Page 34

4 | Budynek mieszkalny z 1929 r. przy ul. Św. Anny

projektu Gustava Allingera w sąsiedztwie pl. Traugutta, przy ul. Św. Anny. Subtelnie zakrzywiona fasada wydobywa refleksy popołudniowego słońca. Obiekt ten, podobnie jak budynek dawnego banku, wzniesiony jest na stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Grupy małych, jednakowych okien układają się w  większe kwadraty, oddzielone pionami klatek schodowych. Obiekt wpisuje się w politykę lat dwudziestych XX w. w Niemczech, zorientowaną na rozwiązanie problemu mieszkaniowego w  miastach przez  budownictwo publiczne. Siedzibę dawnej policji z  1930  r. (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących) i siedzibę policji przy ul. gen. de Gaulle’a można zaliczyć do przykładów klasycznego, śląskiego funkcjonalizmu, łączącego dynamikę ekspresjonizmu i  surowość modernizmu. Dostojny i elegancki budynek powstał na bazie projektu Ericha Boddigera. Jest licowany cegłą klinkierową i charakteryzuje go spiętrzenie wyważonych w  proporcjach brył z  delikatną krzywizną ściany wschodniej. Żelbetonowe osłonięcie wejścia głównego i  doskonale wkomponowane otwory okienne są regularnym uzupełnieniem płaszczyzny ścian. Duże przeszklenia stanowią kontrast dla płaszczyzn jednakowych w  rozmiarach okien. Zbliżoną kompozycję stanowi budynek Łaźni Miejskiej na pl. Krakowskim, powstały w latach 1927-1929 według projektu

34

| Spotkania z Zabytkami

5-6 2014

budowniczego miejskiego Alberta Krawietza, wybudowany z konieczności poprawy warunków sanitarno-higienicznych (rzadkością była łazienka w domu). Główną cechą obiektu była jego wielofunkcyjność, mieściły się w nim łaźnie dla mężczyzn i kobiet, prysznice, wanny do kąpieli, basen pływacki. Klientom oferowano kąpiele w basenie i wannach, łaźnie parowe, prysznice, masaże i naświetlania nadfioletem i podczerwienią. Jest to zlepek kilku prostych brył, zawierający różne strefy funkcjonalne. Wielkość wkomponowanych w elewację otworów okiennych uzależniona jest od przeznaczenia pomieszczeń. Małe okienka strefy serwisowej przeplatają się z rzędami okien w pomieszczeniach przeznaczonych dla gości basenowych. Nad niecką basenową zastosowano przeszklenie całego dachu oraz świetlne plafony pomieszczeń sal rehabilitacyjnych. Monumentalny, z cegły klinkierowej, kościół św. Józefa, zaprojektowany przez  Dominikusa Böhma, rozpoczęto budować w marcu 1930 r. Jest to obiekt pod wieloma względami wyjątkowy i  powszechnie uznany za wysokiej klasy zabytek. Reprezentuje połączenie moderny początku XX w. i symboliki sakralnej judeochrześcijan, średniowiecznego mistycyzmu z  bryłą architektury przemysłowej (hala fabryczna). Dominikus Böhm zaprojektował go na planie łuku. Fronton kościoła tworzy potrójny rząd

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement