Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048609 B

07-3109644 M

B

DE 644

92- 313864 7 M DE SCHICHT Reynaert A & H

00-3220698 M

B

Schicht 698

f--

1-

won 1 /258 blois -14/ 1/390 Tours 2/636-34/27506 Bourg 4/380-5/227 Orleans 5° Prov . Asduif 2009

10- 3059382

B

------::=-=-----=--=-=---::--:::-=-::----

--l

B 92-3138672 V DE SISI

Vader 1e prijs vlieg i-

01-3006713 M 4° Prov.Asduif fond

05 - 3215744 V Dochter ' 713'

B

Blackie

B

- ~-------=~~~--------~

B 00- 3017601 V Zus Aske Prov . Asduif

Ally Norbert Met zus van Aske en

I

1-

B

08- 3197267 V

Gin i Reynaert A

06- 3148497 M DE WITSTAART Reynaert A & H zwart wi tpen

02-3026076 M DEN DIKKEN Reynaert A & H

B

& H

B

i- f --------::=-=-----=--=-=---::-=-=-=----- --l

B

98-3194076 V

ELIA ·Reynaert A & H i-

BE

B

13-3048609

01 - 3076093 V

GINA Reynaert A & H b l auw Zus Figo

Re yna ert A & H

B

04 - 4439593 M

01-4429827 M DE SUPER

B

SUPER JUNIOR

92-313864 7 M DE SCHICHT Reynaert A & H B

i-

95-3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

B

98-3305553 M B Reynaert A&H Passend - ~------=-----------~

.

1 0 top 5 2308d Dourd 10 top 5 1578d Dourd

Braem Robert Ninove

1.--

L ·- - - - - - -- - - - - - --

B

BE

12-3070828

03-3131013 V

FREULE Reynaert A & H

07-31.82048 V B Dochter Figo Reynae rt A & H

B

99-3020065 M

DE FIGO Reynaert A & H

blauw witkop

-

I~.:

• 1 .±"a.5SP.TII08

e

051/7807 67 I 0476/263802

~-h - reynaert@skynet . be

IN DRA

92-3138647 M B DE SCHICHT Reynaert A & H

1 Nat.Bourges 2001

95- 3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

05- 3185008 V GAELE Reynaert A & H

97- 3221723 M B DE KEIZER Reynaert A & H

Dochter KEIZER

B 00-3070879 V JONGE CRISSY Reynaert A & H

~a REu.~arah1n:erstr ~C.IC( ..... _..a

00-3146013 V

B

B

Reynaez: t A & H

B 99-3020065 M DE FIGO Reynaert A & H B

Dochter Figo

3.048.609

----

~ ~--------------

:Revnaert A & H

EJge,ndoJnsbE:wijs v-..n de fÎl'@ • làe de ~é de la bague

B 98-3305549 V Reynaert A&H Passend

Compuclub © Reynae r t A & H

Be 13 3048609 ped20140117100619  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you