Page 3

Je kunt de dans wel lang ontspringen, tot het moment en dat is nu dat je toch eens dansen moet. Acda en de Munnik, Naar huis.

Als je de keuze hebt gemaakt om uit elkaar

door dit boek bewust ‘samen’ in te vullen.

te gaan, komt er dat moeilijke moment dat je

Hoe moeilijk en confronterend dit soms ook

het aan je kinderen moet gaan vertellen.

was voor ons als volwassenen, vonden juist onze kinderen het fijn om gehoord te worden

De weg naar ‘ons’ gesprek was pittig. Je

en om de mooie herinneringen te koesteren.

zoekt naar een oplossing, een houvast. Accepteren dat je je kinderen verdriet gaat

Met dit boek hoop ik je een klein beetje

doen was voor ons de enige weg. Een weg

houvast te geven. Maar bovenal hoop ik dat

die we ook al zijn we niet meer ‘samen’, voor

jouw kinderen ook op creatieve, positieve

altijd samen zullen bewandelen (en ja dat

wijze kunnen verwerken, begrijpen en over

klinkt best zweverig :-). Wij hebben vooraf-

HUN gevoel kunnen praten. Zodat ze als ze

gaand gezocht naar iets tastbaars, iets

later terugkijken in dit boek en op deze

waarmee we onze kinderen konden helpen

lastige periode trots kunnen zijn op zichzelf,

dit nieuws een plaats geven, te herinneren en

maar ook op hun ouders.

om te begrijpen. Omdat we dit ‘tastbare’ niet konden vinden, hebben we het zelf gemaakt

Ik wens je veel wijsheid en kracht toe!

en daarmee zijn de eerste stappen voor dit boek gezet. Jones en Ika en ook wij als ouders

Tessa Dix

hebben veel herinneringen op kunnen halen

tessa@mijnouderszijngescheiden.nl

Profile for Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders

Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders  

In dit boek: Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken. Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot...

Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders  

In dit boek: Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken. Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot...

Advertisement