Page 1

BALLMANN N°4. 1011332/13 Blue cock Grandson of super racer ‘’888’’ S. : 1044800/09 Son ‘’888’’ GS. : 1060888/03 Super racer 15 Nat.Perpignan 06 92 Nat.Marseille 05 266 Nat.Barcelona 07 311 Nat.Perpignan 07 313 Nat.Barcelona 08 GD. : 1043677/06 Granddaughter 1/19682 Int.Marseille Nouwen-Paesen D. : 1027979/11 Half-sister Champ. ‘’Champ’’ best international racer from Barcelona 2011 – 2012 9/12.170 pig.Nat., 42/26.068 pig. Internat. Barcelona 11 14/11.590 pig. Nat., 28/25.320 Internat.Barcelona 12 36/3340 pig.Nat., 67/10.333 pig.Internat.Marseille 10 357/4466 pig.Nat.Orange 10 GS. : 1065797/98 4 x prize Barcelona, 4 x prize Perpignan, father ‘’Champ.’’ GD. : 1043657/06 – Daughter Artagnan, mother 3 Nat., 15 Int.Marseille 11 36 Nat.Montélimar 11 45 Nat.Marseille 10 167 Nat.Narbonne 10 - Granddaughter ‘’820’’, father 1/22026 Nat.Brive and 1/6489 Nat.Perpignan

20131220 21231491652b422312bca1  
20131220 21231491652b422312bca1