Page 1


วันนี้ การโฆษณาของคุณจะง่ายขึ้น กับผม“มดดื้อ”เพียงแค่คุณโทรมา

08-1477-7789 เบอร์เดียวครบ ทั้งป้าย ใบปลิว รถแห่ สปอร์ดวิทยุ EVENT คิดถึงโฆษณามาหา ‘‘มดดื้อ’’นะครับ แล้วผมจะดูแลคุณเอง


สวัสดีผู้อ่าน HWC+ ทุกท่าน สำ�หรับ เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ 20 แล้ว เรายังพยายามที่จะพัฒนาตัว เองอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับ เปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม เติม ในเรื่องของเนื้อหา และสาระต่างๆ ในด้านของ แฟชั่น อาหาร สุขภาพ และสัมพันธภาพ แต่ถ้าเปรียบ เป็นอายุของคนเรา ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว มีวุฒิ ภาวะที่สังคมให้การยอมรับว่าสามารถดูแล และตัดสินใจ ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ปกครองส่วนตัวของผม สำ�หรับหนังสือตอนนี้เราก็ถือว่าเราโตมาในระดับหนึ่ง แต่ถึงจะเป็นคน หรือหนังสือ ก็ต้องมี ผู้ใหญ่ ที่คอยให้ คำ�ปรึกษา และดูแลในบางเรื่อง ความเป็นผู้ใหญ่ มองได้หลายแง่มุม เป็น ผู้ที่ให้คำ�ปรึกษา ผู้ที่คอยสนับสนุน ผู้ที่คอยควบคุม ดูแล เป็นต้น แต่ที่ผมอยากจะกล่าวก็คือ ผู้ใหญ่ ไม่ ว่าจะเป็นในแง่มุมไหน เราก็ต้องให้ความเคารพ ต้องให้ เกียรติ เพราะอย่างน้อยที่สุดก็เป็น มารยาท ที่ทุก สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด เราเป็นเพียงแค่ส่วน เล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมขนาดใหญ่ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมี ผู้ใหญ่ เป็นที่ปรึกษา เพราะจากประสบการณ์ที่ ผู้ใหญ่ ได้เจอมา ก็จะสามารถ ช่วยเหลือ และแนะนำ�เราใน กรณีที่เราเกิดปัญหาได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ ผมก็ยังพยายามเช่นเดิมที่เคย กล่าวไว้ ว่าจะพัฒนาให้ HWC+ เป็นนิตยสารแฟชั่น แจกฟรี เพียงหนึ่งเดียว และดีที่สุดของโคราช ด้วยความเคารพอย่างสูง ชินทัต อินทแพทย์ บรรณาธิการ

เรวัต ทำ�เลนา กาญจณา ค้ำ �กระโทก

อรนุช แสนกิ่ง


Content ‘‘

อย่าเรียกว่าแฟนคลับ ดีกว่า เราไม่ได้ ขนาดนั้น เรียกวด่าังมี คนชื่นชอบผลงาน คอยติดตามผลงาน จะดีกว่า

‘‘

6 Fashion nista 8 Fashion update 10 Fashion in trend 12 Fashion offfiice 14 Beauty Inspiration 16 Exclusive talk 18 Entertainment News 20 Asian Scene 22 Gangster 24 Korat Chic Steet fashion 26 Fashion Set 36. ชิกไปม้ ั ย

40. Club love 42. Chic Healthy 44. Love and Life 46. ชิกชวนชิม 48. Chic Dite 50. Like สาระ 52. It design 54. Zaa Rama 56. Chic Music 58. Korat Society 60. Smart Women 62. ดวง


PAGE 6.....HERE WE CHIC PLUS


Fashion Nista Dr. Martens

รองเท้าบูทแบรนด์ อังกฤษชื่อดังที่มีประวัติความเป้นมา ยาวนาน ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1960 นับเป็นวันถือกำ�เนิดของรองเท้า บูท Dr. Martens และถือว่าเป็นสัญญา ลักษณ์ของการแสดงถึงความเป็นชาว สังคมอักฤษด้วยรูปลักษณ์ง่ายๆ บวกกับ คุณภาพที่ทนทานต่อการใช้งานหนัก นับ จากนั้นเป็นต้นมา รองเท้า Dr. Martens ก็ได้มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ได้ รับความนิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว นับจากสังคมกลุ่มทำ�งานหนักที่ต้องใส่รอ เท้าบูท และล่าสุด ได้แพร่หลายสู่กลุ่ม วัฒนธรรมของคน หนุ่ม สาว


Fashion Update

DRESS

ชุดเดรสสี ดำ�ตัดด้วยขาว เล็กน้อยทำ�ให้ ดูสง่ากว่าใคร

HWC+ ฉบับนี้จะพาอัพเดท ชุดเดรสที่ใส่ได้ทั้งทำ�งานกลางวัน และ เลยต่อไปออกงานกลางคืนได้ด้วย ส่วน ชุ ด ที่ เ รานำ � มาเป็ น ตั ว อย่ า งนั้ น เน้ น ไป โทนสีเข้มขรึมเพื่อให้คุณดูสง่ากว่าใคร เดียวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1,550.-

ชุดเดรส สี น้ำ � เงิ น เรี ย บ หรูตัดด้วยเข้ม ขัดดำ�ดูเข้มแข็ง

1,350.-

ชุดเดรสดำ� แขนเทาทำ � ให้ คุ ณ ดู เ ป็ น สาว ผู้ดีสุดเซ็กซี่

1,750.ชุดเดรสสีดำ� สายเเดี่ยวโ๙ว์ เ นิ น อ ก เ ล็ ก น้อยสุดเซ็กซี่

1,750.-

ชุดเดรสดำ� ขาวแขนกุดสุด คุ ณ ห นู แ ส น ไฮโซ

950.-

PAGE 8.....HERE WE CHIC PLUS


Fashion Update

DRESS

ชุดเดรสแสนหวานเพื่อออกเดทโดยเฉพาะต้องเลือก ให้เหมาะกับคุณโดยให้เลือกที่ผ้าที่มีความทิ้งตัวและพริ้วไหวจะ ทำ�ให้คุณเป็นสาวแสนหวานที่น่าทะนุถนอม เพื่อความประทับใจ ในตัวคุณของชายหนุ่ม

อย่าลืมหาสร้อยข้อมือและ

Top Tip กำ�ไลข้อมือประดับเพิ่มความ หวานให้กับชุดของคุณ

PAGE 9.....HERE WE CHIC PLUS


Fashion In Trend สร้อยคอ ระย้าแฟชั่นทำ� ให้คุณดูหรูหรา ขึ้นอีกระดับ

HWC+ วันนี้พาสาวๆมาแต่ง ตัวตามรอยของไอดอลคนดังที่มี อิทธิพลต่อโลกแฟชั่น อย่างสาว เจโล เรานำ�มามิกแอนด์แมทซ์ ให้ เ ข้ า กั บ สาวๆบ้ า นเราโดย การนำ � สร้ อ ยคอระย้ า มาใส่ กั น เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ กั บ คุ ณ สาวๆเดียวเราลองไปดูกันเลย

กระเป๋าสี ขาวไอเทมที่ ขาดไม่ ไ ด้ ข อง ชุดนี้

ชุดกางเกง ขายาวสี ข าว ต้ อ น รั บ ฤ ดู หนาว

550.-

1,350.-

กำ�ไรแฟชั่น ฝังเพชรเพิ่ ม ความระยับให้ กับชุด

350.-

1,850.-

รองเท้าสี บร์ อ นเงิ น เพิ่ ม ความเร้าใจให้ แก่ผู้พบเห็น

1,550.PAGE 10.....HERE WE CHIC PLUS


Fashion In Trend Man

หน้าหนาวบ้านเรานี้ถือเป็น ฤดูที่ผู้ชายจะได้แต่งตัวแฟชั่นได้ สุดๆ และวันนี้เราจึงเอาวิธีแต่ง มิ ค แอนด์ แ มทซ์ ม าฝากหนุ่ ม ๆ วันนี้เราจึงเสนอแนวการแต่ตัว สไตล์วินเทจเซทนี้เรียกได้ว่าจัด เต็มลองดูเอาเป็นแนวทาง แล้ว ลองแต่งกันดูนะค่ะหนุ่มๆ

PAGE 11.....HERE WE CHIC PLUS


Fashion Office HERE WE CHIC PLUS

แฟชั่นเสื้อเชิ๊ตชีฟองของสาวออฟฟิศ H.W.C.+ เล่มนี้ขอเอา ใจสาวๆที่เป็น เวิรกกิ้ง วูแมน กับ แฟชั่น เสื้อเชิ๊ต ที่สามารถใส่ไป ทำ�งานได้ นั่นก็คือเสื้อชีฟองพริ้วๆ ที่เหมาะกับอากาศร้อนๆอ้าวๆ ช่วงนี้เป็นอย่างมาก จุดเด่นคือ การออกแบบให้มีลูกเล่นที่ออกแนว หวานๆ คือการเพิ่มแถบผ้าที่จับเย็บซ้อนกันไปมา เป็นพุ่มกระดุมใต้ช่วง อกหรือ ยาวกว่านั้น ซึ่งลูกเล่นนี้ จะทำ�ให้สาวๆ ออฟฟิศดูเก๋ขึ้น ไม่ ดูเหมือนชุดทำ�งานเกินไป สาวๆก็ลองไปหา มิกซ์แอนด์แมตซ์ กันดู นะคะ

เสื้อเชิ๊ตชีฟองหรู สวย คลาสสิค จะ ใส่เป็นชุดทำ�งาน ชุุดแซกเดรส ก็ สวยสะกดทุก สายตา สวยไม่ซ้ำ� ใครเลยคะ


และเทรนสาวสมัยใหม่ ต้องแต่งตัวพร้อม ลุยงาน และทันสมัย ให้เหมาะกับสาวๆสุด ชิกนะคะ

ชุดเดรสทำ�งาน แขนยาว ผ้า ชีฟองสีขาวจับ จีบบางๆ ด้าน หน้าตัดต่อด้วย กระโปรงทรงสุง สีดำ� จับเดรส สวยเก่ เข็มขัด ผ้าซาตินแต่งโบว์

ชีฟองใส่ทำ�งาน สีชมพูอ่อน คอกลม ช่วง อกจับจีบ แขนสามส่วน จั๊มแขนและเอว ใส่กับ กางเกงตัวโปรดของคุณ ก็สวยไปอีกแบบนะคะ

เสื้อชีฟองคลุมด้านนอก ใส่คู่กับเดรสลาย สวยแบบ เก๋ๆ มีไสตล์ไม่ซ ้ ำ � ใครคะ


Beauty Inspiration

คิแบบSuper ้วสวยstar

Chompoo

สาวสวยสุดเซ็กซี่จาก วิก 3 ที่มีสไตล์การแต่งหน้า ที่ดูโดดเด่นจากขนตาและสีปาก ที่จัดเต็มกันมาเลยพวกเธอใช้ ไอเท็มอะไรติดตามได้ค้า

1.Ardell Lashes 120 DEMI BLACK ราคาประมาณ 300 บาท

2.Ardell Lashes 106BLACK ราคาประมาณ 300 บาท

3.Ardell WISPIES BLACK ราคาประมาณ 300 บาท

4.Ardell Lashes 124 DEMI BLACK ราคาประมาณ 300 บาท PAGE 14.....HERE WE CHIC PLUS

5.กาวติดขนตา DUO จาก MAC ราคาสอบถามที่ร้าน *ดูดี ๆ นะคะตัวนี้จะมี 2 สี หลอดสีฟ้ากาวจะเป็น สีขาว หลอดสีชมพูกาวเป็น สีดำ� tip : ในการเลือกขนตาปลอมคะ ถ้าต้องการให้ขนตาเป็นธรรมชาติควรจะเลือกขนตาที่ไม่มี ฐานสีดำ�จะทำ�ให้ติดออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค้า


ริมผีปาก สุดเซ็กซี่แบบ Ploy

และอีกหนึ่งไอเท็มที่เห็นได้ชัดเจนจาก พวกเธอ คือลิปสติก สีแดง และ ส้ม แสบๆ ทำ�ให้ดูเป็นสาวเปรี้ยว ที่มีความมั้นใจ และมัน ก็ดูเข้ากันกับพวกเธอมากๆ Chic มีสีอะไรมา แนะนำ�บ้างมาดูกันเลยค่ะ...

2.Nars Jungle Red semi matte bright red ราคา 800 บาท 1.M.A.C Matte Lipstick #Russian Red ราคา 800 บาท

tip : ในการทางลิปสติก ให้สีไม่เพี้ยน สาว ๆ บ้างคนเวลาทาลิปสติกแล้วอาจ เกิดข้อสงสัยว่าทำ�ไม ทาออกมา แล้วสี ของลิปสติกไม่ได้อย่างใจ เพราะสีปากของ คนเราแตกต่างกัน มีวิธีแก้ไขง่าย ๆ คะ เอารองพื้นหรือคอนซิวเลอร์ มาทาเป็น พื้นก่อนแล้วทาลิปสติกคู่ใจของเราลงไป รับรองคะสีได้สมใจอยากจริง ๆ ^^

2.Giorgio Armani Rouge d’Armani #400

4.Yves Saint Laurent Rouge Pur #120 ราคา 1200 บาท

PAGE 15.....HERE WE CHIC PLUS


Exclusive Talk

Rotring ลายกนก ราชขันธ์


‘‘

อย่าเรียกว่าแฟนคลับดี กว่า เราไม่ได้ดังขนาด นั้น เรียกว่ามีคนชื่น ชอบผลงาน คอย ติดตามผลงานจะดีกว่า

‘‘

ดนตรี เป็นสิ่งที่ยอมรับกันเป็นสากลว่า ไม่มีภาษาใดๆแบ่งกัน พอว่าด้วยถึงเรื่องของ ดนตรี วันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาตามงาน อีเว้นท์ ต่างๆ ร้านอาหาร หรือว่าสถานบันเทิง กับสาวหล่อคนนี้ เราไปทำ�ความรู้จักกับเขากันดีกว่า

HWC + : สวัสดีครับคุณร็อต แนะนำ�ตัวหน่อย ร็อต : สวัสดีค่ะ ชื่อ ร็อตติ้ง ลายกนก ราชขันธ์ ค่ะ HWC+ : ตอนนี้ทำ�อะไรอยู่บ้าง ? ร็อต : ตอนนี้ก็ร้องเพลง กับเล่นดนตรีตอนกลางคืน อยู่ที่ร้าน สนามหญ้า โบราณบันเทิง แล้วก็บิ๊กชิลลี่ HWC+ : ทำ�ไมถึงเข้ามาทำ�อาชีพนี้ได้ ? ร็อต : ก็ตอนแรกรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อน เล่นดนตรี กัน ประกวดบ้าง แล้วก็เล่นเพื่อหารายได้ด้วย แต่ ก่อนยังอยู่ที่อุบลฯ แต่ตอนนี้มาอยู่โคราชเพราะว่า ย้ายมากับครอบครัว HWC+: ได้ข่าวว่าเพิ่งไปเวิร์กชอป ที่ มูซู โปรเจค มา เป็นยังไงบ้าง? ร็อต : ก็ตื่นเต้น ดีใจที่คลิปวีดีโอถูกคัดเลือก และได้ เข้าไปเวิร์กชอปในครั้งนี้ เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ แล้วก็ แต่งเพลง ซึ่งส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วด้วย HWC+ : บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้าง ร็อต : บรรยากาศเป็นกันเองมาก ไม่ได้เป็นพิธีอย่าง เป็นทางการมากเท่าไรเลย แล้วก็ได้พี่ นอ จากเครส เซ็นโด้ เข้ามาร่วมสอนด้วย มีทั้งหมด 25 วงที่ได้รับคัด เลือกเข้าไปในการเวิร์กชอปครั้งนี้ รู้สึกดีใจมากที่ตัว เองได้เป็น 1 ใน 25 HWC+ : คลิปที่อัพลงยูทูปไป ผลตอบรับเป็นยัง ไงบ้าง สาวๆกรี๊ดมั้ย ? ร็อต : ผลตอบรับดีมีคนชื่นชอบผลงานด้วย ก็รู้สึกดีค่ะ

HWC+ : แบบนี้ก็มีแฟนคลับหน่ะสิ ร็อต : อย่าเรียกว่าแฟนคลับดีกว่า เราไม่ได้ดังขนาด นั้น เรียกว่ามีคนชื่นชอบผลงาน คอยติดตามผลงาน จะดีกว่า HWC+ : ความฝังของเราจริงๆ เราอยากจะเป็น อะไร? ร็อต : ก็นี่แหล่ะค่ะ ได้ทำ�งานดนตรี แล้วก็มีคนชื่นชอบ แค่นี้เราก็โอเคแล้ว HWC+ : อยู่ในวงการมานานรึยัง ? ร็อต : ก็ถ้าเล่นเป็นอาชีพจริงๆ ก็ได้ประมาณ 2 ปีแล้ว แต่ถ้าเริ่มเล่นดนตรี ก็เริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ ป.5 เห็นที่ บ้านเล่น ก็เลยชอบ อยากเล่นบ้าง เล่นอย่างแรกเลยก็ กีตาร์โป่ง แล้วก็รู้สึกว่าชอบ เลยฝึกมาเรื่อยๆ HWC+ : คติประจำ�ใจคือ ? ร็อต : ทำ�ทุกวันให้เหมือนวันสุดท้าย แล้วมันจะดีที่สุด คือถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสแล้ว เราก็ต้องทำ�วันนี้ให้ มันดีที่สุด HWC+ : สุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงชาว HWC+ ที ครับ ร็อต : ก็น้องๆ เพื่อนๆ คนไหนที่กำ�ลังหัด เล่นดนตรี ก็ อยากให้พยายามซ้อมบ่อยๆค่ะ เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูปต่างๆ พยายามซ้อมเยอะๆ ถึงเราจะ มีพรสวรรค์แค่ไหน แต่ถ้าไม่มีพรแสวง มันก็ไปไม่ถึง ความฝันแน่นอนค่ะ

PAGE 17.....HERE WE CHIC PLUS


Enterment News ‘บ๊วย’ ขยะแขยงตัวเอง สำ�นึกผิดโร่ขอโทษ ‘ตุ๊ก’ บ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ คิดได้และ สำ�นึกผิดกับสิ่งที่เคยทำ�มา จนต้องไปโพสต์ในอิน สตาแกรมถูกไปโยงกับที่ไฮโซร้านทอง โม-นภัส นันท์ พสวงศ์ โพสต์ว่า ‘‘ดราม่าไปป่ะ’’ ว่าเป็น เรื่องเดียวกัน บ๊วยเลยเปิดใจถึงประเด็น บ๊วย เปิดเผยว่า ‘‘วันนี้ผมได้รู้ว่าผม เลวแค่ไหนรับไม่ได้ ผมโพสต์เพราะผมรู้สึกจริง ๆ ผมเองรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ทำ�ให้ ชีวิตครอบครัวต้องมาหย่าร้าง ตลอด 37 ปีใช้ชีวิต และตัดสินใจบนความรู้สึก ผมว่ามันไม่พอ ผม เลยแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเอง ผมขยะแขยง ตัวเอง ผมขอโทษทุกคนที่ผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับ ทุกคนเลย’’ คิดจะสร้างครอบครัวให้เป็นเหมือน เดิมไหม? มันเป็นเรื่องของอนาคต ตุ๊กทำ�หน้าที่ แม่ได้สมบูรณ์แบบ ผมก็ทำ�หน้าที่พ่อ ทำ�สิ่งดี สำ�หรับลูกผมก็ทำ� ในอินสตาแกรมผมมองว่าเป็น พื้นที่ส่วนตัว การที่ผมโพสต์ก็ไม่ได้ทำ�ให้ใครเดือด ร้อน ผมเคยไม่สบายใจที่ยืนต่อหน้าสื่อ ไม่ชอบ เป็นข่าวแต่ใน เมื่อเราโทษ คนอื่น โทษคนมาคอม เมนต์ ทั้งที่เราทำ�ทุก อย่างเอง หน้าที่เราคือ หันไปรับผิดชอบมัน สิ่งที่เคยกลัวก็หาย ไปเลย เป็น แค่ความคิดเรา

PAGE 18.....HERE WE CHIC PLUS

โฟร์ เลิก พิชญ์ อีกรอบซะแล้ว

เม้าท์สนั่น โฟร์ เลิก พิชญ์ ซีควิ้น อีก รอบซะแล้ว กลับมาหวานไม่ทันไร สำ�หรับคู่นักร้อง ฝั่งลาดพร้าว โฟร์ ศกลรัตน์ และ พิชญ์ ซีควิ้นซ์ จู่ๆ ก็มีข่าวเม้าท์ออกมาว่าทั้งสองคนนั้นได้เลิกรากัน อีกรอบแล้ว สาเหตุที่เลิกราบางคนก็บอกว่าพิชญ์ กลับไปทำ�ตัวเหมือนเดิม หรือต่างๆนานา แค่ไม่ว่า สาเหตุจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวทั้ง สองว่าจะออกมาพูดว่าอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไป

‘ชิน’ปัดตามเฝ้า ‘มิน’ ‘ชิน’ปัดตามเฝ้า ‘มิน’ เรื่องส่งคนไปเฝ้าที่ กองถ่ายละครไม่มีเลยครับ แต่แค่เป็นห่วงมากกว่า เพราะตนไม่ได้ทำ�อะไรแบบนั้นแน่นอนอีกอย่างไม่ อยากไปล่วงเกินอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามต่อรู้จัก ‘พอร์ช-ศรัณย์’ นั ก ร้ อ งหนุ ่ ม ตอบว่ า ตนไม่ ร ู ้ จ ั ก เป็ น การส่ ว นตั ว เพราะตนก็เริ่มเหนื่อยๆกับการปลืม้ เขาไม่คดิ แข่งขัน กับใครอยากชนะใจมินมากกว่า แสดงว่ายังไม่ถอดใจ “ยังไม่ถอดใจครับ ไว้ให้เขาโอเคกว่านี้ก่อนแล้วผมค่อยเดินหน้า” หนุ่ม ‘ชิน’ กล่าวทิ้งท้าย


‘‘แป้ง’’ เขิล เรียก ผู้กองต้อม ‘‘สามีขา’’ เป็ น เจ้ า สาวป้ า ยแดงเต็ ม ตั ว ไปแล้ ว สำ � หรั บ สาว แป้ง-อรจิรา กุลดิลก หลังจากเข้าพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำ�สังข์ กับ ผูก้ องต้อม-ร.ต.อ.ทรงพันธ์ กุลดิลก เมือ่ วันเสาร์ทผ่ี า่ นมา แป้ง เผยว่า “ก็รู้สึกแปลก ๆ แต่ก็ไม่ได้ประหลาด มาก แต่ก็ยังรู้สึกว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ว่ามีความรู้สึกเขินๆ นิดๆ คือก่อนหน้านี้เวลาตื่นขึ้นมาเราอยู่คนเดียวนะมันกลาย เป็นว่าเรายังไม่คุ้นกับคำ�ว่าสามีตื่นเช้ามาก็สามีขา(หัวเราะ) เราเรียกให้ชินไม่อย่างนั้นมันจะเขินค่ะ” จดเรียบร้อยแล้ว แป้ง เปลี่ ย นนามสกุ ล แต่ ยั ง ไม่ ไ ปทำ � เรื่ อ งเปลี่ ย น“แป้ ง ขอเขาใช้ คำ�นำ�หน้าว่านางสาว เขาก็บอกว่าในเมื่อใช้นางสาวแล้วก็ ช่วยเปลี่ยนนามสกุลหน่อยแล้วกัน(หัวเราะ) ตอนนี้ก็เลยใช้ นางสาวก่อนเอาไว้มีลูกแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นนาง” วันนีใ้ ส่แหวน 5 กะรัตมาหรือเปล่า ? “ไม่ได้ใส่ค่ะเดี๋ยวนิ้วด้วน(หัวเราะ)ใส่ไว้ ไปงานแต่ปกติไม่ได้ใส่ แป้งใส่เฉพาะสามวันแรกที่เขาถือไม่ ให้ถอดเท่านั้นเอง” ส่วนเรื่องฮันนีมูนรอไว้ปีหน้าให้มันโล่งๆ ว่างๆก่อนดีกว่า

‘‘ธัญญ่า’’ ไม่ได้ตั้งใจเหน็บ ใครเป็น ‘‘ดอกชมพู’’

มีประโยคหนึ่งในบทละครเรื่อง ‘แรงเงา’ ที่ ไอดอลเมียหลวง ‘‘นพนภา’’ รับบทโดย ‘‘ธัญญ่า ธัญเรศ เองตระกูล’’ ด่าเมียน้อยที่มายุ่งกับสามี(ใน ละคร)ว่าเป็น ‘‘ดอกชมพู’’ ทำ�เอากลายเป็นประเด็น ให้ สั ม ภาษณ์ ยั น ว่ า ประโยคดั ง กล่ า วนั้ น มี อ ยู่ แ ล้ ว ในบท ตนไม่ได้เสริมเติมแต่งแต่อย่างใด มันมา ตามสคริปต์จริงๆ ค่ะ สคริปต์มายังไงก็แสดงตาม นั้น ไม่ได้แต่งเติมเสริมมุขอะไร จะเป็นเรื่องอารมณ์ มากกว่าที่เรา อ่านแล้วรู้สึกว่านพนภาน่าสงสารจัง เขาเป็นคนตลกน่ะ เลยเอามาตีโจทย์วา่ จะเล่นยังไง

นาตาลี รับถ่ายแบบหวือ กว่าของจริง-ชี้แต่ง ภาพเยอะเกิน

“โป๊มากเห็นเองยังตกใจ (หัวเราะ) แต่ไม่เป็นไร จริงๆ ตอนถ่ายไม่ได้โป๊ ขนาดนี้ พอหนังสือออกมา แล้วดูโป๊กต็ อ้ งยอมรับไป ยอมรับว่ามีการรีทชั ๆ แน่นอน เพราะตอนทีถ่ า่ ยก็ได้ดรู ปู ใน คอมพิวเตอร์ เห็นก่อนทีห่ นังสือ จะออกมาว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะ แล้วบางอย่างมันดูเยอะเกิน แต่ไม่ ได้เป็นไร ไม่ได้รสู้ กึ โกธรหรือรูส้ กึ ไม่ดี แค่ตกใจมากกว่าแล้วก็ ยังไม่ได้คยุ กับทางหนังสือ มัวแต่ยงุ่ ๆ อยูเ่ ลยยังไม่ได้โทร.”

PAGE 19.....HERE WE CHIC PLUS


Enterment News

เจโลแอบกินเด็ก

เจนนิเฟอร์ โลเปซ แอบกินเด็กหลังจากเลิกรากับแฟนเก่า อย่าง มาร์ก แอนโธนี่ นักร้องละติน วัย 42 ปี ที่ครบกันมานานกว่า 10 ปี หลังจากนั้น เจโล ก็ได้มีแฟนหนุ่มนามว่า แคสเปอร์ สมาร์ท มาดามใจ ทันที่ แต่ก็มีกระแสเม้าท์กันมาว่าแฟนหนุ่มของเธอหวังที่จะเป็นปิงดูดเงิน จากเธอ แต่งานนี้สาว เจโล บอกว่าไม่แคร์จ้า

กิ๊กใหม่สวิฟท์ สุดแซบ

แฟนใหม่ เทยเลอร์ สวิฟท์ เขาบอกว่าใหญ่มากตั้งแต่รู้ว่าแฟนหนุ่ม คนใหม่ของสาว เทย์เลอร์ สวิฟท์ เป็นหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยอย่าง คอเนอ ร์ เค็นเนดี้ แล้ว รู้สึกเลยว่าหนุ่มคนนี้ ไม่ธรรมดา อายุเพิ่งสิบแปด แต่ โอ้โห้ กล้ามแขน หน้าท้อง ไม่ธรรมดาจริงๆ เลยค๊า แบบนี้แหละที่บรรดาเก้งกวาง ทั้งหลายต้องการ ใส่แค่บอกเซอร์ลง ไปลุยน้ำ�จูงแฟนสาว เทยเลอร์ ในชุด บิกินี เห็นชัดเลยว่าขนาด ของ เค็นเน ดี้ นั้นใหญ่บะละเฮิ่มบะละกั๊ก อยู่นะ

เอ็มม่า วัตสัน ดี๊ด๊าแฟนหนุ่ม คนนี้ตัวจริงหรือควงแก้เหงาเห็นมีผู้ชาย หลายคนอ้างตัวว่าเป็นแฟนของสาว เอ็มม่า วัตสัน แต่คนที่นางควงและ คบด้วยตอนนี้ เห็นจะมีแต่ หนุ่ม วิล อดัมโมวิคซ์ พวกเขาเดินควงกันเปิด ตัวต่อสาธารณะ จะว่าไปแล้ว ผู้ชายคนนี้ของนางก็หน้าตาดีและยัง หุ่นดี อยู่ ไม่น้อย แต่เรื่องรสนิยมเรื่องการแต่งตัวออกจะบ้าน ๆ ไปหน่อย คิดจะควงนัก แสดงสาวระดับแถวหน้าของฮอลลีวูด ต้องสมน้ำ�สมเนื้อกันหน่อย มิเช่นนั้น อาจโดน เอ็มม่า เขี่ยทิ้งได้นะจ้า PAGE 20.....HERE WE CHIC PLUS

จัสติน บีเบอร์ กับ เซเลน่า โกเมซ ทุ่มทุนเตรียมสร้างรังรักด้วยกัน จัสติน บี เบอร์ กับ เซเลน่า โกเมซ เป็นอีกคู่รัก ที่ อายุยังน้อย สำ�หรับนักร้องหนุ่ม จัสติน บี เบอร์ กับ นักแสดงสาว เซเลน่า โกเมซ ที่ล่าสุดทั้งสองเตรียมสร้างบ้านอยู่ด้วยกัน พวกเขา กำ�ลังสร้างบ้านที่จะใช้เป็นรังรัก ทุ่ม เงินซื้อผืนดินหนึ่ง เขตทาร์ซาน่า ในนครลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

คนนี้ตัวจริงหรือ ควงแก้เหงา


สาว ๆ วง T-ara โดนแฟนเพลง “ยี้ใส่”

Asian Scene

สาว ๆ เพิ่งจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่เกาะเจจูในงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นงานแรกที่พวก สาวๆวง T-ara ออกงานหลังจากที่เกิดเรื่องเสีย ๆ ใน วงของตัวเอง ซึ่งในงานดังกล่าวมีเกิร์ลกรุ๊ปและศิลปิน อาทิ BoA, SHINee, 2AM, Wooyoung, ZE:A, EXOK, Nine Muses, และ A Pink ไปร่วมงานเพียบแต่พอ ถึงคิวของสาวๆวง T-ara ขึ้นแสดงปรากฏว่า ทุกคน พากันเงียบและไม่มีใครชูป้ายส่งเสียงกรี๊ดหรือเชียร์ พวกเธอเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประท้วง อย่างสันติ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงนี้ ซึ่งแม้ว่าจะมีการ ขอโทษกันด้วยการเขียนจดหมายแล้ว แต่ดูเรื่องแบบนี้ มันคงไม่จบง่าย ๆ อย่างแน่นอน คะ

Girls Generation

ปล่อย MV เพลง Oh ! ในเวอร์ชั่นญี่ปุ่น เก้าสาว Girls Generation เผยมิวสิควีดีโอเพลง Oh ! ใน เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น ออกมาให้ชมกันแล้ว ซึ่งพวกเธอมาใน ชุดกีฬาสุดน่ารัก ที่ก่อนหน้านี้ Girls Generation ได้ปล่อย มิวสิควีดีโอเพลง Oh! ในเวอร์ชั่นเกาหลี ออกมาให้ชมกันไป บ้างแล้ว โดยเพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มิวสิควีดีโอ เพลง Oh! ได้เปิดตัวไปแล้วในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาไม่จบ ง่าย ๆ อย่างแน่นอน คะ

PSY และ วง Super Junior ถูกเสนอชื่อเข้าชิง 2012 MTV Europe ทั้ง PSY เจ้าของเพลง gangnam style และ วง Super Junior ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลงาน 2012 MTV Europe Music Awards แลดูเหมือนว่าทุกวันนี้ผลงานเพลงของทางเอเชียจะได้รับความสนใจมากยิ่ง ขึ้นเรื่อยๆ เพลง Gangnam Style ของ PSY ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจนเขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในหัวข้อ Best Video โดยเขาจะต้องแข่งกับ Katy Perry, Lady Gaga, M.I.A และ Rihanna ซึ่งนี่เป็นความสำ�เร็จอย่างมาก โดยเพลง Gangnam Style เป็นเพียงเพลง เดียวที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล PAGE 21.....HERE WE CHIC PLUS


GANGSTER

ถ้าลองเอ่ยคำ�ว่า “Otaku (โอ-ตา-กุ)” หลายๆท่านคงจะนึกถึงว่า เป็นร้านอาหาร ญี่ปุ่นเปิดใหม่ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ Otaku เป็นชื่อของกลุ่มคนที่รักในเรื่องของรถ เรา มาดูกันดีกว่าครับว่า Otaku จริงๆแล้วนั้น หมายความว่าอะไรกัน เราไปคุยกับตัวแทนกลุ่ม กันครับ กับ คุณชาย HWC+ : Otaku นี่มันแปลว่าอะไรครับ เหมือนกันกับ บารากุ รึเปล่า (น่าลองเนาะ) ชาย : ไม่ใช่ครับ จริงๆแล้วคำ�ว่า Otaku ผมไปรู้จาก อาจารย์คนหนึ่ง แกบอกว่า มาจากภาษาญี่ปุ่นนี่แหล่ะครับ แปลว่า ความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษ อย่างเช่น พวกเราก็ชอบรถ อะไรทำ�นองนี้ครับ HWC+ : สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมดเท่าไร ? ชาย : ก็มีประมาณ 14 คน แต่วันนี้มาไม่ครบ ติดธุระบ้าง พาครอบครัวไปเที่ยวบ้าง HWC+ : ใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกลุ่ม แบบว่า เป็น ชื่อ Otaku เลยหรือว่า เป็นชื่ออื่นมาก่อน ? ชาย : ก็เป็นชื่อนี้ขึ้นมาเลยครับ คือแต่ก่อนแต่งรถกับรุ่นพี่ แล้วก็เลยแบบว่า หาชื่อกลุ่มกันดีกว่า พอได้ยินชื่อ Otaku แล้วก็รู้ความหมายมัน ก็โอเคเลย ชื่อนี้แหล่ะ


‘‘

Otaku มาจาก ภาษาญี่ปุ่นนี่แหล่ะ ครับ แปลว่า ความ สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มากเป็นพิเศษ

HWC+ : แล้ว Otaku เนี่ย เป็นกลุ่มรถแบบไหน หรอ แต่งสวย หรือว่าแข่งด้วย ? ชาย : ก็มีทั้ง 2 แบบครับ ทั้งแต่งสวย แล้วก็มีแข่ง ด้วย HWC+ : เวลาไปแข่งเนี่ย แข่งกันที่ไหนบ้าง ? ชาย : ก็ไปแข่งที่สนามจอหอ คลอง 5 ประมาณนี้ แหล่ะครับ HWC+ : ละเวลาแต่งรถนี่ไปแต่งที่ไหนกัน ชาย : ก็ส่วนใหญ่จะสั่งอะไหล่มาเองจากกรุงเทพฯ บ้าง หาจากโคราชบ้าง แล้วก็เอาไปแต่งกับร้านที่รู้จัก กัน HWC + : ฝากอะไรถึงชาว HWC+ นิดนึง ชาย : ก็จริงๆแล้วคนแต่งรถมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ ความชอบของแต่ละคน บางคนก็ชอบแบบสวย บาง คนก็ชอบแบบแข่ง ก็อย่าไปอคติอะไรกับเขาเลย แล้ว ก็ฝากเรื่องการขับขี่รถครับ ใจเย็นๆกันนิดนึง อย่า รีบกันมากจนไปปาดหน้าคนอื่นเค้า มีอะไรก็ค่อยๆคุย กัน แต่ถ้าชนก็ต้องคุยกับประกันเลยครับ

‘‘


Korat

CHIC Street Fashion และแล้ ว ก็ เ วี ย นมาอี ก เดื อ นที ่ เราเจอกั น HWC+ เล่มนีก้ จ็ ะพาตระเวนไปทัว่ โคราช เพื่ อ หาคนที่ มี แนวทางในการ แต่งตัวเป็นของตัวเอง เล่มนี้ จะมีใครกันบ้างตามไปดูกัน

ดาด้า อาชีพ : !!!!! อายุ : ???? hot item : กางเกง ราคา : 390 เซฟวัน เหมียว พนักงานการตลาด อายุ 21 ปี hot item : กระเป๋าหนัง ราคา : แม่ซื้อให้


กิ๊บ อาชีพ : นักดนตรี อายุ : 28 hot item : หมวก ราคา : จำ�ไม่ได้

โอ๋ อาชีพ : ?? อายุ : 28 hot item : นาฬิกา ราคา : 2,800

จ๊ะจ๋า อาชีพ : ??? อายุ : 2? hot item : กระเป๋า ราคา : 100 เซฟวัน

เฟิร์น อาชีพ : นักเรียน อายุ : 18 hot item : เสื้อคลุม ราคา : 450 เซฟวัน


Cherry Wararuk Buaban


ขอขอบคุณร้าน โซไซตี้ ซอย 30 กันยา


ขอขอบคุณร้าน โซไซตี้ ซอย 30 กันยา


ขอขอบคุณร้าน โซไซตี้ ซอย 30 กันยา


ขอขอบคุณร้าน โซไซตี้ซอย 30 กันยา


ขอขอบคุณร้าน โซไซตี้ซอย 30 กันยา


Model : Wararuk Buaban (Nidingger) Photographer : Rawat Wuthisin Costume : Fiona Ford Location : Muangthong Thani Resort Korat


หลังจากที่เราได้ถ่ายทำ� Fashion Set กันเสร็จแล้ว เราก็มาทำ�ความรู้จักน้องเชอร์รี่ นางแบบของเราในวันนี้ให้มาก ขึ้นกันดีกว่า HWC+ : แนะนำ�ตัวหน่อยจ้า... Cherry : สวัสดีค่ะ ชื่อ เชอร์รี่ค๊า ตอนนี้กำ�ลังเรียนอยู่ ที่ ราชภัฎโคราชนี่แหล่ะค่ะ ก็เรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาค วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2 แล้วค่ะ HWC+ : คิดว่าตัวเอง sexy ตรงไหน Cherry : จริงๆอันนี้ไม่รู้นะ ฟังจากเค้าบอกมาว่า ตา เชอร์รี่ นี่แหล่ะที่ดูเซ็กซี่ แบบว่า นัยน์ตาดูซึ้ง เศร้า แต่ถ้าไม่ยิ้มเนี่ย จะดูดุมาก ก็รวมๆทั้งหมดเลยเนี่ย หนูคิดว่ามันเลยดูเซ็กซี่ น่าทะนุถนอม HWC+ : (แอบ งง) แฟชั่นแบบไหนที่คิดว่าใส่ได้ตลอด ทุก ยุค ทุกสมัย Cherry : สำ�หรับตัวเชอร์รี่เอง คิดว่าน่าจะเป็นกางเกงยีนส์ เสื้อยืด แบบที่ใส่อยู่ทุกวันนี่แหล่ะ HWC+ : (ถามแซว) ชุดนอน...? Cherry : บ้า.... ต้องไม่ใส่อะไรเลยสิ.. HWC+ : (โดนไป 1 ดอก -_-“) มุมมองของเชอรี่กับแฟชั่นใน โคราชบ้านเรา Cherry : คนโคราชแต่ตัวเก่งในระดับหนึ่งเลยนะ แต่กลางวัน จะไม่ค่อยเห็นหรอก จะเป็นกลางคืนมากกว่า HWC+ : ดูแลรูปร่างยังไง? Cherry : ก็อยู่ที่การกิน จะไม่เน้นแป้ง แล้วก็หนักไปทางผล ไม้ ออกกำ�ลังกายด้วย อย่างตอนเย็น เชอร์รี่ก็ไปว่ายน้ำ� วิ่ง บุ่ง อะไรแบบนี้ HWC+ : รู้สึกยังไงกับการถ่ายแฟชั่นเซทนี้ Cherry : สนุกดีค่ะ พี่ๆน่ารักทุกคนเลย ชุดก็สวย สถานที่ก็ สวยด้วย วันนี้ก็มาที่ เมืองทองธานีรีสอร์ท อยู่ไม่ไกลจากตัว เมืองสักเท่าไรเอง น่ามาๆ HWC+ : ฝากอะไรถึงเพื่อนๆชาว HWC+ นิดนึง.. Cherry : ฝากถึงเพื่อนๆ ติดตาม HWC+ นะคะ มีทั้งสาระ แล้วก็บันเทิง

My name’s

Cherry


เบื่องหลังตา กล้องดีนะไม่มี เกลื้อน5555+

โรคจิตมาแอบ ถ่ายชัดๆ 555555+

ง่วงแล้วอะพี่ นอนเลยได้ป่าว ZzZzzzZ

หาเศษตังป่าวพี่ ของนู๋ตกพันนึง หาให้ด้วยหละ

เบื่องหลังการถ่ายแบบหนังสือ Here we chic plus เล่มนี้กว่าจะออกมาเป็นเซ็ทแฟชั่นนี้ได้ ทางกองบรรณาธิการเลือกรูปกว่า 200 ใบแต่ บอกตามตรงเลือกไม่ถูกจริงๆ เล่มนี้จึงได้มีการ ยำ�รูปลงมามากมายผิดปกติ และการถ่ายแบบใน วันนั้นต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคน ตั้งแต่ตา กล้อง(น้าเร) คอสตูมสองสาว และสถานที่ถ่ายทำ� สวยๆ เมืองทองธานีรีสอร์ท และคุณแบงค์ผู้ เป็นธุระในการดำ�เนินงานให้ทุกเรื่องหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าแฟชันเซ็ทนี้จะถูกใจทุกคนว่าแล้วไปดูเบื่อง หลังกันเลยคร้าบ

เชอรี่ปะทะ ฟอร์ดซี่ เห้อ!!!!!!!!


ชิกไปมัย ถนนคนเดินสเน่ห์ยามคำ�คืนของ

‘‘เชียงใหม่’’

ฉบับที่แล้ว..ผมแนะนำ� วัดพระธาตุดอยสุเทพ. ให้เพื่อน ๆ ได้ไปไหว้ พระกันแล้ว.. สถานที่เที่ยวอีกแห่งอันเป็นที่รู้จักกันดี ของ จ.เชียงใหม่ และไม่ น่าพลาด ด้วยประการทั้งปวง..ก็คือ ถนนคนเดิน ครับ.. อันว่า ถนนคนเดินนี้ ที่เชียงใหม่นั้นจัดขึ้น แทบทุกวันในรอบสัปดาห์.. ทั้งกลางวัน กลางคืน.. ต่าง สถานที่ ต่างเวลากันไป..อย่างเช่น กาดซุ่มมืด. หน้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว มีขึ้นในวัน พฤหัส ถึงวันเสาร์ (ผมชอบไปฝาก ท้อง มื้อเย็น ที่นี่ บ่อยที่สุด ข้าวไข่เจียวและขนมจีน อร่อยมาก ไก่ทอด หมูทอด และสารพัดเมนู เดินไป ชิมไป ช้อปไป อ้วนพอดี ) บางที่ก็ จัดแต่วันเสาร์ เช่นที่ถนน หลัง โรงเรียน ปริ๊นซ์ เป็นแนว ตลาดเปิดท้ายขายของ ตอนกลางวัน (ของหายาก แปลก ๆ เยอะมากครับ ไม่รู้ไปเอามาจากไหน) ส่วน วันเสาร์ เวลากลางคืน ถนนคนเดิน ที่ถนนวัวลาย แถวหน้าประตูเชียงใหม่ ก็คึกคักมาก เย็น ๆ วันพฤหัส ที่กาดรวมโชค ก็น่าเดินมากๆ (แม่ค้า สวย เหลือเชื่อ ด้วยเอ้า ถ้าไม่เชื่อไปเดินหา แผงทาโกะยากิ ดู) PAGE 36.....HERE WE CHIC PLUS


‘‘

ผมชอบไปฝาก ท้อง มื้อเย็น ที่ นี่ บ่อยที่สุด ข้าว ไข่เจียวและขนมจีน อร่อยมาก PAGE 37.....HERE WE CHIC PLUS

‘‘


‘‘

ยังสงสัยอยู่ ว่าเค้าใส่ อะไรหรือเปล่า ทำ�ไมต้อง ไป ทานทุกเดือนเลย เดือนนี้ก็ไป) และ มนุษย์ เสพย์ติดสารเสพย์ติด

‘‘

PAGE 38.....HERE WE CHIC PLUS

แต่ที่ แนะนำ�ให้ไปเดินดู และเดินเที่ยว เดิน ชิมเดินช้อป คือถนนคนเดิน ดั้งเดิมของ จ.เชียงใหม่ ก็คือ ถนนคนเดิน คืน.วันอาทิตย์ ที่ประตูท่าแพครับ. ผมชอบเลี้ยวเข้าไปจอดรถในวัดเจดีย์ หลวง..(ค่าบริการจอดรถ 20 บาท) แล้วค่อย เดินจากวัดเจดีย์หลวง..ไปเรื่อยๆ ..(ส่วนมากจะไป จอด แถว ๆ วัดสำ�เภา) ของกินเยอะแยะ ของกิน แนะนำ� ในวัดสำ�เภาก็คือ ไก่อบน้ำ�ผึ้ง ครับ.. แล้วก็ ผัดหมี่ (แผงอยู่ข้าง ๆ กัน) ผมแวะไปทานทุกเดือน (ยังสงสัยอยู่ ว่าเค้าใส่อะไรหรือเปล่า ทำ�ไมต้อง ไป ทานทุกเดือนเลย เดือนนี้ก็ไป) และ มนุษย์เสพย์ ติดสารเสพย์ติด อย่างผม..พลาดไม่ได้..คือไปเก็บ เมล็ดกาแฟ คั่วแล้วจาก แผงขายกาแฟ ยี่ห้อ กาแฟ ดอยสะเก็ด กลับมา โคราช เพื่อใช้ชงประทังชีวิต.. (บด ก่อนชง จะให้รสชาติ ดีกว่าบดจากร้าน แล้ว มาเก็บไว้)..บริการนวดเท้านวดตัว..ตลอดเส้นทาง เสื้อผ้า ของที่ระลึก มากมาย.. การแสดง มากมี.. เวทีการแสดง มีแทบทุกมุม.. สนุก ๆ และดูเพลิน มาก... ยิ่งบริเวณ หน้า อนุเสาวรีย์ สามกษัตริย์ แล้ว มีทั้ง เด็กวัยรุ่นได้ไปวาดลวดลาย มีทั้ง ศิลปิน หลากหน้าหลายตา มาโชว์ผลงาน.. อีกทั้ง ด้าน ในมี หอศิลป์ ให้ชมงานศิลป์ (ใครแวะไปเดือนนี้ มี นิทรรศการของชมรมถ่ายภาพ ลานนาโฟโต้คลับ ให้ดูตลอดเดือนด้วยครับ)


‘‘

ศิลปินหลากหน้า หลายตามาโชว์ผลงาน อีกทั้ง ด้านในมี หอ ศิลป์ ให้ชมงานศิลป์

‘‘

ถนนคนเดินวันอาทิตย์นี่ เริ่มเปิด ราว ๆ เย็น ๆ ห้า หกโมงเย็น ไปจนเริ่มเก็บของ กันราวๆ สามถึงสี่ ทุ่มครับ. เดิน กว่าจะทั่ว ก็น่าจะ เป็นหลายชั่วโมง ครับ(เผลอ ๆเดินไม่ทั่วหรอกครับ หมดแรงก่อน).. รับรองต้องติดใจจน กลับไปอีกแน่ ๆ ถ้ามีโอกาส..ลองมาสัมผัส ถนนคนเดีน เชียงใหม่ กันดูบ้างนะครับ

PAGE 39.....HERE WE CHIC PLUS


SEX ช่วงไหน เร้าใจสุด Club Love

15.00 น.

เซ็กส์ช่วงเวลาบ่ายๆ

โรแมนติกไม่แพ้ช่วงเช้า หรอกนะจะบอกให้ เพราะร่างกายมี การหลั่ง ฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟีน (Endorphine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุข ออกมามากเป็นพิเศษ ตอนนี้แหละ ที่ร่างกายของคุณต้องการกิจกรรม ล่ะ ดังนั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งที่คุณ จะทำ�กิจกรรมด้วยการทดลองเซ็ก ส์ใหม่ๆบ้าง เพื่อกระเตื้องชีวิตคู่ให้มี ชีวิตชีวามากขึ้น

17.00 น.

ก่อนอาหารเย็น

06.00 น.

08.00 น.

เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะ กับการทำ�เรื่องอย่างว่า สำ�หรับคนที่ มีอารมณ์หงุดหงิด แต่เหมาะกับผู้ที่ ต้องการปลุกเซ็กส์ให้กระปรี้กระเปร่า เพราะร่างกายของเราได้ทำ�การผลิต เซ็ ก ส์ ฮ อร์ โ มนไว้ ใ ห้ ล ่ ว งหน้ า ถึ ง 2 ชั่วโมง หากคุณยังไม่ตื่นเต็มที่ก็ไม่ เป็นไร การมีเซ็กส์ขณะที่ครึ่งหลับครึ่ง ตื่นก็ไม่เลว ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ ต้องรีบร้อน การสะลึมสะลืออย่างนี้ ก็ให้ความสุนทรีย์ไปอีก แบบ “อรุณ สวัสดิ์ ตื่นหรือยังเอ่ย” มองเขาตื่น หรือยังนะ รู้มั้ยว่าช่วงนี้แหละเหมาะที่ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosteron) ของเขาผลิตมากขึ้นถึง20%เชียว นะ รู้อย่างนี้แล้วจะช้าอยู่ทำ�ไมล่ะค่ะ ข้อแนะนำ� อย่าปลุกเร้า เขาอย่างเร่งร้อน เพราะร่างกายเขาจะ ยังแข็งชาอยู่ ต้องอุ่นเครื่องช้าๆ ให้ ค่อยๆร้อนทีละนิด แล้วเครื่องยนต์จะ กระหึ่ม พร้อมจะลุยทะลุทะลวงไปกับ คุณได้เลย

เป็ น วั น ที ่ ค ุ ณ และเขาได้ นอนจนเต็มอิ่ม ชดเชยกับวันทำ�งาน ที่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ เวลาสายๆ อย่าง นี ้ แ หละที ่ ค ุ ณ และเขาสามารถเติ ม ความหวานบนเตียงนอนแทนอาหาร เช้ า ประเภทกาแฟหรื อข้ าวต้ ม ร้ อ น เพราะการมีเซ็กส์ในช่วงเวลานี้จะช่วย ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไหลเวียนดี ยิ่งกว่าดื่มกาแฟคาปุชิโนเสียอีก ข้อแนะนำ� ให้เวลากับ การเล้าโลมลูบไล้ นวดเค้น และลอง รสชาติ แ ปลกใหม่ ด ู บ ้ า ง เพราะไม่ บ่ อ ยนั ก ที ่ จ ะได้ ส รรหารสรั ก แปลก ใหม่มาเติมเต็มให้ชีวิตรักซู่ซ่าเหมือน เซ็กส์ในช่วงแรกรัก

เซ็กส์ตอนเช้าๆ

PAGE 40.....HERE WE CHIC PLUS

เซ็กส์ในวันหยุดสุดสัปดาห์

จากการค้นคว้าวิจัย ได้ ผลว่า เวลานี้ร่างกายของผู้ชายมีการ ผลิตสเปิร์มออกมามากที่สุด จึงเป็น ช่วงที่ผู้ชายมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ ว่าได้ (ว้าววว) ฉะนั้นหากคุณอยาก มีลูก ให้สะกิดเขาในเวลานี้แหละ อย่ารอช้า (หนึ่ง สอง ซั่มมม)

21.00 น.

ช่วงก่อนนอน

เวลานี ้ ร ่ า งกายจะผลิ ต ฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่ง เป็นฮอร์โมน แห่งความสุข จึงเหมาะกับอารมณ์ สุนทรีย์ทางเพศเป็นอย่างยิ่ง คุณควร เริ่มด้วยบรรยากาศโรแมนติกกับกลิ่น หอมๆ ฟังดนตรีไพเราะ และลูบไล้ยั่ว ยุอารมณ์เพศให้พุ่งทะยาน เป็นช่วงที่ ดีที่สุดในการที่จะทำ�รักให้สุขสดชื่น ข้อแนะนำ� ให้คุณงัดชุด 13.00 น. นอนสวยเซ็กซี่มาสวมใส่และดื่มไวน์ เซ็กส์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เล็ก คุณเพิ่งทานอาหารกลาง น้อยก่อนเพื่อเร้าอารมณ์ซึ่งกันและกัน วันไปไม่นาน ช่วงนี้ร่างกายของคุณ กรึ่มๆนิดหน่อย รับรองว่า เราจะเป็น จึงไม่เหมาะที่จะมีเซ็กส์ แค่กอดกัน เป้าหมายที่เค้าพุ่งชนในคืนนี้อย่าง พอแล้วหละค่ะ แน่นอนค่ะ


แก้ได้ไม่ต้อง แยกห้องนอน

1.มีเซ็กซ์ก่อนนอนลดอาการกรน

“ผัวกรน เมียดิ้น”

การได้นอนหลับในอ้อมกอดของคนรัก ถือ เป็นความสุขที่สำ�คัญอีกอย่างชีวิตคู่ แต่ทว่า คุณสามีบางคนกรนครอกๆ เหมือนมีรถไถมา แล่นอยู่ข้างๆ ส่วนคุณภรรยาก็สวมบทบาท จา พนม เตะสามีลงไปอยู่ข้างเตียงซะแล้ว สุดท้ายกลายเป็นปัญหา ดีไม่ดีพาลทำ�ให้ ชีวิตรักจืดจางลงซะงั้น เรามีวิธีเด็ดเคล็ดที่ไม่ อยากเก็บเป็นความลับมาบอกกันค่ะ

จากผลการวิจัยพบว่า การมีเซ็กส์กับสามีก่อนนอนนั้น จะทำ�ให้ผู้หญิงเรากรนน้อยลง ขณะที่ในผู้ชาย อาการนอนกรนของเขาก็จะดีขึ้น เมื่อได้นอนข้างๆ ภรรยา เรียกได้ว่า การมีเซ็กซ์แล้วนอนหลับไปด้วยกันจะทำ�ให้ อาการนอนกรนของคุณทั้งคู่ดีขึ้นแน่นอน

2.เวลาในห้องนอนคือ เวลาทองแห่งความเข้าใจ

การกอดกันอย่างแนบแน่น แล้วนิ่งไว้ซักพัก คือ สิ่งดีเยี่ยม ที่จะทำ�ให้ชีวิตคู่มั่นคงขึ้น นี่คือสิ่งที่สามีภรรยาทุกคู่รู้ แต่ไม่ค่อยจะทำ� อาจเพราะเขินอาย ดังนั้นเมื่อคุณได้นอนด้วยกันจึง เป็นเสมือนเวลาทองอันมีค่าที่คุณจะได้อยู่กันสองต่อสอง ไม่ต้องแคร์สายตาใคร จึงควรใช้ช่วง เวลานี้ให้คุ้ม ที่สำ�คัญการได้กลับมาถึงห้องนอนแล้วพบว่ามีใครสักคนอยู่ข้างๆ ให้พูดคุย หยอก ล้อ หนุนตักให้หายเหนื่อย มันย่อมสุขใจ และโรแมนติก แต่สิ่งที่ต้องจำ�ใส่ใจก็คือ การจะทำ�ให้ การนอนร่วมกันของคุณและคู่รักเป็นไปอย่างราบรื่น คือต้องท่องไว้เสมอว่า เวลาอยู่ในห้องนอน แสนสุขนี้ ควรจะคุยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของคุณสองคนเท่านั้น ไม่ควรจะพูดเรื่องงานเงิน ค่าใช้ จ่าย หมา แมว ละครหลังข่าว หรือซุบซิบคนข้างบ้านเวลานี้เด็ดขาด เพราะนอกจากจะทำ�ให้ บรรยากาศโรแมนติกหายเกลี้ยงแล้ว ยังอาจกลายเป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่เข้าหู พาลให้ทะเลาะกัน ก่อนนอนไปซะงั้น

3.ห้องนอนคือ สถานที่ส่วนตัวที่มีค่าที่สุด

เพราะห้องนอนเป็นสถานที่ซึ่งคุณจะได้ผ่อนคลาย เป็นตัวเองมากที่สุด ไม่ต้องแอ๊บ ไม่ต้องเก๊กอยากจะ เล่นกุ๊กกิ๊กกับคู่รักแค่ไหน ก็ไม่มีใครเห็น คุณจึงควรใช้สถานที่ส่วนตัวนี้ให้คุ้ม ด้วยการทำ�ให้ห้องนอนไม่ใช่แค่ห้องที่ มีไว้หลับเท่านั้น แต่ยังควรทำ�กิจกรรมรื่นรมณ์อื่นๆได้ด้วย เช่น การพูดคุยหยอกล้อ ปรับความเข้าใจกัน ไปจนถึงการ มีเซ็กส์ สำ�หรับครอบครัวที่มีลูกน้อย ในห้องนอนของลูกๆ ควรจัดให้มีกิจกรรมผูกสัมพันธ์ เช่น เล่านิทาน หรือ พูดคุยกับลูกก่อนนอน ก็จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับเด็ก และทำ�ให้ครอบครัวของคุณมีความสุขเพิ่มขึ้นมากเลยล่ะ

Condom Pillow หมอนถุงยาง ความทะลึ่งที่คุณหนุนได้

หมอนดีๆ ซักใบ ทำ�ให้คุณหลับสบาย แต่ปลอกหมอนดีไซน์แจ่มๆนอก จากจะทำ�ให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานแล้ว ยังเป็นที่ซ่อนอาวุธลับของเราได้อีกด้วย หมอนพร้อมปลอกหมอนรูปถุงยางสีสันสดใสที่เอามาให้ดูกันนี้ ไม่รู้ว่าดีต่อกระดูกสัน หลังหรือกระดูกต้นคอรึเปล่า แต่อาจจะทำ�ให้ชายหนุ่ม และคู่นอนปลอดภัยจาก โรคร้ายทางเพศ เพราะมันมีช่องสำ�หรับเก็บถุง (ของจริง) ซะด้วย ส่วนชิ้นยาวๆ นั่นเป็น ปลอกหมอนข้างครับ ใครอย่าเผลอเอามาใช้จริงซะล่ะ ... PAGE 41.....HERE WE CHIC PLUS


Chic Healthy

“กลูต้าไธโอน”

ความสวยที่ต้องเสี่ยงอันตราย

กระแสความนิ ย มเรื่อง “ความขาว” ยัง คงมีอ ิ ท ธิ พลทั ้ งหญิ งและชาย ด้ ว ยความ ต้ อ งการเลี ย นแบบอย่ า งดาราญี่ป ุ่น เกาหลี ที่ตอกย้ำ�ความสวยงามในแบบฉบั บ ขาวใสไร้ ท ี ่ ต ิ ท่ ามกลางกระแสความพยายามเปลี่ยนแปลงจากต้นทุนทางพั นธุ ก รรมของตนแบบฉุ ด ไม่ อ ยู ่ จาก ความเชื่อที่ว่า ขาวใส ดูดี มีชัย ไปกว่าครึ่ง น่าจะเป็นคำ�พูดที่ฟังดูแล้วเข้ากับ สถานการณ์ในขณะนี้มากที่สุด เพราะผู้หญิง หลายคนถึ ง ขนาดยอมลงทุ น ลบรอยปมด้ อ ย ของตน เพื่อสร้างความปรารถนาใหม่ด้วยการ เข้าคลินิกฉีดสาร กลูตาไธโอน (Glutathione) เพื่ อ เพิ่ ม ความขาวให้ ผิ ว ดู เ ปล่ ง ปลั่ ง สวยเด้ ง ขึ้นจนผิดหูผิดตา จึงทำ�ให้สถานเสริมความ งามหลายแห่งนำ�สารนี้มาโฆษณาชวนเชื่อ ให้ เกิดความ เข้าใจผิดว่า เมื่อสารนี้เข้าสู่ร่างกาย แล้วผิวจะขาวขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ในขณะที่ทาง แพทยสภายืนยันเมื่อปลายปี พ.ศ.2550 ว่า การ ใช้สาร “กลูตาไธโอน (Glutathione) ไม่เคยได้ รับอนุญาตจาก อย. จึงถือว่าเป็นการกระทำ�ผิด จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม” นอกจากนี้การ ใช้ยาฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อให้ผิวขาวยังไม่ได้รับ การรับรองเป็น มาตรฐานในการรักษาแต่อย่าง ใด และยังไม่เคยมีการศึกษาถึงผลกระทบใน ระยะยาว ขณะเดียวกันหากร่างกายได้รับสาร ชนิดนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็อาจทำ�ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ PAGE 42.....HERE WE CHIC PLUS

ผลข้างเคียงทีน่ า่ กลัว คือการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ� มี โอกาสที่จะแพ้ได้ ทั้งการแพ้สาร กลูต้าไธโอน เอง หรืออาจจะแพ้ สารฆ่าเชื้อ หรือ สาร กันเสีย หรือ สารปนเปื้อน ขณะนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าผู้ ที่ได้รับการฉีด กลูต้าไธโอน ขนาดสูงที่ใช้กันอยู่มี อาการช็อค ความดันต่ำ� หายใจไม่ออก และเสีย ชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สำ � นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง ผู้ บ ริ โ ภค(สคบ.)จึ ง ขอเตื อ นผู้ บ ริ โ ภคที่ รั ก ความ สวยความงาม และ กำ�ลังคิดที่จะฉีดกลูตาไธ โอน ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและที่สำ�คัญ ควรพิ จารณาถึง ผลข้างเคี ยงที่ตามมาเพื่ อ ความ ปลอดภัยของตัวท่านเอง


“กาแฟ”

ลดนำสั�ง้หคมปันัจกจุบได้ จริงหรอ? ันมีค่านิยมอย่างสูงต่อ “การ

ผอมแบบเพรียวลม” ที่นิยมกันมากในกลุ่มดารา และนางแบบก่อนที่จะแพร่กระจายสู่กลุ่มวัยรุ่น และวัยทำ�งาน การโฆษณา กาแฟลดน้ำ�หนัก กัน อย่างแพร่หลายทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า การดื่ม กาแฟ แล้วจะทำ�ให้รูปร่างผอมเพรียวลม แต่ คุณทราบหรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วการดื่ม กาแฟ ลดนำ�้หนัก ก็มีข้อเสียเหมือนกัน การโฆษณา กาแฟลดนำ � ้ ห นั ก ส่ ว น ใหญ่ จ ะโฆษณาด้วยการขายตรงแบบปากต่อปาก หรือการโฆษณาแอบแฝงตามสื่อมวลชนที่ไม่ได้พูด ตรงๆ แต่ใช้กิจกรรมหรือท่าทางการสื่อสารให้เข้าใจ ว่า กาแฟ นั้นช่วยลดนำ�้หนักได้ มักอ้างว่าได้เพิ่ม เติ ม สารอาหารบางอย่ า งที่ ช่ ว ยให้ ล ดนำ �้ ห นั ก ได้ เช่น ไฟเบอร์ (ช่วยเพิ่มกากอาหารในอุจจาระ) คอล ลาเจน (พบได้ในเนื้อสัตว์ และจะถูกย่อยเป็นโปรตีน ขนาดเล็กก่อนถูกดูดซึมเหมือนโปรตีนทั่วไป) รวมทั้ง แอล-คาร์นิทีนและโครเมียม เป็นต้น ทั้งนี้ ทางการแพทย์มีการยืนยันว่าสรรพคุณ ต่าง ๆ ของสารอาหาร ที่ผู้ผลิตได้เติมลงไปใน กาแฟ และอ้างนั้น ไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมด นอกจาก นี้อาจทำ�ให้อ้วนขึ้นได้เช่นกัน เพราะในผลิตภัณฑ์ กาแฟ นั้นจะมีครีมเทียมและนำ�้ตาลผสมอยู่จึงทำ�ให้ ได้รับพลังงานหลายกิโลแคลอรี่ ทางที่ดีเราควรหันมาบริโภคอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� และพัก ผ่อนให้เพียงพอ นั่นแหล่ะจะเป็นหนทางในการ มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีด้วย


8

Love & Life

นิสัยของสาวๆ ที่มีแววขึ้นคาน

5.เรื่องมากเอาใจยาก

ถ้าคุณเป็นสาวประเภทไม่ว่าผู้ชายจะพยายาม ทำ�อะไรให้มากมายเท่าไหร่ สิ่งที่ตอบแทนกลับมามีเพียงความ ไม่พอใจ และหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อได้รับสิ่งที่ไม่ชอบ คุณเป็นอีก หนึ่งคนที่ต้องเตรียมตัวนั่งบนคานในภายภาคหน้าแน่นอนค่ะ

สาวๆที่กำ�ลังมองหาหนุ่มคู่ใจสักคน หรือกำ�ลังรอรถด่วนขบวนสุดท้าย นแก่ตัว ลองมองดูนิสัยของตัวเองก่อนว่าอยู่ 6.เห็ การที่จะลองคบกับใครสักคน แล้วไม่ยอมเปิด ใจและกล้าที่จะเสียสละบางเรื่องซึ่งกันและกัน เห็นแต่ผล ในแววที่จะขึ้นคานหรือไม่ค่ะ ประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ คุณจะถูกมองเป็นผู้หญิงที่มีนิสัย

1.บงการและควบคุมทุกอย่าง

ถ้าคุณเป็นคนชอบชี้นิ้วสั่งบงการผู้ชายที่เข้ามา ชีวิตทุกคน และไม่พอใจทุกครั้งเมื่อเขาทำ�ในสิ่งที่ต้องการให้ ไม่ได้ รู้ไว้เลยว่านี่คือหนึ่งนิสัยที่ผู้ชายยี้มากที่สุด

2.สนใจแต่ผลประโยชน์

ถ้าคุณใช้เงินและช่วงโปรโมชั่นในการเอาใจของ ผู้ชายเป็นเกณฑ์ในการคบ หวังแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก เขา โดยไม่คำ�นึงถึงความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจล่ะก็ สักวัน หนึ่งจะไม่มีใครทนได้และค่อยๆจากคุณไปทีละคน

3.ไม่เป็นตัวของตัวเอง

ต่อให้มีความสวยงามมากมายแค่ไหน แต่ถ้า ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจเอง จิตใจวอกแวก ลังเลในทุก เรื่อง และให้ผู้ชายเป็นผู้นำ�ตลอด คุณจะกลายเป็นผู้หญิงน่า รำ�คาญในทันที เพราะในบางครั้ง ผู้ชายเองก็อยากให้ผู้หญิง เป็นคนตัดสินใจบ้างนะคะ

4.ขี้เหนียว

สาวที่คิดว่าการที่ผู้ชายเข้ามาจีบแล้วต้องเลี้ยง ตัวเองตลอด ไปไหนมาไหนก็จะไม่พกเงินไป หวังใช้เสน่ห์ลูก อ้อนให้เขาออกเงินให้ทุกครั้ง คุณจะทำ�อย่างนี้อยูไ่ ด้ไม่นาน เพราะเค้าจะมองว่าคุณหน่ะ เห็นแก่เงินอย่างเดียว PAGE 44.....HERE WE CHIC PLUS

แย่และเห็นแก่ตัวอย่างมากเลยล่ะค่ะ

7.ไม่มีเหตุผล

การงี่เง่าไม่มีเหตุผล บางคนบอกเป็นนิสัยที่คู่กับ ผู้หญิง แต่ถ้าสาวคนไหนมีนิสัยข้อนี้มากเกินไป และพร้อมที่จะ ไม่มีเหตุผลในทุกเรื่อง บอกได้คำ�เดียวว่าเตรียมจองคานส่วนตัว ระยะยาวไว้ได้เลยค่ะ

8.จู้จี้ขี้บ่น

แม้โดยธรรมชาติของผู้หญิงแล้วมักจะจู้จี้ขี้บ่น แต่ลองสาวไหนพูดได้ทั้งวัน บ่นได้ทุกเรื่องและด่าว่าทุกครั้งที่ มีโอกาส รับรองว่าในอนาคตคุณต้องได้ยืนบ่นอยู่คนเดียวไม่มี ใครฟังข้างๆ แน่นอนค่ะ การที่จะคบใครสักคน เราต้องเอาใจ

เค้ามาใส่ใจเรา แชร์ความสุขและร่วมแก้ปัญหา ความทุกข์ นั่นแหล่ะถึงจะเป็นหนทางที่จะหนี จากคานทองได้อย่างแน่นอนค่ะ


“เบื่อ”

ตัวการทำ�ลายรัก

ว่ากันว่าหลังจากหมดช่วงข้าวใหม่ปลามัน คู่แต่งงานส่วนใหญ่ มักจะให้ความสนใจ ในเรื่อง การสร้างครอบครัวเป็นหลัก ยิ่งถ้าอยู่ในฐานะคุณ แม่บ้านด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะ เพราะต้อง รับบทหนักทั้งงานราษฎร์งานหลวง และสุดท้ายก็ไม่เหลือเวลาส่วนตัวให้ตัวเองได้หายใจหายคอ หรือเอาอก เอาใจคนรักอย่างที่เคยทำ� มาดูวิธีที่จะทำ�ไม่ให้ทั้งเค้าและคุณ… “เบื่อ” …

1. ความเชื่อใจกัน

4. การเอาใจใส่ดูแล

2. การรักษาสัญญา

5. การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา

ความเชื่อใจนี้ ถือเป็นการให้เกียรติ และการยอมรับ ในความ ต้องการ ที่แตกต่างของกันและกัน หมายถึงทั้งคู่ต้อง ไม่โกหก หลอกลวง และจะไม่พูด หรือทำ�สิ่งใดที่ทำ�ให้อีกคนต้อง เสียใจ หรือเป็นการทำ�ลายชีวิตคู่ นี่คือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของชีวิตแต่งงาน เมื่อคุณได้ ให้สัญญาต่อกัน สัญญานั้น เปรียบเสมือนเกราะป้องกัน ไม่มีสิ่ง ใดมาทำ�ลาย ความรักของคุณได้ “จะรักคุณไม่ว่ายามเจ็บหรือ ยามสบาย จะรักคุณจนกว่าชีวิต จะหาไม่” คำ�สัญญานี้ จะสิ้นสุด ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจาก กันไปเท่านั้น การรักษาคำ�มั่น สัญญา นอกจากจะช่วยให้คุณทั้งสอง สามารถผจญกับอุปสรรค ต่างๆ จนไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้แล้ว มันยัง ช่วยให้คุณดิ่งลงสู่ ก้นเหวแห่งความทุกข์..เพราะคุณ ผิดคำ� สัญญานั้น

3. มีทักษะความชำ�นาญ

ชีวิตแต่งงาน เป็นการที่คนทั้งสอง ตกลงว่าจะอยู่ ด้วยกัน ไปตลอดชีวิต ซึ่งต้องอาศัยการทำ�ความเข้าใจกันมาก เป็นพิเศษ คุณต้องสามารถแสดงออกว่า ต้องการอะไร รู้จักรับฟัง เหตุผลของอีกฝ่าย สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดี สามารถ ไกล่เกลี่ยต่อรองได้ แก้ปัญหาข้อขัดแย้งได้ ให้ความสนใจที่จะ พูดคุยกัน และแน่นอน คุณจำ�เป็นต้องรู้ว่าจะทำ�มาหากินอะไร และรู้วิธีทำ� อาหาร วิธีดูแลบ้านช่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสำ�คัญที่สุด วิธีการเป็นพ่อเป็นแม่คนที่ดีเขาทำ�กันอย่างไร

วิธีทะนุถนอมให้ชีวิตคู่ยืนยาวนั้น คุณต้องรู้จักวิธี เอาอกเอาใจกันบ้าง บางคู่แค่มองตาก็รู้ว่าต้องการอะไร และจะ ทำ�แต่สิ่งที่เขาชอบ และจะไม่ทำ�อะไรที่เขาไม่ชอบให้ขุ่นเคืองใจ ซึ่งจะทำ�ให้อีกฝ่ายรู้สึกมีความสุขเหลือเกิน ที่ได้คุณเป็นคู่ชีวิต “จงทำ�กับคนอื่นเหมือนกับ ที่อยากให้คนอื่นทำ�กับ คุณ” หมายความว่า การจะทำ�สิ่งใดก็ตามให้คุณคิดก่อนว่า เมื่อทำ�แล้วจะทำ�ให้เกิดผลดี ผลเสียกับใครหรือเปล่า ถ้าไม่ดีก็ อย่าทำ�เพราะคุณคงไม่อยากให้ใครมาทำ�แบบนั้นกับคุณเหมือน กัน

6. ความเพียร

จะมีประโยชน์อะไร ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อใจได้ รักษาสัญญา มีความ รู้ มีทักษะ และรู้วิธีดูแลเอาใจใส่ แต่ไม่ ได้ใช้มัน การที่ชีวิตคู่จะอยู่ดีมีสุขได้ คุณต้องใช้ความพยายามใน ทุกๆ ด้าน ตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยทีเดียว

7. การคาดหวัง

เหตุผลอย่างหนึ่ง ที่ทำ�ให้คู่สามีภรรยารู้สึกว่าชีวิต แต่งงาน ของตัวเองล้มเหลว เมื่อพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งความ หวังกับ ตัวเองไว้สูงมาก เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะวาดวิมานใน อากาศ ถึงความสุขีสุโข กับชีวิตคู่โดยคาดหวังว่า คู่ของตัวจะ ต้องเลิศเลอเพอร์เฟค เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดี เป็นตู้ ATM ให้กดได้ ตลอดเวลา และที่สำ�คัญมีความช่ำ�ชองที่สุดกับเรื่องบนเตียง

วิธีง่ายๆ แบบนี้ อาจจะยากไปซะหน่อยสำ�หรับบางคู่ แต่เชื่อเถอะค่ะว่าหากคุณทำ�ได้ล่ะก็… “เบื่อ” คำ�พูดที่เคยได้ยินนั้นก็จะหายไปอย่างแน่นอนค่ะ PAGE 45.....HERE WE CHIC PLUS


Chic ชวนชิม

บ้านเกื้อ เพลส แอนด์ สปา

อาหาร เครื่องดื่ม บันเทิง ที่พัก และสปา

Chic ชวนชิม กลับมาพบกันอีกครั้ง นะครับ สำ�หรับครั้งนี้เราพามาชิมกันที่ ‘‘บ้านเกื้อ เพลส แอนด์ สปา’’ สำ�หรับชาวโคราชหลายๆคน คงจะคุ้นเคยกัน ดีอยู่แล้วสำ�หรับบ้านเกื้อ แต่สำ�หรับนักท่องเที่ยว เราก็คง ต้องบอกกันหน่อยว่าที่นี่คืออะไร

บ้านเกื้อแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน คือ โซนฝั่งบันเทิง ซึ่งจะมี โต๊ะสนุ๊ก ห้องคาราโอเกะ และห้อง อาหาร ส่วนอีกโซนจะเป็นโซนของ กาแฟและสปา สอบถามจากสาว สวย คุณแฟง ก็ได้คำ�ตอบว่า ตอน แรกเปิ ด โซนในส่ ว นของบั น เทิ ง มา ก่อน ต่อมาภายหลังก็จึงได้เปิดอีก โซนตามมา ส่วนในเรื่องของอาหาร นั้นก็แยกครัวกัน เปิดปิดตามเวลา


‘‘ โซนนวดไทย และ สปา ที่คอยไว้ให้ บริการ

และในวันนี้คุณแฟงก็ได้ให้เกียรติให้ เรามา (กระหน่ำ�) ชิมอาหารกันถึง 4 อย่าง ด้วยกันเลย แต่ก่อนหน้านั้นคุณแฟงก็ได้ สั่ ง เครื่ อ งดื่ ม ให้ ม าดื่ ม ก่ อ นในช่ ว งที่ กำ � ลั ง รออาหาร อย่างแรกคือ อิตาเลี่ยนโซดากีวี จริงๆก็คือ อิตาเลี่ยนโซดานี่แหล่ะครับ แต่ ใส่น้ำ�กีวีเข้าไปด้วย เพียงแต่น้ำ�กีวีนี่แหล่ะ ที่ไม่ธรรมดา เหมือนจะเป็นกีวีคั้นมาสดๆ เลย มีเนื้อของกีวีติดมานิดๆด้วย ส่วนอย่าง ที่ 2 โกโก้ปั่นโอริโอ้ อันนี้คุณแฟงแนะนำ�เลย ว่า เหมาะกับสาวๆ มาก อร่อย หวาน แต่ไม่ อ้วน พอได้นั่งคุยกันสักครู่ อาหารก็มา เริ่ม กันด้วยจานแรก หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ ชีส มาพร้อมกับขนมปังกระเทียมปิ้งร้อนๆ จากเตา ความหอมของชีสที่อยู่บนตัวหอย บวกกับความสดของตัวหอยแล้ว และกลิ่น ของกระเทียมที่อยู่บนขนมปัง รับรองว่าถูก ปากหลายๆคนอย่างแน่นอน ตามมาติดๆ กับจานที่ 2 สเต็กจากเนื้อนกกระจอกเทศ มาพร้อมกับเครื่องเคียงเป็น สลัดผักจาน เล็ก และ น้ำ�ซอส ต้องขอบอกเลยว่า อันนี้ เด็ดถูกใจกอง บก. จริงๆ เนื้อนกกระจอก

เทศแสนนุ่ม ส่วนสลัดผัก และ น้ำ�ซอสเอง คุณแฟงแอบกระซิบมาว่าทำ�ขึ้นเองเลยไม่ ได้ไปซื้อจากที่ไหน ส่วนจานที่ 3 ต้องเรียก ว่า เหมาะกับการเป็นอาหารเรียกน้ำ�ย่อ ยมากๆ นั่นก็คือ กุ้งห่อหน่อไม้ฝรั่ง คือเอา ตัวเนื้อกุ้งไปบดให้ละเอียดและก็เอามาวาง ไว้บนเห็นหอม เอาหน่อไม้ฝรั่งเสียบเข้าตรง กลาง แล้วก็เอาไปนึ่ง ส่วนน้ำ�ซอสก็ผัดเอง พอกุ้งสุกได้ที่ก็เอาน้ำ�ซอสมาราด ถือว่าเป็น ทีเด็ดอีกจานเลย ส่วนจานที่ 4 จานสุดท้าย แป๊ะซะ มีปลาช่อนตัวโตๆ นอนอยู่ ขอบ อกเลยว่าปลาช่อนสดมากๆ แซ่บแบบน้ำ�หู น้ำ�ตาไหลกันเลยทีเดียว สำ�หรับใครที่สนใจ อยากจะลอง มาดูสักครั้งก็หาได้ไม่ยาก มาตามถนนช้าง เผือกถ้าใครนึกไม่ออกก็มาเส้น รพ.มหาราช มองทางซ้ายมือก็จะเห็นป้ายบอกทาง หรือ ถ้าจะมาง่ายๆ ก็อยู่หลังโรงแรมบอส นั่นเอง หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 044-271233 ส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันนั้น อย่าลืม ติดตามกันกับ ชิกชวนชิม หรือ ได้ที่แฟน เพจ www.facebook.com/herewechic

‘‘


Chic Diet เมนูเพื่อสุขภาพ ยำ�คะน้ากุ้งสด

วันนี้ HWC+ จะพามาทำ�อาหาร ง่ายๆแต่ได้รสชาดที่จัดจ้าน แถมยังทำ�ให้ เรามีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย เมนูนี้นั้นก็ คือ ยำ�คะน้ากุ้งสด เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีไขมันต่ ำ � สำ�หรับผู้ที่ต้องการไดเอท และ สามารถทำ�ได้ง่ายเดียวเราไปลองทำ�กันดู เลยนะค่ะ

ส่วนประกอบ : ยำ�คะน้ากุ้งสด

ใช้กุ้ง 8 ถึง 10 ตัว นำ�มาล้างให้ สะอาดและปอกเปลือกให้เรียบร้อย ส่วนเครื่องปรุงมีดังต่อไปนี้ หมูสับ 400 กรัม (หรือใช้เนื้อไก่แทนก็ได้) ก้านคะน้า ( หั่นยาวพอประมาณ ) มะเขือเทศ 3 ลูกหั่นให้เรียบร้อย หอมแดง 3 ช้อนโต๊ะซอยให้เรียบร้อย น้ ำ � ปลา 1 ช้อนครึ่ง (ช้อนโต๊ะ) น้ ำ � ตาล 1 ช้อนครึ่ง (ช้อนโต๊ะ) น้ ำ � มะนาว 3 ช้อนโต๊ะ พริกขี้หนูหั่นและทุบ 6-8 เม็ด ใบสาระแหน่ (ใช้โรยหน้า) สามารถเพิ่มส่วนประกอบได้ตามใจชอบ PAGE 48.....HERE WE CHIC PLUS

ขั้นตอนการทำ� : ยำ�คะน้ากุ้งสด

1. ต้มน้ำ �ในหม้อและรอจนน้ำ �เดือด ก่อน หลังจากนั้นใส่ก้านคะน้าที่หั่นแล้วลงไป ลวกพอสุก พอสุกแล้วนำ�ขึ้นมาวางไว้จนสะเด็ด น้ำ� เสร็จแล้วนำ�กุ้งไปลวกจนกุ้งสุก (ใช้หม้อเดิม) เมื่อสุกแล้วก็นำ�ออกมาวางทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ� 2. นำ�หมูสับ (หรือไก่สับ) ไปต้มจนสุก แล้วจึงนำ�ออกมาวางทิ้งไว้จนสะเด็ดน้ำ� 3. ต่อจากนั้นก็มาทำ�น้ำ�ยำ� โดยผสม น้ำ � มะนาว, น้ำ�ปลา,น้ำ �ตาล และก็ใส่พริกขี้หนู กับหอมแดงผสมเข้าด้วยกัน และปรับเปลี่ยน เพิ่มชาดรสตามความชอบ 4. ต่อไปเตรียมชามขนาดใหญ่ ผสม กุ้งที่สุกแล้ว, หมูสับ (หรือไก่สับ), ก้านคะน้า, มะเขือเทศ และน้ำ �ยำ�ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน และก็จัดใส่จาน โรยหน้าด้วยใบสาระแหน่ปิด ท้าย เป็นอันเสร็จพร้อมเสริฟ :) (เคล็ดลับ : เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำ �ยำ�แล้วควรนำ� ไปเสริฟทันที เพราะถ้าน้ำ�ในส่วนผสมอื่นออก มาผสมอีก จะทำ�ให้รสชาดน้ำ �ยำ�จืดลงไป) แค่นี้ก็พร้อมเสริฟแล้วหละค่ะ แล้ว ตอนนี้คุณสาวๆก็ได้อาหารที่ทั้งรสชาดจี๊ดจ๊าด แล้วยังหุ่นสวยไปพร้อมๆกันด้วยหละค่ะ


Chic Diet

มาออกกำ�ลังกายดีกว่า

5 วิธีง่ายๆเพื่อแขนสวย วันนี้มีวิธีการบริหารต้นแขนแบบง่ายๆ 5 วิธี มาฝากค่ะ สาวๆ ที่กำ�ลังมองหาวิธีการบอกลาต้นแขน ใหญ่อยู่ ลองนำ�วิธีลดไขมันต้นแขนทั้ง 5 ไปทำ�ดูนะค่ะ แล้วคุณจะได้มีแขนที่เรียวขึ้น แขนจะกระชับไม่หย่อนคล้อย เพื่อนๆ จะได้ใส่เสื้อโชว์แขนได้อย่างมั่นใจค่ะ

1.บริหารต้นแขนด้านใน

นั่งตรงขอบเก้าอี้ถือเวทหรือขวดน้ำ� ที่มีขนาด พอดีมือ แล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยใช้มือซ้ายยันเข่า เพื่อพยุงตัว ส่วนข้อศอกขวายึดไว้กับเข่าขวาด้านในยก เวทหรือขวดน้ำ�เข้าหาไหล่ท�ำ สัก 20 ครัง้ สลับกันทัง้ สองข้าง

2.บริหารต้นแขนด้านนอก

ยืนแยกเท้าและงอเข่าเล็กน้อย มือถือลูก บอลยกขึ้นเหนือศีรษะ งอข้อศอกและส่งลูกบอลไปด้าน หลังจนจรดต้นคอ กลับสูท่ า่ เริม่ ต้นทำ�ซ้ำ�อย่างน้อย 30 ครัง้

3.บริหารไหล่ มือ ซ้ายและขวา

ถือขวดน้ำ�ข้างละใบไว้ที่ระดับสะโพกค่อย ๆ ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ แล้วเหวี่ยงไปข้างหลัง วนเป็นรูปวงกลมทำ�ประมาณ 10 รอบ แล้วเปลีย่ นสลับข้าง

4.บริหารไหล่และหลัง

ยืนแยกเท้าและงอเข่าเล็กน้อยในมือทั้งสอง ถือพ็อคเก็ตบุคข้างละ 2-3 เล่ม พักไว้ตรงหน้าขาค่อย ๆ ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นสูงถึงระดับไหล่ ชูแขนเหยียดตรง เกร็งกล้ามเนือ้ พร้อมลดแขนลงช้า ๆ ทำ�ซ้ำ�ประมาณ 20 ครัง้

5.บริหารอกและแขน

ตั้ ง เก้ า อี้ ว างชิ ด ผนั ง มื อ เกาะที่ ข อบเก้ า อี้ ทรงตัวเหยียดแขนตรงยืนบนปลายเท้า จากนั้นงอศอกดึง ตัวเข้าหาเก้าอี้ให้ใกล้ทส่ี ดุ แล้วยืดแขนออกทำ�ซ้ำ�สัก 30 ครั้ง


Likeสาระ

เจ้าฟักทองที่แสนน่ารัก

Jack O’Lantern

ใกล้วัน ฮาโลวีน ซึ่งเป็นประเพณี ของทางตะวันตกมาแล้ว “likeสาระ” ในวันนี้ก็ไม่อยากตกกระแส ต้องพูดถึง วันฮาโลวีน กันหน่อย แต่ หลายคน คงทราบที่มาที่ของวันฮาโลวีน ไปกัน บ้างแล้ว วันนี้เราจึงไม่พูดถึง แต่เราจะ มาทำ�ความรู้จักกับเจ้าฟักทองหน้าผี กันหน่อย เจ้าฟักทองตัวนี้ชื่อ Jack O’Lantern ส่วนที่มาที่ ไปของเจ้าฟักทองตัวนี้เป็นมาอย่ างไร ในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ทุกคนต่าง รู้จักกันดีในชื่อวัน ฮาโลวีน หรือวันปล่อย ผี และสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในวันฮาโลวีนนั้น คือฟักทองที่แกะสลักหน้าตา จมูก ปากให้ดู น่าสะพรึงกลัวแล้วใส่ตะเกียงไว้ด้านใน บ้างก็ ดูน่ารักบ้างก็ดูน่ากลัว ฟักทองหน้าผีนั้นเป็น ตำ�นานพื้นบ้านของชาวไอริช ชายผู้หนึ่งนาม ว่าแจ็ค เป็นคนที่ขี้เหนียวมากๆ ชาวบ้านจึงพา กันเรียกเขาว่าเจ้าแจ็คขี้ตืด ‘‘วันหนึ่งเขาเชิญ ปีศาจไปดื่มกับเขา ตามนิสัยที่เขาเป็นคนงก ตามบรรทัดฐาน เขาไม่อยากเสียเงินค่าดื่ม เขาเลยบอกให้ปีศาจแปลงกายเป็นเหรียญ เงินเพื่อที่เขาจะได้เอามาจ่ายค่าดื่มของเขา และปีศาจได้ เมื่อปีศาจแปลงกายเป็นเหรียญ เงินแล้ว เขาก็คิดอยากเก็บเจ้าเหรียญเงิน ไว้ในกระเป๋าโดยเอาไว้ใกล้ๆ กับไม้กางเขน ทำ�ให้ปีศาจไม่สามารถแปลงกายกลับคืนมา ได้ จนในที่สุดแจ็คได้ปล่อยให้ปีศาจเป็นอิสระ โดยมีข้อแม้ว่าปีศาจจะไม่กลับมารบกวน PAGE 50.....HERE WE CHIC PLUS

เขาเป็นเวลา 1 ปีถึงแม้เขาตายก็จะไม่มาเอา วิญญาณเขา ในปีต่อมาแจ็คออกอุบายให้ ปีศาจปืนขึ้นไปเก็บผลไม้ แล้วเขาก็สลักรูป ไม้กางเขนไว้ที่ต้น ทำ�ให้เจ้าปีศาจไม่สามารถ ลงมาได้ จนกระทั่งปีศาจให้สัญญากับแจ็ค ว่าจะไม่มารบกวนเขาเป็นเวลา 10 ปี ไม่ นาน แจ็คได้เสียชีวิต และเรื่องที่กล่าวมา ข้างต้นทำ�ให้พระเจ้าไม่อนุญาตให้แจ็คขึ้น สวรรค์ ส่วนเจ้าปีศาจที่หลงกลอุบาย แจ็คมาถึง 2 ครา ก็ไม่อยากจะให้แจ็ค ลงนรกเพราะเสียใจที่โดนแจ็คหลอก และ เป็นการรักษาคำ�มั่นที่จะไม่เอาวิญญาณ แจ็ค จึงไม่น�ำ แจ็คไปลงนรกปีศาจปล่อยแจ็ค ออกมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนในคืนอัน มืดมิดและหนาวเย็น พร้อมกับ ถ่านไฟ 1ก้อนเพื่อใช้ในการส่อง ทาง’’ เขาจึงนำ�ถ่านไฟไปใส่ในหัว ผักกาดที่คว้านด้านในออกและ แจ็คกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน จนตราบนานเท่านาน


085-861-1542


it design

เปิดตัว

หลังจากปล่อยให้สาวก Iphone รอคอย มาได้สักพัก ค่าย Apple ก็เปิดตัว Iphone 5 อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายนและวาง ขายจริงในวันที่ 21กันยายน (ในอเมริกา) เรา มาดูกันว่า เจ้า Iphone 5 มันมีอะไรแตกต่างจาก Iphone 4s กันบ้างครับสรุปข้อมูล iPhone 5 • SPEC ล่าสุด iPhone 5 • ตัวเครื่องบาง 7.6 มิลลิเมตร บางกว่า iPhone 4S 18% • หนัก 112 กรัม ตัวเครื่อง เบาลงกว่า iPhone 4S 20% • จอขนาด 4 นิ้ว ใหญ่กว่าเดิม ความละเอียด 1136 x 640 - 326 ppi สีสันดีขึ้นดีขึ้น 44% • รองรับ LTE ความเร็วสูงสุด 100 Mbps และ Wifi 802.11n - 5 GHz • ตัวประมวลผล Apple A6 เร็วกว่าเดิมสองเท่าทั้ง CPU เเละ GPU • กล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ถ่ายรูปได้เร็วขึ้น 40% เเละถ่ายรูปในที่เเสงน้อยได้ดีกว่าเดิม • เพิ่มโหมด Panorama ถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 28 ล้านพิกเซล • วีดีโอความละเอียด 1080p เท่าเดิม มีระบบกันสั่น, Face Detection • หูฟังใหม่ EarPods • Slide งานเปิดตัว iPhone 5 พร้อม iPod Touch และ iPod nano เต็มรูปแบบ


App

update Water4 Thai HWC+ เล่ ม นี ้ เราขออั พ เดตแอพพลิ เคชั ่ น ให้ ก ั บ ฤดู ฝนกั นหน่ อ ยนะครั บ แอพพลิ เคชั ่ นที ่ จ ะช่ ว ยให้ ค ุ ณ สะดวกในการ รั บข่ า วสารเกี ่ ยวกั บแจ้ งเตื อน-จั บ ตา-เกาะติ ด ข้ อมู ล ‘‘น้ ำ � ’’ ใน ประเทศไทย โดยล่ า สุ ด สำ � นั ก งานนโยบายและบริ ห ารจั ด การน้ ำ � และอุ ทกภั ยแห่ งชาติ (สบอช.) เพิ ่ ง เปิ ด ตั ว แอพพลิ เคชั ่ น ที ่ ช ื ่ อว่า Water4 Thai โดยฟังก์ชันเด่นๆ ของแอพตัวนี้ อาทิ 1. เลือกดูสภาพอากาศ รวมถึ ง สถานการณ์ น้ ำ � ในแต่ ละจั ง หวั ด ได้ 2. เลือกดูสภาพอากาศ แบบเรี ยลไทม์ จ ากกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา 3. ตรวจสอบปริ มาณน้ ำ � ฝน ฯลฯ เป็นอีกแอพที่ควร ‘‘ดาวน์ โหลด’’ ฟรี ต ิ ดมื อ ถื อ สมาร์ ตโฟน-แท็ บ เล็ ต เอาไว้ ใช้ ตรวจสอบ ข้อมูลน้ำ�ในฤดูผ วาน้ำ�ท่วมเช่ นนี ้ ระบบที ่ ร องรั บ คื อ ไอโฟน รุ ่ น 3GS/ 4/ 4S, ไอพอดทั ช (3rd generation), ไอพอดทัช (4th generation) และ ไอแพด ติ ดตั ้ ง ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร iOS 5.1

WeLoveShopping App WeLoveShopping App แอพพลิ เคชั ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด จากทรู ไลฟ์ ช่ ว ยเพิ ่ มความสะดวกสบายให้ ก ั บ นั ก ช้ อปยุ ค ดิ จ ิ ตอล อั ดแน่ นด้ ว ย 4 ฟี เจอร์ เด่ น ดั ง นี ้ 1. Guru Picks อั พ เดทเทรนด์ ใหม่ ส ุ ด ฮิ ต โดยกู ร ู ผู ้ เชี ่ ยวชาญด้ านความงาม แฟชั ่ น IT & Gadget, Home & Living DIY ไลฟ์ สไตล์ ผ ู ้ ช ายและผู ้ ห ญิ ง ฯลฯ 2. Shop by location เพิ ่ ม ความสะดวกให้ น ั ก ช้ อ ปค้ นหาร้ านค้ าที ่ อ ยู ่ ใกล้ ได้ ง ่ า ยๆ โดยใช้ เทคโนโลยี Location Based เป็ นรายแรกของเว็ บ อี ค อมเมิ ร ์ ซ ในประเทศไทย 3. 10 Deals Everyday รวบรวมสิ นค้ า ราคาสุ ด พิ เศษที ่ คั ดสรรมาให้ นั ก ช้ อปชาว ได้ เป็ น เจ้ า ของก่ อนใคร 4. Promotion News อั พ เดทข่ า วโปรโมชั ่ น พิ เศษ จากทุ กแหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง ชั ้ นนำ � ของเมื องไทยทุ ก วั น WeLoveShopping App เปิ ด ให้ ด าวน์ โหลดฟรี ได้ แล้ ว วั นนี ้ ที ่ App Store และ Google Play สำ � หรั บ นั ก ช้ อ ปออนไลน์ WeLoveShopping ที ่ จ ะเติ ม เต็ ม ไลฟ์ ส ไตล์ แ ละการ ช้ อ ปปิ ้ ง อย่ างต่ อ เนื ่ อ งได้ ท ี ่ www.weloveshopping.com PAGE 53.....HERE WE CHIC PLUS


ZAA RAMA move update

SILENT HILL REVELATION

หลายปีที่ผ่านมา เฮทเธอร์ (อเดเลด เคลเมนส์) กับพ่อของเธอ (ฌอน บีน) ต้องพากันหนีปีศาจร้าย และต้องฉลาด กว่าอำ�นาจมืดที่เธอไม่เข้าใจอยู่หนึ่งก้าว เสมอ เมื่อวันที่อายุ 18 ปี ของเธอมาถึง ฝันร้ายอันสยดสยองกับการหายตัวไปของพ่อ ทำ�ให้เธอได้ค้น พบว่าเธอไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเธอเป็นเรื่องราวค่อย ๆเผยว่าเธอ ได้ถลำ�ลึกสู่โลกของมารร้ายและต้องหาทางหนีออกมาก่อนที่ เธอจะติดอยู่ในโลกนี้ตลอดกาล

ยั ก ษ์ THE GIANT KING

ว่ากันว่าอวตารของนารายณ์มีมากมายนับไม่ ถ้วนก่อเกิดเรื่องราวรามเกียรติ์กว่า 10 ล้านรูป แบบ และนี่คือรูปแบบที่ “สิบล้านเอ็ด” รามเกียรติ์ ในยุคหุ่นยนต์ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล บ้านอิทธิฤทธิ์ / ซูเปอร์จิ๋ว / เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส สุดภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้างฝันครั้งใหญ่ยิ่งกับอภิ มหากาพย์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยที่มีชื่อสั้นๆว่า “ยักษ์” ด้วยแรงบันดาลใจจากตัวละครคลาสสิค ในมหากาพย์รามายณะ หนุมาน, ทศกัณฐ์ ฯลฯ จุด ประกายไอเดียถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือก่อนกำ�กับ ทุกภาพให้โลดแล่นเป็นการ์ตูน

LOOPER

ในโลกแห่งอนาคตที่มีแต่ความล้ำ�สมัย ได้มีการสร้างเครื่องย้อน เวลาขึ้นมาเพื่อให้คนได้เดินทางย้อนกลับไปในอดีต แต่ทว่าการใช้ เครื่องถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้กัน ได้ทั่วไปยกเว้นในตลาดมืดเท่านั้น เมื่อกลุ่มมาเฟียต้องการที่กำ�จัด ใครสักคน พวกเขาจะส่งเป้าหมายย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อ ให้นักฆ่าที่เรียกตัวเองว่า Looper อย่าง Joe (รับบทโดย Joseph Gordon-Levitt) ฆ่าเหยื่อที่ถูกส่งมาทิ้งเสีย แต่แล้ว Joe กลับพบว่าเหยื่อรายล่าสุด ที่เขาต้องสังหาร กลับเป็นตัวเขาเองในอนาคต (รับบทโดย Bruce Willis) แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไร…


เค้าเรียกผมว่าความ

My name is Love : เค้าเรียกผมว่าความรัก ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก ทางการ “เคยรู้มั้ยว่ามีกามเทพแฝงตัวอยู่ในหมู่ พวกเรา และคอยช่วยให้พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่น คิว (เป้ - อารักษ์) เป็น หนุ่มหล่อ เท่ห์ และป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียน อยู่ ๆ ก็มีเด็กผู้หญิงตัวอ้วน ๆ ใส่แว่นตาหนาเตอะ ข้างบ้านอย่าง เก้อ (โบ - ธัญญะสุภางค์) มาแอบ สารภาพรัก เขาจึงล้อเธอและแกล้งเธออย่างไม่ใส่ใจ ความรู้สึกของเก้อเลยแม้แต่น้อย วินาทีนั้นทำ�ให้ เก้อเสียใจมากจนถึงกับประกาศก้องว่า... ถ้าวันใดที่ เธอสวย ขึ้นมาเธอจะไม่มีวันรับรักคิวเด็ดขาด ซึ่งคิว ก็เชื่อว่าจะไม่มีวันนั้นอย่างแน่นอน จนวันหนึ่งที่คิวเผลอคลิกเว็บไซต์หนึ่งเข้าไป แบบไม่ตั้งใจ เขาถูกชักชวนให้เข้าไปประชุมลับกับ องค์กรกามเทพ โดยกฎเหล็กขององค์กรนี้มีอยู่ว่า... กามเทพมีหน้าที่ทำ�ให้คนอื่นรักกันเท่านั้น และไม่มี สิทธิ์ที่จะรักกับใครได้เลย


Chic Thai Music รักใครไม่ได้อีก-ROOM39

เพลงใหม่ล่าสุดเพราะโฮกๆ เพลงจาก กลุ่มศิลปินมากฝีมือทั้งการเล่นและการร้อง พวก เขาโด่งดังมาจากคัฟเวอร์เพลงของศิลปินอื่นๆ และล่าสุดนี้มีซิงเกิลเพลงผ่านมาแล้วถึง 4 เพลง และล่าสุด เป็นซิงเกิ้ลที่ 5 กับเพลงในสไตล์ของ พวกเขาเมโลดี้ น้ำ�เสียง กับ Chorus บอกความ เป็นตัวตนในแบบฉบับของ Room39 กับซิงเกิล เพลงลำ�ดับที่ 5 รักใครไม่ได้อีก เพลงเนื้อหาที่พูด ถึงการที่เรารักใครสักคน ถึงจะเป็นแค่ฝันกลาง วัน และแม้จะรู้ว่าไม่มีหวัง แต่ก็จะขอรักไปแบบ นี้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ทั่วไป..อยากจะบอกว่านี่แหละคือ ROOM39 จริงๆ….สุดยอด PAGE 56.....HERE WE CHIC PLUS

วายร้าย-Blackhead ซิงเกิ้ลเพลงใหม่ล่าสุดเพราะๆ ซึ้งๆ กับวงดนตรี ร็อคหัวดำ�ขวัญใจมหาชนวง Blackhead ที่มา พร้อมกับซิงเกิ้ลเพลงใหม่เพลงนี้ วายร้าย เพลง รักสไตล์ร็อค ทำ�นองและการเรียบเรียงเพลงมัน คือแบบฉบับของวง Blackhead เลยและเมื่อมา รวมกับเสียงร้องทุ้มๆ นุ่มของพี่ปู Blackhead กับ ไลน์กีตาร์ที่มีเอกลัษณ์ ดนตรีแน่นๆ หนักๆ เพิ่ม แล้วด้วยทำ�ให้มันลงตัวมากๆกับซิงเกิ้ลเพลงใหม่ เพลงนี้ และอดใจรออีกไม่นานเพลงๆนี้กำ�ลังถ่าย ทำ�เอ็มวี ถ้าปล่อยเอ็มวีออกมาเมื่อไหร่จะนำ�มา เสริฟถึงที่

ซิงเกิ้ลเพลง ‘‘Lady’’เพลงที่ผู้หญิ้งผู้หญิง ที่สุดจาก 25 hours อีกหนึ่งบทเพลงพิเศษที่คุณจะ ลืมไม่ลง ‘‘Lady’’เพลงใหม่ ล่ า สุ ด กั บ โปรเจคต์ สุ ด พิเศษจาก 25 hours กับสีสันของจังหวะดนตรีในรูป แบบใหม่ที่ไม่เคยได้ยินจาก 25 hours มาก่อน ด้วย บรรยากาศเพลงที่มีส่วนผสมของดนตรี Disco ใน ช่วงปลายยุค 70 ที่บรรยายถึงเสน่ห์และความพิเศษ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของผู้หญิง ที่สามารถทำ�ให้ผู้ชาย แทบละลายแค่เพียงครั้งแรกที่ได้เจอ นอกจากนี้ยังมี ประโยคเนื้อร้องเด็ดๆ ที่พร้อมจะทำ�ให้ผู้หญิงทุกคน บนโลกใบนี้รู้สึกเหมือนบินได้ ประกอบกับลูกเล่นใน การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งทุกสิ่งคือส่วนประกอบ ของการสร้างสรรค์แบบ 25hours ที่จะทำ�ให้ทุกคน รู้สึกถึงเพลงที่แปลกใหม่อยู่เสมอ


Wide Awake Katy Perry

นับว่าปิดฉาก Teenage Dream ได้ อย่างงดงาม ซึ่งสาว Katy Perry ได้หมายมั่นปั้น มือไว้เป็นที่เรียบร้อยอยู่นานมาแล้วว่าจะใช้ Wide Awake เป็นเพลงประกอบหลักของ Katy Perry: Part of Me ที่เล่าเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอ สื่อ อารมณ์ในแง่มุมต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกๆ คนน่าจะ คาดเดาได้ตรงกันนั่นก็คือ MV เพลงนี้คงหนีไม่พ้น เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธออย่างแน่นอน และคำ� ใบ้ที่ทำ�ให้เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็คืองานภาพยนตร์ 3 มิติ Part of Me ของเธอนั่นเอง อย่างไรก็ตามอยาก ให้อ่านให้จบจนบรรทัดสุดท้าย และจะทราบว่า symbolism ใน MV ล้วนมีความหมายลึกซึ้งแทบทั้ง นั้น

Chic Inter Music

Dark Side เป็นอีกบทเพลงหนึ่งจาก อัลบั้มใหม่ล่าสุดที่ทั้ง 3 Single ที่ถูกปล่อยออกมา มี เ นื้ อ หาสร้ า งแรงบั น ดาลใจและให้ เ อาชนะฝ่ า ฟั น อุปสรรคที่พบเจอในแต่ละวันไปให้ได้ ต้องยอมรับ ว่าการกลับมาครั้งนี้ของ ค่อนข้างมีสาระและชวนให้ เก็บไปคิดมากกว่าอัลบั้มก่อนๆ เยอะมากเลยทีเดียว ถึงเพลงนี้จะไม่ใช่ Single ที่ได้ปล่อยออกมา แต่ก็เป็น เพลงที่หลุดออกมาให้ฟังกันตั้งแต่ก่อนจะเริ่มโปรโมท อัลบั้มนี้ซะอีก Dark Side เสนอการเล่าเรื่องราวถึงสิ่ง ที่ใครๆ ก็ไม่อยากเปิดเผยออกมาได้ดีมาก เพราะถึง มันจะเป็นเรื่องเศร้าและอาจทำ�ให้ใครอีกคนยอมรับ ในตัวตนของอีกคนไม่ได้ แต่ยังแฝงด้วยการมีความ หวังและการมองโลกในแง่ดี

Ai Se Eu Te Pego ของ Michel Teló เพลงภาษาโปรตุเกสทีโ่ คตรดังบน Youtube แหวกกระแสเพลงสากลภาษาอังกฤษ ขึน้ ยอดคนดูกว่า 200 กว่าล้านแล้วครับตอนนี้ ดังนั้น ใครที่ยังไม่รู้จัก Michel Teló หรือยังไม่รู้จักเพลง Ai Se Eu Te Pego (Assim você me mata) ก็ควรจะลองกันไว้ หน่อยครับ เดี๋ยวจะตกเทรนด์ ^ ^ เพราะตอนนี้ เพลงนี้ดังมากๆ แม้ จะไม่ใช่เพลงภาษาอังกฤษก็เถอะนะ ข้อดีของเพลงนี้ คาดว่าคน ไทยน่าจะคิดเหมือนกัน ว่าการออกเสียงนั้น ใกล้เคียงกับลิ้นคนไทย ดีครับ สำ�หรับภาษาโปรตุเกส สำ�หรับคำ�แปลของชื่อเพลง ก็ตาม เวอร์ชั่นอังกฤษที่ทำ�ออกมาทีหลังเลยครับ ว่า If I catch you


Society

D1 Grand Prix Thailand Series 2012 Presentd by PTT Blue Innovation

8 กันยายน 2555 พิธีเปิดงานดริฟท์รถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “D1 Grand Prix Thailand Series 2012 Presentd by PTT Blue Innovation สนามที่ 3 และ 4” ณ ลานหน้า Global House ซึ่งได้รับ เกียรติจาก ส.ส.นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา, ท่าน สุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา และ คุณวิลักษณ์ โหลทอง ประธานจัดการแข่งขัน D1 ได้ร่วมกันกล่าวเปิดงาน โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักแข่งขันที่เข้ามาร่วมดริฟท์ ประกอบด้วยทีมแข่งขันชั้นนำ� เช่น พีที ที เพอร์ฟอร์มา ดริฟทีม, เรดบลู ดริฟท์ ทีม ไทยแลนด์, เอ็ม-สตอร์ม โยโกฮาม่า วิธ โอเวอร์ไดร์ฟ, โพเทนซ่า ดริฟท์ทีม, กู๊ดเยียร์ ดริฟท์ ทีม ไทยแลนด์, ไทร์ แอค ดริฟท์ ทีม บาย เคซีวิล เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันที่ โคราช ครั้งนี้ เป็นสนามที่ 3 และ 4

แถลงข่าวภาพยนตร์ “แต่เพียงผู้เดียว” 17 กันยายน 2555 อีจีวี เดอะมอลล์ นครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “แต่เพียง ผู้เดียว” รอบสื่อมวลชน โดยมี ผู้กำ�กับ คงเดช จารุรัตน์รัศมี , โปรดิวเซอร์ โสฬส สุขุม และ นักแสดงนำ� อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (เล็ก Greasy Cafe’é) ร่วมพูดคุย และตอบข้อซักถาม โดยมีกำ�หนดฉายที่ อีจีวี เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา PAGE 58.....HERE WE CHIC PLUS


เปิดตัว ถ้วยรางวัลฟุตซอลโลก 2012

คณะกรรมการฟีฟ่าร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดตัว ถ้วยรางวัลฟุตซอลโลก 2012 “FIFA FUTSAL WORLD CUP THAILAND 2012 TROPHY TOUR AGENDA” โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเจด็จ โชยะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการคณะกรรมการจัดการ แข่งขันฟุตซอลโลก 2012 และนายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ได้ทำ�พิธีเปิดตัวถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน ณ วันที่ 20 กันยายน 2555 ลานชั้น 1 เดอะมอลล์ นครราชสีมา

ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจโคราช วันหัวใจโลก 2555 โคราช คาร์ ฟรี เดย์ 2012

23 กันยายน 2555 ณ ศูนย์สุขภาพและ สหคลินิก ริมลิฟวิ่ง ถ.ราชสีมา – ปักธงชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครราชสีมา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกกรม เป็น ประธานเปิดงาน “โคราช คาร์ฟรีเดย์ 2012” โดยได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวม ถึงประชาชนทั่วไป

25 กันยายน 2555 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ร่วมกับ เดอะมอลล์นครราชสีมา จัด นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจโคราช วัน หัวใจโลก 2555” ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดย มี นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นาย แพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช และคณะผู้บริหารฯ ให้การ ต้อนรับ PAGE 59.....HERE WE CHIC PLUS


Samart Women

SO-HOT

มาวัดระดับความ hot ในเรื่อง “รัก” ของคุณ 1.อวัยวะที่ทรงพลังทางเพศที่สุดของคุณ A. อยู่ใต้กางเกงของคุณ B. อยู่ในตู้เสื้อผ้าของคุณ C. อยู่ในหัวคุณ 2.วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะรู้ว่าอะไรสามารถ ปลุกใจคนรักของคุณได้คือ A. ถามเพื่อนบ้าน B. ก็ถามเขาเลยสิ C. ลองทุกอย่างจนเขาจะถอยหนี 3.ส่วนที่โรแมนติกที่สุดในบ้านคือ A. โรงรถ B. ห้องนอน C. ห้องไหนก็ตามที่คุณสองคนอยู่ด้วยกัน 4.สามสิ่งที่ขาดไม่ได้ในความโรแมนติกสุดแสน ร้อนแรงสำ�หรับคุณคือ A. หุ่นสุดเร้าใจ เทียนไข และน้ำ�มัน B. สองเรื่อนร่างเซ็กซี่ เทียนไขสองเล่ม และน้ำ�มัน C. ความเคารพในกันและกัน การสื่อสารที่ดีเยี่ยม และการยอมรับ 5.การพูดคุยกับแฟนถึงความสัมพันธ์ในแง่ดี เป็นประจำ�นั้น มักจะ A. ทำ�ให้เบื่อ B. เพิ่มพูนความเข้าใจและความรักให้โรแมนติกขึ้น C. ทำ�ให้ทะเลาะกัน PAGE 60.....HERE WE CHIC PLUS

6.ช่วงที่ดีที่สุดของความโรแมนติกคือ A. เมื่อฉันพร้อม B. เมื่อเขาพร้อม C. เมื่อใดก็ตามที่มีคนเริ่ม และอีกฝ่ายคล้อยตาม 7.แล้วทุกๆ วันในความสัมพันธ์ของคุณจะร้อน แรงอย่างครั้งแรกเริ่มมั้ยนะ A. ไม่หรอก และนั่นไม่ดีเลย B. ไม่ แต่นั่นก็โอ.เค. นะ เพราะจะยิ่งช่วยให้รัก งอกงาม C. แน่ล่ะ อย่างกับในฝันเลย 8.สิงที่ดีที่สุดที่จะทำ�เมื่อคู่ของคุณเหนื่อยเกินไป สำ�หรับเซ็กส์คือ A. บึ้งตึงใส่ B. ปฏิเสธในครั้งต่อไปที่เขาพร้อม C. ช่วยนวดไหล่ให้เขาได้รีแลกซ์ 9.สปีดในการเริ่มต้นความโรแมนติกคือ A. เร็วเท่าที่จะเร็วได้ B. อย่างช้าเท่าที่จะช้าได้ C. ในระดับที่คุณทั้งคู่สนุกกับมัน 10.ของวิเศษที่จะช่วยเติมเต็มความโรแมนติก ให้เปี่ยมล้น A. ชุดชั้นในวาบหวิว ของเล่น และวิปครีม B. สิ่งที่คุณและเขาต่างก็โปรดปรานด้วยกันทั้งคู่ C. เถียงกัน ไม่คุยกัน และไม่มีเวลาให้กัน

มาดูเฉลย โดยเช็กคำ�ตอบที่ถูกต้องของ แต่ละข้อ แล้วนับคะแนนเลย 1.C, 2.B, 3.C, 4.B, 5.B, 6.C, 7.B, 8.C, 9.C, 10.B มาเช็คคะแนนกัน 7-10 คะแนน ยินดีด้วย คุณคือสาวฮอตสุดร้อนแรงตัวจริง 4-6 คะแนน คุณอยู่ในระดับที่เรียกว่ายังพออุ่นๆ ซึ่งมีโอกาส จะทวีความร้อนขึ้นได้นะ 0-3 คะแนน คุณช่างเยือกเย็น เรียกได้ว่าคุณต้องใส่ชุดชั้น ในเชยๆ แล้วนอนเตียงเดี่ยวแยกกับแฟนคุณเลยทีเดียว ยาก ที่จะมัดใจเขาได้แล้วล่ะ เพราะความโรแมนติกในที่นี้ไม่ใช่ แค่เรื่องเซ็กส์ แต่ยังรวมถึงความเข้าใจ ปลาบปลื้มกันใน แบบที่แต่ละฝ่ายต่างเป็นอยู่ ซึ่งจะจูนคนสองคนเข้าหากัน เรียกได้ว่าทัศนคติก็มีส่วนช่วยให้คุณเป็นคน “ฮอต” ในความ สัมพันธ์ได้


ด้านการงาน : ของชาวราศีเมษในเดือน นี้มีเกณฑ์ยุ่งยากให้ระวังคนคิดไม่ดีเกี่ยว กับงานที่คุณมุ่งหวังการประสบความ สำ�เร็จจะมีการติดขัดแบบไม่น่าจะเป็น ด้านการเงิน : คุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับ หาง่ายจ่ายคล่องไม่มีเหลือ เก็บเลยค่ะ ความรัก : คนมีคู่ ความรักของคุณใน เดือนนี้สำ�หรับคนที่มีคนรู้ใจแล้วเป็น ช่วงเวลาที่คุณอยากจะอยู่ลำ�พังเพื่อใช้ ความคิด และไปหาเพื่อนฝูงของคุณเอง เพื่อค้นหาคำ�ตอบภายในใจของคุณเอง สำ�หรับคนโสดคุณมีเกณฑ์พบกับเพื่อนรู้ ใจที่ดีในอนาคตของคุณในเดือนนี้ค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีพฤษภ ในเดือนนี้ จะมีการวางรูปแบบ การ วางแผนงานที่ดี และมีพื้นฐานความ สำ�เร็จที่แน่นหนาถาวร ด้านการเงิน : จะมีไหลมาเทมา ฐานะ ทางการเงินมั่นคง มีทุกสิ่งที่ปรารถนา ในเดือนนี้ค่ะ ความรัก : คนมีคู่ สำ�หรับคนที่มีคนรู้ ใจคุณจะมีเกณฑ์ดีในด้านงานมงคล อย่างมาก จะมีความสุขสมหวังอย่าง ลงตัวเป็นที่สุดค่ะ คนโสด สำ�หรับคน โสดที่รอคอยคนรู้ใจอยู่ ในเดือนนี้ คุณ จะได้พบคนดี มาจากทางไกล ได้รับ ความสุขสดชื่นแจ่มใสอย่างมากค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีเมถุนในเดือน นี้ ทุกสิ่งที่คุณได้ทำ�ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น งานเก่า หรืองานใหม่ก็แล้วแต่จะมีความ สำ�เร็จสมบูรณ์ หรือได้รับรางวัล คำ� ชมเชย เกียรติคุณดีเด่น ด้านการเงิน : ของคุณจะสะพัดดีมาก ได้ เงินมาจากหลาย ๆทาง ความรัก : คนมีคู่ สำ�หรับคนมีเจ้าของ แล้วช่วงเดือนนี้จะต้องระวังปัญหาคน รักมีเกณฑ์นอกลู่นอกทางให้ดี ระวังการ ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก ขอให้คุณ ใจเย็น ๆ ไว้อย่าวู่วาม คนโสด สำ�หรับ คนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนมี เจ้าของเข้าให้อย่างจังนะคะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีกรกฎในเดือน นี้ จะต้องรอบคอบให้มาก ๆ ในด้านขอ เอกสาร หากคุณทำ�งานที่ต้องติดต่อกับ ลูกค้ามากราย ได้รับความสำ�เร็จในเรื่อง งานอย่างแน่นอนในเดือนนี้ค่ะ ด้านการเงิน : ของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ยัง ไม่ดีทีเดียว ที่เคยติดขัดไม่คล่องตัว จะ เริ่มลงตัวมากกว่าแต่ก่อน ที่ผ่านมาค่ะ ความรัก : คนมีคู่ ทางด้านความรักคุณ ๆ ที่มีเจ้าของแล้วมีความสุขอบอุ่นดีมาก ค่ะ จะมีการลงทุน ลงแรงร่วมใจกันทำ� ธุรกิจ มีเกณฑ์ดีค่ะ คนโสด สำ�หรับคน โสดจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ ที่เป็น ผู้ใหญ่ อายุมากกว่า ทำ�งานหน้าที่มั่นคง มาชอบพอ ความรักของคุณจะก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในเดือนนี้ค่ะ PAGE 62.....HERE WE CHIC PLUS

ด้านการงาน : ของชาวราศีสิงห์ในเดือน นี้ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง ใหญ่ หลังจากที่คุณรอคอยมานาน จะมี เกณฑ์ดีมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะมีงานพิเศษเข้ามาให้คุณทำ� จนใช้คำ� ว่างานล้นมือทีเดียวค่ะ ใน ด้านการเงิน : ถือว่ามีรายรับเข้ามมาก กว่าหนึ่ง หรือสองทางเป็นเดือนที่การ เงินดีมาก ๆ ค่ะ ความรัก : คนโสด ทางด้านความรัก สำ�หรับคนโสดในเดือนนี้ จะพบมิตร ต่างเพศ แต่คุณยังไม่พร้อมที่จะมีพันธะ หรือไม่แน่ใจค่ะ คนมีคู่ สำ�หรับคนมี เจ้าของแล้วคุณจะมีความสุขอย่างมาก กับคนรัก ข่าวดีที่ทุกคนรอคอยจากคุณ กำ�ลังส่อเค้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีกันย์ในเดือน นี้ คุณจะมีการได้รับข่าวความสำ�เร็จบาง อย่างเกี่ยวกับการงานที่คุณรอคอยข่าว อยู่ เป็นข่าวดีแน่นอนค่ะ ด้านการเงิน : ของคุณจะมีรายรับที่ดีเข้า มา คุณที่รอคอยข่าวเกี่ยวการขอเครดิต จะได้ในเดือนนี้ค่ะ ความรัก : คนโสด ในเดือนนี้ความรักมี เกณฑ์ดีคนโสดจะได้มิตรภาพใหม่ที่คุณ รอคอย ขอให้คุณเชื่อในลางสังหรณ์ของ คุณเองในเดือนนี้ค่ะ คนมีคู่ สำ�หรับคนมี คนรู้ใจแล้วในเดือนนี้ ขอให้คุณพยายาม หลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงทางอารมณ์ของ คุณให้ดีนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้ เกิดความยุ่งยากกับคนรักได้


ด้านการงาน : ในเดือนนี้ มีเกณฑ์เด่นมาก ในเรื่องของความอดทนในงานที่ทำ�อยู่ อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้องรอ คอยกันไปก่อน ขอให้คุณใจเย็น ๆ ด้านการเงิน : ของคุณดีมาก คุณจะได้ รับเงินก้อนหนึ่งจากการทำ�งานที่ดี และ มีมากพอที่จะจับจ่ายเพื่อซื้อของที่คุณ ต้องการได้ในเดือนนี้ค่ะ ความรัก : คนมีคู่ ทางด้านความรักของ คุณในเดือนนี้สำ�หรับคนมีคู่แล้วส่วนใหญ่ จะได้รับของขวัญถูกใจ หรือมีเกณฑ์ได้รับ ความรักความอบอุ่น คนโสด สำ�หรับคน โสดตอนนี้เป็นช่วงของความสุขจากเรื่อง รัก ๆ ใคร่ ๆ จะได้คนรักที่ถูกใจค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีพิจิกในเดือน นี้ คุณมีสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับด้านการงานเข้า มา และทางด้านของความคิดริเริ่ม ความ หวังที่จะได้รับสิ่งใหม่ ๆในด้านการงานค่ะ ด้านการเงิน : จะมีโชคดีในการทำ�รายได้ อย่างมากมาย อาจจะได้รับเงินพิเศษที่ คาดไม่ถึงในเดือนนี้ด้วยค่ะ ความรัก : คนมีคู่ ความรักของคุณใน เดือนนี้สำ�หรับคนที่มีคนรู้ใจแล้ว มีความ มั่นคงดีมีความรักความจริงใจให้กันเป็น อย่างมาก คนโสด คนโสดจะได้พบรักแท้ ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน และคุณจะได้ รับข่าวสารจากคนที่คุณรอคอยในเร็ว ๆ นี้ด้วยค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีธนูในเดือน นี้ คุณจะมีการสะดุดของเส้นทางการทำ� ธุรกิจการงานของคุณเอง ที่กำ�ลังจะไปได้ สวย ไปทำ�บุญสะเดาะเคราะห์ จะได้ผ่อน หนักให้กลายเป็นเบาได้บ้างค่ะ ด้านการเงิน : ในเดือนนี้มีลู่ทางการ สูญเสียรายได้ที่น่าจะได้รับ ทำ�ให้การ วางแผนทางด้านการเงินเกิดติดขัดได้ค่ะ ความรัก : คนโสด ทางด้านความรักคน โสดในช่วงเดือนนี้ต้องร้องเพลงรอไปก่อน นะคะ จริงจังอะไรมากนัก ใจเย็น คนมี คู่ สำ�หรับคนที่มีคนรู้ใจอยู่ข้าง ๆ จะเสีย ความรู้สึกเป็นอย่างมากกับคนรู้ใจ ทำ�ให้ คุณต้องคิดพิจารณาในตัวของคนรักเป็น อย่างมากค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีมังกรในเดือน นี้ มีปัญหาบางประการที่ต้องรีบแก้ไข อาจจะเกิดจากตัวคุณเอง หรือผู้ร่วมงาน เป็นคนก่อให้เกิด คุณต้องใช้ความเพียร พยายามอย่างมากจะพบกับความสำ�เร็จ ด้านการเงิน : จะมีความยุ่งยากเช่นกันค่ะ มีเกณฑ์ล่าช้าในเรื่องของการเงินที่หวังไว้ ระมัดระวังการใช้จ่ายไว้บ้างนะคะ ความรัก : คนโสด สำ�หรับคนที่ยังโสด คุณมีเกณฑ์พบรักกับมิตรต่างเพศอย่าง หลงใหลเสน่หาเป็นอย่างมาก อย่าใจร้อน นะคะ เพราะเค้าอาจจะไม่ได้มีคุณคน เดียวค่ะ คนมีคู่ สำ�หรับคนที่มีคนรู้ใจ อยู่แล้วจะมีความสุขอย่างมาก มีความ เข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีกุมภ์ในเดือน นี้ คุณจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ทุกอย่าง โดยใช้วิจารณญาณ ใช้ความ รอบคอบ แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการเงิน : รายจ่ายมีอยู่รอบตัว กระเป๋าเงินกลวง เพราะรายจ่ายมี มากกว่ารายรับ แต่ก็จะมีรายได้เข้ามาให้ ทันจ่ายไม่ต้องวิตกค่ะ ความรัก : คนมีคู่ เดือนนี้คุณที่มีคนรู้ใจ แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความ สัมพันธ์ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนโสด คนที่ ยังโสดจะได้พบมิตรต่างเพศ ที่ดีมีความ คิดเป็นผู้ใหญ่ อบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ ดีใจ ด้วยนะคะ

ด้านการงาน : ของชาวราศีมีนในเดือนนี้ คุณจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ ๆ จะมีการเริ่มต้น ในกิจการงานใหม่ ๆ หรือได้งานทำ�ใหม่ ด้านการเงิน : ขอให้คุณเลิกกังวลใจเกี่ยว กับเรื่องเงิน ๆ ทองๆ ได้แล้วนะคะ คุณจะ ได้เงินจากงานที่ทำ�ในระยะยาว เงินทอง ได้ตามเป้าหมายทุกประการค่ะ ความรัก : คนมีคู่ สำ�หรับคนที่มีคนรู้ใจ แล้วคุณจะได้รับความสุขเป็นอย่างมาก หรืออาจจะได้รับข่าวดีของเพื่อน ๆ เกี่ยว กับงานมงคล สรุปแล้วมีเกณฑ์ดีค่ะ คน โสด สำ�หรับคนโสดจะได้พบมิตรใหม่ มาจากการทำ�งาน หรือการแนะนำ�ของ ผู้ใหญ่ คุณจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจเป็น พิเศษในเดือนนี้นะคะ PAGE 63.....HERE WE CHIC PLUS


สมัครสมาชิก

Here we chic plus รายปีเพียง360บาท

วิธีชำ�ระค่าสมัคร

โอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือผ่านATM เข้าบัญชีในนาม บ.จิณห์นิตาเพาเวอร์เจท จำ�กัด ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 409-086-2019 แล้วสแกนส่งมาที่อีเมล hwcplus@gmail.com ชื่อ/นามสกุล.......................................................................................................................................................................... ที่อยู่สำ�หรับจัดส่ง.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. โทรศัพท์..................................................................................อีเมล........................................................................................


here we chic plus 20  

free magazine fashion and life style