Page 55

Tiplsinks g Bloische van t PraRkeactieisnderen e kshops iden.nl r e d an Work gesche jn rszi

ude ijno

m

Colofon Auteurs

Tessa Dix | Jones & Ika

Vormgeving

Tessa Dix & Jones

Met dank aan Mede-ervaringsdeskundige en papa van mijn kinderen Bjorn, Sonja mijn heldin in bange dagen, Remco voor het meedenken en zijn geweldige dummy-maak kwaliteiten, mijn ouders, Marc en Natas en mijn lieve vriendinnen voor het vertrouwen en het d’r gewoon ‘zijn’, Gijs voor de ervaring in het laatste gedeelte :-), Patricia de Ryck voor de mooie foto van Jones en Ika en haar ‘journalist-ervaring’, Gebouw11 en natuurlijk de ware helden van dit boek Jones, Ika, Madeleine en Adeline voor hun aanvullingen en citaten. © 2013 Tessa Dix Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de auteur Tessa Dix.

Profile for Van Wij naar Jij

Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders  

In dit boek: Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken. Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot...

Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders  

In dit boek: Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken. Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot...

Advertisement