Page 1

Nota de premsa 16 de maig de 2011

El Besòs: un gran eix cívic, esportiu i d’oci • LA PROPOSTA: Seguirem treballant de forma conjunta i coordinada per impulsar aquesta centralitat metropolitana emergent, creant un gran parc ciutadà i millorant la connexió entre ciutats • EL COMPROMÍS: Crearem una gran rambla metropolitana al riu, farem del Besòs un Corredor Verd, impulsarem els estudis necessaris per la cobertura de la Ronda Litoral i apostarem per millorar les connexions amb transport públic • L’OBJECTIU: Donar un nou impuls en el continu urbà que formen Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada, amb estratègies que van més enllà dels termes municipals administratius L’àmbit format per Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac és territori en transformació, una centralitat emergent de més d’un milió de persones (el 20% de la població de la regió metropolitana), que concentra 850 hectàrees de polígons d’activitat econòmica. Amb l’impuls de la Sagrera, es configura com la porta de connexió viària i ferroviària amb Europa. El Pla Besòs és i serà una de les grans apostes dels socialistes, apostant per fer-ne una gran rambla metropolitana, un potent eix cultural, esportiu i d’oci. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics es van començar a fer les primeres actuacions per resoldre mancances en aquest àmbit territorial, unes primeres actuacions que van anar seguides per la recuperació de la llera del riu Besòs, pel desenvolupament de l’àrea del Fòrum i per la posada en marxa de projectes de renovació com el 22@, la Llei de Barris, el creixement significatiu de la xarxa de metro i tramvia o les transformacions vinculades a la Sagrera, el port de Badalona o els campus universitaris. En els últims anys els ajuntaments i el Consell Comarcal del Besòs han


Nota de premsa

2

treballat de forma conjunta en la coordinació d’estratègies a través de l’Oficina Tècnica del Besòs (OTB). La feina feta serà ara el motor per afrontar els nous reptes.

Un territori en transformació, una gran centralitat El Besòs és un continu urbà dotat de dinàmiques pròpies que van més enllà dels límits administratius municipals. Els nuclis que formen Badalona, Sant Andreu, Sant Martí, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada són centres comercials i de serveis dels barris que els envolten, independentment de a quin municipi pertanyin. Les dinàmiques socials, econòmiques i de mobilitat tenen llaços evidents que requereixen que les administracions actuïn de forma coordinada, amb estratègies compartides. Aquest continu urbà s’està transformant per millorar-ne la qualitat urbana, fer-lo més permeable i dotar-lo de nous usos per reforçar-ne la capacitat de centralitat. Hem treballant e: 

  

La progressiva superació de barreres urbanístiques per dotar de continuïtat la trama urbana (desmantellament parcial de la via ferroviària de la costa, soterrament ferroviari a Glòries, integració acústica de la Gran Via, semaforització de la Meridiana, cobertures de trams de la Ronda de Dalt) La definició d’una xarxa viària principal L’arribada del transport públic (noves línies de tramvia (TramBesòs) i metro (perllongaments L1, L2, L3, noves línies L9 i L10) La consolidació de nous espais lliures: parc fluvial del Besòs, platges de Badalona, Sant Adrià i Barcelona, i parc urbans com el del Besòs i Can Zam, a més de la progressiva millora en la protecció i gestió dels parcs naturals de la Serralada de Marina i Collserola) La millora de la qualitat dels barris, renovant antics barris (la Mina, la Catalana, Trinitat Nova, governador, Bon Pastor, Baró de Viver..), fomentant la rehabilitació i apostant per la transformant àrees antigues La progressiva mixtificació d’usos, consolidant eixos comercials urbans, posant en marxa xarxes d’equipaments de proximitat i ampliant la tipologia d’usos permesos en alguns sectors industrials

Aquest continu urbà requereix seguir treballant de forma coordinada. Fent un treball conjunt que ja ha donat grans resultats i que aquest mandat s’ha reforçat amb l’Oficina Tècnica del Besòs. Un compromís amb l’àrea del Besòs, que és també un eix econòmic de primer ordre, amb la Sagrera i el 22@.

CENTRALITAT EMERGENT

Donem resposta a un territori en transformació, una gran centralitat amb més d’un milió d’habitants. Una oportunitat metropolitana


Nota de premsa

3

Estratègia conjunta al servei de les ciutats

1. Apostarem per una gran Rambla metropolitana al riu Besòs, que connecti el mar amb la muntanya. El Besòs ha de ser un eix cívic, esportiu i d’oci.

 

Una nova Rambla amb qualitat urbana, eix del progrés econòmic i nou pol cultural. Una Rambla que en un futur estarà creuada per 17 connexions: cada 400 metres podrem creuar-la Actualment hi ha 8 ponts: Eduard Maristany, 2 a La Catalana, Guipúscoa, Molinet, Peixauet, Santa Coloma, Montcada) i 3 passos (Ferrocarrils, C31 i B20)


Nota de premsa

4

El Pla preveu construir 9 noves connexions (3 passeres i 6 ponts) i canviar l’actual traçat del pont del Molinet.

2. Impulsarem els projectes

per executar la cobertura de la Ronda Litoral, una oportunitat per integrar a la lògica urbana de les ciutat aquesta infraestructura. Avançarem en la cobertura de la B20 a Santa Coloma, davant el campus universitari de Torribera. Farem les ARE’s de l’Estrella i del Sant Crist per poder obrir el lateral de la C-31 a Badalona, i executarem la carretera B-500, fent les propostes urbanístiques per impulsar nous espais econòmics aprofitant la connexió d’aquesta infraestructura (Pomar-Guixeres-Manresà).

3. Apostarem

per actuacions urbanístiques que permetin implantar una xarxa segregada d’autobusos interurbans d’alta capacitat, dins i entre les ciutats. Dissenyarem la implantació un sistema transport en superfície per a incentivar l’ús del transport públic, donant més prioritat a l’autobus en cinc corredors: Badalona centre-Montigalà-Santa Coloma de Gramenet; Badalona centre-Sant Adrià; Montcada i Reixac-Santa Coloma de Gramenet- Sant Adrià; Badalona sud-Serra d’en Mena-Santa Coloma; Gorg-Fondo-Montigalà. Estudiarem la connexió d’aquests nous corredors amb el desplegament de RETBUS de la ciutat de Barcelona. Apostarem per fer arribar el tramvia fins al Port de Badalona i el Centre de les Arts, el Còmic i la Il·lustració.

4. Farem del Besòs un Corredor Verd Metropolità, incloent el parc fluvial, els parcs naturals i les

zones verdes adjacents. Farem propostes per tractar-lo en conjunt, i no com una suma de les realitats de les nostres ciutats. Desenvoluparem el projecte bàsic que ha de permetre connectar el centre de Trinitat Vella amb el parc de Can Zam, i impulsarem el recorregut temàtic de l’Aigua al Congost del Besòs, una obertura al ciutadà del patrimoni de l’aigua que ha de connectar els aqüeductes i les Cases de l’Aigua de Trinitat, Vallbona i Santa Coloma.

5. Seguirem treballant per millorar la qualitat ambiental del riu i del seu entorn, creant una zona naturalitzada de wetlands (zones humides de transició entre la zona terrestre i la zona aquàtica), que serveixi per desenvolupar un sistema de tractament terciari per a la depuradora de la Llagost de Montcada i Reixac, i creant espais d’interconnexió entre els dos parcs naturals de l’àrea (Collserola i Serralada de Marina). Desenvoluparem el projecte per a la consolidació del Parc del Turó de Vallbona, que suposarà millores en l’espai públic del nucli antic.

El Besòs: un gran eix cívic, esportiu i d’oci  

• LA PROPOSTA: Seguirem treballant de forma conjunta i coordinada per impulsar aquesta centralitat metropolitana emergent, creant un gran pa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you