Page 1

Acte Jordi Hereu Targeta Rosa Divendres 8 d’abril Hora: 11.00 h Lloc: Interior d’Illa Cándida Pérez (Comte Borrell, 44)

La Targeta Rosa és un document de caràcter personal i intransferible que acredita els usuaris i els permet que puguin acollir-se a determinats avantatges i prestacions. És una prestació social adreçada a les persones més grans de 60 anys i a persones amb una discapacitat reconeguda i acreditada igual o superior al 33%, i amb pocs recursos econòmics. Hi ha dos modalitats de Targeta Rosa: la Gratuïta, per les persones amb una renda familiar inferior a l’IPREM (Indicador Públic de Rendes Econòmiques Múltiples) i la Reduïda, per les persones amb una renda familiar inferior al doble de l’IPREM. Les persones titulars de la Targeta Rosa Gratuïta tenen accés gratuït als serveis de transport col·lectiu integrat de l’Àrea Metropolitana de l’EMT, sense limitació de viatges ni horari (no és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe) Les persones titulars de la Targeta Rosa Reduïda tenen accés amb un descompte aproximat del 50% als serveis de transport col·lectiu integrat de l’Àrea Metropolitana de l’EMT. Cal comprar la Targeta T-4 i no té limitació d’horari. (Tampoc és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe)

El mes de febrer de 2010 un total de 251.970 persones eren titulars de la Targeta Rosa:  El 48’6% de les targetes són del tipus gratuïta  El 51’4% són targetes rosa reduïdes Per altra banda:  El 91% de les targetes corresponen a persones de 60 anys o més  El 9% restant està assignat a persones amb discapacitat

1


Entre les 229.379 Targetes Rosa de persones de 60 anys o més:  El 46’1% són gratuïtes  El 53’9% són reduïdes Entre les 22.591 targetes rosa de persones amb discapacitat:  El 73,9% correspon a targetes gratuïtes  El 26,1% correspon a targetes reduïdes

Originàriament, l’any 1980 la Targeta Rosa va ser creada per afavorir la mobilitat, per estimular la socialització i la participació de les persones grans i de les persones amb discapacitats en l’ús i el gaudi de la ciutat, concretant-se sobretot en una reducció o en la gratuïtat en l’ús dels transport públics. Des del passat mes d’octubre, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar una nova etapa per la Targeta Rosa amb més prestacions i avantatges per les persones usuàries en l’àmbit de la Salut, la Cultura i el lleure o l’esport, o el servei de lliurament a domicili de la compra als mercats municipals.

Ara volem fer un pas més per tal que més persones puguin acollir-se a la Targeta Rosa. Per tal de fer-ho, proposem:

1) Que la base per poder acollir-se a la Targeta Rosa sigui el Salari Mínim Interprofessional (641€/mes) i no l’IPREM (532€/mes).

Amb això aconseguim que més persones puguin tenir la Targeta Rosa a l’augmentar la base per poder acollir-se (passem de 532€ a 641€).

Persones de 60 a 64 anys que es veuran beneficiades: Situació actual Grau de cobertura sobre població de referència 2


< 1 IPREM (532€/mes) (gratuïta)

34,6%

< 2 IPREM (11064€/mes)(reduïda)

Proposta Grau de cobertura sobre població de referència

< Salari Mínim (641€/mes) (gratuïta)

46,4%

< 2 Salari Mínim (1.282€/mes)(reduïda)

Amb aquesta mesura es podran acollir a la Targeta Rosa 11.122 persones més entre els 60 i els 64 anys

Persones amb discapacitat que es veuran beneficiades:

Situació actual

Grau de cobertura sobre població de referència

Menors de

< 1 IPREM (532€/mes) (gratuïta)

18 anys

< 2 IPREM (11064€/mes)(reduïda)

De 18 a 59

< 1 IPREM (532€/mes) (gratuïta)

anys

< 2 IPREM (11064€/mes)(reduïda)

34,1% 49,5%

Proposta Grau de cobertura sobre població de referència

Menors de 18 anys

< Salari Mínim (641€/mes) (gratuïta)

49,3%

< 2 Salari Mínim (1.282€/mes)(reduïda) 3


De 18 a 59 anys

< Salari Mínim (641€/mes) (gratuïta)

71,7%

< 2 Salari Mínim (1.282€/mes)(reduïda)

Si no fem distincions per grups d’edat, passaríem d’un 48’2% de persones

amb discapacitat que en l’actualitat tenen Targeta Rosa, a un 69’9%

2) Universalització de la Targeta Rosa per les persones de 65 i més anys.

Amb la segona de les propostes totes les persones més grans de 65 anys tindran la Targeta Rosa. Si la renda familiar és inferior a 641€/mes la Targeta Rosa serà Gratuïta, i si la renda familiar és superior als 641€/mes la Targeta Rosa serà Reduïda.

Passem d’un 58’9% de persones de 65 i més anys que disposen de la Targeta Rosa a un 100%, el que suposa 133.479 persones més.

En resum, l’esquema és el següent:

Persones de 60 a 64 anys + Persones amb discapacitat Actualitat Renda < 532 €  Gratuïta Renda de < 1064 €  Reduïda Renda > 1064 €  Sense prestació

Proposta Renda < 641€  Gratuïta Renda < 1282€  Reduïda Renda > 1282 €  Sense prestació

Persones de 65 i més anys Actualitat Renda < 532 €  Gratuïta Renda de < 1064 €  Reduïda

Proposta Renda < 641€  Gratuïta Renda > 641€  Reduïda 4


Cost i calendari d’implantació: Aquesta mesura tindria un cost entre 6 i 7 milions d’euros i començaria a implantar-se a partir de l’1 de setembre de 2011.

5

Proposta de millora del servei de la targeta rosa  

Targeta Rosa de BArcelona, amb més serveis i més universalitzada