Page 6

Tajemnicza kolekcja „Starych Mistrzów”

K

iedy w marcu 2012  r. wyszła na jaw  sprawa obrazów  ukrytych w  mieszkaniu Corneliusa Gurlitta, świat sztuki zamarł w podziwie. Setki wspaniałych arcydzieł malarstwa europejskiego, wartych ponad miliard dolarów, dotychczas nieznanych historykom i  badaczom, odnalazło się jakby zamrożonych w  czasie. Sensacyjny wręcz  splot faktów  dookoła tego odkrycia pozwolił wielu osobom

snuć marzenia o dalszych znaleziskach z czasów wojny, o innych kolekcjach zrabowanych dzieł sztuki. Nie bez  powodu niedawna powieść Zygmunta Miłoszewskiego Bezcenny (Warszawa 2013), osnuta wokół tajemniczej kolekcji ekscentrycznego hr. Ignacego Korwin-Milewskiego, stała się w Polsce bestsellerem. Zaspokoiła w ten sposób niewypowiedzianą potrzebę i  przeczucie wielu Polaków, że ich prawdziwe skarby narodowe,

1

2

6

| Spotkania z Zabytkami

5-6 2014

systematycznie rabowane przez najeźdźców w ostatnich wiekach, czekają jeszcze na odkrycie i szczęśliwy powrót do kraju. Aspiracje te zderzają się z  opinią wielu historyków  sztuki, którzy uważają, że z  wyjątkiem kilku chlubnych przykładów, Polska nigdy nie posiadała arcydzieł światowej klasy. Czy jest tak istotnie? Czy jest możliwe, że jedno z najpotężniejszych i najzamożniejszych państw  Europy, jakim była

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement