Page 62

Z WIZYTĄ W MUZEUM

3 | Maria

z Kossaków Pawlikowska, Różowa magia, Wydawnictwo Kurtiak i Ley, Koszalin 1994

4 | Jan Kochanowski, Treny, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1993 ................................

3

4 wodne), uwidocznione w oryginałach lub fotografiach. O znaczeniu papieru ręcznie czerpanego pisał Franciszek Jeziorański w publikacji Papier i  jego znaczenie, wydanej w  1929  r. Ciekawostką jest dołączony do książki odręcznie napisany list autora, także na papierze czerpanym, do ówczesnego Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy z  prośbą o przyjęcie egzemplarza. W 1971 r. w młynie papierniczym Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wznowiono produkcję papieru czerpanego. Papier ten z  powodu walorów artystycznych spotkał się z  dużym zainteresowaniem licznych wydawnictw. Współpraca muzeum z oficynami wydawniczymi w Krakowie, Jędrzejowie, Koszalinie, specjalizującymi się w wydawaniu niskonakładowych, bibliofilskich edycji zapoczątkowała cenną kolekcję w  zbiorach Muzeum Papiernictwa, którą stanowią wydawnictwa na papierze czerpanym. Pierwszą pozycją wykonaną na papierze ręcznie czerpanym w  Muzeum Papiernictwa jest program festiwalu Vratislavia Cantans wydany w nakładzie 1500 ręcznie numerowanych i oprawionych w jedwab egzemplarzy w  1972  r. przez Filharmonię Wrocławską. Sztuka Kochania Owidiusza wydana została nie tylko na

62

| Spotkania z Zabytkami

dusznickim papierze czerpanym, ale także wydrukowana w Muzeum Papiernictwa z  ręcznego składu typograficznego w muzealnej drukarni. Na szczególną uwagę zasługują dwa reprinty Konstytucji 3 Maja z  1791  r., wydane dla Sejmu i  Senatu RP oraz dla Polonii Amerykańskiej z  okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Na ten cel wyprodukowano w muzeum specjalny papier, kolorystycznie zbliżony do oryginału. Oko przyciągają książki wydane przez  wydawnictwa artystyczne, specjalizujące się w  wydawaniu niskonakładowych pozycji bibliofilskich. Wyróżnia je nie tylko papier, na którym zostały wydrukowane, ale także piękne artystyczne oprawy (skóra, jedwab, żakard), często ilustrowane oryginalnymi sztychami, czasami przybierające oryginalne formy (zwój, harmonijka). Karty niektórych nasączane są olejkami zapachowymi. Na wystawie można zobaczyć m.in. reprinty wydane przez  wydawnictwa artystyczne: „Secesja” z Krakowa oraz Kurtiak i Ley z Koszalina. Wydawnictwo „Secesja” prezentowane

jest kilkoma eleganckimi reprintami, a wśród nich Pieśnią nad pieśniami i  Trenami Jana Kochanowskiego. Obie publikacje oprawione są w półskórek z pięknymi tłoczeniami. Z bogatego dorobku edytorskiego Wydawnictwa Kurtiak i  Ley na wystawę wybrane zostały m.in. wydane z  niezwykłym smakiem tomiki wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Różowa magia i  Królowa burz  wiosennych oraz  poemat Owidiusza O kosmetyce twarzy pań wydany w formie zwoju. Elementem wieńczącym wystawę jest książka-obiekt, powstała w nawiązaniu do samej idei „książki”, mająca jednak znacznie swobodniejszy charakter formalny. Wykonana została przez Marię Diduch, zaprzyjaźnioną z muzeum artystkę, znaną i cenioną na świecie. Zapraszamy do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na „spotkanie z  papierem czerpanym”, który pomimo upływu lat nie stracił nic ze swego uroku. Ewa Kłonowska

Wystawę „Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym”, ze zbiorów  Muzeum Papiernictwa w  Dusznikach Zdroju, można oglądać w tym muzeum od 29 kwietnia do 22 czerwca 2014 r.

5-6 2014

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement