Page 1

FirmaProfilering2013

HullProfilering RangeProfilering ScorekortAnnonsør FirmaTurnering TurneringsSponsor ProduktProfilering

Herdla GOLFBANE

GJØR EN GRÅ DAG GRØNN


Range Skilt Velg mellom årlig skiltplass eller årlig Skiltbås (2 skilt) Inkl. skiltproduksjon. Skiltstørrelse 120x60 cm.

Produkt Profilering I hjertet av anlegget kan din bedrift nå leie plass en weekend til å vise frem produkter.


Fra Drivingrangen på Herdla slås det ut ca. 460.000 baller hvert år. Ca. 2.500 golfspillere besøker banen hvert år. Herdla er blitt nominert til Norges mest eksotiske golfpakke

Her kan din bedrift bli synlig


LOKALE REGLER Herdla Golfbane

VINN GOLFWEEKEND FOR OPPTIL

Vannhindre – sidevannshindre Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

6 PERSONER

Flyttbare hindringer Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1. Avstandsangivelser 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Overnatting i en av Herdla Fjordhytters moderne leiligheter og fritt spill på Herdla golfbane. Fredag - søndag for opptil 6 personer.

Uflyttbare hindringer Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Delta ved å registrere deg på www.herdlagolf.no

Ground under repair Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1. Fjell i dagen på kortklippet område anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1. Annet som er merket med blått tau, staker eller GUR skilt. STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: Matchspill – Tap av hull Slagspill – To slag.

2

Banemerking Utenfor banen: Hvite merker/staker Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvit linjer markert med blå stake Sidevannhindre: Røde staker eller merker 150-metersmerker: Sorte – gule staker (eventuelt annet) Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m Alle lengder er oppgitt i meter og er til senter av green

3 4

Utstyr for avstandsmåling For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3 Matchspill – Diskvalifikasjon Slagspill - Diskvalifikasjon

Herdla GOLFBANE

Annonsør

Annonsør

Spiller

Medlem Dato

Turnering

Gul Rød

Hull Navn

Annonsør

Annonsør

Annonsør Annonsør

1 2 3 4 5 6 7 8 9

465 398 117 117 Utsikten 101 101 Kongskjelda 121 121 Kirkedalen 269 252 Røysen 144 115 Kirkebakken 122 122 Herdlevågen 294 262 Hesthaugen 119 97 Storsteinen Florteigen

Ut

Hcp

Gul Rød Index Par Slag Spiller 1 Spiller 2 Score

1 9 13 11 5 7 15 3 17

Poeng Score

Spilletid

An

Spille-Hcp

Spiller 3

Markør

GIR

Poeng Score Poeng Score Poeng

5 3 3 3 4 3 3 4 3

An

An

31

1752 1585

LEGG TILBAKE OPPSLÅTT TORV PÅ FAIRWAY • REPARER NEDSLAGSMERKER PÅ GREEN

Annonsør

Annonsør

Annonsør

Annonsør

10 Storsteinen 465 398 11 Florteigen 117 117 12 Utsikten 101 101 13 Kongskjelda 121 121 14 Kirkedalen 269 252 15 Røysen 144 115 16 Kirkebakken 122 122 17 Herdlevågen 294 262 18 Hesthaugen 119 97 Inn Ut

Annonsør

Annonsør

TOTAL

1752 1585 1752 1585 3504 3170

12 9 10 13 14 11 12 56 78 15 16 4 18

5 3 3 3 4 3 3 4 3

An

An

31 31 62

An

Spillers signatur:............................................................. Markørs signatur.............................................................

RESULTAT


Herdla GOLFBANE

9 1 6

8 7

Scorekort Annonsør

5

Logo m/ Webadresse /Tlf. nr.

www.herdlagolf.no

nnonsør

Annonsør

Annonsør

Annonsør nnonsør

Annonsør

Annonsør Annonsør

nnonsør

Annonsør

Annonsør

nonsør

Annonsør nnonsør

nnonsør

Annonsør

Annonsør

Det spilles ca. 10.000 runder golf på Herdla hvert år.

Annonsør

Annonsør

Her kan din bedrift bli synlig


FirmaTurnering Bedrifter kan leie banen for 책 arrangere turnering for ansatte og kunder.

Herdla golfbane er ideel for firmaturneringer. En bane b책de nybegynnere og etablerte spillere synes er morsom 책 spille.

Arranger din bedrifts egen turnering


HullProfilering Som hullsponsor blir bedriften markedsført med skilt ved tee og ved green, annonse på websiden og annonse på scorekort. Bedriften får også tilbud om andre aktiviteter som produktprofilering, firmaturnering, greenfee-pakker, golfkurs m.m

Herdla golfbane er idyll, konkurranse, mosjon, natur, fred og ro.

La din bedrift, dine ansatte og kunder ta del i det!


TurneringsSponsor I løpet av året arrangerer Herdla golfklubb en rekke populære turneringer. Nå kan bedrifter få navnet sitt knytttet opp mot den enkelte turnering, og få profilert seg ved klubbhuset på turneringsdagen.

Noen dager i året er det ekstra spennende på Herdla

Din bedrift kan bli med på morroen.


For mer informasjon, ta kontakt med: Atle Færevåg, tlf. 468 469 55 Arnljot Kjærgård, tlf. 958 89 931 Frode Kristensen, tlf. 930 06 550 www.herdlagolf.no

Herdla GOLFBANE

GJØR EN GRÅ DAG GRØNN

Herdla Golf_Firmaprofilering  

Herdla Golfbane

Herdla Golf_Firmaprofilering  

Herdla Golfbane

Advertisement