Page 1

rf.:

~]~~

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048544

-~·

~i ~· ·~ ~R •'1 '• I • 't,~ J

B

97-3106158 M

DE VLERKE Reynaert A & H

B

B

96- 3251975 M

6 x lste

Asduif De Wittepenne

87-3089377 V

HET SUPERKE

.. 96-3198838 V B Kleindochter De Goen Reynaert A & H

05-3148245 M

B

r.

DE GOEN Reynaert A & H

Nestpenner De Goen Reynaert A & H

B SUPER KWEKER Zn nestpender De Goe 6 x lste

~~

88-3307763 M

95-3263166 M

B

'

.

,·r:· I

DEN 166

B

95-3263130 V

DE LENA Reynaert A & H

Lichtervelde 2007 + Topkweker

B

03-3111318 V

Mulier Roger Izegem

BE

13-3048544

Reynaert A & H

;:

::

B

08-3079276 M

gendclmsbe\•...ri1 js. van de ring • Titre de propriété de la bague

B

PAUL HULS ZONHOVEN

- B

3.048.544

03 - 5080895 V

Dochter SNEEUWKOP DU

B B

02-5252194 M B DEN INTEELT

05-5143844 M

10-3059385 V

B

06-5183170 V

DE WONDERE FLOR

zus ALINE

Kleindochter Figo Reynaert A & H

96- 6210894 M

I-

B

97- 5217034 V

"VUIL BLAUW ELSKE "

1-

B

07-3207655 V

Dochter Figo

B

B

99 - 3020065 M

DE SCHICHT Reynaert A & H

DE FIGO Reynaert A & H 1-

1 Nat.Bourges 2001

B

B

00 - 3124013 V

95-3336674 V

92- 3353759 M

DE PAREL

Reynaert A & H I-

Dochter Parel

B

DE CRISSIE Reynaert A & H

MARGAUX 4e Reg.Karabinierstr 8980 Passendale Tel. : 051/780767 I 0476/263802 j . h. reynaert@ s kynet . be 1' ~~~

92- 3138647 M

~B --9 -3 ___3__0_1_0:-1.,.---0::-3:::---V-----1

DE WENDY Verscheure A. L - - - --

- --

~

- -- - - '

Compucl ub © Reynaert A & H

.

jj J

:

I

Be 13 3048544 ped20140117091704  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you