Page 1

Czasopisma i wydawnictwa periodyczne do dziejów zakonów, 1

Marek Derwich

Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski

o. Roland Prejs OFMCap

Katedra Dziejów Teologii, Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

„Studia Franciszkańskie” i „Biblioteka »Studiów Franciszkańskich«” Nie sposób badać dzieje franciszkanów (i szerzej – życia zakonnego) na ziemiach polskich bez znajomości wydawnictw publikowanych przez polską Prowincję św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych, z siedzibą Kurii Prowincjalnej w Poznaniu. W 1984 r. wydano pierwszy tom rocznika naukowego „Studia Franciszkańskie”, do tej pory ukazały się 22 tomy – ostatni za 2012 r. 10 pierwszych tomów, opublikowanych w latach 1984– –1999, ukazywało się dosyć nieregularnie; od tomu 11, za 2011 r., pismo ukazuje się z wzorową regularnością1. Redaktorem naczelnym od pierwszego tomu jest nieprzerwanie o. Salezy Bogumił Tomczak OFM. Każdy tom składa się z sześciu części: 1. Dokumenty (najczęściej pisma i wypowiedzi papieży lub biskupów dotyczące świętych franciszkańskich i zakonu); 2. Filozofia i teologia (artykuły naukowe, studia i szkice); 3. Historia (w każdym tomie po 5–8 artykułów z historii zakonów franciszkańskich); 4. Recenzje i omówienia; 5. Kronika; 6. Zmarli (biogramy wybitnych franciszkanów). Dotychczas nie praktykowano wydawania tomów monotematycznych i przynajmniej na razie nie są przewidywane, gdyż tę funkcję spełnia po części „Biblioteka »Studiów Franciszkańskich«”, o której niżej. Każdy tom zawiera spis treści w językach polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Ponadto od tomu 11 zamieszczane są obcojęzyczne streszczenia artykułów. W 1998 r. rozpoczęto wydawanie serii wydawniczej „Biblioteka »Studiów Franciszkańskich«”; do tej pory ukazało się 17 tomów (ostatni w 2013 r.). Jako tom pierwszy ukazała się Polska bibliografia franciszkańska za lata 1989–1991, zebrana i opracowana przez o. Rolanda Prejsa OFMCap. Jego zasługą jest kontynuowanie tej cennej pomocy bibliograficznej. Do chwili obecnej ukazało się 9 tomów, obejmujących lata 1989– –2003 i rejestrujących w sumie 16 327 pozycji. Bibliografia ma przejrzysty układ tematyczny: I. Zagadnienia ogólne; II. Święty Franciszek z Asyżu; III. Myśl franciszkańska; IV. Święci i błogosławieni; V. Historia Pierwszego Zakonu; VI. Historia Drugiego Zakonu; VII. Historia Trzeciego Zakonu

1  „Studia Franciszkańskie”, 1, 1984, ss. 376, nlb. 6; 2, 1986, ss. 373, nlb. 1; 3, 1988, ss. 406, nlb. 1; 4, 1991, ss. 381; 5, 1992, ss. 404; 6, 1994, ss. 414, nlb. 1; 7, 1996, ss. 399; 8, 1997, ss. 446; 9, 1998, ss. 423; 10, 1999, ss. 542; 11, 2001, ss. 542; 12, 2002, ss. 742; 13, 2003, ss. 672; 14, 2004, ss. 516; 15, 2005, ss. 591; 16, 2006, ss. 500; 17, 2007, ss. 622; 18, 2008, ss. 610; 19, 2009, ss. 582; 20, 2010, ss. 478; 21, 2011, ss. 615; 22, 2012, ss. 526.


424

Tu warto zajrzeć

Regularnego; VIII. Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; IX. Bractwa i stowarzyszenia. Korzystanie z niej ułatwiają dwa indeksy – osób i geograficzny2. Poza tym ukazało się jeszcze 8 tomów tej serii wydawniczej, mianowicie: E. K. Siekierka, Święta Klara z Asyżu kobieta nowa (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 3), Poznań: Franciszkanie, 1999, ss. 298; Cz. W. Liniewicz (red.), Wspólnota: materiały z sympozjum odbytego na Górze św. Anny 11–12 listopada 1998 r. (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 5), Poznań: Franciszkanie, 2000, ss. 147; A. J. Szteinke, A. S. Warot, K. R. Prokop (red.), Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza – przebieg – konsekwencje. Materiały z sympozjum odbytego w Krakowie – Bronowicach 11–12 września 1997 r. (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 6), Poznań: Franciszkanie, 2001, ss. 424; Antologia modlitwy franciszkańskiej, cz. 1, zebrał i oprac. S. B. Tomczak (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 8), Poznań: Franciszkanie, 2003, ss. 421; R. Prejs, Słownik biograficzny zakonników franciszkańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 10), Poznań: Franciszkanie, 2004, ss. 415; S. B. Tomczak (red.), Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, cz. 1 (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 13), Poznań: Franciszkanie, 2010, ss. 403; Antologia modlitwy franciszkańskiej, cz. 2, zebrał i oprac. S. B. Tomczak (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 15), Poznań: Franciszkanie, 2012, ss. 157; S. B. Tomczak (red.), Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, cz. 2 (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 16), Poznań: Franciszkanie, 2012, ss. 406.

2  Polska bibliografia franciszkańska za lata 1989–1991, zebrał i oprac. R. Prejs (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 1), Poznań: Franciszkanie, 1998, ss. 207, nry 1–1728; Polska bibliografia franciszkańska za lata 1992–1994, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 2), Poznań: Franciszkanie, 1999, ss. 295, nry 1–2650; Polska bibliografia franciszkańska 1995–1996, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 4), Poznań: Franciszkanie, 2000, ss. 254, nry 1–2091; Polska bibliografia franciszkańska 1997–1998 z uzupełnieniem za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 7), Poznań: Franciszkanie, 2003, ss. 262, nry 1–2196; Polska bibliografia franciszkańska 1999 z uzupełnieniami za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 9), Poznań: Franciszkanie, 2004, ss. 174, nry 1–1265; Polska bibliografia franciszkańska 2000 z uzupełnieniami za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 11), Poznań: Franciszkanie, 2005, ss. 163, nry 1–1121; Polska bibliografia franciszkańska 2001 z uzupełnieniami za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 12), Poznań: Franciszkanie, 2007, ss. 191, nry 1–1542; Polska bibliografia franciszkańska 2002 z uzupełnieniami za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 14), Poznań: Franciszkanie, 2010, ss. 242, nry 1–2088; Polska bibliografia franciszkańska 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie, zebrał i oprac. Idem (Biblioteka „Studiów Franciszkańskich”, 17), Poznań: Franciszkanie, 2013, ss. 206, nry 1–1646.

Tu warto zajrzeć  
Tu warto zajrzeć  
Advertisement