Page 37

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Władysław Horodecki na Podolu .........................................................................................................................................

W

ładysław Horodecki, urodzony przed stu pięćdziesięciu laty na wschodnim, bracławskim Podolu, już jako ceniony architekt z Kijowa niejednokrotnie wracał do stron rodzinnych, projektując rozmaite budowle. Wędrówka po tych mało znanych okolicach pozwala więc zapoznać się nie tylko z jego malowniczą „małą ojczyzną”, ale także z dziełami o różnorodnym charakterze: od architektury sakralnej po obiekty przemysłowe. Nie są to oczywiście realizacje na miarę kijowskich (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2003), ale bez  wątpienia znaczące w  twórczym dorobku. W  Szołudkach koło Niemirowa, gdzie Horodecki przyszedł na świat 4 czerwca (23 maja starego stylu) 1863  r., po dworze Gluzińskich (rodziców  matki) nie ma najmniejszego śladu, pozostał tylko piękny widok na rzekę Boh. W Żabokrzyczu koło Szpikowa, gdzie dorastał, jest podobnie – płynie Szpikówka, wpada do niej niewielka Żabokrzyczka, są stawy i oczywiście żaby, ale wsi już nie znajdziemy, bo wchłonął ją sąsiedni Torków. Majątek, który Horodeccy z powodu kłopotów  finansowych musieli sprzedać Rosjanom, bywa zresztą, nawet w poważnych opracowaniach, mylony z zupełnie innym Żabokrzyczem niedaleko Krzyżopola, własnością Brzozowskich (z  zachowanym częściowo pałacem – dziś szpitalem).

W Kopijówce natomiast ciągle służy wiernym kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w  którym dwumiesięczny Władysław  został ochrzczony. Świątynia

drewniana stała w tym miejscu już w  1740  r., spłonęła w  1809  r. Kiedy wzniesiono murowaną, nie wiadomo. Na tablicy nad wejściem widnieje łaciński napis o  treści: „Bogu

1

...............................................................................

1 | Kościół w Kopijówce 2 | Rachny Lasowe – kaplica Bałaszowa

2

Spotkania z Zabytkami

5-6 2014 |

37

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement