Page 70

ROZMAITOŚCI

1672-1678), św. Anny w Zaklikowie (kościół cmentarny, ok. 1580 r., przekształcany) oraz Wszystkich Świętych w Cudzynowicach (1757 r.). Ostatnią kategorią konkursową – specjalną – jest „Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki”. Jako wzorowy przykład ratowania budowli zabytkowej z utrzymaniem jej pierwotnej funkcji, a przy tym z zachowaniem dbałości o detal, jury oceniło prace przy dworcu kolejowym w Puszczykówku. Stanowią one model do naśladowania przy pracach prowadzonych przez PKP przy obiektach kolejowych. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie otrzymało wyróżnienie za prace w dawnej zajezdni tramwajowej (1913 r.), obecnej siedzibie muzeum, kolejne wręczono właścicielom za kompleksowe działania konserwatorsko-rewitalizacyjne wąskotorowej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz za prace zachowujące autentyzm substancji w zabudowie folwarcznej w Wysokiej. Zgłaszane do konkursu, a następnie nominowane obiekty stanowią swojego rodzaju przekrój

przedmiotu, jakości i zakresu prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych w całym kraju. Wskazują kontekst własnościowy opieki nad zabytkami (np. ciężar rozłożenia prac między dużymi i małymi jednostkami samorządowymi, udział i zaangażowanie właścicieli prywatnych, firm, fundacji, parafii i zgromadzeń zakonnych), a także problem ich społecznego odbioru, powiązany często z zachowaniem historycznej funkcji zabytku, a równie często lub nawet częściej – z jej zmianą. Joanna Piotrowska

Jury konkursu „Zabytek Zadbany”: Mariusz Czuba, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie; Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków; dr Adam Jankiewicz, przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych; prof. Andrzej Koss, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Narodowe w Kielcach prosi o informacje na temat dzieł Rafała Hadziewicza

W

związku z przygotowaniami monograficznej wystawy poświęconej twórczości Rafała Hadziewicza (polskiego malarza, współzałożyciela „Zachęty”, ur. w 1803 r. we wsi Zamch na Lubelszczyźnie, zm. w 1886 r. w Kielcach), Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje na temat posiadanych prac malarskich, rysunków, szkiców tego artysty oraz wszelkich związanych z nim dokumentów (zdjęć, pamiątek, listów itp.). Istotnym elementem wspomnianego projektu jest opracowanie pełnego katalogu dzieł Rafała Hadziewicza. Ekspozycja zaplanowana została na pierwsze półrocze 2015 r.

| Rafał Hadziewicz, „Autoportret”,

1872, olej, płótno (depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Kontakt: Joanna Kaczmarczyk, kierownik działu malarstwa MNKi tel.: 602559039, e-mail: j.kaczmarczyk@mnki.pl

Spotkanie z książką

SZTUKA II RZECZYPOSPOLITEJ

N

akładem wydawnictwa BOSZ ukazała się w ubiegłym roku książka Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej Sztuka II RP. Jest to przekrojowy album odnoszący się do malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i szeroko pojętego rzemiosła okresu międzywojennego. Autorka zajęła się tym niezwykle interesującym tematem pod kilkoma względami – odbioru międzynarodowego, obecności sztuki w przestrzeni publicznej i prywatnej, najnowszych nurtów w sztuce oraz współistnienia różnych środowisk twórczych. Tekst ilustrują liczne kolorowe reprodukcje dzieł sztuki i zdjęcia z epoki. Książkę otwiera rozdział poświęcony osiągnięciom artystycznym niepodległej Polski, w którym podkreślona została ranga wystaw krajowych oraz wystaw światowych z udziałem Rzeczypospolitej. Wielu oglądających przyciągała na nie już sama niebanalna architektura pawilonów ekspozycyjnych. Kolejnym wartym odnotowania zjawiskiem tego czasu było reprezentowanie naszego kraju na obcych wodach przez wyposażone z klasą transatlantyki m/s „Piłsudski” i m/s „Batory”. Autorka scharakteryzowała też architekturę użyteczności publicznej, zestawiając ze sobą przykłady gmachów muzealnych, bankowych czy kościelnych, zarówno tych zrealizowanych, jak i zaistniałych tylko na papierze (jak np. projekt kościoła Opatrzności Bożej autorstwa Bohdana Pniewskiego). Następny rozdział, najobszerniejszy ze wszystkich, kieruje uwagę czytelnika w  stronę malarstwa, grafiki oraz rzeźby, prezentując najmodniejsze nurty dwudziestolecia oraz eksperymenty powstałe w wyniku twórczych poszukiwań.

70

| Spotkania z Zabytkami

5-6 2014

Zostały tu wspomniane i reprodukowane dzieła m.in. Zbigniewa Pronaszki, Leona Chwistka, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zofii Stryjeńskiej, Tytusa Czyżewskiego, Rafała Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego, Jana Cybisa, Henryka Kuny, Xawerego Dunikowskiego, Marii Jaremy, Brunona Schulza czy Władysława Skoczylasa. Obok obrazów i form rzeźbiarskich przedstawiono nie mniej istotne w omawianym okresie plakaty, okładki pism, banknoty. Rozdział Nowoczesny design. Nobilitacja codzienności przybliża międzywojenne zamiłowanie do nowoczesnego wystroju wnętrz, w którym znaczenie miał każdy jego element: meble, dywany, obrazy i kilimy na ścianach, zastawa i ceramika. Nie zabrakło także wzmianki o wzornictwie biżuteryjnym. Album autorka zamyka charakterystyką środowisk intelektualnych działających w  Drugiej RP. Przypomina, że rozkwit kultury nastąpił we wszystkich dziedzinach; obok artystów-plastyków  działali wówczas wybitni literaci i  twórcy teatralni, organizowano plenery, zawiązywano stowarzyszenia. Miasta takie jak Kraków, Zakopane, Toruń, Krzemieniec, Kazimierz  nad Wisłą, a  także prywatne majątki skupiały przedstawicieli elit i  artystycznej cyganerii, tworząc w nich niepowtarzalną atmosferę. Sztuka II RP przywołuje najważniejszych twórców, nurty i mody sprzed niemal wieku. Daje także przyjemność estetyczną, przenosząc czytelnika w barwny świat dwudziestolecia międzywojennego. Ponaddwustustronicowy album można nabyć w wybranych księgarniach w cenie do 64,90 zł.

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement