Page 1

Tháng thực hành Nghệ thuật - Month of Arts Practice

Hữu hạn và Vô Hạn - LIMITED n’ INFINITE

09 - 11.2016


THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT

2016 MONTH OF ARTS PRACTICE

INFINITE LIMITED INFINITE

HỮU HẠN VÀ

VÔ HẠN HAN


hữu hạn và vô hạn

5 limited n’ infinite

MỤC LỤC . CONTENT

lời cảm ơn . acknowledgement Trân trọng cảm ơn nhà bảo trợ chính tập đoàn TID và Dolphin Plaza cùng các nhà tài trợ gồm Viện Goethe tại Hà Nội, Indochina Arts Partnership, tập đoàn VINCOM đã giúp đỡ hào phóng cho nghệ sỹ, triển lãm, các hoạt động trong dự án và ấn phẩm này. Our special thanks to the main sponsors TID group and Dolphin Plaza, as well as donors including Indochina Art Partnership, Goethe Institut in Hanoi and VINCOM group for generous supports to artists, exhibition, and this publication.

MONTH of arts practice

© Heritage Space 2016 Vui lòng tôn trọng bản quyền hình ảnh và tư liệu trong ấn phẩm này . Please respect the copyright of images and texts in this catalogue. Ấn phẩm sử dụng font Cadao, bộ font chữ tiếng Việt thiết kế và phát triển bởi Phạm Đam Ca . This publication uses Cadao font, the Vietnamese font that initiated and developed by designer Pham Dam Ca.

4 tháng thực hành nghệ thuật

lời cảm ơn . acknowledgements 4 dự án Tháng thực hành Nghệ thuật 7 ‘Month of Arts Practice’ project’s intro ‘Hữu hạn và Vô hạn’ - đề tựa dự án phiên 2016 ‘Limited n’ Infinite’ - prologue for the 2016 section

9

triển lãm Hữu hạn & Vô hạn - lời tựa Limited n’ Infinite exhibition - prologue

11

nghệ sỹ . artist 15 TRIỂN LÃM . TÁC PHẨM Exhibition . Works

17

CHƯƠNG TRÌNH . HOẠT ĐỘNG Program . Activities

132

PHỤ LỤC . APPENDIX Tư liệu ảnh . Photo Document 135 Tình nguyện viên . Volunteer 141 Thông tin tác phẩm . Artwork’s information 142 Credit 148


hữu hạn và vô hạn

7 limited n’ infinite

giới thiệu . introduction

tháng thực hành nghệ thuật month of arts practice

MONTH of arts practice

Tháng thực hành nghệ thuật (HSMAP) là tựa đề dự án nghệ thuật tham vọng của Không gian Nghệ thuật Heritage Space nhằm tạo ra không gian dành cho sáng tác, thể nghiệm, thực hành các ý tưởng nghệ thuật mới, dựa trên sự hợp tác quốc tế giữa nghệ sỹ từ Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Khởi xướng từ năm 2015 bởi nghệ sỹ Trần Trọng Vũ, cơ chế của HSMAP nhằm kiến tạo một ‘khung nền’ dành trao đổi, phát triển và thúc đẩy năng lực & kỹ năng sáng tạo của những nghệ sỹ trẻ nổi bật Việt Nam khi làm việc trực tiếp với các nghệ sỹ nổi tiếng quốc tế, qua đó hỗ trợ trực tiếp vào sự phát triển của khung cảnh nghệ thuật đương đại nội địa.

Cảnh trưng bày triển lãm ‘Hữu hạn & Vô hạn’ tại Gallery của Heritage Space . Installation view of ‘Limited n’ Infinite’ exhibition at Heritage Space’s gallery.

6 tháng thực hành nghệ thuật

Nghệ sĩ được mời thuộc nhiều quốc gia, chủng tộc, lứa tuổi, mang trong mình những kinh nghiệm cuộc sống và nghề nghiệp rất khác biệt, sẽ chia sẻ cùng nhau những suy nghĩ cá nhân thông qua đối thoại và thực hành. Những nghệ sỹ được mời trong nước bao gồm nghệ sỹ đã định hình (nhưng khao khát làm việc và chia sẻ cái mới), nghệ sỹ trẻ tiềm năng. Không giới hạn sự tham dự của các nghệ sỹ sáng tạo trong các lĩnh vực khác như ảnh, video, âm thanh, đa phương tiện, trình diễn. Các sinh viên nghệ thuật, công chúng yêu

Month of Arts Practice (HSMAP) is an ambitious art project of Heritage Space, a independent art space in Hanoi (Vietnam) aiming to create a space for art practices, experiment, and exchange of Vietnamese and international artists. Initiated by artist Tran Trong Vu since 2015, HSMAP works as a platform to for motivating creative abilities and skills of Hanoi-based young talent artists during the process of co-working with mature oversea artists in order to supporting the development of local contemporary art scene. The invited artists are from various countries, races, ages, with very different life and career experiences. They will share their personal thoughts through dialogue and practice. The invited domestic artists include artists that have already shaped their styles (but aspire to work and share new things) and potential, young artists. There are no limits in creative disciplines, ranging from visual arts as painting, graphic, sculpture, installation, photography to media means like videos, sounds, digital art, and performance. Art students and art lovers will be invited to support the artists, directly interact with the artworks and become part of the project.


hữu hạn và vô hạn

MONTH of arts practice

HSMAP bắt đầu vào khoảng thời gian đầu mùa thu hàng năm. Các nghệ sỹ quốc tế được mời sẽ đến lưu trú và làm việc ngay tại Studio chung của Heritage Space tại Hà Nội, cùng với các nghệ sỹ nội địa. Họ có khoảng thời gian 6 - 8 tuần để làm việc, trao đổi, thực hiện các tương tác ngẫu hứng với nhau và với công chúng. Song song với sáng tác là các buổi tọa đàm về sáng tạo và phát triển ý tưởng, những hoạt động trao đổi với các nhóm nghệ sỹ độc lập ở Hà Nội, các buổi workshop của đa dạng loại hình như nghệ thuật thị giác, ảnh, âm nhạc, phim, viết… có sự tham gia trực tiếp của khán giả, những cuộc trưng bày tức thời dưới hình thức Mở cửa xưởng để giúp tăng nhận thức và cảm thụ nghệ thuật từ công chúng. Một triển lãm lớn được tổ chức sau khi HSMAP kết thúc, giới thiệu các công việc nổi bật nhất của nghệ sỹ. Các tác phẩm sẽ được trưng bày tối thiểu trong thời gian 4 tuần, và kéo dài hơn nữa. Triển lãm mở cửa miễn phí với nhiều hoạt động sáng tạo bên lề của nghệ sỹ nhằm khuyến khích cộng đồng yêu thích nghệ thuật đến thưởng lãm và tìm hiểu. Đặc biệt, những tọa đàm được mở ra trong và sau Triển lãm sẽ là dịp để nghệ sỹ và công chúng trao đổi, đối thoại về sáng tạo và tác phẩm, đồng thời đánh giá về hiệu quả của Dự án. Thông qua đó, một cộng đồng rộng rãi của nghệ thuật đương đại hình thành, có những hiểu biết về tri thức và các hình thức sáng tạo mới, bắt đầu xây dựng mối liên hệ và quan tâm với các sáng tạo nội địa, và tương lai là nguồn bảo trợ lâu dài cho nghệ thuật và nghệ sỹ.

8 tháng thực hành nghệ thuật

HSMAP annually starts at the begining of the fall. Invited foreign artists will come to stay in Heritage Space’s flats, and work in the big sharing studio with local members. The artists will have 6 weeks to work, exchange and perform impromptu interactions with each other and with the public, as well as side activities such as seminar, round discussion, camp, and improvise mini showcases. Workshops and Presentations giving by inviting individual artist, curator, specialists and group from various disciplines, screening movie, musical performance and discussion, art visits or impromptu showcases and so on. All activities are opened to publics, as well as audience are encouraged to join and to interacting with artists, or being part of art creation. A grant exhibition will be held after HSMAP ends, to introduce the featuring works of artists. The show will be displayed in at least 4 weeks, and last up to real situation. It’s free entrance, so audience is easy to access, discover and entertain contemporary arts. Open Talks are holded during the project, exhibition and later, to pave the way for conversation between artists and publics about artistic practices and works, as well as the efficiency of the whole project. It is the way to build new community appreciating and supporting new arts and artists, those will be potential patrols for local art scene in future.

Heritage Space 7.2016

limited n’ infinite

nghệ thuật sẽ được mời đến hỗ trợ cho nghệ sỹ, tương tác với tác phẩm trực tiếp và trở thành một phần của dự án.

9

H ữu hạn và Vô Hạn . Limited N’ Infinite đề tựa cho HSMAP phiên 2016 prologue for HSMAP season 2016

Thấy thế giới trong hạt cát Và thiên đường trong đóa hoa dại, Cõi vô cùng nằm trong bàn tay Và sự vĩnh cửu trong một giờ. William Blake

To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand

I. Thế giới mà ta đang sống chan chứa hữu hạn cùng vô hạn, trong không gian, trong thời gian, trong tâm tưởng cùng bên ngoài tâm tưởng. Hiện thực mà ta đang chứng kiến cũng chan chứa những gì có thể hiểu được cùng những gì không thể hiểu được, những gì đo đếm được cùng những gì vượt ra bên ngoài cả trí tưởng tượng, những gì nhìn thấy cùng những gì không nhìn thấy. Thế giới vì thế mà đầy kinh ngạc và hiển nhiên. Cuộc sống cũng vì thế mà thú vị, mà vô lý.

I. The world that we live in is filled with limits and limitlessness in space, time, in and outside our mind. The reality that we are now seeing is filled with things that can and cannot be understood, things that can be measured and those which are beyond the imagination, and things that can and cannot be seen. The world is thus amazing and obvious. Hence life is so interesting but illogical.

Thế giới là cả một khối mâu thuẫn khổng lồ, trong sự hài hòa của nó. Bản thân hữu hạn cùng vô hạn cũng đầy mâu thuẫn. Bởi vì thường xuyên hữu hạn có ở bên trong vô hạn. Và bởi vì vô hạn cũng ở bên trong hữu hạn. Bản thân mỗi con người cũng lấp đầy mâu thuẫn, giữa thân xác và tinh thần, ham muốn hạnh phúc và khả năng chịu đựng. Hữu hạn và vô hạn. Hãy nhìn thế giới, trong hữu hạn, để thấy cái vô hạn và trên hết, để hiểu nó khác đi.

And Eternity in an hour. William Blake

The world is a giant block of contradictions, inside its harmony. Limits and infinity themselves are also full of contradictions because there are limits within infinity and because infinity lies within limits as well. Every human being themselves is also filled with contradictions, between body and spirit, desire for happiness and sufferings. Limited and infinite. Take a look at the world, in the limits, to see the infinity and above all, to understand it differently.


hữu hạn và vô hạn

Mục đích của cuộc thực hành nghệ thuật này là các nghệ sĩ sẽ đến với thế giới thị giác bằng những cách tiếp cận không chỉ đơn thuần thị giác. Và để hiểu rằng hiện thực không chỉ là cái mà họ nhìn thấy. Nếu chỉ nhìn thế giới bằng hai con mắt, thế giới sẽ vĩnh viễn tồn tại trong họ như một vật thể hữu hạn. Sau đó, họ cũng có thể hiểu rằng nghệ thuật có thể trở thành phương tiện diễn đạt và thị giác hóa nhu cầu của con người muốn được đi xa hơn cái mà họ nhìn thấy. Từ muôn đời nay vẫn thế, nghệ thuật biểu hiện lòng khát khao của con người muốn tìm hiểu cái không thể. Nghệ thuật đo đó chính là cánh cửa mở vào vô hạn.

II. The artists participating in Month for Arts Practice - season 2nd will find ways to visually express their feelings about limits and infinity. They will try to change the surface, the limited spaces, and the specific images. They will put on those other factors so that limits no longer have borders. For example, the visual game of mirrors, light, or repeated shapes, or the idea behind pictures, or the artworks about mathematics, geometry, philosophy. The purpose of this artistic practice is that artists will come to the visual world with the approach which is not merely visual. And to understand that reality is not only what they see. If they see the world with two eyes, the world will forever exist as a finite object. They can then understand that art can become a means of expression and visualization of human needs which go beyond what they see. So far, art express the human desire explore the impossible. Thus art is the open door to infinity.

MONTH of arts practice

Trần Trọng Vũ 7.2016

10 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

II. Các nghệ sĩ tham gia Tháng thực hành Nghệ thuật - Phiên bản 2 sẽ tìm cách diễn đạt bằng thị giác những cảm nhận của họ về hữu hạn và vô hạn. Họ sẽ tìm cách thay đổi những mặt phẳng, những không gian hữu hạn, những hình ảnh cụ thể. Họ sẽ đưa vào đấy những yếu tố khác để hữu hạn không còn biên giới nữa. Ví dụ những trò chơi thị giác của gương kính, của ánh sáng, hoặc những hình thể lặp lại, hoặc những ý tưởng mở ra phía sau hình ảnh, hoặc những sự gia nhập vào tác phẩm của toán học, hình học, triết học...

11

H ữu hạn và Vô Hạn . Limited N’ Infinite đề tựa cho triển lãm 2016 prologue for the final exhibition 2016

Hữu hạn và vô hạn, thường xuyên được tách rời như những khái niệm trái ngược và cũng thường xuyên là những gì trái ngược khó lòng đứng được cùng nhau. Nhất là ở nhiều nơi, chẳng hề xa lạ, con người được nuôi dưỡng bởi quan niệm duy nhất về cuộc đời và thế giới. Cái gì cũng chỉ có một, ví dụ một hiện thực, một sự thật, một kết quả, một kết luận. Quan niệm một duy nhất này dĩ nhiên kéo theo sự hiểu chỉ theo một chiều, đồng điệu với những gì được trưng bày vốn dĩ sơ lược trước mắt công chúng. Sơ lược, chứ không phải là đơn giản. Hiện thực thực ra phức tạp hơn nhiều lần. Mỗi khoảnh khắc của hiện thực tường chừng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, tưởng chừng bị hạn chế về thời gian và hữu hạn về không gian. Nhưng nếu không có thời gian vô tận, nếu không có không gian vô tận, khoảnh khắc này sẽ không tồn tại. Hữu hạn vì vậy không thể đứng bên ngoài vô hạn. Và cũng vậy, nếu nhìn ngược lại, nếu không có những khoảnh khắc hữu hạn nối tiếp những khoảnh khắc hữu hạn, sẽ không có vô tận.

The limited and infinite are often separated as contradictory concepts and what are contradictory can hardly exist together. Particularly, in some known places, people are nurtured and educated with only one concept of life and the world. There’s always one, for example, one reality, one truth, one result, one conclusion. This “one” concept obviously entails one-way understanding, synchronized with what are displayed in front of the public, which is rough on its own right. Rough but not simple. The reality is actually much more complex. In every moment, reality seems to be grasped in our hands and limited in term of time and space. But without the infinite of time and space, this moment will not exist. Therefore, the limited can not stay outside of the infinite. Similarly, vice versa, without limited moments succeeding one after another, there would be no infinite. Human life is really limited because of death and birth, but one’s life is a result of countless lives and before them is also countless lives ahead as if they came from


hữu hạn và vô hạn

Thế giới mà ta đang sống chan chứa hữu hạn cùng vô hạn, trong không gian, trong thời gian, trong tâm tưởng cùng bên ngoài tâm tưởng. Hiện thực mà ta đang chứng kiến cũng chan chứa những gì có thể hiểu được cùng những gì không thể hiểu được, những gì đo đếm được cùng những gì vượt ra bên ngoài trí tưởng tượng, những gì nhìn thấy cùng những gì không nhìn thấy. Thế giới vì thế mà đầy kinh ngạc và hiển nhiên. Cuộc sống cũng vì thế mà thú vị, mà vô lý. Thế giới là cả một khối mâu thuẫn khổng lồ trong sự hài hòa của nó. Bản thân hữu hạn cùng vô hạn cũng đầy mâu thuẫn. Bởi vì thường xuyên hữu hạn có ở bên trong vô hạn. Và bởi vì vô hạn cũng ở bên trong hữu hạn. Bản thân mỗi con người cũng lấp đầy mâu thuẫn, giữa thân xác và tinh thần, ham muốn hạnh phúc và khả năng chịu đựng. Hữu hạn và vô hạn.

MONTH of arts practice

Chính vì vậy mà William Blake đã viết rằng: “Nhìn mà xem trong hạt cát có vũ trụ/ Và trong hoa dại có thiên đường/ Cõi vô cùng nằm trong bàn tay/ Và sự vĩnh cửu trong một giờ”. Và cũng chính vì thế mà Johann Wolfgang Goethe cũng nhắn nhủ với người đời rằng: “Nếu bạn muốn tiến về vô hạn, hãy thám hiểm hữu hạn trong mọi xó xỉnh của nó”. Trong mọi xó xỉnh của nó, mọi sự vật cùng sự kiện, dù ý nghĩa lớn thế nào cũng vô nghĩa và nếu bị coi như vô nghĩa thì lại rất ý nghĩa. Nếu nhìn thế giới với con mắt trẻ thơ, một lọ mực xanh sẽ sánh ngang với cả đại dương xanh, còn bầu trời vô tận sẽ vô tận

12 tháng thực hành nghệ thuật

the infinite and were preparing for the infinite. However long the life is, it is still short, just like an instance. The world we are living in is abundant in the limited and infinite, in space, time and our thoughts as well as beyond our thoughts. The reality we are seeing also involves what is fathomable and unfathomable, what can be measured and what goes beyond our imagination, what could be seen and what could not be seen. The world is, therefore, astonishing and obvious. The life is, therefore, interesting and absurd. The world is a giant mass of paradoxes in its own harmony. Both the limited and the infinite are full of paradoxes. Because there is always the limited inside the infinite and because the infinite is also in the limited. Each person himself is full of paradoxes, between body and mind, the search for happiness and the ability to endure. The limited and the infinite. Therefore, William Blake wrote that: To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower. Hold Infinity in the palm of your hand. And Eternity in an hour. Therefore, Johann Wolfgang Goethe also said that: If you want to reach the infinite, explore every aspect of the infinite. In every way, an object or an event, is all meaningless no matter how significant they are and by being considered meaningless, they become significant. If we look at the world with children’s eyes, a pot of blue ink is comparable to an ocean and the endless sky is comparable to your eyes. Look into those eyes to see yourself vanish. The exhibition “Limited N’ Infinite” is the preliminary result of six weeks of HSMAP

như đôi mắt của bạn. Hãy nhìn vào đôi mắt ấy, để thấy mình biến mất. Cuộc trưng bày “Hữu hạn và Vô hạn” là kết quả bước đầu của 6 tuần làm việc và trao đổi của HSMAP 2016, phiên bản lần 2, với sự tham gia của 25 nghệ sĩ đến từ nhiều không gian địa lý khác nhau. Đấy là những nghệ sĩ, những sinh viên Việt Nam, tuổi đời cũng như tuổi nghề còn rất trẻ. Đấy là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và tài năng, thuộc về nhiều quốc gia, nhiều châu lục. Tất cả đã đến với Heritage Space trong tháng thực hành nghệ thuật 2016, để gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau những suy nghĩ về cuộc sống và nghệ thuật vốn chẳng bao giờ dễ dàng được chia sẻ. Họ cũng muốn đề nghị với công chúng, và với bản thân họ nữa, những cách nhìn thế giới trong hữu hạn, để thấy cái vô hạn và trên hết, để bộc lộ họ đã hiểu nó khác đi như thế nào.

2016, the 2nd section, with participations of 25 artists from different parts of the world. Some are young artists, Vietnamese art students, who are juniors in their profession. Others are experienced and talented artists, coming from different countries and continents. All has come to Heritage Space during Month of Arts Practice 2016, to meet and share their thoughts about life and art, which are usually not easy to share. They would also like to suggest to the public and themselves, different views of the world in the limited to see the infinite and above all, to express how differently they have understood it.

Trần Trọng Vũ Hanoi, 10.2016

limited n’ infinite

Một đời người quả là hữu hạn bởi có sinh có tử, nhưng một đời người là kết quả của muôn vàn cuộc đời và phía trước mắt anh ta sẽ còn muôn vàn cuộc đời, như thể anh ta đến từ vô tận và chuẩn bị cho vô tận. Một cuộc đời dài thế nào cũng, chỉ hệt như một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.

13


hữu hạn và vô hạn

15 limited n’ infinite

THAM GIA . PARTICIPANTS

nghệ sỹ . artist Alia Ali André Temple Cấn Văn Ân Quách Bắc George Burchett Ilza Burchett Nathalie Contenay Isaac Cordal Kim Duy Thùy Diên Nguyễn Thị Diệp Lê Giang Baptiste Gilloz Elizabeth Adams Jones

Daniel Kerkhoff Vũ Bạch Liên Marjia Lopạc Triệu Tuấn Long Hồng Hồng Ngọc Nguyễn Thị Phương Phạm Trường Quân Chu Quỳnh Quỳnh Lâm Santiago Reyes Cao Sỹ Thăng Phú Viên Trịnh Nhật Vũ

tổ chức . organizer Trần Trọng Vũ Nguyễn Anh Tuấn Vũ Huy Thông

Cảnh trưng bày triển lãm ‘Hữu hạn & Vô hạn’ tại Gallery của Heritage Space . Installation view of ‘Limited n’ Infinite’ exhibition at Heritage Space’s gallery.

founder, curator, organizer organizer, curator organizer, assistant curator


NGHỆ SỸ . TÁC PHẨM A RT IST . WOR KS


hữu hạn và vô hạn

New Orleans, United States

Alia Ali (sinh 1985, đến từ Yemen-Bosnia-Mỹ) là một nghệ sĩ truyền thông đa phương tiện và người kể chuyện thị giác. Từng đặt chân tới 53 quốc gia, sống ở 7 nước và lớn lên cùng 5 ngôn ngữ, phương thức giao tiếp thoải mái nhất của cô là thông qua hình ảnh và phương tiện đa giác quan. Cảm hứng về cái đẹp của Alia xuất phát từ con người, vùng đất, cách chúng ta kết nối cũng như chia rẽ.

MONTH of arts practice

Alia Ali (b. 1985) is a Yemeni-Bosnian-American multimedia artist and visual storyteller. Having traveled to fifty-three countries, lives in seven and grown up among five languages, her most comfortable mode of communication is through image and multi-sensory mediums. Alia’s aesthetic interests stem from people, place, and the processes which unite and divide us, all at once.

(Hình ảnh trưng bày) - Tác phẩm của Alia Ali (phải) trong triển lãm bên cạnh tranh tường của Ilza Burchett (trái). (Installation view) - Alia Ali’s photography (right) hanging next to the wall painting of Ilza Burchett (left).

18 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

ALIA ALI

19


hữu hạn và vô hạn

21 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

Trong chuỗi ảnh mang tên Cast No Evil của mình, Alia Ali đã kêu gọi công chúng phân tích cách nhìn nhận chủ quan của họ đối với hai khái niệm thuộc và không thuộc một nhóm cộng đồng, và ngưỡng nơi mà sự chuyển giao giữa hai khái niệm đó, diễn ra. Chủ đề về tính “lưỡng” được trải rộng ra để đặt nghi vấn cho khoảnh khắc khi thứ bí ẩn trở nên sáng rõ, khi sự bó buộc trở thành tự do, thứ ẩn bên dưới nổi lên trên, và ảo ảnh trở thành hiện thực. Nhân vật trong những bức ảnh chân dung, có tên là cludes, được bao bọc bởi các lớp vải cản trở họ kết nối với bất kì ai bên ngoài chất liệu vải đó. Những rào cản bằng vải nào trong xã hội là thứ ngăn cản sự liên kết với con người? Hay những trở ngại đó chỉ là: ý tưởng, trực giác, nỗi sợ hãi, sự phân biệt và sự thấu hiểu? Chúng ta nằm ở mặt nào của tấm vải và liệu chúng ta có thể nằm ở cả hai mặt được không? Khi chúng ta loại trừ ai đó ra khỏi cộng đồng, điều đó có bắt nguồn từ việc bản thân chúng ta sợ bị loại trừ hay không? Nếu đúng, thì điều gì khiến chúng ta sợ hãi khi khám phá ra thứ nằm dưới tấm vải kia đến thế? Bằng thái độ vô cảm, không giao tiếp, chúng ta có trở nên giống như một trong số họ, mất đi bản tính con người? Người vô tri? Hay chúng ta là những người khép kín và những gì chúng ta nhìn thấy là một rào cản mang tính ảo giác mà chúng ta dâng hiến cho họ? Chất liệu này có mang tính quyền lực không? Chắc chắn nó tạo ra một ranh giới, nhưng nó lại có quyền lực; họ, đối với sự vô danh của họ, hay chúng ta, đối với sự tù túng của họ? Ai là người thuộc cộng đồng và ai là người bị loại trừ khỏi cộng đồng đó?. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ -

20 tháng thực hành nghệ thuật

1. Floral II Ảnh/ Photography thuộc/ from Cast No Evil series


hữu hạn và vô hạn

23 limited n’ infinite

In her photographic series, Cast No Evil, Alia Ali invites the viewer to analyze their subjective perception in regards to inclusion and exclusion, and the threshold in which the transition between the two, occurs. The theme of duality extends to questioning the moment in which the mysterious becomes apparent, restraint becomes freedom, the underneath becomes the above, and illusion becomes reality. The characters in the portraits, called - cludes, are wrapped in layers of fabric that shield them from interrelating with anything beyond the material. What are these fabricated barriers in society that inhibit the incorporation of others? Or are the obstacles just that: ideas, intuitions, fear, discriminations and ‘understandings’? What side of the fabric are we on and can we be on both sides at once? When we exclude, does it come from the fear of being excluded ourselves? If so, what is it that we fear from discovering that lies beneath the cloth? By remaining indifferent, and incommunicative, do we become like one of them, dehumanized? Dummies? Or are we the ones enclosed and what we see is an illusive barrier that we have bestowed on them? Does the material set a power dynamic? It certainly creates a boundary, but who holds the power; them, for their anonymity, or us, for their confinement? Who are the ‘includes’ and who are the ‘excludes’? - from artist’s statement -

MONTH of arts practice

2. Floral I Ảnh/ Photography thuộc/ from Cast No Evil series

22 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

Dresden, Germany

André Tempel sinh năm 1970 tại thành phố Schwedt, hiện sống và làm việc tại Dresden. Sau khóa đào tạo về chuyên ngành lắp máy, anh đã học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Ứng dụng Schneeberg cũng như theo học điêu khắc tại Trường Đại học Mỹ thuật Dresden. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Tempel có tên AMALIA từng được nhận tài trợ của Hội đồng nghệ thuật, Sở Văn hóa và Bảo tồn di tích Dresden cho một năm trưng bày tại một địa điểm công cộng trung tâm thành phố Dresden. Xew thêm về nghệ sỹ ở đây: www.andre-tempel.com

MONTH of arts practice

André Tempel, born 1970 in Schwedt, lives and works in Dresden. After finishing vocational training as mechanical and plant fitter he studied at College of Applied Art Schneeberg as well as sculpted form and spatial design at Hochschule für Bildende Künste Dresden. His most noted artwork is his sculpture AMALIA that was sponsored by the art commission of Dresden and the Ministry for Cultural Goods and Conservation of Dresden and was standing at a public green space in central Dresden for one year. More info about artist: www.andre-tempel.com

3. Siêu vận chuyển / Royal transport Sắp đặt địa hình tại quảng trường Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Site-specific work. In the Royal city’s square, 72A Nguyen Trai st., Hanoi, Vietnam.

24 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

André TempEL

25


hữu hạn và vô hạn

27 limited n’ infinite

Tính hoành tráng của những khu nhà cao tầng, hệ thống tượng điêu khắc và đặc biệt khu đài phun nước đã tạo ấn tượng mạnh cho khu vực quảng trường Royal City. Nghệ sỹ lựa chọn khu vực đài phun nước bởi đó là vị trí trung tâm, thu hút toàn bộ tinh thần hoành tráng của khu vực. Bức tượng đàn ngựa chồm lên kéo cỗ xe như muốn bay khỏi bệ khiến liên tưởng về một “siêu vận chuyển”. Tác phẩm siêu vận chuyển là một thông điệp dành cho những tay lái Việt Nam đầy tài năng ngẫu hứng và sáng tạo, những người có thể vận chuyển mọi thứ bằng chiếc xe máy của mình. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

The immensity of the buildings, sculptures and especially fountain has characterized the Royal City Square. The artist has chosen the fountain area because it is the center position, attracting the whole immensity of the area. The sculpture of jumping horses which looks like they are about to fly out of the pedestal gives me the idea of a super transportation named TRANSPORT ROYAL. The artwork is a message for spontaneous and creative talented Vietnamese drivers, who can carry everything on their motorbikes. - from artist’s statement.

26 tháng thực hành nghệ thuật

Siêu vận chuyển / Royal transport Sắp đặt địa hình tại quảng trường Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Site-specific work. In the Royal city’s square, 72A Nguyen Trai st., Hanoi, Vietnam.


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

Hình và Bóng / Shape and Shadow Ảnh cho triển lãm. Bản quyền thuộc về nghệ sỹ. Photography. Courtery of the artist.

MONTH of arts practice

Hình và Bóng có mối quan hệ như thế nào? Hình có thể là Bóng và Bóng có thể là Hình? Giữa Bóng và Hình đều có cả Vô Hạn và Hữu Hạn, cả hai cái đều có thể thay thế được cho nhau, cái này là cái kia và ngược lại. Chính điều này khơi gợi cho tôi những suy nghĩ về con người và những gì con người để lại. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. How about the relationship between the Shape and the Shadow? Could Shape be Shadow and Shadow become Shape? I can feel both Limited and Infinite inside Shape and Shadow, and also realize that they can switch position. Those conceptions inspire me to think about human life and what we left behind. - from artist’s statement.

28 tháng thực hành nghệ thuật

Cấn Văn Ân sinh năm 1992, tại Chương Mỹ, Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Theo đuổi nghệ thuật từ khi đang học phổ thông, các sáng tác của Ân đôi lúc giống như những nghi vấn của nghệ sỹ về hiện thực, đôi lúc mang đến người xem những ngạc nhiên nhỏ. Đặc biệt gần đây anh làm việc trên những đề tài gần gũi với bất cứ ai như kí ức, như hình và bóng, tin tưởng và ngờ vực, như già và trẻ, mới và cũ, hiện tại và quá khứ, như con người xưa và nay trong xã hội. Những triển lãm đáng kể mà Cấn Văn Ân đã tham gia gần đây là “45 ngày phố cổ” tại Bảo Tàng Phố cổ Hà Nội, Hội chợ nghệ thuật “Domino Art Fair” tại số 1 Lương Yên, Hà Nội,; “Triển lãm Sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất” tại nhà Bảo tàng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (giải nhì); triển lãm “Tay trong tay” của Câu lạc bộ Họa sĩ Trẻ, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Can Van An was born in 1992, in Chuong My, Ha Noi and is currently a senior student at the Vietnam University of Fine Arts. He started his art career when being in high school. His artworks are sometimes like his doubts about reality, sometimes invoke small surprises from the audience. Recently he has been working on topics that anybody could relate to, like memory, form and shadow, trust and suspicion, old and young, new and old, present and past, people in the past and present time. Significant exhibitions he has taken part in are 45 days in the old quarter at the Hanoi Old quarter museum, Domino Art Fair at No. 1 Luong Yen, Hanoi, the First National Student exhibition at the museum of the Vietnam University of Fine Arts (awarded the 2nd prize), and Hand in hand by the Young Artist Club, at the Fine Art Exhibition House in 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam.

limited n’ infinite

CẤN VĂN ÂN

29


hữu hạn và vô hạn

31 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

4 - 7. Hình và Bóng / Shape and Shadow (Cảnh trưng bày - Installation view)

Hình và Bóng là một Sắp đặt ảnh tương tác với địa hình của không gian trưng bày, nơi những bức tường kính trong suốt kết nối thị giác giữa cảnh vật bên ngoài và bên trong. Nghệ sỹ sử dụng hình ảnh của bản thân, đặt ở hai trạng thái hoán đổi vị trị của hình ảnh thật và bóng mình dưới nắng. Và tự hỏi. Hình là gì, bóng là gì? Là những sự đối lập cả hình ảnh và vật chất, nhưng chính chúng không thể tách rời? Là những hiện diện khác nhau của một hình thể, một phạm trù, một cái gì đó đang tồn tại? Là thứ được giới hạn bởi những đường viền và hình khối, hoặc dễ dàng tan chảy, nhòe mờ và biến mất trong mỗi khoảng khắc bất thường của không-thời gian? Có phải đó là câu hỏi mà Hans Christian Andersen đã đặt ra khi viết câu chuyện Cái bóng gần 200 năm trước? Những cái bóng trỗi dậy, chiếm lĩnh và làm chủ cuộc chơi, và con người dần dần trở thành một thứ vô vị, mờ nhạt, trong suốt của cáimà-chính-chúng-đã-từng-là. - nhìn từ giám tuyển

30 tháng thực hành nghệ thuật

Shape and Shadow is a site-specific photography installation that interacts with the exhibition space, where the transparent glasses connect visually the scenery outside and inside. The artist uses his own images, then plays with the different positions by placing his real image and the image of his shadow under the sun, and asks himself: What is Shape? What is Shadow? Are they opposite in terms of image and physical, but they can’t be separated from each other? Are they different manifestations of a form, a concept, an existing matter? Are they limited by bordering lines and shapes, either easy to melt, fade and vanish in an unusual moment of time and space? Is this the same question writer Hans Christian Andersen asked when he wrote The Shadow nearly 200 years ago? The shadows emerge, conquer and own the games, and humans gradually become tasteless, fuzzy and transparent of something they themselves used to be. - curator’s view


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

Quảng trường / The Square Cảnh trưng bày trong triển lãm. Installation view on gallery.

Quách Huy Bắc, được biết đến với tên Quách Bắc (sinh 1988) tốt nghiệp khoa Hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sáng tác nhiều tác phẩm có chiều sâu tâm lý bằng một kỹ thuật hội họa vững vàng và cả những tác phẩm đa phương tiện, Quách Bắc từng giành được giải thưởng Tự Lập Young Talent 2016 và có thời gian lưu trú sáng tác tại Malaysia bên cạnh việc tham gia rất nhiều triển lãm tại Việt Nam. Năm 2015, Quách Bắc tham dự Tháng thực hành nghệ thuật phiên đầu tiên tại Heritage Space với chủ đề Chuyển động Brown.

MONTH of arts practice

Quach Huy Bac, a.k.a Quach Bac (b.1988) graduated in Painting department, the Vietnam Fine Arts University. His artworks express the psychological depth by a solid painting technique and multimedia. Quach Bac won the award Tu Lap Young Talent in 2016 to have a artist-in-residency in Penang (Malaysia), as well as participated in numerous exhibitions in Vietnam. In 2015, Quach Bac attended in phase one of Month of Art Practice in 2015 at Heritage Space under the theme called Brownian Movement.

32 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

QUÁCH BẮC

33


hữu hạn và vô hạn

35 limited n’ infinite

Tượng đài và quảng trường là những công trình gắn liền với quá trình phát triển, đánh dấu một giai đoạn của lịch sử. Chúng mang ý nghĩa ca ngợi, tôn vinh, tưởng niệm, ghi nhớ, nhắc nhở những gì đã xảy ra, đã trở thành kỉ niệm mà chúng ta không còn có thể thay đổi dù có muốn hay không. Nếu coi những công trình như vậy là một chuyển động trong vô số những chuyển động của hiện thực, thì từ một điểm nhìn cá nhân cụ thể quan sát chuyển động xây cất các công trình kỷ niệm từ nhỏ hay lớn trong nước, tôi thấy nó giống như một chuyển động đơn tuyến. Chuyển động đơn tuyến này thủ tiêu các chuyển động khác, thủ tiêu mâu thuẫn và trở thành một chuyển động phi hiện thực. Trên cái nền hiện thực ấy, tôi muốn đặt vào trong đó những hình ảnh cụ thể khác. Những hình ảnh mở ra những mẩu đối thoại, đối thoại cho chúng ta thấy chuyển động ở nhiều nơi khác nữa. Và trên hết để thấy rằng hiện thực mà chúng ta đang chứng kiến không bao giờ là duy nhất. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

The monument in square are monuments attached to the development process and are highlights of a historical time period. It honors, commemorates and reminds of what happened, what has became memories that we could no longer change whether we wish to or not . If we consider such constructions are one of numerous movements of the reality, then from a personal viewpoint, I can see that the multiple monumental constructions across our country are like a linear movement that destroys other movements, destroys conflicts and becomes a unrealistic movement. On such reality platform, I would like to put other specific images. These images open up dialogues that allow us to see movements in other places, and above all, to know that the reality that we are seeing is not the only. - from artist’s statement.

34 tháng thực hành nghệ thuật

7-9. Quảng trường / The Square (toàn cảnh và trích đoạn/ overview and detail of work)


hữu hạn và vô hạn

37 limited n’ infinite

QUẢNG TRƯỜNG là một tác phẩm với ngữ nghĩa ẩn dụ cao. Từ một hình tượng/ biểu tượng đơn nhất - nam thanh niên đứng trên bục - được nhân bản thành nhiều hình tượng và dàn dựng xoay theo nhiều dáng, thế, hướng khác nhau, tạo ra những tuyến vận động thị giác đa chiều khi nhìn vào tác phẩm. Tính duy nhất của biểu tượng ban đầu bị triệt tiêu bởi sự mô phỏng lặp lại, mỗi bản mô phỏng lại nhắc lại hình mẫu gốc và mâu thuẫn dẫn đến nhiều suy nghĩ gợi mở. Từ bao giờ chúng ta có một hiện thực duy nhất? Từ bao giờ chúng ta có nhiều hiện thực khác, cách nghĩ khác, lối đi khác, con người khác? Có nhất thiết phải tuân theo một nguyên mẫu? Biểu tượng hóa xuất hiện như thế nào: có một nguyên mẫu chuẩn và nhân bản nó, hay là sự tổng hợp của nhiều khác biệt dẫn tới một tiêu chuẩn cho tất cả? Ai cần sự độc nhất và ai thích sự đa dạng? - nhìn từ giám tuyển

MONTH of arts practice

The SQUARE is an artwork with deep figurative meanings. The sole figure/symbol - a man standing on the pedestal was copied into multiple figures and they are arranged for various postures and directions, forming multi-dimension virtual movements when looking at the artwork. The soleness of the symbol at first was destroyed because of repeated simulations, each version of simulation remind the prototype and paradox that triggers many thoughts. When did we start to have the only realities. When did we have many different realities, different ways of thinking, different paths and different persons? Do we have to follow a prototype? How does symbolization occur? There’s a prototype and the multiplication of it or a consolidation of differences that lead to a stardard for all? Who needs the soleness and who like the diversity? - curator’s view

36 tháng thực hành nghệ thuật

10. Quảng trường / The Square (trích đoạn/ detail)


hữu hạn và vô hạn

Australia & Hà Nội, Việt Nam

MONTH of arts practice

Tạo ra voi - Cứu rỗi voi / Make an Elephant - Save an Elephant Cảnh trưng bày trong triển lãm. Installation view on gallery.

38 tháng thực hành nghệ thuật

George Burchett - sinh ra ở Hà Nội năm 1955. Nghệ sĩ đã sống và làm việc ở Moscow (Liên bang Nga), Phnom Penh (Cambodia), Paris (Pháp), Sofia (Bulgaria), Sydney (Australia), Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc). Ông học nghệ thuật ở Paris và Sofia, nhận bằng thạc sĩ về nghệ thuật bích họa từ Học viện Mỹ thuật Sofia (Bulgaria). George Burchett có nhiều triển lãm cá nhân và tập thể ở Châu Âu, Australia và Châu Á. Ông cũng tham gia trong các dự án nghệ thuật đường phố và dự án sáng tạo ở Châu Âu, Australia và Đông Nam Á. Hiện ông sống và làm việc ở Hà Nội. Tuyên ngôn của nghệ sĩ: Tôi sáng tạo, do đó tôi tồn tại. Sự sáng tạo là bất tận, chỉ có con người với những đặc tính thể lý là hữu hạn. George Burchett – Born in Hanoi in 1955. Has lived and worked as an artist in Moscow (Russia), Phnom Penh (Cambodia), Paris (France), Sofia (Bulgaria) Sydney (Australia) Hong Kong and Shanghai (China). Studied art in Paris and Sofia. Graduated with an Masters in Mural Art from the Fine Arts Academy of Sofia (Bulgaria). Has had personal and group exhibitions in Europe, Australia and Asia. Has worked on numerous public art and commissioned projects in Europe, Australia and South East Asia. Now lives and works in Hanoi. Artist’s statement: I create, therefore I am. Creation is infinite. Our only limits are physical.

limited n’ infinite

GEORGE BURCHETT

39


hữu hạn và vô hạn

41 limited n’ infinite

Số lượng voi sống trong tự nhiên của Việt Nam không chỉ Hữu Hạn mà có lẽ chỉ còn ít hơn 100 con, nhưng đang giảm xuống với một tốc độ đáng báo động. Thực trạng đáng buồn là voi của Việt Nam đang ở trên bờ vực tuyệt chủng. Voi đóng một vai trò đáng tự hào trong lịch sử giữ nước của người Việt Nam từ thời kì của những nữ tướng huyền thoại Hai Bà Trưng và Bà Triệu cho đến những cuộc đấu tranh của thế kỉ 20 vì độc lập và thống nhất. Ngày nay voi cần sự giúp đỡ của chúng ta để có thể tồn tại được trong điều kiện môi trường sống tự nhiên của chúng đang ngày bị thu hẹp. Sự biến mất của loài voi không chỉ là một bi kịch VÔ HẠN đối với môi trường mà còn với văn hóa và tâm tưởng của người Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về thực trạng đáng buồn của loài voi ở Việt Nam. Bằng cách nặn tượng voi bằng đất sét, chúng ta sẽ kết nối tâm hồn mình với loài voi và gửi đi thông điệp về sự đoàn kết. Chúng tôi muốn đưa dự án này đến những nơi mà voi vẫn còn sống trong tự nhiên và những người địa phương có thể kể những câu chuyện về voi của họ để người Việt Nam và bạn bè quốc tế có thể biết và giúp đỡ. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

The number of elephants living in the wilderness in Vietnam is not only LIMITED - perhaps less than one hundred - but is decreasing at an alarming rate. Tragically, the elephants of Vietnam are on the brink of extinction. Elephants have played a heroic role in helping the people of Vietnam defend their land: from the legendary women warriors Hai Ba Trung and Ba Trieu, to the 20th century struggles for independence and unity. Now the elephants need our help if they are to survive in what is left of their natural habitat. Their loss would be an INFINITE tragedy, not only for the environment but also for the culture and soul of Vietnam. This project aims to raise awareness about the plight of elephants in Vietnam. By making a clay elephant, we mentally connect to the elephants and send a message of solidarity. We plan to take this project to the last few areas where elephants still exist in the wild, and let the local people tell their elephant stories so that the whole of Vietnam - and the rest of the world - can hear them. And help. - from artist’s statement.

40 tháng thực hành nghệ thuật

11-13. Tạo ra voi - Cứu rỗi voi / Make an Elephant - Save an Elephant (toàn cảnh và trích đoạn/ overview and detail of work)


hữu hạn và vô hạn

Australia & Hà Nội, Việt Nam

Ilza Burchett: Một nghệ sĩ người Úc, sinh ra ở Bulgaria. Theo học Hội họa và Nghệ thuật bích họa ở Học viện Mỹ thuật ở Sofiam, Bulgaria và tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Bích họa. Bà đã nghiên cứu mỹ thuật truyền thống Châu Âu, đặc biệt ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và đi du lịch khắp Châu Âu. Ilza là một họa sĩ bích họa, từng triển lãm các tác phẩm của mình ở Bulgaria, Sydney, Úc, Hongkong và Thượng Hải, Trung Quốc. Bà đã hoàn thành nhiều tác phẩm cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng ở Bulgaria, Úc và Châu Á. Năm 2012, Ilza sống và làm việc ở Hà Nội, Việt Nam. Các tác phẩm của bà được sưu tầm trong các bộ sưu tập của các tổ chức hoặc cộng đồng ở Bulgaria, Úc, Malaysia, Hongkong và trong các bộ sưu tập cá nhân ở Bulgaria, Úc, Pháp, Anh, Hongkong, Trung Quốc, Brazil và Mỹ.

MONTH of arts practice

Chuỗi vô hạn - Mảnh ghép / Infinity Series - Fragment (Trích đoạn/ Detail)

42 tháng thực hành nghệ thuật

Ilza Burchett: An Australian artist, born in Bulgaria. Studied painting and mural art at the Fine Arts Academy in Sofia, Bulgaria and graduated with Master of Fine Art Degree in Mural Art and Techniques. Studied European artistic tradition - particularly in Italy, France, Spain, Holland - and traveled widely through Europe. Worked as a muralist and exhibited her works in Bulgaria; Sydney, Australia; Hong Kong and Shanghai, China. She has completed numerous public, corporate and private commissions in Bulgaria, Australia and Asia. Since 2012 Ilza lives and works as an artist in Hanoi, Vietnam. Her work is in corporate and public collections in Bulgaria, Australia, Malaysia, Hong Kong and in private collections in Bulgaria, Australia, France, UK, Hong Kong, China, Brazil, USA.

limited n’ infinite

ILZA BURCHETT

43


hữu hạn và vô hạn

45 limited n’ infinite

Trong tác phẩm Chuỗi vô hạn / Mảnh ghép 2016 dành riêng cho không gian triển lãm này, ý niệm về Vô hạn được diễn tả bởi một một loạt các đường thẳng màu sắc được vẽ tự do bằng tay. Trong quan niệm nghệ thuật của tôi, đường thẳng thể hiện sự tồn tại của chính bản thể tôi: nó chứa đựng thể trạng và hành động của con người tôi trong không gian và thời gian. Nó xuất hiện từ những khoảng không trống rỗng và rồi lại quay trở lại đó. Về ý niệm đường thẳng là vô hạn mặc dù nó là hữu hạn trong thực thể vật lý. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

In my exhibition space site - specific work Infinity Series / Fragment, 2016, the Idea of Infinity is represented by a multiplicity of color lines drawn freely by hand. In my art a line is a signifier of my existence: it inscribes my being and my action in time and space. It appears from the void and then returns to it. It is boundless/ infinite as an Idea and yet it is bounded/ limited by the physicality of its appearance. - from artist’s statement.

44 tháng thực hành nghệ thuật

14-15. Chuỗi vô hạn - Mảnh ghép / Infinity Series - Fragment (toàn cảnh và trích đoạn/ overview and detail of work)


hữu hạn và vô hạn

Paris, France

MONTH of arts practice

SEE SEES (bên trái/ on the left) PHANTOM PANTONE (bên phải/ on the right) Cảnh trưng bày/ Installation view.

46 tháng thực hành nghệ thuật

Là nghệ sĩ thị giác người Pháp, sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Paris, Nathalie Contenay mất nhiều năm theo đuổi nghiên cứu thẩm mỹ duy biệt mà trọng tâm xoay quanh câu hỏi Liệu Thời gian có trở thành một nguyên liệu khả thể?. Xoay xở với những khả năng giới hạn của nhiếp ảnh, bà tìm kiếm và phát hiện những vật phẩm, điêu khắc hay các di vật đặc thù mà trong đó hàm chứa cả quá khứ và hiện tại. Bà tách rời những hình ảnh và tái lập chúng theo nhiều định lượng khác biệt, và cho phép Hiện tại tham gia vào đó - là không khí, khoảng trống và ánh sáng - để thiết lập những thị giác mới. Hiện tại bà đang hoàn thành học vị Tiến sỹ và là giảng viên Nghệ thuật Thị giác tại Đại học Aix-Marseille. Graduate of Fine Arts in Paris Nathalie Contenay pursues since many years a singular artistic research whose central question is Time as a material matter. Moving and reversing the spatial limits of photography she realizes devices, sculptures and unique reliefs where the past and the present mingle. She dismantles and reassembles photographs by volume, in successive levels, so to let the present - air, space and light - circulate anew. She is now she is currently pursuing a PhD in artistic creation and teaches visual arts at the University of Aix-Marseille.

limited n’ infinite

NATHALIE CONTENAY

47


hữu hạn và vô hạn

49 limited n’ infinite

16. NHÌN NHÌN/ SEE SEES Sắp đặt ảnh. Bản quyền thuộc về nghệ sỹ. Photo Installation. Image courtesy of the artist.

MONTH of arts practice

NHÌN-NHÌN. NHÌN cái NHÌN. Chúng ta nhìn họ và Họ nhìn chúng ta. Đó là một hành động hay một chất vấn? Đó là sự ‘lấy thông tin thông qua thị giác’ - một hành vi vật lý, hay là một giao tiếp, một đối thoại, một suy nghiệm mà mỗi người nhận lấy khi thực hiện nó? Và hình ảnh được ‘nhìn’ ấy, nó có đúng là khoảng khắc thực tại? Hay là một thông tin của quá khứ được giữ lại bằng ảnh, và chúng ta đang tiếp nhận quá khứ đó? Giữa ‘hình ảnh quá khứ’ và ‘hình ảnh của quá khứ’ được tiếp nhận thực tại - lúc ‘nhìn’ vào tác phẩm - có khác biệt gì? Và cuối cùng, đó có là cách chúng ta giao tiếp với quá khứ, một quá khứ mà chúng ta không có ở đó, không trải qua nó, không ý thức về nó, hay không?. - nhìn từ giám tuyển. SEE-SEES. See the looks. We look at them and they look at us. Is it an action or a questioning? It is an information gathering through visual means – a pure mechanical act, or a communication, a dialogue, a perception that each person receives when going through it. And that seen image, is it the current moment? Or is it past information retained by image, and we are absorbing that past? Between “past image” and “image of the past” that is perceived at the current moment – when looking at the artwork – what difference is there? And finally, is that how we communicate with the past, a past where we were not there, did not go through and are not aware of? - curator‘s view.

48 tháng thực hành nghệ thuật

17. PHANTOM PANTONE Sắp đặt ảnh. Bản quyền hình ảnh thuộc về nghệ sỹ. Photo Installation. Image courtesy of the artist.


hữu hạn và vô hạn

51 limited n’ infinite

Trước, sau, hôm qua, hôm nay, mọi khoảnh khắc chúng ta đều bước qua những giới hạn để tiến về tương lai vô tận. Còn tôi chỉ cố gắng mở những cánh cửa của nhiếp ảnh để phóng thích quá khứ. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

Front, back, yesterday, today, every moment we cross the limits to endless tomorrows. I try to open the doors of photography to release the past. - from artist’s statement.

50 tháng thực hành nghệ thuật

18-19. Ngày hôm trước / The Day Before Sắp đặt ảnh/ Photo Installation (cảnh trưng bày/ installation view)


hữu hạn và vô hạn

Brussels, Belgium & Pontevedra, Spain

MONTH of arts practice

Du khách lạc đường/ Lost Tourist Cá / Wasted fish Nhiếp ảnh/ Photography. từ loạt sáng tác Nhật thực khuất from the Cement Eclipses series.

Trong suốt thời gian làm việc tại Heritage Space, tôi đã làm một số tượng điêu khắc mới liên quan đến dự án Nhật thực khuất của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới châu Á. Và tôi đã va chạm Hà Nội theo những cách rất khác nhau. Đó là đời sống phố phường vượt qua cả những tưởng tượng của tôi trước đó. Hà Nội sử dụng những không gian công cộng của mình mà không hề đối mặt với bất kỳ giới hạn nào. Các bạn có thể thấy rất nhiều những mô hình điêu khắc chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn - ví dụ, những chiếc xe đạp chở đầy các loại hàng hóa, thách thức trọng lượng của chính mình… Có nhiều các “điêu khắc dịch chuyển” ở khắp mọi nơi, và cũng chính vì thế, thực sự rất khó khăn để thêm một vài cái gì đó như vậy trong một không gian cụ thể và nhỏ hẹp. Dẫu vậy, càng gần đến ngày triển lãm, tôi đã có thể tạo nên một số những tượng điêu khắc nhỏ trong một không gian hỗn độn có trật tự như thế này. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

52 tháng thực hành nghệ thuật

Isaac Cordal sinh 1974 tại Pontevedra (Tây Ban Nha), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Pontevedra. Anh cũng từng học tại trường Nghệ thuật Camberwell ở London và nghiên cứu 5 năm tại Trường Canteiros Pontevedra, một ngôi trường dành riêng cho lĩnh vực bảo tồn các tác phẩm thủ công bằng đá. Anh là thành viên sáng lập của Alg-a.org, cộng đồng nghệ thuật kỹ thuật số từ Galicia, và thành viên của nhóm nghệ thuật Ludd34560 và Sr. Pause. Trong 10 năm qua, Isaac Cordal dành phần lớn thời gian cho việc thực hành nghệ thuật. Những tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ của anh xuất hiện ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Gần đây nhất, vào tháng 3/2016, nghệ sỹ tài năng này được mời tham dự The Crystal Ship, festival nghệ thuật đương đại cho không gian công cộng, tuyển chọn bởi Nuart. Trong sự kiện này, Isaac thực hiện sáng tác Anh hiện sống và làm việc tại hai nơi Brussels (Bỉ) và Pontevedra (Tây Ban Nha). Born in 1974 in Pontevedra (Spain), Isaac Cordal graduated from the University of Fine Arts Pontevedra. He also trained at Camberwell College of Arts in London and studied for five years at the School of Canteiros Pontevedra, a school dedicated to the conservation of stone crafts. He was the founding member of Alg-a.org, digital art community from Galicia, and the part of the artistic collective Ludd34560 and Sr. Pause. For the past 10 years, Cordal has been devoted to his practice as his cement sculptures have been seen in many cities worldwide. Most recently, in March 2016, the talented creative spent a week in the city of Ostend in Belgium where he created some stunning pieces of art for The Crystal Ship, a contemporary art festival specialized in public space and curated by Nuart festival. Isaac Cordal lives and works between Brussels (Belgium) and Pontevedra (Spain).

limited n’ infinite

ISAAC CORDAL

53


hữu hạn và vô hạn

55 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

20. Ngủ trưa/ The nap Sắp đặt điêu khắc. Sculpture installation.

During my stay in Heritage Space I was producing some new sculptures related to my project Cement Eclipses. This is the first time I have travelled to Asia. Hanoi shocked me in many ways, it’s street life overflowed my imagination all time. Hanoi´s use of public space has no limits. You can see so many sculptural proposals only having a short walk- for example, bikes full of all kind of materials, defying gravity and so on. There are many “moving sculptures” everywhere and, because of that, it was very complicated to add something to such a peculiar playground. Finally, with the help of the deadline, I was able to add some little sculptures to this monumental organized chaos. - from artist’s statement.

54 tháng thực hành nghệ thuật

21. Ngủ trưa/ The nap Nhiếp ảnh. Cảnh trưng bày. Photography. Installation view.


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

MONTH of arts practice

LACRIMOSA - có lẽ là một thách thức thực sự với người xem. Hình ảnh của bộ khung gỗ với vải in và treo trên tường, với những thanh gỗ từ bộ khung được tháo rời và bó gọn đặt bên cạnh, có gợi ra ý niệm nào về sự liên quan giữa chúng? Và nếu nhận ra/ tìm thấy một chút liên hệ gì đó, liệu người xem có hình dung, và giả tưởng về một quá trình mà những thanh gỗ/ vật liệu/ cá thể được lắp thành khung/ một tồn tại/ cấu trúc, và từ khung lại trở về vật liệu. Ai là người chứng kiến quá trình ấy/ ghi chép nó? thu nhận nó? cảm thụ nó? Liệu nó có hữu dụng? Liệu nó là vô ích? Đâu là điểm quan trọng của công việc này: khởi đầu? kết thúc? kết quả? quá trình? hay toàn bộ? Có lẽ là một dụng ý khi nghệ sỹ lìa bỏ quá trình/ diễn biến tạo tác, để người xem tiếp cận phần đầu và phần cuối của chu trình nghê thuật. Cũng có lẽ là dụng ý khi nghệ sỹ lìa bỏ cả tính thẩm mỹ - tưởng chừng là cốt yếu của vật phẩm nghệ thuật - để người xem tự chất vấn ý nghĩa của sự tồn tại của vật phẩm. - nhìn từ giám tuyển ‘LACRIMOSA’ might be a real challenge for the viewers. The image of the wood set installed with the cloth printed out and hanged on the wall and the wood sticks dismantled from the set, tied together and laid out next to it: does it ignite any conceptual connection between them? And even if the viewers can recognize or find some connection, would they imagine in their head about a process of bringing the wood sticks/materials/objects into a frame/an existence/a structure, and another vice-versa process of bringing the structure back into materials. Who witnesses it? Documents it? Receives it? Feels it? Is it useful? Or is it not? What is the important stage of this process: Start? Finish? Result? Process? Or the whole thing? It might be the artist’s intention when he decides not to show the process of making the work and let the audience experience the beginning and the end of an artwork. It might also be another intention of him to give up even the aesthetic – considered quintessential for an artwork – so that the audience can question about the meaning of the objects’ existence. - curator’s view

56 tháng thực hành nghệ thuật

Nguyễn Kim Duy, được biết đến với tên Kim Duy (1987) là một nghệ sĩ độc lập, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Học hội hoạ tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp học viện nghệ thuật Nuremberg với sự hướng dẫn của giáo sư Jochen Flinzer. Kim Duy trở lại Việt Nam vào tháng 7 năm 2014, bắt đầu giới thiệu các sáng tác nghệ thuật Ý niệm với cách thức thể hiện trên nhiều loại vật liệu và ngôn ngữ biểu hiệu khác biệt, trong các trưng bày cá nhân tại Heritage Space và Nhà Sàn Collective (2015), Triển lãm nhóm Yu Yu Vietnam Blue (2015, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), Triển lãm nhóm Open Room II (2016, CAPA Studio, Tp. Hồ Chí Minh). Nguyen Kim Duy, a.k.a Kim Duy (b.1987) is an artist currently living and working in Hanoi, Vietnam. He graduated from Academy of Fine Art Nuremberg (2014) and Faculty of Painting at Vietnam University of Fine Arts (2008). Coming back Vietnam since July 2014, Kim Duy starts practice and introduce his Conceptual arts by various media and appearance via series of exhibitions in Heritage Space, Nha San Collective (Hanoi, 2014 - 2015), Group Exhibition Yu Yu Vietnam Blue (Vietnam Museum of Fine Arts, Hanoi, 2015), Open Room II (2016, CAPA Studio, Hochiminh city).

limited n’ infinite

KIM DUY

57


hữu hạn và vô hạn

59 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

22. Lacrimosa Sắp đặt ý niệm. Cảnh trưng bày. Conceptual. Installation view.

58 tháng thực hành nghệ thuật

Trong tác phẩm này, nghệ sỹ đã cố gắng thể nghiệm những khả năng có thể từ vật liệu để dựng lên một không gian 3 chiều từ hai mặt phẳng 2 chiều. Vật liệu đã sử dụng được tái chế một lần nữa trở về trạng thái ban đầu. Điều quan trọng trong tác phẩm này là việc nghệ sỹ muốn phức tạp hóa công đoạn chuyển từ vật liệu sang tác phẩm nghệ thuật, nhấn mạnh vào tính trình diễn trong sáng tác nghệ thuật tạo hình. Những thanh gỗ được lựa chọn là những thanh gỗ thường được dùng để làm khung căng vải trong hội họa, nhằm hòa lẫn tính chất của các loại hình nghệ thuật. Được trưng bày trong triển lãm là một tổ hợp sắp đặt gồm ảnh và điêu khắc. Tác phẩm không nhằm nói lên điều gì khác ngoài việc thực hành nghệ thuật, sự tương tác của nghệ sỹ với vật liệu và không gian, quá trình phức tạp hóa sự triển khai vật liệu sang thành một vật thể mới rồi trở lại thành vật liệu mới mang tính nghệ thuật. Từ những vật liệu truyền thống, thông qua một chu trình nhất định sẽ thay đổi ý nghĩa của vật liệu. Hình dạng cuối cùng của vật liệu khi tạo thành không quan trọng bằng tiến trình, sự tương tác của nghệ sỹ đối với vật liệu đó. Tùy cách nghệ sỹ tương tác với vật liệu mà ý nghĩa của vật liệu sẽ thay đổi. Qua một quá trình tương tác với mục đích nghệ thuật, vật liệu được cho thêm một ý nghĩa mới ngoài tính khả dụng ban đầu. Quá trình này bắt đầu bằng việc lựa chọn vật liệu, và việc này cũng sẽ đi theo xuyên suốt trong quá trình tương tác với vật liệu. Điều này cũng quyết định cả cách thức tương tác và khả năng hình thành vật thể mang tính nghệ thuật. Đây có thể chỉ là một lát cắt trong một chu trình dài hơn của việc lắp đặt và tháo dỡ. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.


hữu hạn và vô hạn

61 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

In this work, the artist has attempted to experiment the possibilities of using materials to build up a 3-dimensional from two 2-dimensional surfaces. Used materials having been recycled, once again, go back to their original state. What is important about this artwork is that the artist want to complicate the process of transforming materials to art. An emphasis is placed on the performance feature in plastic arts. The wood sticks chosen are the ones usually used for frames in painting in order to blend different forms of art. An installation and sculpture complex will be displayed at the exhibition. The artwork does not intend to emphasize on anthing else other than art practice, interaction between artists, materials and space and the complication procress of transforming materials into new objects, then back to new art materials. Materials will transform its meaning from being traditional through a certain process. The final form of the materials is not as important as the process and the interaction between the artist and the material. Depending on how the artist interact with the material, the latter’s meaning will alter. Through an interaction process with an art aim, the material is given a new meaning apart from the original function. This process starts with the selection of materials, and this will follow throughout the whole process of interaction with materials. This will also have the final say on the interaction means and the possibility of forming an art object. This could be only a slide in a longer process of installing and dismantling. - from artist’s statement.

60 tháng thực hành nghệ thuật

23. Lacrimosa Phần sắp đặt ảnh của tác phẩm. Photo installation part.


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

MONTH of arts practice

24. Tỏa sáng / Shine (video) Sắp đặt đa phương tiện. Cảnh trưng bày phần video và sách ảnh. Multimedia installation. Installation view of video work and photobook.

62 tháng thực hành nghệ thuật

Đinh Thùy Diên, thường gọi là Thùy Diên, (sinh 1992) là nữ nghệ sĩ sống và làm việc tại Hà Nội. Có tư chất nghệ thuật bẩm sinh, dù từng theo học Đại học Kinh tế Quốc Dân nhưng niềm đam mê làm búp bê và sáng tạo các mô hình nhà đã nhen nhóm từ khi cô mới 14 tuổi. Thùy Diên từng tham gia dự án Tháng thực hành nghệ thuật với chủ đề Chuyển động Brown tại Heritage Space năm 2015. Sáng tác của cô dưới hình thức trưng bày các bức ảnh và các sắp đặt nhỏ được làm từ búp bê và mô hình nội thất tạo ra cảm quan về một thế giới cá nhân thật đặc biệt, vừa mơ mộng, vừa gợi liên tưởng tới sự cô đơn, bối rối trong kiếm tìm một bản sắc như những câu chuyện về sự khủng hoảng tâm lý hiện sinh thời hiện đại. Dinh Thuy Dien, a.k.a Thuy Dien (b. 1992) is a female young artist living and working in Hanoi. Although she studied in National Economics University, she has the innate artistic and have passion and creativity of making doll and small house when she was 14 years old. She participated into Month of Arts Pratice 2015 with the theme The Brownian Movement. Her art form are photography and installation made from small dolls and furniture in order to create the sense of a really special personal world, evoque the daydreaming and also the loneliness and the embarrassment in search of an identity, such as the story about the existential identity crisis of modern time.

limited n’ infinite

THÙY DIÊN

63


hữu hạn và vô hạn

65 limited n’ infinite

Video: Về những bất tận của ấu thơ, lòng can đảm, và những khả năng còn để mở bên trong con người. Ảnh: Có những khoảnh khắc đơn giản và tự do ở một nơi nào đó. Còn nguyên. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

Video: About the infinity of childhood, the courage and unexplored abilities in humans. Photos: There are simple and free moments somewhere. They are intact. - from artist’s statement

64 tháng thực hành nghệ thuật

25. Tỏa sáng/ Shine (Video, 3’) Ban đầu/ In the Beginning (Ảnh/ Photo series) Sắp đặt đa phương tiện. Cảnh trưng bày. Multimedia Installation. Exhibition view.


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

26. 7CM Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation view.

MONTH of arts practice

Tác phẩm “7CM” là một câu chuyện cá nhân, nó cho thấy sự dũng cảm khi nghệ sĩ bộc lộ những góc khuất riêng tư nhiều xung đột nhất của nội giới với các sắc thái thương tổn, mặc cảm, dãi bày, giấu kín, kiêu hãnh, ước mơ, khi phải chịu đựng sự đối đầu với khiếm khuyết thiệt thòi của cơ thể. Mặc dù vậy, câu chuyện thầm kín của nghệ sĩ thật dễ đồng cảm, chia sẻ và trên hết, giá trị nhân văn đã được đề cập một cách thật độc đáo bằng chất liệu có tính co dãn dễ dàng của những cái thước cao su mang giá trị độ dài bằng 7cm. - nhìn từ giám tuyển “7CM” of Diep, displayed at the exhibition “Infinite and limited” is a personal story, which shows her braveness in expressing the most private, paradoxical inner feeling with various shades of sensation: hurt, shame, confession, hide, proud, dream when facing her physical flaw. However, the artist’s hidden story is very easy to relate to, and above all, the elasticity of the material of the rubber rulers that have a 7cm length has emphasized the humanitarian value of the work in a very unique way. - curator’s view

66 tháng thực hành nghệ thuật

Tốt nghiệp ngành Hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sáng tác của Nguyễn Thị Diệp lại theo đuổi con đường nghệ thuật Ý niệm, thể nghiệm trên nhiều chất liệu. Nghệ thuật của chị mới xuất hiện chính thức trong Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011 nhưng đã tạo dấu ấn về sự độc đáo trong tạo hình, sự hòa điệu tối đa, rất hấp dẫn với các ẩn dụ đa nghĩa giàu tính nữ. Though graduating from the Painting faculty of the Vietnam Fine Arts University, but Nguyen Thi Diep has been taking the path of Conceptual art which uses multiple materials. Her works have just recently appeared in the National young fine arts festival in 2011 but already left a strong impression because of their unique form, their harmonization and attractive metaphors which are feminine and contain multiple meanings.

limited n’ infinite

NGUYỄN THỊ DIỆP

67


hữu hạn và vô hạn

69 limited n’ infinite

27-29. 7CM Các trích đoạn trong trưng bày. Installation view in detail.

Tôi nghĩ về cái giới hạn của bản thân, những mặc cảm cá nhân của tôi và những người thân trong gia đình. Tôi thiếu 7cm để có thể đi cân bằng trên mặt đất, vì một khiếm khuyết cơ thể. Bố tôi làm nghề đo vẽ bản đồ địa chính, mẹ tôi là thợ may, họ đều dùng những cái thước đặc thù trong công việc… Tôi nghĩ mỗi người đều có những cái thước đo của riêng mình nó phản ánh sự hữu hạn - vô hạn như thế nào đó… Và ở dự án này, công việc của tôi xoay quanh cái thước 7cm của tôi, Tôi muốn thay đổi cảm giác về 7cm bằng việc kéo dãn cái thước ra. 7cm được kéo dãn ra, biến hình. 7CM có thể là một hữu hạn cũng là vô hạn. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

I think about my limits and what my family and I are not confident about. I lack 7cm to be able to walk in balance on earth, because of a flaw in my body. My father develops cadastral plans and my mom is a tailor. They both use very specific kind of measuring tape in their job. I think everyone has their own measuring tape to define “limit” and “infinity”. And in this project, my work goes around my own “7cm” measuring tape. I want to change the feeling about 7cm by lengthen the tape. 7cm is lengthened, distorted. 7CM can be a limit but also an infinity. - from artist’s statement

68 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

30. Trạch Trường Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation view.

MONTH of arts practice

Những suy ngẫm nào đã dẫn đến một ‘tồn tại’ cô quạnh, bàng bạc, tĩnh lặng, u hoài này? Những ký ức nào, rung cảm nào, thở than và sợ hãi nào lắng đọng trong đây? Cảm thấy sự tĩnh mịch của hoang mạc thời gian, niềm đau buồn hoài vọng nhưng mơ hồ về một quá khứ vô minh, và những suy tư hồ nghi về một tương lai giả định, khi tất cả những tồn tại về sinh thể, vật lý bị bao phủ, bào mòn và biến mất trong dòng chảy thời gian. Sự tồn tại này, của chúng ta, con người, cuối cùng có ý nghĩa hơn những hạt cát này không?! - nhìn từ giám tuyển What are the thoughts that led to this existence characterized by a sense of loneliness, tranquility, sadness and nostalgia? What memories, sentiments, complaints and fears are contained in here? We can feel here the tranquility of time, a sadness and nostalgia of a fuzzy past, some doubtful thoughts about a hypothetical future, when all physical existences are covered, eroded and vanished in the flow of time. This existence, of ours, of humans, is it eventually more meaningful than these grains of sand?! - curator’s view

70 tháng thực hành nghệ thuật

Lê Hương Giang (sinh 1988), thường gọi là Lê Giang, là nghệ sĩ sống và làm việc tại Hà Nội. Cô học cử nhân về Giáo dục nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và thạc sĩ Mỹ thuật tại trường Nghệ thuật Camberwell, Đại học Nghệ thuật London. Lê Giang từng tham gia nhiều triển lãm nhóm tại London, cũng như các triển lãm nhóm ở Việt Nam và một số nước khác, như Spot Art - Liên hoan Nghệ thuật trẻ Đông Nam Á (Singapore), Trên dưới trời triển lãm cùng Lê Hoàng Bích Phượng tại Manzi (Hà Nội), Dự án Nghệ thuật cho Không gian công cộng Into Thin Air tổ chức bởi Manzi (2016, Hà Nội). Trong năm 2013 và 2015, Lê Giang tham gia hai chương trình lưu trú nghệ thuật tại Nhật Bản (Trung tâm Lưu trú Haisyakkei) và Philippines (98B COLLABoratory - trung tâm Nghiên cứu và Lưu trú nghệ sỹ), đồng thời thực hiện triển lãm solo của cô mang tên Reincarnate và Nostalgia from Nature trong thời gian đó. Lê Giang hiện là giám đốc của Six Space, không gian nghệ thuật độc lập vận hành bởi nghệ sỹ tại Hà Nội. Le Huong Giang (b.1988), a.k.a Le Giang, is an artist based in Hanoi (Vietnam). She received her bachelor’s degree in Art Education from Vietnam University of Fine Art and a master’s degree in Fine Art from Camberwell College of Arts, University of the Arts London. Le Giang was part of many group exhibitions in London, joined other group exhibitions both in Vietnam and other countries, such as Spot Art - An Young South East Asia Art Festival (Singapore), Above Under Sky, a show with Le Hoang Bich Phuong at Manzi (Hanoi), Into thin air (An art project for Public space inagurated by Manzi, Hanoi). In 2013 and 2015, Le Giang participated to two art residencies in Japan (Haisyakkei Artist in Residency) and Philippines (98B COLLABoratory Artist Research and Project Residency), at the same time had her solo exhibitions namely Reincarnate and Nostalgia from Nature in these locations. She now is director of Six Space, an artist-runspace in Hanoi.

limited n’ infinite

LÊ GIANG

71


hữu hạn và vô hạn

73 limited n’ infinite

Tác phẩm lấy cảm hứng từ 2 câu đối có niên đại từ thế kỷ 19-20 được tìm thấy trong gia đình của nghệ sĩ. Điều gì còn lại khi loài người bị không còn nữa? Chúng ta sẽ để lại những dấu vết gì cho thế giới tương lại tìm hiểu về chúng ta? Sắp đặt mô phỏng một di chỉ khảo cổ ở Việt Nam với hiện vật là đôi câu đối cổ có niên đại vào khoảng thế kỷ 19. Các chữ viết trên hai câu đối đã bị mai một và phá huỷ phần nhiều còn đọc được 1 số chữ ở vế thứ nhất như sau: “Tôn gia, …, dẫn văn lan viễn”; ở vế thứ hai: “địa, …, trạch trường”. Chất liệu của đôi câu đối bị triệt bỏ hoàn toàn chỉ còn những dấu vết gợi ý về ý nghĩa và hình dạng nguyên gốc mang tính chất giả lập về tương lai. Chất liệu thạch cao được sử dụng trong việc nhân bản các hiện vật đặt câu hỏi về tính nguyên bản của hiện vật. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

This artwork is inspired from two parallels dated from the 19th and 20th century found in the artist’s family. What is left after humans are gone? What trace will we leave in this world for the beings in the future to learn about us? This installation reproduces an archaeological site of Vietnam with a relic which is an ancient couple of parallels dated from around the 19th century. The characters written on the parallels are faded and partly destroyed. What remains and are still readable are: “Tôn gia, …, dẫn văn lan viễn” and “địa, …, trạch trường”. The material of the parallels was totally destroyed, we can only see some traces reminding of their original meaning and form, which act as a hypothesis of the future. Gypsum was used in replicating the objects questions the originality of the object. - from artist’s statement

72 tháng thực hành nghệ thuật

31. Trạch Trường Sắp đặt. Trích đoạn. Installation view. Detail.


hữu hạn và vô hạn

Paris, France & Hà Nội, Việt Nam

32. Pilar Rautavaara Từ/ From Textes project Sắp đặt đa phương tiện. Cảnh trưng bày. Multimedia Art. Installation view.

MONTH of arts practice

Pilar Rautavaara rời bỏ chức năng truyền đạt ý tưởng, thông điệp và cảm xúc trực tiếp tới người xem, mà đòi hỏi họ phải tìm kiếm chúng. Một vài đoạn văn bản chọn lọc được in và chiếu trên video: các trích dẫn triết học, 2-3 trang của Marquez, để người xem đọc cầm tay, hoặc trên màn hình. Ghế ngồi êm ái, và dường như chả liên quan đến những món đồ cơ khí vô danh để ngẫu nhiên trên bàn. Ở khung cảnh như vậy, sự ‘đọc’ đồng thời diễn ra với việc nhìn ngắm các đồ vật vô thức, gợi ra những ý niệm ở trạng thái tinh thần khác. Nó cắt đứt ta trong khoảng khắc ấy, với mối liên hệ cuộc sống thực tại, để chìm đắm trong khoảng không vô định của tưởng tượng và suy biện. - nhìn từ giám tuyển Pilar Rautavaara gives up on the function of conveying concept, message and feeling directly to viewers and instead challenges the audience to look for them. A few selected excerpts are printed and projected on a screen: they are philosophical extracts, 2-3 pages from Marquez’s, so that the viewers can either read on their hands or on the screen. A comfortable couch, which does not seem to be at all related to unnamed mechanical objects randomly laid out on the table next to it. In such a setting, the “reading” act happens at the same time with the observing the objects unconsciously, which opens up concepts in a different mental status. It cuts us off with the real life in that particular moment, so that we immerse ourselves in a hanging space of imagination and inference. - curator’s view

74 tháng thực hành nghệ thuật

Baptiste Gilloz, sinh năm 1982 tại Pháp, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Paris-Cergy năm 2007. Hiện anh sống là làm việc ở Việt Nam và Pháp. Các triển lãm tiêu biểu của anh là Lời đề nghị trong chương trình danh tiếng tổ chức hàng năm Những đêm trắng, Paris 2011; Những kẻ lữ hành bền bỉ trong triển lãm Sáng tạo trẻ 2012, Pontault-Combault; Bóng ma tình cờ cộng tác với Kaitlin Rees và Nhã Thuyên, Manzi, Hà Nội; Hội chợ Nghệ thuật Tết-Art 2016, Hanoi Creative City, Hà Nội. Baptiste Gilloz, born in 1982 in France, graduated from the Paris-Cergy University of Fine Arts in 2007. He is currently living and working in France and Vietnam. Some of his most important exhibitions include The request in the famous program organized every year The White Nights, Paris 2011; The enduring travelers in the Young Artist exhibition in 2012, Pontault-Combault; Casual ghosts, collaborating with Kaitlin Rees and Nha Thuyen, at Manzi, Hanoi; Tet Art Fair in 2016, Hanoi Creative City, Hanoi, Vietnam.

limited n’ infinite

BAPTISTE GILLOZ

75


hữu hạn và vô hạn

77 limited n’ infinite

33 - 35. Pilar Rautavaara Từ dự án Những Văn bản From Textes project Sắp đặt đa phương tiện. Các trích đoạn trưng bày. Multimedia Art. Installation view in detail.

Trong một thời gian dài, văn học và triết học chiếm lĩnh nhiều những quan tâm của tôi dưới tư cách một nghệ sỹ. Với những công việc trong năm nay, tôi giản lược hơn sự can thiệp chủ ý vào những yếu tố cô đọng sẵn có của hai hình thái nghệ thuật này. Với những suy tưởng này, đối với tôi, là một cách để nhìn lại một vài sáng tạo nổi bật của con người về Văn học và Triết học, ở một góc nhìn thích đáng hơn. Để gợi nên suy nghĩ về quan niệm của chúng ta về thời gian. Dự án Những Văn bản là một cách khác để suy tưởng về con người, chúng ta là ai, và chúng ta muốn thành cái gì. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

Since a while, literature and philosophy have been impacted my preoccupations as an artist. This year I decided to reduce the plastic interventions to their minimum. To look again some of the most pertinent creations of our kind. To think our conception of time. The project Textes is an option to meditate what human is and wants to be. - from artist’s statement

76 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

limited n’ infinite

Mỗi khi tôi đến một nơi mới, tôi ghi lại trải nghiệm của mình bằng cách vẽ những phong cảnh gây xúc động cho tôi. Đó là một cách để tìm hiểu về một nơi chốn thông qua việc nhìn một cảnh sắc nào đó thật lâu, lâu hơn nhiều so với thời gian một người bình thường tự cho phép mình. Quá trình này dường như đã trở thành một cách thiền định đối với tôi. Cuộc hành trình tìm kiếm những địa điểm để vẽ chính là cách để tôi khám phá một vùng đất. Nhóm các bức tranh này là những cảnh sắc tôi vẽ trực tiếp tại chỗ ở Hà Nội và Mai Châu. Tôi đã rất yêu thích việc nhìn ngắm các màu sắc của Việt Nam: màu xanh tinh tế và màu xanh nhạt ở vùng nông thôn tương phản với các màu sắc đậm ở thành phố. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. As I travel to a new place I document my experiences by painting scenes that move me. It is a way to get to know a place by looking at one view much longer than one would normally allow oneself. It becomes a meditative process for me. The journey of finding my locations to paint is how I explore an area. This group of paintings are scenes that I did onsite in Hanoi and Mai Chau. I have loved surveying the colors here in Vietnam: the subtle greens and soft blues in the country contrasted by the rich colors of the city. - from artist’s statement

New York, United States

ELIZABETH ADAMS-JONES Elizabeth Adams –Jones là một họa sĩ chân dung ở thành phố New York. Các bức tranh chân dung khổ lớn của cô, gợi lại một bức ảnh ấn tượng được chụp trong phim, nhấn mạnh trạng thái cảm xúc của đối tượng. Ngoài công việc ở studio của cô, Adams –Jones còn vẽ tranh chân dung theo yêu cầu và dạy vẽ ở Hội sinh viên nghệ thuật New York và trung tâm Nghệ thuật New York.

MONTH of arts practice

Elizabeth Adams-Jones is a figurative painter in New York City. Her large scale portrait paintings, reminiscent of a dramatic film still, emphasize the emotional posture of the subject. In addition to her studio work, Ms. Adams-Jones does commission portrait work and teaches drawing and painting at the Art Students League of New York and The Art Center New York.

78 tháng thực hành nghệ thuật

79


hữu hạn và vô hạn

81 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

36. Những phong cảnh Việt Nam/ Scenes from Vietnam Hội họa. Painting

80 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

83 limited n’ infinite

Minnesota, United States

DANIEL KERKHOFF 37. Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa The Insignificant is Significant Tranh phối chất (trích đoạn) Collage (detail)

MONTH of arts practice

Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa là một bức tranh phối chất (collage) được tạo ra từ cuộc sống thường ngày của tôi ở Hà Nội: các bộ sưu tập đủ thứ hóa đơn, bản đồ, tờ rơi, danh thiếp, giấy gói đồ ăn và rác. Chúng là nhật kí của tôi, ghi chép lại những thứ tôi tiêu dùng và các hoạt động hàng ngày, mang những biểu tượng thể hiện sự kết nối của tôi với Hà Nội. Chúng được sơn lên, những vết đứt nối vẫn còn để lộ, những thông tin trở nên mờ mịt, bị mất và chôn dấu như kí ức và lịch sử. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. The Insignificant is Significant is a collage made from my daily life in Hanoi: collections of receipts, maps, brochures, business cards, food wrappers and waste. They are my journal, a record of my consumption and daily activities, stamped with symbols that reflect my connection with Hanoi. They are painted over, fragments remain revealed, information becomes cloudy, is lost and buried, like memory and history. - from artist’s statement

82 tháng thực hành nghệ thuật

Daniel Kerkhoff (sinh 1965) là nghệ sỹ thị giác đến từ Minneapolis, tiểu bang Minnesota (Mỹ). Ông theo học hội họa và tranh phối chất tại The Art Students League ở New York, đồng thời tu nghiệp giảng dạy tại San Francisco (United States), Kuki-shi (Japan), and San Gimignano (Italy). Từ năm 2009, Daniel Kerkhoff tự tiến hành những đợt lưu trú của riêng mình tại Ghana, Ecuador, và Việt Nam. Thông qua quá trình đó, Daniel sống hòa mình vào cộng đồng địa phương, phát triển sáng tác bằng các thực hành nghệ thuật (sắp đặt), viết nhật kí bằng thơ, các hoạt động sáng tạo cùng trẻ em, tham gia tổ chức triển lãm, làm việc với các nghệ sĩ, hỗ trợ các thư viện nghệ thuật và thư viện cộng đồng, và nhiều hoạt động đa dạng khác hướng đến sự chia sẻ và kết nối. Daniel Kerkhoff (b. 1965) is an American visual artist from Minneapolis, Minnesota (United States). He studied drawing, painting, and collage at The Art Students League of New York, NYC, as well as studied with teachers in San Francisco (United States), Kuki-shi (Japan), and San Gimignano (Italy). Since 2009, he has been creating his own artist-in-residencies in Adugyama, Ghana, Sisid-anejo, Ecuador, and Hanoi Vietnam. In these residencies, he embeds himself in a community, creates art and art installations, curates exhibitions, does art with children, meets other artists, and does a variety of other small actions of sharing and connecting.


hữu hạn và vô hạn

85 limited n’ infinite

Không-Ý-Nghĩa là Ý-Nghĩa, có lẽ tên gọi cũng giải thích một phần ý tưởng vô định của tác phẩm. Không-Ý-Nghĩa nằm trong những thứ chúng ta tìm kiếm, sử dụng và thải ra hàng ngày. Không-Ý-Nghĩa là cử chỉ, hành vi, lời nói, bao gồm cả phần có ý thức và vô ý thức. Chúng ta đi và chúng ta ăn, thở và nghĩ, mua và cho, cầm và thả, chiếm hữu và bỏ đi. Những thứ vô ích trở nên vô dụng và lìa bỏ trong quá trình vô thức. Như những dấu chân đi qua miền đất hoang, bỏ lại những mảnh vụn và dấu tích vô nghĩa. Từ trong vô thức những mảnh ý thức rơi rụng lại. Chúng được thu nhặt, được tô điểm, được tái tạo và tổ hợp. Đó có tạo nên ý thức mới, đời sống mới? Đó có là ký ức và lịch sử được tái tạo lại? Đó có phải là cách chúng ta thường bảo lưu và nhìn lại quá khứ? Có lẽ người nghệ sỹ không cảm thấy cần thiết, hoặc không muốn áp đặt những ý niệm quá chủ quan, cơ hồ làm đứt gẫy, hoặc ngăn cản mạch nhận thức và cảm thụ - vốn dĩ mong manh, dò dẫm, không nguyên vẹn, sợ sệt, bất cẩn từ người xem. - nhìn từ giám tuyển.

MONTH of arts practice

The INSIGNIFICANT is SIGNIFICANT, perhaps the name also dictates part of the idea of unidentification that formed this artwork. The Insignificant is figures, behaviours, words, both concious and unconcious. We walk, eat, breath, think, buy and give, get hold of and let go, possess and abondon. Useless things become useless and discarded in a unconcious process just like food steps across the deserted land, leaving meaningless fragments and traces. From the unconciousness, the pieces of conciousness condense. They are collected, decorated, renewed and reassembled. Does this create a new perception or a new life? Is this memories and history renewed? Is this how we preserve and look at the past? Perhaps the artist feels there’s no need to or do not want to impose too subjective perception that may break or hinder the perception and interpretation of the viewer which is inherently fragile, unconvinced, incomplete, fearful, careless. - curator’s view.

84 tháng thực hành nghệ thuật

38. Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa The Insignificant is Significant Tranh phối chất / Collage


hữu hạn và vô hạn

87 limited n’ infinite

Ở những nơi tôi đã sống để sáng tác nghệ thuật, tôi vẫn đem những cuốn sách và các vật liệu, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ, tạp chí và nhật kí, CDs, DVDs và các bức ảnh đến cho các trung tâm cộng đồng ở Adugyama, Ashanti Region Ghana và Sisid-anejo, Canar, Ecuador. Tôi cũng đem nhiều cuốn sách nghệ thuật, nhật kí và các tài liệu cho các họa sĩ đồng nghiệp và các không gian nghệ thuật khác. Ở Hà Nội, tôi cũng cung cấp những ấn phẩm nghệ thuật, sách cho Cuci Fine Art, Chay Art và Chaap Collective. Những ấn phẩm nghệ thuật, các tác phẩm, và âm nhạc mà tôi mang tới là sáng tác của bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Tôi ghi lại công việc của họ ở những cộng đồng đó, tạo ra một dạng khác của sự kết nối và nhận thức. Tôi coi đây là một dự án kết nối, một hình thức chia sẻ có thế tạo ra những mối quan hệ và những sự kết nối xa hơn thế. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

The Insignificant is Significant, Library Community, Assisting and creating libraries is part of my art practice. During my art residencies, I continue to bring books and materials, art work, maps, magazines and journals, CDs, DVDs, and photos to the community centers in Adugyama, Ashanti Region Ghana and Sisid-anejo, Cañar, Ecuador. I also give a variety of art books, journals, and materials to fellow artists and art spaces. In Hanoi, I have provided various art publications and books to Cuci Fine Art, Chay Art, and Chaap Collective. I bring art publications, art work, and music created by friends and colleagues of mine. I document their work in these different communities, creating another form of connection and awareness. I consider this a weaving project, a form of sharing that can create relationships and many further connections. - from artist’s statement

39. Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa, Thư viện Cộng đồng The Insignificant is Significant, Library Community Sắp đặt Sách nghệ thuật Art book & magazine installation

86 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

40. Sự riêng biệt (thuộc dự án ‘Cuộc đời’) The Distinction (from project ‘Life’) Đồ họa Sắp đặt (trích đoạn) Graphic prints Installation (detail)

MONTH of arts practice

Sự đa dạng phong phú về Cuộc đời của mỗi cá thể sống là vô hạn. Nhưng chúng ta chỉ có: một cơ thể hữu hạn, thời gian hữu hạn để tồn tại. Tính Riêng biệt và sự Độc đáo nơi cuộc đời nghệ sĩ làm sự tồn tại về tinh thần của họ trở nên vô hạn, vượt cả thời gian. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. The variety in each individual’s life is infinite but we only have a limited body, and limited time for our existence. The distinction and uniqueness in the artist’s life make their spiritual existence infinite and go beyond time. - from artist’s statement.

88 tháng thực hành nghệ thuật

Vũ Bạch Liên được biết đến như một nữ nghệ sĩ đồ họa thành công với nhiều giải thưởng, có tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nước ngoài. Liên tục tham gia các triển lãm mỹ thuật và các chương trình lưu trú sáng tác, nghệ thuật của chị được biết đến với khả năng diễn tả công phu bằng kỹ thuật tranh khắc gỗ. Gần đây, chị có nhiều thể nghiệm nghệ thuật tranh khắc gỗ của mình trong những hình thức kết hợp mới mẻ, đưa tính ý niệm về “hiện sinh”, “dị biệt” và cả các khả năng kết nối con người thông qua công cụ nghệ thuật. Vu Bach Lien is known as a successful graphic artist who has received multiple awards and who possesses works in the collection of the Museum of fine arts of Vietnam and overseas. Regularly taking part in art exhibitions and residencies, she is well known for her sophisticated technique used in woodcut. Recently, she has experimented new combined forms of woodcut and has incorporated conceptual ideas about “existentialism”, “particular” and abilities to connect people through art media.

limited n’ infinite

VŨ BẠCH LIÊN

89


hữu hạn và vô hạn

91 limited n’ infinite

41. Sự riêng biệt (thuộc dự án ‘Cuộc đời’) The Distinction (from project ‘Life’) Cảnh trưng bày/ Installation view

MONTH of arts practice

Dấu vân tay của con người sẽ được nhìn nhận như thế nào khi nó không chỉ là một công cụ để nhận diện là câu hỏi mà nghệ sĩ Vũ Bạch Liên muốn đặt ra trong một số tác phẩm kết hợp tranh khắc gỗ và nghệ thuật trình diễn, sắp đặt. Tác phẩm “Sự riêng biệt” muốn gợi ý một hình dung về những con người cụ thể, về đời sống ẩn dấu của mỗi cá nhân ở phía sau những dấu vân tay thoạt nhìn có vẻ giống nhau của họ. - nhìn từ giám tuyển.

90 tháng thực hành nghệ thuật

How would human fingerprint be conceived when it is not only an identification tool is the question that artist Vu Bach Lien wants to ask in some artworks that combine woodcut, performance and installation. The work “The Distiction” intends to invoke imagination about particular persons and each individual’s mental life behind the prints that might look similar at first glance. - curator’s view.


hữu hạn và vô hạn

Zagreb, Croatia

MONTH of arts practice

Khâu vá giấc mơ/ Sew your dream Sắp đặt (trích đoạn) Installation (detail)

92 tháng thực hành nghệ thuật

Marija Lopạc là Nghệ sỹ Thị giác, Curator đến từ Zagreb, Croatia. Cô tốt nghiệp Học viên Mỹ thuật Zagreb năm 2009, ở hai Khoa Giáo dục Văn hóa Thị giác, ngành Tạo mẫu in, đồng thời giảng dạy Nghệ thuật trong các trường Trung học. Marija là thành viên của Hiệp hội Nghệ sỹ Croatia từ năm 2011. Các thực hành nghệ thuật của cô nhằm truyền tải những cảm xúc phức hợp trên những mặt phẳng có tính trừu tượng áp dụng nhiều loại chất liệu khác nhau, chồng lớp và đa sắc thái. Tham gia sáng tạo, đồng thời thực hành trao đổi ở vài trò curator, Marija tham gia nhiều hoạt động Lưu trú tại France, Albania, Brussels, Slovenia, Thailand, Vietnam, đồng thời kết hợp những hình thức trao đổi khác nhau như Workshop, Triển lãm, Tọa đàm. Marija Lopạc is Zagred-based Visual artist/curator. She graduated Academy of Fine Art in Zagreb in 2009, MA, department - education of visual culture - class of printmaking. She is member of HDLU (Croatian Association of Artist) since 2011. Received state master certificate for art teaching in hight school education 2011. Her art’s practice focuses on expressing various of feeling on abstract surfaces that applying multi layers, materials and colors. Marija also takes part into widerange of exchange program like artist-in-residency in France, Albania, Brussels, Slovenia, Thailand, Vietnam, as well as do implementing many kinds of activities like Workshop, Exhibition and Discussion.

limited n’ infinite

MARIJA LOPẠC

93


hữu hạn và vô hạn

95 limited n’ infinite

Đây là một tác phẩm tương tác trên chất liệu giấy Dó, công chúng viết câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể. Một số câu hỏi điển hình mà tôi đã hỏi công chúng tham gia đó là, cảm giác của họ về khoảnh khắc này cũng như mối quan hệ của họ, suy nghĩ của họ về tình yêu, về lý tưởng cuộc đời hay họ có muốn kết hôn hay không? Những giấc mơ của họ và nghề nghiệp mong muốn khi họ có con. Điều gì khiến họ thấy sợ hãi? Tổng cộng là 13 câu hỏi và mọi người đều có thể chọn câu hỏi bất kỳ để trả lời. sau đó tôi dán các câu trả lời cạnh nhau và thêu chúng. Chúng tôi đã làm nên một chiếc váy cưới lớn với nhiều câu trả lời khác nhau trên giấy dó, với ý tưởng chủ đạo là người phụ nữ thường gặp nhiều trắc trở hơn trên con đường biến giấc mơ của mình thành hiện thực, kể cả những người phụ nữ làm nghệ thuật. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

Interactive work. In rice paper participants wrote answers of questions. Some questions where I’m asking how they feel in this moment and other where what do they feel about relationship, are they in love, what are their ideas for life, do they want to get married? What about their dreams and career if they have children? What they are afraid of? (that was 13 questions, and everyone had the same). Paste papers with answers one to another and sew that. We made big weeding dress with all different answers in papers. As an idea that for women is much harder to make their dreams come true, especially about career for example as an artist. For this work my idea was to use traditional Vietnamese Do (rice paper) and made interactive work with Vietnamese participants. Answering in questions, gave simple truth about their life. We made big weeding dressing as symbol of women, love, tradition and love. - from artist’s statement.

94 tháng thực hành nghệ thuật

42. Khâu vá giấc mơ/ Sew your dream Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation. Exhibition view.


hữu hạn và vô hạn

Hà Nội, Việt Nam

Mọi người hay tôi? Tôi hay mọi người? People or me? Me or people? Cận cảnh các mặt nạ trong Sắp đặt. Close-up of painted masks.

Triệu Tuấn Long (1981) tốt nghiệp khoa Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Là một nghệ sĩ có bản năng sáng tác vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn, hội họa của Triệu Tuấn Long là một thế giới tràn đầy cảm giác say mê cuộc sống dưới giác quan lãng mạn của một nghệ sĩ mẫn cảm. Anh từng có triển lãm sắp đặt cá nhân mang tên “Truyền tải thông tin bằng sức ngựa” tại L’Espace năm 2014, bên cạnh việc tham gia đều đặn các triển lãm nhóm của Câu lạc bộ Nghệ sĩ Trẻ, triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

MONTH of arts practice

Trieu Tuan Long (1981) graduated in Art Education Department, Vietnam University of Fine Arts. As an artist with strong and also romantic instincts, Trieu Tuan Long’s work is full of passionate feeling in life under artistic romantic sense. He had introduced a solo exhibition entitled “Transmission of information by horsepower at L’ Espace in Hanoi 2014, besides the regular participation of group exhibitions, the Young Artist Club, Fine Arts Exhibition of Vietnam Fine Arts Association

96 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

TRIỆU TUẤN LONG

97


hữu hạn và vô hạn

Tác phẩm nhằm khơi dậy giá trị truyền thống về mặt tinh thần đang dần mất đi- đó là những chiếc mặt nạ giấy bồi, kết hợp với cách thức sáng tạo mới mẻ và đa chiều. Khoảng 1000 chiếc mặt nạ giấy không giống nhau, được vẽ tương tác bởi khán giả rồi sắp đặt thành một tác phẩm như gương mặt của một ai đó, như gương mặt của chúng ta, như gương mặt tôi... Cuộc sống tạo cho chúng ta cách giao tiếp, vì thế thái độ, cử chỉ luôn thay đổi để ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi có thể mang gương mặt này với bạn song lại mang một gương mặt khác với người kia... và cứ thế, cứ thế tôi có cả hàng trăm hàng ngàn cái mặt mà tôi mang theo và đem ra sử dụng trong cuộc đời. Ai đó cũng vậy, bạn cũng thế nên tôi chọn những chiếc mặt nạ như phản chiếu bản thân mỗi con người. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

This artwork aims at reviving traditional mental values that are on the verge of dying - masks made from cardboard but in a multi-dimensional and creative way. Around 100 different masks, were painted by the public, then put together into an installation that looks like the face of somebody, like ours, like mine, ... Life has taught us how to communicate, that’s why our attitudes and behaviors always change according to the situation. I can wear one face when being with you but another face being with somebody else... And just like that, it’s like I have hundreds and thousands faces that I bring with me and put into use once at a time throughout my whole life. Somebody else also does like I do, and so do you, so I want to make these masks like a reflection of each individual. - from artist’s statement.

98 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

43. Mọi người hay tôi? Tôi hay mọi người? People or me? Me or people? Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation. Exhibition view.

99


hữu hạn và vô hạn

101 limited n’ infinite

HỒNG HỒNG NGỌC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHẠM TRƯỜNG QUÂN Hà Nội, Việt Nam

Hồi sinh/ Rebirth Sắp đặt. Trích đoạn cảnh trưng bày. Installation. Detail.

MONTH of arts practice

Tác phẩm đồng sáng tạo của ba nghệ sỹ trẻ cho thấy cách thức họ đối diện với thử thách của không gian vật lý, cách tổ chức và bộc lộ chủ đề tác phẩm dưới hình thức một tác phẩm sắp đặt. Năng lực tạo hình và khả năng trang trí khéo léo của những nghệ sĩ trẻ đã phần nào khỏa lấp những thách thức ý niệm đòi hỏi sự mới mẻ khi họ đề cập tới chủ đề thiên nhiên, môi trường. - nhìn từ giám tuyển. The artwork co-created by Hong Hong Ngoc, Nguyen Thi Phuong, Pham Truong Quan showcases the way they deal with the challenges posed by the physical space, and the way they organize and express the topic through installation. The ability to form and decorate of the young artists has, to some extent, made up the conceptual challenge that requires novelty when approaching the topic of nature and environment. - curator’s view.

100 tháng thực hành nghệ thuật

Đều là những sinh viện trẻ theo học tại Khoa Hội họa, Trường ĐHMT Việt Nam, bên cạnh những sáng tác hội họa, Hồng Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Phương, Phạm Trường Quân còn là những nghệ sĩ sẵn sàng thể nghiệm những phương tiện biểu đạt nghệ thuật mới trong phạm vi các workshops, triển lãm nhỏ tại trường và một số gallery ở Hà Nội. Being young students from the Painting faculty, Vietnam University of Fine Arts, apart from paintings, Hong Hong Ngoc, Nguyen Thi Phuong, Pham Truong Quan are also willing to experiment new art medium in workshops and small exhibitions at school or some galleries in Hanoi.


hữu hạn và vô hạn

103 limited n’ infinite

Rễ cây thường được coi là biểu tượng của sự sống. Đó là vì rễ cây chính là nơi nuôi dưỡng, bảo vệ và duy trì sự sinh sống, tồn tại cho cả một hệ thống. Khi cây bị chặt phá, sự sống của nó dường như kết thúc. Phần còn lại của cây chỉ là gốc cây và bộ rễ bám sâu trong long đất. Bằng cách khắc hoạ vẻ đẹp của bộ rễ cây, tác phẩm sẽ đem đến cho người xem cái nhìn vô hạn của các nhánh rễ lan toả trên mặt đất, đồng thời khắc hoạ cái hữu hạn của một sự sống bị phá huỷ. Nhờ tính chất tuần hoàn này, tác phẩm sẽ không bị giới hạn bởi một không gian khép kín hữu hình mà được mở rộng qua cái nhìn vô hình hiện hữu trong một thế giới tâm linh. Bên cạnh đó, trên bộ rễ của một thân cây chết lại xuất hiện hang ngàn cánh bướm. Những cánh bướm đậu trên gốc cây thổi vào thân cây chết một sự sống mới. Thông qua hình tượng tự nhiên này, nhóm workshop muốn nói đến một quy luật vô hình hiện hữu trong cuộc sống-quy luật về sự sống và cái chết. Liệu cái chết có đơn thuần là sự kết thúc? Liệu sự sống có thể được hồi sinh? Liệu sự sống biến mất trong vũ trụ có phải là hồi kết hay nó chính là một mắt xích trong vòng tuần hoàn của tự nhiên?. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

MONTH of arts practice

Tree roots are often considered as symbols of life. That’s because the roots is where nurturing, protecting and sustaining the lives, existence for the whole system. When trees are cut down, their life seem to be ended. The rest of the tree is just the root in the ground. By depicting the beauty of the roots, the works gives viewers a glimpse of the infinite branching roots spreading on the ground, and portrays the finitte of a destroyed life. Thanks to this cyclical nature, the works is not limited by a closed and visible space but expanded through invisible eyes of a spiritual world. Besides, thousands of butterflies come out on the roots of a dead tree. The butterfly perching on the tree blows the new living breath for the dead tree. Through this natural image, the artist groups refer to an invisible rule in the life-the law of life and death. Is death merely the ending? Whether life can be revived? Does life disappeared in the universe must be an end or it is a chain in the natural cycle?. - from artist’s statement.

102 tháng thực hành nghệ thuật

44. Hồi sinh/ Rebirth Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation. Exhibition view.


hữu hạn và vô hạn

105

Hà Nội, Việt Nam

45. Từ thinh không / From the air Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation view.

MONTH of arts practice

Bốn tranh lụa thể hiện những phần của cơ thể kết hợp với những chất liệu tạo hình khác tạo ra các lớp không gian khác nhau là trên bề mặt tranh, phía sau mặt tranh, và bên ngoài tranh được đan xen, liên kết. Ý tưởng khai thác từ đặc tính nhìn xuyên thấu của chất liệu này như một lớp liên kết giữa ẩn và hiện. Đó là hành trình để tôi nhận thức lấy những hữu hạn, đi qua những giới hạn đang hiện hữu tìm đến sự vô hạn bên trong. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. Four silk paintings show the parts of the body in combination with other visual materials in order to create different spatial layers that are the front, the back, and the frames intertwined, linked. The idea comes from the properties of silk that can be seen through the surface as a link between the hidden and the seen. That was my journey to aware of the limits by going through the existing limits to seek for the inner infinite. - from artist’s statement.

104 tháng thực hành nghệ thuật

Chu Thị Thúy Quỳnh (sinh 1991), thường gọi là Chu Quỳnh, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam Chuyên ngành đồ họa năm 2014. Cô từng tham gia Triển lãm nhóm Nghệ thuật Đa dạng lần thứ III tại Work Room Four (2014) với các sáng tác đồ họa in khắc kẽm, Art for You của Manzi (2015), Triển lãm Yu Yu Vietnam Blue tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2015) với loại hình Sắp đặt trên nhiều chất liệu. Chu Thi Thuy Quynh (b. 1991), a.k.a Chu Quynh, is an artist based in Hanoi, (Vietnam). She participated in the group exhibition of Art Diversity III at Work Room Four (2014) by the wokr Zincography, Yu Yu Vietnam Blue exhibition at Vietnam Fine Arts Museum (2015) by Installation using a variety of materials.

limited n’ infinite

CHU QUỲNH


hữu hạn và vô hạn

107

MONTH of arts practice

limited n’ infinite

106 tháng thực hành nghệ thuật

46 - 50. Từ thinh không / From the air Các trích đoạn tranh lụa Detail of silk paintings


hữu hạn và vô hạn

109

Hochiminh, Việt Nam

MONTH of arts practice

51. Phù du / Ephemeral Sắp đặt địa hình. Cảnh trưng bày thử ngiệm tương tác với ánh sáng. Site-specific art. Installation view with lighting experimental.

Cảm hứng từ đề dẫn chương trình Vô hạn và Hữu hạn. Khi nghệ sĩ bước vào Heritage Space - một không gian đương đại và vô tình phát hiện ra khung nhà gỗ - một sư mâu thuẫn trong tổng thể hài hòa này. Nghi vấn được đặt ra, vì sao giữa thời buổi hiện đại này, một hiện thân cho những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc lại nằm lạc lõng giữa dòng người qua lại, nhưng cư dân đang sinh sống và làm việc tại tòa nhà Dolphin Plaza. Hằng ngày mọi người đi lướt qua sảnh, đi ngang qua những giá trị tưởng chừng đã chìm vào lãng quên… Nghệ sĩ tìm cách thay đổi mặt phẳng bằng hình thức thể hiện một lát cắt ngang qua quá khứ, những giá trị ấy chỉ một phần bị mai một nhưng chưa hề mất đi, khi ẩn khi hiện trong một thế giới chan chứa những hữu hạn và vô hạn trong tâm tưởng cùng bên ngoài tâm tưởng. Một hiện thực mà người xem chứng kiến với sự biết hữu hạn trong trong trí tưởng tượng vô hạn, những gì nhìn thấy cùng những gì chưa thể nhìn thấy. Một trò chơi thị giác, một mong muốn đi xa hơn điều mà họ nhìn thấy, để tìm hiểu thứ không thể: cánh cửa mở vào vô hạn trong thế giới nghệ thuật. Tác phẩm gắn liền yếu tố địa phương, mang tính bản địa truyền thống kết nối với lăng kính khoa học, tương lai. Tác phẩm là một sự tiếp biến văn hóa. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ.

108 tháng thực hành nghệ thuật

Nguyễn Đức Diễm Quỳnh (sinh 1988), được biết đến với tên Quỳnh Lâm, là nghệ sỹ đến từ Sài Gòn. Cô tốt nghiệp Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, và Đại học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh.Hoạt động như một nghệ sỹ độc lập, Quỳnh có nhiều sáng tác trên các phương tiện đa dạng như hội họa, phim tài liệu, sách ảnh, nhằm tìm kiếm sự kết nối giữa quá khứ, nhận thức thực tại và bản sắc cá nhân. Từ 2010, Quỳnh cộng tác với các nhóm và tổ chức trong nhiều dự án nghệ thuật cá nhân và cộng đồng tại Sài Gòn. Tác phẩm của nghệ sỹ được trưng bày trong các không gian sáng tạo mới như Sao La, Ga 0, Sai Gon Open City, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, Bảo tàng Nghệ thuật/Khoa học Singapore... thể hiện tính tiên phong trong những quan điểm nghệ thuật của cô ở Việt Nam. Quỳnh cũng xuất hiện trong ấn phẩm ‘Vietnam: New Winds’ (Việt Nam - Những làn gió mới), một tập hợp giới thiệu 147 nghệ sỹ đương đại Việt Nam từ dự án toàn cầu Imago Mundi, thực hiện bởi nhà sưu tập Luciano Benetton, xuất bản tại Ý năm 2015. Saigonese artist Nguyen Duc Diem Quynh (b.1988) studied fine art at HCMC Fines Arts Association and later interior architecture at HCMC University of Architecture, graduating in 2007 and 2012. She works as an independent visual artist, incorporating various media including painting, documentary video, manipulation and photo book; her practice seeks connections between the past, perception and identity. Since 2010 Quỳnh has worked with a range of mixed media in both solo and group exhibitions around Saigon. Her showings in alternative art spaces, such Sao La Gallery, Zero Station, Sai Gon Open City, The Factory Contemporary Arts Centre, ArtScience Museum Singapore... demonstrates the vanguard nature of her conceptual work in Vietnam. ‘Vietnam: New Winds’ Collection - a contemporary book features 147 contemporary Vietnamese artists from Imago Mundi project by Luciano Benetton collection, published in Italy 2015.

limited n’ infinite

QUỲNH LÂM


hữu hạn và vô hạn

111 limited n’ infinite

Inspired by the title of the project Limited and infinite. When the artist steps into Heritage Space, a contemporary space and noticed the wood house frame, she realized a contradiction within a harmonized complex. She asked herself, why in this modern era, a living symbol of Vietnamese traditional and folk values is found lost in the constant waves of people living at Dolphin Plaza. Day by day, they walk by the hall just as walking by a long-gone traditional value. The artist looks for a way to alter the surface by inserting a line that cuts through the past: those traditional values are only faded but did not vanish, still alter between being visible and invisible in a world filled with limits and infinities both inside and outside the minds. This is a reality where the audience watch with a limited knowledge and an unlimited imagination and it is what they can see and cannot see at the same time. This is a visual game, a wish to go beyond what they see with their eyes, to explore the impossible: the door opening to the infinity in arts. The work has a local identity, contains traditional values connected to science and future lenses. - from artist’s statement.

MONTH of arts practice

52-54. Phù du / Ephemeral Sắp đặt địa hình. Các trích đoạn. Site-specific art. Detail views.

110 tháng thực hành nghệ thuật

55. Phù du / Ephemeral Bản vẽ phác thảo. Sketches.


hữu hạn và vô hạn

113

Ecuador & Paris, France

56. Nhảy về phía Nam/ Dancing Southward Sắp đặt, Video . Cảnh trưng bày. Installation, Video. Installation view.

MONTH of arts practice

Dự án Nhảy về phía Nam mới được diễn ra tại Hà Nội và sẽ tiếp tục tại những nơi khác trên thế giới. Tôi dùng la bàn để bắt đầu các vũ điệu tại Heritage Space và sau đó di chuyển về phía nam trên các trục đường, tuyến phố, xuyên qua các ngõ xóm. Mỗi ngày trình diễn được bắt đầu tại địa điểm và thời gian kết thúc của ngày hôm trước. Với một loa không dây phát qua Bluetooth đeo trên thắt lưng tôi bật danh sách các điệu nhạc nhảy nổi tiếng yêu thích trong điện thoại của mình. Tôi thay áo phông mới cho mỗi lần nhảy mà trên lưng được đính kèm với những dòng chữ vần điệu với nhau không theo quy luật nào tùy theo mỗi lần trình diễn và theo tiến độ làm việc. Độ dài mỗi thước phim ghi lại màn biểu diễn phụ thuộc vào việc chiếc áo phông đã thấm đẫm mồ hôi hay chưa. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. Dancing Southward is a new project started in Hanoi and to be continued in the future in other places in the world. I start dancing at Heritage Art Space and moved forward southward through the public outside space with the help of a compass. Each performance day started on the place and at the time I finished the one the day before. The music comes from a speaker on my waist connected by Bluetooth to my telephone and is a compilation of my favorite popular dancing music of the moment. Each day I wear a white t-shirt with words written on the back of an infinite poem that will be nourished and improvised progressively through the time of this performance-in-progress. Each performance episode lasts until my sweat seeps through the t-shirt. - from artist’s statement.

112 tháng thực hành nghệ thuật

Santiago Reyes, nghệ sĩ trình diễn và sắp đặt người Ecuardo, hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Paris, nhưng anh đồng thời cũng tham gia các triển lãm nghệ thuật tại nhiều nơi ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Các tác phẩm của anh tìm kiếm lời đáp cho một số vấn đề như: thi pháp lấy thân thể làm trung tâm, sự chiếm dụng các không gian công cộng, các không gian được thiết chế hóa và những thực hành nghệ thuật liên quan. Anh đặc biệt quan tâm đặt ra các nghi vấn về mối quan hệ giữa cá nhân và văn hóa, những biên giới mềm phân tách đám đông khỏi sự riêng tư, bản chất phù du của các mối quan hệ con người, sự đột biến của những cảm giác về nguồn gốc và sự phụ thuộc, nhận thức sâu sắc về tính tạm thời, tính linh động và sự lưu vong. Trong một vài đề tài, các tác phẩm của anh có khuynh hướng kiến tạo những diễn văn nhằm mô phỏng các trải nghiệm và kí ức cá nhân, anh phóng chiếu những chất liệu đó hình thành đối thoại với không gian xã hội thông qua những chiến lược dàn dựng, trình diễn các tác phẩm của mình như những tiếp cận mang tính sân khấu cao độ. Santiago Reyes, an Ecuador performance and installation artist, has mainly worked in Paris, but he has taken part in numerous exhibitions and art events in Europe the Americas and Asia. His work deals with body-centered poetics, the appropriation of public and institutional spaces and relational art practices. His renewed approach to performance deserves special mention, however, since it is a means of expression to which he often resorts, and that runs through much of his work. His main interests include questioning the relationships between the individual and culture, the porous borders that separate the public from the private, the fleeting nature of human relationships, the mutability of our sense of origin and belonging, and an acute awareness of temporality, mobility and displacement. In terms of subject matter, his work tends to make references to intimate experiences and personal memories, which he projects to form a dialogue with the social space through staging strategies that imbue his work with an overtly theatrical approach.

limited n’ infinite

SANTIAGO REYES


hữu hạn và vô hạn

115 limited n’ infinite

56-60. Nhảy về phía Nam/ Dancing Southward Sắp đặt, Video . Trích đoạn trưng bày. Installation, Video. Detail views.

MONTH of arts practice

Không ai có thế lấy đi những điệu nhảy của bạn Xin giữ nhịp độ này để về Nam Lại bắt đầu ở điểm cuối. Tôi ứa nước mắt đô thành hay nhựa thơm đồng quê. - chữ viết trên áo sơ mi

114 tháng thực hành nghệ thuật

What is lanced no one take it from me I pledge my rhythm toward the South Restarting at the final point. I sweat the gease of the city or the baln of the countryside. - writing on T-shirts


hữu hạn và vô hạn

117 limited n’ infinite

62-63. Hôn Phong cảnh/ Kissing the Landscape Sắp đặt . Cảnh trưng bày. Installation. View in exhibition.

61. Hôn Phong cảnh/ Kissing the Landscape Sắp đặt . Cận cảnh. Installation. Close-up view.

MONTH of arts practice

Hôn phong cảnh là một bức tranh về khung cảnh mà tôi thấy qua một tấm kính được vẽ bởi các vết môi hôn theo hình dạng nơi đó. Tôi hôn lên tấm kính và thể hiện sự suy ngẫm của mình về cảnh quan xung quanh hồ Hàm Lợn. Người xem có thể nhận ra đường nét vô hạn tự nhiên cũng như hình dáng của các dấu môi biểu cảm khác nhau nhờ tính trong suốt của vật liệu thông qua bóng của nét son môi hiện trên tường. Các tài liệu quay chụp trong video thuật về hoạt động được diễn ra theo tự nhiên. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. Kissing The Landscape is a painting of a landscape which I observe through a glass painted with lipstick traces by the action of kissing the landscape; this involves kissing the glass and my own reflection from a viewpoint of the mountain next to the lake Hàm Lợn. The transparency of the object allows the viewer to perceive the drawing of the infinite landscape and the shapes of the intimate gesture of kissing by the shadows of the greasy lip traces projected onto the wall. The video documents the action and the photography reveals how the representation matches the nature. - from artist’s statement.

116 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

119

Hà Nội, Việt Nam

Cao Sĩ Thăng, sinh năm 1962 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Lai Châu. Ông tốt nghiệp hệ Trung cấp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1982. Nghệ thuật của Thăng chủ yếu nằm trong cuộc khai thác ngôn ngữ hội họa, một cách khả thể nhất. Cách làm của nghệ sỹ là phân tích những tín hiệu thị giác mà ông nhận được, sau đó đưa chúng vào những trật tự và mất trật tự khác mà cá nhân ông theo đuổi từ nhiều năm nay. Cao Sĩ Thăng đã tham gia dự án Tháng thực hành Nghệ thuật lần thứ nhất năm 2015 tại Heritage Space, Hà Nội.

MONTH of arts practice

Cao Si Thang, born in 1962 in Hanoi, currently lives and works in Lai Chau. He graduated from the college of the Vietnam University of Fine Arts in 1982. His work mostly focuses on studying and using painting language, in the most possible way. The way he does it is he analyzes visual signs that come to him. He then incorporates them into other orders and disorders, what he has been after for years. He participated for the first phase of the Month of Arts practice in 2016 at Heritage Space, Hanoi. Nét, mảng, hình và bóng / Line, shape and shadow Sắp đặt. Trích đoạn chi tiết. Installation. Close-up view.

118 tháng thực hành nghệ thuật

limited n’ infinite

CAO SỸ THĂNG


hữu hạn và vô hạn

121 limited n’ infinite

Tác phẩm lấy gợi ý từ sự kết nối của hình hài con người (những đường nét) và tâm hồn họ (khoảng trống, không gian bên trong, thế giới nội tâm). Hay là khao khát để nắm bắt những chuyển động của con người trong từng khoảng khắc để nhận thức sự tồn tại của chính mình, mà điều đó luôn là một thứ rất tương đối, thoáng qua trong nhịp điệu bất tận của cuộc sống. Tính hữu hạn chỉ là một khoảng khắc hiện diện nhỏ bé, nguyên tử của cái vô hạn và vĩnh hằng. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. The concept of this work is the connection between human appearances (shapes) and their souls (gaps, inner space, mind). Or the willingness to capture movements of people in each moment to recognize one’s existence, which is a very relative thing, ephemeral in the restless melody of life. The limited is only a tiny moment, an atom of the infinite. - from artist’s statement.

MONTH of arts practice

64. Nét, mảng, hình và bóng / Line, shape and shadow Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation. View in exhibition.

120 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

123

Hà Nội, Việt Nam

Thông tin/ Communication Điêu khắc. Trích đoạn chi tiết. Sculpture. Close-up view.

MONTH of arts practice

Qua hình ảnh nghịch lí con rắn với những chiếc đầu micro, tôi muốn thị giác hoá hình ảnh đó lên bằng ngôn ngữ điêu khắc, với nhu cầu bộc lộ quan điểm cá nhân về sự nghi vấn trong lời nói, trong những lời phát biểu, tuyên bố... - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. By the two conflict images the snake and the microphone, I create these sculptures as the way to express my personal concerns to suspicion in saying, speechs, announcements... - from artist’s statement.

122 tháng thực hành nghệ thuật

Nguyễn Phú Viên (sinh 1994), thường gọi là Phú Viên, là sinh viên năm cuối Khoa điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Là một nghệ sỹ trẻ, Phú Viên tìm kiếm ý tưởng bằng sự đào xới chủ thể ở nhiều góc cảnh, hoặc từ câu chuyện lịch sử có tính cá thể, hoặc vấn đề xã hội đương đại, hoặc từ những bóc tách bởi vật liệu hay hệ quy chiếu mỹ học riêng. Nghệ sỹ băn khoăn trước những hiện thực xảy ra trước mắt, và đặt ra những nghi vấn theo nhiều chiều khác nhau, từ đó phát triển các suy tư nghệ thuật. Phú Viên tham gia các workshop và triển lãm nổi bật dành cho nghệ sỹ trẻ và sinh viên nghệ thuật như triển lãm 45 ngày Phố Cổ (Trung tâm Văn hóa Phố Cổ, Hà Nội), triển lãm nhóm Pink Light (Nhà triển lãm Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm nhóm EAT- Exercitation art term (19 Đặng Dung, Hà Nội). Anh cũng là nghệ sỹ trong Tháng thực hành Nghệ thuật phiên 1 năm 2015, và có tác phẩm trong triển lãm dự án Chuyển động Brown bày tại Heritage Space tháng 12, 2015. Nguyen Phu Vien (born 1994), usually called Phu Vien, is a senior student majoring in Sculpture at the Vietnam University of Fine Arts. Being a young artist, Phu Vien seeks ideas by studying about the subject from different perspectives, or through individualistic history, contemporary social issues, different materials or personal aesthetic reference frame. The artist is concerned about reality happening right in front of his eyes, asks questions from different dimensions, and from there develops artistic thinking. Phu Vien participated in significant workshops and exhibitions for young artists and art students such as exhibition 45 days in the old quarter (Old quarter cultural center, Hanoi), group exhibition Pink Light (Ngo Quyen exhibition house, Hanoi), group exhibition EATExercitation art term (19 Đặng Dung, Hà Nội). He was also an artist featured in the Month of Arts practice, season 1 in 2015, and had his artwork displayed at the exhibition of the project The Brownian movement at Heritage Space in December 2015.

limited n’ infinite

PHÚ VIÊN


hữu hạn và vô hạn

125 limited n’ infinite

Thông-tin. Là những lời nói và diễn ngôn. Là ý-nghĩ/tin tức được diễn đạt bằng âm thanh để truyền tới người tiếp nhận. Có thông-tin đi thẳng và thông-tin bẻ cong. Có thông-tin vòng vèo và thông-tin ảo/ thực. Ma trận thông-tin tạo bởi ma trận những lời nói và diễn ngôn. Sự thật, vì thế mà biến đổi, chuyển động từng khoảng khắc. Thực mà không thực, có mà không có, một sự thực và nhiều sự thực, tất cả đều hiển hiện, xoay vần và trôi đi trong biển không trung loãng toẹt, nhờ nhờ. Như con rắn trơn tuột, khó nắm bắt, ngôn-lời tùy tiện xuất hiện và biến mất tích trong hố sâu thăm thẳm của hỗn độn thông tin, để ta ngồi lại với những câu chữ/ âm thanh rời rạc, vô nghĩa, và một sự thực rối bời. - nhìn từ giám tuyển. Information. These are speeches and discourses, thoughts/news expressed in sounds to transmit to receivers. There is certain information that goes straight, others are bent. There is distorted information and there is virtual/real information. An information matrix created by a speech and discourse matrix. The reality, therefore, alters and moves in every moment. Real but not real, present but not present, on reality but many realities; all visible, go around and drift away in fuzzy and diluted air. Similar to a slippery snake, difficult to grasp, words come along arbitrarily and suddenly disappear in a mess of information, which leaves us with scattered, meaningless words/sounds and a tangled reality. - curator’s view.

MONTH of arts practice

65-66. Nét, mảng, hình và bóng / Line, shape and shadow Sắp đặt. Cảnh trưng bày. Installation. View in exhibition.

124 tháng thực hành nghệ thuật


hữu hạn và vô hạn

127 limited n’ infinite

Có một điều tôi chắc chắn với bản thân rằng: Tôi có giới hạn. Tôi có thể tạo nên một ý nghĩ, Tôi có thể điều khiển bàn tay tôi và những cử động của nó. Song song với điều đó, tôi không tự điều khiển trái tim tôi ngừng đập. Điều tôi có thể làm là trao gửi tấm lòng thành kính của mình trong vòng tay của thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng để các ngài hoà nhịp cho trái tim tôi. Và trong khoảnh khắc diệu kì đó, tôi cảm nhận được sự vĩnh cửu. - từ diễn ngôn của nghệ sỹ. One thing I assure for my self: I am limited. I can generate a thought, I can control my hand and its motion. In parallel, I can not tell my heart to stop beating. So all I do is giving all my pious respects to the hands of The Sun and The Moon in conducting my heart beat’s symphony. And at that precious moment, I sense infinite. - from artist’s statement.

TRỊNH NHẬT VŨ Hà Nội, Việt Nam

MONTH of arts practice

Trịnh Nhật Vũ (sinh 1990) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014. Anh đã tham gia nhiều triển lãm tại Việt Nam như Triển lãm Câu lạc bộ Nghệ sỹ Trẻ (Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền), Triển lãm nhóm E.A.T (Viet Art Centre), Triển lãm nhóm A4 Garden (Đại học Mỹ thuật Việt Nam) , và nhiều dự án quốc tế khác, như More than a Monarch - Hội thảo Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 (Thái Lan), Triển lãm nghệ thuật quốc tế Pulau Ketam 2014 (Malaysia), Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Con đường tơ lụa (Trung Quốc), Triển lãm Thư pháp và Trao đổi hội họa Quốc tế lần thứ 15 (Tokyo Metropolitan Art Museum). Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội (Việt Nam).

126 tháng thực hành nghệ thuật

Trinh Nhat Vu (b. 1990) graduated from Vietnam University of Fine Art in 2014. He has participated in many exhibitions, from local ones such as Young Artist Club Exhibition (16 Ngo Quyen Exhibition House, Hanoi), Group Exhibition E.A.T (Viet Art Centre, Hanoi), Group Exhibition A4 Garden (Vietnam University of Fine Arts, Hanoi), to other international projects such as More than a Monarch, The 11th International Art Workshop (Thailand), Pulau Ketam International Arts Festival 2014 (Malaysia), The Silk Road International Arts Festival (China), The 15th International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition (Tokyo Metropolitan Art Museum). He’s now living and working in Hanoi (Vietnam).


hữu hạn và vô hạn

129 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

67-68. Khúc hát ru cho trí phân biệt Lullaby for discrimination Hội họa (hai bức) Painting (two pieces)

Phong cảnh nào trải dài trước mắt ta. Phong cảnh nào nằm trong trí óc chật hẹp, lộn xộn, luẩn quẩn của ta. Đó là những vùng đất hoang có gió lướt trên ngọn cỏ, bãi bồi quạnh quẽ hiu hắt, với những tiếng vọng mơ hồ đâu đó. Đó là căn phòng ngay ngắn hoặc bừa bộn, đồ vật xác định và không xác định ngả nghiêng ở sàn, tường, trần hay trôi nổi trong không trung. Một không gian lý tính được cơ thể đón nhận qua các kênh cảm giác sinh học nghe nhìn sờ ngửi. Một không gian phi lý tính tồn tại trong tâm trí, kết nối với con người bằng cảm giác và những giấc mơ. Nó vừa ở đấy vừa không ở đấy, ta biết nó nhưng không chạm được vào, không thấy nó nhưng cảm nhận được, chẳng đi vào nhưng lại vẫn ở trong nó. Mỗi bước chân ta mỗi ngày là những bước đi qua lại vùng phong cảnh hoang vắng hay bừa bộn của thực tại và tâm thức. Hiện thực được đón nhận và tồn tại trong các kênh giác quan sinh học, và trong cả kênh tâm cảm - siêu giác quan của con người. - nhìn từ giám tuyển.

128 tháng thực hành nghệ thuật

Which scenery lies in front of our eyes? Which scenery is enclosed in our narrow and messy mind? That is wild lands with gentle breezes spreading on the grass, empty hills and dreamy sounds echoing from somewhere unknown. That is a room which could be tidy or messy, identified or unidentified objects laid on the floor, hung on the wall or floating in the air. That is a rational space felt by human senses: sight, hearing, touch and smell. That is also an irrational space which exists in our mind and connects with humans through feelings and dreams. It is there and not there at the same time. We know it is there but can not touch it, we don’t see it but can feel it, we don’t enter into it but we are in it. Each step we make every day is a step through the empty or messy landscape of the present and the mind. The reality is received and exists in human senses, as well as in the soul – the super sense of humans. - curator’s view.


hữu hạn và vô hạn

20 bức tranh vẽ trên nylon trong suốt của hơn 20 nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế tham gia dự án. Chúng sẽ được thực hiện trực tiếp trên quảng trường Royal City, trước mặt công chúng, tạo nên một sự kiện văn hóa thú vị chưa từng có ở Hà Nội. Đặc biệt, trẻ em và dân cư ở đây được mời tham gia cùng vẽ bên cạnh các nghệ sĩ. 20 bức tường được trưng bày trên quảng trường và được xếp để tạo nên một mê cung trong suốt với nhiều hình ảnh và màu sắc trong hơn 2 tuần của tháng 10 và tháng 11/2016. It is 20 painting pieces on transparent nylon paper, created by all Vietnamese and International artists. The process of making 20 large-scale paintings was launched on site and observed by publics to create an exclusive cultural event that never ever happened in Hanoi. Specially, children and residents of Royal City were invited to join the process to paint, draw, take picture with artists. The work was displayed on square, arranging as 20 painting walls to create a transparent colorful maze with full of images. Audience will accessible to walk around and though inside the maze to discover different art pieces. The show was on-view from October 23 to November 6, 2016. Thực hiện | Implemented by

MONTH of arts practice

Ý tưởng | Concept Trần Trọng Vũ

Hữu hạn & Vô hạn / Limited n’ Infinite Sắp đặt tranh tường, một hợp tác sáng tạo của các nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam với cư dân Royal City, Hà Nội. Wall painting Installation, a collaborating artwork between International and Vietnamese Artists and Residents of Royal City, Hanoi, Vietnam

130 tháng thực hành nghệ thuật

Nghệ sỹ | Artist Quách Bắc Vũ Huy Thông Lê Hùng Triệu Tuấn Long Trịnh Nhật Vũ Cấn Văn Ân Nguyễn Minh Nguyễn Huy An Nguyễn Anh Tuấn

Cao Sỹ Thăng Phú Viên Daniel Kerkhoff Vũ Bạch Liên George Burchett Ilza Burchett Nathalie Contenay Santiago Reyes Alia Ali Baptiste Gilloz

limited n’ infinite

HỮU HẠN . VÔ HẠN | LIMITED . INFINITE một t rư ng b à y công cộng a pub lic sho wcase

131


hữu hạn và vô hạn

limited n’ infinite

MONTH of arts practice

CHƯƠNG TRÌNH . HOẠT ĐỘNG activi ty. p ara l l e l p ro g ra m s THỜI GIAN DATE

LOẠI HOẠT ĐỘNG DEPARTMENT FORMAT

TIÊU ĐỀ . TITLE THỰC HIỆN . PARTICIPANTS

18.09.2016

Chương trình công chúng Học giả nói chuyện Public Programme Scholar’s Talk

CUCA TALK 11 - Tranh cổ động thời hai thế chiến ở Việt Nam . Propaganda among the period of two World Wars in Vietnam Diễn giả . Speaker: Vũ Huy Thông (Vietnam) Tổ chức . Organiser: CUCA Vietnam, Heritage Space

21.09 23.09.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Public Programme Workshop

Sáng tạo với nghệ sỹ - Viết, thêu, vẽ Creation with artist - Word, sew and paint Nghệ sỹ . Artist: Marija Lopạc (Croatia) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

27.09 30.09.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Public Programme Workshop

Sáng tạo với nghệ sỹ - Tạo ra voi/ Cứu rỗi voi Creation with artist - Make an Elephant/ Save an Eleplant Nghệ sỹ . Artist: George Burchett (Australia/ Vietnam) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

29.09.2016

Chương trình công chúng Nghệ sỹ thuyết trình Public Programme Artist’s Talk

Nghệ thuật Đô thị trong bối cảnh Đương đại Contemporary Urban Art Nghệ sỹ . Artist: Kasia Klon (Poland) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

30.09.2016

Chương trình công chúng Chiếu phim, Thảo luận Public Programme Screening, Discussion

Chiếu chùm phim Queer từ QFFF 2016 Screening Queer Film Series from QFFF 2016 Đóng góp bởi . Contributer: Truong Minh Quy (Vietnam), Xuan Ha (Vietnam), Wiwat Lertwiwatwongsa (Thailand), Korn Kanokkeekarin (Thailand), Anucha Boonyawatana (Thailand), Chama Lekpla (Thailand) Thảo luận . Discussion: Nguyễn Quốc Thành (Vietnam), Trần Trung Hiếu (Vietnam) Tổ chức . Organiser: Queer Forever, Heritage Space

132 tháng thực hành nghệ thuật

133

HÌNH ẢNH IMAGE

THỜI GIAN DATE

LOẠI HOẠT ĐỘNG DEPARTMENT FORMAT

TIÊU ĐỀ . TITLE THỰC HIỆN . PARTICIPANTS

02.10.2016

Chương trình trao đổi Nghệ sỹ thuyết trình Exchange Programme Artist’s Talk

Cứu với HÌNH ẢNH trước khi tất cả biến mất SAVE the IMAGE before disappearing Diễn giả . Speaker: Nathalie Contenay (France), Nguyen Kim Duy (Vietnam), Quach Bac (Vietnam). Moderator: Tran Trong Vu (Vietnam) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

06.10.2016

Chương trình trao đổi Nghệ sỹ thuyết trình Exchange Programme Artist’s Talk

Latcarf - HỖN ĐỘN và TRẬT TỰ Latcarf “Chaos and Order” Nghệ sỹ . Artist: Triệu Minh Hải (Vietnam) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

09.10.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Public Programme Workshop

Sáng tạo với nghệ sỹ - Tự làm bộ phim của bạn Creation with artist - Make your own film Nghệ sỹ . Artist: Nathalie Contenay (France) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

29.09.2016

Chương trình trao đổi Nghệ sỹ thuyết trình Exchange Programme Artist’s Talk

HỎI cái gì đây - thảo luận ngẫu hứng với nghệ sỹ WHAT TO ASK - an impromptu discussion with artist Diễn giả . Speaker: Santiago Reyes (Ecuador, France). Moderator: Tran Trong Vu (Vietnam) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

15.10 16.10.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Public Programme Workshop

Sáng tạo với nghệ sỹ - Vẽ chân dung Tự họa Creation with artist - Self-portrait drawing Nghệ sỹ . Artist: Elizabeth Adams Jones (US) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

29.09.2016

Chương trình trao đổi Nghệ sỹ thuyết trình Exchange Programme Artist’s Talk

Trao đổi cùng ISAAC CORDAL Discussion with artist ISAAC CORDAL Diễn giả . Speaker: Isaac Cordal (Spain, Belgium), Thùy Diên (Vietnam). Moderator: Karla Franielczyk (Germany) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

HÌNH ẢNH IMAGE


THỜI GIAN DATE

LOẠI HOẠT ĐỘNG DEPARTMENT FORMAT

TIÊU ĐỀ . TITLE THỰC HIỆN . PARTICIPANTS

18.10 19.10.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Public Programme Workshop

Không ý nghĩa là ý nghĩa The Insignificant is Significant Nghệ sỹ . Artist: Daniel Kerkhoff (US) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

23.10 19.11.2016

Chương trình công chúng Workshop sáng tạo Triển lãm Public Programme Workshop Exhibition

Hữu Hạn Vô Hạn - Một Trưng bày Công cộng Limited n’ Infinite - A public showcase Nghệ sỹ . Artist: Alia Ali (US), André Tempel (Germany), Baptiste Gilloz (France), Daniel Kerkhoff (US), Elizabeth Adams Jones (US), George Burchett (Australia, Vietnam), Ilza Burchett (Australia, Vietnam), Isaac Cordal (Spain, Belgium), Nathalie Contenay (France), Santiago Reyes (Ecuador, France) and from Vietnam: Trần Trọng Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Huy Thông, Quách Bắc, Kim Duy, Lê Giang, Triệu Tuấn Long, Chu Quỳnh, Trịnh Nhật Vũ, Cấn Văn Ân, Nguyễn Minh, Nguyễn Huy An, Nguyễn Thị Diệp, Vũ Bạch Liên, Cao Sỹ Thăng, Phú Viên, Lê Hùng. Curator: Trần Trọng Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Huy Thông (Vietnam) Tổ chức . Organiser: Heritage Space, VINCOM.

23.10.2016

Chương trình trao đổi Nghệ sỹ thuyết trình Exchange Programme Artist’s Talk

Đối thoại giữa ALIA ALI & CAMBODIA LIVING ARTS Alia Ali & Cambodia Living Arts in Conversation Diễn giả . Speaker: Alia Ali (US, Yemen, Bosnia) and members of Cambodia Living Arts (Cambodia). Moderator: Karla Franielczyk (Germany) Tổ chức . Organiser: Heritage Space

30.10 30.11.2016

Triển lãm Exhibition

Hữu Hạn Vô Hạn - Limited n’ Infinite Nghệ sỹ . Artist: Alia Ali (US), Baptiste Gilloz (France), Daniel Kerkhoff (US), Elizabeth Adams Jones (US), George Burchett (Australia, Vietnam), Marija Lopạc (Croatia), Ilza Burchett (Australia, Vietnam), Isaac Cordal (Spain, Belgium), Nathalie Contenay (France), Santiago Reyes (Ecuador, France) and from Vietnam: Quách Bắc, Thùy Diên, Kim Duy, Lê Giang, Triệu Tuấn Long, Chu Quỳnh, Trịnh Nhật Vũ, Cấn Văn Ân, Nguyễn Thị Diệp, Quỳnh Lam, Cao Sỹ Thăng, Phú Viên, Nguyễn Thị Phương, Hồng Hồng Ngọc, Phạm Trường Quân, Vũ Bạch Liên. Curator: Trần Trọng Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Huy Thông (Vietnam)

134 tháng thực hành nghệ thuật

HÌNH ẢNH IMAGE

ảnh tư liệu . photo document SÁNG TÁC . ART PRACTICE

Nghệ sỹ thực hành sáng tác tại Gallery và không gian xung quanh Heritage Space Artist practising in the common studio at Heritage Space and public space around. Từ trái sang phải, trên xuống dưới - from left to right, top to bottom: Ilza Burchett. Isaac Cordal. Alia Ali. Can Van An and Nguyen Phu Vien. Marija Lopac. Nguyen Thi Phuong, Pham Truong Quan, Hong Hong Ngoc. Nguyen Kim Duy. Trinh Nhat Vu. Nathalie Contenay. Santiago Reyes. Trieu Tuan Long and artist’s friends, volunteers.

135 limited n’ infinite

MONTH of arts practice

hữu hạn và vô hạn


hữu hạn và vô hạn

chương trình công chúng . public programs

MONTH of arts practice

thuyết trình và trao đổi . talk and exchange

136 tháng thực hành nghệ thuật

Các buổi tọa đàm thảo luận hàng tuần, thuyết trình của nghệ sỹ và workshop hướng dẫn phát triển năng lực sáng tạo dành cho công chúng do nghệ sỹ thực hiện. The photos of weekly discussion, artist talk, lectures, presentation and public programs which are workshop for creative encouragement and development instructed by artists.

limited n’ infinite

thảo luận hàng tuần . weekly discussion

137


hữu hạn và vô hạn

MONTH of arts practice

138 tháng thực hành nghệ thuật

làm việc cho triển lãm chung cuộc working for the final exhibition

limited n’ infinite

sáng tác và triển lãm công cộng public program and exhibition

139


hữu hạn và vô hạn

MONTH of arts practice

TÌNH NGUYỆN VIÊN volunt e ers

140 tháng thực hành nghệ thuật

dịch thuật . translation

tổ chức sự kiện . event assistant

Trần Ngân Hà Hoàng Thị Thúy An Trịnh Thu Hiền

Nguyễn Thị Hà My Karla Franielczyk Lê Hà Thu

truyền thông . communication

tư liệu . documentary

Trần Thúy Nga Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Minh Khuê Vũ Ngân Giang Lê Phạm Ngọc Minh

Lê Quỳnh Anh Phan Thục Linh Nguyễn Thế Anh

hỗ trợ nghệ sỹ . artist’s assistant

kỹ thuật . technician

Nguyễn Thị Hoa Phan Thục Uyên Nguyễn Thị Linh Trần Thúy Quỳnh Đinh Ngọc Phượng Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Khánh Huyền Lê Phương

Lê Hùng Nguyễn Minh Tuấn

hành chính . administration Lê Hải Linh Đào Thị Xuyên

limited n’ infinite

Khai mạc triển lãm Hữu hạn & Vô hạn Limited n Infinite exhibition’s Opening

141


hữu hạn và vô hạn

143 limited n’ infinite

DANH MỤC TÁC PHẨM LIST OF ART WORK Số/ Trang NGHỆ SỸ . ARTIST No./Pg. TÁC PHẨM . WORK

NĂM YEAR

LOẠI HÌNH DISCIPLINES

CHẤT LIỆU . MEDIUM KỸ THUẬT . TECHNIQUE

KÍCH THƯỚC DIMENSION

THÔNG TIN . NOTE SỞ HỮU . CREDIT

Alia Ali Floral I Floral II

2016

Nhiếp ảnh, Sắp đặt Photography and Installation

Vải hoa văn, ảnh in, xốp Cotton fabric, inkjet print, foam

120cm x 180cm 120cm x 80cm

Từ loạt sáng tác Con người Hoa văn / from the People of Pattern series Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

20-21/ 54-55

André Temple Siêu vận chuyển Royal Transport

2016

Sắp đặt địa hình Site-specific Art

Gỗ, sắt, hộp bìa cáctông, đinh, màng co nhựa trong Wood, metal, nail, plastic paper, cardboard box

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

22-23/ 58-61

Nhiếp ảnh, Sắp đặt địa hình Photography, Site-specific Art

Ảnh in trên giấy decal Photos printing on decal paper

Tùy theo nơi bày Variable

Điêu khắc, Sắp đặt Scuplture, Installation

Nhựa tổng hợp, gỗ công nghiệp, sơn Reinforced plastics, wood veneer, paint

100 x 120 x 100cm

Điêu khắc, Sắp đặt, projector Scuplture, Installation and projection

Đất sét, que tre, màn hình tivi, bàn gỗ Clay, wooden sticks, LCD television, table

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Tranh tường Fresco secco

Màu nước trên tường Water colour on wall

Không xác định Undetermined

Trong bộ sưu tập của Heritage Space. In the collection of Heritage Space

1/ 21 2/ 23

3/ 18

4-7/ 30-31

7-10/ 32-37

11-13/ 38-41

MONTH of arts practice

14-15/ 42-45

Cấn Văn Ân Hình và Bóng Shape and Shadow

Quách Bắc Quảng trường The Square

George Burchett Tạo ra voi Cứu rỗi voi Make an Elephant Save an Elephant Ilza Burchett Chuỗi vô hạn -Mảnh ghép Infinity Series Fragment

2016

2016

2016

2016

Nathalie Contenay 16/ 48 Nhìn Nhìn/ See Sees 2016 18-19/ 51 Ngày hôm trước/ The day before 17/ 49 Phantom Pantone

142 tháng thực hành nghệ thuật

Nhiếp ảnh, Sắp đặt Photography, Installation

Ảnh in, xốp, giấy decal gương, keo Photo prints, foam, decal paper, glue

24/ 62 25/ 64 Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist 26-29/ 66-68 Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist 30-31/ 70-73

120 x 230 x 2cm 175 x 200 x 200cm 200 x 100cm

Trong bộ sưu tập của Heritage Space. In the collection of Heritage Space

32-35/ 74-77

Isaac Cordal Ngủ trưa/ The Nap Du khách lạc đường/ Lost Tourist Cá / Wasted fish

Nhiếp ảnh, Điêu khắc, Sắp đặt, Nghệ thuật địa hình Photography, Sculpture Installation, Site-specific Art

Ảnh in, xốp, đất nặn, màu acrylic, khẩu trang, cành cây Photo prints, foam, polymer clay, arylic color, bush, protection mask

241 x 272cm 50x75cm (2 tấm/ pieces) 50x75cm (2 tấm/ pieces)

Từ loạt sáng tác Nhật thực khuất / from the Cement Eclipses series Trong bộ sưu tập của Heritage Space. In the collection of Heritage Space

2016

Ý niệm, Sắp đặt Conceptual, Installation

Ảnh in, gỗ, vải Photo prints, wooden sticks, fabric

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

2016

Sắp đặt Đa phương tiện Multimedia Installation

Ảnh, Video, Album ảnh, màn hình TV Photo, Video, photobook, LCD television

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Nguyễn Thị Diệp 7CM

2016

Sắp đặt Installation

Ảnh in, cao su, nhựa silicone, gỗ Photo prints, rubber, silicone, wood

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Lê Giang Trạch Trường

2016

Sắp đặt Installation

Thạch cao, vàng lá Plaster of Paris, leafs of gold

220 x 150 x 10cm

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Baptiste Gilloz Pilar Rautavaara

2016

Kim Duy Lacrimosa

Thùy Diên Tỏa sáng/ Shine Ban đầu/ In the Beginning

2016

Elizabeth Adams-Jones 36/ 80-81 Những phong cảnh 2016 Việt Nam Scenes from Vietnam

37-38/ 82-85

Daniel Kerkhoff Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa Infinity Series Fragment

2016

TV, bàn, ghế, vài món đồ kỹ thuật và văn bản in trên giấy Tv, table and chairs. Engine pieces and printed texts

Từ loạt sáng tác Những văn bản / from the Textes series Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Hội họa Painting

Sơn dầu trên vải Oil on linen

20.3 x 25.4cm 12 bức/ pieces

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Tranh phối chất Collage

Hỗn hợp của giấy báo cũ, nhựa, màu, mực trên giấy mixed media collage, recycled papers and plastics, color and ink

241 x 272cm

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist


hữu hạn và vô hạn

145 limited n’ infinite

Số/ Trang NGHỆ SỸ . ARTIST No./Pg. TÁC PHẨM . WORK

39/ 86

40-41/ 88-91

Daniel Kerkhoff Không-Ý-nghĩa là Ý-nghĩa , Thư viện cộng đồng Infinity Series Fragment, Library Community Vũ Bạch Liên Sự riêng biệt The Distinction

Marija Lopạc 42/ 92-94 Khâu vá giấc mơ Sew your dream

MONTH of arts practice

Triệu Tuấn Long 43/ 96-99 Mọi người hay tôi? Tôi hay mọi người? People or me? Me or people?

NĂM YEAR

LOẠI HÌNH DISCIPLINES

CHẤT LIỆU . MEDIUM KỸ THUẬT . TECHNIQUE

KÍCH THƯỚC DIMENSION

THÔNG TIN . NOTE SỞ HỮU . CREDIT

2016

Sắp đặt Installation

Sách, tạp chí Nghệ thuật Art books and magazines

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ. Đóng góp một phần cho Heritage Space Courtesy of the artist. Donate apart for Library of Heritage Space

2016

2016

2016

Sắp đặt đồ họa Graphic prints installation Sắp đặt Installation

Sắp đặt Installation

Hồng Hồng Ngọc Nguyễn Thị Phương Phạm Trường Quân 44/ 100- Hồi sinh 2016 103 Rebirth

Sắp đặt Installation

Chu Quỳnh 45-50/ Từ thinh không 104-107 From the air

2016

Sắp đặt Installation

Quỳnh Lâm 51-55/ Phù du 108-111 Ephemeral

2016

Sắp đặt địa hình Site-specific art

144 tháng thực hành nghệ thuật

Tranh in, khung gỗ Prints, wood frame Giấy dó, giấy báo, màu acrylic, chữ viết tay Do paper, acrylic, hand-writing Giấy, bìa, màu acrylic, khung sắt, vải bạt đen Paper, cardboard, acrylic color, iron frame, black nilon cloth

Gỗ, giấy báo cũ, màu acrylic, keo, dây thép Wood, recycle paper, acrylic, glue, iron wire Vải, keo, dây đồng, nhựa, màu nước trên lụa , trụ gỗ cloth, glue, bronze wire, polymer, watercolor on silk Ánh sáng, giấy decal, chì than trên giấy Lighting, decal paper, charcoal on paper

Tùy theo nơi bày Variable

500x100cm

300 x 300 x 420cm

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Trong bộ sưu tập của Heritage Space In the collection of Heritage Space

Santiago Reyes 55-60/ Nhảy về phía Nam 112-115 Dancing Southward

2016

Sắp đặt Installation

Áo phông, mực, Video, đèn, giá sắt T-shirt, Ink, Video, lighting, holder Kính, son môi, Video, giá sắt, ảnh Glass, Grease color, Video, holder, photo

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Hôn Phong cảnh 61-63/ Kissing the Landscape 2016 116-117

Sắp đặt Installation

Tùy theo nơi bày Variable

Trong bộ sưu tập của Heritage Space In the collection of Heritage Space

Sắp đặt Installation

Xốp-mếch, màu acrylic, gỗ, dây thép Foam, acrylic, wood, iron wire

300 x 200 x 25cm

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Nguyễn Phú Viên 65-66/ Thông tin 122-124 Communication

Điêu khắc Sculpture

Nhựa tổng hợp, bàn gỗ, sơn Reinforced plastics, wooden table,

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Trịnh Nhật Vũ Khúc hát ru cho trí 67-68/ phân biệt 128-129 Lullaby for discrimination

Hội họa Painting

Acrylic trên toan Acrylic color on canvas

150 x 100cm (2 bức/ pieces)

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Cao Sỹ Thăng 64/ 118- Nét, mảng, hình và 120 bóng Line, shape and shadow

2016

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

500 x 500 x 30cm

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist

Tùy theo nơi bày Variable

Thuộc về nghệ sỹ Courtesy of the artist


hữu hạn và vô hạn

147

MONTH of arts practice

limited n’ infinite

Nghệ sỹ, nhà tổ chức, tình nguyện viên trong ngày khai mạc triển lãm của HSMAP 2016 Artists, organisers and volunteers in the Opening of grand exhibition of HSMAP 2016.

146 tháng thực hành nghệ thuật


CREDIT

tổ chức . host Heritage Space đối tác . partner Hanoi Grapevine

tài trợ . sponsor TID

Goethe Institut

Dolphin Plaza Vincom

Indochina Arts Partnership

nội dung . content Nguyễn Anh Tuấn Trần Trọng Vũ Vũ Huy Thông dịch thuật . translate Trần Ngân Hà Hoàng Thúy An ảnh . image Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Long, Lê Quỳnh Anh Phan Thục Linh, Nguyễn Thế Anh thiết kế . design Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn in ấn . print Printopia Ấn phẩm này thuộc dự án ‘Hữu hạn & Vô hạn’, phiên bản của ‘Tháng thực hành Nghệ thuật’ năm 2016 của Heritage Space. Phát hành tại Hà Nội, 2017. This catalogue is published for ‘Limited N’ Infinite’, the 2016 version of ‘Month of Art Practice’ project, organised by Heritage Space. Published in Hanoi, 2017.

Profile for Heritage Space

Month of Art Practice 2016 catalogue  

The full catalogue of 'Month of Art practice' project, season 2016, titled 'LIMITED n' INFINITE'. Bản sách vựng tập dự án 'Tháng thực hành N...

Month of Art Practice 2016 catalogue  

The full catalogue of 'Month of Art practice' project, season 2016, titled 'LIMITED n' INFINITE'. Bản sách vựng tập dự án 'Tháng thực hành N...

Advertisement