bölümü

*çocuk bölümü renkli ipler

modüler minderler

AÇEV Kırsal Alanda Yasayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç Projesi Kadın Mekanları / Tokat Güryıldız Köyü

çocuk masası

KESİT


KiTAPLIK RAFI

20 CIJ7

HERKES I ICIN : .--------MIMARLIK I

At;EV K1rsal Alanda Yasayan t;ocuklar ifin Eยงit Bir Baยงlangif Projesi Kad1n Mekanlan / Tokat Giirylid1z Koyii

PERSPEKTiF


2 adet / Osb2 18 mm

1

adet

AYAKKABILIK 90CUK DOLABI

6 adet / Osb2 18 mm

Osb 2 11 mm var ise: 32,5 x 30 x 30 cm'lik 6 kutu 6 bolmeli tek bir dolap �eklinde Uretilecektir. Gorseldeki gibi 4 bolUmU mavi, 2 bolUmU beyaz boyanacaktir.

90CUK OTURAGI

At;:EV K1rsal Alanda Yasayan t;:ocuklar i9in E§it Bir Ba§lang19 Projesi

Kadin Mekanlan / Tokat Giirylid1z Koyii

DOLAP VE OTURAKLAR


2 adet 20

x 40 x so cm

1

adet

1

adet 40 x 40 x 40 cm

1

adet 40 x 40 x so cm

1

adet 1 o x 40 x 40 cm

1

adet 20 x 40 x 40 cm

20

2 adet 40

x 40 x 55 cm

x 40 x 30 cm

1

adet 1 o x 40 x so cm

1

adet 20 x 30 x so cm

1

adet 1 o x so x 60 cm

MODULER MiNDERLER

2

adet

18 mm Mdf 0 '-:I"

2

adet so x 80 cm

18 mm Mdf

90CUK ODASI TUNEL * Raf ve Tunel i<;in uretime ba§lamadan yerinde

90CUK ODASI RAF

H ERKES : I Cl N I .-----_.MI MARLI K I

tekrar ol<;Ll almmas1 gerekmektedir

:1�!:1 Alanda Yasayan �ocuklar ifin Efit Bir Baflangif Projesi

Kadm Mekanlan / Tokat Giiry1ld1z Koyii

RAF VE MiNDERLER


Profile for Herkes İçin  Mimarlık

Kadın ve Çocuk Mekanları Akın ve Güryıldız Projesi  

AÇEV ile beraber Tokat'ın 5 köyünde gerçekleştirilen Kadın ve Çocuk Mekanları Projesi'nin Akın ve Güryıldız etabı

Kadın ve Çocuk Mekanları Akın ve Güryıldız Projesi  

AÇEV ile beraber Tokat'ın 5 köyünde gerçekleştirilen Kadın ve Çocuk Mekanları Projesi'nin Akın ve Güryıldız etabı

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded