Page 61

TO TEŻ W MUZEUM SĄ ZABYTKI Z WIZYTĄ

Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym .........................................................................................................................................

O

becnie technologia cyfrowa wypiera papier. Na szczęście, niecałkowicie. Niewątpliwie atutem technologii cyfrowego zapisu jest pojemność danych, jednak już nie trwałość. Zapis cyfrowy ulega stopniowemu niszczeniu i już po kilku latach możemy nie odczytać danych z  płyty CD, a po kilkunastu z dysku naszego komputera. Książka wydrukowana na dobrym papierze przetrwa nawet kilkaset lat. Okazuje się, że papier to najtrwalszy nośnik wiedzy i  myśli ludzkiej. Zdał egzamin w  archiwach, bibliotekach, muzeach. Przez  kilka tysiącleci książka była synonimem unikatu, dzieła oryginalnego, przepisywanego ręcznie i  na ręcznie czerpanym papierze, jednak w  chwili wynalezienia druku i  wprowadzenia książek powielanych część jej oryginalności zaczęła zanikać. Na każdym etapie ewolucji książki czymś oczywistym była dbałość o jej piękno. Rękojmię stanowiła widzialna suma trudu i serca włożona w jej powstanie. Bylejakość książki pojawiła się w  dobie jej produkcji masowej, która stała się tłem dla unikatów, cymeliów, rarytasów. Książki te, zwane też artystycznymi, są dziedziną edytorstwa, która przypomina o  związkach książki jako przedmiotu z  książką jako dziełem sztuki. W  czasach wielotysięcznych nakładów wydawniczych miejsce książki artystycznej wydaje się

szczególne. Odżywają w niej najlepsze tradycje i  wzory sztuki pięknego druku, introligatorstwa, ilustracji. Są to książki tworzone z artyzmem i pasją. Często ilustrowane są oryginalnymi sztychami (np. drzeworytami lub miedziorytami) i oprawiane w piękne artystyczne oprawy introligatorskie, drukowane na wysokiej jakości, niekiedy ręcznie czerpanych papierach. Artyści od wieków korzystali z papieru czerpanego, ale był on traktowany jako podkład do grafik, pasteli, akwarel. Teraz papier czerpany wysuwa się na plan pierwszy i staje się tworzywem nadrzędnym. Jednym z przykładów  wykorzystania papieru czerpanego są przepiękne wydawnictwa

bibliofilskie. Sukces tych wydawnictw związany jest niewątpliwie ze stale rosnącą grupą miłośników  pięknej książki, modą na kolekcjonowanie wydawnictw artystycznych i unikatowych, jak też z wyzwalaniem się książki z reguł obowiązujących w wysokonakładowej produkcji wydawniczej. Świadectwem ponadczasowości papieru ręcznie czerpanego jest prezentowana w  Muzeum Papiernictwa w  Dusznikach Zdroju wystawa „Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym”. Na wystawie zobaczyć można te najstarsze, tym samym najbardziej cenne. Są to rękopisy datowane na wiek XVII-XIX. Ich karty zawierają filigrany (popularne znaki

...............................................................................

1 | Księga zleceń urzędowych dla parafii w Lewinie, 1664-1744, rękopis

2 | Pierwsza strona Konstytucji 3 Maja z 1791 r., reprint

1

2 Spotkania z Zabytkami

5-6 2014 |

61

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement