Page 1

3.SELİM İLKOKULU OYUN ALANI PROJESİ HAREZMİ EĞİTİM MODELİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI ÜSKÜDAR


HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ* “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Modeli” Disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Bilgisayar Bilimi öğretimini Sosyal Bilim dalı ile de bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.

Modelin İşleyişi: 1. Disiplinler üstü yaklaşımla tüm süreç planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. En az 3 disiplinden birer öğretmen ve bir rehberlik öğretmeni yer alır. a. Teknoloji b. Fen ve Matematik Bilimleri c. Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimleri 2. Bilgi işlemsel düşünme esas alınarak 5 temel zeminden en az bir tanesi seçilir. a) Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin (Teknolojiyle veya Bilgisayar Kullanmadan) Problem Çözme Sürecinde Kullanımı, b) Programlama ve Öğretim Araçlarının Öğrenme Ortamlarında Etkin Kullanımı, c) Disiplinlerarası Yaklaşımın Yeniden Yorumlanarak Farklı Disiplinlerin Eşdeğerde Yer Alması, d) Bireysel Yapılandırma ve Anlamlı Öğrenme İçin Robotik ve Oyun Tasarımının Kullanılması, e) Sosyal Bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştirilmesi. 3. Tüm paydaşların (Müdür, Müdür yardımcısı, Veliler, Uzmanlar, Akademisyenler vb.) sürece etkin katılımı sağlanır. 4. Hayatın içinden sorunlar yerel, ulusal ve evrensel ölçekte öğrenci ve öğretmen birlikteliğinde veriye dayalı olarak belirlenir. 5. Süreç, bilimsel araştırma yöntemleri kılavuzluğunda yürütülür.Uygulamalardan elde edilen deneyimler ile taslak planlar güncellenerek nihai planlar oluşturulur. Planlar modül ile digital ortama aktarılmakta ve sürdürülebilirliği karşılamaktadır. 6. İl-ilçe-okul temelli yöneticiler ve öğretmenler ile “deneyim paylaşım” toplantıları düzenlenir ve ihtiyaçlara göre hizmet içi eğitimler ile mesleki gelişim desteklenir.


İstanbul Üsküdar 3. Selim İlkokulunda Harezmi Eğitim Modeli: Hârezmî Eğitim Modeli öğrenci için haftada iki saatlik bir uygulamadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3.Selim İlkokulu’nda 3. 4. sınıf öğrencilerinden 7 erkek, 13 kız’dan oluşan 20 kişilik bir öğrenci grubu ile çalışılmıştır. İlkokul olduğundan farklı disiplinlerden değil, sınıf öğretmenleri Agah Tuncay, Nalan İnanç ve Songül Yüneyoğlu’nun sınıflarından oluşturulan bir grup programda yer almıştır. Rehberlik öğretmeni Ceren Şimşek’in yanı sıra Üsküdar İlçe Milli Eğitim Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar ve okul müdürü Örsan Özkan da çalışmalarda yer almıştır. Hârezmî Eğitim Modeli uygulaması 3.Selim İlkokulunda Perşembe günleri saat 12.50 / 14.30 arasında yapılmıştır. Öğrenciler güz dönemi boyunca aşağıdaki bilimsel çalışma basamaklarını gerçekleştirmiştir. - İletişim/Grup çalışması/Yaratıcılık ile ilgili etkinliklerinin yapıldı. - Hârezmî Eğitim Modeli Uygulama Süreci basamaklarının tanıtıldı. - En az 3 farklı gerçek hayat problem durumunun öğrencilerle belirlendi. - Seçilen birinci problem için zihin haritası vb. tekniklerle hazırbulunuşluğun ölçüldü. - Seçilen problem için balık kılçığı vb. tekniklerle neden-sonuç ilişkilerinin çıkarıldı. - Problem durumunun HİS’lere (Hayatın İçinden Sorunlar) dönüştürüldü. “3.Selim İlkokulu HİS cümlesi; okuldaki çocuk oyun alanlarının yetersizliği nedeniyle oyun alanları tasarlamak, modellemek ve inşa etmek.” - HİS Hikâyesi ve sloganı bulundu. - Okul oyun alanlarının yetersiz olduğuna dair fikirlerinin doğruluğunu ispatlamak için oyun alanlarının nasıl olması gerektiğine dair araştırma yaptılar. - Yurt içinde ve dışındaki okullardaki oyun alanlarının özelliklerini internet üzerinden araştırarak sunum yaptılar. - Oyun alanlarının taşıması gereken kriterleri belirlediler. - Kendi okul alanlarının listesini çıkararak fotoğrafladılar. Araştırma kriterlerine göre karşılaştırdılar. - Okullarındaki öğrencilerden bir örneklem grubu oluşturarak oyun alanları ile ilgili görüşlerini almak için anket hazırladılar ve uyguladılar. Sonuçlarını analiz ettiler. Dönem sonunda Funda Bayraktar öğrencilerin okullarının oyun alanlarını tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olması için Herkes İçin Mimarlık Derneği’ne ulaştı. Herkes İçin Mimarlık dönem boyu devam edecek bir tasarım süreci ve dönem sonunda bir uygulama önerisi yaptı. Önerinin kabul edilmesi ile bahar döneminde Herkes İçin Mimarlık sürece dahil oldu. *Bilgiler Funda Bayraktar’dan alınmıştır.


Takvim ve İçerik Önerisi* 28 Şubat: Öğrencilerin fikirlerini anlatması, fikirler üzerine mimarların görüşleri, ilerleyen haftalar hakkında bilgi paylaşımı 7 Mart: Öğrenci fikirlerine benzer örnekler hakkında mimarların sunumu. Sunumda yapma yöntemleri öne çıkarılacaktır. Pipetlerle serbest strüktür denemeleri yapılması 14 Mart: Pipetlerle tasarım fikirlerinin strüktür maketlerinin yapılması 21 Mart: Bristol kağıdı ile tasarım fikirlerinin yüzey maketlerinin yapılması 28 Mart: Pipet ve bristol kağıdı ile birlikte strüktür ve yüzeylerin birarada düşünülmesi 4 Nisan: Strüktür ve yüzey maketlerinin değerlendirilmesi 11 Nisan: Strüktür ve yüzey maketlerinin değerlendirilmesi 18 Nisan: 1/1 prototiplerin üretilmesi. Malzemeler: Kartonlar, koliler, ipler vb. 25 Nisan: 1/1 prototiplerin üretilmesi Malzemeler: Kartonlar, koliler, ipler vb. Prototip üretimlerinden sonra uygulama için Herkes İçin Mimarlık tarafından teknik proje hazırlanacaktır. Uygulama malzemelerin bulunduğu andan sonra Herkes İçin Mimarlık tarafından ortaklaşa belirlenecek günlerde yapılacaktır. *Süreç içerisinde takvimde ve içerikte değişiklikler olmuştur.

2018-2019 güz dönemi faaliyetlerinden kareler


Üsküdar 3. Selim İlkokulu 2018-2019 Harezmi Eğitim Modeli Öğrencileri Demir Öztorun Selin Özgü Türkmen Belinay Kurtuluş Doruk Emrah Akkaya Merve Kökden Kuzey Demir Beren Katmer Çağan Ulaş Doğru Selin Elfin Yavuz İrem Şimşek Meliha Beria Berse Metin Akman Cemre Su Çiftçi Aybeniz Selin Kargın Irmak Yaman Ahmet Lütfi Yıldırım Sinem Akbal Ada Çapa Kayra Aşçıoğlu Ahmet Berat Gülbaran

Öğrencilerin oyun alanı için ilk fikirlerini aktaran çizimler


GÜNLÜK RAPORLAR*

*Raporlar derslere katılan Herkes İçin Mimarlık üyeleri tarafından yazılmıştır.

28 Şubat 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri Begüm Büyükdağ, Emre Gündoğdu 19 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Derse öğretmenler tarafından bir tanışma oyunu ile başlandı. Çember olunup, çemberin ortasındaki ebenin gösterdiği kişi eğiliyor, eğilenin yanındakiler karşısındakinin adını söylüyor. İlk söyleyen kazanıyor, kaybeden ebe oluyor. - Yine öğretmenler tarafından hazırlanan bir oyunla devam edildi. 3 masanın üstünde örtülerin altında gizlenmiş nesneleri öğrenciler dokunarak tanımaya çalıştı. Herkes 5 dakika boyunca kendi masasındaki nesneleri bulmaya çalışıp, kağıda yazdı. Bireysel oynandı. Sonra her öğrenci önce kaç adet nesne bulduğunu, sonra onların adlarını saydı. Kimler daha farklı nesneler bulmuş diye konuşuldu. Sonra örtüler açıldı, doğru ve yanlış tahminler işaretlendi. Öğretmenler oyundan ne öğrendiniz diye sordu, öğrenciler görmeden bilmenin zorluğu, görmeyen insanların durumunu anlamak, bilmediği yeni nesneler öğrenmek gibi cevaplar verdiler. İlk ders bu oyunla sona erdi, 10 dakika tenefüse çıkıldı. - İkinci dersin başlangıcında kısaca kendimizi tanıtıp, okul bahçesi için düşündükleri için önümüzdeki haftalarda derse zaman zaman konuk olacağımızı belirttik. Devamında her öğrenci daha önce yaptığı çizim ve maketi sırayla anlattı. Bizim büyüklük, yükseklik, doku, kullanıma dair sorularımızın ve yorumlarımızın haricinde diğer öğrenciler ve öğretmenler de yorumlar yaptılar. Tırmanılacak bir yer/şey sonrası kayma yüzeyleri, top havuzu ya da havuz, “survivor” tipi parkur gibi fikirler öne çıktı. Soru cevapla ilerleme, karanlık ve aydınlık bölüm (kötülük/iyilik) gibi daha özelleşmiş(ama detaylanmamış) fikirler de vardı. Her iş fotoğraflandı. - Ders sonu öğretmenler ile kısa değerlendirme yapıldı. Bireysel, rekabetçi oyunlardansa toplu akvitelere imkan veren düzenlemelerin iyi olacağı konuşuldu. Bir sonraki ders için başta öğrencilerin fikirleri ile eşleşebilecek/geliştirebilecek bazı örnekleri, nasıl yapıldıkları açısından da anlatacağımız en fazla 20 dakikalık bir sunum yaparız dedik. Sonrasında pipetler ile strüktürel olarak nasıl çalışabileceğini deneyecekleri maketler yaptırabileceğimizi söyledik. Bu çalışma bir sonraki hafta da devam etmesini öngördük. Öğrencileri uygulamaya yönelik tek bir birim üzerinde çalıştırmak da olabileceği gibi serbest şekilde çalışmak isteyenleri de serbest bırakabiliriz diye konuşuldu. 10 paket 100lü kalın pipet, küçük iğneler, şeffaf bant ve altlık olarak karton alınmasını söyledik. Öğretmenler iğnenin sorun olmayacağını belirttiler. İlerleyen haftalardaki prototip üretimi için karton kutu, ipler, çıkma ahşaplar gibi malzemelerin şimdiden biriktirilmesini söyledik.


7 Mart 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri Emre Gündoğdu, Okan Aydoğu 20 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Geçen hafta dinlediğimiz öğrencilerin fikirleri üzerine seçtiğimiz örnekleri anlattığımız 20 dakikalık bir sunumla derse başladık. Sunumdaki örneklerin nasıl inşa edildiğini, nasıl farklı bireysel ya da toplu aktivitelere imkan verdiğini konuştuk. Kolon kirişin taşıyıcılığından bahsedip, dik direk, yatay direk diye de adlandırdık. Zeminlerdeki kum, tartan gibi malzemelere dikkat çektik. Öğrenciler ve öğretmenler de yorumlar yapıp sorular sordular. “Yüksek bir şey yaparsak, biri bizi iterse ne olacak?” “Tırmanıp atlayanlar olursa ne olacak?” gibi sorulara korkuluk, yumuşak zemin gibi önlemler alınması gerektiği, yapmak istediklerinin yüksekliğinin de düşünülmesi gereken bir şey olduğunu söyledik. En çok beğenilen örnek farklı kotlarda ahşap prizmalar şeklinde olan örnek oldu, bireysel ve toplu, değişken ihtimaller barındırdığı için. Tırmanma, kayma, oturma gibi işlevleri olan ahşap küp türevleri de beğenildi. - Sunumdan sonra öğrenciler 4 masaya ayrıldı. Pipetler ile 2 hafta boyunca maketler yapacağımızı, bu pipetlerin kolon kiriş gibi düşünülebileceğini, ayrıca keserek veya birleştirerek kolon kirişten başka şeyler de olabileceğini söyledik. Birleşim için birbirinin içine geçme veya iğneler kullanabileceklerini söyledik. Bant, pipetin dış naylonu, kağıt da kullanabilirsiniz dedik. Tekli, ikili veya üçlü gruplar halinde çalışabilirsiniz diye belirttik. Daha önce yaptıkları fikirlerden yola çıkabilecekleri ya da yeni fikirler üretebileceklerini söyledik. Maketlerini köpük altlıklar üzerinde yapmaya başladılar. Masaları gezip sorularına cevap verdik, bazı birleşim örnekleri gösterdik. Haftayaki dersin başında herkes yaptığını kısaca anlatsın, ne yönde geliştirilebilir diye ortak fikir alışverişi yapalım dedik. - Prototip çalışması için mukavva kutular biriktirilmeye başlanmış olduğu gördük.


14 Mart 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri Begüm Büyükdağ, Emre Gündoğdu 20 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - İlk ders öğrenciler geçen haftaki maketleri üzerinde çalışmaya devam etti. Çalışma sırasınca biz ve öğretmenler masaları gezerek sorularını cevapladık. İnsan/çocuk boyutu, tırmanma yerlerine nasıl tırmanılacağı (tutacaklar vb.) gibi sorularla maketlerinde düşünülebilecek/eklenebilecek unsurlar için fikirler verdik. - İkinci derste bazı öğrenciler bir yandan çalışmaya devam ederken, yetişmediğini söyleyerek (aslında epey yapan) bir kişi hariç herkes maketini sundu. Survivor benzeri iki kişilik yarışma parkurları, daha çok kişinin dahil olabileceği parkurlar, bir parkur gibi rota tamamlamayan içerisinde sallanma, tırmanma, kayma, gözleme gibi farklı aktviteler barındıran birimler, dinlenmeye, oturmaya, piknik yapmaya imkan veren birimler anlatıldı. Tırmanılan yerden düşmelere karşı top havuzu veya yumuşak yüzeyler, teleferik gibi işleyen düzenekler, dış mekanda hava şartlarından korunmak için duvar, cam duvar gibi fikirler dile getirildi. Biz, öğretmenler ve öğrenciler kendi aralarında anlatılan işler için yorumlar yaptı. Yükseklik, ölçek gibi kavramların yanı sıra, farklı aktiviteler imkan verebilme şansı, kuş pislemesi, yangın ihtimali gibi konular da konuşuldu. Dersin sonunda önümüzdeki hafta bu maketlere kartonlarla yüzey eklemelerinin yapılacağını belirttik.


21 Mart 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyesi Begüm Büyükdağ 20 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Öğrenciler geçtiğimiz 2 haftadaki maketlerine bu kez karton yüzeyler ekleyerek devam ettiler. Platform, duvar, üst örtü gibi fikirlerinin bu yüzeylerle oluşturulabileceğini konuştuk. Ancak kartonla çalışmak çok rahat olmadı ve benimsenmedi. O yüzden yüzeyler öneren gruplar da dahil üretimler kısıtlı kaldı. Bir sonraki hafta da devam etmesini öngördüğümüz yüzeylerle çalışma fikrinden bu sebeple vazgeçmiş olduk.


4 Nisan 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyesi Emre Gündoğdu 20 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Herkes İçin Mimarlık’tan katılımın olmadığı bir önceki hafta öğrenciler maket çalışmalarına ara verip çocuk hakları üzerine çalışmış. 4 grup halinde yapılan çalışmalarda drama, resim, slogan ve akrostiş çalışmaları gerçekleşmiş. Dersin başında bu çalışmalardaki eksiklerini tamamlayarak her grup işini sundu/ canlandırdı. Çocuk haklarından yola çıkan bu işler oyun hakkı üzerine özelleşmişti. - Bu sunumlardan sonra geçmiş haftalardaki maketlerin değerlendirmesine geçtik. Başlangıçta ilerleyen haftalardaki prototip ve sonrasındaki gerçek fiziki üretim programını aktardık. Öğrenciler bu üretimlerin nerede, nasıl olacağına dair sorular sordular. Bir projenin mi seçileceği, hepsinin ortak yönleri üzerine mi karar verileceğini sordular. Bu soruya siz ne düşünürsünüz diye geri soru soruldu. Ortaklaşmanın iyi olacağı, seçim yapılırsa seçilmeyenlerin üzüleceğini söylediler. - Başlangıç tartışmasından sonra her kişi ya da grup işini sundu. Bu işler hakkında biz, öğretmenler ve öğrenciler tarafından yorumlar yapıldı. Yükseklikler, boylar, zemin, malzeme, nasıl işleyeceği gibi konular tartışıldı. Her grubun yaptıkları duvara asılan kağıtlar üzerinde sonunda karşılaştırmak amacıyla not edildi. 6 grubun sunumu bir sonraki haftaya kaldı.


11 Nisan 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri Begüm Büyükdağ, Emre Gündoğdu, Merve Gül Özokcu 20 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Geçtiğimiz hafta işlerini sunamayan gruplar ilk ders saati ve teneffüse de yayılan bir sürede sunumlarını gerçekleştirdiler. Yine her iş için biz, öğretmenler ve öğrenciler tarafından yorumlar yapıldı, sorular soruldu. Duvardaki kağıtlara notlar alınmaya devam edildi. - Sunumlar bittikten sonra Agah öğretmenin ağaçları da yapısal olarak kullanabilir miyiz sorusuna yarı yarıya evet hayır cevabı verildi. Nalan öğretmen toprak ve yeşilliğin az önerilmesine dikkat çekti. Öğrencilerin yapılacaklar arasında kesinlikle olması gerekir diye düşündükleri nelerdir diye sorduk ve tek tek cevapladılar. Futbol sahası, top havuzu, dinlenme/oturma alanı öne çıktı. Top havuzundaki topların nasıl yerinde kalacaklarını sorduğumuzda, ayrı toplar değil yumuşak birimler olabileceğini söylediler. Futbol sahasının sunumlarda çok adı geçmemesine karşın son sorguda öne çıkması dikkat çekici idi. - Gün sonunda prototip için kullanacakları mukavva, strafor malzemelerini gösterip, nasıl kesip, yapıştırıp, bir araya getirebileceklerini anlattık. Bu malzemeler haricinde karton tüp, ip gibi malzemelerin de öğretmenler tarafından getirileceğini söyledik. Haftaya başlayacak prototip çalışmaları okul için başka bir boş sınıfta yapılacak. 4 grup halinde çalışmalarını önerdiğimiz öğrenciler tırmanma birimi, salıncak, tribün/ oturma birimleri gibi başlıklarda çalışacak olmakla birlikte bu başlıkların çok kısıtlayıcı olmamasını, ilk başta öğrencilerin malzemeyi deneyimlemesinin daha önemli olduğunu öğretmenlere belirttik.


18 Nisan 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri İdil Bayar, Merve Gül Özokcu ve Timur Alihan 18 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Geçen haftaki tasarımlar eylem türüne göre gruplandırıldı. Zıplama, tırmanma, sallanma, oturma öne çıkan eylemlerdi. Bu eylemleri üç ana başlıkta topladık ve üç gruba dağıttık. Zıplama ve sallanma (elastikler grubu), tırmanma(süper altılı) ve oturma(küçük mimarlar). - Üç grup malzemelerini seçerek 1:1 mock-up’larına dair fikirlerini kendi içlerinde tartıştılar. Timur Küçük Mimarlar’la, Merve Süper Altılı’yla, İdil Elastikler’le çalıştı. Süreçte kolileri açık halden koli haline getirmeyi öğrenince hızla koliye dönüştürdüler. Bir diğer eğilim ise dikey eleman üretmek için ince kartonları yuvarlamaktı. Bu grup için bir sonraki hafta çubuk gibi ya da boru gibi malzemeler getirmek faydalı olacağını düşündük. - Prototip üretme sürecinin sonlarına yaklaştıkça hem süreyi hatırlattık hem de tamamlamaya çalışmak yerine olabildiğince fikir anlatan bir hali hedeflediğimizi belirttik. -Dersin sonunda üç grubun sözcüleri sırayla fikirlerini prototipleri üzerinden anlattılar. Süper Altılı: Tırmanma: Yüzeyleri düşeyde yerleştirerek bir iç mekan-dış yüzey oluşturdular. Çatısı olabileceğini ve kapalı/korunaklı bir iç mekan olabileceğini söylediler. Dış yüzeylerde tırmanmak için tutmaçlar olabileceğini hem maket üzerinden hem sözel olarak anlattılar. Yüzeyler arası yatay elemanların farklı yüksekliklere yerleşerek ve takıp çıkarılarak farklı sallanma aktiviteleri tasarladılar. Elastikler: Zıplama: Grup bir trambolin ve trambolinin taşıyıcıları ile bağlantılı sallanma elemanı üretmeyi hedefledi. Ancak zıplama ve sallanma eylemleri arasında mekansal ya da eşya üzerinden bir bağlantı kuramadı. Günün sonundaki makette trambolin ve trambolinden düşmeyi engelleyen bir yüzey olabileceğini söylediler. Grupta trambolinin altından geçilebileceğini öneren bir öğrencinin aksine diğer gruptan öğrenciler bunun tehlikeli olabileceğini belirttiler. Küçük Mimarlar: Oturma: Bahçenin denize bakan kısmında denizi izlemek için oturma birimleri üretmeyi düşündüler. Bu oturma elemanları farklı yaştaki öğrenciler için farklı boyutlarda üretilebilir. Yaslanma yüzeyi başka aktiviteler için kullanılabilir. Ve oturma birimlerinin arka arkaya ve yan yana sıralanarak daha büyük bir oturma alanını oluşturabileceğini söylediler. - Değerlendirmenin sonunda öğrencilere bu hafta bu tasarım fikirlerinin değişebileceğini ya da gelişebileceğini söyledik. Kendi mahallelerindeki malzemelerle de kendilerine zarar vermeden denemeler yapmalarını önerdik.


25 Nisan 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyesi Emre Gündoğdu 17 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç ve Songül Yüneyoğlu - Gruplar geçen haftaki işlerine devam ettiler. Elastikler: Taşıyıcı ayaklar arasındaki köpük yüzeyi başlangıçta kırıldığı için yeni bir trambolin yaptılar. Grup içi anlaşmaları biraz zayıf olduğundan başlamakta zorlandılar. Kutuları dikdörtgen biçiminde ve ortasını boş bırakıp çevreleyerek trambolini oluşturma kararı aldılar. Boşlukta trambolini iplerle ifade etmeye başlamışken, kumaş olduğunu öğrendiler. Tüm kutuların üstüne kumaş serip trambolini temsil ettiler. Gruptan iki kişi de iki ayağı alt ve üstte yüzeylere tutturup, tramboline geçiş kapısı yaptılar. Salıncak yapmayı da düşünüyorlardı ancak hem çözüm geliştiremediler hem de zamanları kalmadı. Küçük Mimarlar: Grup geçen hafta başladığı oturma birimlerine devam etti ve 3 tane farklı boyda birim üretti. Birimlerde top kumaş arası kartonları ayak olarak kullandılar. Bu birimlere yaslanma yüzeyi yapmaktan vazgeçtiler. Grup 2 tane de masa üretti. Masalarda ise yuvarlak sert mukavva tüplerden kullandılar. Tüpleri Agah hoca spiral ile kesti. Kutularda açılan boşlukların kesilmesine ve bantlanmasına yardım edildi. Süper Altılı: Tırmanma yüzeyindeki tutmaçları eklemeye devam eden grup, üstteki üçgen prizmaya 2 adet daha yatay eleman sapladı. Alttaki üçgen prizmaya bir kapı açıldıktan sonra birimin dengesi zayıfladığı için kapının iki yanına yuvarlanan kartonlardan kolonları yerleştirip iple bağladılar. Yatay eleman saplamasında ve kolonbağlamasında yardım edildi. Üstteki üçgen prizmaya top kumaş arası kartonları bantlayarak tutmaçlar olarak eklediler. - Gün sonu her grubun işi başında fotoğrafı çekildi ve bir sonraki hafta bu üretimlerin birleştirilip uygulamaya dönük bir model halinde öğrencilere sunumunun yapılacağı söylenerek ders tamamlandı. Ders öncesi ve sonrasında müdür ve öğretmenler ile yapılan görüşmelerde, emprenye ahşap, ipler, teller, vidalar, vernikler, fırçalar, lastikler gibi ihtiyaçların temin edilmesi söylendi. Matkap, daire testere, keser gibi aletler hocalar ve dernekten sağlanır diye konuştuk.


2 Mayıs 2019 Katılanlar: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyesi Emre Gündoğdu 18 öğrenci Öğretmenler Agah Tuncay, Nalan İnanç, Songül Yüneyoğlu, Ceren Şimşek ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar - Derse gelmeden önce prototip çalışmasında çıkan fikirlerin uygulamaya dönük bir modelde bir araya getirilmesine çalışıldı. Modelde, farklı kullanımlara imkan verebilecek farklı kotlarda platformlar, özel bir alan tanımlayabilecek 3 tarafı kapalı daha yüksek bir ağaç ev benzeri platform, üst kısmında eşit aralıklı tutacakları bulunan bir tırmanma/tutunma koridoru ve teller geçirilerek zıplama elemanına dönüştürülmüş lastikler öneri geliştirildi. Platform ve koridor için emprenye ahşap malzeme olarak düşünüldü. Düşünülen birim ve elemanların boyutları ve adedi okulun bulabileceği 4000-5000 TL’lik bütçe uyarınca belirlendi. - İlk derste bu modelin üzerine çocuk silüetleri işlenmiş görselleri üzerinden öğrencilere ve öğretmenlere sunum yapıldı. Neredeyse tüm öğrenciler, birden fazla soru sordu, değerlendirme yaptı. Daha eğlenceli olması için kaydırak eklenmesi, ağaç evin uzaması, oturulabilecek platformların sayısının bir sınıfın ders yapabileceği miktarda olması, tutunma biriminin yan yüzeylerinin ya tırmanmaya izin vermesi ya da vermemesi, lastik sayılarının artması, taşınabilir platformlar da yapılması gibi önerilerin yanısıra malzemenin hava koşullarına göre sağlamlığı, yumuşak zemin yapma imkanı gibi konular da sorgulandı. Öğrencilere de bulunabilecek bütçe kadar iş yapabileceğimizi, ancak şimdi yapılamayan şeylerin belki ilerleyen zamanda yapılabileceğini söyledik. - İkinci derse de yayılan konuşmalardan sonra öğretmenler prototip çalışmalarını değerlendirme amaçlı anketler dağıttılar. Öğrenciler anketleri doldururken malzeme listesi ekstra ahşap da öngörülerek güncellendi ve hocalara iletildi. Birimlerin ayaklarında su koruması ve denge için pergole ayağı veya lastik içine çakıllayarak gömme gibi ihtimalleri konuştuk. Dersin sonunda yağmur geçişli bir hava olduğundan sadece Küçük Mimarlar grubunun yaptığı oturak ve masaları bahçeye çıkardık ve uygulamayı yapmayı düşündüğümüz alana götürdük. Alanda birimlerin iki ağaç arasında basket sahasına dik gelecek ve köşede bir derslik alanı oluşturacak şekilde konumlamasına karar verdik.


ÖĞRENCİ BİLDİRİMLERİ Harezmi Eğitim Modeli’nde derslerin sonunda öğrenciler “3N” olarak adlandırılan değerlendirme formlarını doldurmaktadır. “Ne yaptın? Ne öğrendin? Ne hissettin” sorularından oluşan bu formlardaki ne öğrendin ve ne hissettin sorularına süreç dahilindeki haftalarda öğrencilerin verdiği yanıtlar aşağıda derlenmiştir.

NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

28 Şubat Daha güzel tasarımlar yapmayı öğrendim.

Yeni kişilerle tanıştığım için çok mutlu oldum.

Körlerin ne yaşadıklarını öğrendim.

Merak.Oynadığımız oyunda göremediğimiz şeyleri anlamaya çalıştım.

Örtünün altındaki nesneleri bulurken zorlandık ve bu sayede ben görme engellilerin görmeden birşey yapmalarının gerçekten zor olduğunu öğrendim. Tasarım yapmayı öğrendim.Tasarımımı sunmayı öğrendim. Emre ve Begüm misafirlerinin mimar olduğunu öğrendim.Ve körlerin nasıl neyi anladığını anladım. Gözüm kapalı tahmin etmeyi öğrendim.Bazı cisimlerin adlarını öğrendim. Sunum yapmayı,tasarım yapmayı öğrendim ve duyum çalışması yapmayı öğrendim. Bazı şeyleri istersek o oluyormuş. Gözü görmeyen insanların algıladıklarını öğrendim.

nasıl

nesneleri

İç mimarların nasıl olduğunu öğrendim. Yeni bir sürü şey öğrendim .Ve harezmideki arkadaşlarıma yaptığım 3boyutlu resimlerimi sunmayı öğrendim! Bundan sonraki çalışmalarımızın daha zor olacağını öğrendim.

Yine yeni şeyler öğrendiğim için çok mutlu oldum ve oyun oynadığımız için çok eğlendim ayrıca tasarımımı sunarken heyecanlandım. Heyecan. Çünkü heyecanlandım.

sunumumu

sunarken

Yanlış yazarsam diye korktum ve sunum yaparken heyecanlandım. Utanç, heyecan, sevinç, mutluluk. Heyecanlı, tutkulu.Çünkü Begüm abla ve Emre abiyle tanışırken heyecanlı hissettim. Duygu çalışmasını öğrendim. Çok mutlu hissettim, korku dolu, heyecanlı hissettim. Çünkü Emre abi ve Begüm abla tasarımımı sevecek mi diye korkum oldu. Çok eğlendim çünkü duyum çalışması yapmak ve sunum yapmak eğlenceli geldi. Çok heyecanlı çünkü ilk defa bir mimarla tanıştım. Eğlendim. Çünkü oyunlar oynadık. Eğlendim, heyecanlandım, sabırsızlandım.

Proje nasıl sunulur farklı bakış açısı olunca proje nasıl olur onu öğrendim.

Yeni öğretmenler yani mimarlar geldiği için çok mutluyum.Çünkü yeni arkadaşları seviyorum.

Bir çalışma yapıyorsak boyutunu ve nereye inşa edeceğimizi,bakış açısını değiştirmeyi öğrendim.

Eğlendim çünkü eşyaları anlamaya çalıştım.

Bakış açımı değiştirmeyi boyutları ve nasıl sunum yapıldığını öğrendim.

Güzel çünkü okula ne yapacağımızı mimarlar öğrenmeye geldi.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

7 Mart Kalemtraşla pipet açmayı ve pipeti köpük kartona saplamayı öğrendim. Pipetlerle bile çok güzel şeyler yapabiliriz. Tek bir eşyayla da oyuncak yapılabiliyormuş. Daha güzel projeler yapmayı öğrendim. Pipetlerden nasıl bir şey yapıldığını öğrenip elimi hiç iğneye batırmadan pipete nasıl takacağımı öğrendim. Her tür malzemeyle her şeyi yapabildiğimi öğrendim. Pipetlerin farklı farklı şekillerle nasıl sabitlenir, proje nasıl çizilir gördüm ve öğrendim. Bugün takım olarak veya bireysel olarak pipet ve toplu iğne ile 3d tasarım yapmayı öğrendim. Pipet ve köpük malzemeleriyle maket yapmayı öğrendim. Ayrıca pipetleri birleştirerek istediğim şekle sokabileceğimi öğrendim. Birşeyi eğer yapamıyorsak bu kötü oldu dememeyi ve pes etmeden onu güzelleştirmeyi öğrendim. Ayrıca çözüm bulmayı öğrendim. Hem pipetle tasarım yapmayı hem de oyun alanlarını tasarlamayı öğrendim.

Mutluluk. Çok heyecanlı hissettim. Çünkü, pipetlerden çok heyecanlı şeyler yaptık. Çok eğlendim çünkü etkinlik yapmayı sevdiğim için. Çok mutlu oldum çünkü yeni kişilerle tanıştım. Kendimi çok iyi ve utanacak hissettim. Mutlu hissettim. Uykum geldi, heyecanlandım, karıştırdım stres oldum.

napacağımı

Mutlu oldum çünkü 3d tasarım yaptım. Mutlu hissettim. Çünkü bu çalışma beni mutlu etti. İlk önce yalnız yaptığım için yapamayacağımı hissettim. Ama sonra pes etmedim ve başarıyla tamamladım. Güzel çünkü komik ve eğlenceli şeyler hissettim. Oyun alanı yaptığım için eğlendim. Maket yaparken çok eğlendim ve çok mutlu oldum. Mutluluk. Çünkü yeni bilgiler öğrendim.

Pipetlerle oyun alanı yapmayı öğrendim.

Çok eğlendim. Çünkü grup olup maket yaptık.

Maket yapmayı, arkadaşım Kayra ile işbirliği yapmayı öğrendim. Hayal kurmayı öğrendim.

Mutluluk. Sebebi ise bir şeyler başarmak, yapmak beni mutlu eder.

Maket yapmayı öğrendim.

Gerilim, mutluluk hissettim.

Grup çalışması yeteneğimi pekiştirdim.

Çok eğlendim ,çünkü maketimizi çok güzel yaptık.

İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR.

Heyecanlı. Çünkü pipetlerden bir oyun alanı yaparken yetiştiremeyeceğimi sandım.

Tasarım yapmayı öğrendim. Pipetlerdenbir şeyler yapmayı öğrendim ve bir kaç oyun alanı gördüm.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

14 Mart Asla pes etmememiz gerektiğini öğrendim. Bir başkası konuşurken onu dinlemeyi ve başkalarıyla konuşmamayı.

Mutluluk. Bir şeyler yapmak beni mutlu eder, huzur verir. Arkadaşlarımı dinlerken farklı fikirler aldım.

Hiçbirinin fikrinin aynı olmadığını öğrendim.

Eğlendim.

Pipetlerin içine toplu iğne geçirmeyi öğrendim.

Kendimi dikiş dikiyormuş gibi hissettim.

Hiçbir şey hızlı yapılmaz.

Çok eğlenceliydi, çünkü pipetler iki de bir çıktı.

Değişik modeller olduğunu öğrendim.

Sunum yaparken çok heyecanlandım.

Daha güzel model model yapmayı öğrendim.

Çok mutlu oldum. Çünkü yeni modeller yaptım.

Nasıl sunulacağını ve eleştirmeyi öğrendim.

Çok eğlendim çünkü sundum.

Sunum yapmayı,pipetlerle parkur yapmayı.

Güzel çünkü anlatırken strese girdim, pipetlerle güzel şeyler yaptım.

Bir şeyin nasıl tasarlandığını öğrendim. Bir işi yapıyorsak onun adam boyutunu da belirlemeyi, büyüklüğünü, çözüm bulmayı ve nereye yapacağımızı öğrendim.

Mutlu hissettim. Çünkü orada olmak beni mutlu ediyor. Stress yaptım. Çünkü en sonda süre kısıtlıydı.

Park projesi yapmayı öğrendim.

Park projesi yaptığım için çok eğlendim.

Maket nasıl sunulur yeni fikirler nasıl katılır onu öğrendim.

Mutlu, gıcık, stresli, heyecanlı hissettim.

Maket sunmayı öğrendim. Maket yapmayı detaylı öğrendim. Pipetlerden maket yapmayı öğrendim. Ben arkadaşlarımın aklındaki oyun yerlerini öğrendim ve pipetlerden insan, teleferik falan yapmayı öğrendim. Pipetlerle oyun alanı yapmayı ve sunmayı öğrendim.

Heyecan. Çünkü anlatırken çok heyecanlandım. Heyecan, maket nasıl olacak diye. Eğlendim çünkü maket yapıp sunduk. Maket yaparken çok eğlendim ve böyle bir maket yaptığımız için çok mutlu oldum. Korku...Çünkü karton delik deşik bir şey oldu. Çok gururlu heyecanlı. Çünkü pipetten maket sunarken gururlu ve heyecanlı bir duyguya sahibim.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

21 Mart Yüzey nasıl olur diye tasarımlara eklerken yüzeyin nasıl olduğunu öğrendim.

Güzel, çünkü arkadaşımla hem çalışmak güzeldi hem de yaparken eğlendik.

Yüzey yapmayı, yüzey nerelerde kullanılır, yüzey nedir onu öğrendim.

Heyecan, gıcıklık hissettim.

3D tasarımda yüzey yapmayı, yüzeyi öğrendim. Yüzey yapmayı öğrendim. Bir maket hazırlıyorsak onun her detayını, unsurlarını belirlemeyi, onun büyüklüğünü belirlemeyi ve yüzeyi öğrendim. Projeme yüzey yapmayı, yüzeyin ne olduğunu öğrendim.

Eğlendim çünkü 3D tasarımımı yüzeyle kapladım. Bu sefer o kadar stres olmadım. Çünkü çok ekleyeceğim bir şey yoktu. Yüzey yapmayı öğrendiğim için mutlu oldum. Eğlenceli hissettim. Çünkü pipetten oyun alanı yapmak beni çok eğlendirdi. Eğlence. Yüzey eklerken çok eğlendim.

Pipetten ve kartondan oyun alanı yapmayı öğrendim.

Eğlendim. Çünkü yüzey eklerken komik komik işler yaptık.

Maketlere yüzey eklemeyi öğrendim.

Maketlerimizi tamamladığımız için mutlu oldum.

Yüzeyin ne olduğunu.

Heyecan ve mutluluk ve gariplik..

Pipetler aslında kemikmis.

Yüzeyi koyarken sıkıntı geldi ama mutluydum.

Bazı eşyaların kemikli bazı eşyaların kemiksiz olduğunu öğrendim.

Çok eğlendim çünkü pipetlerle ya da başka malzemelerle kaplamayı seviyorum.

Katmanın nerelerde kullanıldığını öğrendim.

Aslında eğlenceliydi ama arkadaşlarımı beklerken biraz sıkıldım.

Yaptığım herşeyi çok iyi anladım ve çok iyi öğrendim. Her şeyin bir yüzeyi olduğunu öğrendim.

Kendimi bayağı bir iyi hissettim ve çok eğlendim. Çok mutlu oldum. Çünkü yeni tasarımlar yaptım. Çok canım sıkıldı. Çünkü pipetlerle yüzeyi yapmaya ihtiyaç yoktu. Mutlu çünkü çok eğlendim.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

4 Nisan Maketlerin boyutlarını öğrendim. Arkadaşlarımın resim ve sunum üzerindeki fikirlerini öğrendim. Arkadaşlarımın fikirlerini, yaptıkları oyun alanının kaç metre olduğunu ve diğer arkadaşlarımın düşündüğü sloganı , dramayı, şiiri(akrostiş), resimlerini nasıl hayal ettiklerini öğrendim. Arkadaşlarımın bahçemizdeki oyun alanlarının ne olmasını istediklerini öğrendim. Bir cismin kaç metre olduğunu uzunluğunu tahmin etmeyi öğrendim.

Eğlendim. Çünkü çalışmaları sunduk.

yaptığımız

resimleri

ve

Bazen sıkıldım. Bazen düşündüm. Bazen hissiz oldum. Heyecan, sunumumu yaparken heyecanlandım ve eğlendim ve eğlendim.

çok

Heyecan. Acaba resmim hakkında ne söylenecek diye heyecanlandım. Çok iyi hissettim ve çok mutluyum. Mutlu oldum.

Herşeyi çok fazla ve hızlı öğrendim. Ve pipetleri kesip pipetleri birbirine iğneledim aynı zamanda elime iğne batacak diye çok korktum.

Çok mutlu. Çünkü bir şeyi işlemeyi severim.

Herkesin değişik eserleri var.

Normal hissettim. Çünkü, tanıttıklarımızı yine tanıttık.

Sakla samanı gelir zamanı. Oyun hakkı bir çocuğun en önemli hakkı olduğunu öğrendim. Oyun hakları üzerinde yaptığım resmi sunmayı ve yaptığım projeyi sunmayı öğrendim. Sıra beklemeyi öğrendim. Herşeyi düşünmeyi yani atıyorum şu ve şunun arası kaç metre? Adam boyutu ne kadar? Nereye yapacaksın? Bunları belirlemeyi öğrendim. Hangi oyuncağın hangi boyutta olursa bana uygun olacağını öğrendim. Listeleme öğrendim.

nasıl

yapılır

öğrendim.Boyutları

Sunumları daha iyi yorumlamayı öğrendim. Arkadaşlarımın oyun alanlarının neler olduğunu öğrendim. Komiklik.

Çok mutlu oldum.Çünkü güzel vakit geçirdim.

Bizim de oyun haklarımızın olduğunu öğrendiğim için mutlu oldum. Güzel çünkü eğlenceliydi.

izlemek

dinlemek

güzel

ve

Üzüldüm, çünkü sunum yapamadım. Çok mutluydum. Projemi sunmak istedim. Ama sonraki haftaya kaldı. Mutlu hissettim. Çünkü orada olmak beni mutlu etti. Mutluluk. Sebebini bilmiyorum. Komik hissettim. Çünkü maketimi anlatırken çok güldüm. Komiklik, gariplik, mutluluk.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

11 Nisan Derste olan her şeyi dinlemeliyim. Yeni oyun alanları öğrendim. Yeni sunum sunan arkadaşlarımın aklındaki oyun alanlarını öğrendim.

Heyecan. Çünkü dönüştüreceğim.

maketimi

gerçeğe

Bu hafta geçen haftalara göre biraz sıkıldım, ama sonra eğlenmeye başladım.

Değerlendirme yapmayı öğrendim.

Eğlendim, çünkü sunumları dinledim.

Maketi nasıl tasarlayabiliriz onu öğrendim.

Mutluluk. Yeni bilgiler ve yeni makete geçeceğimiz için.

Maketlerimizi daha iyi yorumlamayı ve sunmayı öğrendim. Sunum yapmayı öğrendim. 3d oyun parkını nasıl yapacağımızı öğrendim.

Komik hissettim çünkü sunarken eğlendim. Güzel hissettim çünkü sunum sunarken güzel hissettim.

Maket hakkında beyin fırtınası yaparak öğrendim.

Çalıştığımız maketin yapımına az kaldığını öğrendiğim için sevindim.

Maketlere ne eklenirse güvenli olur? sorusunun cevabını öğrendim.

Mutlu hissettim. Çünkü bu çalışma beni mutlu hissettirdi.

Sunumu yaparken nelere dikkat etmeyi.

Güzel yeni birşeyler öğrendim.

Beraber sunmayı ve 3 boyutlu parkın gerçek boyutunu öğrendim.

Eğlendim çünkü sundum.

Fikirlerin nasıl birleştirileceğini. Her oyun alanının küçük bir parçası bile bir oyun alanı olabilir. Yeni fikirler öğrendim. 3 boyutlu maketlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Birşey öğrenmedim. Atıyorum mimar olacağız. İlk önce kendi çaılmamızı yapıp büyüklüğünü falan belirleyip başkalarınınkiyle birleştirmeyi öğrendim.

Çok iyi hissettim ve kendimi çok huzurlu hissettim. Biraz sıkıldım. Çünkü hep oturup izledim. İyi hissettim, çünkü her zamanki gibiydi. Büyük oyun alanları yapacağımız için çok mutlu oldum.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

18 Nisan Maketin daha büyüğünü yapmayı öğrendim.

Korku çünkü maketimiz bir anda devrildi.

Büyük halde maket yapmayı öğrendim.

Yoruldum, eğlendim çünkü kocaman maketler yaptım.

3D maket nasıl yapılır onu öğrendim. Grup ismi kurmayı ve karton vb. araçlardan oyun araç gereçleri öğrendim ve ekip çalışmasını öğrendim.

Heyecanlı, maketi güzel yapacakmıyız diye. Mutlu hissettim çünkü ekip çalışması bana bu duyguyu gösterdi.

Nasıl sandalye yapılacağını öğrendim.

Heyecan, çünkü zaman kısıtlıydı.

Kolilerden nasıl oyun alanı yapılacağını öğrendim.

Kolileri tutamadığımız için gıcık oldum ama çoook eğlendim.

Arkadaşlarım ile birlikte her şeyi yapabileceğimi öğrendim. Koliler nasıl bantsız birbirine kelepçelenir onu öğrendim.

Sanki çingene gibi. Kartonları topluyorduk. (kapıyorduk) Heyecan, yetiştirememe, sabırszlık hissettim.

Karton trambolin yapmayı öğrendim.

Güzel çünkü takımımızın adı elastiklerdi.

Birşeyin önce taslağını sonra gerçek haline çevirmeyi öğrendim.

Çok mutluydum. Çünkü grupça çalıştık.

Parkların kartonla gerçek boyutunda nasıl yapılacağını öğrendim. Büyük maket yapmayı ve grupça çalışmayı öğrendim. Mimarlığın nasıl birşey olduğunu öğrendim. Kartonlardan çok zor direkler yaptım. Hiç bir işi aceleyle yapmamalı ve uğraşmalı. Maketleri gerçek boyutta yapmayı öğrendim. Tek bir eşyada oturma, tırmanma, zıplama olabilir. Hiçbir işi aceleye getirmemeli.

Çok eğlendim çünkü maketin büyük halini yaptık. Maket yaptığım için mutlu oldum. Çok iyi hissettim ve çok eğlendim. Çok eğlendim çünkü inşa etmeyi çok severim. Çok mutlu oldum. Çünkü güzel vakit geçirdim. Biraz mutsuzdum. Çünkü arkadaşlarım beni hiç dinlemedi.


NE ÖĞRENDİN?

NE HİSSETTİN?

25 Nisan Büyük boy maket yapmayı öğrendim. Her türlü tedbiri almayı öğrendim.

Çok eğlendim ve yoruldum. Çünkü 90 dakika boyunca durmadan maket yaptık ve komik şeyler yaptık.

Kapı yapmayı öğrendim.

Korku çünkü bina az daha yıkılacaktı.

Çabalamayı ve grup çalışmasının nasıl bir his olduğunu öğrendim.

Mutlu oldum çünkü sonunda güzel bir şey yaptık.

Bir koliyi nasıl ayakta tutarız, nasıl sabitleriz. Kapının ölçüsünü eşit ve düz almayı öğrendim.

Heyecanlı son derece güzel hissettim. Mutluluk, Yeni bilgiler öğrendim

Oranlama yapmayı öğrendim.

Heyecan, çünkü çubuk bir an tam gelmedi. O yüzden dengemi kaybedip düşüyordum.

4 bacağı olan şeylerin 1 bacağı ince, diğer bacağı kalın ise dengede durmaz.

Gurur. Bunları yapabildiğimden dolayı kendimle ve grubumla gurur duydum.

Arkadaşlarıma bant keserek arkadaşlığı öğrendim.

Çok iyi hissettim.

Daha önceki yaptığımdan daha çok uğraşmayı öğrendim.

İyi hissettim, çünkü arkadaşlarımızla çok güzel işler yaptık.

Bir önceki yapacağımız şeyden sonra daha güzel yaparız.

Çok mutlu oldum.Çünkü eğlendim.

Trambolin yapmayı öğrendim. Bir çizimden gerçeğe maket olarak nasıl yapılırım öğrendim. Maket yapmayı öğrendim. İlk önce birlşeyin taslağını yapmayı sonra onu gerçeğe çevirmeyi öğrendim. Değişik trambolin yapmayı öğrendim. Uğraşarak her seyi başarabiliriz. Mesela ben ilk başta çok saçma şeyler yaptım ve uğraşarak göğe yükseldim.

Sandalyeler güzel olduğu için şaşırdım. Heyecanlı hissettim. Çünkü yetişmeyeceğini düşündüm.

sürenin

Maketimiz çok büyüktü. O yüzden biz bunu nasıl yaptık dedim. Yani şaşırdım. Güzel çünkü trambolin güzeldi. Maketimizi bitirdiğim için mutlu oldum. Hırs, heyecan, rahatlık, mutluluk, sevinçlik...


AKRAN DEĞERLENDİRME 2 Mayıs günü yapılan dersin sonunda öğretmenler öğrencilere tüm dönemi içerecek şekilde cevaplamalarını istedikleri bir akran değerlendirme anketi yaptırmıştır. Anketin Funda Bayraktar tarafından derlenen sonuçları aşağıdaki gibidir.


UYGULAMA AŞAMASI Tüm dönem boyunca ortaya çıkan fikirler ve en son prototip çalışmasındaki yaklaşımlar, Herkes İçin Mimarlık üyeleri tarafından uygulamaya yönelik projelendirilmiştir. Öğrencilerinin fikir ve isteklerinin yanı sıra bütçe kısıtı ve inşa kabiliyetleri da ortaya çıkan son projeyi şekillendirmiştir. Yaklaşık 1,5 m3 emprenye ahşap kullanılan projede, okul bahçesindeki ağaçlık alanın altında farklı kotları ile açık derslik ve oyun alanı olarak işleyebilecek, bir yanında asılma parkuru, bir yanında ise ağaç ev olan bir strüktür üretilmiştir. Kalan ahşaplar ile bir piknik masası inşa edilmiştir. Birbirine ve yere monte edilen araba lastikleri de tellerle trambolinlere dönüştürülerek bu strüktürün çevresinde tamamlayıcı öğeler olarak düşünülmüştür. 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri, okul öğretmenleri ve mimarlık öğrencileri ile bir uygulama atölyesi sonucunda inşa edilen strüktürün yere sabitleme, macun sürme ve vernikleme gibi işlemleri sonrasında tamamlanmıştır. 11 Mayıs sabahı öğrenciler de okula uğrayıp yapılacak işler hakkında bilgi almışlar, ahşap ve lastikleri dokunarak ve oynayarak deneyimlemişlerdir. Uygulama Atölyesi Katılımcıları: Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri Beril Sezen Efecan Soysal, Ekin Güneş, Emre Gündoğdu, Merve Gül Özokcu, Mina Öner, Sarper Takkeci Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Brokoli Öğrenci Topluluğu üyeleri Efekan Çakır, Hatice Fişekçi, Mustafa Demir 3. Selim İlkokulu öğretmenleri Agah Tuncay, Nalan İnanç ve Üsküdar Harezmi Koordinatörü Funda Bayraktar


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI ÜSKÜDAR

Profile for Herkes İçin  Mimarlık

3. Selim İlkokulu Oyun Alanı Projesi  

Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Üsküdar 3. Selim İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile birlikte ge...

3. Selim İlkokulu Oyun Alanı Projesi  

Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Üsküdar 3. Selim İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile birlikte ge...

Advertisement